11-12-2019 Welcome JYSKE BANK. Big Danish bank’s fraud case. BS 402/2015-VIB comes to trial in 2020. It is also about document false, lying to court, abused proxy, and corruption in Denmark.

WHAT IS WRONG IN DENMARK

Vedtægter

§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Men overholder Jyske Bank Loven eller EJ, det er det store spørgsmål.In this case, you must note the bank’s own statutes, which comply with the law, which the bank REFUSES

And when neither the police or the State Prosecutor will help, and several others cover Jyske Bank.


Then we must fight, as best we can, if you want to help us stop the criminal Danish banks, you can call and say something to the bad guys in this Jyske Bank.


You can and then tell us if we are stupid and need to correct.

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

Hvad betyder det ?
Hvis vi er udsat for svindel, og det sker med ledelsens viden og accept, er det så Jyske banks holdninger at bedrage flest mulig kunder ?Customer claims that Jyske Bank is fraudulent, and that the bank continues fraudulently so that the customer cannot afford to stop the bank’s fraud.

Tager lige listen igen, medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 10 snart 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

It is a small man against 5000 people in Jyske bank and their lawyers to stop the bank scams.
Welcome to Denmark's Criminal Banks, which deceive the bank's customers. Anders Dam JyskeBank leads the bank's fraud, along with the management. :-) In this Danish bank, the management is doing giant fraud against customer, together in a union. While other Danish banks only make money laundering, makes Jyskebank also document false and fraud. Since the Danish police do not want to stop the banks' obvious fraud, against their customers. Can we who are being deceived, only cry out to warn others against Danish banks like this Jyske Bank. We have tried to talk to the criminal gang, JYSKEBANK since May 2016. But the gang will not talk to their victim. :-) If it is just a matter of the bank's foundation is misunderstood, and the bank jyske bank does not itself believe, that the management are together in unity, and does and continues fraud against their customers. Why does the group jyskebank refuse to talk with us, but continues fraud against their customers. :-) When conversation promotes understanding. :-) For over 3 years we have tried to enter into a dialogue with the bank, who stubbornly refuses to talk to us. We should look at the matter together. And if we, as a customer, are wrong, we are the first to apologize We ask the Jyske Bank to receive our request, and the court's offer to meet, and together solve the jyske bank's problems. We therefore ask the board of directors, take its responsibility and loosen this small disagreement. Best regards May 28, 2019 Storbjerg Erhverv Management Søvej 5. 3100. Hornbæk. Phone 22227713
CEO Anders Dam Siger nej tak til dialog med sur kunde, efter bankens mange års bedrageri. Ønsker ikke at tale med kunde, men beder om en dom i den sag BS-402/2015-VIB Hvori Koncernledelsen af kunde anklages, for meddelagtighed i groft svig
Hvilket er udført af den samlede koncernledelsen i forening
Can Danish Banks as Jyske Bank be trusted ?
Then there must be some in Lundgrens, Lund Elmer Sandager and Jyske Bank who do not know Danish law, Dan Terkildsen could not do a course, about good legal practice and to run a reputable business. /HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. // Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Philip Baruch ekspert i Bank jura, også ekspert i Ledelses ansvar Philip Baruch er advokat og partner i Lund Elmer sandager. Men er også medlem af Jyske banks bestyrelse hvor Philip Baruch er Advokat.

Men at Philip Baruch lyver i retsforhold, for at dække over jyske banks svig forbrydelser er skræmmende
Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Lund Elmer Sandager i har en advokat Philip Baurch som partner. I retssagen BS 99-698/2015 har vi dokumenter svarskrift omkring sagen, der påviser at Lund elmer Sandager Advokater lyver i retsforhold – straffelovens kap. 17 § 158 – § 160 – § 163 – har forstået i i tager denne opdagelse med sindsro, da i har de rigtige venner

Bestyrelsen i Jyske bank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidtSince Jyske bank has bought and paid for our former lawyer to work for Jyske bank.

Have we not really have a lawyer until November 2019.

And when Jyske bank writes October 30, and asking the court, to disregard the client’s presented fraud and false allegations October 28 against Jyske Bank, to demand attorney’s injunction.

Surely so that Jyske Bank could again buy the new lawyer, not to submit fraud allegations, that is the very foundation of Jyske bank.

Do you have another explanation ?.


But this time the client in Jyske Bank has found a lawyer who is not corrupt and who has promised to bring the client’s case against Jyske bank and that according to the client’s own allegations from 28-10-2019.

Share our call for help, but just for your information some have been blocked BANKNYT.dk on facebook.

Perhaps to cover the Danish criminal banks, and to hide the truth that Danish police will not investigate the Danish banks, that are reported for Fraud and Document Fake.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

Jyske bank says even Jyske bank complies with all rules and laws! It is apparently very wrong,

For those who come across this site www.banknyt.dk

Then we only try to get into dialogue with Jyske bank.

Since we as a customer do not want to spend 3 days in court, and explain what we want Jyske Bank’s management to confirm.

It’s just about has Jyske Bank exposed us to fraud. And Jyske Bank still exposes us to fraud. Isn’t that something, we can talk about as grown-ups?

Or does it mean so much to the overall Supervisory Board of the danish bank Jyske Bank, that they would rather lie in legal matters than admit fraud and falsehood.

🙂

As Jyske Bank catfish, and CEO Anders DAM writes.
Even the best bank makes mistakes, and so Jyske Bank corrects the mistake as soon as possible.

In other words, this is not a mistake.
But rather deliberate actions, which the entire board of Jyske bank collectively stands behind.

🙂

Dear Jyske Bank We would then like to speak to you.
Read the letters, we have sent several of, which have been presented to the court.

And consider whether Dialog is no better than a million scams against the bank’s customers.

CEO #AndersDam #JyskeBank
Call us now, tell the court that we can meet for court mediation, and review the case together.

This is written in a good sense, and we do not want to hurt Jyske Bank’s reputation.
We only write here so as not to be crazy.

TALK WITH US Best wishes

Storbjerg Business

Soevej 5. 3100 Hornbaek. DK – Denmark

Phone +45 22227713

What is most illegal for banks.

FIND JYSKE BANK

Money laundering.
Fraud.
Document forgery.
Exploitation.
Maybe bribery.

Some of this and more, are Danish customers, in the Danish bank like Jyske bank exposed to.

If you do not believe it, ask Jyske Bank +4589898989 they are allowed to answer you.

The case is in the district court under case no. BS-402/2015-VIB

For the first time since we asked February 2016, the earlier lawyer to present our allegations against Jyske Bank, here we ourselves had to submit them October 28, 2019.

You are also welcome to ask plaintiff +4522227713
And if you find anything, that may be wrong.

Tell us and we
correct it immediately.

🙂

We have found a new lawyer, who is not corrupt, and would like to present the client’s claims against Jyske bank.


🙂

Letters dealing with the case against Jyske Bank for fraud.

Covers allegations and evidence against Jyske Bank, in case BS-402/2015-VIB. as Jyske Bank in several ways, has tried to prevent was presented in court.When our claims document is made, after our closing petition of 28-10-2019, will we share letters from these links.

LETTER LUNDGRENS.
Do you dare to trust Lundgrens lawyers, if the lawyers are corrupt ?. And cover the Jyske Banking fraud. ?.

LETTER RØDSTENEN.

LETTER LUND ELMER SANDAGER.
Do you dare to trust Lund Elmer Sandager lawyer, if the lawyers are lying in legal relationships ?. And cover the Jyske Banking fraud. ?.

LETTER JYSKE BANK.
Management and CEO Anders Dam.

Do you dare to trust Jyske bank if, the
Jyske Bank’s Board of Directors is lying in legal matters, to disappoint in legal matters. ?.

LETTERS TO THE COURT IN VIBORG.
Including appendix 28-101. Which we ourselves have tried to present on 28-12-2018

Dette er stadig vores anklager og påstande mod Jyske Bank A/S for Svig, Falsk og Udnyttelse. / / Læs mere på www BANKNYT dk Facebook har valgt at blokere siden BANKNYT. da nogle i jyske bank eller Lund Elmer Sandager nok har sørget for det. / / Bemærk at staten er bevidste om sagen, både i Finansministeriet, Finanstilsynet, Statsministeriet, Justitsministeriet Og naturligvis er Folketingets partier alle oplyste om, at jyske bank laver og fortsætter bedrageri mod kunde. Ligesom staten, ved hvor meget vi har forsøgt, at få vores advokater, til at fremlægge vores sag og påstande mod jyske bank for retten, indtil nu uden hæld. - - DU VIL KUNNE LÆSE MERE I vores bøger om den kriminalitet, de danske banker som her jyske bank laver, og at dette også er støttet af staten. - Andre banker som Nykredit bank, der vælger at hjælpe jyske bank, ved at dække over Jyske Banks bedrageri, ved nægtelse at svare kunde, om kunden har lånt 4.328.000 i Nykredit Som jyske bank påstår er et underlæggnde lån i RETSFORHOLD Se Nicolai Hansen skriver i Bilag 30. 2010. Du har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit. Det passer ikke med hvad sandheden er, Mette Egeholm Nielsen skal bare som vidne / Bekrafte vi aldrig har lånt 4.328.000 kr. Bilag 28. Og Nykredit ikke har krævet en garanti april 2016 på 4.328.000 kr. Som der står i Bilag 42. - Og se at Casper Dam Olsen skriver det bagvedliggende lån, til Swappen er blevet omlagt Bilag D. 2012. Når jyske bank har taget garanti for et lån Bilag 42. På 4.328.000 kr. Der laves som værende optaget og omlagt, er dette mandatgsvig SVIG. Hvis der ikke findes noget lån. Hvilket Nykredit meget mod bankens vilje må erkende i Bilag 28. Fra 2016. / At det først er efter kunden stævner Nykredit, at Nykredit advokat Mette Egeholm Nielsen at ved Bilag 28. Erkende at der intet lån på 4.328.000 kr. Findes i Nykredit. Det kan du jo selv tænkte over, og husk at Nykredit har ejet over 5 % af aktie maioteten i jyske bank. / / HVAD SKER DER FOR DANMARK SIDEN BANKER AT STATEN FÅR LOV AT LAVE BEDRAGERI OG HVIDVASK UDEN AT BLIVE DRAGET TIL ANSVAR. / At politiet og Statsadvokaten i 2016 vælger at dække over at jyske Bank, med koncernenledelsen i ryggen, står bag million bedrageri mod bankens kunder. Og hvordan politiet tilsidesætte politiloven, ved at nægte at, efterforske og bringe kriminel virksomhed til ophør, og sørger for strafforfølgning. - - Når vi tænker over at Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, i december 2017. Formentlig efter aftale med jyske banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch, og Lund Elmer Sandager. Forsøgte at hæve sagen mod jyske bank bag vores ryg, ved at lyve om det var telefonisk aftalt, viser det tydeligt hvilken krafter vi er oppe imod. - Dengang i 2016 til 2017 valgte valgte Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen, at modarbejde vores sag mod jyske bank. Ved at hjælpe jyske bank mod deres egen klient. Ved ikke at ville fremlægge, vores beviser mod koncernenledelsen, og jyske banken, ej heller påstande mod jyske bank for groft SVIG og FALSK. / Vi har selv 28-12-2008 måtte fremlagt Bilag 28 - 101. Og selv fremlagt påstand om svig og falsk, da vores advokat 18-12-2018 ikke ville fremlægge de beviser og påstande som vi, afleverede en kladde til 06-12-2018 og klart bad advokaten fremlagge. Men må indrømme vores bog om jyske Banks bedrageriske fundament, og bankens magt til at få andre til ikke at fremlægge vores påstande "Sag" / / SAGEN ER ENKELT MEN GROFT SVIG Ganske som vi skrev til den advokat fuldmægtige 19-02-2019 på en sms Bliver svig og falsk, ikke indskrevet i Dommeren, at Bilag 1. Er ugyldig som følge af svig og falsk. Altså skriver retten ikke at SVIG OG FALSK er brugt, vil vi anke dommen på stedet. / / Når vi sender vores opdateret krav. ( TAB ) VI VIL IGEN SKRIVE TIL VORES ADVOKAT. AT JYSKE BANK HAR BRUGT SVIG OG FALSK DISSE 2 ORD ER VORES PÅSTAND, OG SKAL "SKAL" INDGÅ / INDSKRIVES I VORES PÅSTANDS DOKUMENT. / Som sagt mange gange Jyske bank har ikke indgået SWAPPEN Bilag 1. 16-07-2008 med Storbjerg Erhverv. Vi har kun aftalt SWAPPEN Bilag E. Side 4 og 5. 15-07-2008, til hvis vi hjemtog lån efter tilbud Bilag Y. Senest 20-11-2008. Herefter bortfalder alle aftaler, og fuldmagten udløber. / HVIS VORES ADVOKAT NÆGTER AT INDSKRIVE AT SVIG OG FALSK ER VORES PÅSTAND I PÅSTANDS DOKUMENT, UANSET HAN VIL GØRER DET NEMT. ER STORBJERG ERHVERV, REALT SAT UD AF VORES EGEN SAG, OG VORES RETSSIKKERHED ER BLEVET KRINKET / TILSIDESAT FOR AT DÆKKE OVER DANMARKS ANDEN STØRSTE BANK JYSKE BANKS KRIMINELLE AKTIVITETER. / RETTEN VIL IKKE DØMME, JYSKE BANK EFTER DISSE SVIG OG FALSK PÅSTANDE, MED MINDRE DET ER FREMLAGT I VORES PÅSTANDS DOKUMENT. / / Vi ønsker at vores advokat, ruller sig ud, og angribe jyske bank med alt det, vi har fremlagt til vores advokat. / / SVIG OG FALSK "HVILKET VI ALLEREDE SELV HAR FREMLAGT FOR RETTEN OG, JYSKE BANK. 3. JANUAR 2018" Og genfremlagt 3. August 2019. / Vi må ikke få sagen fremlagt sådan, som vi selv fremlægge den, det vil vores advokat ikke have. VI HAR BET HAM FREMLAGGE OG I RETTEN SIGE JYSKE BANK LAVER SVIG OG FALSK, OG HJÆLPE MED AT RETTEN SELV SENDER SAGEN VIDERE TIL STRAFFERETTEN. - SÅ DEN KRIMINILLE KONCERNENLEDELSE I JYSKE BANK, KAN BLIVE RETSFORFULGT FOR MEDVIRKENDE TIL BEDRAGERI. / INGEN SKAL DÆKKE OVER AT JYSKE BANK LAVER GROFT SVIG, VED AT TILBAGE HOLDE NOGLE AF VORES SVIG ANKLAGER MOD SVINDELBANKEN JYSKE BANK. / Men har jo allerede sagt jyske bank er Danmarks største kriminelle virksomhed / organisation med koncernenledelsen bag. / DANMARKS STØRSTE SVINDLER JYSKE BANK BANKEN NÆGTER, AT LEDELSEN, STÅR BAG FORTSAT GROFT SVIG MOD KUNDE, HVOR ANSATTE I JYSKE BANK, GENNEM FLERE ÅR HAR LØJET OVERFOR KUNDE, OM LÅN DER ALDRIG HAR EKSISTERET KUN FOR AT FORTSAT, KUNNE BEDRAGE DERES KUNDE, MED FALSK RENTE SWAP. - Altså selv jyske bank laver selv Bilag 1. 16-07-2008 for hvis vi optager / hjemtager lån efter tilbud DETTE ER EN ADVARSEL DIRÆKTE MOD JYSKE BANK, SOM ÅBENLYST LYVER OG BEDRAGER DE KUNDER BANKENS ANSATTE KAN. / Vores påstande imod jyske banks bestyrelse, for meddelagtighed i groft svig, fremlagges i sagen BS 1-698/2015 Byretten Viborg / Det må også være op til en Dommer at vurdere, om jyske bank laver Svig og Falsk. Men at det skal være så svært at få sin sag fremlagt, viste vi ikke Efter et møde i dag 13/8 kl. 14 Vores advokat har sagt han ligger fockus på vi intet lån har, og ikke på at det er gennemført bedrageri, Jyske Bank laver. Og sagde når rente SWAPPEN ikke findes, er den falsk. / Vi vil naturligvis selv som part, forklarer retten at jyske bank står bag million bedrageri mod os. Hvilket bilag 100. & 101. Jo også forklare. / Det er iøvrigt også et samfundsmæssigt problem, at store advokat virksomheder som Lund Elmer Sandager, lyver overfor retten, og det for at dække over at danske banker laver kriminalitet. Dette har vi forsøgt at komme i dialog med både Lund Elmer Sandager og Jyske Bank om, men bliver nægtet dialog. / Det må også være op til dommeren, og vurder om ledelse i Jyske Bank A/S har et ledelsesmæssigt ansvar, for at kunden stadig udsættes for svig. Når Koncernenledelsen mindst siden maj 2016, har været bekendt med kundens utallige breve, med påstande om SVIG "BEDRAGERI" og FALSK "DOKUMENTFALSK" / Bestyrelse er kontinuerligt anmodet, om at stanse koncerns million svindel, og mødes med kunden, for at undersøge om der overhovedet er nogen galt med Jyske Banks redelighed. / Dette påstands dokument kommer på banknyt, når det er færdigt, da vi jo ikke er advokater, har vi spurgt vores advokat, vil lave det færdigt for os, eller om vi selv skal lave det. / Det som vi beder vores advokat fremlægge i sagen, er bare det vi siden påsken 2016, har forsøgt at få vores advokater til at fremlægge. / De forhold som politiet nægtede at efterforske i påsken 2016, ved at tilsidesætte politiloven. ! At bringe kriminelle virksomhed til ophør. Således kunne politiet have hjulpet os, med at stoppe jyske bank fortsatte svig, eller i det mindste at undersøge sagen, og tale med os, men nej det ville politiet ikke. - Vi er naturligvis parate til selv, at fremlægge og fremføre sagen som svig og falsk mod jyske bank, altså hvis ingen advokat vil hjælpe os, men satser på vores nye advokat, vil fremlægge vores hoved påstand som er svig og falsk. Vil med glæde afhører vidnerne i retten, særligt Anders Dam. / Vi nærmer os Hovedforhandling 30. September Og til dato har Ingen advokat, ville fremlagge vores påstand og svig og falsk overfor retten. Skal vi virkelig selv gøre det ? Som du kan se er vi igang, og Ingen skal stoppe os. Jyske bank skal erkende vores påstande. / / SELVE DEN ØKONOMISKE BELASTNING UNDER BANKENS FORTSATTE SVINDEL, ER IKKE LIGEGYLDIG. Jyske Bank har i den periode, vi har haft vores nye advokat siden april 2018, hævet ca. 230.000 kr. I rente ( For en falsk rentebytte af et lån der ikke findes. ) Og på den måde fortsat jyske bank koncernens svig forhold. / Vores nye advokat, som skal stoppe jyske Banks fortsatte svig, har samme periode, sendt regninger for 135.000 kr. Altså 365.000 kr. Der er sku mange penge, men når jyske bank ved deres mægtige bestyrelse og advokater svindler. Så er det for at knuse bankens kunder øknomisk. / Har mistanke om at jyske bank, forsøger med bankens mest beskidte arbejde, og ved ledelsens fortsatte svig. På den måde at vil forsøge at kørere os øknomisk ned, så vi ikke har flere penge, og ikke mulighed for at få en advokat til at fremlægge vores påstand, og i retten få stoppe JYSKE BANKS BEDRAGERI. På denne snedige måde vil Jyske bank, kunne fortsætte koncernenledens uhæderlige forretnings metoder, som hidtil. Imens myndighederne som Finanstilsynet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Politiet Og ikke mindst alle partnere og aktionærerne, som Maersk, ATP, GF forsikring, Real mægler osv. Kan klappe i hænderne over den dygtige koncernenledelsen i jyske Bank Boxen / / Vores advokat har i til nu, kun fremlagt 2 meget korte processkifter overfor retten, omhandler at vi ikke har noget lån, og derfor ikke skal betale renter som Swap aftale Bilag 1. / Vores advokat har fortsat sagen som dårlig rådgivning i forbindelse med bankens Bilag 1. / Vores påstand om Bilag 1. Er at den er falsk, frambragt ved svig Og så kommer alle øvrige svig forhold osv. Og aftale lovens paragraf 30. om ugyldighed er stærke. Som da vi 28. December 2018. Selv måtte fremlægge vores bilag 28-101, for at sikre at beviserne overhoved blev fremlagt. / Hvis CEO Anders Dam ikke mener han leder en svindelbank "Jyske Bank" er det jo underligt han ikke vil i dialog, med en af de kunder der har fanget jyske bank koncernen i masivt bedrageri og Dokumentfalsk. / Hold dig væk fra jyske Bank de er farlige for deres kunder. I forbindelse med sagen her laver vi en del nye hjemmesider, hvori ordet jyske Bank indgår. Her vil du i tidslinje kunne læse, hvordan jyske banks ansatte er med til at lyve og snyde bankens kunder med Svindel, så vandet driver. Bagefter må de kunder der har overskud, selv søgere for at stoppe den jyske svindelbank i retten. / DETTE ER HVAD DENNE SAG HANDLER OM. AT JYSKE BANK HAR LØJET LÅN OPTAGET OG RENTEBYTTET, OG SÅ OMLAGT. ADVOKATER FRA JYSKE BANK OG LUND ELMER SANDAGER, HAR FREMLAGT FALSKE BEVISER OVERFOR RETTEN. Hvis svindlere fra jyske bank ikke er enige, er det muligt at mødes. Mvh firmaet Storbjerg Erhverv 22227713 / Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Follow the little customer’s fight against the giant bank. Jyske Bank. – One of Denmark’s probably biggest fraud organizations, where some of the most power is full in Denmark, supports the bank’s ongoing fraud among the bank’s customers. – Or should we really be the only one that Jyske bank exposes to massive fraud and False

See Appendix 164. Letter to the court 2. September 2019. See Appendix her

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Dear #AndersDam
🙂

The family is ready to forgive Jyske bank.
We seem this here is boring, and would like to do something else, but we already know that. Do you want to talk to us give hand, and say sorry, then we forget it happened. You probably all laugh in Jyske bank over these ridiculous diary pages, but let’s talk now and move on, we don’t think this is particularly funny.

Dear President CEO Anders Christian Dam GET OUT OF THE BUSH NOW AND TALK TO US.  OS = THE FAMILY FROM HORNBÆK When Jyske Bank’s Board of Directors admits and apologizes for fraud, we are ready to forgive you all for the 11 years you have taken from us.

Kære #AndersDam

🙂
Familien er jo parate til at tilgive Jyske bank.

Vi synes dette her er godt trals, og vil godt lave noget andet, men det ved i.

Vil du tale med os give hånd, og sige undskyld, så glemmer vi det skete.

I griner nok alle sammen i Jyske bank over disse latterlige dagbog sider, men lad os NU tale sammen og kommer videre, vi synes ikke dette her er særlig morsomt.

Kære president CEO Anders Christian Dam

KOM NU UD AF BUSKEN OG TAL MED OS.

OS = FAMILIEN FRA HORNBÆK Når Jyske banks bestyrelse indrømmer og undskylder bedrageri, så er vi parate til at tilgive jer alle sammen, for de 11 år i har taget fra os.

🙂

The journal Danish banks such as Jyske Bank have major problems in complying, with the law.

Can Danish lawyers be bribed.

Click and see more at Banknyt.dk

🙂

Read our claims BS-402/2015-VIB.

Which after 2 lawyers Redstone Rødstenen in AArhus and Lundgrens in Copenhagen.

Would not present the chase to court, but as the Customer himself after 43 months here 28-10-2019 presents for the court.

🙂

You are probably wondering, why this page about Danish banks is made ?.

🙂

THE ANSWER IS.

🙂

This is a call to the big Danish banks, to not lying at their customers.

With a view to getting an unreported income to the bank.

🙂

A loss from the customer, who becomes a income to shareholders, who actually own the banks.

🙂

An income that becomes a crucial asset loss for the customer.

In Danish it is fraud.

🙂

We know that the large Danish pension funds, own large shares of the Danish banks, such as ATP.

And these act just like Blakstone.
Which the danish government has so much against.

🙂

But the problem with the pension funds, is they don’t care how their wealth increases.

🙂

We already know that banks such as Jyske Bank, which in their cases succeed in calling cases for bad advice.

And that the bank then chases limitation which is only 3 years.

🙂

This is a socially big Danish problem.

As the Danish banks do everything they can, to ensure that their clients do not discover that they are subject to deliberate bad advice.

🙂

At least not until after 3 years have passed, and here is where the banks chase the obsolescence.

🙂

As banks like here, in the case mentioned Jyske bank, seemed to speculate on getting all their obsolete.

🙂

IS THAT IS A PROBLEM

🙂

In order to secure Danish banking customers.

The parliament is forced to change the statute of limitations to the banks.

The statute of limitations on the Danish banks, must be up to at least 5 years, if not 10 years.

🙂

If this does not happen, the banks like here Jyske bank Will not change their business methods.

As our case BS 402/2015-VIB is a good example of.

🙂

The law of good custom must also be changed.

So that it becomes a law that is punishable by transgression.

🙂

If you look at the Danish bank cases, and judgments in through, from Danish banks like Jyske Bank

🙂

Will you be able to read that Jyske bank does a lot of telling in court, they do not have to comply with good practice.

As it does not have any consequence to violate good practice rules for banks.

🙂

If the statute of limitations was,
at least 5 to 10 years.
And good customary law made.

🙂

Wild cases like the hedge case, swap cases and many more cases, for many hundreds of millions hardly to be found.

🙂

But now the law, is as it is.

If the state parliament, wants to help the banks, then the law should not be changed with lying to their customers either.

🙂

And then the banks won’t change.

🙂

In our case.

We have found that banks, like Jyske Bank do not care about the law.

And probably have violated most of the law before crimes.

Remember, since 2016 we have been running around with advertisements,
about the case.

And wrote about it in the diary banknyt.dk here.

Jyske Bank has been fully involved in Banknyt
Since October 13, 2016.

And Lundgrens has been doing it.
Since April 16, 2018.

But they will not realize there is something wrong with their businesses.

🙂

But that we as a client also experience, Jyske Bank bribing our lawyers, not to present the client’s case, to the court.

Is an extension, and this was not expected.

🙂

The case that the customer himself has to present the court.

Is that the customer accuses, Jyske bank of fraud.
And now also bribery, in the form of return commission.

🙂

You can read this in the allegation document from 28-10-2019.


We share our closing response from 28-10-2019 here.

Try and compare our response, with the Lundgrens delivered 18-12-2018

Look at the bottom of the page, banknyt.dk

And ask Lundgrens and Jyske bank.
If they have been some payment, for not submitting the client’s claims, to the court

🙂

See Banknyt.dk  bank news

🙂

See Nyforsikring.dk  new insurance

🙂

See Nyadvokat.dk  new lawyer

🙂

See Rignu.dk  rich now

🙂

See Hurtigrig.dk  fast rich

🙂

And no this is not fun.

We try to get the management of Jyske Bank to apologize and apologize.

But not least to admit, it is just not okay, to cheat and deceive its customers.

And that it happens with the management behind, as in association.

The management has decided to continue the Jyske bank’s fraud.

What can we do when the Danish police will not investigate Jyske Bank for fraud against our customers.

Police chase 0100-83966-00085

🙂

Ask yourself about, is Jyske Bank an honest, fair, and reputable, Danish bank ?.

Or is there something about the talk of Danish Banks being dishonest ?.

And uses Danish banks to bribe, and lie in legal matters, to disappoint in legal matters.

We only ask because it seems to be a FACT.


Or do you have an explanation.

Why the client here, must both fight against their own bank Jyske Bank.

And also have to fight with their own lawyer.

Who directly work against their own client.
In a case that is about being honest, and honorable.

🙂

And what about the great Danish law firms, like Lundgrens.

Have these lawyers acted as a reputable law firm ?.

🙂

We will continuously share all attachments on, among other things, diary since bank new

“Banknyt.dk”

🙂

And now remember this diary, is due to the overall board of Jyske Bank.

🙂

It is the full responsibility of the Board of Directors that we are exposed to fraud, and who do not want dialogue, and that is why we are exposed to fraud today.

🙂

We do not want the case, but we are up against Denmark’s second largest bank, which has a different view of good banking.

🙂

While we are still trying to meet the bank Group President CEO Anders Christian Dam, for an explanation

🙂

Lundgren’s lawyers, Dan Terkildsen, have said on their office, 13-08-2019 That Jyske Bank’s Board of Directors has no responsibility.

🙂

We believe that Lundgrens, has only manipulated with us, not to present our claims, so that with the Jyske Bank Board of Directors having no responsibility for Jyske Bank’s fraud, we do not agree

🙂

WE WANT DIALOGUE

🙂

And, therefore, again asks the chief executive CEO Anders Dam to re-examine the matter

🙂

Isn’t something wrong

🙂

If Jyske Bank did not make money in the pants, then of course we have to pay Jyske bank their money.

🙂

But that we have to be exposed to this is outright evil.

🙂

Dear all of you at Jyske bank.
Lund Elmer Sandager.

Now read the letters we have sent since the beginning of the case.

And see if there is something completely wrong.

CALL US +4522227713

🙂

This is not written in a bad sense.

But only like a breath of fresh air, to research your business for the way you make money.

🙂

From here the very best regards, to the Group Board of Jyske Bank Denmark.

Storbjerg Erhverv
Soevej 5.
3100 Hornbaek

Danmark
+4522227713

🙂

Hope this soon becomes a forgotten cause and we together can laugh at it. so look forward.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Jyske banks advokater Lund elmer Sandager skriver så det kan forstås, JYSKE BANK BEHØVER IKKE OVERHOLDE GOD SKRIK REGLER

WHAT HAVE WE DONE THE DANISH BANK.
SINCE THE JYSKE BANK EXPOSING US FOR FRAUD.

WHAT HAVE WE DONE TO THE BANK.
SINCE JYSKE BANK IS LYING TO THE COURT.

WHAT HAVE WE DONE THE BANK.
SINCE JYSKE BANK, HAS BOUGHT OUR LAWYER, TO WORK AGAINST US, AS THEIR OWN CLIENT.


WE DON’T KNOW
THEY WILL NOT TALK TO US

MAYBE YOU CAN EXPLAIN US WHAT HAPPENS TO JYSKE BANK.

This is a call. Help us get the Danish Bank Jyske bank not to expose us to more FRAUD, we do not know why the bank is fraudulently against us, and they will not stop, what should we do, our last 2 lawyers, have the bank, reasonably bribed not to present our claims to the court. help us, seen a lot of rubbish in the Danish banks, money laundering and fraud in large style. Danish banking news banknyt.dk

This is our diary.

If you want to help us stop the Danish bank’s Jyske Bank scam against us, then please donate a small contribution to our account, for lawyer assistance.

Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer, after the customer // Ønsker ATP pension at støtte jyske bank med bedrageri af kunder i jyske bank Taler om FORFALSKNING, UDNYTTELSE, BEDRAGERI, MANDATSVIG. overtræder alle regler og god skik, for at kunne udbytte, svig foretning til at bedrage kunde i jyske bank Og tillader ATP PFA PENSAM og andre aktionærer at jyske bank i nu 9 år Har bedraget sin kunde i jyske bank ved hjælp af falsk lån, for at kunne manipulere kunden, som var syg efter en hjerneblødning Kunden som ikke døde og eller skulle have ATP udbetalt til sin hustru Er småsur over ledelsen i jyske bank nægter at svare, efter kunden i 2016 oplyste jyske bank om problemet omkring falsk Nu er der kommet meget mere frem Og jyske bank er fortsat iskolde, og fortsætter bedrager med der af jyske bank velplanlagte svig //
Deceived the family in the large Danish Bank JYSKE BANK. Have for several years spoken up about the false loans in the jyske bank Jyske bank refuses to stop stealing interest for a loan, jyske bank Well know is not available. Jyske bank CEO Anders Dam also refuse to answer a customer of the bank, which informed jyske bank that it is both fraud and a fake loan. Is the royal Danish bank honorable, honest, trustworthy As the bank is claiming over the world
Either Jyske Bank's corporate management is deeply criminal, and wants Jyske bank to be a criminal organ institution, or they have not even discovered we are trying Jyske bank should just spot us, and realize that Fraud against the bank's own customers is a bad thing.

Remember this is not a bad announcement, but you know very well that we just want us to go through the case together, because it may not be true that Jyske Bank has paid our 2 most recent lawyers Rødstenen to try to close the case behind our back, and Lundgrens and Rødstenen for not presenting some of our allegations against Jyske Bank for Fraud and False.

It must certainly be an evil dream, and we are part of a Danish criminal history that has not been seen before.

REMEMBER
THERE MUST BE 2 FOR TANGO

Anders Christian Dam should we not meet and talk about this here, then it can not be true that Jyske bank's group management really wants to deceive their clients, and lie to the court, and then just bribe the client's lawyers, it does not fit? Well CEO Anders Dam Jyske Bank
When Danish banks deceive their customers. The customer is usually the small one But make no mistake about the size. Customer gives the entire board a slap, in i cortroom 30/9-2019 BS 1-698/2015 / Jyske Bank Board Member Philip Baruch wrote May 31, 2016. That the bank, is informed that the customer has reported JYSKE BANK to the police, for, among other things, fraud And that the group management, took such notice with serenity Meanwhile, the members of the group management, continue to support whether Jyske Bank's continued fraud thus the customer continues to be exposed to the bank's million fraud to this day. A case that is being negotiated on September 30 and October 1, 2019 in the City Court of Viborg. Fra Twitter med link til banknyt dk @Finansmin @Justisdep @Statsmin #Justitsministeriet #Statsministeriet #Finansministeriet #Finanstilsynet #Finance #stokes #banks #dkpol #Banking #NSA #FBI #Denmark #JyskeBank #DanskeBank #Nordea #Rådgivning #Sparnord #Jysk #JyskeBankBoxen
Dear Jyske Bank

Dan Terkildsen from Lundgrens has said on 13-08-2019
That he takes his hat  off for our cars, and say it’s damn good.

But he has not provided any of what is written on the cars.

This is related to the fact that Jyske Bank has paid Lundgrens for this service.

Maybe Lundgrens can explain themself, but now it is the Jyske bank we are accusing of fraud fraud and bribery to disappoint in legal matters.

PARDON WE ASK HERE. BUT JYSKE BANK DOES NOT ANSWER ANYTHING.

Now let’s meet, we have an odd fight here.

And when Jyske Bank pays our lawyers to counteract our case, is presented, then it’s not okay. If we lie then we correct and apologize, Jyske Bank will do the same.


Do we have reason to believe the Jyske Bank Group has paid bribes to Lundgren’s lawyers ?.


And that Lundgren’s lawyers have accepted this bribe, in the form of a return commission, for not submitting client’s claims against Jyske Bank for million Fraud and False


And do we have reason to believe that Jyske bank paid our lawyer LUNDGRENS, to disappoint in legal matters, by not presenting the client’s claims to the court.

Side 1 af 43. 27-08-2019 til Lundgrens advokater. Brevet er bare et af mange, hvor vi gentagende beder, Lundgrens advokater, som den fuldmægtige Emil og Mette-Marie samt Dan Terkildsen, om at fremlægge klientens, altså vores svig påstande mod Jyske Bank. Vi henviser til de SMS'er i brevet, med påstande som er sendt til Emil, men som ingen af Lundgrens advokater ville fremlægge. I brevet henviser klienten til SMS 23-08-2019. og skriver at Emil fra Lundgrens ikke har svaret på deres klients SMS'er / Og henviser også til at Mette-Marie i Lundgrens. Som igen opyst vores påstande 10-12-2018, for at fremlægge klientens påstande overfor retten 18-12-2018. - DET ER ET FAKTUM. At Mette-Marie vælger sammen med Dan Terkildsen, ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank, i det afsluttende processkrift 18-12-2018 Der Mette-Marie laver samme sidst på dagen 18. december og sender til retten. / DET ER ET FAKTUM At Lundgrens advokater 02-09-2019 laver og fremlæger processkrift 2, præcis 4 uger før planlagt hovedforhandlingen 30 septemper Lundgrens har i dette processkrift 2. heller ikke medtaget nogen af klientens svig påstande. Ligesom det er et Faktum, at Emil ikke deler Processkrift 2 med klienten, der først får en kopi, efter Lundgrens, er blevet fyret, efter mistanke om at Lundgrenens advokater er korrupte. - Hoved påstand er stadig sagens Bilag 1. en rentebytte fra 16-07-2008 på 4.328.000 kr. for et underliggende lån, der altså IKKE findes. At Bilag 1. er falsk er sagt 1.000 gange. Bare denne lille detalje undlader Lundgrens advokater at fremlægge for domstolen. / DET ER ET FAKTUM At Lundgrens, ved Dan Terkildsen, Mette-Marie og Emil, gentagne er oplyst, at SWAPPEN af 16-07-2008 Bilag 1. af klienten påstås falsk. Når Lundgrens advokater, fremlæger sagen, som om Bilag 1. er aftalt og godkendt. For derefter direkte dirækte mod klientens instruks, føre sagen som en sag om dårlig rådgivning, mod Klientens påstande. Så er må det være Lundgrens og Jyske Bank der må have aftalt dette. - Og hvorfor sender Lundgrens heller ikke klinten en kopi af processkrift 2. Klart at klienten tænker, at Jyske Bank må have betalt Lundgrens advokater, for ikke at fremlægge klientens svig påstande mod Jyske Bank Om det er Bestikkelse, der er sket ved Retur kommision, eller i et honorar, skjult på en eller anden måde, det må parterne i Lundgrens advokater kunne forklare. Som da Jyske Bank ansætter Lundgrens til en stor million opgave. VIL DU VIDE OM LUNDGRENS ADVOKATER ER BLEVET BESTUKKET ? SÅ MÅ DU SPØRGE LUNDGRENS ADVOKATER OG JYSKE BANKS LEDELSE
Page 1 of 43. 27-08-2019 to Lundgren’s lawyers.

The letter is just one of many, in which we repeatedly ask, Lundgren’s lawyers, such as the clerk Emil and Mette-Marie and Dan Terkildsen, to present the client’s, ie our fraud allegations against Jyske Bank.

We refer to the SMSs in the letter, with allegations sent to Emil, but which none of Lundgren’s attorneys would provide.

In the letter, the client refers to SMS 23-08-2019. and writes that Emil from Lundgrens has not responded to their client’s SMS / And also refers to Mette-Marie in Lundgrens. Which in turn raised our allegations 10-12-2018, to present the client’s claims to the court 18-12-2018.

IT IS A FACT.
That Mette-Marie chooses with Dan Terkildsen, not to submit any of the client’s claims against Jyske Bank, in the closing petition 18-12-2018

There Mette-Marie is doing the same thing on December 18 and will be sent to court.

IT IS A FACT
That Lundgren’s attorneys 02/09/2019 make and present litigation 2, exactly 4 weeks before the scheduled hearing 30 September In this document.

Lundgrens also did not include any of the client’s fraud claims. Just as it is a fact that Emil does not share Process Letter 2 with the client who first gets a copy, after Lundgrens has been fired, on suspicion that Lundgren’s lawyers are corrupt.

The main claim is still Appendix 1. a change of interest from 16-07-2008 of DKK 4,328,000. for an underlying loan that does NOT exist. That Annex 1 is false is said 1,000 times. Just this little detail, Lundgren’s lawyers fail to present to the court.

IT IS A FACT
That Lundgrens, by Dan Terkildsen, Mette-Marie and Emil, repeatedly stated that the SWAPPEN of 16-07-2008 Appendix 1. by the client is alleged to be false. When Lundgren’s attorneys present the case, as if Appendix 1. is agreed and approved. Then, directly directly against the client’s instructions, bring the case as a case of bad advice, against the client’s claims. Then it must be Lundgrens and Jyske Bank who must have agreed this.

And why doesn’t Lundgrens send the client a copy of litigation 2. Clear that the client thinks that Jyske Bank must have paid Lundgren’s lawyers, in order not to present the client’s fraud allegations against Jyske Bank Whether it is Bribery that happened by the Return Commission, or in a fee, hidden in some way, the parties to Lundgren’s lawyers must be able to explain. Like when Jyske Bank hires Lundgrens for a large million tasks.

WOULD YOU LIKE TO KNOW IF LUNDGREN’S ADVOCATES HAVE BEEN DISCUSSED? SO YOU MUST ASK LUNDGRENS LAWYER’S AND JYSKE BANK’S MANAGEMENT

Just as Jyske Bank’s board member Philip Baruch of Lund Elmer Sandager Attorneys has “lied” or written untrue to the court, and that this has also happened to disappoint in legal matters.

Vozmozhno, samyy bol'shoy bankovskiy skandal v Danii vo vremya eskalatsii. Novyy datskiy bankovskiy skandal rassleduyetsya samim kliyentom, v to vremya kak drugiye yuristy i banki prosto osveshchayut melkiye voprosy. I na etot raz rech' idet ne ob otmyvanii deneg, kotorym uzhe izvestny datskiye banki. Na etot raz delo lozhnoye i moshennichestvo so vtorym po velichine bankom Danii Jyske Bank. V etom sluchaye datskiye advokaty Lundgrens gluboko vovlecheny v to, chto obvineniye kliyenta v moshennichestve i fal'sifikatsiya dokumenta protiv Jyske Bank ne bylo predstavleno sudu do togo, kak sam kliyent dolzhen byl predstavit' dokazatel'stva i obvineniya v sud v oktyabre 28. I pochemu moshennichestvo Jyske Bank protiv ikh melkogo kliyenta yeshche ne prekratilos' posle 11 let moshennichestva. Chto Lundgrens dumayet o nashikh obvineniyakh i dokazatel'stvakh protiv banka v Yiske o moshennichestve? Den Terkildsen zayavil 13 avgusta, chto pravleniye Jyske Bank ni v chem ne vinovato. U Lundgrensa net ni odnogo kommentariya nashikh trebovaniy. ? Eto ochen' stranno? POCHEMU ?. Mesyats nazad, buduchi obnaruzhennym v Lundgrense, on rabotayet v banke Jyske i rabotayet v otvetchike v Jyskebank, po krayney mere, s aprelya 2018 goda. I Den Terkel'sen pozvolil svoyemu kliyentu poverit', chto Lundgrens byl ikh advokatom, no v to zhe vremya advokaty Lundgrena takzhe poluchili million gonorarov za rabotu v Jyske Bank. Skoreye vsego, Jyske Bank podkupil Lundgrens, chtoby vstretit'sya v sude, ne podavaya pretenzii kliyenta protiv Jyske Bank, prosto chtoby proigrat' delo. Khoteli by vy skazat' rukovoditelyu gruppy upravleniya Andersu Damu, chto my ne khotim, chtoby nas obmanuli. My prosto khotim vstretit'sya s Prezidentom Andersom Kristianom Damom, i kogda vzroslyye obshchayutsya vmeste, potomu chto eto ne sposob vesti chestnyy bankovskiy biznes. I nam ne interesno pisat' chto-libo nepravdivoye. Vopros v sude: pravy li my i mozhem li my dokazat', chto my pravy? Chto znachit Lundgrens? ty nikogda ne govoril nam etogo. Ne stesnyaytes' ostavlyat' kommentarii na Facebook, Twitter dlya obnovleniya. Pozhaluysta, pozvonite po adresu +45 22 22 77 13, yesli vam nuzhna dopolnitel'naya informatsiya. Uvidet' bol'she na banknete Ssylka www.BANKNYT.dk Pogonya BS-402/2015-VIB Eto prosto prizyv k dialogu, kak my vpervyye napisali v maye 2016 goda vsemu sovetu direktorov v Jyske Bank. S nailuchshimi pozhelaniyami ot Storbjerg Business Sovey 5 3100 Khornbek --- Возможно, самый большой банковский скандал в Дании во время эскалации. Новый датский банковский скандал расследуется самим клиентом, в то время как другие юристы и банки просто освещают мелкие вопросы. И на этот раз речь идет не об отмывании денег, которым уже известны датские банки. На этот раз дело ложное и мошенничество со вторым по величине банком Дании Jyske Bank. В этом случае датские адвокаты Лундгренс глубоко вовлечены в то, что обвинение клиента в мошенничестве и фальсификация документа против Jyske Bank не было представлено суду до того, как сам клиент должен был представить доказательства и обвинения в суд в октябре 28. И почему мошенничество Jyske Bank против их мелкого клиента еще не прекратилось после 11 лет мошенничества. Что Лундгренс думает о наших обвинениях и доказательствах против банка в Йиске о мошенничестве? Дэн Теркилдсен заявил 13 августа, что правление Jyske Bank ни в чем не виновато. У Лундгренса нет ни одного комментария наших требований. ? Это очень странно? ПОЧЕМУ ?. Месяц назад, будучи обнаруженным в Лундгренсе, он работает в банке Jyske и работает в ответчике в Jyskebank, по крайней мере, с апреля 2018 года. И Дэн Теркельсен позволил своему клиенту поверить, что Лундгренс был их адвокатом, но в то же время адвокаты Лундгрена также получили миллион гонораров за работу в Jyske Bank. Скорее всего, Jyske Bank подкупил Lundgrens, чтобы встретиться в суде, не подавая претензии клиента против Jyske Bank, просто чтобы проиграть дело. Хотели бы вы сказать руководителю группы управления Андерсу Даму, что мы не хотим, чтобы нас обманули. Мы просто хотим встретиться с Президентом Андерсом Кристианом Дамом, и когда взрослые общаются вместе, потому что это не способ вести честный банковский бизнес. И нам не интересно писать что-либо неправдивое. Вопрос в суде: правы ли мы и можем ли мы доказать, что мы правы? Что значит Лундгренс? ты никогда не говорил нам этого. Не стесняйтесь оставлять комментарии на Facebook, Twitter для обновления. Пожалуйста, позвоните по адресу +45 22 22 77 13, если вам нужна дополнительная информация. Увидеть больше на банкнете Ссылка www.BANKNYT.dk Погоня BS-402/2015-VIB Это просто призыв к диалогу, как мы впервые написали в мае 2016 года всему совету директоров в Jyske Bank. С наилучшими пожеланиями от Storbjerg Business Совей 5 3100 Хорнбек
ربما تكون أكبر فضيحة مصرفية في الدنمارك خلال التصعيد. فضيحة البنك الدنماركي الجديد قيد التحقيق ، من قبل العميل نفسه ، في حين أن المحامين والبنوك الآخرين فقط تغطية المسألة الصغيرة. وهذه المرة لا تتعلق بغسل الأموال ، وهو الأمر الذي تشتهر به البنوك الدنماركية بالفعل. هذه المرة مسألة مزيفة ومزورة في بنك جيسك ثاني أكبر بنك في الدنمارك. في هذه الحالة ، فإن المحامين الدانمركيين Lundgrens متورطون بعمق ، في أن ادعاء العميل بالاحتيال والمستند الكاذب ضد Jyske Bank ، لم يتم تقديمه إلى المحكمة ، قبل أن يضطر العميل نفسه إلى تقديم أدلة وإدعاءات إلى المحكمة ، في أكتوبر 28. ولماذا لم يتم إيقاف عملية الاحتيال التي قام بها بنك Jyske Bank ضد عملائه الصغار بعد 11 عامًا من الاحتيال. ماذا يفكر Lundgrens في مزاعمنا ، والأدلة ضد بنك Jyske حول مطاردة الاحتيال. قال دان تيركيلسن في 13 أغسطس إن مجلس بنك Jyske Bank لم يكن مذنباً بأي شيء. Lundgrens ليس لها تعليق واحد على مطالباتنا. ؟ هذا غريب جدا؟ لماذا ا ؟. قبل شهر واحد ، بعد اكتشافه في Lundgrens ، يعمل لدى بنك Jyske ، ويعمل لدى المدعى عليه Jyskebank ، على الأقل منذ أبريل 2018 ودع Dan Terkelsen موكلهم ، ويعتقد أن Lundgrens كان محاميهم ، ولكن في الوقت نفسه ، تلقى محامو Lundgren أيضا مليون رسوم للعمل لدى Jyske Bank. يبدو على الأرجح أن بنك Jyske قام برشوة Lundgrens ، للاجتماع في المحكمة ، دون تقديم مطالبات العميل ضد بنك Jyske ، لمجرد فقدان القضية. هل ترغب في إخبار المدير التنفيذي لإدارة المجموعة ، أندرس دام ، أننا لا نريد أن نخدع. نريد فقط أن نلتقي ، مع الرئيس أندرس كريستيان دام ، وكبار يتحدثون معًا ، لأن هذا ليس هو السبيل لممارسة الأعمال المصرفية العادلة. وليس لدينا مصلحة في كتابة أي شيء غير صحيح. السؤال في المحكمة ، هو ما إذا كنا محقين ، ويمكن أن نثبت أننا على صواب. ماذا يعني Lundgrens؟ أنت لم تقل لنا ذلك قط. لا تتردد في ترك تعليق على Facebook ، Twitter للحصول على التحديثات. يرجى الاتصال على نظام التشغيل +45 22 22 77 13 إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات أخرى. رؤية المزيد في banknyt رابط www.BANKNYT.dk The Chase BS-402/2015-VIB هذه مجرد دعوة للحوار ، كما حدث عندما كتبنا لأول مرة في مايو 2016 إلى مجلس الإدارة بالكامل في Jyske Bank. أطيب التحيات من Storbjerg الأعمال سويفيج 5 3100 هورنباك /// rbma takun 'akbar fadihat masrafiat fi aldanimark khilal altaseid. fadihat albank aldunumarkii aljadid qayd altahqiq , min qibal aleamyl nafsih , fi hyn 'ana almuhamin walbunuik alakharin faqat taghtiat almas'alat alsaghirati. wahadhih almarat la tataealaq bighasl al'amwal , wahu al'amr aldhy tashtahir bih albunuuk aldanimarkiat bialfiel. hadhih almarat mas'alatan muzayafat wamuzawarat fi bank jisak thany 'akbar bank fi aldanmark. fi hadhih alhalat , fa'iina almuhamin alddanmrkyyn Lundgrens mutawaritun bieumq , fi 'ana aidea' aleamyl bialaihtial walmustand alkadhib dida Jyske Bank , lm yatima taqdimuh 'iilaa almahkamat , qabl 'an yudtar aleamyl nafsih 'iilaa taqdim 'adilat wa'iidea'at 'iilaa almahkamat , fi 'uktubar 28. walimadha lm yatim 'iiqaf eamaliat alaihtial alty qam biha bank Jyske Bank did eumalayih alsighar baed 11 eamana min alaihtial. madha yufakir Lundgrens fi mazaeimina , wal'adilat did bank Jyske hawl mutaradat alaihtial. qal dan tirkilisin fi 13 'aghustus 'iin majlis bank Jyske Bank lm yakun mdhnbaan bi'ay shi'in. Lundgrens lays laha taeliq wahid ealaa mutalibatina. ? hdha ghurayb jadda? limadha a ?. qabl shahr wahid , baed aiktishafih fi Lundgrens , yaemal ladaa bank Jyske , wayaemal ladaa almudeaa ealayh Jyskebank , ela alaqlu mundh 'abril 2018 wadae Dan Terkelsen mukilhim , wayaetaqid 'ana Lundgrens kan mahamihim , walakun fi alwaqt nfsh , talaqaa mahamu Lundgren 'aydaan milyun rusum lileamal ladaa Jyske Bank. ybdw ealaa al'arjah 'an bank Jyske qam birashwat Lundgrens , lilaijtimae fi almahkamat , dun taqdim mutalibat aleamyl did bank Jyske , limujard fiqdan alqadiat. hal targhab fi 'iikhbar almudir altanfidhii li'iidarat almajmueat , 'andris dam , 'anana la nurid 'an nakhdae. nurid faqat 'an naltaqi , mae alrayiys 'undaris karistian dam , wakibar yatahadathun meana , li'ana hdha lays hu alsabil limumarasat al'aemal almasrifiat aleadilat. walays ladayna maslahat fi kitabat 'ayi shay' ghyr sahihin. alsuwal fi almahkamat , hu ma 'iidha kunna muhqin , wayumkin 'an nuthbit 'anana ealaa sawab. madha yaeni Lundgrens؟ 'ant lm taqul lana dhlk qit. la tataradad fi tarak taeliq ealaa Facebook ، Twitter lilhusul ealaa altahdithat. yrja alaitisal ealaa nizam altashghil +45 22 22 77 13 'iidha kunt bihajat 'iilaa 'ayi maelumat 'ukhraa. ruyat almazid fi banknyt rabt www.BANKNYT.dk The Chase BS-402/2015-VIB hadhih mjrd daewat lilhiwar , kama hadath eindama katabna li'awal marat fi mayu 2016 'iilaa majlis al'iidarat balkaml fi Jyske Bank. 'utib altahiat min Storbjerg al'aemal suifij 5 3100 hurnbak
Transferred February 5, 2018 to Lundgrens, we ask that Lundgrens help us, not that Lundgrens 2 months after, choose to take a job at Jyske Bank and help the bank against us, but has Lundgrens and Jyske bank a really good explanation then we would like to hear it, as we believe that Lundgren’s lawyers are corrupt
Taani võib-olla suurim pangandus skandaal eskaleerumise ajal. Uus Taani pangaskandaal on uurimise all, mille on läbi viinud klient ise, samal ajal kui teised juristid ja pangad katavad vaid väikese asja. Ja seekord pole asi rahapesus, millest Taani pangad juba teada on. Seekord on see Taani suuruselt teise panga Jyske Bankiga seotud pettus ja pettus. Sel juhul on Taani advokaadid Lundgrens tihedalt seotud sellega, et Jyske Banki vastu esitatud kliendi väidetavat pettust ja dokumentide võltsimist ei ole kohtule esitatud, enne kui klient ise pidi oktoobris kohtule tõendeid ja väiteid esitama. 28. Ja miks pole Jyske Banki pettust nende väikese kliendi vastu pärast 11-aastast pettust veel lõpetatud. Mida arvab Lundgrens meie väidetest ja Jyske panga vastu esitatud tõenditest pettuste tagaajamise kohta. Dan Terkildsen ütles 13. augustil, et Jyske Banki juhatus pole milleski süüdi. Lundgrensil pole meie väidete kohta üht kommentaari. ? See on väga imelik? MIKS ?. Kuu aega tagasi, pärast Lundgrensist avastamist, töötab Jyske pangas ja vähemalt alates 2018. aasta aprillist kostja Jyskebanki juures. Ja Dan Terkelsen lasi oma kliendil uskuda, et Lundgrens oli nende advokaat, kuid samal ajal said Lundgreni advokaadid Jyske Banki heaks töötamiseks ka miljon tasu. Kõige tõenäolisem on, et Jyske pank andis Lundgrensile altkäemaksu, et kohtuda ilma kohtuasja kaotamata, esitamata kliendi nõudeid Jyske Banki vastu. Kas soovite öelda kontserni juhtkonna tegevjuhile Anders Damile, et me ei taha, et meid petetakse. Tahame lihtsalt kohtuda president Anders Christian Damiga ja täiskasvanuna koos vesteldes, sest see pole nii, kuidas ausat pangandustegevust teha. Ja meil pole huvi kirjutada midagi valesti. Kohtus on küsimus selles, kas meil on õigus ja kas suudame tõestada, et meil on õigus. Mida Lundgrens tähendab? sa ei öelnud meile seda kunagi. Kommenteerige värskendusi Facebookis, Twitteris. Palun helistage os-le +45 22 22 77 13, kui vajate lisateavet. Vaadake rohkem pankrotti Link www.BANKNYT.dk Chase BS-402/2015-VIB See on vaid dialoogi üleskutse, nagu siis, kui me 2016. aasta mais esimest korda Jyske panga kogu juhatusele kirjutasime. Parimate soovidega alates Storbjergi äri Soevej 5 3100 Hornbaek
Our own copies delivered on November 04, 2018, the allegations filed against Jyske Bank, have been forwarded to Lundgren’s attorneys, as Lundgrens has not responded to our previously submitted documents and letters.
Or is it normal that the big Danish banks and large law firms, in fact, lie and deceive the Danish society in order to earn an unjustified income, which will be a loss to their own clients

DU TROR NOK DET ER LØGN, MEN SÅDAN ARBEJDER DE DANSKE BANKER, OG NÅR BANKER SOM NYKREDIT DER ER MEDEJER AF JYSKE BANK, LIGEFREM DÆKKER OVER JYSKE BANKS BEDRAGERI, HVOR ER VI SÅ HENNE.
Lundgrens is fired as a result of possible bribery, Lundgrens does not believe they are corrupt, and that we can not find a lawyer who does not work for Jyske Bank, Lundgrens in became corrupt when you chose to do a big million job for Jyske Bank, and you did not make any of our claims

Read more about Lundgren’s lawyers and the danish bank Jyske bank here. And answer us if we have reason to believe that Lundgrens is corrupt, or we have a lively imagination, we have until now had to fight all alone, against a big fraud bank, we believe that Jyske Bank has outbid Lundgrens, to counteract our fraud case, was not presented to the court, and we therefore had to play a lawyer ourselves,
just laugh at us and think we are stupid, but this is too gross and then it is claimed that Denmark is the least corrupt country, so it does not look good in the more corrupt countries.
If Jyske Group Management at Jyske Bank looks back at what we have sent to the Board of Directors and AndersDam since 2016, then you can not understand it is just dialogue we try

Read sms tekst for Emil Lundgrens

Hvad er bestikkelse for en grim ting, når vi mistænker Jyske Bank for at bruge bestikkelse, til at få Lundgrens til ikke at fremlægge klientens påstande. Så klik på teksten og lær

Jyske Bank bribes the plaintiff’s lawyers, in a fraud case against the same Jyske Bank.

This is how the fraudulent customer at Jyske bank perceives the management’s actions. / Jyske Banks lawyers Lund Elmer Sandager who is lying in court for trial. Management, including Director Anders Dam, has been known about the fraud and fake in Jyske Bank since May 2016. See www. NY ADVOKAT.dk.

Jyskebank refusing to stop ther cheating against the customers.

Read more about Lundgrens at www.NYADVOKAT.dk klik

Denmark's perhaps biggest banking scandal during escalation.

Dear Lundgren's lawyers are deeply involved in Jyske Bank fraud, against small business has not been stopped.

You can call +45 22227713 and get all the information ,? but they already have :-)

-

But what do you Lundgrens think about our allegations and evidence against Jyske BANK about the fraud chase.

Dan Terkildsen said August 13 that the Board was not guilty of anything, but he will or have not comment on of our claims
? That is very strange ?

:-)

After being discovered at Lundgrens, is working for Jyske bank, and you were fired, 25 SEPTEMBER.

We asked you to send our material back to Hornbaek, the material has not been received.

Please send it by GLS to Shell Hornbaek.

Incidentally, Lundgren's attorneys should not contact our new attorney, as he Lundgrens is an Inhabian, and you have done enough harm.

We also asked you to pay back, the money we paid to Lundgrens.

Your partner Dan Terkildsen has denied to pay is back, he believes that Lundgren's lawyers have done a great job for us, but the fact is that Lundgren's has directly cost us far more off time.

So you should consider, whether you should not have anything on top of it, and in this way competencies fore that we could have lost the case due to Lundgren's lawyers.

But now we're writing this on the site, so many others in Lundgrens can reading it.

/

We are a customer of Jyske Bank, you have our account number.

USE IT.

/

But now you still work for Jyske Bank

Would you like to tell the group management Anders Dam, that we do not want to be deceived.

We want to meet and have no interest in writing anything untrue.

After all, the question is whether we are right and can prove we are right.

What does Lundgrens mean? you never told us that.

Feel free to leave a comment on Facebook, Twitter for updates.

Best regards from
Storbjerg Business

Soevej 5
3100 Hornbaek

To those who trust that Denmark is not a corrupt country.

The question is more how many people in Denmark use bribery or corruption to achieve something, like here to keep a case of millions fraud out of court.

Only after 44 months of continuous work, probably 3,000 hours of work, do we succeed in getting our claims against Jyske Bank presented to the court

As we only after, we ourselves have made sure to present the client’s fraud claim against Jyske Bank, in the Danish courts.

Then our new lawyer takes over and makes the new allegation, with a whole lot of new allegations.

What we have asked for presented since 2016.

So not new allegations, but just a whole lot of allegations that our now fired lawyer Lundgren’s lawyers refused to submit, as their cooperation with Jyske Bank did not allow a fraud case

Against the same Jyske Bank.

🙂

Then we got a new lawyer on the case, and looked at the annexes.

A customer of Jyske Bank does not understand why Anders Christian Dam will not just meet.


A customer of the Danish fraud bank, in connection with the firing of their lawyers Lundgrens, for apparently having received a bribe from Jyske Bank.

Maybe directly by CEO Anders Dam for not presenting the client’s fraud allegations to Jyske Bank A / S.

The Danish courts have announced this is why Lundgren’s lawyers are retiring.

In Danish, has been fired.Which Jyske Bank Board member Philip Baruch, by Lund Elmer Sandager Advokater has rejected should have happened.

/

Lundgren’s lawyers have commented that these disqualification issues are purely conspiracy theories, and have nothing on them.

Whether Lundgren’s lawyers at Dan Terkildsen himself should be called as a witness.

And the court can explain why Lundgren’s lawyers have not presented the client’s allegations against Jyske Bank for fraud and fraud, while Lundgren’s lawyers.

Presumably by Jyske Bank has been given Lundgrens around 15-20 million Danish kroner to give Jyske Bank advice.

Which could provide a better illumination of Lundgren’s moving grounds, to thwart their small client.

Who now for a third time must have a new lawyer.

/

Since Jyske Bank has strongly distanced itself from possibly having used a return commission, or a bribe in the case, in order that the applicant’s claims against Jyske Bank should not be presented i court.

The plaintiff has therefore just 1. November submitted an Appendix 168. Becomes 168.A in the case

The annex is from Lundgren’s website, where they write that Lundgrens has advised Jyske Bank, in a transaction for a three-digit million amount, in Danish kroner.

“More precisely about 600 million Danish kroner.”

/

After the fraudulent exposed client in Jyske Bank has met with their new lawyer.

And that has gone through the case, and is confirmed in the fact that these are not conspiracy theories, but that they are facts.

The client tells their new lawyer that they are actually satisfied that Jyske Bank is convicted of fraud and forgery false.

Following the allegations which the plaintiff himself had to make in the closing plea, which Lundgrens was certainly paid not to present.Clearly, the plaintiff would have included the seriousness of Jyske Bank, in all likelihood, bribing the plaintiff’s lawyer, not to present the client’s fraud allegations against the defendant danish bank Jyske Bank.

/

Prosecutions directed directly at the bank’s overall Board of Directors to stand together in association with, the Jyske Bank Group’s continued and very serious failure business against the bank’s customer.

/

The plaintiff also states that in three submitted letters from 2018, the group management is all offered that they could actually discharge their mandate.

Know that the board members who chose to sign

Jyske Bank has been exposed to fraud for a number of years and will no longer be contributing to Jyske Bank causing fraud, the members could sign and return the letter to the applicant.By signing, the members of Jyske Bank’s Board of Directors could be exempt from liability.

It is stated that not a single member of Jyske Bank’s Board of Directors / Group Management has wanted to stop the fraud against the bank’s customer.

/

That with the inner circle in Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam, seems to have paid Lundgren’s lawyers, through the use of a return commission.

The applicant’s allegations against Jyske Bank appear to be corroborated only as true charges.When Jyske Bank is ready to lie in the court itself, by Lund Elmer Sandager and in this case has lied to the court, to want to disappoint in legal matters, and then to continue deceive the bank’s customer.

/
/

CEO
Anders Christian Dam

CALL NOW

0045 22227713

This is a continuing hand, which since May 2016 has been hould out against Jyske Bank’s Board of Directors.

And most be especially clear to you Anders Dam.If you have found something that does not fit, then let’s meet and review the evidence, tell us which places Jyske Bank disagrees with the dokumation.

If there is anything about Jyske bank and the management says that is untrue?

Should we then not meet, and at the same time get the places that have been written accusations against Jyske Bank if there is no team in any of the accusations.This small matter, Jyske Bank’s foundation emphasizes, and running a fair banking business is not part of the board’s wishes.

If we are wrong, we ask the Jyske Bank Group Management for dialogue.

Anders Dam old boy, call now at +45 22227713

And let’s meet, we’re a little tired of one-way communication, after all, it takes 2 to have a dialogue.

/
/

The applicant states that they would still like to receive the court’s offer of litigation.

Which Jyske Bank has shown no desire.

/

That the plaintiff has repeatedly asked the management of the continuing fraud to meet, no one can doubt, therefore we would like to repeat

Jyske Bank is welcome
Just call.

Show that Jyske Bank is an open and reputable bank

Show that Jyske Bank is a fair and honest bank.

IT SHOULD NOT BE SO DIFFICULT.

/
/

In Denmark it is David against Goliath

Thus, the largest Danish banks do business.

And all customers are as vulnerable as we are, the question is just who will be the next victim of Danish bank fraud.

Remember this here is all our thoughts in an open diary.

/
/

The plaintiff’s new attorney has obtained a copy of the closing plea of ​​August 28, 2019.

The plaintiff, who is poor at writing, and probably also slightly dyslexic, has stated that there are some typos and corrects these errors to the best of his ability.

But as a starting point, the lawsuit contains the allegations that Rødstenen’s lawyers and Lundgren’s lawyers have countered were presented.

Whether Lundgren’s lawyers saw Jyske Bank’s Group Management been honored for helping Jyske Bank keep the fraud case out of court by continuing a case of bad advice.

You can think about for a bit of time.

/

Jyske Bank can be contacted here +45 89898989

the company

Storbjerg Business

Soevej 5.
3100. Hornbaek

Denmark

Phone 0045 22227713

/

When it comes to Danish banks, it’s about cheating their customers as much as possible, and banks like Jyske Bank go so far as to expose customers to fraud.

Then it is only a moment before some customer finds evidence that the Danish bank Jyske Bank is going really far for their shareholders.

We can mention here a few of them, Nykredit, Codan, ATP.

Atp’s board of directors does not mind Jyske bank exposing customers to fraud, and will not interfere.

/

Falou the small players fight against the evael big danish bank Jyske Bank at www Banknyt dk

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Being a customer of a large Dansk Bank can pose a greater financial risk.

Therefore, you have to be very careful about trusting the Danish banks.

If there is anything you cannot understand then call 0045 22227713

/

Here we tell just about one simple little case.

A case is likely to have hundreds of similar cases, like the fraud case here

That the Danish police do not care that Danish banks, like here Jyske Bank exposes customers to fraud, is not very lucky.

But this time, a customer has resigned, asking Jyske Bank to stop their continued criminal activities.

As the fraud the small Danish customer is exposed to in Jyske Bank.

/

When Danish banks like Jyske Bank deceive customers, and it happened openly without the Danish authorities intervening, it is very unfortunate, and frankly, for the trust in Denmark.

/

Has Jyske Bank bought and paid more than the applicant's lawyer, from Lundgren's lawyers.

Maybe a stupid question, but if Jyske Bank is not behind the bribery of a client's lawyer.

?

:-)

If the great Danish lawyer company Lundgren's lawyers.

Has a good explanation as to why the lawyers have not presented the plaintiff's allegations against Jyske Bank for fraud and fraud

Then the former client would like to hear Lundgren's lake explanations.

You have our number
+45 22227713

 /

With this, Jyske Bank's return problem, with the bank's credibility.

Then the big Danish money laundering cases appeared to pale in the face of Denmark's second largest bank fraud.

/

Other customers who believe they are also at risk of fraud are calling to come forward and help stop the criminal Danish banks.

As the plaintiff in the case against Jyske Bank A / S says, do not be a customer of Jyske Bank and get sick, so the bank will fuck you.

/

The customer's former lawyer from Lundgrens, received in February 2019 a letter from Jyske Bank through the Danish courts.

Here, Lund Elmer Sandager writes that the plaintiff commits criminal acts by sharing more evidence on Banknyt dk.

And explain that all charges against Philip Baruch, Lund Elmer Sandager Attorneys and against the management of Jyske Bank are groundless

But why didn't the Board call the plaintiff?

Afsluttende processkrift 28-10-2019

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Bestyrelsen jyske bank med hat og blå briller, stol på bankrådgivning i jyske bank, som siger vi er så ærlige og hæderlige at det er til at brække sig over, derfor må jyske Banks bande af advokater Lund Elmer Sandager igen lede efter huller i loven.

Customer catches the BIG Danish bank “Jyskebank” in a million scams.

You probably already know that several Danish banks, have made money laundering for billions.

And that the Danish state first ruled on money laundering, after the criminal activities, through the press now was published.

And and after Estonia, asked a large Danish bank, to close their banking business in the country.

/

Most of our post about criminal Danish banks, it is written in Danish, but further down on BANKNYT.dk

Have we tried in English to explain, how banks in Denmark, through corporate management, do and continue to make fraud.

/

We are trying to explain about, Denmark’s second largest bank Jyske Bank, and that it is the board of directors ther continue ther fraud themselves.

That is the board members ther is behind the bank’s  fraud and exploitation of their customers themselves.

🙂

🙂

We is refer to ourselves, if you have any questions, please call us at.

0045 22227713

If you have any questions for the Danish bank, you can call them at.

0045 89898989

The Chase BS 402/2015-VIB

VIBORG

🙂

🙂

The bank directions CEO Anders Christian Dam respond again.

After the bank customer, and client asks their lawyer, Lundgrens Dan Terkelsen, to present the client’s claims that Jyske Bank is doing fraudulent transactions.

/

And after that the bank has learned about the new lawyer, Jyske Bank even themselves contacts the client’s Attorney.

And offers the client’s attorneys Lundgrens a large million task.

And the Danish bank jyske bank, enter into a million agreement, with the client’s attorney’s Lundgrens lawyer.

And afterwards, will the lawyer company Lundgrens, not present any of the client’s claims off fraud to the courts.

🙂

The client thinks therefore the bank Jyske bank, have bribed, their lawyers from the firm of Lundgren’s lawyers, not to present the client’s allegations, and evidence to the danish court.

🙂

In all ways, since May 2016, we have been trying to get management I Jyske Bank to talk to us.

Unfortunately, the Danish bank Jyske Bank is determined, that the members who are together in the association, would rather continue the bank’s million-dollar fraud.

Rather than talking to the deceived customers who question the credibility of the Danish bank.

/

The Danish police have refused to investigate Danich Banks ass Jyske Bank for fraud, and now there is also suspected corruption, or bribery, if you want to call Corruption for bribery.

/

You can ask yourself if Jyske bank is the only Danish bank doing fraudulent transactions.

or whether corruption is more widespread in Denmark than our case suggests.

/

Since we have had to fire Lundgren’s lawyers, for directly to go against our case, against Jyske Bank.

And that nothing from the fraud case has been presented to the court.

And therefore, 43 months after the scam was discovered, we still have not made any of our claims

we must therefore again have a new lawyer.

This time, we take one that Jyske Bank Group Management cannot bribe, with offers to take work for Jyske Bank, what we call the return commission.

🙂

🙂

If Jyske Bank’s Executive Board with CEO Anders Dam wants to meet and talk to us.

Then we like to give thunder coffee, then Anders Dam can bring the cake.

And then we could sit down together and as adult people, then talk together.

/

IT CANNOT BE SO DIFFICULT TO UNDERSTAND

WE DO NOT WANT THIS CASE.

BUT THE QUESTION IS

IF WE ARE RIGHT AND JYSKE BANK’S BOARD MEMBERS REFUSE TO ACCEPT IT.

So Jyske bank has a pretty big problem.

/

Are you still amused by your power to deceive the bank’s customers, Anders Dam

we do not think it is fun to be deceived at Denmark’s second largest bank.

And offers CEO Anders Christian Dam

A GOOD COPY THROUGH COFFEE.

ANDERS DAM,
SO YOU CAN GIVE THE CAKE

🙂

And Anders

We still live in Denmark
on Soevej 5.

3100 Hornbaek

Phone +45 22227713

You may also want to call us, let’s meet.Se more at Banknyt dk

🙂


#news #finans #banks #stokes #JyskeBank #AndersDam #Politi #dkpol

Jyske Bank A/S bag gennemført bedrageri mod bankens kunde, der nu igen må finde sig en ny Advokat, som ikke lader sig bestikke af Jyske Banks koncernenledelse.

see more in English further down

En bank der er ligeglade med hvad der står i loven, det er jyske bank vores påstande for svig og falsk er rettet imod.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen
Det handler om ære
og om at drive en hæderlig bank Anders Dam

Det har du CEO Anders Dam lovet i 2016 til BT, efter skattely sagerne , at jyske bank i fremtiden ville drive en hæderlig bank.

Following the many money laundering cases in Danish banks such as Jyske Bank, Danske Bank and Nordea.


We then ask if some Danish banks also, lie to the court if banks that commit fraud are discovered.

We also ask about some Danish banks, use bribes to disappoint in legal matters.

Uses Danish banks bribery.
And if so, how widespread is bribery in Denmark.

Which companies in Denmark take bribes.

Takes some Danish lawyers against bribery, from Danish banks.

Does the Danish government care whether some Danish banks use fraud or bribery ?

HOW DOES IT JURISDICTION IN DENMARK, IF THE DANISH ADVOCATES CAN BE BRIBED

just asking.Efter de mange hvidvasknings sager i Danske banker som Jyske Bank,Danske Bank og Nordea.

Vi spørger så om nogle danske banker også lyver over for retten, hvis banker som laver svig bliver opdaget.

Vi spørger også om nogle danske banker, bruger bestikkelse for at skuffe i retsforhold.

Altså bruger danske banker bestikkelse, og hvis ja, hvor udbredt er bestikkelse i Danmark.

Hvilken virksomheder i Danmark tager mod bestikkelse.

Tager nogle Danske advokater mod bestikkelse, fra Danske banker.

Er den danske regering ligeglade med, om nogle danske banker bruger svig eller bestikkelse.

HVORDAN STÅR DET TIL MED RETSSIKKERHEDEN I DANMARK, HVIS DE DANSKE ADVOKATER KAN BESTIKKES

Spørger bare.

Det eneste kunden ønsker, er at den samlede bestyrelse i jyske bank indrømmer, at jyske bank A/S står bag Bedrageri “SVIG” mod bankens kunde, og at bestyrelsen mindst siden maj måned 2016, har været vidne om bedrageriet, og frem til nu, har nægtet dialog med den bedraget virksomhed, bestyrelsen har ligeledes ikke ville stoppe jyske banks fortsatte svigforretninger, som koncernenledelsen har rettet imod bankens små kunder, syge som raske, bare for sjov.

Det er da også utroligt at Lundgrens advokater, der har fulgt med på BANKNYT dk. mindst siden 16. april 2018, altså da Lundgrens advokater bevidst og uhæderligt, vælger at indgå en million aftale med jyske bank, i forbindelse med en handel for over 1/2 milliard kroner.

Altså efter vi den 5. Febuar 2018. har overbragt, og dermed givet Lundgrens advokater vores sag, mod jyske bank for svig og falsk.


While the board of Jyske Bank has set out to eat your money, you just have to fight alone against in Bank who do not care who they steal from.

As a shareholder, you do not care about being a co-owner of a bank that will not comply with Danish law. Is it because ATP just as Blackstone is only thinking about getting the most out of their shares, in Jyske bank they don’t care that Jyske Bank is lying to their customers to make more money

Lundgrens som stadig føler løbende med BANKNYT, skulle heller erkende, at Lundgrens advokater ikke skulle have forsøgt at tage røven på deres klient, og indrømme at Lundgrens havde planlagt bag klients ryg, at ville møde op i retten mod jyske bank.

Uden at have fremlagt, en eneste af klientens påstande mod jyske bank, for nogle af de mange forhold af svigagtig optræde, overfor retten.

LUNDGRENs GIV OS NU, VORES PENGE TILBAGE. I HAR TAGET RØVEN PÅ OS, SYNYDT OS. MENS I HAR ARBEJDET FOR JYSKE BANK DIREKTE IMOD OS.

Inden du kalder kunden her tosset, så læs siden, og print beviserne for Jyske Banks bedrageri ud.

SNART VIL ALLE FREMLAGTE BILAG 1-167 & A-AM breve processkrifter mm blive delt, du kan allerede nu rekvirere en kopi af sagen, enten på en USB, eller udprintet, sagen fylder 4 mapper, som dem advokaten fik i sidste uge, selvfølgelig findes der mere. SMS 22227713 hvis du vide mere.

Og spørg dig selv, hvorfor jyske bank, ikke vil svare kunde, og ingen kommentarer har til at flere biler, kører rundt med negativ omtale, som beskyldninger mod jyske bank for Bedrageri, Million Svindel, Svig og Falsk.

Hvis det bare er noget vi har misforstået, må det da være i jyske banks interesse at afdække sandheden, kan ledelsen ikke selv se det virker meget mærkeligt at blive beskyldt for bedrageri, og nu mistanke om korruption / bestikkelse, og så nægter at mødes med os.

Vi taler om at bankens afdeling på Vesterbrogade, der i øvrigt er medvirkende til svindlen, som er udført ved hjælp af dokumentfalsk. SAGENS BILAG 1.

Jyske Bank Vesterbrogade blev kontaktet første gang i november 2016, af en kunde på Østerbro, der sender billeder af jyskebank bilen, og spørger Jyske Bank hvad dette er for noget, han spørger også om Brask Thomsen stadig huserer i banken. “Tidligere FINANS BANKEN.”

Når kunde beskylder Jyske Bank for svig og falsk, strafferetligt Bedrageri samt Dokumentfalsk, og nu også mulig bestikkelse af Lundgrens advokater.

Hvis det er grundløse og grove beskyldninger mod Jyske Bank A/S og Bestyrelsen, så lad os sammen gennemgå hvor der står noget forkert, så retter vi, med et smil.

Så kan vi jo også lige

Er det så ikke noget vi kan tale om, frem for at Jyske Banks Advokater 1. Februar fra Lund Elmer Sandager, ved Philip Baruch, Dorte Halken, hælder vand ud af 👂 ørerne, til retten og Lundgrens advokater.

Hvad jyske bank februar 2019 mener med at sagsøger begår Strafferetlig overtrædelser, ved at benytte ytringsfrihed, til at fortælle om at jyske bank laver svig forretninger, og udsender advarsel til jyske Banks kunder, og orientere aktionærerne.

Jyske Bank er stadig velkommen til at komme med deres forklaring, på hvad jyske bank og LES mener med sagsøgerens anklager mod Philip Baruch, Lund Elmer Sandager for at lyve overfor retten, og for at have bortskaffet bilag, at have fremlagt falske beviser, løjet for at skuffe i retsforhold, intet har på sig, måske Jyske Banks Advokater skulle aftale et møde med sagsøger, dette har sagsøgeren, forsøgt siden 2016

Altså at komme i dialog med jyske Banks ledelse, siden maj måned 2016

🙂 men når Lund Elmer Sandager Advokater påstår Sagsøgeren overtræder loven og dermed straffelovens bestemmelser,

HUSK AT DU SKAL IKKE KASTE MED STEN HVIS DU BOR I ET GLAS HUS.

Bankens svar, det er ikke noget, og banken er ved at løse problemet.

Og hvorfor syntes nu 2 af kundens advokater, at være blevet bestukket af jyske bank, til ikke at fremlægge deres klintens påstande mod jyske bank, for svig og falsk, Lundgrens Advokatpartnerselskab som den seneste.

Hjælp os med at standse Jyske Banks konstante, og fortsate svig forretninger imod bankens kunder.

VI FØLER DET SOM OM VI ER MEDVIRKENDE I EN DANSK KRIMINAL HISTORIE, OG SÅ ER DET BARE DAGLIGDAGEN, FRA DET VIRKELIGE LIV.

Dette er en Advarsel imod #JyskeBank A/S & en Advarsel mod #Lundgrens advokater, dem kan du ikke stole på, undtagen hvis du har en bank, så kan du syntes det muligt, at du kan købe dem, er Lundgrens Advokatpartnerselskab til salg for højst bydende.

Alle i #jyskebank Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Advokat Partner Selskabet Lundgrens advokater, ved den erfarne advokat Dan Terkildsen, blev 24. “25” September 2019 fyret på gråt papir.

Klient i Lundgrens Advokatfirma, må nu for tjede gang have ny advokat, efter deres advokater i Lundgrens Advokatfirma, som ellers skulle varetage deres klientens interesser, mod jyske bank for svig, er blevet opdaget i dirækte at have modarbejdet deres egen klient.

KLIK, OG LÆS MERE HER.

Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, har imod alt hæderlighed, og dirækte imod god advokat skik, imod klientens instrukser, om at skulle fremlægge adskillige svig og falsk påstande mod jyske bank A/S, ikke ville efterkomme nogle af klientens anmodninger.

Det skal oplyses, at Dan Terkildsen, Lundgrens advokater, på intet tidspunkt har afvist at ville fører klientens påstande om svig mod jyske bank for retten.

Lundgrens advokater har enkelt manipuleret med klientens instrukser, og undgået at svare, givet undvigende svar, og sætter elever til at komme med løbende udskylninger, ganske enkelt for at undgå at svare på klientens spørgsmål.

At advokaten ikke fremlage klients bilag, 28-101 fra 28. December, men istedet usandt oplyste og bekraftede, over for klienten 22. Marts 2019 at alle bilag ville blive medtaget, hvilket eleven på sms bekraftede var aftalt med retten.

“Vi deler samtaler og sms i sagsmatrialer som skal understøtte at tidligere advokater og advokatfuldmægtig fra Lundgrens bevidst har vildledt klienten.”

Som når den fuldmægtige 22 marts 2019 telefonisk bekræftede, at sagen handler om svig og falsk, og så at vidner som Anders Dam og Philip Baruch, med flere skal indkaldes, for så 13. August 2019 at tale Dan Terkildsen efter munden, da Dan siger

“undlader efternavn på elever” Emil har styr på vidnerne ik, Emil bekraftede, og nikkede til Dan, men udspekuleret nævner hverken Dan Terkildsen eller Emil hvilken vidner, vi har besluttet skulle indkaldes.

I oktober da vi får sags materialet i sagen BS 402/2015-VIB og processkrifter 2. Samt B. C. bliver vores værste anelser bekraftede. 2. September 2019 kan vi konstatere at Lundgrens, ikke har fremlagt hvem vores vidner er, men bare har bekraftede dem jyske bank i Mars har oplyst banken ønsket indkaldt.

Vi bliver ligeledes bekræftet i at Lundgrens advokatpartnerselskab, ved den fuldmægtige Emil 22 marts 2019 både på sms og telefonisk har løjet overfor for deres klient, om at Bilag 28-101. var fremlagt.

FAKTA er BILAG 28-101. Er ikke blevet fremlagt, men Emil har i stedet i juli måned fremlagt nogle andre bilag, med andre bilags nummer, disse bilag har Lundgrens fremlagt uden processkrifter, og uden bilags liste, ja de er fremlagt uden at have aftalt det med klienten.

Hvis Lundgrens advokater ikke var advokat for jyske bank, ville klientens påstande og beviser Bilag 28-101 være blevet fremlagt, bilag 98. Var i øvrigt en bilags liste.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Lundgrens tidligre klient, er ret sikker på at at Jyske Banks bestyrelse, har bestukket ders advokat #LUNDGRENS med en million ordre, til at gå i seng med fjenden 🙂 griner altså “#JYSKEBANK”

På trods af klientens ellers meget klare instrukser til LUNDGRENS ADVOKATER, Dan Terkildsen, Mette-Marie, Emil, har Lundgrens direkte modarbejdet, at deres, klient har fået fremlagt nogle af deres påstande fremlagt, mod jyske bank for blandt andet SVIG, “Bedrageri i en millionsvindel sag” udført ved SVIG OG FALSK.

DR “BEDRAGET 2. ER IKKE LANGT FRA VIRKELIGHEDEN”

Klienten ved ikke at deres advokat mod jyske bank arbejder for, JA selv samme jyske bank

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Jyske Banks Svigforretninger som klienten, mener den samlede bestyrelse / koncernledelsen i foreningen står bag, og stadig fortsætter, og det sker for at fortsætte bankens svigagtige optrænder over for jyske banks kunde.

JYSKE BANK CEO Anders Christian Christian Dam leder / Nykredit Michael Rasmussen / Lund Elmer Sandager Advokater
Undskyld tænker på den onde i banken

I min bog blive jeg selv forsøgt myrdet, af en lejemorder hyret af Anders Dam, nu er det fiktion.

Kunde i jyske bank bliver skudt ned i Hornbæk havn, Skuddet ramte kunden bagfra og blodet sprøjtede ud over den båd Carsten stod og beundrede i havnen, da Carsten faldt forover og ned mellem kajen og det nu blodrøde sejlskib

Igor kom frem fra sit skjul bag fiske containeren som han gemte sig bag, inden han kort forinden trykkede på aftrækkeren, og lod det måske dræbende skud ramme
Det bliver en god historie

Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen, fortæller 13-08-2019 bestyrelsen, ikke har noget ansvar for det jyske bank, udsætter os for, lige som Dan også siger at der skal fjernes flere af de nu fremlagte bilag “beviser.” Og siger vi skal naturligvis være enige.

Problemet er bare lundgrens Dan Terkildsen har allerede valgt at hjælpe jyske bank, ved at modarbejde vores sag og påstande mod jyske bank bliver fremlagt.

Efter Dan Terkildsen har udtalt, at jyske banks bestyrelse ikke, har noget ansvar, for hvad jyske bank koncernen laver, og altså det svig som koncernen har udsat os kunder for, siger Dan Terkildsen også at han ikke er nogle papegøje, der bare gentager det vi siger, men siger også at han tager hatten af for vores bil reklame, og siger det er godt gået, samtidig med at han griner, hvilket er gratis at sige, i Retten Viborg er det påstande og beviser dommeren skal dømme efter, ikke reklame.

Dette samtidig med at Dan Terkildsen har planlagt at møde 30 september i Viborg byret, uden at have fremlagt nogle af klientens svig og falsk påstande, som ellers er tydeligt skrevet på bilerne, men at Lundgrens advokater også har planlagt, at få fjernet flere af de nu fremlagte bilag lugter mest af bestikkelse.

Lundgrens advokater der tydeligvis har en skjult dagsorden, og forsøger at manipulere med deres klient, for at hjælpe jyske bank, med ikke at ville fremlægge klientens beviser og påstande mod jyske bank for svig, og koncernen ledelsen for medvirkende til fortsat Svig.

When Danish banks deceive their customers. The customer is usually the small one But make no mistake about the size. Customer gives the entire board a slap, in i cortroom 30/9-2019 BS 1-698/2015 / Jyske Bank Board Member Philip Baruch wrote May 31, 2016. That the bank, is informed that the customer has reported JYSKE BANK to the police, for, among other things, fraud And that the group management, took such notice with serenity Meanwhile, the members of the group management, continue to support whether Jyske Bank's continued fraud thus the customer continues to be exposed to the bank's million fraud to this day. A case that is being negotiated on September 30 and October 1, 2019 in the City Court of Viborg. Fra Twitter med link til banknyt dk @Finansmin @Justisdep @Statsmin #Justitsministeriet #Statsministeriet #Finansministeriet #Finanstilsynet #Finance #stokes #banks #dkpol #Banking #NSA #FBI #Denmark #JyskeBank #DanskeBank #Nordea #Rådgivning #Sparnord #Jysk #JyskeBankBoxen

Hvis Lundgrens samlede partnere, ingurerrer at Dan Terkildsen har skadet Lundgrens klients sag mod jyske bank, ved ikke at ville fremlægge klientens påstande, mod jyske bank, imens jyske Banks millioner er rullet ind på Lundgrens konto, i form af honorar, for den hjælp Lundgrens advokater har ydet Jyske Bank, og vel stadig yder Jyske Bank, Så lugter det af råddenskab og korruption i det samlede Lundgrens Advokatpartnerselskab.

Understøtter dette ikke blot, klientens mistanke, om, det er de samlede partnere i LUNDGRENS ADVOKATER, som er sammen, om at skade deres egen klients sag, i mod jyske bank, samtidig med Lundgrens advokater muligvis har brugt klientens svig sag, til at kunne udvide sammen arbejdedet med jyske bank A/S

Trodde ikke at Lundgrens advokater, ville lade sig trække med ind i jyske banks fortsatte svig. Og dirækte er medvirkende, som Nykredit A/S der også i en periode hjalp Jyske Bank, ved at tilbageholde oplysninger om lån 4.328.000 kr. der ikke findes.

Der findes flere som har dækket over at jyske bank laver svig “Bedrageri”, ved at forsøge hjælpe jyske bank, enkelt ved at tilbageholde oplysninger overfor klienten, og at Rødstenen og Lundgrens begge nægtet at fremlægge klientens påstande over for retten, samtidig med at Lund Elmer Sandager Advokater har løjet over for retten.

Dette er råddenskab i store danske advokat huse, som ingen andre klienter før har kunne bevise.

Dan Terkildsen vil nok sige, at Lundgrens ikke har noget ansvar, lige som Morten Ulrik Gade, Birgit Bush Thuesen, og som Philip Baruch skriver JYSKE BANK HAR INGEN ANSVAR.

Det ser ud til at korruption og bestikkelse i Danmark, trives i bedste velgående, at det sker for at skjule store #Danske #bankers Bedrageri / svig forretninger er kun sørgeligt.

Særligt i de store Danske Advokater virksomheder og i Danske banker, syntes korruption og bestikkelse at trives.

Hertil er dato 5. Februar 2018 hvor Lundgrens advokater har fået vores svig sagen mod jyske bank.

Og så oplysningerne om at Lundgrenens advokater i perioden marts til juni 2018, har taget imod opgaven fra jyske bank A/S, om at Lundgrens advokater skulle give jyske bank rådgivning i forbindelse med en handel til omkring 600 million kroner.

DETTE SYNES AT VÆRE ET GODT BUD, PÅ HVORFOR LUNDGRENS ADVOKATER HAR MODARBEJDET VORES SVIG SAG, DER IKKE ER BLEVET FREMLAGT OVERFOR RETTEN.

JYSKE BANK CEO Anders Christian Christian Dam leder / Nykredit Michael Rasmussen / Lund Elmer Sandager Advokater

Sagen mod jyske bank, der er en mindre svindel sag, og bare for nogle millioner, hvor kunde i jyske bank siger at jyske bank udsætter kunden for et fortsat bedrageri.

At Dan Terkildsen på første møde, spørger om vi tror Jyske Bank har lavet alt sammen med vilje, og hverken dengang marts 2018 til her sidst møde 13-08-2019 har ville sige hvad det er som vi påstår, er mærkeligt.

Men efter Klienten har opdaget at Lundgrens advokater, der er ( VAR ) kundens advokat, men som allerede og samtidig har lavet million forretninger for Jyske Bank, og derfor har store økonomiske interesser i at ville arbejde for jyske bank, og vel derfor hjælper jyske bank i mod Lundgrens egen klient..

Alle i #jyskebank Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Lundgrens kan naturligvis ikke fører en Bedrageri “svig” sag imod jyske bank, samtidig med at jyske bank betaler millioner i honorar til Lundgrens for andre opgaver.

Læs om kunden der alene selv, også har måtte kæmpe mod selv sine egne advokater fra Lundgrens og Rødstenen advokater, for at få fremlagt deres påstande, og beviser for at stoppe jyske banks fortsatte million svig, mens politiet og statsadvokaten, har nægtet, at undersøge om der er noget om snakken.

Den Danske stat har på denne måde, faktisk hjulpet jyske bank, ved at nægte efterforskning af Jyske Bank, for dokumentfalsk og bedrageri imod bankens kunde.

Statsadvokaten skriver: At kunden selv må fører sine påstande, mod jyske bank for svig og falsk i civilretten. Her prøvede så både Rødstenen og Lundgrens at få svig og falsk påstanden fjernet, od direkte mod god advokatskik arbejdede Lundgrens og Rødstenen i mod deres klient påstande blev fremlagt.

Read about the client who alone himself, also had to fight even his own lawyers from Lundgren’s and Rødstenen’s lawyers, to present their allegations, and evidence to stop Jyske Bank’s continued million fraud, while the police and the state attorney, have refused to investigate whether there is anything about the talk.

In this way, the Danish state has actually helped Jyske Bank, by refusing to investigate Jyske Bank, for document fraud and fraud against the bank’s customer.

The prosecutor writes: That the client must make his own claims against Jyske Bank for fraud and false in civil law. Here both Rødstenen and Lundgrens tried to have the fraud and false claim removed, or directly against good legal practice, Lundgrens and Rødstenen worked against their client’s allegations.

Det viser sig at være en svær opgave for jyske Banks kunde, at stoppe bankens fortsatte bedrageri, når Jyske Bank syntes at lave aftaler med kundens advokater, om ikke at fremlægge kundens Bedrageri påstand mod jyske bank, og at mindst Lundgrens vælger jyske bank som partner.

It turns out to be a difficult task for Jyske Bank’s client, to stop the bank’s continued fraud when Jyske Bank appeared to make agreements with the client’s lawyers, not to submit the client’s Fraud allegation against Jyske Bank, and that at least Lundgrens chooses Jyske bank as a partner .

Men når kunden nu skifter advokat, til en som jyske Banks bestyrelse ikke har kunne bestikke, med opgaver for Jyske Bank, for at modarbejde sagen mod jyske bank for svig, bliver fremlagt.

Og når jyske Banks koncernledelse, med CEO Anders Dam i spidsen, lader Jyske bank A/S advokater fra, Lund Elmer Sandager Advokater lyve selv overfor domstolen, med det ene formål, at skuffe i retsforhold, således BANKENS SVIG FORRETNINGER kan fortsættes.

På Dansk så at jyske bank fortsat kan udsætte bankens kunder for svig, og dette svig sker åbenlyst med Ledelsens fulde opbakningen.

Hvem mere vil medvirke til at Danske Banker som jyske bank laver Bedrageri


But when the client now switches lawyer, to someone who Jyske Bank’s board has not been able to bribe, with tasks for Jyske Bank, to counteract the case against Jyske Bank for fraud, is presented.


And when Jyske Bank’s group management, with CEO Anders Dam at the forefront, Jyske bank A / S lets lawyers from Lund Elmer Sandager Attorneys lie to the court themselves, with the sole purpose of disappointing legal matters, so that the BANK’S FRAUD BUSINESS can be continued.


In Danish, Jyske Bank can continue to expose the bank’s customers to fraud, and this fraud is evident with the full support of Management.


Who else will contribute to Danske Banker as Jyske bank doing Fraud

Lundgrens advokater er grunden til at Jyske Bank stadig kan lave Bedrageri mod kunde.

Det ser sådan ud at LUNDGRENS advokater som skulle fremlægge deres klintetens svig og falsk påstande mod jyske bank A/S.

Er enten købt eller bestukket af jyske bank, alene det at jyske bank giver Lundgrens million opgaver, og Lundgrens påtager sig opgaven, samtidig med Lundgrens har vores sag mod jyske bank for “Bedrageri” svig som Lundgrens har ladet os “klienten” tro, ville blive fremlagt af Lundgrens.

Klinten har 20 september 2019 skrevet til Dan Terkildsen at Lundgrens advokater, ligesom Rødstenen advokater, har modarbejdet at vores påstande bliver fremlagt i retten, Dan har ikke kommenteret dette.

Har Lundgrens fået million opgaver af Jyske bank, for at holde vores påstande mod jyske bank for svig og falsk ude af retten. ?

Man kan næsten ikke tro, vi fortsat skal udsættes for dette her svig, vi har jo bare anmodet jyske bank og ledelsen om at mødes, for at få talt sammen.


It looks like LUNDGRENS lawyers who were supposed to present their client’s fraud and false allegations against Jyske bank A / S.


Lundgren’s lawyers are the reason why Jyske Bank can still make fraud against a customer.

Is either bought or ordered by Jyske bank, only that Jyske bank gives Lundgren’s million tasks and Lundgrens takes on the task, while Lundgrens has our case against Jyske bank for “Fraud” fraud which Lundgrens has let us “client” believe, would be presented by Lundgrens.


The client has written to Dan Terkildsen on September 20, 2019 that Lundgren’s lawyers, just like Rødstenen’s lawyers, have countered that our claims are presented in court, Dan has not commented on this.

Har Lundgrens fået million opgaver af Jyske bank, for at holde vores påstande mod jyske bank for svig og falsk ude af retten. ?


You can hardly believe we should continue to be exposed to this fraud, we just asked Jyske bank and the management to meet, to talk together.

Disse her barnlige og for jyske bank sikkert nogle ganske morsomme indlæg, det er sku da dumt ikke at tale sammen, jyske bank er en anderledes og uredelig bankforretning, hvor det at snyde og bedrage må være fundamentet for Jyske Bank

ANDERS DAM. HUSK SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN.

At jyske bank har købt og betalt vores advokater fra Lundgrens, sådan ser det ihvertfald ud, siden Lundgrens advokater har modarbejdet deres egen klient.

Vores advokat LUNDGRENS i sagen mod jyske bank for SVIG, syntes at vælge at gå i seng med fjenden, og rådgive jyske bank i million sag, frem for at ville fremlægge vores påstande mod banken.

Det må stå klart for både Lundgrens og Lund Elmer Sandager Advokater, at begge disse advokat virksomheder sammen, bør opdrages af Advokat samfundet, og lære hvad god advokat skik er for noget, og om det ikke også gælder for de advokater som arbejder for de Danske banker.

En finansiel katastrofe, ikke kun for tilliden til de store Danske Banker, men også tilliden til de store Danske Advokat virksomheder, som skulle hjælpe deres klienter, men som istedet hjælper bankerne, med at skjule bankens fortsatte svigforretninger i mod deres kunder.

SKULLE DENNE HER SAG VÆRE ET ENESTÅENDE TILFÆLDE ? NÆPPE.

Jyske bank udsætter os kunder for groft svig, dette opdaterer vi først i 2016, og beder Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, om at ændre i vores påstande.

I 2017 må vores advokat Thomas Schioldan Sørensen i sagen stoppe, efter vi tager advokatvirksomheden Rødstenen, i at lyve overfor os, og sikkert også har lavet en aftale med jyske bank, Thomas Schioldan har forsøgt, bag ryggen af klienten at ville hæve sagen mod jyske bank, som af klienten, i 2016 var oplyst ændret til en sag om svig og falsk, hvilket Thomas Schioldan stik i mod klientens anmodninger, ikke har ville fremlægge for retten.

Da Storbjerg Erhverv herefter må søge efter anden advokat, spørges bla. en advokat, der er bestyrelses formand for en stor advokatvirksomhed, om hjælp men må afvise at hjælpe, da de har hjulpet jyske bank i en sag med BRF KREDIT.

I marts 2018 bliver vi af en tidligere bank diriktør, anbefalet Lundgrens advokater, mere bestemt Dan Terkildsen.

Dan Terkildsen bliver oplyst, om de andre advokater, vi har talt med, men som ikke har kunne tage sagen, Dan bliver fremlagt at sagen mod jyske bank er en svig og falsk sag, og Dan Terkeldsen siger at han ingen problemer har med at føre sagen mod jyske bank for svig. “Bedrageri” Lundgrenens advokater ved Dan Terkildsen, tiltræder omkring febuar 2018.

Her efter har vi ikke kunne få Lundgrens advokater, til at fremlægge nogle af vores påstande, og har ikke kunne få svar på noget af det vi har skrevet.

I dag 21. September 2019 googlede vi så ordene “Lundgrens Jyske Bank” det gav indblik i hvordan Lundgrens advokater i juni 2018, på deres hjemmeside, har fremlagt at have hjulpet Jyske Bank med en handel for et tre cifret million beløb.


HVORDAN LUNDGRENS ADVOKATER KAN HJÆLPE JYSKE BANK MED EN SAG FOR FLERE HUNDREDE MILLIONER

OG SAMTIDIG HAR KUNNE LADE OS, KLIENTEN TRO AT LUNDGRENS SAMTIDIG, HAR FØRT VORES SAG MOD JYSKE BANK FOR SVIG OG FALSK. “BEDRAGERI OG DOKUMENTFALSK” DET LIGGER OVER VORES FANTASI. klik på teksten, og følg linket nedenunder.

4. September 2019 Sagen mod Jyske Bank A/S spidser til. - No one can want to prohibit a customer, from presenting to the court that this is fraud. and then the sanity has only grown, as the board has covered the scam, though several attorneys have helped cover up the fraud. - Vil vores advokat ikke fremlægge vores påstande, som vi siden 2016, har fremlagt den for vores advokater. ER DER FORDI KLIENTENS ADVOKAT IKKE VARETAGER KLIENTENS INTRESSER. Fremlægges klientens påstande ikke for retten i et endeligt påstandes dokument, er dette til skade for klienten. Og klientens advokat har ikke opfyldt sin forpligtelse over for klienten. - - Og klienten har selv over for Jyske Bank og "Domstolen" altså over for retten 3. og 25. januar 2018, oplyst om sagens ændring, og tilføjet med udvidelse af påstande efter retsplejelovens § 358 Klienten der kun er elektriker har selv måtte forsøge at sætte sig ind i love og regler, uden at være klædt på, efter som klienten ikke er hverken er boglig uddannet, og iøvrigt ret dårlig til at formoleret sig. Ja faktisk også ordblind. - Så det er derfor afgørende at når nogle kunder / klienter i Danmark ansætter en Advokat Så er det af afgørende retssikkerhed og betydning for klienten at klienten stole 100 % på at Advokaten gør det som klienten deder deres advokat om. - - Her i sagen har klientens advokat kun frem til nu fremlagt at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Ikke at Jyske Banks Koncernledelse i mindst 152. dage forud for Bilag 30. 18-10-2016 hvor Nykredit indrømmer Der findes intet lån på 4.328.000 kr. I Nykredits arkiver. - Vedr. det af klientens fremlagte for retten 18-09-2018 og 18-12-2018 Klientens advokat skriver intet til retten om. A. Hvordan klienten har, måtte kæmpe også mod Nykredit der som hovedaktionær i Jyske bank nægtede at svare klienten, på spørgsmålet om det påstået lån i nykredit på 4.328.000 kr. var blevet optaget, og hvornår det i given fald var optaget.. B. Ej heller har, kunne få oplyst, om dette påstået underliggende lån4.328.000 kr. for en rente swap, er blevet omlagt, og en dato for anlæggelse. - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten. C. At klienten ikke har lavet nogle aftale om Bilag 1. der er lavet 16-07-2008 og sideløbende med den aftale Klienten har godkendt 15-07-2008 Bilag E. Side 4. & 5. D. At den aftale klienten godkendte 15-07-2008 Bilag E. Side 4. er lukket 30-12-2008 - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten . E. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag E. Side 4. "hvis klienten valgte at hjemtage, og hjemtager lånet der er blevet tilbudt 20-05-2008 på de 4.328.000 kr. Bilag Y. F. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag 18. A er lukket 30-12-2008 / / / Sagen har er af særlig alvorlig karakter, eftersom det er en stor Dansk Bank Jyske Bank A/S der ved Philip Barup bestyrelses medlem i jyske Bank, fra Lund Elmer Sandager advokater har løjet over for retten Har talt usandt for retten Har tilbageholdt tilbageholdt beviser for at skuffe i retsforhold. Har talt usandt over for pengeinstitutankenævnet 328/2013 Har brugt og fremlagt manuplirert og dermed falske beviser. - Dette har aldrig vært klientens ønske, men klienten kæmper imod Danmarks nok største svindler Jyske bank. Og her bruger bankes bestyrelse alle kneb for at skuffe i retsforhold. Som at nægte at udleverer beviser, men bevist tilbageholde beviser. Det har til August 2019 alene været Klienten og kunden i jyske bank der har kæmpet imod giganten, og deres mange advokater og venner af Jyske Bank. - - DET HANDLER OM RETSSIKKERHEDEN NÅR DE STØRSTE VIRKSOMHEDER I DANMARK Som LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER & JYSKE BANK A/S ENTEN LYVER OVERFOR RETTEN - LAVER BEDRAGERI ELLER BARE SVIG, SVIGAGTIG OPTRÆDEN, SOM DET FREMLÆGGES, AT JYSKE BANK GØR DET. OG AT KONCERNLEDELSEN VED Ceo Anders Christian Dam MINDST SIDEN 19. MAJ 2016 HAR VÆRET VIDNE OM DET. Se fremlagte BILAG 80. & 81. - BILAG 30. SOM ER FRA 18-10-2016 Først herefter lykkedes det at få bekræftet at Jyske Bank A/S har tilbageholdt oplysninger omkring, at der ikke findes noget, underliggende lån 4.328.000 kr. som Jyske Bank Har påstået i hele retsforløbet siden 2013. Se Bilag 29. A fra19. febuar 2010 - ALTSÅ: Jyske Bank A/S Jyske Banks Advokater "Morten Ulrik Gade" Lund Elmer Sandager Advokater Koncernledelse / bestyrelsen i Jyske Bank A/S "Anders Dam" Har alle sammen i 152 dage fortiet forhold Som at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Bilag 30. Og at den godkendte swap fra 15-07-2008 Bilag E. side 4. til dette lånetilbud på 4.328.000 kr. Bilag Y. er lukket 30-12-2008 Bilag 18.A. - Jo CEO Anders Dam skal indkaldes for at bekræfte. At i 152. dage haft viden om at der ikke fandtes noget lån i Nykredit på 4.328.000 Kr. Før det lykkes Sagsøger 18-10-2016 at få Nykredit til at bekræfte at at jyske bank har udsat kunde for svig. - / DET ER VORES SAG DET ER VORES PÅSTANDE DET ER VORES BEVISER DER SKAL BRUGES DET ER DE VIDNER VI FINDER VIGTIGE FOR SAGEN SOM SKAL INDKALDES. Er gentaget mange gange. / Hvilket er. VIDNE LISTEN 1. Anders Christian Dam. Jyske Bank. 2. Philip Baruch. Lund Elmer Sandager. 3. Morten Ulrik Gade. Jyske Bank 4. Nicolai Hansen. Jyske Bank 5. Casper Dam Olsen. Jyske Bank. 6. Birgit Bush Thuesen. Jyske Bank. 7. Jeppe B Rasmussen. Helsingør kommune. 8. Mette Egeholm Nielsen. Nykredit. 9. Peter Sørensen. ADVOKAT som ven og har vidne om sagens tidslinje. / / Har du iøvrigt brug for en advokat, der har rimelig priser, er ærlig så anbefaler vi Advokat Peter Sørensen Lindevangsvej 33. 2950 Vedbæk / / - Til LES dk. Når Henrik Høpner Partner, advokat (H) fra Lund Elmer Sandager er nævnt på banknyt Så er det for at de advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager, så Som Philip Baruch, der har løjet i retsforhold, skulle spørge Henrik Høpner, om det er strafbar lovovertrædelse at lyve i retsforhold. - Altså Philip Baruch skulle blot søge sin kollega Henrik Høpner om hjælp, og spørge. - 1. Må man lyve for retten som Lund Elmer Sandager har løjet overfor retten i sagen BS 1-698/2015 2. Må man fremlægge bilag der er rettet i, efter ubderskift, uden at oplyse dette over for retten. 3. Må man skjule aftale bilag overfor retten, som har relevans for belysning af sagen. 4. Må man fremlægge bilag som, Bilag O. årsopgørelse 2008 der ikke indeholder, aftale bilag eks. af 15-07-2008 Bilag E. Side 4. som lukkes 30-12-2008 Altså uden at oplyse bilaget er manipuleret, hvilket Philip Baruch vidste, eftersom Philip selv fremlagge det Bilag E. Side 4. Som er fjernet på bilag O. 5. Må man over for retten oplyse at et bilag E. Side 4. Fra 15-07-2008 blot er byttet ud med et Bilag 1. Fra 16-07-2008, og samtidig skjule sandheden overfor retten som at Bilag E. Side 4. Lukkes 30-12-2008. 6. Må man fremlægge en fuldmagt der er udløbet 20-11-2008. Bilag K. Der er et genbrugt bilag, "en ny fuldmagt fra 19-05-2009 til et andet tilbud" og så overfor retten oplyse at bilaget er aftalt 10-07-2008 Altså uden at oplyse retten at det originale Bilag 7. Som udløb med tilbudet Bilag Y. 20-11-2008 blot af Nicolai Hansen er blevet genbrugt for, som Nicolai Hansen sagde, så slap han for at lave et nyt. Bilag 7. Er udløbet 20-11-2008 for tilbud Bilag Y. Bilag K. Er fra 19-05-2009 for tilbud Bilag AG. - - DET ER HVAD KLIENTEN SIGER AT DERES ADVOKAT SKAL BRUGE Altså fremlægge faktiske oplysninger i påstandsdokument Så skal klientens advokat naturligvis ikke skrive at Lundgrens ikke må bruge disse påstande, og ikke må bruge ord som Svigagtig optræden "svig og falsk" da det vil være mod god advokatskikk at skrive. Det er klientens påstand som advokaten skal hjælpe med at frembringe over for retten, klientens advokat skal ikke fjerne klientens påstande. - Og påstå der bare skal skrives der ikke findes noget lån, som Mette Egholm Nielsen Nykredit skriver 18-10-2016 Altså ikke at ledelsen ved CEO Anders Dam fortier sandheden i perioden 19. maj 2016 Og frem til det, efter 152 dage lykkedes at få Nykredit til at indrømme, der intet lån findes på 4.328.000 kr. 18. September 2016 Bilag 30. - - Kunde fanger jyske bank i millionsvindel. Spørgsmål rettes til Jyske Bank 89898989 Storbjerg. 22227713 - HUSK DER ER BARE SJOVT OG ET KONTAKT FORSØG TIL KONCERNLEDELSEN. Jyske Banks Koncernledelse Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - - The Danish bank, Jyske Bank, chose not to stop fraud against the bank’s customer, despite the board’s knowledge of fraud least since May 2016
Hvis jyske bank ikke vil indrømme svig, og koncernenledelsen kun vil stå bag jyske Banks fortsatte Svigagtig optræden, er der jo sådan som jyske bank koncernen er.

Nu er bilag 2. September blevet fremlagt retten, så mangler vi bare vores påstande, hvilket sagsøgeren nok selv må sørge for at fremlægge, hvis sagsøgerens advokat Dan Terkildsen stadig nægter, eller fortsat modarbejder at kundens påstande fremlægges for retten.


Eventuelt må klienten finde en ny advokat, og denne gang en hærderlig advokat, som ikke er i lommen på jyske bank, til at fremlægge klientens påstande.

Nu deres advokat Dan Terkeldsen fra Lundgrens advokater ikke syntes at være loyal overfor klienten, og når Dan Terkildsen ikke svare på på klientens påstande, og Lundgrens arbejder selvstændigt, uden at ville forholde sig til nogle af klientens påstande mod jyske bank for svig og falsk.

Dan Terkildsen skriver, at vi ikke syntes at være enige om stradigien, uden Lundgrens advokat dog skriver hvad han mener, vi har skrevet at Lundgrenens advokater i 2018 blev ansat til at føre en svig og falsk sag mod jyske bank, og skrevet at Lundgrenens advokater har modarbejdet at vores påstande fremlægges.

Vi har også bedt Dan Terkildsen at svare på, hvorvidt Lundgrens advokater allerede arbejder for jyske bank, og hvis ja, så svarer hvor længe, Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank.

Storbjerg Erhverv er oppe i mod en uredelig og uhæderlige jysk bankvirksomhed, hvor beskidte tricks benyttes for at holde sagsøgerens påstande væk fra retten.

Danmarks nok mægtigste bankmand CEO Anders Christian Dam, står fast, og nægter at svare bankens kunder, og dermed, har også koncernenledelsen tilbage holdt vigtige oplysninger, om det af Jyske Banks påstået lån på 4.328.000 kr. er optaget i Nykredit og derefter påstået omlagt, som jyske bank har fremlagt det overfor retten.

Den samlede Jyske Bank koncernenledelse, har mindst siden 19. Maj 2016 harft viden om bankens svindel, mod jyske banks egen kunde, hvor ledelsen kunne have være skrede ind, og undersøgt sagen, samt stoppe Jyske Banks fortsatte svig imod jyske banks kunder, men dette har ingen i jyske bank koncernen ønsket.

Koncernenledelsen, nægtede istedet, at bekrafte eller afkræfte hvorvidt, kunden har optaget / hjemtaget det underliggende lån i Nykredit, som banken og Lund Elmer Sandager Advokater, har påstået overfor retten.

Og siden maj 2016 har koncernen nægtet, og nægter stadig at stoppe jyske banks million svindel, og udnyttelse af bankens små kunder, hvorfor kunden i september 2019 gennem 43 måneder, stadig kæmper, for at få deres påstand om Jyske Banks SVIG FORRETNINGER fremlagt overfor Domstolen.

Koncern diriktør Anders Christian Dam, har flere gange siden 19 maj 2016 kunne vælge selv, og helt personligt, at kunne have stoppe Jyske Banks million svindel, imod bankens egen kund.

Men Anders Dam vælger sammen med den øvrige ledelse, ikke at stoppe svindlen, der samtidig ville have afsløret advokatvirksomheden Lund Elmer Sandager for medvirkende, i at skjule Jyske Banks bedrageri “svig” mod kunde i jyske bank, hvor Philip Baruch for jyske Bank, flere gange har løjet overfor retten.

Philip Baruch der også bestyrelsesmedlem i jyske bank, har mindst haft et møde 02-11-2018 med Lundgrens advokater, Dan Terkeldsen, som er vores advokat i sagen mod jyske banks svigforretninger.

Efterfølgende har Lundgrens advokater modarbejdet og dirækte imod klientens instruks, ikke ville fremlægge nogle af klientens påstande, som Svig og Falsk overfor for retten.

Svig og falsk hvilket både Rødstenen advokater sammen med Lundgrens advokater, begge har modsat sig bliver fremlagt, klientens Advokater har nu i samlet 43 måneder direkte modarbejdet at klientens påstande er blivet fremlagt.

SØGE ORD FOR AT RÅBE JYSKE BANK OP MEDVIRKENDE I SAGEN ELLER KENDER TIL SAGEN BEDRAGET, OG SOM IKKE ØNSKER AT JYSKE BANK RETTER, HVIS DET ER EN FEJL – FUNDAMENT KÆRNEVÆRDIER HÆDERLIG ÆRLIG ÅBEN RETTER FEJL SUND FORNUFT JYSKE BANK NÆGTER VEDHOLDENDE . NYKREDIT JYSKE BANK – LÅN SUPER BILLIGT, INGEN GEBYR RENTE SUBPERLÅN, SUPERLÅN, SUPPERLÅN. BILLÅN, BOLIGLÅN. OPSPARING. PENSION. – TIVOLI FRIPAS BAKKEN FRIPAS GRATIS / ADVOKAT ADVOKATER, STRAFFERET REN STRAFFE ATTEST, ØKNOMISK KRIMINALITET, KRIMINELT, STRAFFELOVEN – LUND ELMER SANDAGER AL CAPONE, ADOLF HITLER, STALLING MICHAEL RASMUSSEN CEO NYKREDIT ANDERS CHRISTIAN DAM CEO JYSKE BANK ADVOKAT MORTEN ULRIK GADE JYSKE BANK PHILIP BARUCH JYSKE BANK ADVOKAT PHILIP BARUCH LUND ELMER SANDAGER ADVOKAT METTE EGHOLM NIELSEN NYKREDIT INKASSO BIRGIT BUSH THUESEN JYSKE BANK – JYSKE BANK ERHVERV HILLERØD HELSINGØR ÅRHUS AAHUS KØBENHAVN SILKEBORG VALBY ØSTERBRO – NICOLAI HANSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK LINE BRAAD WINDING JYSKE BANK CASPER DAM OLSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK ANETTE KIRKEBY BANKRÅDGIVER JYSKE BANK SØREN WOERGAARD RÅDGIVER JYSKE BANK CEO ANDERS CHRISTIAN DAM – DANSKE BANK JYSK – KONCERNLEDELSE JYSKE BANK KONCERNBESTYRELSEN SVEN BUHRKALL KURT BLIGAARD PEDERSEN RINA ASMUSSEN PHILIP BARUCH JENS A. BORUP KELD NORUP CHRISTINA LYKKE MUNK HAGGAI KUNISCH MARIANNE LILLEVANG KONCERNDIREKTIONEN ANDERS DAM LEIF F. LARSEN NIELS ERIK JAKOBSEN PER SKOVHUS PETER SCHLEIDT – SAGEN HISTORIEN OM NYKREDIT OG JYSKEBANK HANDLER OM: BEDRAGERI SVINDEL LØGNE TYVERI UNDERSLÆB MANDATSVIG SVIG DOKUMENTFALSK, NÆGTE AT UNDERSØGE FOR FEJL AT DÆKKE OVER FORBRYDELSER AT SKJULE FORBRYDELSER AT NÆGTE KUNDER SVAR AT NÆGTE KUNDER AKTINDSIGT – OM AT LYVE OVER FOR RETTEN UDELUKKET FOR AT KUNNE FORTSÆTTE BEDRAGERISKE FORHOLD. – JYSKE BANKS OPLYSTE KÆRNEVÆRDIER FUNDAMENTET I JYSKE BANK ER PILRÅDDENT HVIS JYSKE BANK LYVER OVER FOR KUNDER, SÅ JYSKE BAN KAN SNYDE ELLER BEDRAGER DERES BANKKUDER. – VEDHOLDENDE UÆRLIG LYVER VEDHOLDENDE NÆGTER VEDHOLDENDE AT SVARE JO JYSKE BANK ER BESTEMT VEDHOLDENDE. – JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE REGLER OG LOVE, OG ER BESTEMT IKKE BEDRAGERISKE SIGER JYSKE BANK SELV – VI VIL GERNE HAVE EN DUEL MED JYSKE BANK OG KAPTAJN KRYSTER ANDERS DAM PÅ OM JYSKE BANK ER TROVÆRDIG HÆDERLIGHED ÆRLIG. – MEN DET SYNTES TIL AT ANDERS DAM JYSKE BANK ER EN BANGEBUKS OG EN KRYSTER SOM GEMMER SIG BAG HANS 100 VIS AF ADVOKATER OG IKKE TØR SVARE KUNDER PÅ SPØRGMÅL OMHANDLENDE JYSKE BANKS MORAL OG TROVÆRDIGHED. – MERCEDES BMW AUDI VW FORD KIA PEGEOUT CITROEN BILER FOR ALLE, BILLIG BOLIG, BILLIG FORSIKRING – REGLER OG LOVE BILLÅN MERCEDES BMW AUDIE WV MICHAEL RASMUSSEN NYKREDIT OG ANDERS DAM JYSKE BANK, LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER PHILIP BARUCH – JYSKE BANK FUNDAMENT STØTTES AT ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK OG SELFØLGELIG BAKKE ALLE MEDARBEJDER I JYSKE BANK ERES LEDELSES ARBEJDES METODER OP, SÅ SOM AT SKJULE SANDHEDEN FOR DERES KUNDER. – HVEM KA JYSKE BANK KA JYSKE BANK GØR DET UMULIGE MULIGT, OG LAVER ET FALSK LÅN PÅ 4.328.000 KR OG TINGLYSER PANT PÅ SAMME BELØB – JYSKE BANK UHÆDERLIG LØGNAGTIG BEDRAGERISK UTROVÆRDIG FORBRYDERISK UTROVÆRDIG MED STORT U – DETTE ER SØGE ORD FOR AT FANGE JYSKE BANKS OPMÆRKSOMHED, OG FÅ EN DIALOG SAMT TALT OM DE MANGE FORHOLD, SOM JYSKE BANK VEDHOLDENDE NÆGTER AT TALE BED KUNDE OM, HVIS DER BLOT ER OM EN FEJL
Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?
Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?

Jyske Banks bestyrelse ved alle sammen udemærket, at jyske bank realt kynisk udsætter os kunder, os for et fortsat bedrageri, og dette udføres ved hjælp af dokumentfalsk, og ved at Lund Elmer Sandager Advokater, flere gange i sagen, har løjet overfor retten, hvilket kunden har oplyst til retten.

Mens bankens mægtige ledelse, klammer sig fast til deres bestyrelses poster, og million indtægter, udsætter jyske bank os kunder, helt bevidst for Bedrageri.

Hvilket kunden bad deres advokater, først Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen i 2016 og 2017

Og så Dan Terkeldsen fra Lundgrens advokater i 2018 og 2019 om at fremlægge som SVIG & FALSK.

HVILKET BÅDE RØDSTENEN ADVOKATER, SAMT LUNDGRENS ADVOKATER. I 43 MÅNEDER HAR NÆGTET AT FREMLÆGGE OVER FOR RETTEN.

Tænker at koncernenledelsen i jyske bank satser på politiet også efter en hovedforhandlingen, som nok kun kan forhalles frem til 2020.

Hvor beviserne for jyske Banks mange forskellige forhold af lov overtrædelser, er fremlagt, og vil blive fuldt op af et nyt processkift, og påstands dokument.

Som vi nu, sansynligvis, må have en ny og tredje advokat, til at fremlægge, eftersom både Rødstenen og Lundgrens advokater syntes ligge i ske med jyske bank, samtidig med at have forgivet, at være klientens advokat, med det formål at dregne klienten for penge og energi, dette er hvad klienten føler.

Men det kommer ikke til at ske, nu bliver kunden bare rigtig godt gal.

Alt imens Lundgrens advokater tilsyneladende, fortsat vil dække over Jyske Banks bestyrelsesmedlemmer, har medvirket til at bankens kunde stadig i jyske bank, gennem nu 11 år udsættes for endog groft svig.

Kunden i jyske bank er ret sikker på, at den samlede bestyrelse i jyske bank, står sammen i forening, om at Jyske Bank fortsætter med at udsætte kunde for svig, i håb om kunden ikke kan få råd til en advokat, der kan stoppe jyske banks fortsatte svigforretninger imod bankens kunder.

For jyske bank koncernen & koncernenledelsen, handler det om økonomisk at udmattet kunden, som banken forsat udsætter for “SVIG” Bedrageri.

Her har vi en stor Dansk Bank der er helt uden nogen form for moral, uden etik lader deres kunder udsætte for Bedrageri, det vi fremføre som GROFT UDNYTTELSE VED SVIG OG FALSK.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
De mange ansatte i jyske bank, som er dirækte medvirkende, til jyske Banks million svindel mod bankens egen kunde, overhoved kunne lykkes.

Troede nok ikke kunden ville overleve jyske banks svigforretninger, og bankens fortsatte udnyttelse.

Men denne gang, har en af jyske Banks kunder, i mod alle odds, opklaret og fundet beviser for, at den samlede Jyske Bank koncern, samt koncernledelsen.

Med deres advokater i Lund Elmer Sandager, som har dækket over massivt svindel mod lille kunde, ved uhæderligt
At lyve overfor kunden
At lyve overfor kundens advokater
At lyve overfor pengeinstitutankenævnet
At lyve flere gange overfor retten
At fremlægge falske beviser overfor retten
At skjule beviser overfor retten

Jyske Banks bestyrelse satser nok på at udmattet kunden økonomisk ved at fortsætte bankens svigforretning.

Og måske endog har en aftale med Lundgrens advokater Dan Terkelsen, om at kundens advokat ikke må fremlægge klientens påstande som svig og falsk overfor retten.

At Lundgrenens advokater først fremlægger forkerte bilag, uden at have en egen kontrol, hvilket kunne have sparet kunden, for nok 80 timers arbejde med at rydde op efter eleverne, hvilket Lundgrens advokater sender en samlet regning på 35.000 kr. for.

Nu har Lundgrens advokater så fremlagt de sidste bilag 4 uger før hovedforhandlingen var aftalt.
Og hertil har sendt en regning på 48.000 kr.

At Dan Terkeldsen og Lundgrenens advokater.
Løbende er rykket for at få Klientens påstande fremlagt, rykket gentagende for svar, men ingen svar fået, mens Lundgrens har kørt deres eget løb.

Og fremlagt 2 * 3 sider til retten, uden en eneste af klientens påstande om svig og falsk er medtaget.
Regning 100.000 kr

Det ser ud til at Lundgrens advokater skal hjælpe jyske bank med at tørre kunden for likvider.
Ellers giver det ikke mening at Dan Terkelsen realt har overfakturet Klienten for 185.000 kr.

Uden at fremlægge en eneste af kundens påstande for retten, og kun meget modvilligt har fremlagt beviserne for koncernens svigforretninger.

Samtidig med at jyske bank fortsætter bankens svigforretning “Bedrageri / svig”

For omkring 160.000 kr. Årligt.

Vores påstande skal nok blive fremlagt, og at de så ikke bliver fremlagt retten af Lundgrens advokater.

Dan Terkeldsen fortalte 13-08-2019, at han kunne ikke vide om der er nogle hos Lundgrens advokater der i forvejen arbejder for jyske bank.

DET HELE GIVER BEDRE MENING
HVIS LUNDGRENS HAR ARBEJDE FOR JYSKE BANK

OG DERFOR NÆGTER AT FREMLÆGGE SVIG OG FALSK PÅSTAND IMOD JYSKE BANK

HVIS KUNDEN IKKE FÅR EN ADVOKAT, TIL AT STOPPE JYSKE BANKS SVIGFORRETNINGER.

VIL JYSKE BANK FORTSATTE MED DET SVIG OG FALSK IMOD JYSKE BANKS KUNDER, SOM BANKENS LEDELSE ØNSKER FORTSAT.

Ledelsen kunne også godt vælge selv at indrømme at de er sammen i forening, med til at Jyske Banks kunde stadig udsættes for endog meget groft og udspikoleret SVIG.
HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen
Jyske bank udnytter gerne at kunde bliver syg. Efter en hjerneblødning oplyser banken deres kunde at han har lånt 4.328.000 kr i Nykredit Disse personer er medvirken til at vi skal kæmpe for sandheden – Men er bare tale om vildledning og løgn som starter en lavine af spørgsmål til fundamentet i jyske bank. / Anders Dam nægter at svare Koncernledelsen støtter fortsat bedrageri i mod kunden, og har siden maj 2016, nægtet at stoppe bedrageriet selv om ledelsen kunne indrømme og rette op. Sagen mod jyske bank kun vokser FIND SVAR PÅ HVOR DE 4.328.000 KR FINDES 🙂 – RING 89898989 jysk bank De må vide mere om de penge – Anders Dam Nicolai Hansen Casper Dam Olsen Philip Baruch Birgith Bush Thuesen Morten Ulrik Gade Er nogle af dem vi ønsker vidne indkaldt

Men var det ikke på sin plads at koncernenledelsen tager deres ansvar for at Jyske bank laver Dokumentfalsk og Bedrageri.

Bliv og stå til ansvar, for medvirkende til jyske banks million svig.
Eller gå af, som andre bankers bestyelser.

Afgået Sydbank-formand: “Vi har pligt til at gå, hvis der foregår noget, der strider fuldstændig imod det, vi står for”

Tidligere Sydbank-formand Torben Nielsen taler nu ud om årsagen til, at fire medlemmer af bestyrelsen, inkl. ham selv, har valgt at forlade bestyrelsen øjeblikkeligt. “Vi er blevet trukket med i små ting, der lige pludselig bliver store,” siger han til FinansWatch.

Torben Nielsen underviser selv i bestyrelsesansvar, og han ved derfor, at man skal gå, hvis man ikke kan lide, hvad der foregår.

Bestyrelsen i Jyske Bank mangler måske et kursus


Click and read that we inform the court about in letters

January 3 and January 25, 2018
August 2, and corrected 2019

And as an example to our attorney November 4, 2018. Citing the letter Jan 3, 2018 As the court writes November 13, 2018, Seen in the light of what we have written and presented, and immediately after November 13, write and inform our lawyer. 

That everything that we have presented to the court, must be retained 

Believes that by the letter 03-08-2019 and sent information, to the court that the case, still is a fraud and false case.And we as in letters to the court from 3 and 25 January 2018. Still accusing “Jyske Bank” Lund Elmer Sandager Attorneys for lying to the court.

We are still expecting, the court to investigate, this charge against the attorneys, whether board member Philip Baruch has lied, or provided any information to the court that is false.

So, if some lawyers and the court, by the letter of November 13, 2018, succeeded in removing our sent letters of January 3 and 25, 2018 

Then must the letters be into the chase BS 1-698/2015 again. 

Or is it possible to misunderstand what we highlight is the case

Lying in legal relationships, fraud and fake The case also contains the claim that there is no loan, but Jyske bank has made fraud, to make the customer believe this existed and that the customer has rescheduled this loan. 

This is easily proved by Appendix 30. D and Appendix 28.


No one can want to prohibit a customer, from presenting to the court that this is fraud. and then the sanity has only grown, as the board has covered the scam, though several attorneys have helped cover up the fraud.AND SO WE WRITE IN THE COURT OF AUGUST 3, 2019

THIS IS NOT FUN

BUT JUST BECAUSE THE GROUP’S MANAGEMENT SEEMS, THIS IS SO FUCKING FUN.

WE SEE IT IS SORRY, FOR THOSE WHO TRUST ON DANISH BANKS.

Since 2008, Jyske Bank has exposed a small customer to fraud

The customer discovers that Jyske Bank is making fraud in 2016.

And here, tells Lund Elmer Sandager lawyers, and the management of Jyske bank about it.

THE ANSWER IS NOT AVAILABLE

And we have not received much help towards the bank, what we have received, we have paid dearly for.

But we hold on, in our claims, and Anders Dam asks the Court to adjudicate on the case.

Anders Dam, REMEMBER

Just because Jyske Bank can deceive, does not mean you have to deceive your customers.

Here is a very brief part of the case we have asked our lawyers to submit to Jyske Bank

Let the evidence speak for itself.

Are we dealing with a criminal organization?

When this mighty bank, in every way, has thwarted the investigation and investigation of the case

Misled and disposed of documents, remember a thief even, if it is a bank well, can be discovered.

Main hearing starts September 30, 2019 BS 1-698 / 2015 at 9.00 Viborg

Remember that the bank is not convicted but what does the evidence say

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Here, Philip Baruch of Jyske Bank’s Board of Directors will fight to win over the client who just will not give up the talented lawyers of Jyske bank


We have asked our lawyer to go after you for lying in court

It will now be nice to be able to get a verdict in the case, and hopefully get the fraud stopped after 11 years.

The battle between the top management in Jyske Bank and Storbjerg Erhverv

Will be led by CEO Anders Dam who for the combined group as well as the equally experienced Lawyer Philip Baruch, who believes that Jyske Bank is an honest and honorable bank that complies with all laws and regulations.

And therefore take the matter with serenity

The mighty bank Jyske bank, is expected in court to do everything they can to fight their customer Storbjerg Erhverv.

Because in Jyske bank it’s all about winning, it’s not about running a reputable banking business.

The client does not care regardless of their own lawyer, has not confirmed that Jyske bank is suing them for fraud.

So that is our view, and we will present that too.
Jyske bank thought it was easy to cheat and deceive a sick customer

But apparently made horrible mistakes.Therefore, these witnesses from Jyske Bank, are repeatedly requested to call.


Anders Dam why don’t you want to talk to us.

What have we done since you, along with the rest of your army, deceived us?

You can offer us a meeting and explain to us what we have done in Jutland since refusing to make up Jutlandic honor.

Anders Dam we are right, neither you nor anyone else on the board should be a member of the board, but immediately set your mandate free.

But we are wrong, so help us understand the law, since we are obviously not as smart as you Anders Dam

We want to give you our hand, but you have to receive it.

And then will we apologize for teasing you, in this little fight, but what to do when it’s the mouse against the elephant and the elephant just steps on one.

ANDERS NUMMERET ER 22227713 RING

WE HAVE TRIED AND TRIED TO RETURN HANDS BUT JYSKE BANK REFUSES ANY FORM FOR DIALOGUE THEREFORE, THIS STOCK IS TO FIND ON BANKNYT DK

Since May 2016, have the customer, been trying to shout up 
the total Group management in Jyske Bank unsuccessfully.


Therefore some cars are driving around with these, free advertising for jyske bank A/S Denmark.

Thes advertising is to show that this danish bank, is totally indifferent that the bank's customer is being exposed to fraud by the jyske bank


/

CUSTOMER IS ONLY TRYING TO GET INTO DIALOGUE
WHICH BANK HAVE REFUSED SINCE 2016

And instead the bank continues, what the customer calls, gross exploitation of the bank's power, to continue the fraud, which even the Danish police refuse to investigate.The customer has for over 3 years. yell up like here.

Just to get the Danish bank jyske bank, to stop the bank crafty and very gross, fraud against the bank's small customer.

It has been impossible to enter into dialogue with the bank's management in order to talk about the bank's fraud so that this could be stopped.

/

The Bank Board Member Philip Baruch wrote, May 31, 2016
This was after the customer's first direct contact the bank's executive chairman CEO Anders Christian Dam. May 19, 2016 and May 25, 2016.


"just 2 of a lot of inquiries, which the bank May 31, 2016 writes they do not want to receive."

The customer wrote 18, may 2016, and directly asked the bank's corporate management
Appendix 66. "That the customer meant to be exposed to a huge fraud"

/

And asks for proof May 25, 2016 Appendix 68

That the customer has taken out the underlying loan of DKK 4,328,000 in Nykredit, which was otherwise offered on 20 May 2008. Appendix Y.


Appendix 82 Here we ask the bank employee, on April 21, 2016 to prove that the alleged loan of DKK 4,328,000 is repayable and rescheduled, as alleged
Appendix D.

But get no answers we have many times in the past tried to get some attention, but this the bank refused to give us. November 17, 2015 Appendix 90.

/

We fight against dishonesty in this big Danish bank, apparently living by lying to their customers.

Should we really be the only one who are exposed to such fraud in this Danish bank

Join the court
September 30 and October 1, 2019
both days at. 9 am in court viborg

The case BS 1-698/2015
Is about fraud and fake

which we ourselves have had to present to the court December 28, 2018 Appendix 100. and 101. with Annexes 28 to 101 presented


/
/


FACTUAL INFORMATION IS & AND CLAIM'S CLAIM

For an alleged interest rate swap Appendix 1. date August 16, 2008
IS NOT IT CUSTOMER APPROVED FROM AUGUST 15, 2008.

AND THE CLAIMED BORROWING LOAN OF DKK 4,328,000
AS OFFERED ANNEX Y. DOES NOT EXISTWHEN THE BIG DANISH BANK WRITTEN FEBRUARY 19, 2010.
That the customer has borrowed DKK 4,328,000
And swapped this loan with Jyske bank. Appendix 30.


WHICH IS SHORT AFTER CUSTOMER NOVEMBER 26, 2009. BECOME VERY SICK.
AFTER A BRAIN BLEEDING. AND THEN WERE SICK FOR SEVERAL YEARS AFTER
See Appendix 93. 94. 95. 96. 97

Our lawyer, believed that these appendices could harm our case by presenting them, but we believe these appendices precisely prove that Jyske bank, in bad faith, has cynically exploited a very ill customer, to make more money.


WHEN JYSKE BANK CLAIMS IN THEIR PROPOSED ANNEXES D. date 10 SEPTEMBER 2015. TO LOAN ON. DKK 4,328,000 DKK has been rescheduled.


IT WOULD BE LYING ABOUT THE COURT, IF NO LOAN IS FOUND RESCHEDULED.
AS CLAIMED Appendix D.


/

As the customer allegations have still not been submitted in the closing plea of ​​December 18, 2018

And as the bank December 28, 2018, it continues what the customer in his claim holds is fraud.

Choose the Customer himself to present their allegations, which is in testimony to the court, by Appendix 100 and Appendix 101 on December 28, 2018.


/

Information / Evidence, around the interest rate swap

That Annex E.5 of DKK 4,328,000 as of August 15, 2008, the approved swap for the Offer is Appendix Y.

THE SWAP IS ONLY if the customer, chooses to take the offered loan of the 4,328,000. DKK date 20 May 2008 Annex Y.Regardless, Jyske Bank itself chooses August 16, 2008
Self choose to make to make an new and number 2, interest rate swap.

So that between August 16, 2008 and December 30, 2008, there are a full 2 ​​interest rate swaps for a loan offer. Appendix Y. DKK 4,328,000

which the customer asks Jyske Bank to prove.
WHAT THE BANK REFUSES.

/

ANNEX 30 and ANNEX D.

WHEN JYSKE BANK CLAIMS TO THE COURT
HAVE BORROWED 4.328.000 AND SUBSEQUENTLY CHANGED THE LOAN

That the customer had borrowed DKK 4,328,000 and this was exchanged with Jyske bank, by swapping interest Appendix 1.

So the bank must not lie to make more money

/

which Jyske bank claims the customer has repatriated, and then switched, to another loan in Nykredit.

The customer asks both the bank's lawyers and the bank's employees, before
The customer again asks the management, to prove that the customer has made 2 swaps for this alleged underlying loan, in the large Danish Bank Nykredit

As the group has claimed in the case, since it was opened in 2013. in the Banking Institutions Board chase328/2013

Where the bank in Appendix 2. 3. and 4. on page 5. item 17. writes. that if the customer complains about the bank it must happen there.

Jyske bank requests that the case be rejected, as the customer is a company

/

Note on page 1. of the 3 Appendices, all of which are addressed to a company

So the bank is misleading their customers, right from the start

"before the customer knows that they are subject to gross fraud"

to complain about where the bank will reject the case, and hope to be able to make the case outdated.

/

But even though Jyske bank In an email from Appendix 30.
dated February 19, 2010 claims the customer has borrowed the 4,328,000

And in another mail. Appendix D. dated January 9, 2012.
"presented by Jyske Bank September 10, 2015.

/

When the Jyskebank claims 10 september 2015 that the underlying loan, has been rescheduled

The customer claims and submits that Jyske Bank bank is lying to the court.

/

It's been uphill, just to get Nykredit bank to tell the truth

when we ask Nykredit Bank if we have borrowed 4,328,000 and whether we have changed this loan, and when it should have changed

But just like Jyske bank, Nykredit chooses not to answer, that's why we sue Nykredit bank since they have to tell us, about has we borrowed 4,328,000 in Nykredit as Jyske Bank has claimed.


This was very strange for Nykredit to answer.
But then we got a meeting with the bank.

And Nykredit's lawyer Mette Egholm Nielsen also very clearly told, that Nykredit would not deliver a shoot against Jyske bank.


After a week we manage to get Nykredit confirmed
that there is no loan of DKK 4,328,000 in Nykredit See Appendix 28. from October 18, 2016


JYSKE BANK LYING, AND JYSKE BANK LYING FOR THE COURT.


The Bank Board Member Philip Baruch wrote, May 31, 2016  

This was after the customer’s first direct contact the bank’s executive chairman CEO Anders Christian Dam May 19, 2016

And May 25, 2016. Where the customer wrote and directly asked the bank’s corporate management to prove.

That the customer has taken out the underlying loan of DKK 4,328,000 in Nykredit which Jyske bank claims the customer has repatriated, and then switched, to another loan in Nykredit

A case that the Danish state. FSA knows very well.

But choose NOT to interfere

And leds the Danish bank, Jyske bank, continue the fraud.

And lets let it be up to the little customer, in civil court self to stop the fraudulent bank’s fraud.

REMEMBER THIS Call IS ONLY

A CALL FOR THE DANISH BANKS NOT TO LIE.

And not to cheat their customers.

AND JYSKE BANK GROUP MANAGEMENT PLEASE TALK TO YOUR CUSTOMERS.


AND PLEASE DO NOT TAKE YOUR HAND IN OTHERS COOKIES.

A case that the Danish state knows very well

But choose to let the Danish bank Jyske bank continue the scam.

Oh let it be up to the little customer even in court, to stop the fraudulent bank's fraud.

REMEMBER THIS IS ONLY A CALL, FOR THE DANISH BANKS TO NOT LIE

AND SO TALK TO YOUR CUSTOMERS.

SO PLEASE TELL THEM WHEN THEY ARE GETTING HANDED IN OTHERS COOKIES


Here you can read our claims, against Jyske Bank and Group Management, for rough fraud Which was presented to our lawyer on 6 December 2018 The 40 pages are a little down the page. BANKNYT

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen
FARUM 3520 BANK JYSKE BANK Automaten hæderlig bank rådgivning Jyske Bank Boxen


Jyske bank runs fraudulent banking against the customer here.

The problem with corporate management is that they will continue the bank’s fraud crimes.
Therefore, the case will come before the Court of Viborg 30-09-2019 at. 9.00

And the client’s lawyer is very clearly requested to present the case as the one on this page is focussed, to be fraud and fake

/

Jyske bank’s board of directors are all offered to be able to admit the bank’s fraud crimes.

And then release their mandate freely.

No one in the board wanted this offer, which is why the case is stepping up.This is how to be a customer of the Danish banks who will not comply with Danish law

This case is about the credibility of Jyske Bank

Follow the case and look up on twitter

SEE CLAIMS as we in Danish can best explain


HERE ARE THE APPLICATIONS SUPPLIED BY THE COURT TO THE COURT 28-12-2018

FOR A KNOWLEDGE EXPLANATION ANNEXES 100 and 101 28-12-2018

SEE ANNEXES TO THE CLAIM EXPLAINED 06-12-2018 parts there are submitted 28-12-2018
SEE STATEMENT THAT IS EXPLAINED 06-12-2018 parts of it are submitted 28-12-2018

30-09-2019 and 01-10-2019 Main negotiation starts both days at. 9.00

Jyske bank We will see you on September 30 in Viborg.

Hope you not will be able to continue your fraud.

In which case we can one be sure that we have a rule of law here in Denmark.

Anders Dam now read what we wrote to the group 20-06-2019 again.


NEWS FROM THE DANISH BANKS

The case here is not about money laundering, 
That Den Danske Bank and Nordea have made.

But it's about simple fraud against the bank customer, by lying even to court.

For In Denmark, no one is shaking his head, when the banks are making scams.

It's just about money, no matter how it is obtained Here,

a customer in Jyske Bank has been exposed to fraud for 11 years. and in this case the group's management has known about the fraud at least since May 2016

Follow the case in Viborg courtroom 30-09-2019

case number BS 1-698 / 2015

KLIK PÅ BILLED OG LÆS BREVET TIL LEDELSEN OG CEO ANDERS DAM 29. MAJ 2019, KUNDE BEDER ANDERS DAM OM AT STOPPE JYSKE BANKS BEVIDSTE SVINDEL MOD LILLE VIRKSOMHED

Welcome to Denmark’s Criminal Banks, which deceive the bank’s customers. IN DANISH

Danmarks nok største forbryder organisation, må uden tvivl være den Danske Bank, JYSKE BANK. som fortsætter bankens svig velvidende at det er bedrageri, mod kunder der forsøger at råbe koncernen op. 28-01-2019

Kunder går til angreb imod Danmarks måske største kriminelle virksomhed, JYSKE BANK og den lige så kriminelle bestyrelse, som ved Anders Christian Dam står bag fortsat million bedrageri imod bankens kunde.


Se opslag 20-06-2019 med breve til jyske bank, som anmodes om ikke at lave mere svindel, samt vi beder 24-06-2019 vore advokat om dato for et, møde til gennemgang af beviserne mod svindlerene fra jyske bank.

Mød svindlerene fra jyske bank her 89898989
Kontakt jyske bank, så står de måske også klar til at bedrage dig.

Koncernbestyrelsen ved Anders Dam mener ikke loven gælder for jysk bank, og bedrageri er blevet en helt naturlig måde for jyske bank at svindle bankens kunder.

Kunden som fangede jyske bank, og bankens bestyrelse i millionsvindel af lille virksomhed, ved godt at de er nogle hårdkogte kriminelle i jyske bank, kriminelle som kunderne selv må stoppe, da politiet lader til at dække over jyske Banks fortsatte massive bedrageri.

Bestyrelsen er ligeglade, de har kunder nok i jyske bank, så hvis nogle få kunder opdager, at jyske bank laver massivt bedrageri imod bankens kunder, har jyske bank kontakt med myndighederne, som hjælper jyske bank til ikke at blive efterforsket, for bankens fortsatte million svindel mod Jyske Banks egne kunder.

Anders Dam Jyske Bank leads the bank’s fraud, along with the management.

🙂

In this Danish bank, the management is doing giant fraud against customer, together in a union.

While other Danish banks only make money laundering, makes Jyskebank also document false and fraud.

Since the Danish police do not want to stop the banks’ obvious fraud, against their customers.

Can we who are being deceived, only cry out to warn others against Danish banks like this Jyske Bank.

We have tried to talk to the criminal gang, JYSKEBANK since May 2016. But the gang will not talk to their victim.

🙂

If it is just a matter of the bank’s foundation is misunderstood, and the bank jyske bank does not itself believe, that the management are together in unity, and does and continues fraud against their customers.

Why does the group jyske bank refuse to talk with us, but continues fraud against their customers.

🙂

When conversation promotes understanding.

🙂

For over 3 years we have tried to enter into a dialogue with the bank, who stubbornly refuses to talk to us.

We should look at the matter together.

And if we, as a customer, are wrong, we are the first to apologize

We ask the Jyske Bank to receive our request, and the court’s offer to meet, and together solve the jyske bank’s problems.

We therefore ask the board of directors, take its responsibility and loosen this small disagreement.

Best regards May 28, 2019

Storbjerg Erhverv
Management

Søvej 5. Hornbæk.

Phone 22227713

We just wanted to have Denmark’s second largest bank JyskeBank, AndersDam to stop the bank’s and the board’s gross fraud, against us customer.

Even if the individual management members, are offered to admit their involvement in fraud. have thet all declined the offer.

And still covers the managing director Anders Christian Dam’s way of defrauding the bank’s customers.

🙂

The bank group has been accustomed to continuing the bank’s fraud since May 2016

Why does the bank not only admit that this time the fraud was not only discovered, but the customer has collected an overwhelming evidence against Anders Dam, Philip Baruch, and many more, who all together have made the scam possible for a decade

🙂

Why does Jyskebank continue fraud?

when the bank can begin to admitting, the bank’s many years of fraud, before we meet in the courtroom, to get the bank’s fraud stopped

🙂

How many other customers, like us, must fight against the Danish Fraud Bank Jyske Bank to stop the bank’s fraud.

We have since May 2016 written to the management In jyskebank, which unfortunately chooses to continue the bank’s huge fraud in union.

🙂

Ask some of the owners, such as ATP pension & A. P Møller, “A. P. Moller-Maersk” why they support Danish criminal banks, as a shareholder In Jyske Bank

UFATTELIGT at JYSKE BANK stadig 28-06-2019 helt bevidst bedrager deres kunder.

At koncern lederen Anders Dam, ikke indgik dialog 19. Maj 2016, da han som øverste chef af koncernen, direkte bliver oplyst, at jyske bank nok stod bag et kæmpe bedrageri imod bankens kunde.

🙂

Her 3 år efter vi oplyste ledelsen om bedraget, er Jyske bank koncernen stadig iskold, og ledelsen fortsætter koldt og kynisk bankens mange årige bedrageri mod deres kunder.

De nye trøjer og mærker som kommer på stadig flere biler, er kun for at skabe dialog.

🙂

DET ER JO BARE FOR SJOV, HVILKET JYSKE BANK SIKKERT ER MEGET ENIG I.

🙂

Vi tænker at sende en pakke til koncernen ledelsen ved Anders Christian Dam.

Indeholdende
1 kuglepen fra mobilix teleselskab.
Slogan: samtale fremmer forståelsen.

Men naturligvis en trøje i størrelse L.

Med teksten:
Kunde beder jyske bank stoppe svindel
Anders Dam ring 22227713

Banknyt dk

“Vi deler naturligvis alle breve.”

🙂

Selv om jysk banken står bag million svindel af bankens kunder, er det vel ret normalt siden bankens ledelse fortsætter svindlen, men bare understreger at jyske Banks svindel sker i forening, og den samlede Konsernledelsen står bag.

🙂
🙂

Får Anders Dam en reklame trøje

Så kan bandelederen i den kriminelle jyske bank, Anders Dam jo tage den på, og altid vide at vi ønsker DIALOG

ANDERS DAM ring nu 22227713

Lad os mødes, og sammen se hvad der er rigtigt i vores egne fremlagte beviser i sagen mod jyske bank, for svig og falsk.

🙂

Jyske bank en anderledes bank, en bank der står bag million bedrageri af bankens kunder.

🙂

Er jyske bank ikke enige så ring, og lad os mødes og ved dialog rette op på eventuelt små misforståelser og fejl.

Bedste hilsner til en total ligeglad jyske bank, som sætter bedrageri højst, frem for hæderlighed ærlighed troværdighed

fra

Storbjerg Erhverv
Søvej 5. 3100 Hornbæk
22227713

Ps
Efter jyske Banks tv fulgte, os og ikke ville være ved at jyske bank bedrager deres kunder

Og derefter så blokerer os, stikker hoved i jorden, får ikke jyske Banks svindel til at forsvinde.

Vi skal altså tale om dette her, siger de kunder der er udsatte for jyske bank svindel


Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Støtter Jyske Bank Boxen Herning, jyske Banks forretningsmetoder.

Jyske bank fortsætter bankens bedrageri ved hjælp af Lund Elmer Sandager Advokater som gerne lyver for retten

Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Hvordan kan man få kontakt og dialog, med en bank hvis ledelse står bag bankens bedrageri.

Vi ønsker jo bare at ledelsen taler med os, når ja og stopper med at lyve og bedrage os, derfor ville vi helst tale med jyske bank selv, frem for de barnlige og nok morsomme reklamer.

Dialog Dialog og Dialog det er det vi ønsker at jyske bank skal forstå.

Når ledelsen siden 19 maj 2016 har kunne stanse jyske banks svindel mod kunde, men bevidst valgt at fortsætte bedrageri, viser det fundamentet i jyske bank som råddent.

Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Når politiet ikke vil hjælpe med at stanse bankers bedragerier, må andre jo gøre det, ledelsen i jyskebank griner nok over, at det i Danmark ikke er muligt at få politiets hjælp, når de Danske banker laver bedrageri.

Anders Dam kan jo bare ringe, siger en små sur kunde. Der er jo bare et par millioner, jyske bank har svindlet den lille kunde for, ved løgn, dokumentfalsk, misbrug af udløbet fuldmagt, overpant, udnyttelse, tvang når ja og bedrageri osv.

Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Få reklamer til bilen og et par gode flasker vin oven i.

Hvis nogle i jyske Banks koncernledelse, ikke snart har opdaget, at vi ikke er som de andre kunder, banken snyder og bedrager, så vil i snart opdage at vi bliver ved og ved og ved. 🙂 for vi ønske altså kontakt.

/

Når lederen Anders Dam tror det hjælper at stikke hovedet i busken, og der ikke kan blive set.

Og måske ligefrem håber at bedrageri kan betale sig for jyske bank,

Eller måske ledelse ligefrem håber, vi bliver kørt over af en lastbil inden 30/9-2019

Således koncernen direktøren CEO Anders Dam ikke skal blive totalt ydmyget i retten, når kunden forklare hvordan jyske bank i over er årti har stået bag million bedrageri mod deres kunde.

Kunden siger
Så køb heller en lotto kupon Anders Dam, der er nok større chance for at vinde, end den ydmygelse det vil være for jyske Bank, at blive knallert af den lille prut af en kunde, der opklarede det bedrageri ledelsen i jyske bank fortsat støtter.

/

Anders og jer andre i jyske bank, ved det virker temmelig tosset, men 19 maj i år. var det 3 år siden, vi oplyste koncernenledelsen, DIRIKTIONEN og LUND ELMER SANDAGER advokater, at vi nok var udsat for et kæmpe bedrageri.

🙁

Tænker jyske bank lyver, og behandle alle kunder på samme måde, for at snyde eller skuffe i retsforhold.

Siden koncernen nægtede dialog, efter vi 19. maj 2016 oplyser koncernen ledelsen, om jyske banks bedrageri, så vælger bankens ledelse kynisk bare at fortsætter det meget grove og udspekuleret bedrageri mod kunde.

🙂

Tager vi fejl er nummeret stadig 22227713

Ring og få et dialogmøde, således fejl kan rettes, og vi undgår misforståelser som Morten Ulrik Gade skrev i november 2015.

🙂

Vi siger til jyske Bank

Det her er godt nok noget banken kan grine af mange år frem i tiden.

Men det er nu også sørgeligt at de danske banker, er så kriminelle som vi her beviser jyske bank koncernen er.

Godt hjulpet af deres advokater og Lund Elmer Sandager, der tilbage holder beviser og lyver overfor retten i retsforhold.

Hvis banken eller andre er uenig !
Så ring 22227713 og lade os se om vi har misforstået beviserne for bankens bedrageri.

🙂

Når vi fremlægger jyske bank som kriminel, er det så falsk eller sandt ?.

Når kunder er udsat for bedrageri, og har fremlagt det for ledelsen, som lader det fortsætte, hvad gør det så ledelsen til ?.

JYSKE BANKS KONCERN LEDELSE STÅR BAG BANKENS MILLION BEDRAGERI IMOD LILLE KUNDE

Jyske banks koncernen bag masivt bedrageri mod kunde, det er bare det kunden ønsker, at ledelsen hjælper med at BEKRÆFTE eller afkræfte.

Ledelsen i jyske bank inkl. Den ordstyrende formand CEO Anders Christian Dam

Tror åbenbart bedrageri mod bankens kunder er i orden, bare man er magtfuld nok.

Jyske Bank svindlerne som er i foreningen ved alle, både de ansatte og godt hjulpet af advokat firmaet Lund Elmer Sandager, at kunden er udsat for SVINDEL

Kunde fanger jyske bank koncernen i millionsvindel.

Vi ønsker fred men ledelsen i jyske bank ønsker at fortsætte million bedrageri af lille kunde.

I krig og fred, må David alene kæmpe imod Goliat, David er nok lille, men har beviser for Jyske Banks million bedrageri imod lille kunde

Bestil støttte trøjer mod de kriminelle Danske banker på 22227713

Trøjer leveres i størrelser S. M. L. XL.

Warning don’t trust banks in denmark.

Retten skriver 12. April til JYSKE BANK og kunde at det stadig er muligt med retsmæling.

Kunde er interesseret i at få RETSMÆLING og mødes med jyske bank, skriver derfor 16. April 2019 til retten i Viborg.


Anders Dam og den øvrige bestyrelse i jyske bank, har ingen problemer med at udsætte selv deres små kunder for groft bedrageri.

Det ville klæde banken at forsøge at bedrage kunder som A.P Møller istedet, men her er det nok for svært for jyske bank at lave svindel og bagefter skjule det.


Jyske bank og Lund Elmer Sandager taget i at lyve for retten.

Jyske bank har 25. Juli 2019 stadig ikke svaret.

Kunde mener ikke det kan være rigtigt at de forudrettet efter at blive udsat for massivt banksvindel, selv øknomisk skal bekoste advokater for at stanse kriminelle bankers bedrageri, da dette er et samfunds problem.


Kunde forsøger da også igen 25. April at skrive til Anders Dam “altså knap 3 år efter første brev til Koncernledelsen”

Anders Dam tal med os, har jyske bank intet gjort galt, ingen love og regler overtrådt 🙂 hvad er så problemet.

Har jyske bank ikke lavet / laver Bedrageri. Dokumentfalsk og løjet overfor retten, så mød os så vi får stoppet disse opslag hvis der bare er tale om misforståelser.

Danish Parliament politician, have before asked, if the Danish bank “JYSKEBANK” is a criminal organization

This is confirmed after investigating a massive fraud against bank customer.

🙂

25-04-2019 forsøger vi igen at få ledelsen til at holde op med at bedrage jyske banks kunder.

VI PRØVER FAKTISK DIALOG


Her skrev vi til Jyske Bank koncern ledelse 27-12-2018

FOR VI VIL RIGTIGT GERNE I DIALOG MED KONCERNEN

Her skrev vi til Jyske bank 18-01-2019

Svaret fra Konsernledelse er altid det samme, INGEN SVAR

Mens Jyske banks ledelse fortsætter bankens bedrageri mod bankens kunde

Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

In this case the board is united together about the continued fraud, against the bank’s customer.

CEO Anders Christian Dam, cannot see anything wrong with @Jyskebank and that there should be something wrong with lying, even if the bank has lied in writing to the Danish court.

🙂

As jyske bank presented manipulated evidence in court, and hidden appendix, it would show that the bank lied.

That the bank has abused the expired proxies, and even presents them without informing court the true date, is foolishly stupid, but the bank probably did not expect, to be taken for fraud either.

But here’s a bank that can’t count
JYSKE BANK

🙂
🙂

Banks must only think of their financial opportunities to benefit
their shareholder, such as ATP / A.P. Møller / pension Denmark

Follow the banks trial, a fraud case in Viborg court BS 1-698/2015

First day of trial is 30th of September
BS 1-698/2019

🙂

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

When Danish banks will not stop fraud against their customers

And the police will not investigate Danish banks that are reported to deceive their customers.

🙂

Then the bank’s customers have to fight harder to stop danish bank fraud.

It should be the Danish Ministry of Justice, who stepped in and asked the police to investigate the reported and continued fraud.

And not the customers themselves
as here’s up, against one billion companie as JYSKE BANK

🙂

Imagine, all these announcements are in order to enter into a dialogue with the group management, which has been attempted since 2016 May

🙂

Have just bet the bank admit

1.
There is no underlying loan for some interest rate swaps with jyske bank
Appendix 30.
Appendix 28.

2.
Nothing underlying loan has been changed
Appendix D.

3.
It is only made an agreement on an interest rate swap.
Appendix E.5 date 15-07-2008

And this agreement is closed
Appendix 29. Date 30-12-2008


That the bank itself, makes a new interest swap Appendix 1.

Without none conversation with the customer, and then lied afterwards this underlay loans as takken.

The customer must sue Nykredit bank, to find out if the loan has existed before Nykredit will respond, and admit there is no loan, that jyske bank has lied about.

Appendix 28.

🙂
🙂

www.banknyt.dk

@Finansmin @finanstilsyndk @FinansBreaking @finanstilsynet.no #China #Financial #Finans #Banks #Police #Government #News #Press #Denmark #Investments #Stocks #Jyskebank #DRnyheder #News #Share #Pol #dkpol

Fight against a criminal Danish bank

Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Follow the little man’s battle against Denmark’s second largest bank, which continues to cheat the customer.

But now the customer gets the case for court, after 11 years of fraud, a case there was launched in 2013 as Ref. 328/2013 in the Danish Complaints Board, and then into court 2015. as case BS 1-698/2015 Viborg cort.

🙂

An extremely burdensome cause to be the victim of, the bank Jyske bank does not care, this kind of small criticism does not have any significance for the bank

🙂

🙂

And what is the customer shouts about ?, as the bank is so cold facing

A case against large Danish bank, for rough document false and fraud

Fraud which the district attorney refused to investigate, and #jyskebank themselves refuses to stop

Moving in to the court for a judgment. September 30, 2019

🙂

The Executive Board of the large Danish banks is rewarded, to earn income and that without the shareholders like ATP. A P Møller
asks questions

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

   1. Siden maj 2016
   1. Har en samlede Koncernledelse, kunne opklare og stoppe bedrageri.
   1. .
   1. Men det vil Anders Dam ikke
   1. Derfor nærmer vi os hovedforhandling i sag og jyskebanks svig mod kunder
   1. Svig og bedrageri er det samme

KLIK OG SE FLERE BILAG

why does Danish state not stop criminal Danish banks
Big Danish bank’s fraud, the case
It is also about document false, lying to court, abused proxy, The evidence speaks for themselves.

  1. Til #Justitsministeriet @SorenPape
  1. Vi beder @folketinget stoppe stor dansk banks fortsatte bedrageri af kunder
  Om den #JyskeBanks bedrageri, med henvisning til #loven og henviser til alle også banker skal overholde loven

Synes du at det er ok at danske banker som er støttet af regeringen.

Laver og fortsætter bedrageri mod bank kunder.

Og at koncernledelsen nægte at stoppe åbenlyst bedrageri, startet med dokumentfalsk.

Hvis du støtter bankers bedrageri mod bankkunde, er jyske bank aktier et godt valg.

🙂

VI ØNSKER KUN

AT KOMME I KONTAKT MED CEO ANDERS DAM

Derfor disse opråb.

GIV OS NU DET TILBAGE

SOM JYSKE BANK HAR STJÅLLET FRA OS

🙂

🙂

Hovedforhandling

I jyske Banks svig forbrydelser sker i Viborg

12. April 2019 Skriver retten at der stadig er mulighed for retsmægling
Ja tak
KLIK PÅ BILLED og læs mere

16. April 2019 svare vi retten at vi gerne vil mødes med jyske bank
For at være med i retsmægling

KLIK på billed og se bilag

🙂

With regard to the bank’s final remarks, Lund Elmer Sandager refused the lawyers to answer something on February 19. 2019

Which we were informed on March 22 that Jyske bank had failed with the bank’s final comments, to our Annex 100 and 101.

Strange, when this particular explanation provided, contains evidence, that the bank’s fraud is carried out by the entire board

Jyske bank will still not speak to us, which we do not understand, when all in the bank group should know everything about the fraud is not allowed, according to the Danish criminal law

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

Dækker politiet og stadsanklageren over danske bankers bedrageri imod kunder

Se link opslag KLIK

30. September

&

1. Oktober 2019

CEO Anders Dam
Siger nej tak til dialog med sur kunde, efter bankens mange års bedrageri.
Ønsker ikke at tale med kunde, men beder om en dom i den sag BS-1-698/2015
Hvori Koncernledelsen og Anders Dam af kunden anklages, for meddelagtighed i groft svig
Hvilket er udført af den samlede koncernledelsen i forening.  KLIK PÅ BILLED OG SE LINK SAGENS FREMLAGTE BILAG.

🙂

The Danish bank, Jyske Bank, chose not to stop fraud against the bank’s customer, despite the board’s knowledge of fraud least since May 2016

Here has the group management itself, with the group manager
CEO Anders Christian Dam

Refused to stop fraud against the bank’s customer.

Therefore we say that the crime is performed In a union.

🙂

The management who just does what they usually do, looks forward to the fight in Viborg court.

We only have a letter from jyske banks lawyer Lund Elmer Sandager Philip Baruch, back from 2016

Where the bank rejects a settlement.

🙂

So now we will look forward to meeting the Big Danish bank in court.

September 30. and October 1. 2019

If you have questions
0045 22227713 customer
0045 89898989 jyske bank

/

 

Only if the judge disagrees with the bank, and judges the bank according to the customer’s accusation against the jyskebank

Those that the customer himself, has presented the court. December 28th.

Appendices 100 and 101.

Only to get the evidence of fraud and false accusations, presented to the court, while it still was achievable.

/

The customer who started a case in the Appeals Board in 2013, and had to continue the case before the court in 2015.

First In early 2016, we discovered that the bank has manupled with evidence.

/

The bank customer did not know that the bank has lied, and deceived the company / customer

Who has been ill since 2009 after a brain bleeding, and was just an easy victim.

🙁

And therefore did not know, that the bank have lied in writing

To the Appeals Board in 2013 and 2014

But also lied to the Danish court since 2015

/

The main debate in the fraud case is now set for 30 September 2019
BS 1-698 / 2015 Viborg Court

It is an open trial, everyone is welcome

/

In court, the customer will explain in 1. hour.

How it the Denmark’s second largest bank Jyske Bank got success to deceive, the small business customer for over 10 years

An obvious deception by forgery, and exploitation of expired proxies, which the bank also has corrected in signed the document, after the document was signed by the customer.

/

It is about danish banks

Can you trust them, when even the danish police refuse to investigate Danish banks, for reported exploitation and fraud.

🙂

At banknyt.dk

You will find links and many listings that have been shared since 2013
they are in Danish.

So if you can trust on the Danish banks

That you will know after the case is presented

🙂

Hovedforhandling i stor svindel sag mod jyske Banks kunde 
30. September &
1. Oktober KLIK OG SE SAGEN

 

Læs artiklen om vores måde at standse Jyske Banks mange årige bedrageri

At koncernen er bedøvende ligeglade er jo som det er, så godt vi snart skal starte forberedelse

Great Danish bank’s management from #Jyskebank in bad faith, and continues the bank’s fraud for millions

Which is planned to last for several years. “20 years”

🙂

We are talking about a bank the Danish state has supported economic, with loans through several bank packages.

Maybe the bank would like to thank the Danish government / Danish state, by making fraud against customers. 🙂 just kidding

🙂

The big question then is how many more people like us, are exposed to the same exploit and fraud, in Danish banks.

Maybe that’s what the Danish state wants to help Jyske Bank cover?

We do not know, but it should be investigated whether there is corruption in Denmark, which has been successful in hiding.

🙂

This fraud case at Jyske Bank, can very easily be organized, by the board / management, and this is possibly the reason, why this Danish bank continues fraud, even several years after the bank’s fraud has been discovered, by the customer himself

🙂

The problem in Denmark

Is just that the Danish authorities, do not want to investigate Danish banks’ fraud, and therefore refuse to investigate fraud reports.

Therefore, it may be the EU commission itself to be informed

🙂

Do you really think cars like this would drove around

And with advertisements that the jyske Bank is lying and cheating?

That it is for free advertising for Denmark’s second largest bank, Jyske bank, if there was nothing about the talk

JYSKE BANK OG DERES BESTYRELSE NÆGTER AT STOPPE BEDRAGERI MOD BANKENS KUNDE UDEN EN DOM.

Dato for hovedforhandling er nu sat 30/9 & 1/10 2019 Viborg ret

 

Link til Twitter
Kom med i retten Viborg
BS 1-698/2015
🙂
Vi afventer 20-03-2019.
Stadig på oplysninger om
?
Har jyske bank svaret 19-02 deres afsluttende bemærkninger

Og hvad har banken svaret ?

Hvornår starter forberedelsen
?
Har intet hørt siden 9 januar, og vil jo gerne vide hvad jyske bank har at sige til anklager mod jyske bank for dokumentfalsk og bedrageri
BILAG 100 & 101

POLITIET HAR FÅET BEVISERNE MEN ER PASSIVE DA STATSADVOKATEN NÆGTER AT EFTERFORSKE BANKERS BEDRAGERI MOD DERES KUNDER.

Læs historien klik her

Sådan virker jyske banks hvidvaske maskine
Jyske bank fik første millionbøde for hvidvask
Men hvorfor er ingen banker mon efterforsket af dansk politi
dækker statsadvokaten over der største ?
🙂
Kunde må selv kæmpe for at stanse jysk bedrag

🙁

En lille sag om svig / bedrageri der ligger i byretten.

Men sagen hører bestemt hjemme i strafferetten.

Problemet er bare at her står der en bank bag bedrageri mod kunde , og så dækker Danmarks elite over det.

Jyske Banks Koncernledelse
Ved
Sven Buhrækall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
Marianne Lillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

Er alle sammen tilbudt at indrømme bedrageri og mulighed for at komme ud af det fortsatte bedrageri forhold mod deres kunde
🙁
Bestyrelsen afviste at underskrive, og valgte i forening at fortsætte Jyske Banks bedrageri mod lille erhvervs kunde.

Politiet er ligeglade med kriminelle bestyrelses medlemmer i store banker, disse må ikke efterforskes.

Derfor nægter stadsadvokaten at se på beviserne mod banken for groft bedrageri

Vi afventer her 1. Marts stadig på at modtage Bestyrelsens afsluttende bemærkninger fra 19. Februar

Og få datoer for hovedforhandling.

Vi tænker at
Anders Dam og
Philip Baruch
Fra Jyske Banks bestyrelse, vil forsøge at unddrage sig som vidne i sagen mod jyske bank for svig / bedrageri
Men grundet sagens beskaffenhed, og disse vidner er vigtige for sagens belysning, vil vi naturligvis forvente vores advokat er på forkant
Når han indkalder de vidner, vi har anmodet skal de alle naturligvis møde op.
Uagtet at Eks. både
Anders Dam & Philip Baruch efterfølgende, risiker en straf.
🙂
§ 171. En parts nærmeste har ikke pligt til at afgive forklaring som vidne.
1) udsætte vidnet selv for straf eller tab af velfærd eller
MEN
Stk. 4. I de i stk. 2, nr. 3, nævnte tilfælde kan retten endvidere pålægge vidnet at afgive forklaring,
såfremt vidnet har udført foranstaltninger som nævnt i § 754 a, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige dertil.

Velkommen i en anderledes bank, vi kørte en tur til Silkeborg, for Vestergade 10-16 desværre var Anders Dam ikke på sit kontor, lyset var slukket, så vi må kører igen med uforrettet sag.

Imens vi gør klar til krig mod den anden største bank i Danmark, JYSKE BANK for svig / bedrageri.

Fortsætter jyske bank bare deres helt bevidste bedrageri mod os kunder.
🙂
Men måske lidt sjovt, for synes at have sammen handling:

Som da Kennedy bad sovjetunionen at stoppe deres skibe med atomvåben, der var på vej mod Cuba

Her valgte sovjetunionen at vende om, for at undgå krig.

Vi kan kun håbe på at Jyske Banks ledelse deriblandt deres ordstyrende formand også besinder sig, og stopper bedrageriet mod bankens kunder.

Ellers kommer der krig, siger den lille kunde imod supermagten jyske bank 🙂

Se det som sjovt 

MEN VI VIL IKKE BEDRAGES AF ANDERS DAM eller JYSKE BANK.

Vi ønsker bare at du #AndersDam taler med os, og vi sammen ser på det her.

 

Når jyske bank bedrager kunder, men ikke har opdaget det.
Kan banken jo heller ikke rette fejlen
Hjælp jyske bank
Oplys AKTIONÆRERNE om de vil hjælpe koncernledelsen, med at få øje på dette opslag, så vi ikke skal vente på en dommer stopper Danmarks anden største bank i at bedrage kunder

  1. NÅR VI OPLYSER AT
  1. DEN SAMLEDE JYSKE BANKS BESTYRELSE
  1. #Sven Buhrækall
  1. #Kurt Bligaard Pedersen
  1. #Rina Asmussen
  1. #Philip Baruch
  1. #Jens Borup
  1. #Keld Norup
  1. #Christina Lykke Munk
  1. #Johnny Christensen
  1. #Marianne Lillevang
  1. #Anders Dam
  1. #Niels Erik Jakobsen
  1. #Per Skovhus
  1. #Peter Schleidt
  1. Er sammen i forening med Jyske Banks advokaters mange årig bedrageri mod bankens kunde.
  1. BESTYRELSEN STÅR BAG BEDRAGERI MOD VORES LILLE VIRKSOMHED. 
  1. 🙂
  1. Hvilket vi har skrevet siden  2016, hvor vi har skrevet oplæg som dette, altså i snart 3 år.
  1. DET VIRKER RET UNDERLIGT
  1. At ingen i bestyrelsen har turdet svare os, eller har vist ønske om at stoppe bankens bedragerier
  1. Hvad siger det om Jyske Banks Koncernledelse ?
  #AndersChristianDam tag dig nu sammen 19. februar skal du svare retten på anklager om bankens grove svig ( bedrageri ) og falsk i de anklager vi har fremlagt retten 28-12-2018 i Bilag 100. & 101. 

Klik på billed
og se de seneste fremlagte Bilag 28-101
.
Fremlagt 28 december 2018

Kopi af fremlagte Bilag 28-101. Blev sendt til Anders Dam 28 januar 2019 ( Bilag 102. )
Anders har denne gang valgt 1. Februar at svare, med at han ingen bemærkninger eller kommentar har, til den fremlagte vidneforklaring, med beviser for jyske Banks og koncernledelsens medvirken i bedrageri mod bankens kunde, anklager der er fremlagt koncernen med de fremlagte bilag.

Når Koncernledelsen i jyske bank stadig 2019 sammen i forening, står bag bedrageri imod bankens kunder.

Og ledelsen nægter at holde op med at bedrage deres kunder.

Så må sagen afgøres ved domstolen, da politiet nægte at stoppe banker i at lave BEDRAGERI.

Kunde er ikke i tivl, jyske banks bestyrelse står bag jyske Banks million bedrageri mod os som udvalgte kunder.
🙁
Svig mod kunder ? Kunde spørger koncernledelsen
.
Sven Buhrækall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
Marianne Lillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt
.
Om det er i orden at jyske bank lyver overfor deres kunder
.
For derefter at udsætte dem for bedrageri.
.
Synes AKTIONÆRERNE i jyske bank at koncernledelsen er uden ansvars for dette, fortsatte bedrageri
.
Jyske Banks bestyrelse fik svar frist til 19. Februar, vi har her 1 marts stadig ikke modtaget en kopi.

🙂

Selv om der findes en del personer som ikke ønsker, at bilag der beviser at jyske bank ved bestyrelsen og deres advokater, står bag dette modbydelige bedrageri mod bankens kunder, så er det 28-12-2018 blevet fremlagt 

 

Bilag 100. Og 101. Er vores fremlæggelse af sagen mod jyske bank for et omfattende bedrageri, og svindel der er udført i forening af nogles af Danmarks rigste

 

Når rige bedrager fattige for at få mere, så forvente at i en dag grundet jeres grådighed vil blive opdaget

 

Den lille kunde i jyske bank gør noget ingen har gjort får, og tager kampen op i mod jyske bank bestyrelse 

 

DETTE HER BEDRAGERI FOREGÅR I DANMARK 

UANSET HVEM JYSKE BANK KONCERN HAR TILBUDT PENGE ELLER ARBEJDE 

SÅ FORTSÆTTER VI KAMPEN 

 

JYSKE BANK SKAL HAVE EN DOM FOR UFATTELIGT GROFT SVIG

 

OG BESTYRELSEN SAMT DERES ADVOKATER STILLES TIL ANSVAR, FOR DERES MEDVIRKEN I BEDRAGERI 

 

 

Jyske bank er da ikke kriminelle vel ?

JO JYSKE BANK KONCERNEN
ER DYBT KRIMINELLE

Men spørg dem selv, og del svaret,

Brug linket klik på Anders Dam leder af denne kriminelle jyske bank.


Ding Dong er der nogle hjemme i #jysk #bank

Vores største ønske er jo bare at Jyske Banks direktion / ledelse

Senest 19 februar 2019.

Tager sit ansvar og tager stilling til

🙂

A.
Anders Dam
INDRØMMER OG UNDSKYLDER

1. Stopper med at lave bedrageri

2. Indrømmer udnyttelse

3. Indrømmer bedrageri

4. Indrømmer fuldmagts misbrug

5. Indrømmer dokument falsk

6. Undskylder for groft bedrageri

7. Anders Dam fyres / fratræder

8. Bestyrelsen fratræder / afsættes og udskiftes

SKRIV DET FØRST PÅ JERES HJEMMESIDE.

Så dropper vi jo skriveriet.

Eller

🙂
B.
Koncernledelsen benægter alt

Og skriver på jysk velkommen i jyske bank,

At jyske bank kun vil, stoppe bedrageri mod bankens kunder, hvis banken først dømmes for svig & falsk mod deres kunder, som det sker mod virksomheden her.

SÅ VI SNART FÅR DEN DOM

🙂
C.
Alle andre muligheder syntes at være udtømte.

Derfor skal sagen hurtigst muligt fremlægges dommeren til hovedforhandling.

Så kan vi få den dom Koncernen Ledelsen, så gerne vil have

Men som bangebuksen Anders Dam, ikke tør skrive.

19-02-2019
Dette er sidste dato, hvor vi ønsker at modtage en uforbeholden undskyldning, hvis ledelsen mod forventning vil give sådan en.

Altså ikke en beklagelse, den kan Anders Dam og Co. tørrer deres RØV i.

Jyske bank ka faktisk ikke længer undskylde bevidst bedrageri

Men de har fået en frist til 19 februar, til at indrømme og undskylde bedrageri

Herefter giver vi intet for bankens / direktionens søforklaringer

🙂
🙂

Medvirken til Jyske Banks fortsatte bedrageri er

Bestyrelsen ved :

Sven Buhrækall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
Marianne Lillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt
🙂

Derudover har flere andre medvirket for at skuffe i retsforhold, som ved at lyve Eks. Overfor retten, for at hjælpe Jyske Bank med at bedrage bankens kunder.

Advokater som
Morten Ulrik Gade
Jyske bank

🙂
Philip Baruch
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen
Lund Elmer Sandager

Som sammen i forening, udsætter bankkunde for dette her, fortsatte bedrageri.

De er alle sammen tilbudt at indlede dialog, hvor vi kan gennemgå beviserne for ledelsens, advokaternes bankens mangeårig bedrageri mod deres kunde
🙂

Del dette med jyske bank, og spørg om banken vil benægte eller indrømme bedrageri / svig

Er det misforstået så ring Andes Dam #Jyskebank #Boxen

Vi undskylder og retter gerne
22227713
mvh
Storbjerg Erhverv

🙂

🙂

 

Hej Anders Christian Dam

Imens du og Co fortsat nok bare griner af os og siger 

Hør en loppe gø.
Hahahaha ja det er da morsomt.

ja grin bare Anders Dam, vi går efter at få forklaret de fremlagte beviser mod Jyske Banks ledelses for groft bedrageri

 

Men i kan forklare jer i retten, der skal i svare. 

Jyske bank bør skamme sig, men det er bestyrelsen som driver butikken efter AKTIONÆRERNES ønsker 

Siden maj 2016 Har en samlede Koncernledelse, kunne opklare og stoppe bedrageri. . Men det vil Anders Dam ikke - Derfor nærmer vi os hovedforhandling i sag og jyskebanks svig mod kunder - Svig og bedrageri er det samme

Siden maj 2016
Har en samlede Konsernledelse, kunne opklare og stoppe bedrageri.
.
Men det vil Anders Dam ikke

Derfor nærmer vi os hovedforhandling i sag og jyskebanks svig mod kunder

Svig og bedrageri er det samme🙂

Tror vi ved hvorfor vores bevis bilag ikke er blevt fremlagt langt tidligrer til domstolen under sagen.

Det handler jo ikke bare om 100 kr.
1.000 10.000 eller 100.000 kr.

Nej det handler om en stor Dansk Bank og bankens svig for millioner.

At dette svig er udført af flere sammen i en forening, og som alle var og stadig er ansat i Danmarks anden største bank, som bestyrelsen nu dækker over.

Så en ret alvorlig og sammen spist sag.

At sagen kan videre føres i strafferetten, som at den Danske banken laver million svindel i mod deres kunde.

Dette kunne godt være grunden.

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Direktør Afdeling:Økonomi og Risikostyring E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Direktør Afdeling:BRFkredit Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Hans Jørgen Larsen Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:hjl@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking Danmark E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jens Lauritzen Director Private Banking Afdeling:Private Banking International E-mail:jenslauritzen@jyskebank.com Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Finans E-mail:jesrosendal@jyskefinans.dk Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars W. Sandberg Direktør Afdeling:BRFkredit Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:FK Kapitalmarked, Inv. og Formue E-mail:prp@jyskebank.dk Peter Stig Hansen Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:psh@jyskebank.dk

🙂

Men Anders Dam du ønskes nu alligevel tillykke

Du og din bestyrelsen er personlige skyld, i denne sag mod jyske bank for million svig om du vil bedrageri & falsk, snart skal hovedfor handles.

🙂

Men det bliver efter Beviserne Anders Dam, ikke kun efter hvad jyske bank ønsker fremlagt.
“Foreløbig Kopi af teksten her.”

Alle bilag der beviser Svig og Falsk indsættes først på denne side.

🙁
🙁

Anders Dam og Co vil have en dom

Jyske bank udnytter gerne at kunde bliver syg. Efter en hjerneblødning oplyser banken deres kunde at han har lånt 4.328.000 kr i Nykredit Disse personer er medvirken til at vi skal kæmpe for sandheden - Men er bare tale om vildledning og løgn som starter en lavine af spørgsmål til fundamentet i jyske bank. / Anders Dam nægter at svare Koncernledelsen støtter fortsat bedrageri i mod kunden, og har siden maj 2016, nægtet at stoppe bedrageriet selv om ledelsen kunne indrømme og rette op. Sagen mod jyske bank kun vokser FIND SVAR PÅ HVOR DE 4.328.000 KR FINDES :-) - RING 89898989 jysk bank De må vide mere om de penge - Anders Dam Nicolai Hansen Casper Dam Olsen Philip Baruch Birgith Bush Thuesen Morten Ulrik Gade Er nogle af dem vi ønsker vidne indkaldt

Jyske bank udnytter gerne at kunde bliver syg.
Efter en hjerneblødning oplyser banken deres kunde at han har lånt 4.328.000 kr i Nykredit
Disse personer er medvirken til at vi skal kæmpe for sandheden

Men er bare tale om vildledning og løgn som starter en lavine af spørgsmål til fundamentet i jyske bank.
/
Anders Dam nægter at svare
Koncernledelsen støtter fortsat bedrageri i mod kunden, og har siden maj 2016, nægtet at stoppe bedrageriet selv om ledelsen kunne indrømme og rette op.
Sagen mod jyske bank kun vokser
FIND SVAR PÅ HVOR DE 4.328.000 KR FINDES 🙂

RING 89898989 jysk bank
De må vide mere om de penge

Anders Dam
Nicolai Hansen
Casper Dam Olsen
Philip Baruch
Birgith Bush Thuesen
Morten Ulrik Gade
Er nogle af dem vi ønsker vidne indkaldt

🙂

Da Jyske Banks øverste ledelse ikke er bange for en retssag, en sag bestyrelsen måske tænkte kun var en storm i et glas vand, og bankens svindel ikke ville blive opdaget og bevist.

Men nu kan sagen vise sig, at blive en ganske pinlig sag, efter som ledelsen har været medvirken til fortsat svig mindst siden maj 2016.

🙁
🙁

Selvom Jyske bank igen sigter efter forældelse

At banken håber deres svig forretninger bliver forældet, startede denne nu ret så alvorlige sag imod banken i allerede tilbage i 2013.

At Jyske Banks svig forretninger først blev opdaget i 2016, er grundet falsk og manipulation af sandheden, samt at jyske bank har bortskaffet eller skjult bevismateriale overfor kunde, advokater og retten.

Mc jyske bank En anderleds gangster klub

Mc jyske bank
En anderleds gangster klub

🙂

Beviser som kunde nu selv, ved den underskrevet vidneforklaring Bilag 100 & 101 har fremlagt domstolen, for at sikker sig sagen bliver rigtigt belyst, og for at få en retfærdig rets behandling.

🙁
🙁

En sag bank kunde selv uden hjælp har måtte efterforske og opklare.

Og som kunden ikke kunne få fri proces til, da domstolsstyrelsen ikke mente sagen havde offentlig interesse.

🙂
🙂
🙂

Der er ikke sket forældelse som ved de 1.000 vis af Swap sager og 10.000 vis af hedge invest sager, alle om rådgivning, hvor kunderne fik ret, men jyske bank ikke ville betaling milliard erstatning, grundet forældelse.

Iøvrigt er der i denne jyske bank sag 10 år forældelse ved svig forhold, og her taler vi altså om fortsat svig forbrydelse.

HUSK DU KAN MEGET NEMT BLIVE DEN NÆSTE

HUSK DU KAN MEGET NEMT BLIVE DEN NÆSTE

🙁
🙁

Jyske bank prøver igen med bankforretninger, der er langt fra redelige bank foretning

Denne sag som vel nok også er værre end bankens hvidvasknings sag, hvor jyske bank fik en millionbøde.

Jyske bank sagen er være, da denne sag handler om et årelangt og fortsat svig bedrageri forhold,

Og som nu handler om den Danske befolkning overhoved kan have tillid til de store danske banker.
🙂
Anders Dam læs lige dette fra dronnings nytårstale, den kunne også være skrævet til Dig / jyskebank

🙂

Med betroede positioner følger et særligt ansvar og en særlig pligt til at gøre sit bedste, dér hvor man er sat.

Det gør mig trist, hvis moralen skrider. Hvad bliver der så af almindelig anstændighed? Man skal kende forskel på dit og mit, på rigtigt og forkert. Det burde ikke være så svært.

🙂


Når de Danske banker som her #JyskeBank først laver bedrageri, som vi har påvist det, og bagefter nægter at stoppe bankens bedrageri imod kunderne.

Bliver det er et alvorligt samfundsmæssig problem.

Faktisk gider vi slet ikke denne kamp imod jyske bank Ville hellere lave noget mere morsomt, men det er jo en folk kriminelle bestyrelses medlemmer vi er oppe i mod, og de danner ramme for selve fundamentet i jyske bank. Og forståelsen af bankens vedtægter om at drive en redelig bankvirksomhed - Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) ER DANSKE BANK 'ER IKKE TIL AT STOLE PÅ ! :-) DET ENSTE VI ØNSKER ER DIALOG OG ET MØDE MED JYSKE BANK. SOM SKREVET RIGTIG MANGE GANGE FØR, VIL VI GERNE HAVE LIVET JYSKE BANK STJÆLER TILBAGE. :-) LAD OS NU MØDES HAR JO SAGT AT HAR JYSKE BANK RET, SÅ BETALER VI GERNE, I BEHØVER IKKE UDSÆTTE OS FOR DETTE VANDVID AF ONDSKAB :-) ØNSKER BARE AT MØDES MED JERES LEDER CEO ANDERS CHRISTIAN DAM Dette er ikke lykkes at få noget møde i stand, da jyske bank nægter, og ønsker fortsat at vil bedrage os, og i retten vil forsøge at stikke bankens glødende smøg i såret efter 10 års totur. :-) Anders Dam og jer andre se opslag som humor og husk SMS 22227713 er til for dialog og at undgå misforståelser. :-) VI NÆRMER OS HOVEDFORHANDLING DU ER OGSÅ VELKOMMEN HØR KUNDE FORKLARE I RETTEN HVORDAN JYSKE BANK UHÆDERLIGT OG BEVIDST HAR BEDRAGET KUNDER I JYSKE BANK IGENNEM 10 ÅR. :-( OG HØR BESTYRELSES MEDLEMMET PHILIP BARUCH FOR JYSKE BANK FORKLARE SIG, PÅ BESTYRELSENS OG LUND ELMER SANDAGERS VEJNE :-) Dertil kommer de vidner kunde før har nævnt :-) :-) Imens alle ansatte i jyske bank sikkert bare griner af foragt, over for den dumme kunde banken bedrager, men kunden kæmper alligevel fortsat imod gigant svindel banken fra Jylland :-( Jyske bank forsøger at bedrage kunde i 20 år, en stensikker plan tænker Anders Dam nok Hvem støtter og dækker over Jyske Banks bedrageri imod erhvervs kunde, det kan være Nykredit er med på listen Kunden som i årevis har forsøgt at få udlevert alle bilag jyske bank måtte have. :-( :-( Der er ikke tivl om at jyske bank LYVER, og at banken lyver helt bevidst. Se lidt af de forhold vi har imod #jysk #bank for #svindel på dette link, som er en del af det jyske bank snyder kunder med Udelukket for at kunne bedrage, og fortsætte bedrageri, en sag LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER er dybt indvolveret i. https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks - - Der er ikke tivl om at Nicolai Hansen erhvervs sælger i jyske bank Helsingør 15-04-2009 er bevidst om at kunden ikke har optaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit, som jyske bank siden 30-12-2008 har beregnet og hævet renter for. ! Ellers ville Nicolai Hansen næppe uden aftale med kunde 15-04-2009 forsøge at optage dette tilbudte lån, til et kasseret projekt, fra 20-05-2008, der var udløbet 20-11-2008, ! Men hvad fanden, kunden får en hjerne blødning november 2009, så hvis banken lige lyver februar 2010, om hvilket lån kunde faktisk har optaget ! :-) Altså FORFANDEN Anders Dam SMIL det er for sjov :-) KÆRE ANDERS DAM KAN VI IKKE MØDES OVER EN KOP VARM CHOKOLADE, OG SAMMEN LØBE DE BILAG OG TIDSLIGNE IGENNEM. Og Anders igen, læg nu sandheden frem, og prøv at svare på alle spørgsmål :-( Så sjovt syntes vil heller ikke Jyske Banks svindel mod bankens kunder er - Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen Jyske Banks super sælgere, var i sagens start ansatte i jyske bank Helsingør De er nu flyttet til jyske bank Hillerød, Slotsgade hvor banken har oprettet en erhvervs afdeling, som sælgerne fortsat kan give jyske Banks kunder rådgivning fra. - Men Anders Dam du har mindst siden maj 2016 personligt, været klar over dette her bedrageri, du og din bestyrelse lader jyske bank fortsætte bedrageriet. Hvorfor i er ansvarlige som koncernbestyrelse. Anders syntes du ikke selv det et en modbydelig handling, eller er det helt normalt i jyske bank :-( Det med at starte en rentebytte, af lån der ikke findes, men som banken vildleder og lyver om. Det kan da næppe være helt lovligt. :-( Det kan næppe heller være lovligt at tvinge kunder til at afdrage lån, for så at hæve renter af den del der er krævet tvangsnedbragt. Selv om det bare er fordi jyske bank, nægter at modtage salgs PROVENUE, dette friholder ikke Jyske Banks bestyrelse for ansvaret ved jyske Banks bedrageri. :-( :-( DER FINDES INGEN ÆGTE AFTALER MED KUNDE 16-07-2008 Om at rente bytte lån 4.328.000 kr. hvis der optages et sådan lån på 4.328.000 kr. :-( Kunde siger igen og igen at de er udsat for svig og falsk i den kriminelle jyske bank. - Og fortæller jyske banks Koncernledelse igen og igen og igen At den rente bytte kunden har aftalt med jyske bank 15-07-2008 er lukket. At kunden ikke har optaget det lån, denne tilbudte rente Swap af jyske bank blev forslåget til Koncernen er kyniske og kolde. Straffeloven gælder ikke for jyske bank God skik regler gælder ikke for jyske bank :-( JYSKE BANK ER DYBT KRIMINELLE Når jyske alligevel starte jyske bank en renteswap 30-12-2008, med de dertil afledte betalinger Jyske bank beregner renter fra 30. December 2008, og hæve renter af dette påstået lån første gang juni 2009 SÅ ER DETTE DYBT UHÆDERLIGT ELLER BARE IGEN EN OVERTRÆDELSES AF STRAFFELOVEN. - Nicola Hansen som selv 20-05-2008 har modtaget tilbudet på de omtalte 4.328.000 kr. fra Nykredit, Og giver dette tilbud til kunde kort efter. Det er iøvrigt ved denne lejlighed jyske bank sælger, starter deres salgstale for at lokke kunden til at lave en rente Swap - Hvilket er både var uhæderligt, og ikke særlig pænt. men kunder kan trygt stole på at jyske Banks mange ansatte, de arbejder på at sikker Jyske Banks øknomiske interesser - Nicolai Hansen tilsidesætter da også kundes ønsker, og sætter Jyske Banks ønsker over kundens egne ønsker og behov, Nicolai Hansen fortæller det er meget billiger og mindst lige så sikkert som et obligations lån, hvilket var DIRÆKTE LØGN Og når jyske bank ved kundens risiko profil er ønske om HØJ SIKKERHED & LAV RISIKO er det tydligt bankens agenda kun var selv at kunne TJENE FLEST PENGE, uanset kundes ønske. - Når vi hører om de mange sager i jyske bank, skal vi derfor råde og anbefale dig som kunde i jyske bank. OPTAG ALLE SAMTALER MED DIN SÆLGER I JYSKE BANK Da sælgeren bagefter næppe selv vil indrømme hvad han / hun lige bildt dig ind. Banken optager selv deres samtaler, til at bruge mod dig som kunde DU BØR GØRER DET SAMME - DU KAN IKKE STOLE PÅ JYSKE BANK. HVILKET DENNE SAG, BEVISER GANSKE UDEMÆRKET NÅR DOMSTOLEN EFTER 5. november 2018 SÆTTER DATO FOR HOVEDFORHANDLING DELES DATO PÅ DE NYE BIL REKLAMER Kom med til retten i Viborg Og hør kunde under ed, fortælle hvordan jyske bank udsatte familien Skaarup for grov manipulation og udnyttelse i forbindelse med bankens 10 års lange bedrageri :-) :-) Du som ikke tror på jyske bank. Bevidst og uhæderligt bedrager og udnytter kunder ved tvang og overpant for at dræbe bankens kunder øknomisk, få historien og tag det som en advarsel i mod jyske bank koncernen - Med tilbage til tilbudet på de 4.328.000 kr. med dato 20-05-2008 tilbudet er gældende til 20-11-2008 Når Nicolai Hansen så 15-04-2009 alligevel, og uden forudgående aftale med kunde, skriver at han har bet om hjemtagelse af et lån på 4.328.000 kr. Så ved Nicolai altså jyske bank jo udemærket at, frem til 15-04-2009 findes der intet lån - ALTSÅ JYSKE BANK er helt uforstående Og det i bestyrelsen, da vi i april 2016 efter efterforskning, opdager at Den aftalte og godkendte rente Swap fra 15-07-2008 såfremt vi valgte at låne de omtalte 4.328.000 kr. Er blever lukket pr 30-12-2008 - Og lånet som Nicolai Hansen påstår er optaget, og som Casper Dam Olsen påstår er omlagt DET ER BARE LØGN - Selv da Anders Christian Dam 25-05-2016 få mulighed for at bevise at Vi også har aftalt en renteswap 16-07-2016 Og Vi har optaget lån på 4.328.000 kr. Som det bagvedliggende lån til swappen Anders Dam og bestyrelsen vælger at lade deres bestyrelses medlem Philip Baruch svare DIRÆKTE forkert Og vælger 31-05-2016 at svare DIRÆKTE vildledende på på de mange henvendelser Herefter er det ingen tivl om hvad #fundamentet i #jyskebank er Og Jyske Banks bestyrelse samt deres mange advokater har kun modarbejdet opklaring af bedrageriet - DERFOR ER DET KUNDENS OPFATTELSE Der er i jyske bank en bestyrelse som DIRÆKTE går imod bankens vedtægter om at være redelig og overholde loven :-( :-( Ondskabens bank eller den grønne slagter som jyske bank også kaldes Måske Anders Dam vil stille op til et møde på jyske bank tv Og der forklare sagens faktuelle bilag Blandt andet hvorfor Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby Søren Woergaaed jyske bank Helsingør Der sendte kunde til afvikling i Silkeborg 2013 Og så med afdelings lederen i Helsingør Anette Kirkebys bemærk på vej ud af døren NU ER DU OGSÅ BLEVET EN DÅRLIG KUNDE :-( Kunde og familien skal myrdes / dræbes øknomisk, ved inkasso medarbejderen Birgit Bush Thuesen bbt@jyskebank.dk Som straks satte dette i værk ved krav om salgsfuldmagter, og afvikling Spærrede kundes konti til Birgit Bush Thuesen fik de frivillige underskrifter hun forlangte, og de måtte ikke have advokat forbehold Dette for at sikker Jyske Banks øknomiske interesser. :-( I DET SOM KUNDE I 2016 TÆNKER ER ET KÆMPE BEDRAGERI Hvilket kunden da også skriver til juridisk advokat Morten Ulrik Gade 18. Maj 2016 advokat Morten Ulrik Gade har ingen kommentar, og vil ikke bevise at kunde har lånt 4.328.000 kr. Som er fundamentet for selve svindlen :-( Sagen er nu så langt at kundens advokat september 2018 Har anmodet jyske Banks advokater i Lund Elmer Sandager bevise at kunde har lånt de 4.328.000 kr. Som jyske bank hævder og siden 2008 har hævet renter for. Lund Elmer Sandager advokaterne svarede heller ikke på denne anmodning, hvorfor der 1/10 2018 er afsendt processkrift 1 til retten Jyske bank opfordres til at bevise at kunde har optaget lån 4.328.000 kr 20-11-2008 Hvis jyske bank ikke svare bedes retten se bort for at der findes noget lån. :-( :-( #BirgitBush som sammen med juradisk afdeling ikke vil udlever kunde de ønsket bilag, og ikke mener jyske bank har lavet noget galt. Skal bare sørger for at kunde ikke opdager at jyske bank lyver, for at fortsætte det bedrageri banken begyndte 30-12-2008 Mon ikke alle ledende medarbejder i jyske bank, ledere og mellem ledere Samt alle deres advokater Som jyske bank juraidisk afdeling Morten Ulrik Gade Advokat Philip Baruch Advokat medlem af bestyrelsen i jyske bank Og partner og advokat i Lund Elmer Sandager advokater Kristian Ambjørn Buus-Nielsen advokat i Les.dk Lund Elmer Sandager Nu alle sammen er sikker på at bedrageri mod kunder i jyske bank er vejen frem, efter som selve koncernbestyrelsen støtter op og ønsker at fortsætte bedrageri :-( :-( SJOVT IKKE GU FANDEN ER DET EJ FORBRYDER BANK :-) EN SAGDE AT JYSKE BANKS ADVOKATER SKULLE TILBAGE PÅ SKOLEBÆNKEN www.ny-bank.dk Eller skifte deres advokater og ledelse ud, hvis jyske bank vil ud af den kriminelle løbebane :-; https://facebook.com/story.php?story_fbid=10217907949549709&id=1213101334 www.tyv.dk www.forbryder.dk www.banknyt.dk :-( Hvad siger #Bestyrelsen i #jyskebank til svig mod kunder ? Kunde spørger ledelsen #SvenBuhrækall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensBorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #JohnnyChristensen #MarianneLillevang #AndersDam #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt Om det er i orden at jyske bank lyver for kunder. Er koncern ledelsen ikke ansvarlig for dette fortsatte bedrageri :-( :-( Tager lige listen igen, medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 10 årige svindel mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

For jyske bank handler det om at snyde og bedrage
.
Dette vil vi fortælle i retten når vi selv afgiver forklaring, med henvisning til mange bilag ved vores vidne forklaring

🙂

Når de Danske Banker bedrager deres kunder

Og tilliden til bankene forsvinder helt, har jyske bank en stor del af æren.

🙁
🙁

Det er muligt mange venner af jyske bank gerne vil offer os, og vores retssikkerhed for at Jyske Banks bedrageri og beviserne ikke kommer frem i retten.

Men vi er anderledes end de andre offer for bankernes svindel forretning.

Hvor mange kunder snydes årligt vides ikke, da de nok ikke selv opdager det.

🙁
🙁

Her handler det om at jyske bank står bag 10 års. Kontinuerligt bedrageri imod bank kunde, en lille familie fra Hornbæk,

Og at jyske bank ved koncernledelsen med CEO Anders Dam i spidsen.

Kender alt til bedrageriet men vil ikke erkende, bankens åre lange bedrageri af deres kunder.

Og da slet ikke stoppe Jyske Bank i at bedrage deres kunder.

For så at give en offentlig og uforbeholden undskyldning, dette nægter koncernen.

🙂

Når ja jyske bank benægter jo altid det som banken er bliver taget i.


Måske jyske bank vil beklage over for bankens #AKTIONÆRE som #ATP

At kunden her mod bankens forventning, alligevel opdagede #jyskebanks svig forbrydelser og fortsætter med at ville stoppe dette svig, selv om det er imod Jyske Banks fundament eller ønsker.
🙂
🙂

Vi vil kæmpe mod Lund Elmer Sandager advokater Og Jyske Bank når vi i retten vil forklare at jyske bank laver million svig.

Vi vil kæmpe mod Lund Elmer Sandager advokater
Og
Jyske Bank når vi i retten vil forklare at jyske bank laver million svig.

🙂

Prøver at skrive det lidt morsomt så ledelsen rigtigt kan grine af de kunder som banken bedrager

🙂

Når Danske Banker beviseligt Lyver, retter i og eller manipulere med bilag.

Hvordan ved du så om jyske bank ikke også lyver over for dig.

Det kan du ikke vide, du tager chancen

🙂

Hvilken maske har jyske bank på, når de svare dig.

50 / 50 %

Er den SORT eller er den HVID
Lundin viste også at have 2 sider.

Dette har jyske bank også.

Tør du stole på hvad de påstår i jyske bank.

Med 50 % chance på at det er sandt

🙂
🙂

Vi kan bestemt ikke anbefale dig at stoler på jyske bank, da denne bank bevistligt lyver, dette har vi beskrevet og bevist med bare 2 bilag.

Sagen her viser hvor langt banker som jyske bank går, når banken bedrager deres kunder, og fortsætte bankens bevidste svig / bedrageri.

Dette vil vi igen over for retten under vidne ansvar gentag, som i den allerede underskrevet og frem lagte vidneforklaring overfor retten.
Fremsendt
Til Viborg domstol
BS 1-698/2015 med henvisning til de af os medsendte, og nu fremlagte Bilag 28 – 101.

Med Kopi til pb@les.dk
Philip Baruch Bestyrelsesmedlem og aktionær i jyske bank, samt partner i Lund Elmer Sandager advokater.


Du kan læse vidneforklaringen ved brug af link underliggende denne tekst 🙂 altså nederst

🙂
🙂

At det fortsatte SVIG / BEDRAGERI som jyske bank laver og udsætter deres kunder for.

Sker med Koncernledelsens fulde viden og dermed medvirken.

At #AndersDam nægter at svare, men i stedet lader bedrageriet fortsætte, styrker ikke tilliden til den anden største Danske Bank Jyske Bank.

🙂
🙂

Og når samfundets top advokater som.

Lund Elmer Sandager advokater hjælper jyske bank, med at dækker over bedrageri, som ved at lyve processuelt over for retten.

Tilbage holder, ændre eller bortskaffe bevis materiale for at ville skuffe i retsforhold.

Så er og bliver det til et samfundsmæssig problen.

🙂
🙂

Når banker som jyske bank bedrager

Bliver det også et problem for tilliden til de danske bankerne i øvrigt.

Måske derfor har ingen af vores advokater, ønsket at fremlægge beviserne imod jyske bank for bedrageri, imens jyske bank blot fortsætter bankens bedrageri.

Men nu er vores beviser altså blevet fremlagt overfor retten, sammen med vores vidne forklaring.

🙂

De fremlagt beviser overfor retten, er de bilag vi finder vigtige, for at bevise at jyske bank laver bedrageri / SVIG,

Ja for svig
Hvilket altså er BEDRAGERI.

Dette er retten oplyst 03-01-2018 ved fremlæggelse af bilag, og brev til jyske bank 28-12-2017

Brevet gen fremlægges som Bilag 72. i vores vidne forklaring 28-12-2018

Når retten 13-11-2018 beder vores advokat bekræfte at retten kan se bort fra dette bilag 72. Og bilag

Skrev vi straks at dette fremsendte fastholdes til vores forklaring var fremlagt.

🙂

Bilagende fremlægges for at understøtter vores underskrevet vidneforklaring af 28-12-2018

Del 1 og del 2. Som nu er fremlagt overfor retten.

Og kopi sendt til Jyske Banks Advokat og Bestyrelsesmedlem Philip Baruch.

Bilagende er fordelt på 6 mails, grundet de mange beviser på overtrædelser af love og regler.

🙂
🙂

Denne underskrevet vidneforklaring er lavet, for at sikker vores sag bliver fremlagt og vi sikres en retfærdig retssag, altså at sagen fremlægges som vi har anmodet, og fremlagt den siden 2016.
Sagen er muligvis af offentlig interesse, da det handler om hvor kriminelle nogle Danske banker kan være

Og hvor svært det er at stoppe de uhæderlige banker som jyske bank med at lave bedrageri.

Når først bankerne laver bedrageri, som vi her beviser at jyske bank gør det, må vi råbe op og få sagen fremlagt for retten.

Dette har vi nu gjort 28-12-2018

Hvis domstolen nægter os at fremlægge disse beviser.

Må vi til Domstolsstyrelsen, og nægter de at beviser mod Danske Banker for bedrageri fremlægges

Må vi til EU domstolen,
tankerne her er grundet jyske bank konstant har modarbejdet opklaring

Sagen rækker meget højt.

Men når Danske Banker som jyske bank bevidst bedrager deres kunder, skal det stoppes.

🙂
🙂

Når intet af vores kladde til et processkrift, på de 40 sider fra 10 dec. med vores bilag er blevet fremlagt retten 18 dec.

Og når vi føler dette er vigtigt for at belyse sagen, er vores vidneforklaring og bilag vigtige at få fremlagt for retten inden sagens hovedforhandling starter.

🙂
🙂

Vi ønsker sagen fremlagt og forklaret under hovedforhandling, derfor skal det fremlægges inden

At det lige sker 28-12-2018
er grundet koncernledelsen i jyske bank netop vælger at fortsætter bankens bedrageri i mod os samme dag.

🙂
🙂

Vi har anmodet at sagen blev fremlagt, som vi har forklaret den,

Dette var måske ikke nødvendigt såfremt CEO Anders Dam gav indrømmelser og undskyldte bankens vedvarende udnyttelse og Svig imod virksomhed.

Men nu turde vi ikke vente længer, og derfor har vi selv sørget for at vores sag blev fremlagt med vidneforklaring.

Og det er sket inden hovedforhandling er startet.

🙂
🙂

Vores fuldmægtige i sagen, ringede 17.45 samme dag som det afsluttende svarskrift skulle afleveres

Oplyste det ikke var nødvendig at fremlægge nogle af vores bilag, som dem vi fra start har ønsket fremlagt, dog får vi fremlagt bilag 29. bilag 30.


Som er et

Bilag 29. mail fra Nykredit om at vores godkendte rentesikring fra 15-07-2008 Bilag E.5. er blevet lukket.

Bilag 30. mail fra Nicolai Hansen at vi har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit og rente bytter dette med jyske bank.

🙂

Siger også at det er nogle grove beskyldninger vi har imod jyske bank

Ja dette er ganske rigtigt nogle grove beskyldninger

Og er jo også derfor vores beviser skal fremlægges, for at understøtte disse beskyldninger, således de ikke står alene.

🙂
🙂

Tænker om Stein Bagger også tænkte bedrageri anklagerne imod ham var nogle grove beskyldninger.
DET HANDLER OM BEVISER
Og disse er fremlagt i vore vidne forklaring.

🙂
🙂

Vi blev oplyses at det ikke var nødvendig at fremlægge nogle af vores bilag

Da vi jo ikke har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit tilbage i 2008
hvilket jyske bank jo har indrømmet 5. November 2018.
Altså 10 år efter.

Og derfor har vi heller ikke nogle rente bytte.

Dette ved vi, og har også sagt og skrevet til Anders Dam, som er ligeglad.

Men retten skulle have vores vidneforklaring med beviserne fremlagt for at få

jyske bank dømt for at lave bedrageri / svig
🙂
🙂

Hertil oplyser vi

At jyske bank jo stadig 18. Dec. fastholder deres rentesikring

Bilag 1. fra 16-07-2008 til afdækning af renterisikoen på et UNDERLIGGENDE lån.

Men at de nu bare siger det er til et låne tilbud fra 06-05-2009. Altså er et overliggende lån.

Med henvisning til at fremlægge bilag, oplyses vi godt kan fremlægge flere bilag senere.

Vores vidne udsagn og bilag er derfor af afgørende vigtighed, at få fremlagt retten

Eftersom jyske bank 05-11-2018 har fastholdt Bilag 1.

Og dermed benægter alle vores påstande om SVIG.


Jyske Bank har gentagende ændret deres forklaring over for retten, når jyske bank er blevet grebet i at skrive usandt.

🙁

Og når vores sag ikke er blevet fremlagt, som vi har forklaret og anmodet den den fremlagt, siden vi opdagede jyske bank muligvis nok lavede Groft SVIG tilbage i april. 2016.

🙂
🙂

Efter vi igen 28-12-2018

Konstaterer at jyske bank med koncernledens 13 medlemmer bag.

Og Anders Dam i spidsen
Fortsætter med at udsætte kunde i jyske bank for helt bevidst Svig.

Ved igen at snupe 78.000 kr.
Kalder det renter ved en rentesikring af et underliggende lån.

🙁

Et underliggende lån der ikke findes, Bilag 28. men som jyske bank beviseligt har løjet optaget Bilag 30.
Et lån der ikke er aftalt rente byttet, men som jyske bank har manipuleret, senest 11-02-2016 bare var et ombyttet bilag E.5 med Bilag 1. velvidende at bilaget E.5 er lukket ved Bilag 29.
Men som jyske bank nu 5. Nov. 2018 kalder, for et overliggende lån, som jyske bank har tvangs nedbragt, men benægter dog også dette over for retten i sagen.
Dette er en af grundene til at vi 28-12-2018 har skrevet vores vidme forklaring.

Og herefter fremsendt og fremlagt denne overfor retten, samt medsendte bilagene 28-101 litterat rigtigt, da de alle er omtalt i vidne forklaring

🙂
🙂

Vi har i vidne forklaring, som i de mange breve til koncernen

Opfordret jyske bank til at bevise vi har aftalt en ny rentesikring 16-07-2008

Hvis tilbudet Bilag Y. Fra 20-05-2008 blev hjemtaget

Altså hjemtaget er at gøre brug af et tilbud.

Et tilbud på 4.328.000 kr. der udløb 20-11-2008, og fuldmagten for dette tilbud udløb samtids 20-11-2008

🙂

Dette er vores afsluttende bemærkning

Storbjerg fastholder og har oplyst retten.

At svig forholdet, er sket og fortsat imens kunde var syg efter bla. en Hjerneblødning.

Hertil er fremlagt Bilag 93 til 97.
Carsten har mindst været syg 2009-2014.

Hvilket kun har gjort det nemmere for jyske bank at lave bedrageri i mod deres kunde.

Gratis reklame er bedre end ingen reklame Simon Spis

Gratis reklame er bedre end ingen reklame
Simon Spis

🙂
🙂

Bilag 100.
At jyske bank har manipuleret med bilagene som at tildele flere virksomheder samme konto, samtidens og overlappende.

🙂

Bilag 101.
At jyske bank kontinuerligt har udsat familien og virksomheden for løbende SVIG.

Og udnyttelse dette er sket ved misbrug af bilag, tilbageholdelse af oplysninger, og at jyske bank har været uærlige over for Domstolen

🙂

#Press The customer asksing the press, to ask the #Danish #Bank, why they are doing fraud :-) :-) Never seen before That a customer pack cars into giant stickers brands, Call up the bank, just to stop the bank's fraud against customer. To get in touch with the CEO Anders Dam Anders Dam which allows the Chrime, together with management that the bank continue fraud :-) :-) For more than 2 years, at least since May 2016 Have the bank director Anders Christian Dam, the manager Jyske Bank And the board of the same Danish Bank known everything about the scam :-( Fraud against customer. The customer tries to stop the bank CEO Anders Christian Dam But fraud is a good bank business for the Danish bank, as refusing to stop fraud in the 10th year :-) :-) Thinking all employees of the Jyske bank are laughing at the customers Customers who the bank deliberately deceives The Danish Bank of Jutland JYSKE BANK Supported by the bank's employees, Employees who agree with the manager, and group management in the fight against the customer. Customer who just want dialogue and help to understand if Jyske Bank is ? Criminal or a Honest Bank :-) :-) What can you do against Denmark's biggest fraudsters? when punishing the law did not seem to apply to the Danish banks which is supported by the the state of Denmark with a several of bank packages :-) :-) To the press. #PRESS Big #crimes against Danish customers in Denmark's second largest bank jyske bank - #Warning do not trust #Danish #Bank Jyske bank / Jutland Bank :-) Do you want a good story to give your readers The truth about the Danish banks - Do you have any questions? contact us +45 22227713 See attachments on the Danish home page www.banknyt.dk :-) :-) It's about guilt and responsibility Danish letter to the bank https://facebook.com/story.php?story_fbid=10217257306644043&id=1213101334&ref=bookmarks :-) Little attachment Danish It is also about the bank taking millions of Danish kroner in interest rates, for a loan the danish bank is lying, that the customer has taken ---------- which the bank has taken interest for. while everyone in the bank knows, there is no loan taken. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10217222726019549&id=1213101334&ref=bookmarks A bad case for the Danish Banks :-) :-) #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #Jyskebank #Fraud #Bank ------------ :-) :-) Funny enough for all that loan is not existing just ask jyske bank why the bank does not admit fraud And start to apologize all crimes. https://www.jyskebank.dk/kontakt/afdelingsinfo?departmentid=11660 #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #GF #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #gangcrimes #crimes :-) just ask jyske bank why the bank does not admit fraud And start to apologize all crimes. https://www.jyskebank.dk/kontakt/afdelingsinfo?departmentid=11660 #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) :-) :-) Oplysning til aktionærer i jyske bank Banken bedrager bevidst forsat kunde på 10'ende år Er det sådan en virksomhed du vil støtte med aktie køb :-) DER ER NÆPPE TALE OM SANDHED OG TROVÆRDIGHED NÅR JYSKE BANK UDTALER SIG :-) :-) Jyske bank bedrager kunde bevidst, nu på 10'ende år. AKTIE EJERER I JYSKE BANK LÆS MERE OM HVAD I INVENSTERE JERES PENGE I HER www.tyv.dk Og hvad det er for en Bank i giver jeres støtte til, ved at eje aktier i jyske bank ATP CODAN REAL PENSAM og de mange aktie ejere i Jysk bank - Shareholders' representatives Jyske Bank Jesper Stærmose Andersen, Jette Fledelius Andersen, Tage Andersen, Peder Astrup, Jens A. Borup, Jørgen Boserup, Ole Bouet, Torben Lindblad Christensen, Poul Djernes, Anne Thiel Fuglsang, Jarl Gorridsen, Lene Haaning, Jan Højmark, Bente Jensby, Frede Jensen, Pernille Kræmmergaard Jensen, Susanne Lund Jensen, Søren Wibholm Just, Palle Buhl Jørgensen, Gunnar Lisby Kjær, Gert Kristensen, Heidi Langergaard Kroer, Betina Kühn, Anker Laden-Andersen, Ib René Laursen, Jan Fjeldgaard Lunde, Anker Nielsen, Jørgen Gade Nielsen, Erna Pilgaard, Mogens Poulsen, Jesper Rasmussen, Thorbjørn Risgaard, Lars Svenningsen, Georg Sørensen, Jan Thaarup, Jytte Thøgersen, Hans Christian Vestergaard, Tom Amby, Palle Møldrup Andersen, Poul Beck Konrad, Bo Bjerre Rasmussen, Jan Bjærre, Sven Buhrkall, Anni Bundgaard, Erik Bundgaard, Annie Mary Christensen, Christian Dybdal Christensen, Johan Sylvest Christensen, Birthe Marianne Christiansen, Lone Fergadis, Henning Fuglsang, Jens Jørgen Hansen, Lars Hauge, Stig Hellstern, Jens Gadensgaard Hermann, Kirsten Ishøj Christensen, Inger Marie Jappe, Ernst Kier, Steffen Falk Knudsen, Finn Vestergaard Langballe, Claus Larsen, Elsebeth Lynge, Preben Mehlsen, Axel Ørum Meier, Hans Henrik Møller Mortensen, Tonny Vinding Møller, Keld Norup, Preben Norup, Søren Nygaard, Herman M. Pedersen, Peder Pedersen, Peder Philipp, Susanne Dalsgaard Provstgaard, Lars Peter Rasmussen, Erling Sørensen, Bo Richard Ulsøe, Karsten Jens Andersen, Rina Asmussen, Annette Bache, Philip Baruch, Jens-Christian Bay, Jesper Lund Bredesen, Henrik Bræmer, Jørgen Bæk-Mikkelsen, Gert Dalskov, Kim Elfving, Bent Gail-Kashnyk, Mogens Grüner, Hans Bonde Hansen, Karin Søholt Hansen, Michael Heinrich Hansen, Eddie Holstebro, Steen Arne Jensen, Anne Mette Kaufmann, Jess Th. Larsen, Henrik Lassen Leth, Søren Lynggaard, Jørgen Hellesøe Mathiesen, Kristian May, Jens Kramer Mikkelsen, Thomas Møberg, Dorte Brix Nagell, Jesper Brøckner Nielsen, Asger Fredslund Pedersen, Kurt Bligaard Pedersen, Poul Poulsen, Tina Rasmussen, Jørgen Simonsen, Palle N. Svendsen, Anette Thomasen, Søren Tscherning, Jan Poul Crilles Tønnesen, Gerner Wolff-Sneedorff Læs www.banknyt.dk og lær mere om Anders Dams måde at drive bankforetning :-) Fundamentet i jyske bank oplyses at være sandhed hæderlighed troværdighed åbenhed At tage menneskelig hensyn http://dok.jyskebank.dk/Unit/jyskebank/jyskebankinfo/Ourfoundations/ :-) Sandheden er dog en ganske anden www.banknyt.dk www.tyv.dk www.forbryder.dk som er nogle af de steder der ligger sagsmateriale om svig og falsk sagen imod jyske bank :-) Eftersom bankens Leder Anders Christian Dam er direkte blevet oplyst 25 maj. 2016 at der intet lån på 4.328.000 kr. findes. Og mange gange er blevet oplyst at jyske bank udsætter kunde for bedrageri, ved at hæve renter for et lån der ikke findes. :-) :-) HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE FOR JYSKE BANK AT INDRØMME SVIG OG FALSK OG SÅ SIGE UNDSKYLD :-) :-) Altså toppen i koncern ledelsen Banklederen Anders Dam er, som så mange andre i jyske bank

Velkommen til jyske bank
En anderledes bank

Vi ønsker at jyske bank dømmes for svig,

og at Bilag 1. Er Falsk eller ugyldig.

Sagen kan nu hoved forhandles.

Det handler om beviser, hvilket jyske bank Havkatten skrev før de blokerede os, da banken er ligeglad med deres kunder.

Dengang var vores beviser ikke fremlagt retten.
Men der er de nu.
Og har mere hvis der er nødvendigt.

Og nu må retten gå sin gang.

De Bilag 19-113 & vores 40 siders kladde til processkrift der blev afleveret til 10 dec.

Så det kunne fremlægges, bruger vi nu delvist i vores vidneforklaring, nogle bilag er taget ud, og bilags nr. er ændret.

Lær jyskebank at kende

Lær jyskebank at kende


Har koncernen Jyske Bank nogle spørgsmål eller rettelser

Eller har Anders Dam og Co
Bestyrelsen
noget i ikke mener er sandt
Så SMS og vi får det rettet.

🙂

SMS 22227713

Mvh familien Skaarup

🙂

Bilag 100 og 101.
Vidne forklaring underskrevet, læs den her.

Indsat side 1 af 2. Bilag 100.
Af vidne forklaring, del 1 af 2.

Vidne forklaring side 1 af 2.

Vidneforklaring side 1 af 2. Linker til bilag 100 & 101

Forklaring
Til Anders Dam om hans medvirken til at jyske bank bedrager deres kunder.

Indsat ved side 2 af 2. Bilag 100.
Af vidne forklaring, del 1 af 2.

Vidne forklaring side 2 af 2. Del 1. af 2.

Vidneforklaring side 2 af 2.
Del 1. af 2. Linker til forklaring.

🙂

Bilag som er nævnt i vidneforklaring. 1. – 102.

(Link kommer)

🙂

Bilag som er nævnt i vidneforklaring.
A. –

(Link kommer)

🙂
🙂

En offentlig sag
Som er delt siden 2016.

Både på biler og på internettet som
www.banknyt.dk

Jyske Banks bestyrelse har ingen kommentar til kundes opråb på dialog.

🙂

Derfor findes løsningen ved doms forhandling.

Jyske bank vil frifindes og fastholde Bilag 1.

Storbjerg erhverv vil have Bilag 1. Ugyldig og have jyske bank samt ledelsen dømt for grov udnyttelse og svig.

🙂

🙂

Læs her hvorfor, forklaring del 1 & 2 samt Bilagsliste.

Klik på billed og læs hvad vi underskriver, alt rettes og indsættes i bedre kopier.

Bilag 100. Vidne forklaring side 1 af 2.

Bilag 100.
Vidne forklaring side 1 af 2.

Bilag 100. Vidne forklaring side 2 af 2. Del 1. af 2.

Bilag 100.
Vidne forklaring side 2 af 2.
Del 1. af 2.

Bilag 98 side 1. af 2. Bilags listen til bilag 100.

Bilag 98 side 1. af 2.
Bilags listen til bilag 100.

Bilag 98. Side 2. af side 2. Til underskrevet vidne forklaring del 1 & 2. mod jyske bank

Bilag 98. Side 2. af side 2.
Til underskrevet vidne forklaring del 1 & 2.
mod jyske bank

Bilag 101. Side 1 af 6. Vidneforklaring del 2.

Bilag 101. Side 1 af 6.
Vidneforklaring del 2.

Bilag 101. Side 2 af 6. Vidneforklaring del 2 mod jyskebank for svig

Bilag 101. Side 2 af 6.
Vidneforklaring del 2 mod jyskebank for svig

Bilag 101. Side 3 af 6 Vidneforklaring del 2

Bilag 101. Side 3 af 6
Vidneforklaring del 2

Bilag 101. Side 4 af 5. Vidneforklaring del 2 Mod jyske bank for svig og falsk

Bilag 101. Side 4 af 5.
Vidneforklaring del 2
Mod jyske bank for svig og falsk

Bilag 101. Side 5 af 6. Vidne forklaring del 2 Imod jyske bank for svig

Bilag 101. Side 5 af 6.
Vidne forklaring del 2
Imod jyske bank for svig

Bilag 101. Side 6 af 6. Underskrævet vidneforklaring del 2. imod jyske bank for svig.

Bilag 101. Side 6 af 6.
Underskrævet vidneforklaring del 2.
imod jyske bank for svig.

Jyske Banks Fundament 
Vedtægter 
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

:-)
:-)

Lidt søge ord.

#Justitsministeriet 
#Finansministeriet
#Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK 
#UDNYTTELSE 
#SVIG
#FALSK

/

#Bank #AnderChristianDam 
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank 
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidtCopyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk