Velkommen – JYSKE BANK VIL IKKE KOMMUNIKERE MED KUNDEN DER OPDAGEDE BEDRAGET, er de sure fordi banken blev taget med fingrene i kundens kagedåse :-)


JYSKE BANK lyver banken for lille kunde, for at skjule at banken har bedraget kunden foreløbigt i 8 år.?

Tør politiet ikke efterforske de mange beviser mod Jyske Bank, eller er der kammerateri indblandet ?.
POLITIET VIL IKKE afhøre vidne, forudrettet i bedragerisag, SAGEN OM BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK MØRKLÆGGES

HEJ JYSKE BANK. I TILBYDES HERMED EN JULEFROKOST, SKAL VI IKKE TALE OM DET

Fraud in large Danish Bank.
See Appendix here.

Large Danish Bank deceiving customer

haloo er der nogen hjemme, en der vil kommenter de beviser som er fundet i sagen. BS 99-698/2015

Jyske Bank, police reports for
Breach of trust, debtor Fraud, Fraud, Embezzlement, Usury.

In a case that start as bad advice, has been found to be very great.

Jyske bank refuses to answer some questions, in the case.

Danish Bank deceiving continue the small customer, with an alleged fake loans
to a purely security interest rate 581.626 EUR / 516.529 GBP

Jyske Bank authority approvesdebt without something loans, and sends the customer the wrong information. the next 8 years.

The bank has replaced the agreement with the new agreement, the customer never have approved.

Jyske Bank raises of fiduciary money in order to continue the fraud.
Thus, taking Jyske Bank 13.900 EUR /12.344 GBP from the customer’s account.

Bank lying proved to the customer for 8 years, to continue to cheat their customers,
The Bank’s knowledge about their customer’s sick several years after a stroke, but it does not stop the bank.

The customer has offered Jyske Bank’s Board of Directors and Managing Director, Anders Christian Dam
The bank could get a fee of 33.596 EUR / 29.836 GBP

only to prove Jyske Bank does not cheat the customer, which Jyske bank could not prove anything loans.

The fraud is reported as implemented in the 2 conditions.

Can the bank, which is Denmark’s three largest, get away for proven cheating deceive their customer.

Will the Danish police not aim Jyske Bank, although the evidence is very clear.

What do the police do about it, let the fraud continue, and looks the other way.

Bank refuses consistently to answer the customer

See the Danish story on Facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1158049144279235&id=1124466740970809

google translated.
—————————-
The Danish banks have been so busy cheating their customers.

As Danish farmers and cooperative associations with swaps.

Swaps that only is made to banks,
so they can get more money out of customers, whether many of the bank’s clients went bankrupt afterwards.

it it also happened in other countries, or Danish banks just leading to bad advice,
something it looks planned, that would cheat, its customers with SWAPS

Banks are struggling just to get all the cases of date, so they can keep all, that special Nykredit and Jyske Bank which has many many cases.

And most People’s give up, as banks have spiciale in getting cases withdrawn and outdated.

There is something rotten in the Danish banking.

—————————–
Se mere her
Velkommen til Facebook Gruppen. Jyske Bank 1 – Fuldmagt Misbrugt, gratis lån bedrageri / dårlig rådgivning

Jyske bank bruger et FALSK LÅN som var det hjemtaget, udnytter tilsyneladende at kunden fik en hjerneblødning, og derfor ikke opdagede det bedrag jyske bank udsatte ham for, han troede på at jyske bank ville ham det bedste ! Hvilken ikke passedede, jyske bank ville det som var bedst for jyske bank.

Nykredit har 18/10 2016 bekræftet at det af jyske bank påstået lån aldrig er blevet hjemtaget. Det var 8 års løgn fra jyske bank

Kunne godt minde om filmen Bedraget, en film om jyske bank.


SIDEN ER UNDER OPDATERING, bliver løbende rettet.

Vil du hjælpe mig med at sætte denne her informationsside om jyske bank op, således det første man tænker, ikke er om jeg slet ikke kan stave, eller formulerer mig.
Hjælp mig med siden her.
Tak Carsten


Jyske Bank politianmeldt for groft bedrageri mod lille kunde.
Morten Ulrik Gade skriver anklagen er helt grundløs
Slave i Jyske bank efter løgn

Se beviserne se alle bilag, og få dem gennemgået, tak for rådgivning og gratis kaffe i Jyske Bank.

ÅBENT BREV:
til jyske Bank’s Advokater.
Som frabeder sig henvendelser, der nægter at svare på spørgsmål om Jyske Bank bedrager deres kunde med et falsk lån, ved at bevise lånet findes.

Hvorfor lyver jyske bank ?
fordi de er Danmarks 3 største bank, og har rig mulighed til at lyve.

Jyske Bank har sikkert mange magtfulde venner, som ikke så gerne ser Jyske Bank, bliver dømt i denne her bedragerisag, få de mon hjælp fra denne side, eller gælder straffe loven ikke for jyske bank. måske er de helt uskyldige, men lad da domstolen kikke på sagen.

————————————————————————
Vi kommer snart med en gruppe / side med anmeldelsen og politiets svar.
Brev til politiet 16/10 2016 der er 15 sider, vi starter med de første 4 sider

Til Københavns Politi 16/10 2016
Økonomisk Kriminalitet
Politigården
1567 København V

Journal nr. 0100-83966-00085-16
Sags behandler 31165

Att Seniorananklager Boye Pedersen.

CC kopi Statsadvokaten I København
Kampmannsgade 1. 1604 København K

I forbindelse med den afleverede anmeldelse af Jyske Bank, for Bedrageri m.m.
har De vurderet at der ikke er grund til efterforskning.

Deres afgørelse er modtaget 20/9 2016 og truffet ud fra § 749. stk.1
(Politiet afviser en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning.)

Vi er ikke enige i deres grund til afvisning. Og indgiver hermed klage.
Vi har grund til at formode at sagen er stærk nok til at kunne give Jyske Bank mindst en Bøde.

Sagen er gennemgået af både Advokat Peter Sørensen og Carsten Storbjerg, der ikke er i tvivl om at straffeloven er blevet overtrådt, på flere punkter.

Vi skal derfor venligst indgive klage over deres afgørelse,
og anmode Politiet se vedlagte beviser igennem, samt afhører Carsten, og gennemgå bilag sagen i sagen.

Et møde hvor Peter Søren og Carsten kan gennemgå anklagen, kan give en bedre forståelse for sagens faktiske omstændigheder,

Sagen er yderst kompleks, og det har været nærmest umuligt at skaffe beviser til sagen, idet både Jyske Bank og Nykredit ikke har villet udlever bilag,

Bilag som kunne hjælpe med en opklaring, er blevet tilbageholdt.
Såfremt Politiet efter et møde, hvor vi sammen kan gennemgå bevis materialet, stadig er af den opfattelse, at Jyske Bank intet ulovligt har fortaget sig, og sagen ikke giver anledning til efterforskning.

Vil dette være et signal, til Jyske Bank, og alle andre om hvad der måtte være tilladt.

Altså er det tilladt, eller i hvert fald IKKE ULOVLIGT:
det handler om anmeldelsen.

1.
at hæve fra en konto med betroet midler, for at betale egne provisioner m.m. uden aftale.

2.
at hæve Provision for et lån der ikke er hjemtaget. Bilag 113.

3.
at hæve Tinglysnings gebyr for et lån der ikke er hjemtaget. Bilag 113.

4.
at hæve Provision til garantier som ikke er stillet. Bilag 109.

5.
at bruge en fuldmagt, udover dens begrænsning. Bilag 149.102. eks. til tinglyse gæld som ikke findes.

6.
at en bank kan stille en garanti på et påforhåndslån, i Nykredit, og med provisionen på 3.5 % af garantien, når gælden er blevet nedbragt, med op mod 500.000 kr. nægter banken så at nedsætte garantien til den faktiske gæld. Nykredit har intet på at Jyske bank skulle have henvendt sig, og heller ikke noget på at der skulle gå 175 dage før Jyske Bank telefonist nægtede at nedsætte garantien til den faktiske gæld. Bilag 43. Bilag 71.

7.
at ved penge udlån, kræve lånet nedbragt væsentligt, og derefter at fortsætte med at hæve renter af det fulde beløb, også det som lånet er krævet nedbragt med. Bilag 73.

8.
at en bank tvinger et en til at sælge en grund, og derefter nægter at modtage provenuet, nægter at oprette en deponerings konto. Bilag 73. Bilag 141.

9.
at tilbageholde oplysninger, og give kunde forkerte oplysninger om hvilket lån han har, Bilag 35. 36. på spørgsmålet i Bilag 149.117. giver direkte forkerte svar. Bilag 149.134.

10.
at give en kunde direkte forkerte oplysninger, for at lyve et lån som hjemtaget. Bilag 31. for at enten undlade at svare eller at bevise lånet over kunden.

11.
at dække over om et lån måtte være hjemtaget, ved bare at oplyse at man ikke kan se det, og så at nægte at bekræfte det. Bilag 31.A (NYT Bilag 31. med tekst 11/10 2016)

12.
at lade aftaler forsvinde, og blive helt væk Bilag 149.132. Bilag 59. og Bilag 60. er væk

13.
at lade en aftale som er lukket, erstatte med en ny aftale uden den er blevet godkendt, for så at sige bilaget bare er ombyttet, og derefter holde tæt med at en godkendt aftale er lukket og tilbage holde bilaget. Bilag 60. Bilag 59. Bilag 37. og Bilag 70. org. side 6 samt Bilag 149.128 Org. Side 11.

14.
at man godt kan bruge den samme byggekonto (byggekredit) i en bank, både samtids og overlappende, til flere forskellige virksomheder. Bilag 110. og Bilag 111.

15.
at en bank godt må godkende budgetter, en bank ved aldrig kan holde. Bilag 100 S.2 Bilag 11. Bilag 39. og Bilag 64.

16.
at det er lovligt efter at have skabt et afhængigheds forhold, at tage overpant, på 100 %

17.
at en bank på spørgsmålet om hvem der har indsat kr. 1.000.000 på sin konto, oplyser at det kan de ikke kan hjælpe med, det er bare ikke pænt specialet, når man får sporet beløbet til, at det er Jyske bank der har indsat beløbet. Bilag 138. Bilag 93. Bilag 94.

18.
at en bankansat fortæller fortrolige oplysninger om anden kunde, og derefter ignorer alle henvendelser. Bilag 71. Bilag 83. Bilag 84. måske ikke ulovligt, men er vel næppe god skik, for en bank virksomhed.

Der er i anmeldelsen mange forhold, som gør sig gældende.

Vi har forsøgt at tale med Jyske Bank. og bede om akt indsigt, således vi selv kunne efterforske, dette har både Nykredit og Jyske Bank modsat sig.

Nykredit har dog, oplyst at de gerne ville udlever de oplysninger det ud bedes, problemet er bare at det er Jyske bank alene som har stået for alt, omkring lånetilbud, således har Nykredit oplyst ikke at kende til meget at det som Jyske bank lavet.

Nykredit har Nægtet at underskrive Bilag 31.A
(medsendes Bilag 31 med tekst 11/10 2016) under henvisning at Nykredit ikke vil lever skyts mod Jyske Bank, dog oplyser Nykredit at de ikke kender til, hvis der skulle eksistere noget hjemtaget lån på 4.328.000 kr.

Nykredit kan ikke se der er hjemtaget noget lån på kr. 4.328.000 kr. og tidslinje og bilag gør det også umuligt.

Nykredit vil gerne sige at lånet Bilag 31. 100 % aldrig er udbetalt.

Alene derfor kan Bilag 35. og Bilag 36 være en tydelig angivelse at lånet ikke er hjemtaget, samt at Jyske Bank ikke har talt sandt.

Jyske Bank har kun en gang, besvarede henvendelser om ønsket aktindsigt
som der er tilsendt banken siden 2013, dette har banken første gang svarede på 17/11 2015 Bilag 89. med ordene at det er Banken ikke forpligtet til.

Det vigtigt at vide, om de angivende forhold er tilladt og dermed lovlige,
således vi alle ved at loven er lige for alle, altså samme regler gælder for alle.

vi kan ikke forstå at Jyske Bank måske gerne må gøre, det som vi har anmeldt for, såfremt, Politiet stadig holder på at retsplejelovens 749, stk 1, finder anvendelse på samtlige forhold, kan det så ikke begrundes.

eller er det af nationale hensyn ikke rejses tiltale mod banken, vi tænker at politiet har talt med Jyske Bank`s advokat, og bestyrelses medlem Philip Baruch, lige før, at Politiet skriver til min advokat i sagen, at de ikke mener Jyske Bank har lavet noget som kan fører til straf.

Det virker påfaldende, at Philip Baruch skriver samtid, at han tager anmeldelsen med sindsro i Bilag 149.134. 31/5 2016

At forstå således: sker der ikke sigtelse i de beviste forhold,
Vil det være en anerkendelse fra Politiet, at alle forhold jyske Bank er anmeldt for,
er fuldt lovlige, og at andre gerne må gøre det samme.

om Politiet, så bare vælger at give Jyske Bank en bøde på 1,00 kr. det vil vise at banken har gjort noget forkert.

Hele brevet er på facebookgruppen

————————————————-
I anmeldelsen, gøres det klart at jyske bank overtræder adskillige regler i straffeloven

I mindst 2 tilfælde overtræder jyske bank bedrageri paragraffen. lad nu domstolen se sagen

Alle beviser og bilag kommer frem, sagen er så kompleks at Carsten’s 3 advokater intet kunne opdage, da jyske bank brugte falske bilag, ombyttede bilag, påstår lån hjemtaget som ikke findes osv.


Du er velkommen til at ringe til Carsten på 40 333 400 for at se og få beviser mod jyske bank udleveret.

Den lille kunde der bliver bedraget på ottende år, føler sig svigtede af det system det skulle hjælpe og beskytte.

Carsten’s advokat har først efter seneste møde, forstået den rette sammenhæng og giver Carsten ret i at han ikke har, eller har haft det påståede underlægende lån på 4.328.000 kr i Nykredit

Nykredit har telefonisk bekræftet at der ikke (på intet tidspunkt) er hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr.

Dette er ønsket på skrift, så det ikke kan misforstås.

Carsten skal tale med Nykredit tirsdag 10/10 2016 hvor Carsten har forstået på Nykredit at de gerne vil udlever de dokumenter, som er blevet efterspurgt i jyske bank sagen.

Således Nykredit ikke bliver blandet ind i det bedrageri, jyske bank er blevet anmeldt for.

Læs anmeldelsen på trustpilot


Del Del Del. JYSKE BANK grebet i BEDRAGERISK LØGN, sådan vælger jyske bank at lyve overfor deres kunde gennem 8 år, og de fortsætter løgnen.
Er sandheden ikke vigtigerer at få frem, frem for at fortsætte med at lyve ?.

DEL OG HJÆLP
FÅ JYSKE BANK RÅBT OP, DE SKAL STOPPE MED AT LYVE FOR DERES KUNDER.
spørger bare om Jyske Bank ejer skyggen af moral eller kender til ærlighed, ?

Jyske Banks løgne, og u ærlighed er klart bevist og vel dokumenteret.
SE BILAG (mappe billeder) hvis du gerne vil se beviserne mod Jyske Bank

Velkommen til Facebook Gruppen. Jyske Bank 1 – Fuldmagt Misbrugt, gratis lån bedrageri / dårlig rådgivning


Kære Philip Baruch
Advokat / bestyrelse i Jyske Bank

Vi vil gerne fortælle om dem og jyske bank
Men først vil gerne takke dem, for indirekte at have hjulpet.

selv om det var en fejl fra deres side, at de indsatte bilaget, vi ikke skulle se i svarskriftet, bilaget som ledte os på sporet af sandheden, efter 8 års løgn.

Philip Baruch de er Advokat og Partner i Lund Elmer Sandager, er i jyske Banks bestyrelse,
vi ved de er meget dygtig dette og deres tid er meget dyr.

Men hvorfor lyver de for at hjælpe Jyske Bank om spørgsmål på et lån, et lån de vel ved, vi ikke har hjemtaget ?,

De bør vide, det ikke er god advokatskik, at en advokat kommer med usande oplysninger for at skuffe i et retsforhold.

Vi ved godt at jyske bank lyver tilbuddet som hjemtaget, nu på ottende år.

Men at de som Advokat vælger at fortsætte denne påstand, må de have overvejet nøje,
Siden de 31/5 vælger at svare med et direkte usandt svar, på spørgsmålet om lånets eksistens.

Vi vil dog alligevel gerne gerne takke dem,
Men 31/5 frabeder de dem samtidig at modtage flere henvendelser om lånetilbuddet fra Nykredit på de 4.328.000 kr.

Så vi skriver åbent tak her.

TAK

For at have lagt kopi at swap bilaget W015776999 blandt de dokumenter, blandt svarskriftet 10/9 2015
Hvilket jeg selv først forstod bedre efter i fremsendte duplik 2/2 2016

Uden dette bilag, ville Jyske Bank med stor sandsynlighed kunne have fortsat med at overbevise mine advokater om at Lånetilbuddet fra 20/5 2008
bilaget nr. 31 både var hjemtaget og udbetalt, som de skriver 31/5 2016

Og det er jeg nu ret sikker på ikke passer.

Vil derfor gerne takker netop Philip Baruch for af udlever, det bilag som den faktiske aftalte rente aftale, til det lånetilbud, vi nu ved ikke er blevet hjemtaget.

Og takker for efterfølgende for at få beviset at renteaftalen også er lukket, selv om det underliggende lån ikke er hjemtaget.

Der er derfor ingen swap aftaler,
og i øvrigt heller ikke noget underliggende lån.

Vi har rettet henvendelse til Nykredit, og beder dem lige bekræfte at tilbuddet, på de 4.328.000 kr. IKKE er hjemtaget, tvivler de vil fortsætte med at dække over Jyske Bank med undvigende svar.

Vi afventer stadig på at Jyske Bank selv vil indrømmer at Lånetilbuddet, på de 4.328.000 kr aldrig er hjemtaget,
At der ikke noget findes noget underliggende lån.

Desværre har dette falsum en meget stort skadevirkning på pengepungen, og har haft stor konsekvens for min familie, som gennem 8 år. har, måtte lide under, lad os kalde det forkerte oplysninger.

Jeg skal samtidig oplyse at jeg ikke har noget problem med at tilgive, det har jeg skrevet til Jyske bank før.
men igen det kræver at man undskylder, hvis man har gjort noget man ikke skulle gøre.

Det er jo lidt svært at tilgive en for noget de ikke vil indrømme.

Men så længe Jyske Bank fastholder, at jeg har hjemtaget et lån på kr. 4.328.000 kan jeg altså ikke tilgive, derimod fastholder jeg stadig at være bedraget af Jyske Bank.

Og så må sagen fortsætte i retten, og Jyske Bank kan fremlægge kopi at lånets hjemtagelsen af tilbuddet af de 4.328.000 kr. I Nykredit bilag 31.

Beviser som jeg har eftersøgt i mange henvendelser, både til dem og jyske bank, ja selv direktør Anders Dam, med tilbud, at jeg ville betale 250.000 kr. I gebyr for beviser.

Henvendelser som de i brevet 31/5 2016 frabeder at få flere af, og samtidig kommer med et velovervejet svar, på spørgsmål, jyske Bank mange gange det er bedt om at besvare.

Bemærk jeg har intet sendt, hverken til
Morten Ulrik Gade eller Jyske Bank i øvrigt.
men hvad ville det også nytte.

Jyske bank vil ikke svare eller bevise noget alligevel.
Det skriver de også på trustpilot

SE TRUSTPILOT. Vores anmeldelse som Jyske Bank, selvfølge heller ikke vil besvare


Derfor lægger jeg mine spørgsmål offentligt op, grundet at jeg bare gerne ønsker svar, altså et ærligt svar.

Jeg ønsker ikke at bryde psykisk sammen, grundet alle disse løgne fra Jyske bank, og råber op

At i vælger at komme med et svar, om lånetilbuddet som ikke er rigtigt, har Jyske bank vel nøje overvejet.

Se billed materiale, dette er et udpluk af bilag, beviser i sagen.

Beviser på at jeg ikke har lavet en swap, også at jeg heller ikke har noget underliggende lån, selv om i svare 31/5 2016 på spørgsmål at det har jeg.

SE TRUSTPILOT. Anmeldelsen af advokatfirmaet Ebbe Lund Sandager
anmeldelse er slettet grundet ingen kundeforhold, her er en ny links til billeder af anmeldelsen

kopi af Anmeldelsen af advokatfirmaet Ebbe Lund Sandager


Min sag ligger langt fra sagen Jyske Bank nu har i Højesteret omkring, engskoven andelsboligforeningen, her er sagen kun dårlig rådgivning, som de jo har fået medhold / ret i, følg sangen google swap bedraget af jyske bank.

Krydser finger for at Andelsboligforeningen Engskoven vinder.
og støtter dem, hjælp dem med at få folketinget ind i sagen.

Denne side engskoven.dk bør du også dele, herfra hjælper og deler vi gerne.
del historien om hvordan Jyske Bank fik Andelesboligforeningen mod konkurs, som så mange andre de har givet samme rådgivning.

Forældelsesfristerne skal ud af kraft når vi taler om banker der spekulere i at få sager forældet.

PS
Søger stadig hjælp til at få skrevet min bog,
som i kan se kan jeg jo hverken stave eller skrive på et forståeligt sprog, så har brug for hjælp gerne en journalist, som kan formidle min historie ned i bogform.

SE Facebook gruppen. Jyske-Bank-Politianmeldt-for-bedrageri

———————————–
Sådan foregår / foregik bedraget
Jyske bank indrømmer 31/5 2016 indirekte kæmpe løgn, efter provokerede tilbud om stor sum i gebyr, for at dokumentation af et falsk lån på 4.328.000 kr. der aldrig var blevet hjemtaget.

Da jyske bank fortsat nægtede at besvare selv et simpelt spørgsmål, måtte de lokkes med provokationer og tilbydes store gebyr.

Var sidst lige ved at tilbyde Jyske Bank 1.000.000.000 kr. for en låne kopi 🙂 men mindre gjorde det.

Ved godt man ikke kan overtale nogle i jyske bank til at sende noget der ikke findes, med mindre de også laver dokumentfalsk, de kan jo åbenbart gøre hvad de vil, som

Jyske bank godkendte 2 byggebudgetter vel vidende at de manglede renter provisioner m.m. på
Som Casper Dam Olsen skrev, der mangler små 815.000 kr til banken,
er det ikke at bringe en i et afhængighedsforhold.
BEVIST

Får lånetilbud, 4.328.000 dette hjemtages ikke,
hvilket jyske bank først indirekte indrømmer 31/5 i brev til Carsten’s advokat

Efter Carsten sidst tilbød at betale jyske bank v/Anders Dam 250.000 kr for at få beviser på at Carsten nu også har hjemtaget lånet, som nu kun Jyske Bank påstår.
Skrev jyske bank’s advokat og kom med urigtige oplysninger i brevet på Carsten’s gentagende ønsker, om at få bevist at jyske bank ikke bedrager ham
BEVIST

Jyske bank laver en Swap aftale til det lånetilbud der ikke er hjemtaget,
Jyske bank lader bilaget forsvinde, og efterfølgende udskifte.
BEVIST

Swap aftalen, som er blev aftalt bliver lukket, dette bilag lader jyske bank forsvinde, og indsætter ny aftale selv.
BEVIST

Jyske Bank laver en ny Swap til det lån der ikke er hjemtaget, uden at få
En godkendelse eller en Accept
(Nu blev lånet dog aldrig hjemtaget)
BEVIST

Misbruge en fuldmagt og tinglyse lån 4.328.000 kr. der ikke er hjemtaget
BEVIST

Hæver Lånesagsgebyr for lånet der ikke er hjemtaget
BEVIST

Hæve tinglysnings gebyr, for lånet banken indrømmer ikke er hjemtaget
BEVIST

Lave garanti og hæve provision for sikkerhed på lånet der ikke er hjemtaget
BEVIST

Jeg får nyt tilbud 4.300.000 kr.
Dette tilbud vælges og hjemtages og udbetales over 2 måneder efterfølgende
banken indrømmer indirekte 31/5 2016 ved at fortsætte deres løgn, i forsøget på at sammenblande 2 lånetilbud, på sammen måde Jyske bank lavede 2 byggekonti på sammen konto nummer til 2 forskellige virksomheder
BEVIST

Tvinger salg af stor byggegrund, for en pris af kun 200 kr pr m2
for at nedbringe, et lån (det hjemtaget lån)
Uden at jyske bank selv har ret til Pengene
BEVIST

For derefter at selv at fortsætte med at hæve renter af den nedbragte del på lånet, til en Swap banken har lavet
BEVIST

Jyske bank hæver i dag renter, ca. 5.64 % af næsten 2.000.000 kr der ikke skyldes
penge jyske bank har sørget for at lånet blev nedbragt med.
FAKTA

Skylder 1.400.000 kr på lånet, alligevel hæver jyske bank renter af 3.200.00 kr
BEVIST / FAKTA

Jyske bank krævede en grund solgt for 200 kr pr. M2. Uden de selv har krav på provenuet, det skulle nedbringe lånet i ejendommen til de 1.400.000 kr. i dag

Selv med det afdrag som jyske bank tvang nedbringelsen med, forsætter banken med at hæve renter

Er det bedrageri eller hvad

Alt er vel dokumenteret

Jyske bank er ikke en bank man kan stole på,
banken har her overtrådt adskillige regler straffeloven, og fortsætter iskoldt, med det de er bedst til.

jyske bank er Danmarks tredjestørste bank.

Har danskerne grund til at frygte russiske tilstande, hvor bankens mænd bruger deres magt, til at forøge bankens formue, uanset midlet.

Gælder der Nationale interesser, over retssikkerheden, siden jyske bank bare kan fortsætte uhæmmet.

Jyske bank har løjet, om lånet
4.328.000 kr.
Banken skrev det var hjemtaget og derefter omlagt, kun for at kunne fortsætte bedraget.

Hvad har de ellers løjet om

Morten Ulrik Gade har medvirket i at, tilbageholdt beviser om lånet virkelig er blevet hjemtaget, for at trække tiden.

Advokaterne opgav at dækker over påstand at tilbuddet 4.328.000 kr. ikke er hjemtaget og udbetalt

Spørg banken hvorfor de løj om lånet, hvorfor de fortsætter bedrageriet, måske kan du få svar om loven ikke gælder for jyske bank

må nok erkende at være udsat for et snedigt og groft bedrageri i jyske bank, og banken selv vil ikke stoppe med at hæve renter på de penge de kræve blev afdraget.

Gør Jyske Bank ikke bare hvad den er bedst til

På FB gruppen jyske bank politianmeldt for bedrageri kommer
er kopi fra Nykredit / pantet slettet grundet EJ benyttet.

Opråb og provokation hjalp
Hvis jyske bank ikke har bedraget mig,
Så kom offentligt frem med en kopi, hvor pengene er hjemtaget og udbetalt.

Jyske bank indrømmer i stedet 2/6 2016 at lånet ikke er hjemtaget.

Lånet banken bruger til at fastholde en Swap, i også selv har lavet ny aftale på, uden at få aftalen godkendt.

Det startede med dårlig rådgivning som altid, nu taler vi om 7 års bedrageri, grundet et lån der ikke er blevet hjemtaget

Har prøvet at råbe banken op i over 2 år før MUG svarede at de ikke ville bevise noget

Til pressen:
Jyske Banks bankens bestyrelse / direktør afslog 250.000 kr. til gebyr hvis jyske bank,
Ville udlever dokumentation for lånet 4.328.000 kr gennem Nykredit. 2008 er udbetalt.

Men banken indrømmer nu indirekte at lånet ikke er udbetalt,
når banken i brevet 31/5 2016 kommer med direkte falsk svar på spørgsmål, der er sendt mange gange.
Og vil så ikke sige mere, syntes ikke det kan undskyldes med at det vare en fejl, men et velovervejet svar.
Jyske Bank ved jo godt det ikke er udbetalt noget lån på 4.328.000 kr, selv om banken har taget pant, tinglyst, lavet sikkerheder, taget gebyr osv.


Er det skærpede når banken vælger, at fortsætte strafbart forhold,
men måske kommer det an på hvem man kender

Anders Christian Dam fortsætte med at lede banken helt uden moral.

Jyske Bank vidste godt lånet ikke er hjemtaget, men giver aldrig indrømmelser.

Lyder som en rigtig røver historie
og så er kun en lille del af det samlede bedrageri, det er omfattende.

Har jeg hjemtaget og fået udbetalt lånet på 4.328.000 kr. på noget tidspunkt. Nej

Konstatere Jyske Bank på alle måder prøver, at dække over bedrageriet,
tror du ikke på det så se beviserne

Juridisk afdeling vil ikke svare, et så enkelt spørgsmål hvorfor ?

Jyske bank ønsker Jeg skal fortsat skal betale renter på omkring 2.500.000 kr. frem til år. 2028 for en Swap. der hænger sammen med et lån, der ikke findes.

Jyske Bank påstået swap til underliggende lån BS 99-698 / 2015

Jyske Bank har tilbageholdt oplysninger for at jyske bank
V/ Morten Ulrik Gade og Philip Baruch for fortsat kunne holde mig i en vildfarelse!og bilde mig ind at jeg har hjemtaget et lån, som ikke findes.

Jyske Bank har hævet af betroede midler, uden der hjemtaget lån. FAKTA

Lånet er ikke udbetalt.
banken har tilbageholdt vigtige oplysninger, som Morten Ulrik Gade allerede i forbindelse, med min klage over banken i ankenævnet, for dårlig rådgivning, omkring Swap bedraget kunne have fremlagt.

Banken vælger at holde denne viden for sig selv.

Til orientering
Nykredit oplyser 11/5 de ikke har udbetalt noget lån på 4.328.000 kr.

Jeg var syg frem til omkring 2013.
Var det for nemt at køre mig rundt og tage mine penge, mens banken løj

Troede 100 % på de oplysninger Jyske Bank gav mig, og har til nu troligt betalt nok over 1.000.000 kr. I renter grundet et lån, jyske bank fortæller mig er hjemtaget.

Først i februar i år 2016 opdager jeg, bedrageriet

Det var en stor løgn

Jyske bank måtte gerne offentligt dokumentere, at lånet på kr. 4.328.000 af 20 maj 2008 er hjemtaget og udbetalt, vidste selv at de løj

Jyske Bank Indrømmer da også i mail 31/5 2016 indirekte at lånet er ikke udbetalt,
når bankens advokat fortsætter at komme med direkte forkerte svar på, ret præcise spørgsmål = Bevis tilbuddet af 20/5 2008 på kr. 4.328.000 er hjemtaget og udbetalt.

Advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch bliver ved med at kæmpe, mod mig, for at jeg skal betale renter på omkring 200.000 kr. årligt, når lånet aldrig er hjemtaget.

Skrev til Morten Ulrik Gade
1.
At jeg har hjemtaget det påstået låne-tilbud kr. 4.328.000 fra Nykredit dateret 20/5 2008 (bilag 31) som Nicolai Hansen skriver til mig på (bilag 35) mail 19/2 2010, og som Casper Dam Olsen bekræfter på mail 9/1 2012 (bilag 36)
At jeg har det bagvedliggende lån.

2.
At dokumenter at der er lavet en ny aftale (bilag 37) swap aftale 16/7 2008 W015785 på kr. 4.328.000 til det underliggende lån, som nævnt i punkt. 1

Jeg har bedt om aktindsigt siden 2013 hvilket, du i øvrigt er den første som svarer på, det sker i dit brev af 17/11 2015
Morten Ulrik Gade skrive at det vil banken ikke give.

———————————–
Stillingsannonce:
Job tilbydes til en dygtig journalist.
Del gerne

Vil du hjælpe mig med at formidle min bog.

Du har lyst til at hjælpe mig at formidle en spændende historie.

Om trusler på livet, politi, sygdom, den totale nedgang, jyske bank, magtmisbrug og kampen for tilsidst at opdage det hele var et stort bedrageri.

8 år i helvede. kunne bogen hedde

Vil du hjælpe og skrive bogen, således min historie bliver skrevet godt, og med et glimt i øjet.

Jeg lover dig, det bliver spændende.

Jeg er kan ikke stave så godt, derfor har jeg brug for din hjælp.

Du har god erfaring, har skrevet mange historier, måske arbejder du allerede som journalist, men vil skrive min bog ved siden af.

Så betaler jeg lidt til din nye bil 🙂 lad mig høre fra dig.

Ring til Carsten 40 33 34 00

Eller skriv til på Carsten.storbjerg@gmail.com

———————————-
Opdateret 29/4
hjælp mig www.BANKNU.DK med at vinde over kæmpen Jyske Bank, donationer kan gives via min advokat her.

Bliv ven med gruppen
Jyske Bank Havkatten bliv medlem her
Skriv dine meninger her, gode og mindre gode nyheder.

Se beviserne begynder at samles mod Jyske Bank som er Politianmeldt for 17 forhold.
Her er lidt beviser i forholdet punkt 6, Bedrageri eller ikke bedrageri

Opdateret 27/4 2016
Jyske Bank ved Morten Ulrik har i dag slået helt fast.
Jyske Bank ikke vil dokumenterer at der er hjemtaget noget lån i 2008 som jyske Bank påstår
Jyske bank svare på at de er blevet Politianmeldt for bedrageri at

Vi har endvidere konstateret, at du nu har valgt at indgive politianmeldelse mod banken.
Banken betegner anmeldelsen som helt grundløs.
Banken har ingen bemærkninger og henviser til vores brev af 17 november 2015

HALOO Bedrageriet er altså først opdaget omkring 16 februar 2016
Hvis det er forkert så send venligst bevis.

Hvis Jyske Bank bliver ved med at sige det er grundløse beskyldninger
så send for fanden kopi af den hjemtagelse og hvor i har indsat de 4.328.000 kr.

Så længe jyske Bank ikke vil bevise jeg har hjemtaget lånet, holder vi fast at der er indgivet 2 bedrageri anmeldelser
og diverse andre forhold, 14 forhold i alt blev det til.

JEG HAR RET selv om jeg er en analfabet og tissemyre mod Jyske Bank, så tro ikke jeg vil finde mig i at blive bedraget.
kopi deles som altid med dem som vil være med til at få en historie uden fortilfælde, i hvert fald ikke opdaget af andre

jeg vil også slå helt fast at Jyske Bank tilbageholder beviser der vil vise sandheden

—————————————————————————————————

Svar til kamp mod Gebyrgribbene

Svar til
Kære Morten Schmidt Petersen.

Jeg prøver igen, denne gang fra en PC ?
jeg har store problemer med at sætte det rigtigt op men håber, der er forståeligt.

1. Det er et problem med forældelsesloven når det gælder bankerne.
2. Omkring hvad er swap, i mit tilfælde er det underliggende lånet aldrig hjemtaget.

Det startede en solrig varm dag, med at besøg i Jyske Bank Helsingør

Jeg ønskede at få et obligationslån til en ejendom, jeg gerne ville bygge, såfremt budgettet kunne hænge sammen.

Dette budget kommer der mere om. giver beviserne albums nummer, så klik ind og se bilagene.

Nicolai Hansen som jeg privat havde 100 % tillid til, foreslog mig at lave lånet sammen med et swap lån, han forklare at dette er både billigere og bedre end et obligationslån.

Nicolai kender mig ret godt, ved jeg ikke er en spekulant,
dette skriver Jyske Bank da også tydeligt i min risikoprofil, den eneste de har lavet.

Selv om profilen (ALBUM 2. bilag 134) er fra 2010, har jeg ikke ændret holdning undervejs,
jeg gik både dengang, og nu op i at kende mine udgifter.

I forbindelse med der ønskes et obligationslån.
Jyske Bank gør meget ud af at jeg skal have, en swap til et underliggende lånetilbud.

Der er ikke nogle tvivl om at en swap hører til et underlægende lån. (album 1) det er aldrig hjemtaget, selv om at jyske bank mens jeg er alvorlig syg, fodre mig med løbende oplysninger, som om lånet er hjemtaget. også (album 1. eks bilag 35 fra 2010 og bilag 36. 2012)

Jeg får et tilbud, med forslag til et byggelån, og et forslag til et forhåndslån. (Album 1)

Jeg går i mod bankens forslag og vælger byggelånet, hvilket jeg får og betaler, (album 5)
Jyske Bank er meget interesseret i at jeg får koblet et swap (bilag 60) lån på lånetilbuddet (bilag 31)

Der er i min sag, fremlagt beviser at jeg ikke engang er egnet til et swap lån, men det afholder ikke Jyske Bank at sigte efter at få flest mulig aftaler i hus, før det bliver opdaget hvad swap faktisk er for noget. (Bilag er ikke fremlagt her, men findes i sags materiale)

Jyske Bank udlever intet på skrift om hvad swap er, alt forgår med at tegne på en blok opsat på et staffeli, og efterfølgende på deres whiteboard nede i banken.

Banken gør helt klart, at det er uden betydning om renten stiger eller falder, idet den går i 0,00 til sidst.

Banken oplyser ikke alle de negative sider, som efterfølgende kostede, kæmpe stigning i bidraget på lånet i Nykredit, bidraget kom op på 3 %.
Fortsættes

Indskudt bemærkning:
(Nykredit fastholder 3 % bidrag grundet swappen, med nægter efterfølgende at skulle have sagt dette, hvilket i øvrigt er optaget og findes i den sag hvor Nykredit laver åger, dette skal nok blive lagt ud.
I dag er lånet nedbragt til en 20 % belånings værdi og Nykredit fastholder de 3 % i bidrag)

Jyske Bank fortæller ikke at det koster 205.000 i gebyr på en swap, at forstå hjemtager jeg lånet som ligger under swappen,

eks. hvis jeg laver swappen 1 april 2009 for derefter at fortryde det, den 5 april 2009 i så fald, skal jeg betale Jyske Bank 205.000 kr. i gebyr
Dette er genialt af banken at føre folk bag lyset på denne måde, dette kalder jeg bondefangeri.

Hvorfor jeg ønsker at politikerne, får øjnene op og ser problemet
Og bagud får lave forældelse loven om, når det gælder Bankene, specialet omkring rådgivning.

Prøv at se de sager der er eks. med Jyske bank, og Nykredit. der er lagt lidt på fra www.banknyt.dk ellers google.

Hedge sagen.
Her sigter Jyske bank efter forældelse, hvilket banken fik en indtægt på omkring 640.000.000 kr.
Banken sigtede kynisk efter kun at betale 80 % i erstatning og ingen renter, til de få der ikke faldt for forældelsen.

For at komme til bunds at bankerne kan spekulere i forældelse regler, når det er tydeligt de bevist gang efter gang, går efter denne regel. Sandsynligvis i alle der sager der bliver rejst.
Det er bare at læse de domme, de er offentlige.

Håber jeg alligevel kan gøre en forskel, ved at lægge min sag ud, således alle kan se at det er umuligt at kæmpe mod en bank, de udnytter til fulde deres ulige styrkeforhold, de har de bedste advokater, og hvornår ved du hvilken advokat der ikke også arbejder for eks. Jyske Bank.

Henviser til en god sag her. Engskoven hvis side i øvrigt er flot sat op.

Her er det tydeligt vi har brug for folketinget, der skal ses på de regler, så vi kan få en rådgivning, hvis Jyske bank gav en sober og ærlig rådgivning, var der jo ikke nogen grund til at påråbe forældelse i nok alle deres sager.

HER ER JYSKE BANK FAKTISK DØMT,
men vil have sagen forældet, selvom de er dømt skyldige.

Tilbage til min sag.
jeg er så heldig at mit swap lån ikke er hjemtaget, selv om Jyske bank hele vejen siden 2008/2009 har ladet mig i troen, ladet mig underskrive en masse dokumenter om pant, krævede salg af mit hus mm. udelukket grundet det swap lån, der er til det underliggende lån (Bilag 31 det er album 1)

Der er skrævet til Jyske Bank, mange gange for at få svar, og aktindsigt siden 2013,
først 17/11 2015 (bilag 89) modtager jeg et svar fra deres Advokat Morten Ulrik Gade at banken ikke vil udlever aktindsigt for det er de ikke forpligtet til.

Der er prøvet alt, Jyske Bank er blevet tilbudt at gøre mig skadesløs, og rette deres fejl, hvis de har lavet nogle fejl, dette mener Jyske bank jo ikke at have gjort, der er flere mail. hvor Jyske Bank skriver at banken er uden ansvar.

Efter i snart 3 år at have forsøgt at finde ud af have der er foregået, måtte jeg opgive og stykke sandheden ud af det jeg har kunnet finde.

Der er 3 advokater som har set på min sag, ingen af dem har opdaget hvad jeg fandt frem til i februar 2016,
hvorfor jeg igen beder min advokat kontakte Jyske Bank, om banken ønsker et forlig således det Banken ikke blev politianmeldt,

min sag viser tydeligt at, Jyske Bank er en bank der udelukket vil hive så meget ind som muligt, uanset hvordan, og hvilken ofre de lader tilbage.

Jeg har selv måtte forlade Jyske bank efter et møde, efter at være slagtet fuldstændig, lige få den sidste bemærkning med på vejen ud.

AT: NU ER DU BLEVET EN DÅRLIG KUNDE.
Klart Jyske Bank tog alle mine penge, og ville have jeg skulle sælge mit hus og ejendom for at indfri det lån Jyske Bank lige har tjent omkring 2.000.000 kr. på at lave.

Dette kommer der mere om, på min nyligt opsatte gruppe.

Jeg kan ikke bare skrive kort hvad Jyske bank har lavet, for alle de forhold Jyske bank er anmeldt for fylder omkring 250-300 sider. der er ca.170 bilag.

Anmeldelsen min advokat har underskrevet er på 8 sider, med tilhørende bilag 149, er på 17 sider.
Der er således afleverede 25 sider, velbeskrevet sagsmateriale, med henvisninger til understøttende dokumenter, om hvor Straffeloven syntes være overtrådt i de forskellige anklager.

Der er sendt en kopi af anmeldelsen til en medarbejder DR, hun har også fået en del materiale, men hun har åbenbart ikke ment det, værd at kommenter på.

Der kan komme flere anklager til anmeldelsen:
I forbindelse med at der er givet en fuldmagt til at Jyske bank, at de måtte lave tinglysning, af det lån som jeg måtte vælger at hjemtage.

Her har Jyske Bank ladet det lån kr. 4.328.000 (bilag 31 album 1) tinglyse ligesom Jyske bank hæver lånesagsgebyr på min konto, med henvisning at lånet er formidlet / hjemtaget.
Jyske bank har sendt mig mail at jeg har lånt, (bilag 35 og 36 i album 1.)

Her er der bare et problem, det som jeg opdagede jeg i februar,
lånet er ikke hjemtaget, der findes ikke aftaler til swappen
som Jyske Bank hævder er aftalt (bilag 37. album 4)

Hvorfor jeg en sidste gang, i (bilag 149.109 album 3) beder Jyske bank dokumentere,
Banken oplyses klart, at Jyske Bank er blevet bedrageri anmeldt, hvilken Morten Ulrik Gade skriver i bilag 149.109 Jyske Bank betragter politianmeldelsen som helt grundløs.

Prøver igen at forklare, at sagen syntes alvorlig,
Samt oplyser at både Advokat Morten Ulrik Gade samt Jyske banks Bestyrelsesmedlem Philip Baruch har tilbageholdt oplysninger, for at få mig, dømt til at betale for et lån der ikke er hjemtaget,
Det er klart jeg mener det er en alvorlig sag.

Når det har været så god lavet at ikke engang mine advokater har, kunne opdage noget, men de kunne jo ikke vide hvilke oplysninger, Jyske Bank tilbageholdte, og fremlagde falske oplysninger om i deres sag. (Bilag D mit bilag 36)

Om Jyske Bank vil sige banken ikke har benyttet sig af, jeg lå med en hjerneblødning og var syg lang tid efter 2009 ved jeg ikke, kender ikke til bankens forretningskoncept.

Jeg siger ikke det er en dårlig bank, men anbefaler, dels du ikke underskriver noget i banken, uden din advokat først har forklaret og godkendt,
samt at du optager, og gemmer alle samtaler, såfremt der måtte komme, det vi kalder misforståelser.

DET står helt klart at Jyske Bank lader mig tro lånet på 4.328.000 bilag 31. af 20/5 2008 er blevet hjemtaget og udbetalt, Banken har foderet mig løbende med krav om sikkerhed, mm.
været ved at tage alt fra mig.

Banken vil ikke bevise der er hjemtaget et lån, men har fremlagt en masse dokumenter såfremt der var et lån, som jeg er blevet fortalt igen og igen.

På intet tidspunkt, heller ikke i dag, har banken ville sige de er blevet opdaget, og lade mig slippe af med deres, (for at sige det pænt) lille cirkus nummer.

En slut bemærkning, jeg finder ved min efterforskning kr. 1.000.000 indsat på min konto,
spørger Jyske Bank hvor de kommer fra, da jeg ikke selv kender til dem, beløbet er uden afsender.

Svaret fra Jyske Bank er: det kan vi desværre ikke hjælpe dig med.
Politiet kiggede da jeg sagde det HVAD er det du siger. ? dette er ikke et punkt, penge er velkommen også dem der bare kommer,
jeg fandt dog ud af efterfølgende at det var Jyske Bank selv have indsat dem.

Jeg mener ikke der findes en lignende anmeldelse mod Jyske Bank.

Er dette her godt nok forklaret, husk nu jeg er bare en aml. Elektriker og ikke boglig uddannet.

Og god første maj


Din sag, føler du dig snydt så får det sagt og kom i gang igen tjæn nogle nye penge

Vil du skrive noget her

Jeg har prøvet det her.
www.pengeinstitutankenaevnet.dk jyske bank fik det afvist og hvorfor mon

Skal du bruge en god Advokat så vil jeg gerne anbefale Thomas Schioldan Sørensen

JYSKE BANK har set reklame værdien på en dårlig omtale
hvilket denne annonce kan synes at være, som Simon Spies sagde

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale.

Så selvom produktet eller virksomheden bliver mindre flatterende omtalt
Så bliver det i det mindste nævnt og husket. Det er helt sikkert en god pointe
mon Jyske Bank har fanget den og håber på nye former for reklamestunts og markedsføringstiltag på denne måde
hopper da gerne med og sponsorere en lille bunke links

om det så her er jyske bank der henter gratis reklame, så husk lige den er ikke gratis
den er bare betalt af lille David

Det er jo kun en lille reklame som meget får ser, man alligevel kan godt sponsere lidt mere reklame
stadig ganske gratis for nogle og til glæde for de flest.

Har du et budskab du vil af med noget du vil sælge kan jeg tilbyde dig en reklame pakke
der findes langt bedre placeringer end hernede jyske banks anmeldelse af forbruger.

Gratis reklame
Her er de positive anmeldelser, se alle deres bedømmelse her
www.Jyskebank Nyt.dk
Hvis du vil et boliglån, KONTAKT Jyskebank.dk
Hvis du vil have et billån, KONTAKT Jyskebank.dk
Hvis du vil have et forbrugslån, KONTAKT Jyskebank.dk
Hvis du vil trække over på din Bank konto, KONTAKT Jyskebank.dk
Du skal altid hvis du vil låne i Jyske Bank henvende dig i din afdeling, KONTAKT Jyskebank.dk

Billig boliglån med kun 3 % i bidrag
Hvis du vil et boliglån, KONTAKT Nykredit.dk
Hvis du vil have et billån, KONTAKT Nykredit.dk
Hvis du vil have et forbrugslån, KONTAKT Nykredit.dk
Hvis du vil trække over på din Bank konto, KONTAKT Nykredit.dk
Du skal altid hvis du vil låne i Nykredit Bank henvende dig i din afdeling, KONTAKT Nykredit.dk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk