01-07-2019 HOW MANY CUSTOMERS BEYOND US AMOUNTS JYSKE BANK FOR FRAUD / Operates the second largest Danske Bank Jyske Bank community’s harmful banking business. This is the question for CEO Anders Dam Jyske Bank, trusting danish lawyers and trusting danish banks

See the danish lawyers and banks during fraud. Although the big Danish banks make a lot of money on money laundering. Then Danish banks like Jyske Bank can also make documents false, and fraud crimes in the million class. In Denmark, a customer has found evidence that some Danish banks, both using counterfeiting, as well as lying to the court, to disappoint in legal matters. Jyske Bank's customer was surprised that Danish banks like Jyske Bank appear to be using bribery in the hunt for unjustified income, which will result in a loss to the customer. Although Danish politicians, government officials, police, the state know very well that some Danish banks have a very difficult time understanding and complying with current legislation, the state nevertheless instigates the many criminal conditions that Danish banks are behind. No Danish banks will be prosecuted Ask yourself why, the management of Danish banks has not been sentenced to prison sentences when there is fraud. And that the largest banks knowingly give customers bad advice, to increase the bank's fortunes We even have a fight against Jyske Bank, which has made millions, to expose the customer to gross fraud. And in our case, Jyske Bank has also used bribery, in the form of a return commission to Lundgren's lawyers, for a large million advisory tasks. Jyske Bank writes to the court that the bank strongly distances itself from using Bribery. BUT IT IS A FACT. The fact that Jyske Bank hires Lundgren's lawyers, shortly afterwards, Lundgren's lawyers were hired to present the client's fraud allegations against JYSKE BANK. So it seemed clear that the management of Jyske Bank is behind the bribery of client's former lawyers from Lundgrens Not to present the customer's charges against Jyske Bank for million fraud. When the Attorney General refuses to allow banks such as Jyske Bank to investigate charges of fraud and document fraud. Then it is possible that the members of Freemasonry are behind. That the Danish state, which during the economic crisis, has supported several Danish banks with many auxiliary parks. So, afterwards, they don't care what Danish banks do about illegal conditions, one wonders. We ourselves have had to hire a new lawyer for the third time, after the Danish bank we have sued, and charges of fraud, are suspected of having bought and bribed our first two lawyers, not to show the court, our evidence or some of our allegations against Jyske Bank. READ ON BANKNYT DK AND EVALUATE YOURSELF ABOUT: THE DANISH BANK JYSKE BANK HAS PAID BIRTH TO LUNDGREN'S ADVOCATES. NOT TO PRESENT OUR CLAIMS TO JYSKE BANK FOR MILLION FRAUD BUSINESS Otherwise, ask Lundgren's lawyers and JYSKE BANK in Denmark WHY THE CASE IS HERE
DU TROR NOK DET ER LØGN, MEN SÅDAN ARBEJDER DE DANSKE BANKER, OG NÅR BANKER SOM NYKREDIT DER ER MEDEJER AF JYSKE BANK, LIGEFREM DÆKKER OVER JYSKE BANKS BEDRAGERI, HVOR ER VI SÅ HENNE.
Lundgrens is fired as a result of possible bribery, Lundgrens does not believe they are corrupt, and that we can not find a lawyer who does not work for Jyske Bank, Lundgrens in became corrupt when you chose to do a big million job for Jyske Bank, and you did not make any of our claims

Kunde i Jyske Bank, Storbjerg Erhverv, har siden maj 2016, forsøgt at få kontakt og komme i dialog med bankens ledelse, tekst fortsætter under billedet.

4. September 2019 Sagen mod Jyske Bank A/S spidser til. - No one can want to prohibit a customer, from presenting to the court that this is fraud. and then the sanity has only grown, as the board has covered the scam, though several attorneys have helped cover up the fraud. - Vil vores advokat ikke fremlægge vores påstande, som vi siden 2016, har fremlagt den for vores advokater. ER DER FORDI KLIENTENS ADVOKAT IKKE VARETAGER KLIENTENS INTRESSER. Fremlægges klientens påstande ikke for retten i et endeligt påstandes dokument, er dette til skade for klienten. Og klientens advokat har ikke opfyldt sin forpligtelse over for klienten. - - Og klienten har selv over for Jyske Bank og "Domstolen" altså over for retten 3. og 25. januar 2018, oplyst om sagens ændring, og tilføjet med udvidelse af påstande efter retsplejelovens § 358 Klienten der kun er elektriker har selv måtte forsøge at sætte sig ind i love og regler, uden at være klædt på, efter som klienten ikke er hverken er boglig uddannet, og iøvrigt ret dårlig til at formoleret sig. Ja faktisk også ordblind. - Så det er derfor afgørende at når nogle kunder / klienter i Danmark ansætter en Advokat Så er det af afgørende retssikkerhed og betydning for klienten at klienten stole 100 % på at Advokaten gør det som klienten deder deres advokat om. - - Her i sagen har klientens advokat kun frem til nu fremlagt at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Ikke at Jyske Banks Koncernledelse i mindst 152. dage forud for Bilag 30. 18-10-2016 hvor Nykredit indrømmer Der findes intet lån på 4.328.000 kr. I Nykredits arkiver. - Vedr. det af klientens fremlagte for retten 18-09-2018 og 18-12-2018 Klientens advokat skriver intet til retten om. A. Hvordan klienten har, måtte kæmpe også mod Nykredit der som hovedaktionær i Jyske bank nægtede at svare klienten, på spørgsmålet om det påstået lån i nykredit på 4.328.000 kr. var blevet optaget, og hvornår det i given fald var optaget.. B. Ej heller har, kunne få oplyst, om dette påstået underliggende lån4.328.000 kr. for en rente swap, er blevet omlagt, og en dato for anlæggelse. - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten. C. At klienten ikke har lavet nogle aftale om Bilag 1. der er lavet 16-07-2008 og sideløbende med den aftale Klienten har godkendt 15-07-2008 Bilag E. Side 4. & 5. D. At den aftale klienten godkendte 15-07-2008 Bilag E. Side 4. er lukket 30-12-2008 - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten . E. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag E. Side 4. "hvis klienten valgte at hjemtage, og hjemtager lånet der er blevet tilbudt 20-05-2008 på de 4.328.000 kr. Bilag Y. F. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag 18. A er lukket 30-12-2008 / / / Sagen har er af særlig alvorlig karakter, eftersom det er en stor Dansk Bank Jyske Bank A/S der ved Philip Barup bestyrelses medlem i jyske Bank, fra Lund Elmer Sandager advokater har løjet over for retten Har talt usandt for retten Har tilbageholdt tilbageholdt beviser for at skuffe i retsforhold. Har talt usandt over for pengeinstitutankenævnet 328/2013 Har brugt og fremlagt manuplirert og dermed falske beviser. - Dette har aldrig vært klientens ønske, men klienten kæmper imod Danmarks nok største svindler Jyske bank. Og her bruger bankes bestyrelse alle kneb for at skuffe i retsforhold. Som at nægte at udleverer beviser, men bevist tilbageholde beviser. Det har til August 2019 alene været Klienten og kunden i jyske bank der har kæmpet imod giganten, og deres mange advokater og venner af Jyske Bank. - - DET HANDLER OM RETSSIKKERHEDEN NÅR DE STØRSTE VIRKSOMHEDER I DANMARK Som LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER & JYSKE BANK A/S ENTEN LYVER OVERFOR RETTEN - LAVER BEDRAGERI ELLER BARE SVIG, SVIGAGTIG OPTRÆDEN, SOM DET FREMLÆGGES, AT JYSKE BANK GØR DET. OG AT KONCERNLEDELSEN VED Ceo Anders Christian Dam MINDST SIDEN 19. MAJ 2016 HAR VÆRET VIDNE OM DET. Se fremlagte BILAG 80. & 81. - BILAG 30. SOM ER FRA 18-10-2016 Først herefter lykkedes det at få bekræftet at Jyske Bank A/S har tilbageholdt oplysninger omkring, at der ikke findes noget, underliggende lån 4.328.000 kr. som Jyske Bank Har påstået i hele retsforløbet siden 2013. Se Bilag 29. A fra19. febuar 2010 - ALTSÅ: Jyske Bank A/S Jyske Banks Advokater "Morten Ulrik Gade" Lund Elmer Sandager Advokater Koncernledelse / bestyrelsen i Jyske Bank A/S "Anders Dam" Har alle sammen i 152 dage fortiet forhold Som at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Bilag 30. Og at den godkendte swap fra 15-07-2008 Bilag E. side 4. til dette lånetilbud på 4.328.000 kr. Bilag Y. er lukket 30-12-2008 Bilag 18.A. - Jo CEO Anders Dam skal indkaldes for at bekræfte. At i 152. dage haft viden om at der ikke fandtes noget lån i Nykredit på 4.328.000 Kr. Før det lykkes Sagsøger 18-10-2016 at få Nykredit til at bekræfte at at jyske bank har udsat kunde for svig. - / DET ER VORES SAG DET ER VORES PÅSTANDE DET ER VORES BEVISER DER SKAL BRUGES DET ER DE VIDNER VI FINDER VIGTIGE FOR SAGEN SOM SKAL INDKALDES. Er gentaget mange gange. / Hvilket er. VIDNE LISTEN 1. Anders Christian Dam. Jyske Bank. 2. Philip Baruch. Lund Elmer Sandager. 3. Morten Ulrik Gade. Jyske Bank 4. Nicolai Hansen. Jyske Bank 5. Casper Dam Olsen. Jyske Bank. 6. Birgit Bush Thuesen. Jyske Bank. 7. Jeppe B Rasmussen. Helsingør kommune. 8. Mette Egeholm Nielsen. Nykredit. 9. Peter Sørensen. ADVOKAT som ven og har vidne om sagens tidslinje. / / Har du iøvrigt brug for en advokat, der har rimelig priser, er ærlig så anbefaler vi Advokat Peter Sørensen Lindevangsvej 33. 2950 Vedbæk / / - Til LES dk. Når Henrik Høpner Partner, advokat (H) fra Lund Elmer Sandager er nævnt på banknyt Så er det for at de advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager, så Som Philip Baruch, der har løjet i retsforhold, skulle spørge Henrik Høpner, om det er strafbar lovovertrædelse at lyve i retsforhold. - Altså Philip Baruch skulle blot søge sin kollega Henrik Høpner om hjælp, og spørge. - 1. Må man lyve for retten som Lund Elmer Sandager har løjet overfor retten i sagen BS 1-698/2015 2. Må man fremlægge bilag der er rettet i, efter ubderskift, uden at oplyse dette over for retten. 3. Må man skjule aftale bilag overfor retten, som har relevans for belysning af sagen. 4. Må man fremlægge bilag som, Bilag O. årsopgørelse 2008 der ikke indeholder, aftale bilag eks. af 15-07-2008 Bilag E. Side 4. som lukkes 30-12-2008 Altså uden at oplyse bilaget er manipuleret, hvilket Philip Baruch vidste, eftersom Philip selv fremlagge det Bilag E. Side 4. Som er fjernet på bilag O. 5. Må man over for retten oplyse at et bilag E. Side 4. Fra 15-07-2008 blot er byttet ud med et Bilag 1. Fra 16-07-2008, og samtidig skjule sandheden overfor retten som at Bilag E. Side 4. Lukkes 30-12-2008. 6. Må man fremlægge en fuldmagt der er udløbet 20-11-2008. Bilag K. Der er et genbrugt bilag, "en ny fuldmagt fra 19-05-2009 til et andet tilbud" og så overfor retten oplyse at bilaget er aftalt 10-07-2008 Altså uden at oplyse retten at det originale Bilag 7. Som udløb med tilbudet Bilag Y. 20-11-2008 blot af Nicolai Hansen er blevet genbrugt for, som Nicolai Hansen sagde, så slap han for at lave et nyt. Bilag 7. Er udløbet 20-11-2008 for tilbud Bilag Y. Bilag K. Er fra 19-05-2009 for tilbud Bilag AG. - - DET ER HVAD KLIENTEN SIGER AT DERES ADVOKAT SKAL BRUGE Altså fremlægge faktiske oplysninger i påstandsdokument Så skal klientens advokat naturligvis ikke skrive at Lundgrens ikke må bruge disse påstande, og ikke må bruge ord som Svigagtig optræden "svig og falsk" da det vil være mod god advokatskikk at skrive. Det er klientens påstand som advokaten skal hjælpe med at frembringe over for retten, klientens advokat skal ikke fjerne klientens påstande. - Og påstå der bare skal skrives der ikke findes noget lån, som Mette Egholm Nielsen Nykredit skriver 18-10-2016 Altså ikke at ledelsen ved CEO Anders Dam fortier sandheden i perioden 19. maj 2016 Og frem til det, efter 152 dage lykkedes at få Nykredit til at indrømme, der intet lån findes på 4.328.000 kr. 18. September 2016 Bilag 30. - - Kunde fanger jyske bank i millionsvindel. Spørgsmål rettes til Jyske Bank 89898989 Storbjerg. 22227713 - HUSK DER ER BARE SJOVT OG ET KONTAKT FORSØG TIL KONCERNLEDELSEN. Jyske Banks Koncernledelse Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - - The Danish bank, Jyske Bank, chose not to stop fraud against the bank’s customer, despite the board’s knowledge of fraud least since May 2016
Sur kunde forsøger på morsom måde at komme i kontakt med jyske bank, og den nok så kriminelle Ledelse.

Daværende Rødstenen advokater Thomas Schioldan Sørensen, sagde på 1 års dagen efter Nykridit 18. September 2016

Bekræfter at Jyske Bank løj, om lån på 4.328.000 kr. Skulle være optaget og omlagt i Nykredit.

18. September 2017 i en telefon samtale mellem 2 advokater fra Rødstenen advokater og os, siger Thomas Schioldan Sørensen i denne rækkefølge.

1. Jyske Bank vil gå langt, langt længere end normalt for at få lukket sagen.

2. Alle vores beviser som Rødstenen advokater siden februar 2016 er fremlagt, men ikke før har svaret på, er nu oktober 2017 ligegyldig, de er forældet, og er uden betydning.

3. RØDSTENEN ADVOKATER, bruger langt tid til at fortælle at vi skal opgive sagen mod jyske bank, Thomas Schioldan Sørensen gør meget ud af at han ønsker sagen mod jyske bank for svig hævet.

4. Vi gør det meget klart telefonisk, at vi fastholder at jyske bank udsætter os for Dokumentfalsk og Bedrageri, og vil have vores påstande fremlagt

Derefter går Thomas Schioldan Sørensen direkte imod hans klient, og bag ryggen har Rødstenen advokater, forsøgt at ville hæve sagen mod jyske bank, og dette under påstand at være aftalt telefonisk 18. September 2017

RØDSTENEN ADVOKATER ved Thomas Schioldan Sørensen, vælger efter at være blevet opdaget, selv at trække sig.

Det ser således ud, jyske Bank har sandsynligvis allerede i 2017 i en eller anden form, har brugt bestikkelse, da vi tænker at Rødstenen advokater, næppe uden en eller anden form for bestikkelse, eller retur kommision, ville skade deres egen klients sag mod jyske bank for svig og falsk.

Deriblandt CEO Anders Dam, og bankens ledelse, som også er bankens advokater ved Philip Baruch, som dækker over det fortsatte bedrageri, en saddels grov og ondskabsfuld udnyttelse, som jyske bank siden maj 2016 har benægtet.

Og som koncernen stadig i september 2019 nægter dialog med virksomhedens ejer omkring.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen
FARUM 3520 BANK JYSKE BANK Automaten hæderlig bank rådgivning Jyske Bank Boxen

Hvilket får kunde til at tro, Jyskebanks Koncernledelse driver en Samfundsskadelig virksomhed, for når jyske bank koncernen bevidst og uhæderligt laver, og i ond tro fortsætter bedrageri, SVIGFORRETNINGER” imod bankens egne kunder.

Siden bedrageriet i 2016 blev opdaget, og politi anmeldt, har bankens bestyrelse fortsat nægtet at standse det, efterhånden meget grove og fortsatte bedrageri, som her er rettet imod en lille erhvervsvirksomhed.

Money laundering in the danish banks
Her bye TV2.
Morten Spiegelhauer.
7 Danish Banks involved

Når hele Koncernledelsen siden maj 2016 kontinolerligt og gentagende, af kunde er blevet oplyste om bankens bedrageri, eller Svigforretninger som det fremlægges.

ligesom også jyske banks advokater, Eks Lund Elmer Sandager er oplyste, om Jyske Banks bedrageri, svig. Men nægter dialog.

Og de medvirkende advokater i Jyske Banks million bedrageri, som Lund Elm er Sandager advokater, selv i retsforholdet BS 1-698/2015 BS 402/2015-VIB

LES Lund Elmer Sandager DIRÆKTE, lyver over for retten, for at skuffe i retsforhold, mener Storbjerg Erhverv, men også af god grund, syntes jyske bank driver en uredelig og muligvis ligefrem en Samfunds skadelig bankvirksomhed.

Jyske bank er dybt kriminel, når bankens ledelse står bag bedrageri imod bankens små kunder, som her i sagen BS 1-698/2015 og ATP fonden er velvidende om at selve bestyrelsen står bag koncernens fortsatte millionsvindel mod bankens kunde, hvilket får ATP til at have støre tillid til Danske svindel banker. ATP OPLYSER AT ATP ER LIGEGLADE MED OPLYSNINGER OG BEVISER, AT JYSKE BANK KONCERNEN STÅR BAG MILLION BEDRAGERI, JYSKE BANK ER EN FORETNING SOM ATP GERNE SÆTTER DINE OPSPARET PENGE I "DINE ATP PENSION SÆTTES I KRIMINELLE BANKER SOM HER JYSKE BANK" For at du kan få et bedre afkast på din tillægspension i ATP. ATP bekymrer sig ikke om hvordan jyske bank driver bankvirksomhed. :-( Anders Dam jyske bank, lader bedrageri med falsk lån fortsætte, efter han fik det oplyst, jyske bank ønsker ikke dialog, Philip Baruch bestyrelsen svare for Anders Dam, og frabeder sig henvendelser Jyske Bank stjæler af kundes kundes penge, betroet midler for falske lån og sikkerhed Jyske Bank nægter at svare, og skriver banken er hæderlige og ærlige. Retsag mod jyske bank handler om bankens troværdig Simpelt Tyveri og Bedrageri, Dokdomentfslsk. Hvem KA jyske bank uden fornuft 40 Spørgsmål jyske bank ikke vil svare på I fik 1 år at svare på om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt. Det er falsk dokumentfalsk, Nykredit bekræfter -- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? — 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) -- 3. Selve forudsætning for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyndeladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, og benægter derfor at have tilbage holdt oplysninger. Desvære har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desvære ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 8 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundet bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter indsætte deres nye swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombytte de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hvemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagetelses anmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse lånet, der aldrig er blevet hjemtaget. — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for låne sagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. min ejendomsret er blevet krænket. — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. — 15. Hvordan kan jyske bank forklarer at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? altså forsøge at vildlede. — 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks krævede tvangs salg af grunden — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før jyske bank ville medvirke til at afslutte handlen, og nyt tab kunne konstateres, se bilag — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske bank’s mand siger flere gange,om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank der godkendte det. Dette oplyste Nykredit oplyste på møde i forbindelse med de selv blev stævnet. — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ? - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Se mere på private FB profil -Banknyt dk Mvh Carsten
Brev 28-06-2019 til advokat, tilbage kalder alle tilbud om forlig, efter jyske bank fortsatte svindlen 28. Juni 2019

Vi vidste ikke dengang at Lundgrens advokater arbejded for jyske bank mod os

Og har efterfølgende måtte erkende, at Korruption trives i bedste velgående, i lille Danmark.

Og at vi ikke har været repræsenteret ved Advokat siden 2015, frem til vi opdagede Jyske Bank lavede millionsvindel.

Og Lundgrens advokater realt aldrig har været vores advokat, men i det skjulte har Jyske Bank betalt Lundgrens advokater millioner, i returner kommission, for at skuffe i retsforhold, ved ikke at fremlægge klientens påstande mod jyske Bank for million svig.

Vi tager gerne imod bankens og advokatpartnerselskab Lundgrens undskyldning

Ellers lad os mødes og se hvordan Lundgrens advokater har arbejdet imod deres egen klient

Denne sag, handler om at jyske bank bliver dømt, for at have udsat kunder for groft SVIG & FALSK. Og få indskrevet i dommen at Jyske Banks koncernledelse, mindst siden maj 2016 har stået bag bankens svigforretning.

Tilbyder gratis rådgivning

Tilbyder gratis rådgivning i bank sager.

Inden du kommer i udfører, med de danske kriminelle banker, så er her et par gode råd.

/

Lille bedraget familie fra Hornbæk

Tager kampen op imod Danmarks nok største svindel bank, med en kriminelle bestyrelse, og indkaldelser bla. CEO Anders Christian Dam & advokat Philip Baruch som vidner.

Disse skal i retten Bekrafte over for Dommeren, at siden maj 2016 været blevet gjort bekendt med de mange svig og falsk forhold i sagen, og har nægtet dialog og at undersøge, nogle af de oplyste forhold.

Hvorfor sagens forhold i stedet skal fremlægges i domstolen.

For at få en dom i sagen.

/

1.

Stol aldrig på hvad bank ansatte fortæller dig.

2.

Optaget ALTID samtaler med banken.

Om det er et møde i banken, eller telefonisk.

SÅ ER DU GODT PÅ VEJ.

/

Vi har selv god erfaring med at indsamle oplysninger, hvori optagelse indgår.

I den forbindelse er det lykkedes at kunne Dokumentere

A.

At Nykredit har løjet.

B.

At Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater har løjet.

Vi har naturligvis også beviser for at jyske banks ansatte lyver. Som vi har fremlagt det i beviserne, til Bilag 100. & 101. Dem som vi selv måtte fremlægge for retten. 28. December 2018, da de var blevet glemt.

Dette er i forbindelse med den Svig og Falsk sag, vi har i mod Jyske Bank.

/

Nykredit er naturligvis bevidste om at Nykredit ansatte, er taget i at sige et i telefonen, og noget andet når Nykredit bliver bekræftet på skrift, hvad banken har bekræftet over telefonen.

Samme problem har advokater også.

Hvilket Rødstenen advokater også er bevidste om. Vi har taget Thomas Schioldan Sørensen for at lyve overfor deres klienter.

Hvilket er sket i vores sag imod jyske bank for “millionsvindel” svig og falsk.


Så naturligvis må Rødstenen advokater have løjet over for klienten, for at hjælpe jyske bank, med at kunne fortsætte bankens svig forretning mod kunde.

Ved at lyve om at kunden telefonisk skulle have aftalt med Thomas Schioldan, at ville jyske bank ikke have noget forlig, skulle Rødstenen advokater hæve sagen imod jyske bank.

Jyske Bank afviser forlig, og derefter vil Thomas Schioldan Sørensen hæve sagen, hvilket vi opdagede, og får stoppet.

Thomas Schioldan Sørensen nægter at indrømme, en sådanne aftale ikke er indgået mellem klienten og 2 advokater fra firmaet Rødstenen i Århus.

/

Thomas Schioldan ville ikke engang svare på, om Rødstenen advokater har fremlagt vores svig og falsk sag over for retten og jyske bank.

Vi må derfor have en anden advokat, til at kontakte Rødstenen advokater, med spørgsmålet

Har vores advokat fremlagt over for retten og jyske bank, at sagen er ændret til en svig og falsk sag.

Hvorefter Rødstenen advokater svare, at det har de ikke.

Og trækker sig fra sagen.

/

/

DERFOR SKRIVER VI SELV TIL RETTEN

3. Januar 2018

Og igen

25. Januar 2018

Hvor vi fremlægger over for retten og jyske bank at sagen er ændret til en SVIG OG FALSK SAG


Vi har gensendt og dermed gen fremlagt denne påstand over for retten, og jyske bank 3. August 2019

Og igen oplyser retten at Lund Elmer Sandager, har løjet over for retten i sagen, BS 1-698/2015 for at skuffe i retsforhold.

Og skriver også, at vi forventer retten tager sig til at undersøge om det er sandt, altså at “Lund Elmer Sandager” Jyske Bank har vildledt og løjet overfor retten, for at skuffe i retsforhold.

/

Vi som kunde i Danske Banker

Må kunne stole på banken

Men det kan vi ikke

Må kunne stole på vores egen advokater

Men det kan vi ikke.

Må kunne stole på at bankens advokater ikke lyver over for retten.

Men det kan vi ikke.

Må kunne stole på at banker ikke laver dokumentfalsk og bedrageri imod bankens kunder.

Men det kan vi ikke.

Må kunne stole på at politiet overholder politi loven, og stopper kriminelle virksomhed, og sørger for at der sker retsforfølgning.

Men det sker ikke.

Må kunne stole på at Statsadvokaten, er istand til at se hvornår noget er bedrageri.

Men det kan han ikke.

Må kunne stole på at Finanstilsynet, undersøger anmeldelser mod banker for bedrageri og dokumentfalsk, og stopper kriminel aktivitet.

Men det sker ikke.

/

/

Nå men vi laver et nyt påstande dokument til vores advokat

Og påstand er at BILAG 1. er falsk.

Påstande der følger, er mange svig og falsk forhold.

/

/

At jyske banks svig ikke, af nogle advokater er blevet fremlagt retten, således som kunden mange gange har bet om, har vi ikke nogen forklaring på.

Måske skriver og siger vi det ikke tydeligt nok.

Men 3. August 2019 bør det står retten klart, at det vi skrev 3. og 25. januar 2018 til domstolen i sagen BS 1-698/2015

FASTHOLDES

/

/

HAR DU OGSÅ BRUG FOR HJÆLP

HUSK AT VI HJÆLPER DIG GRATIS.

RING 0045 22227713

/

/

Måske står du også med en bank der er ekstra rådden i fundamentet.

Eller måske har du en real mistanke, om at råddenskaben, kommer fra selve bestyrelsen, som vi har konstateret i vores sag.


Husk at du må forvente

At har du fundet smus i en dansk bank, eller banken, har banken mistanke om at du kan opdage, at været udsat for et reelt bedrageri, vil banken nægte at give dig aktindsigt.

Ligesom vi i jyske bank bliver udsat for groft bedrageri, ved hjælp af dokumentfalsk, vildledning og udnyttelse, hvilket vi siden påsken 2016 har anmodet vores advokat, om fremlægge i civilretten som SVIG FALSK OG UDNYTTELSE.


DU SOM BANK KUNDE

Har ligesom som os, gode chancer for at blive udsat for enten

  1. Bedrageri
  2. Dokumentfalsk
  3. Løgne
  4. Dårlig rådgivning
  5. Overpant
  6. Udnyttelse
  7. Misbrug af fuldmagt
  8. Sammenblanding af konti.

OSV.

Om koncernenledelsens medlemmer står bag, at bankens ansatte er sat til at lyve overfor dig, alene for at bedrage eller snyde dig.

DETTE KAN KUN DIRIKTIONEN SVARE PÅ.

/

GRATIS RÅDGIVNING


Naturligvis tilbyder vi at give rådgivning, og hjælpe danske virksomheder og private med ikke at blive taget i røven, når de har har brug for at gå i banken.

Hvilket jeg vil gøre mere ud af efter hovedforhandlingen 30/9


Men først skal vores påstande fremlægges retten af vores advokat.

Og dette forventer vi at han gør, og vi denne gang får mulighed for at komme med rettelser, hvis han glemmer at få nogle svig og falsk forhold med.

/

/

Husk vi har fremlagt jyske banks bestyrelses medlemmer mulighed for at trække sig fra bestyrelsen, og stille deres mandat frit.

Dette har ingen af bestyrelsen ønsket, men i stedet støttet op om jyske bank koncernens fortsatte svigforretning.

Er nogle uenige i disse påstande

Kontakt os på 0045 22227713

Og vi retter straks, hvis noget ikke er sandt

Mvh

Storbjerg Erhverv

Søvej 5

3100 Hornbæk

0045 22227713

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen
FARUM 3520 BANK JYSKE BANK Automaten hæderlig bank rådgivning

Mens vi venter på vores advokat svare, og finder en dato vi kan gennemgå beviserne mod jyske bank for groft og udspekuleret bedrageri, fortsætter vi med at oplyse mere fra sagen.

Jyske Bank formodes at stå bag Landsskadelig virksomhed

Hvilket det må være når jyskebank bevidst og i ond tro udsætte Danske kunder for millionsvindel

link
facebook. story.

BANKNYT dk

AndersDam #Finans #poldk #Danmark #TV2 #DR #Bank #News #Fraud #Jyskebank

Se Jyske Banks kørende reklame biler i hele sommerferien, rundt om Hornbæk by og strand

🙂
🙂

HJÆLP JYSKE BANK

Kunde angriber Jyske Banks Koncernledelse, for sammen at drive Landsskadelig bank virksomhed.

Kunden mener, at når selve ledelsen i jyske bank, ved den ordstyrende formand #AndersChristianDam som er sammen med resten af bestyrelsen, der i forening står bag nu 11 års bedrageri, mod lille virksomheds kunde.

SÅ KAN SAGEN NÆPPE BLIVE MERE GROV.

🙂

Sager som denne om Jyske Banks millionsvindel, imod bankens egen kunder, og hvor svindlen udføres af den samlede bestyrelsen i forening, er ikke før bevist og dokumenteret i Danmark.

🙂

HER KOMMER DEN FØRSTE SAG,
Hvor en kunde i civilretten må bede dommeren stoppe jyske bank med at bedrage dem.

En sag der mere hører under STRAFFE RETTEN

Men desvære valgte Politiet og Statsadvokaten at nægte at undersøge og efterforske beviserne imod jyske bank for blandt andet Dokumentfalsk og Bedrageri.

🙂

KUNDEN HAR KUN MØDT MODSTAND, I FORSØGET PÅ AT FÅ BEVISERNE MOD JYSKE BANK FOR SVINDEL FREMLAGT.

En af kundens tidligere advokater fra Rødstenen i Århus, valgte direkte at forsøge at hæve sagen mod jyske bank, uden aftale og iøvrigt bag ryggen af kunden.

Dette lykkes ikke for jyske bank og Rødstenen advokater at hæve sagen.

Formoder at Rødstenen har satset på at arbejde for jyske bank.

🙂
🙂

Vi har selv fremlagt beviser for at jyske bank står bag. Læs de forsøgt fremlagte Bilag 100 & 101, nu er det fremlagt 2/9-2019 som Bilag 164.

MANDATSVIG

BEDRAGERI

DOKUMENTFALSK Jyske Bank

UDNYTTELSE Jyske Bank

SVIG jyske bank

FALSK jyske bank

28-12-2018 som vi fremlage for at sikker os en retfærdig retssag.

Er dog kun SVIG og FALS i civil retten, men har bet vores advokat at fremlægge sagen så den kan føres over i straffe retten.

🙂
🙂

Nu afventer vi kun vores advokat skal hjælpe os med sagen, og fremstille sagen som det SVIG & FALSK vi har fortalt, skrevet og bevist.

Vi har flere beviser der skal medtages samen med det nye påstandsdokument, så det passer med vores fremlagte Bilag 100. & 101.

Derefter må sagen for dommeren.

🙂
🙂

At jyske bank helt bevidst, og uhæderligt udsætter bankens kunder for bedrageri er en ting

Men at koncernens ledelse nægter at stoppe med at bedrage deres kunder, er langt være.

🙂
🙂

Selv om Bedrageri mod jyske Banks kunde, udføres og fortsættes i forening ved den samlede ledelse

Sven Buhrækall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
MarianneLillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

🙂
🙂

Der findes ingen undskyldning, for at nægte Dialog med den noget surre kunde Storbjerg Erhverv

Jyske bank kunne jo sige hvilket af vores påstande i Bilag 100 og 101. de ikke er enig i.

Banken fik af retten sat 19. Februar til bankens afsluttende bemærkninger

Hvilket vi telefonisk, da vi rykker for at få kopi af bankens bemærkninger
bliver oplyst 22. Marts

At jyske bank ganske enkelt er udeblevet med deres bemærkninger.

USSELT

🙂
🙂

Ledelsen i banken satser sikkert nok på, at ved bankens fortsatte bedrageri mod jyske Banks kunde.

Vil kunden have det svært øknomisk, også at få råd til en hæderlig advokat, som jo netop skal stanse bankens fortsatte svindel

Den svindel som jyske bank udføre ved hjælp af, bla. dokument falsk, og flere gange at have løjet over for retten mm.

🙂

På den måde, tænkte jyske bank nok, at ledelsen sikker sig bankens millionsvindel uhindrede kan fortsætte, uden kunden har penge til at få en advokat til i retten, at få stoppet Jyske Banks fortsatte bedrageri.

🙂
🙂

Hertil har kunden, sat den ejendom til salg som jyske bank krævede en salgsfuldmagt til Eks. Som Bilag 56.

Denne gang vælger vi selv, at sælge da vi skal bruge penge for at stanse Jyske Banks fortsatte bedrageri

🙂

Du kan derfor finde denne fantastiske ejendom til salg, udbudt til 8.975.000 kr.

Vi har en gæld i ejendommen på 1.058.000 kr.

Så der er overskud, og når den bliver solgt, kan jyske banken glemme at bankens fortsatte bedrageri, ikke længer er en udnyttelse banken kan anvende

🙂

Det bliver spændende om jyske bank også denne gang vil nægte at modtage salgs provenuet

Ligesom da jyske bank tvang os til at sælge nabo grunden, hvilket er beskrevet i Bilag 100. & 101.

Jyske bank er vores bank selv om de udsætter os for udnyttelse og massiv svindel.

🙂
🙂

Vi ved fra de mange sager der er imod jyske bank, at banken trækker deres sager, og anker alle domme det går banken i mod.

Og mon ikke også jyske bank, som vi forventer dømt for groft svig, vil anke en dom.

🙂

Så ved også vi at jyske bank lyver og manipuler med bilag, bortskaffer bilag, alt sammen for at ville skuffe i retsforhold

Jo vi er oppe imod professionelle svindlere, der ikke skyr nogle midler og lyve selv over for retten, mod den lille mand

🙂
🙂

Hvorfor mon jyske bank mon nægtede at give os aktindsigt i 2015
Banken ønskede ikke vi opdagede at jyske bank udsatte os for million bedrageri.

🙂
🙂

Hvorfor mon Nykredit ikke ville fortælle os om vi har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, Bilag 30.

Og på et eller andet tidspunkt omlagt dette lån. Bilag D.

Når jyske bank nu påstår dette, og det til en kunde der var syg efter en hjerneblødning.

Hvis ikke det også var for at dække over Jyske Banks bedrageri, og hensyns tagen til at Nykredit har været storaktionær i Jyske Bank

?

🙂
🙂

Vi kan ikke selv lave processkrift, men vi laver da en arbejdes kladde

Da vi har mere, mest og allermest hvad vi beder jyske bank dømt for.

Skal sagen fremlægges som vi ønsker.

🙂
🙂

Men her er beviserne stærke mod #SVINDELBANKEN #JyskeBank

Følg os på TWITTER
og se links til BANKNYT

🙂
🙂

JYSKE BANK IKKE KUN I OND TRO

MEN DIRÆKTE KRIMINELLE

HVILKET KUNDEN HAR BET SIN ADVOKAT FREMLÆGGE, SOM SVIG OG FALSK

🙂

Dette er alt sammen sandt, jyske bank fortsætte million bedrageri mod bankens kunder

Dette bedrageri har bestyrelsen 28-06-2019 godkendt, skulle fortsætte, selv efter fremlagte forklaring 28-12-2018

Og breve som 27-12-2018 / 28-01-2018 / 29-05-2019 / 13-06-2019 / 20-06-2019

🙂
🙂

Hvis nogle i jyske bank
eller Lund Elmer Sandager Advokater som hjælper jyske bank med at udføre og fortætte bedrageri, ved at lyve for domstolen, er uenige.

Så er nummeret 22227713 til den virksomhed jyske bank, ved hjælp af advokaterne i Lund Elmer Sandager, fortsætter med at bedrage.

🙂

Kunden har kun haft ønske om dialog.

Jyske bank har så kun ønske om at lave og fortsætte bedrageri

🙂

Den udsatte virksomhed har siden maj 2016 forsøgt at råbe Jyske bank op

🙂

Jyske bank er anderleds, og driver sine kriminelle foretning, ved de foretnings metoder som er bankens kodex, noget der ikke er nedskrevet i Jyske Banks Fundament

🙂

Hvis du er aktionær i jyske bank eller kunde i jyske bank, så følg sagen i Viborg Byret 30/9 og 1/10 2019

BS 1-698/2015 nyt nr. BS 402/2015-VIB

🙂
🙂

Vi venter nu kun på at vores advokat vil hjælpe os, og fremlægge sagen som vi beder om

Altså som grov udnyttelse, svig og falsk
Gennem manipulation og fjerenelse af bilag for at skuffe i retsforhold.

HJÆLP JYSKE BANK MED AT SE DETTE OPSLAG.

🙂

Hvis du Anders Dam eller andre er uenige så ring.

22227713
Mvh

Storbjerg Erhverv
Kontakt adr.

Søvej 5.
3100 Hornbæk

Påstande mod jyske bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager Advokater for at lyve overfor domstolen, er listet op her.

02-11-2019 en dagbog fra det virkelige liv.

Kunde i Dansk svindel bank, har i forbindelse med at de har fyret deres advokater LUNDGRENS ADVOKATER, for tilsyneladende at have modtaget bestikkelse af Jyske Bank, måske direkte af Anders Dam.

De danske Domstole er meddelt dette er grunden til at Lundgrens advokater fratræder.


Hvilket Jyske Banks Bestyrelses medlem Philip Baruch, ved Lund Elmer Sandager Advokater har afvist skulle være sket.

/

Lundgrens advokater har kommenteret at disse inhabilitetsproblemer er rene konspirationsteorier, og ikke har noget på sig.

Om Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen selv skal indkaldes som vidne.

Og i retten kan forklare hvorfor Lundgrens advokater ikke har fremlagt klientens påstande mod Jyske Bank for svig og falsk, samtidig med at Lundgrens advokater.

Formentlig af Jyske Bank har fået i omegnen af 15-20 millioner danske kroner, for at give Jyske Bank rådgivning.

Hvilket kunne give en bedre belysning af Lundgrens bevæger grunde, for at modarbejde deres lille klient, som nu for tredje gang skifter advokat.

/

Eftersom Jyske Bank har taget stærkt afstand til at måske skulle have brugt returkommission, eller bestikkelse i sagen, for at sagsøgerens påstande mod Jyske Bank, ikke måtte blive fremlagt.

Sagsøger har derfor bare fremlagt et Bilag 168. Bliver 168.A i sagen

Bilaget der er fra Lundgrens hjemmeside, hvor de skriver at Lundgrens har rådgivet Jyske Bank, i en handel for et trecifret millionbeløb, i danske kroner.

“Mere præcist omkring 600 millioner danske kroner.”

/

Efter at den Bedrageri udsatte kunde i Jyske Bank har været til møde med deres nye advokat.

Og der har gennemgået sagen, og bliver bekræftet i at der er ikke tale om konspirationsteorier, men at der er tale om faktum.

Kunden fortæller deres nye advokat, at de faktisk er tilfreds med at Jyske Bank dømmes for svig og falsk.

Efter de påstande som, af sagsøgeren selv har måtte fremføre i det afsluttende processkrift, efter som deres advokater arbejded for sagsøgte Jyske Bank

Klart at sagsøgeren vil have medtaget alvorligheden, i at Jyske Bank, med stor sandsynlighed har bestukket Lundgrens sagsøgerens advokat, til ikke at fremlægge klientens svig påstande mod sagsøgte Jyske Bank.

/

Anklager der direkte er rettet mod bankens samlede bestyrelse, for at stå sammen i forening bag, Jyske Bank koncernens fortsatte og meget grove svigt forretninger mod bankens kunde.

/

Sagsøgeren fortæller også at koncernledelsen, i 3 fremlagte breve fra 2018, alle er tilbudt de faktisk kunne stille deres mandat frit.

Ved at de bestyrelsesmedlemmer, som valgte at underskrive

Jyske Bank har udsat kunde for svig, gennem en lang årrække, og ikke længere vil være med til at Jyske Bank laver svig, medlemmer kunne underskrive og retur brevet til sagsøgeren.Ved en underskrift ville medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse kunne blive fritaget for ansvar.

Det oplyses, at ikke en eneste i Jyske Banks bestyrelse / koncernledelsen, har ønsket at stoppe svindlen mod bankens kunde.

/

At med selve inderkredsen i Jyske Bank ved CEO Anders Christian Dam, synes at have betalt Lundgrens advokater, gennem brug af returkommission.

Synes sagsøgerens påstande mod Jyske Bank kun at blive bekræftet, som sande anklager.Når Jyske Bank er klar, til at lyve selv over for domstolen, og i sagen her har løjet overfor retten, for at ville skuffe i retsforhold, og derefter at kunne fortsætte med at bedrage bankens kunde.

/

/

CEO

Anders Christian Dam

RING NU

0045 22227713

Dette her er en fortsat håndsrækning, som siden maj 2016 har været holdt ud mod Jyske Banks bestyrelse

Og særligt tydeligt til dig Anders Dam.


Hvis du har fundet noget der ikke passer, så lad os da mødes, og gennemgå sagens beviser, sig os hvilket steder Jyske Bank er uenige i opslag.

Hvis der står noget om Jyske bank og ledelsen som er usandt ?

Skulle vi så ikke mødes, og samtidig få rettet de steder der er skrevet beskyldninger mod Jyske Bank hvis der ikke er hold i nogen af beskyldningerne.


Denne her lille sag, understreger Jyske Banks fundament, og at drive en redelig bankvirksomhed, er ikke en del af bestyrelsens ønsker.

Hvis vi tager fejl, så anmoder vi Jyske Banks Koncernen Ledelse om dialog.

Anders Dam gamle dreng, ring nu på +45 22227713

Og lad os mødes, vi er lidt trætte af envejskommunikation, der skal jo 2 til at have en dialog.


/
/

Sagsøgeren oplyser at de stadig gerne vil modtage rettens tilbud om retsmægling.

Hvilket Jyske Bank ikke har vist noget ønske om.

/

At sagsøger gentagne gange har anmodet Ledelsen bag den fortsatte svig, om at mødes, kan ingen være i tvivl om, derfor gentager vi gerne

Jyske Bank er velkommen

Bare ring.

Vis at Jyske Bank er en åben og hæderlig bank

Vis at Jyske Bank er en redelig og ærlig bank.

DET BØR IKKE VÆRE SÅ SVÆRT.

/

/

I Danmark er det David mod Goliat

Således driver de største danske banker forretninger.

Og alle kunder er lige så udsatte som vi, spørgsmålet er bare hvem der bliver det næste offer for dansk bank svindel.

Husk dette her er alt sammen vores tanker i en åben dagbog.

/

/

Sagsøgerens nye advokat har 1. november 2019 fået kopi af det afsluttende processkrift fra 28. august.

Sagsøgeren der er dårlig til at skrive, og nok også lidt ordblind, har oplyst der er en del skrivefejl, og retter disse fejl efter bedste evne.

Men som udgangspunkt indeholder processkriftet de påstande som Rødstenen advokater og Lundgrens advokater har modarbejdet blev fremlagt.

Om Lundgrens advokater så af Jyske Banks Koncernen Ledelse, er blevet honoreret for at hjælpe Jyske Bank med at holde svindel sagen ude af retten, ved at fortsætte en sag om dårlig rådgivning.

Det kan du jo selv tænke lidt over.

/

Jyske Bank kan kontakte her +45 89898989

Mvh firmaet

Storbjerg Erhverv

At

Soevej 5.

3100. Hornbaek

Danmark

Tele 0045 22227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk