01-07-2019 HVOR MANGE KUNER UDOVER OS BEDRAGER JYSKE BANK / Driver den anden største Danske Bank jyske bank samfund sskadelig bankvirksomhed.

Kunde i Jyske Bank, Storbjerg Erhverv, har siden maj 2016, forsøgt at få kontakt og komme i dialog med bankens ledelse, deriblandt CEO Anders Dam, og bankens ledelse desuden er bankens advokater, som dækker over det fortsatte bedrageri, som jyske bank siden maj 2016 har nægtet, og som koncernen stadig nægter dialog med virksomhedens ejer omkring. Hvilket får kunde til at tro, Jyskebanks Koncernledelse driver en Samfundsskadelig virksomhed, for når jyske bank koncernen bevidst og uhæderligt laver, og i ond tro fortsætter bedrageri imod bankens kunde, og siden bedrageriet i 2016 blev opdaget, og politi anmeldt, nægter bankens bestyrelse fortsat at standse det, meget grove og fortsatte bedrageri, som her er rettet imod en lille erhvervsvirksomhed, når hele Koncernledelsen siden maj 2016 kontinolerligt og gentagende, af kunde er blevet oplyste om bankens bedrageri. ligesom bankens advokater, Eks Lund Elmer Sandager er oplyste om Jyske Banks bedrageri nægter dialog, og de medvirkende advokater i Jyske Banks million bedrageri, Lund Elmer Sandager advokater, selv i retsforholdet BS 1-698/2015 DIRÆKTE lyver over for retten, for at skuffe i retsforhold, mener Storbjerg Erhverv men god grund jyske bank driver en uredelig og muligvis ligefrem en Samfundsmæssigskadelig bankvirksomhed.

Jyske bank er dybt kriminel, når bankens ledelse står bag bedrageri imod bankens små kunder, som her i sagen BS 1-698/2015 og ATP fonden er velvidende om at selve bestyrelsen står bag koncernens fortsatte millionsvindel mod bankens kunde, hvilket får ATP til at have støre tillid til Danske svindel banker. ATP OPLYSER AT ATP ER LIGEGLADE MED OPLYSNINGER OG BEVISER, AT JYSKE BANK KONCERNEN STÅR BAG MILLION BEDRAGERI, JYSKE BANK ER EN FORETNING SOM ATP GERNE SÆTTER DINE OPSPARET PENGE I "DINE ATP PENSION SÆTTES I KRIMINELLE BANKER SOM HER JYSKE BANK" For at du kan få et bedre afkast på din tillægspension i ATP. ATP bekymrer sig ikke om hvordan jyske bank driver bankvirksomhed. :-( Anders Dam jyske bank, lader bedrageri med falsk lån fortsætte, efter han fik det oplyst, jyske bank ønsker ikke dialog, Philip Baruch bestyrelsen svare for Anders Dam, og frabeder sig henvendelser Jyske Bank stjæler af kundes kundes penge, betroet midler for falske lån og sikkerhed Jyske Bank nægter at svare, og skriver banken er hæderlige og ærlige. Retsag mod jyske bank handler om bankens troværdig Simpelt Tyveri og Bedrageri, Dokdomentfslsk. Hvem KA jyske bank uden fornuft 40 Spørgsmål jyske bank ikke vil svare på I fik 1 år at svare på om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt. Det er falsk dokumentfalsk, Nykredit bekræfter -- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? — 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) -- 3. Selve forudsætning for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyndeladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, og benægter derfor at have tilbage holdt oplysninger. Desvære har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desvære ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 8 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundet bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter indsætte deres nye swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombytte de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hvemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagetelses anmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse lånet, der aldrig er blevet hjemtaget. — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for låne sagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. min ejendomsret er blevet krænket. — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. — 15. Hvordan kan jyske bank forklarer at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? altså forsøge at vildlede. — 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks krævede tvangs salg af grunden — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før jyske bank ville medvirke til at afslutte handlen, og nyt tab kunne konstateres, se bilag — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske bank’s mand siger flere gange,om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank der godkendte det. Dette oplyste Nykredit oplyste på møde i forbindelse med de selv blev stævnet. — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ? - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Se mere på private FB profil -Banknyt dk Mvh Carsten
Brev 28-06-2019 til advokat, tilbage kalder alle tilbud om forlig, efter jyske bank fortsatte svindlen 28. Juni 2019

Denne sag, handler om at jyske bank bliver dømt, for at have udsat kunder for groft SVIG & FALSK. Og få indskrevet i dommen at Jyske Banks koncernledelse, mindst siden maj 2016 har stået bag bankens svigforretning.

Tilbyder gratis rådgivning

Tilbyder gratis rådgivning i bank sager.

Inden du kommer i udfører, med de danske kriminelle banker, så er her et par gode råd.

/

Lille bedraget familie fra Hornbæk

Tager kampen op imod Danmarks nok største svindel bank, med en kriminelle bestyrelse, og indkaldelser bla. CEO Anders Christian Dam & advokat Philip Baruch som vidner.

Disse skal i retten Bekrafte over for Dommeren, at siden maj 2016 været blevet gjort bekendt med de mange svig og falsk forhold i sagen, og har nægtet dialog og at undersøge, nogle af de oplyste forhold.

Hvorfor sagens forhold i stedet skal fremlægges i domstolen.

For at få en dom i sagen.

/

1.

Stol aldrig på hvad bank ansatte fortæller dig.

2.

Optaget ALTID samtaler med banken.

Om det er et møde i banken, eller telefonisk.

SÅ ER DU GODT PÅ VEJ.

/

Vi har selv god erfaring med at indsamle oplysninger, hvori optagelse indgår.

I den forbindelse er det lykkedes at kunne Dokumentere

A.

At Nykredit har løjet.

B.

At Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater har løjet.

Vi har naturligvis også beviser for at jyske banks ansatte lyver. Som vi har fremlagt det i beviserne, til Bilag 100. & 101. Dem som vi selv måtte fremlægge for retten. 28. December 2018, da de var blevet glemt.

Dette er i forbindelse med den Svig og Falsk sag, vi har i mod Jyske Bank.

/

Nykredit er naturligvis bevidste om at Nykredit ansatte, er taget i at sige et i telefonen, og noget andet når Nykredit bliver bekræftet på skrift, hvad banken har bekræftet over telefonen.

Samme problem har advokater også.

Hvilket Rødstenen advokater også er bevidste om. Vi har taget Thomas Schioldan Sørensen for at lyve overfor deres klienter.

Hvilket er sket i vores sag imod jyske bank for “millionsvindel” svig og falsk.


Så naturligvis må Rødstenen advokater have løjet over for klienten, for at hjælpe jyske bank, med at kunne fortsætte bankens svig forretning mod kunde.

Ved at lyve om at kunden telefonisk skulle have aftalt med Thomas Schioldan, at ville jyske bank ikke have noget forlig, skulle Rødstenen advokater hæve sagen imod jyske bank.

Jyske Bank afviser forlig, og derefter vil Thomas Schioldan Sørensen hæve sagen, hvilket vi opdagede, og får stoppet.

Thomas Schioldan Sørensen nægter at indrømme, en sådanne aftale ikke er indgået mellem klienten og 2 advokater fra firmaet Rødstenen i Århus.

/

Thomas Schioldan ville ikke engang svare på, om Rødstenen advokater har fremlagt vores svig og falsk sag over for retten og jyske bank.

Vi må derfor have en anden advokat, til at kontakte Rødstenen advokater, med spørgsmålet

Har vores advokat fremlagt over for retten og jyske bank, at sagen er ændret til en svig og falsk sag.

Hvorefter Rødstenen advokater svare, at det har de ikke.

Og trækker sig fra sagen.

/

/

DERFOR SKRIVER VI SELV TIL RETTEN

3. Januar 2018

Og igen

25. Januar 2018

Hvor vi fremlægger over for retten og jyske bank at sagen er ændret til en SVIG OG FALSK SAG


Vi har gensendt og dermed gen fremlagt denne påstand over for retten, og jyske bank 3. August 2019

Og igen oplyser retten at Lund Elmer Sandager, har løjet over for retten i sagen, BS 1-698/2015 for at skuffe i retsforhold.

Og skriver også, at vi forventer retten tager sig til at undersøge om det er sandt, altså at “Lund Elmer Sandager” Jyske Bank har vildledt og løjet overfor retten, for at skuffe i retsforhold.

/

Vi som kunde i Danske Banker

Må kunne stole på banken

Men det kan vi ikke

Må kunne stole på vores egen advokater

Men det kan vi ikke.

Må kunne stole på at bankens advokater ikke lyver over for retten.

Men det kan vi ikke.

Må kunne stole på at banker ikke laver dokumentfalsk og bedrageri imod bankens kunder.

Men det kan vi ikke.

Må kunne stole på at politiet overholder politi loven, og stopper kriminelle virksomhed, og sørger for at der sker retsforfølgning.

Men det sker ikke.

Må kunne stole på at Statsadvokaten, er istand til at se hvornår noget er bedrageri.

Men det kan han ikke.

Må kunne stole på at Finanstilsynet, undersøger anmeldelser mod banker for bedrageri og dokumentfalsk, og stopper kriminel aktivitet.

Men det sker ikke.

/

/

Nå men vi laver et nyt påstande dokument til vores advokat

Og påstand er at BILAG 1. er falsk.

Påstande der følger, er mange svig og falsk forhold.

/

/

At jyske banks svig ikke, af nogle advokater er blevet fremlagt retten, således som kunden mange gange har bet om, har vi ikke nogen forklaring på.

Måske skriver og siger vi det ikke tydeligt nok.

Men 3. August 2019 bør det står retten klart, at det vi skrev 3. og 25. januar 2018 til domstolen i sagen BS 1-698/2015

FASTHOLDES

/

/

HAR DU OGSÅ BRUG FOR HJÆLP

HUSK AT VI HJÆLPER DIG GRATIS.

RING 0045 22227713

/

/

Måske står du også med en bank der er ekstra rådden i fundamentet.

Eller måske har du en real mistanke, om at råddenskaben, kommer fra selve bestyrelsen, som vi har konstateret i vores sag.


Husk at du må forvente

At har du fundet smus i en dansk bank, eller banken, har banken mistanke om at du kan opdage, at været udsat for et reelt bedrageri, vil banken nægte at give dig aktindsigt.

Ligesom vi i jyske bank bliver udsat for groft bedrageri, ved hjælp af dokumentfalsk, vildledning og udnyttelse, hvilket vi siden påsken 2016 har anmodet vores advokat, om fremlægge i civilretten som SVIG FALSK OG UDNYTTELSE.


DU SOM BANK KUNDE

Har ligesom som os, gode chancer for at blive udsat for enten

  1. Bedrageri
  2. Dokumentfalsk
  3. Løgne
  4. Dårlig rådgivning
  5. Overpant
  6. Udnyttelse
  7. Misbrug af fuldmagt
  8. Sammenblanding af konti.

OSV.

Om koncernenledelsens medlemmer står bag, at bankens ansatte er sat til at lyve overfor dig, alene for at bedrage eller snyde dig.

DETTE KAN KUN DIRIKTIONEN SVARE PÅ.

/

GRATIS RÅDGIVNING


Naturligvis tilbyder vi at give rådgivning, og hjælpe danske virksomheder og private med ikke at blive taget i røven, når de har har brug for at gå i banken.

Hvilket jeg vil gøre mere ud af efter hovedforhandlingen 30/9


Men først skal vores påstande fremlægges retten af vores advokat.

Og dette forventer vi at han gør, og vi denne gang får mulighed for at komme med rettelser, hvis han glemmer at få nogle svig og falsk forhold med.

/

/

Husk vi har fremlagt jyske banks bestyrelses medlemmer mulighed for at trække sig fra bestyrelsen, og stille deres mandat frit.

Dette har ingen af bestyrelsen ønsket, men i stedet støttet op om jyske bank koncernens fortsatte svigforretning.

Er nogle uenige i disse påstande

Kontakt os på 0045 22227713

Og vi retter straks, hvis noget ikke er sandt

Mvh

Storbjerg Erhverv

Søvej 5

3100 Hornbæk

0045 22227713

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen
FARUM 3520 BANK JYSKE BANK Automaten hæderlig bank rådgivning

Mens vi venter på vores advokat svare, og finder en dato vi kan gennemgå beviserne mod jyske bank for groft og udspekuleret bedrageri, fortsætter vi med at oplyse mere fra sagen.

Jyske Bank formodes at stå bag Landsskadelig virksomhed

Hvilket det må være når jyskebank bevidst og i ond tro udsætte Danske kunder for millionsvindel

link
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2292109990824456&id=1045397795495688

BANKNYT dk

AndersDam #Finans #poldk #Danmark #TV2 #DR #Bank #News #Fraud #Jyskebank

Se Jyske Banks kørende reklame biler i hele sommerferien, rundt om Hornbæk by og strand

🙂
🙂

HJÆLP JYSKE BANK

Kunde angriber Jyske Banks Koncernledelse, for sammen at drive Landsskadelig bank virksomhed.

Kunden mener, at når selve ledelsen i jyske bank, ved den ordstyrende formand #AndersChristianDam som er sammen med resten af bestyrelsen, der i forening står bag nu 11 års bedrageri, mod lille virksomheds kunde.

SÅ KAN SAGEN NÆPPE BLIVE MERE GROV.

🙂

Sager som denne om Jyske Banks millionsvindel, imod bankens egen kunder, og hvor svindlen udføres af den samlede bestyrelsen i forening, er ikke før bevist og dokumenteret i Danmark.

🙂

HER KOMMER DEN FØRSTE SAG,
Hvor en kunde i civilretten må bede dommeren stoppe jyske bank med at bedrage dem.

En sag der mere hører under STRAFFE RETTEN

Men desvære valgte Politiet og Statsadvokaten at nægte at undersøge og efterforske beviserne imod jyske bank for blandt andet Dokumentfalsk og Bedrageri.

🙂

KUNDEN HAR KUN MØDT MODSTAND, I FORSØGET PÅ AT FÅ BEVISERNE MOD JYSKE BANK FOR SVINDEL FREMLAGT.

En af kundens tidligere advokater fra Rødstenen i Århus, valgte direkte at forsøge at hæve sagen mod jyske bank, uden aftale og iøvrigt bag ryggen af kunden.

Dette lykkes ikke for jyske bank og Rødstenen advokater at hæve sagen.

Formoder at Rødstenen har satset på at arbejde for jyske bank.

🙂
🙂

Vi har selv fremlagt beviser for at jyske bank står bag.

MANDATSVIG

BEDRAGERI

DOKUMENTFALSK

UDNYTTELSE

SVIG

FALSK

28-12-2018 som vi fremlage for at sikker os en retfærdig retssag.

Er dog kun SVIG og FALS i civil retten, men har bet vores advokat at fremlægge sagen så den kan føres over i straffe retten.

🙂
🙂

Nu afventer vi kun vores advokat skal hjælpe os med sagen, og fremstille sagen som det SVIG & FALSK vi har fortalt, skrevet og bevist.

Vi har flere beviser der skal medtages samen med det nye påstandsdokument, så det passer med vores fremlagte Bilag 100. & 101.

Derefter må sagen for dommeren.

🙂
🙂

At jyske bank helt bevidst, og uhæderligt udsætter bankens kunder for bedrageri er en ting

Men at koncernens ledelse nægter at stoppe med at bedrage deres kunder, er langt være.

🙂
🙂

Selv om Bedrageri mod jyske Banks kunde, udføres og fortsættes i forening ved den samlede ledelse

Sven Buhrækall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
MarianneLillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

🙂
🙂

Der findes ingen undskyldning, for at nægte Dialog med den noget surre kunde Storbjerg Erhverv

Jyske bank kunne jo sige hvilket af vores påstande i Bilag 100 og 101. de ikke er enig i.

Banken fik af retten sat 19. Februar til bankens afsluttende bemærkninger

Hvilket vi telefonisk, da vi rykker for at få kopi af bankens bemærkninger
bliver oplyst 22. Marts

At jyske bank ganske enkelt er udeblevet med deres bemærkninger.

USSELT

🙂
🙂

Ledelsen i banken satser sikkert nok på, at ved bankens fortsatte bedrageri mod jyske Banks kunde.

Vil kunden have det svært øknomisk, også at få råd til en hæderlig advokat, som jo netop skal stanse bankens fortsatte svindel

Den svindel som jyske bank udføre ved hjælp af, bla. dokument falsk, og flere gange at have løjet over for retten mm.

🙂

På den måde, tænkte jyske bank nok, at ledelsen sikker sig bankens millionsvindel uhindrede kan fortsætte, uden kunden har penge til at få en advokat til i retten, at få stoppet Jyske Banks fortsatte bedrageri.

🙂
🙂

Hertil har kunden, sat den ejendom til salg som jyske bank krævede en salgsfuldmagt til Eks. Som Bilag 56.

Denne gang vælger vi selv, at sælge da vi skal bruge penge for at stanse Jyske Banks fortsatte bedrageri

🙂

Du kan derfor finde denne fantastiske ejendom til salg, udbudt til 8.975.000 kr.

Vi har en gæld i ejendommen på 1.058.000 kr.

Så der er overskud, og når den bliver solgt, kan jyske banken glemme at bankens fortsatte bedrageri, ikke længer er en udnyttelse banken kan anvende

🙂

Det bliver spændende om jyske bank også denne gang vil nægte at modtage salgs provenuet

Ligesom da jyske bank tvang os til at sælge nabo grunden, hvilket er beskrevet i Bilag 100. & 101.

Jyske bank er vores bank selv om de udsætter os for udnyttelse og massiv svindel.

🙂
🙂

Vi ved fra de mange sager der er imod jyske bank, at banken trækker deres sager, og anker alle domme det går banken i mod.

Og mon ikke også jyske bank, som vi forventer dømt for groft svig, vil anke en dom.

🙂

Så ved også vi at jyske bank lyver og manipuler med bilag, bortskaffer bilag, alt sammen for at ville skuffe i retsforhold

Jo vi er oppe imod professionelle svindlere, der ikke skyr nogle midler og lyve selv over for retten, mod den lille mand

🙂
🙂

Hvorfor mon jyske bank mon nægtede at give os aktindsigt i 2015
Banken ønskede ikke vi opdagede at jyske bank udsatte os for million bedrageri.

🙂
🙂

Hvorfor mon Nykredit ikke ville fortælle os om vi har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, Bilag 30.

Og på et eller andet tidspunkt omlagt dette lån. Bilag D.

Når jyske bank nu påstår dette, og det til en kunde der var syg efter en hjerneblødning.

Hvis ikke det også var for at dække over Jyske Banks bedrageri, og hensyns tagen til at Nykredit har været storaktionær i Jyske Bank

?

🙂
🙂

Vi kan ikke selv lave processkrift, men vi laver da en arbejdes kladde

Da vi har mere, mest og allermest hvad vi beder jyske bank dømt for.

Skal sagen fremlægges som vi ønsker.

🙂
🙂

Men her er beviserne stærke mod #SVINDELBANKEN #JyskeBank

Følg os på TWITTER
og se links til BANKNYT

https://mobile.twitter.com/CarstenStorbje1/status/1145220783830163456

🙂
🙂

JYSKE BANK IKKE KUN I OND TRO

MEN DIRÆKTE KRIMINELLE

HVILKET KUNDEN HAR BET SIN ADVOKAT FREMLÆGGE, SOM SVIG OG FALSK

🙂

Dette er alt sammen sandt, jyske bank fortsætte million bedrageri mod bankens kunder

Dette bedrageri har bestyrelsen 28-06-2019 godkendt, skulle fortsætte, selv efter fremlagte forklaring 28-12-2018

Og breve som 27-12-2018 / 28-01-2018 / 29-05-2019 / 13-06-2019 / 20-06-2019

🙂
🙂

Hvis nogle i jyske bank
eller Lund Elmer Sandager Advokater som hjælper jyske bank med at udføre og fortætte bedrageri, ved at lyve for domstolen, er uenige.

Så er nummeret 22227713 til den virksomhed jyske bank, ved hjælp af advokaterne i Lund Elmer Sandager, fortsætter med at bedrage.

🙂

Kunden har kun haft ønske om dialog.

Jyske bank har så kun ønske om at lave og fortsætte bedrageri

🙂

Den udsatte virksomhed har siden maj 2016 forsøgt at råbe Jyske bank op

🙂

Jyske bank er anderleds, og driver sine kriminelle foretning, ved de foretnings metoder som er bankens kodex, noget der ikke er nedskrevet i Jyske Banks Fundament

🙂

Hvis du er aktionær i jyske bank eller kunde i jyske bank, så følg sagen i Viborg Byret 30/9 og 1/10 2019

BS 1-698/2015

🙂
🙂

Vi venter nu kun på at vores advokat vil hjælpe os, og fremlægge sagen som vi beder om

Altså som grov udnyttelse, svig og falsk
Gennem manipulation og fjerenelse af bilag for at skuffe i retsforhold.

HJÆLP JYSKE BANK MED AT SE DETTE OPSLAG.

🙂

Hvis du Anders Dam eller andre er uenige så ring.

22227713
Mvh

Storbjerg Erhverv
Kontakt adr.

Søvej 5.
3100 Hornbæk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk