01-08-2021. When Danish banks have power over Danish politics, things can go horribly wrong, here is Denmark’s second largest bank, Jyske Bank behind exploitation, mandate fraud, forgery, exploitation, bribery and fraud, and I can continue who will do something about it.

Her er den afsendte mail 01-08-2021. kl. 18.14

Gennemgået mailen for stavefejl, med friske tilføjelser, og mange links senest 3/8-2021. 11.00. Som tidligere sagt er jeg ordblind hvorfor der er skrive og stave fejl. det handler om du kan stole på danske banker, såvel som på de danske advokater, der i stor udstrækning dækker over andre advokaters lovbrud, og at advoknævnet og politiet er ligeglade med at advokater lyver overfor domstolen.

Har tilføjet lidt mere om hvad jeg før har kæmpet med, og Jyske Bank, i skal vide jeg stopper ikke, har blot fået mere humoristiske sans i min kamp for at stoppe Jyske Banks fortsatte forbrydelser, om ikke andet så at Jyske Banks ansatte ikke uhæmmet fortsætter med at lave dokumentetfalsk og bedrageri, næste video bliver til Jyske Banks aktionærer, vis at i fortsat støtter Jyske Bank i bankens kriminelle handlinger, og behold jeres aktier, så kursen ikke falder og i taber penge på Jyske Bank aktien.

JYSKE BANK AKTIEKURS.

 

Hej Anders Dam og Jyske Bank, her er en opfordring, jeg beskylder Jyske Bank for bedrageri og dokument falsk, hvis i ikke har gjort det, så før en sag imod mig for bagvaskelse, men i har vel styr på jeres papirer, sagsøg mig eller indrøm bankens brug af dokumentet falsk og bedrageri.

18-05-2021. YouTube video link til deling her.

 

Det her er et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2.

De nye videoer vil også blive delt her.

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

 

Til:

direktion@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk

CC:

Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
fm@fm.dk
folketinget@ft.dk
silkeborg@midtjyllandsavis.dk
bankdata@bankdata.dk
REU@ft.dk

01-08-2021.

Om danske bank skandaler, når banker har politisk indflydelse.

Til Jyske Bank Silkeborg.

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg.

og

Advokatsamfundet

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306. K

Til

Jyske Banks Bestyrelsen / direktionen, koncern ledergruppen, repræsentantskabet.

Og alle bankens advokater og hjælpere.

Og

Så først til alle medlemmer og suppleanter i advokatnævnet.

 

Se lige hvad jeres afgørelse er skyld i, og hvilket følger det har for retssikkerheden.

🚔🧐🚔

I bogen om Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, vil du kunne se hvem, og hvilken politikere der er blevet kontaktet direkte for at få hjælp, og hvilken myndigheder der er anmodet om hjælp og hvornår, du vil kunne læse om nogle myndigheder eller offentlige personer har svaret eller regeret på mit opråb om hjælp, for at stoppe Jyske Banks fortsatte forbrydelser.

🙈🙉🙊

Du vil også kunne se hvilket magtfulde danske virksomheder, der er blevet fremlagt beviser for Jyske Banks forbrydelser og hvornår, og deres svar.

📝

Hvornår fremlagde Carsten sin sande historie første gang, og hvem har svaret og hvad.

De som har sagt de ønsker at være anonyme forbliver anonyme også i tidslinje bogen.

Bogen er udelukkende for at få fremlagt hvordan Jyske Bank koncernen laver bankforretninger, og hvordan Jyske Banks fundament er råddent, hvordan Jyske Bank er bygget op, og bruger svig, falsk, ond tro og udnyttelse samt bestikkelse, syntes at være en hyldevare til bankens kunder, at Jyske Banks medhjælpere advokater tilmed lyver overfor domstolen, ved at fremlægge falske manipuleret oplysninger understøtter blot at Jyske Bank vil går hele vejen for at fuldføre bankens bedrageri.

📢😊📢

Carsten Storbjerg formoder at Jyske Bank, sikkert fra tidligere sager, ved at myndighederne ikke vil blande sig i Jyske Banks kriminalitet, hvorfor Jyske Bank koncernen ikke vil stoppe med at lave dokumentfalsk og bedrageri,  da banken ved at kunderne, sikkert ikke har krafter til at kæmpe mod den kriminelle organisation, som Jyske Bank er.

🤪🥳🧐🥳🤪

Men denne her gang står Jyske Bank overfor et noget anderledes offer.

Et offer der før har set direkte ind i et pistolløb.

Ville smide en bombe ud af et S-tog, der dog viste sig at være en atrap, hvorefter han måtte kæmpe mod de 2 mænd som ville stoppe toget med bomben, disse ville i høj fart smide Carsten ud at toget, jeg stod til sidst på det yderste af metal stykket foran døren, men fik kæmpet mig tilbage, mens bomben stod tilbage på trinnet i højere side af toget, på næste station stod stod jeg af og videre i byen.

Dengang var der flere vidner i toget, der så til at jeg var ved at blive smidt ud af det kørende tog, og ikke en eneste gjorde noget. Hvad der i øvrigt skete med bomben, der sikkert stadig stod på trinnet udenfor den lukkede dør, ved jeg ikke men den var mega tung og med en del ledninger.

⚔️

Ligesom nu er der ikke en eneste som vil blande sig, men jeg tager stadig de kampe der skal kæmpes, og er bedøvende ligeglad med hvem de er.

 😠😤😠

  Så alle jer som er ligeglade, jeg stopper ikke, uanset om sagen er så voldsom at den skal indbringes for en domstol uden for Danmark

Nu er jeg blevet klar over hvor højt op i samfundets top, de holder sammen og dækker over deres kriminalitet og øvrige ulovligheder.

 

🚽⚖️🤝⚖️🚽

Sagen der faktisk er ret enkelt har Jyske Bank koncernen laver dokument falsk og bedrageri, og løjet overfor domstolen, og bestukket Lundgrens advokater til at ændre mine påstande, og er det blevet politisk besluttet, at bagmandspolitiet ikke må iværksætte efterforskning, og strafforfølgning af Jyske Banks bestyrelse, siden ingen politikere har regeret på den dokumentation og oplysninger omkring at Jyske Bank laver mange og gentagne overtrædelser af landets love.

Sagen så alvorlig at den kan lukke Jyske Bank hvis loven gælder for Danmarks største virksomheder, er det derfor advokat nævnet har besluttet at dække over de korupte Lundgrens advokater, og Finanstilsynet nægter at gennemgå sagens beviser mod Jyske Bank, og øvrige myndigheder stikker hovedet i jorden, og henviser til at det må den forurettede da selv kæmpe med, for at dække over Jyske Banks forbrydelser, således der ikke kommer en konsekvens at bankens handlinger.

Se opslag 12-12-2020. Eller måske er Jyske Bank koncernen og den kriminelle bestyrelse som står bag Jyske Banks fortsatte forbrydelser, blot udsat for ondsindede bagvaskelse.

Dialog fremmer forståelsen, og det er forsøgt at komme i kontakt og dialog med Jyske Banks bestyrelse siden maj måned 2016, hvilket tydeligt ses i tidslinje bogen der ligeledes i tidslinje bogen bliver dokumentet,

Jyske Bank Banks ansatte og advokater samt bestyrelse og direktion har i ond tro manipuleret med aftale bilag, for at skuffe i retsforhold.

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

At Jyske Bank nu også overfor Carsten privat 26 februar 2021. har overtrådt Tinglysnings lovens paragraf 11. Og har lavet vanhjemmel. DET ER TYDELIGT AT SE I LINKET HER.

Alt sammen er FAKTUM.

⚔️

Hvis Jyske Bank selv mener de og deres medvirkede advokater til bankens bedrageri, mener de er udsat for bagvaskelse, så før da en injurier sag mod mig, siger Carsten Storbjerg Skaarup gentagne.

🤨

Anders Dam gå af, og sæt dit mandat frit, giv afkald på din aftrædelsesordning, Anders Dam du skader Jyske Bank. Har Jyske Bank brugt bestikkelse, har Jyske Bank lavet bedrageri, har Jyske Bank lavet dokumentetfalsk, har Jyske Bank koncernen ved Lund Elmer Sandager advokater fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, har Jyske Bank bestukket Lundgrens advokater for ikke at fremlægge sagen mod Jyske Bank (SE KLAGEN BILAG.), for at skade i retsforhold. SÅ HAR JYSKE BANK ET PROBLEM.

Det her er et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2.

 

📢😊📢

 

18-05-2021. YouTube video link til deling her. Er delt øverst.

 

De nye videoer vil også blive delt her.

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

🙈🙉🙊

Se nu og få ryddet op i Jyske Bank koncernen, og fyr dem der har stået bag og stadig står bag Jyske Banks Kriminelle handlinger.

🙈🙉🙊

SE her 06-06-2021. hvordan Jyske Bank sked på deres kunde og slettede kunden private pantebrev, mod kundens instrukser, og efterfølgende nægter at have overtrådt Tinglysnings loven.

 

📝🗣️📝

Har her tilføjet en del links til opslaget 01-08-2021. Om Jyske Banks organiseret kriminalitet, og i den forbindelse anmoder jeg Carsten Storbjerg Skaarup, hermed den frie og uafhængige pressen.

At hjælpe Danmarks anden største Bank, Jyske Bank med at undersøge om Carsten’s påstande mod Jyske Bank koncernen, der har fremlagt beviser for at Jyske Bank og bankens mange ansatte, laver udnyttelse, dokument falsk, mandatsvig, vildledning, bedrageri og vanhjemmel er sandt, og om Jyske Banks bestyrelse mindst siden maj 2016, har stået bag Jyske Banks fortsatte forbrydelser ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater.

Og har Jyske Banks ledelse bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge sagens anbringer mod Jyske Bank A/S

Eller om Jyske Banks bestyrelse og direktion inkluderet deres advokater bare er udsat for bagvaskelse.

 

⚖️🚽

Læs nu klagen 05-06-2020. samt Lundgrens afgivet svar 08-09-2020. og klagers afsluttende bemærkninger med OPFORDRINGER. 19-09-2020. Lundgren vil ikke svare på nogle opfordringer og udebliver 08-12-2020.  advokatnævnet ved kun 5 medlemmer, uden oplyste navne afviser klagen 30-06-2021. Nævnet mener ikke at Lundgren har været i loyale eller i interessekonflikt, da det ikke er klienten der bestemmer deres anbringener.

🚽⚖️

Jeres afgørelse i sagen 2020-1932, er som den er.

I får bare denne her mail, så i ved at i har medvirket til at dække over ikke kun et beskidt advokatfirma.

Men også er medvirkende til de afledte negative konsekvenser af jeres afgørelse, der er et angreb på retssikkerheden, og for den som bruger danske advokater, herunder nævnets medlemmer som advokater.

Og så til

Jyske Bank A/S

Kære Jyske Banks Bestyrelse CEO Anders Dam

Behøver jeg at skriver alle jeres navne

🙂

Jeg henvender mig direkte først og fremmest til, toppen af poppen.

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

Og så jeres altså Jyske banks dygtige advokater som.

Martin Skovsted-Nielsen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen.

Og hvem der ellers hjælper med at Jyske Bank kan lave og, eller fortsætte bankens svig forretninger mod os kunder.

Der er jer som vælger at kæmpe mod jeres kunder i Jyske bank, og ikke omvendt.

Syntes i det er helt i orden, at jeg som ene mand skal kæmpe imod jeres kæmpe organisation.

Og i vil gøre alt for beholde de penge i ved svig og falsk, uberettiget ved ond tro har tilranet jer.

 

I får danske Bank skandalen, til at være det rene vand, ved siden at det svindel i udsætter jeres kunder for.
I ved alle sammen jeg skriver åben om sagen, BS-402/2015-VIB. Jeg har intet at skjule, spørgsmålet er mere om Jyske Bank har.

For mig handler det ikke om penge, det har jeg skrevet og sagt før, også til Lundgrens ansatte, hvilket i kan høre eller genhøre i samtalen fra 18-12-2018, med Mette Marie Nielsen.

Samtaler der før er delt med bestyrelsen, hør nu hvad jeg siger, og ser her hvad Lundgrens fremlægger, der er kun 2 bilag indsat i mailen.

Syntes bestyrelsen i Jyske bank ligesom Advokatnævnet.

At Lundgrens ikke har overtrådt god advokatskik, ved at den 2 september 2019. at fremlægge noget helt andet, end hvad klienten altså jeg har sagt og skrevet, hvilket Lundgrens til og med, skjulte over for klienten, altså ikke ville udlevere en kopi.

LYT NU IGEN

OG LÆS OG FORSTÅ, HVAD JEG SIGER SAGEN HANDLER OM.

OG NEJ JYSKE BANK I BESTEMMER IKKE HVAD JEG FREMLÆGGER.

sagen er udvidet efter Retsplejelovens § 358.

Nedenunder de enkelte links til samtalerne, er der sat en afspiller, klik der og hør de 4. Samtaler i en tråd.

1.

14-02-2018. Samtale MP3. Klagens Bilag 87.A

http://banknyt.dk/vedr-klage-over-lundgrens-advokater-26-06-2020-bad-vi-ceo-anders-christian-dam-og-jyske-banks-ledelse-om-ikke-at-udsaette-jyske-banks-kunder-for-bedrageri-ved-hjaelp-af-dokumentfalsk/bilag-87-a-mp3-14-12-18-mette-lundgrens-advokater-siger-der-er-styr-paa-bilag-fredag-kl-14-59-vi-skal-stole-paa-lundgrens/

14-12-2018. Udskrevet samtale Klagens Bilag 87.

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-87.-14-12-2018-udskrift-af-Samtale-med-Lundgrens-vedr.-svig-sag.-Mette-lover-at-f%C3%A5-det-hele-med-i-svarskriftet.delt-i-Bilag-99.pdf

2.

18-12-2018. Samtale MP3. Klagens Bilag 91.A

http://banknyt.dk/vedr-klage-over-lundgrens-advokater-26-06-2020-bad-vi-ceo-anders-christian-dam-og-jyske-banks-ledelse-om-ikke-at-udsaette-jyske-banks-kunder-for-bedrageri-ved-hjaelp-af-dokumentfalsk/bilag-91-a-mp3-18-12-2018-kl-17-41-mette-marie-lundgrens-ringer-mette-marie-og-dan-mener-at-fremlaegge-svig-skader-sag/

18-12-2018. Udskrevet samtale Klagens Bilag 91.

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-91.-18-12-2018.-udskrift-at-af-samtale-Mette-Marie-Lundgrens-samtale-kl.-14.41-til-18.01.-Jyske-bank-lyver.-Mette-bekrefter.pdf

3.

22-03-2019. Samtale MP3. Klagens Bilag 92.A

http://banknyt.dk/vedr-klage-over-lundgrens-advokater-26-06-2020-bad-vi-ceo-anders-christian-dam-og-jyske-banks-ledelse-om-ikke-at-udsaette-jyske-banks-kunder-for-bedrageri-ved-hjaelp-af-dokumentfalsk/bilag-92-a-mp3-22-03-2019-14-51-emil-hald-lundgrens-bekrafter-der-er-9-vidner-og-at-alle-bilag-medtages-laes-bilag-62-63-135/

22-03-2019. Udskrevet samtale Klagens Bilag 92.

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-92.-22-03-2019-samtale-Lundgrens-Emil-Hald-Winstr%C3%B8m-og-Carsten-kl-14.51-det-handler-om-Jyske-Bank-laver-svig..pdf

4.

08-07-2019. Samtale MP3. Klagens Bilag 93. A + 93.B

Del 1. Bilag 93.A

http://banknyt.dk/vedr-klage-over-lundgrens-advokater-26-06-2020-bad-vi-ceo-anders-christian-dam-og-jyske-banks-ledelse-om-ikke-at-udsaette-jyske-banks-kunder-for-bedrageri-ved-hjaelp-af-dokumentfalsk/bilag-93-a-del-1-mp3-08-07-2019-samtale-emil-lundgrens-og-klienten-emil-bekrafter-det-handler-om-svig-bekrafter-igen-9-vidner/

Del 2. Bilag 93.B

http://banknyt.dk/vedr-klage-over-lundgrens-advokater-26-06-2020-bad-vi-ceo-anders-christian-dam-og-jyske-banks-ledelse-om-ikke-at-udsaette-jyske-banks-kunder-for-bedrageri-ved-hjaelp-af-dokumentfalsk/bilag-93-b-del-2-mp3-08-07-2019-samtale-emil-lundgrens-og-klienten-emil-bekrafter-det-handler-om-svig-bekrafter-igen-9-vidner/

08-07-2019. Udskrevet samtale Klagens Bilag

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2020/07/Bilag-93.-08-07-2019.-samtale-del-1-og-2.-Emil-Lundgrens-og-klienten-Emil-bekrafter-at-det-handler-om-svig..pdf

 

 

Hvorfor skulle jeg kæmpe i 18 måneder, for at få fremlagt min sag af Lundgrens, når de nu var blevet bestukket, af Jyske Bank til ikke at fremlægge mine påstande.

Hør her hvordan Lundgrens ansatte manipulerer mig, til at skulle stole på dem.

Syntes Jyske bank selv at i driver en redelig bank forretning, for det synes jeg ikke.

Her er et par billeder, kan i se hvad Jeg skriver 27-08-2019.

Side 1 af 43. 27-08-2019 til Lundgrens advokater. Brevet er bare et af mange, hvor vi gentagende beder, Lundgrens advokater, som den fuldmægtige Emil og Mette-Marie samt Dan Terkildsen, om at fremlægge klientens, altså vores svig påstande mod Jyske Bank. Vi henviser til de SMS'er i brevet, med påstande som er sendt til Emil, men som ingen af Lundgrens advokater ville fremlægge. I brevet henviser klienten til SMS 23-08-2019. og skriver at Emil fra Lundgrens ikke har svaret på deres klients SMS'er / Og henviser også til at Mette-Marie i Lundgrens. Som igen opyst vores påstande 10-12-2018, for at fremlægge klientens påstande overfor retten 18-12-2018. - DET ER ET FAKTUM. At Mette-Marie vælger sammen med Dan Terkildsen, ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank, i det afsluttende processkrift 18-12-2018 Der Mette-Marie laver samme sidst på dagen 18. december og sender til retten. / DET ER ET FAKTUM At Lundgrens advokater 02-09-2019 laver og fremlæger processkrift 2, præcis 4 uger før planlagt hovedforhandlingen 30 septemper Lundgrens har i dette processkrift 2. heller ikke medtaget nogen af klientens svig påstande. Ligesom det er et Faktum, at Emil ikke deler Processkrift 2 med klienten, der først får en kopi, efter Lundgrens, er blevet fyret, efter mistanke om at Lundgrenens advokater er korrupte. - Hoved påstand er stadig sagens Bilag 1. en rentebytte fra 16-07-2008 på 4.328.000 kr. for et underliggende lån, der altså IKKE findes. At Bilag 1. er falsk er sagt 1.000 gange. Bare denne lille detalje undlader Lundgrens advokater at fremlægge for domstolen. / DET ER ET FAKTUM At Lundgrens, ved Dan Terkildsen, Mette-Marie og Emil, gentagne er oplyst, at SWAPPEN af 16-07-2008 Bilag 1. af klienten påstås falsk. Når Lundgrens advokater, fremlæger sagen, som om Bilag 1. er aftalt og godkendt. For derefter direkte dirækte mod klientens instruks, føre sagen som en sag om dårlig rådgivning, mod Klientens påstande. Så er må det være Lundgrens og Jyske Bank der må have aftalt dette. - Og hvorfor sender Lundgrens heller ikke klinten en kopi af processkrift 2. Klart at klienten tænker, at Jyske Bank må have betalt Lundgrens advokater, for ikke at fremlægge klientens svig påstande mod Jyske Bank Om det er Bestikkelse, der er sket ved Retur kommision, eller i et honorar, skjult på en eller anden måde, det må parterne i Lundgrens advokater kunne forklare. Som da Jyske Bank ansætter Lundgrens til en stor million opgave. VIL DU VIDE OM LUNDGRENS ADVOKATER ER BLEVET BESTUKKET ? SÅ MÅ DU SPØRGE LUNDGRENS ADVOKATER OG JYSKE BANKS LEDELSE

Page 1 of 43. 27-08-2019 to Lundgren’s lawyers.
The letter is just one of many, in which we repeatedly ask, Lundgren’s lawyers, such as the clerk Emil and Mette-Marie and Dan Terkildsen, to present the client’s, ie our fraud allegations against Jyske Bank.
We refer to the SMSs in the letter, with allegations sent to Emil, but which none of Lundgren’s attorneys would provide.
In the letter, the client refers to SMS 23-08-2019. and writes that Emil from Lundgrens has not responded to their client’s SMS
/
And also refers to Mette-Marie in Lundgrens.
Which in turn raised our allegations 10-12-2018, to present the client’s claims to the court 18-12-2018.

IT IS A FACT.
That Mette-Marie chooses with Dan Terkildsen, not to submit any of the client’s claims against Jyske Bank, in the closing petition 18-12-2018
There Mette-Marie is doing the same thing on December 18 and will be sent to court.
/
IT IS A FACT
That Lundgren’s attorneys 02/09/2019 make and present litigation 2, exactly 4 weeks before the scheduled hearing 30 September
In this document, Lundgrens also did not include any of the client’s fraud claims.
Just as it is a fact that Emil does not share Process Letter 2 with the client who first gets a copy, after Lundgrens has been fired, on suspicion that Lundgren’s lawyers are corrupt.

The main claim is still Appendix 1. a change of interest from 16-07-2008 of DKK 4,328,000.
for an underlying loan that does NOT exist.
That Annex 1 is false is said 1,000 times.
Just this little detail, Lundgren’s lawyers fail to present to the court.
/
IT IS A FACT
That Lundgrens, by Dan Terkildsen, Mette-Marie and Emil, repeatedly stated that the SWAPPEN of 16-07-2008 Appendix 1. by the client is alleged to be false.
When Lundgren’s attorneys present the case, as if Appendix 1. is agreed and approved.
Then, directly directly against the client’s instructions, bring the case as a case of bad advice, against the client’s claims.
Then it must be Lundgrens and Jyske Bank who must have agreed this.

And why doesn’t Lundgrens send the client a copy of litigation 2.
Clear that the client thinks that Jyske Bank must have paid Lundgren’s lawyers, in order not to present the client’s fraud allegations against Jyske Bank
Whether it is Bribery that happened by the Return Commission, or in a fee, hidden in some way, the parties to Lundgren’s lawyers must be able to explain.
Like when Jyske Bank hires Lundgrens for a large million tasks.
WOULD YOU LIKE TO KNOW IF LUNDGREN’S ADVOCATES HAVE BEEN DISCUSSED?
SO YOU MUST ASK
LUNDGRENS LAWYER’S
AND
JYSKE BANK’S MANAGEMENT

 


Og så hvad Lundgrens fremlægger 02-09-2019. stik mod mine påstande imod Jyske Bank, hvilket Lundgrens så efterfølgende ikke engang vil udleverer en kopi af.

 

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Her kan du tydelig se at Lundgrens partner Dan Terkildsen 2 september 2019. skriver i Processkrift 2. at klienten den 16-07-2008. har Indgået en swap aftale med Jyske Bank, hvilket er direkte imod hvad klienten påstår.

Eks. BILAG 40. klientens påstande 6/12-2018. &  BILAG 106. 11/8-2019.

og igen 18-08-2019. Bilag 109.

ligeleds sender klienten 23-08-2019. sms`er som BILAG 114. i “Lundgrens” må ikke fremlægge noget til retten, uden klientens godkendelse.       

BILAG 115. klienten skærer igen sine påstande ud for Lundgrens 27/8-2019. og gør det meget klart over for Lundgrens advokater at Partner Dan Terkildsen, intet må fremlægge uden at klienten FØRST har godkendt det Lundgrens agter at fremlægge.

Hvilket også skrives til Emil Hald Winstrøm 

Lundgrens advokater nægter i øvrigt at udlevere klienten en kopi af BILAG 134. Processkrift 2. selv om klienten BILAG 138. 5/9-2019. Spørger om han må få en kopi, Lundgrens advokater svare slet ikke.

Hvorfor mon Lundgrens også har tilbageholdt og skjult Sagsøgtes Processkrift B. af 20/3-2019. selvølge for at holde klienten ude af den sag, som Lundgrens skal hjælpe Jyske Bank A/S med ikke bliver fremlagt som det svig sagen handler om. 

Og også fordi Lundgrens advokater ved returkommission fra Jyske Bank A/S er blevet bestukket, eller betalt for ikke at fremlægge nogle af klientens svig og påstande mod Jyske Bank A/S

Har Lundgrens advokater en anden forklaring, end at Lundgrens advokater er korrupte, så er i opfordret til at svare mange gange siden september 2019.


Syntes i medlemmer i Jyske Bank også at Lundgrens har handlet helt etisk rigtigt.

Ps se lige lige bort fra, at i (Jyske Bank) selv har betalt eller bestukket Lundgrens til at fremlægge noget helt andet.

Jeg prøver at være lidt morsom og samtidig forklare at denne sag, nok er en smule usund for Jyske Banks omdømme.

 

Altså hvis det har jeres interesse.

PS hvis der er penge tilbage, efter i har lukket disse 2 nedenstående oplyste konti, så ring til mig på +4522227713 og henter jeg resten i kontanter, ved Jyske Bank afdeling Helsingør, så kan i også se min flotte nye bil.

Ps og nej jeg er ikke farlig, jeg er den samme som dengang i valgte mig som offer, om jeg var et af de nemme offer det må i gerne grine over.

Behøver direktøren at skrive under, eller tager i min mail her for gode vare.

Selskabet Storbjerg Erhverv ApS Cvr. 27374476 med

kontonummer 5050-1258029. saldo 431,38 kr.

kontonummer 5050-1513886. saldo     0,00 kr.

Har ikke længere drift i virksomheden, og har derfor ikke behov, for at have en erhvervskonto i Jyske Bank A/S.

DERFOR LUK KONTO NR:

5050-1258029. og 5050-1513886.

 

Mine lån er betalt ud, også den swap “der under protest er betalt” hvilke W015785. Som jeg påstår er falsk, se mailen og Opslag 29-07-2021. Og opslag med link til lidt breve 12-05-2021. er det ikke tydeligt at jeg ønsker kontakt og dialog, alle breve flettes ind i tidslinje bogen.

Jyske Bank i har nogle problemer se nu at få dem løst, det er iøvrigt heller ikke smart at Bente Overgaard bestrider både bestyrelse poster i Jyske Bank, og er bestyrelsesformand i ATP Pension, som er hoved aktionærer i Jyske Bank, se opslag 23-06-2021.

 

Indsat. Så da Jyske Bank 18-06-2013. Ville tvangs afvikle mig, tage mine ejendomme fra mig, så er disse ca. 3.000.000 DKK. Idag betalt fuldt ud. Ringer der en klokke, mit private pantebrev på 3 millioner. som i slettede dirækte mod instruks, hvorved Jyske Bank lavede overtrædelse af Tinglysnings lovens paragraf 11. Læs OPSLAG 24-05-2021. Og også lavede vanhjemmel.

Se påkrav til Jyske Bank 26-05-2021

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

18-06-2013. Bilag 74 A.
Anette Kirkeby og Casper Dam Olsen fra Jyske Bank, sender kunde til den grønne slagter Jyske Bank Silkeborg, hvor Birgit Buch Thuesen står klar til at slagte kunden
Jyske Bank afvikler kunder efter bankens ansatte har fuldført bedrageri, ved brug af dokumentfalsk, udnyttelse og vildledning.


Der er ingen tvivl om at Jyske Bank har lavet svig. 12-12-2021.

 🥳

Min private facebook profil er ret åben.

📝

Indsat. Og her finder i det seneste delte opslag 1 august.

Hvilket er delt også med Advokatsamfundet, eftersom advokatnævnets afvisning af min fantastiske klage 2020-1932.

Giver andre i samme problem stilling, når de står overfor et korrupt advokat firma, som er blevet bestukket til at modarbejde klientens påstande og anbringer mod en sagsøger eller sagsøgte, for at skuffe i retsforhold.

Som når banker bestikker advokater til at modarbejde deres klienter.

🏦⚖️🏦

Sagen har yderst alvorlige præjudikat virkninger, for andre som bliver udsat for rådne advokater lige som jeg blev det i Lundgrens.

HVORDAN KAN EN KLIENT SIKRER SIG AT HAVE EN HÆDERLIG ADVOKAT, DET ER SOM AT FINDE EN NÅL I HØSTAKKEN.

Det er meget muligt advokatnævnet holder hånden over Lundgrens advokater, for igen at dækker over det bedrageri Jyske bank A/S udsætter sine kunder for.

Men i kan være sikker på, jeg holder ikke hånden over nogen som helst.

Jeg indrømmer at have fremlagt hvad der står på banknyt, offentligt, Som her 20-05-2021. og det gennem hvad ? de sidste 5 år.

At Jyske Bank laver bedrageri.

At Jyske Bank bruger dokumentfalsk, for at nå deres mål.

Her en af de mere sjove opslag 14-05-2021. Til Jyske Bank og deres top Medlemmer og advokater med videoer. Altså kan i se det her viser at Jyske Banks fundament er bund råddent.

Læs nu hvad jeg skriver, det bliver kun mere og mere præcist.

Kopi af den mail jeg sendte til jer i fredags, frisket lidt op.

 

ps.

Der er med et glimt i øjnene, og er det er jo bare sjov, og en god historie.

29 og 30-07-2021.

http://banknyt.dk/29-07-2021-mail-til-jyske-banks-koncern-ledelse-vedr-sagen-bs-402-2015-vib-mangler-oplysning-og-til-orientering-er-der-sket-kreditorskifte/

Og her

12-07-2021.

http://banknyt.dk/12-07-2021-hvilken-advokater-er-medlem-i-advokatnaevnet-findes-der-traade-til-jyske-banks-a-s-eller-til-lundgrens-advokater-eller-til-lund-elmer-sandager-advokater-siden-advokat-naevnet-afviser-k/

Eller bare min forside.

http://banknyt.dk/

Helt ærligt jeg har skrevet det før, jeg medvirker gerne økonomisk til at i kan komme på et konflikthåndteringskursus i Jyske Bank.

Så ville i opdage at dialog, måske er bedre end det i nu udsætter jer selv og jeres rygklappere, og nok også jeres aktionærer for.

I kan tænke lidt over om i skader bankens omdømme, ved ikke at erkende de faktiske forhold, og så tage konsekvenserne, og stil jeres mandater fri.

I mangler klart nyt blod, og at få nogle hæderlige mennesker ind i Jyske Banks bestyrelse hvis der da findes nogle.

Og hvis ikke jeg tager kampen op mod jer alle sammen, hvem skal så.

Jeg føler dette her er mit kald.

Min opgave er at forsøge hindre at Jyske Bank at snyde og bedrage flere, altså stoppe Jyske bank med at bedrage deres kunder, ved at fortælle hvordan banken arbejder.

Venligst

Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5.

3100 Hornbæk

+4522227713

Direktør for BS-402/2016-VIB. sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS

som ved kreditorskifte har overtaget sagen BS-402/1015-VIB

Kom ikke og sig jeg ikke har humor.

Delt med jeres lokal tidne i Silkeborg, hvis de tør skrive lidt om sagen her.

ps. i får lidt fred nu, så kan i tænker over jeres fremtid som dansk bank.

I får det nye processkrift 5. og kører vi, Jer alle sammen mod mig.

🙂

Seneste opslag 01-08-2021. og det deles da også på engelsk,

https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup

Jeg søger efter en forfatter eller en journalist, der vil skrive min historie, om at blive udsat for bedrageri af Danmarks anden største bank, Jyske Bank der har fået hjælp fra nogle af Danmarks største advokatvirksomheder, herunder Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, til at fuldfører og fortsætte bedrageri.

Min historie som er FAKTUM. handler om de danske banker der helt bevidst laver dokumentfalsk, for at kunne udsætte kunder for million bedrageri.

Banken Jyske Bank der fik hjælp af Lundgrens advokater, der ligeledes i ond tro skjuler sandheden, og fremlægger falske beviser over for retten, i håb om at skuffe i retsforhold, er stærkt medvirkende til million bedrageri.

Kunden har siden februar 2016. forsøgt at få først Rødstenen advokater, og derefter Lundgrens advokater til at fremlægge, Jyske banks svindel over for domstolen.

Opdager at deres advokater, som var ansat til at fremlægge svindlen over for domstolen, er blevet bestukket af sagsøgte Jyske Bank, til at Lundgrens direkte skulle skjule og ændre i klientens anbringer for retten, hvilket di kan de bevis for på BANKNYT dk

Lundgrens advokater der var blevet bestukket af Jyske bank, ikke kun for at tilbageholde klientens sag mod Jyske Bank, men direkte at skulle ændre i klientens påstande, samtidig med at Lundgrens fjerner alle klientens beviser, for at Jyske bank har laver flere forhold af dokumentfalsk.

Jyske Banks kunde som sikkert står overfor Danmarks måske største kriminelle organisation, fandt i 2020 en hæderlig advokat, som nu er ved at fremlægge sandheden som den er.

Imens kæmper Jyske Bank stadig uhæderligt ved Lund Elmer Sandager advokater, stadig mod deres kunde, for at få retten til at afvise alle klientens beviser og påstande.

Jyske Banks advokat skriver 14 august 2020. at sagen mod Jyske Bank kun handler om dårlig rådgivning til en swap-aftale 16-07-2008. W015785. som klienten siger er falsk, uden at Lund Elmer Sandager advokater vil forholde sig til en eneste af sagsøgers faktiske anklager Jyske Bank for svig. eller bedrageri som der menes, hvilket flere medarbejder i Jyske Bank har hjulpet til med.

Et bedrageri som også Jyske Banks samlede bestyrelse, har stået bag blev fortsat, og det mindst siden maj måned 2016. hvilket er dokumenteret, og du kan læse mere om i tidslinje bogen.

Alt jeg skriver her og på banknyt dk. findes dokumenteret i den tidslidlinje bog, jeg er ved at skrive, i bogen vil du kunne se, at selv det danske advokatsamfund med 48 medlemmer af advokatnævnet, holde hånden over deres korrupte medlemmer.

Her under hører Lundgrens advokater.

En afgørelse der har præjudikat virkning på alle fremtidig klager over de advokater, der vælger bag ryggen på klienten at ændre i klientens anbringer, og så bagefter skjuler dette for klienten.

Når advokatnævnet har vedtaget at advokater ikke længer behøver at dele nogle processkrifter med deres klienter, både sagsøgte og sagsøgers egne processkrifter.

Kan enhver advokat fremlægge hvad de vil, også uden at dele det med klienten.

!

I Advokatnævnet finder du flere medlemmer der er ansatte eller partner i nogle af Danmarks største advokatvirksomheder.

Herunder Hjorten advokater.

Lund Elmer Sandager advokater.

Bech Brun advokater.

Kromann Reumert advokater.

Leoni advokater.

For bare at nævne et par stykker.

Når advokatnævnets medlemmer har besluttet, at klienten ikke bestemmer over hvad klienten har af anbringer, er det et direkte angreb på retssikkerheden, og du kan derfor heller ikke vide, om der finder advokater i det advokatfirma du har ansat, som sideløbende med din sag, har tager mod andre opgaver, fra den samme virksomhed du sagsøger, for som i min sag at lave svindel.

!

Jeg har er en klar formodning om at Jyske Bank, ved returkommission har bestukket Lundgrens advokater, for at skade i retsforhold.

?

Advokatnævnets medlemmer har mod forventning afgjort.

At forskellige advokater fra samme advokatfirma ”som her i Lundgrens advokater”

Gerne må arbejde med en svig sag mod Jyske Bank, og samtidig må samme Lundgrens advokatfirma, gerne hjælpe Jyske bank med at give rådgivning i en handel til 600.000.000 dkk. da det ikke er i den samme sag, og ikke den samme advokat.

!

Advokatnævnet har også besluttet at advokater fra et partnerselskab, ikke behøver at svare deres klienter på spørgsmål, som når klienten direkte spørger deres advokat, er der nogle advokater hos “Lundgrens” advokatfirma som arbejder for den sagsøgte Jyske bank i en anden sag, end den sag klienten har ansat Lundgrens advokater til fører en svig sag i.

Advokatnævnet har besluttet at det ikke en overtrædelse af god advokatskik, når Lundgrens valgte ikke at svare på sådanne spørgsmål.

Og det er heller ikke en overtrædelse af god advokatskik at Lundgrens advokater fakturerer klienten for at spørger, selv om Lundgrens ikke ville svare, men kun har holdt et internet møde, hvor Lundgrens beslutter at advokatfirmaet ikke at ville svare klinten, på spørgsmålet om klientens advokatfirma også havde eller har haft, opgaver for sagsøgte Jyske Bank samtidig, med denne her svig sag. mod Jyske Bank.

Nederst i oplægget deler jeg med henvisning til afvisning af hele klagen nr. 2020-1932. 5 juni 2020. over Lundgrens Advokater, og Dan Terkildsen, hvilken præjudikat virkning det har af konsekvenser efter advokatnævnets medlemmer, valgte at afvise alle 27. klageforhold over Lundgrens. en kendelse der er et direkte angreb på danskernes retssikkerhed.

!

Du vil herefter ikke længere kunne stole på ihvertfald mindst de advokatvirksomheder, som advokatnævnets medlemmer er ansatte eller partner i, da disse har vedtaget at det er advokaten som bestemmer alt.

Altså og klienten ingen ting bestemmer i sin sag.

!

Den afgørelse som advokatnævnet er kommet med 30 juni 2021. har præjudikat virkning og konsekvenser, for alle andre der opsøger en dansk advokat, eftersom at advokatnævnet den 30. juni 2021. har vedtaget at det til en hver tid er klientens advokat, der bestemmer hva klients påstande og anbringer er.

Hvilket gør at det fremover bliver meget svært for nogle danske advokater overhoved at kunne overtræde god advokatskik.

?

VIL DU SKRIVE MIN HISTORIE:

Du får adgang til alt materiale, og desuden min bog der i tidslinje er forklarende, der findes ting som ikke er fremlagt ved bilag, men som du ved interview får fortalt ved gennemgang, hvordan familien overlevede da Jyske Bank spærrede kundens konti således der ikke kunne købes mad og medicin.

!

Jeg vil også fortælle hvorfor bankerne skal stoppes nu, da de i høj grad får mere og mere magt, og vil gøre samfundet helt pengeløst.

Hertil kan jeg sige hvis der ikke fandtes kontanter, ville jeg og min familie være døde af sult, dengang Jyske bank spærrede mine konti i banken for at afkræve min underskrift på 2 salgsfuldmagter, efter Jyske bank nægtede mig som kunde og underskriver, at tage et forbehold for min advokats godkendelse.

!

Danmark brug for en statsbank, der giver befolkningen mulighed for at vælge.

?

Vil du hjælpe med at skrive min bog, som også omhandler hvilket danske myndigheder der har dækket over banks bedrageri, ved at vende det blinde øje til, og afvise at hjælpe offeret, så kontakt mig.

Du kan kontakte mig, hvis du mener at være den rette til at skrive den sandfærdige historie om den organiseret kriminalitet i Danmark, hvor flere myndighedspersoner lægger hindringer i vejen for at sagen bliver efterforsket af bagmandspolitiet, og at denne efterforskning kan føre til strafforfølgning.

Du kan læse mere på Banknyt dk

Hvilket jeg personligt indestår er sandheden.

Venligst

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk

Danmark

telefon +45 22227713

Eller kontakt mig her på Facebook.

Advokatnævnets afgørelse har denne konsekvens af advokatsamfundets fortolkning af hvad der er god advokatskik.

HERUNDER ER EKSEMPLER PÅ HVAD DER IKKE ER OVERTRÆDELSER AF GOD ADVOKATSKIK.

Hvilket er delt i mail til advokatnævnet 30 juli 2021. med advokatsamfundet, hvor Jeg Carsten Storbjerg anmoder at advokatsamfundet søger for at alle advokatnævnets 48. medlemmer få udleveret et komplet sæt af hele klagen, således de får mulighed af at omgøre deres afgørelse, eller det får en præjudikat virkning, som bliver en trussel mod retssikkerheden.

(kan også ses i opslag 29 juli. på BANKNYT dk hvor det er delt.)

!

HER ER HVAD ADVOKAT NÆVNET HAR AFGJORT IKKE ER OVERTRÆDELSER MOD GOD SKIK REGLER.

SOM IKKE ER BESKREVET PÅ ADVOKAT SAMFUNDETS HJEMMESIDE:

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

1.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringender.

2.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

3.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

4.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

5.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

6.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

7.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

8.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

9.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder domstolen om det.

10.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligning med klientens påstande.

11.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

12.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

13.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

14.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

15.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litrerings rod, ved fremlæggelse af bilag.

16.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

17.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

18.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokat er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

19.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

20.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.

21.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

22.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbageholder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at overtræde straffeloven.

23.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokatnævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneskerettigheder.

Er der nogle af disse bare 9. advokatvirksomheder som ikke er enig i afgørelsen.

Horten advokater ved Birgitte Frølund.

Lund Elmer Sandager advokater ved Henrik Høpner.

Herbst Thoregaard Advokater ved Linda Hebo Lange.

Quistgaard Advokatfirma ved Anders Quistgaard.

Bech Bruun Advokatfirma. ved Lars Lindencrone Petersen.

Kromann Reumert advokater ved Jens Steen Jensen.

Stage advokatfirma ved Gert Dyrn.

Paragrafadvokaterne ved Søren Vasegaard Andreasen.

Leoni Advokater ved Lars Kaasgaard.

Spørgsmålet gælder eller 48 medlemmer af advokatnævnet inklusive suppleanterne, efter deres afvisning af klagen 2020-1932. over Lundgrens og Dan Terkildsen

Efter denne afvisning af samtlige klageforhold føler jeg i høj grad at min retssikkerhed er krænket, og tillid til de danske advokater er blevet skamskudt.

At jeg har fundet en advokat jeg har tillid til, og som hjælper mig er ikke advokatnævnets 48 medlemmers skyld.

Og det er heller ikke det korrupte Lundgrens advokaters skyld.

Jeg er bange for at denne sag er så alvorlig for Danmark og i særdeleshed for Jyske Bank som måske skal lukkes, eller mindst skal under skærpet tilsyn.

For har Jyske Bank lavet bare en brøkdel af det svig og falsk som jeg har fremlagt, bør det få alvorlige konsekvenser for banken og bankens ledelse.

Når Jyske Bank ydermere har over for mig personligt har overtrådt tinglysningsloven, og lavet vanhjemmel, hvilket jeg nu også stal stævne banke for, her handler det om anerkendelse sprøgsmål.

MÅ JEG HER GERNE SPØRGER ADVOKAT SAMFUNDET OM LANDETS LOVE IKKE GÆLDER FOR JYSKE BANK.

Og det er derfor ingen myndigheder vil blander sig, nå danske banker groft overtræder de danske love, og lader ofrene sejle deres egen sø.

?

Der er også derfor jeg Carsten Storbjerg

gentagende har opfordret at CEO Anders Christian Dam

som den første selv med det samme sætter sit mandat frit.

!

Håber ikke det bliver nødvendigt.

Men jeg er om nogle er parat til at videre fører sagen til EU domstolen, for at disse kan fortolke lovene, i det tilfælde selv dommerne vil dømme anderledes, end hvad der er skrevet i loven.

Og selvfølge vil jeg i den forbindelse indbringe sagen til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Da jeg mener at jeg som dansk statsborger er udsat for hvad jeg har skrevet på banknyt, og at de danske myndigheder herunder politiet og justitsministeriet har nægtet mig hjælp til at stoppe en åbenlys forbrydelse, udført at en Bank som myndighederne i vid udstrækning selv samarbejder med, er jeg bange for at de danske myndigheder hellere vil dække over en åbenlys kriminel bank, end at beskytte ofrene for kriminalitet udført af banker.

!

Men Jyske bank ved jeg vil gerne tale med banken, om dette her for banken lille problem, som alle vennerne dækker over.

Jeg sagde allerede i 2015. til den grønne slagter afdeling ved Birgit Bush Thuesen, jeg kommer efter dem der har taget røven på mig, hvortil Birgit svarede, (ikke ordret) at det har Jyske Bank da ikke.

Jo det har Jyske Bank, og lige her med mig har banken valgt, nok den eneste ene banken ikke skulle udsætte for bedrageri.

Og

Kære alle jer 4 øverste bankdirektører i Jyske Bank

Anders Christian Dam,

Niels Erik Jakobsen,

Per Skovhus

Peter Schleidt

I kommer bare hvis i mener jeg med urette beskylder Jyske Bank for at lave dokumentfalsk og bedrageri, hvilket er udført ved ond tro.

Jeg er ikke bange for Jyske Bank selv om flere myndigheder dækker over jeres svindel mod mig og som der er fremlagt i min sag.

Den sag jeg har overtaget i selskabet.

BS-402/2015-VIB. sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS.

😊

Direktør ja det er såmænd mig.

Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5. 3100 Hornbæk

+4522227713

Jeg gentager her her igen at hvad jeg skriver, er faktum og jeg har beviserne.

Skal jeg kommer over forbi og fremlægge dem for dig Anders Christian Dam, på dit kontor i Silkeborg.

Det her er noget jeg synes vi skal tale om, at advokatsamfundet har valgt at dække over Jyske Bank ved at frikende de korrupte advokater, var ikke hvad jeg forventet, men det må de om, det her handler om danskernes retssikkerhed.

Og Anders Dam jeg skrev første gang til dig i maj 2016, det her er dit og bestyrelsens ansvar, tal med mig og tag din afsked.


 

Her er 2 august 2021. indsat et af de billede som indeholder en hel del links der understøtter hvad jeg skriver.

ANDERS CHRISTIAN DAM GÅ SELV AF NU.

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Rettet 31-07-2021. JYSKE BANKS FUNDAMENT: Bog med forklaring og indsatte bilag i tidslinje som dokumenterer at Jyske Bank koncernen er en kriminel organisation, der udnytter deres advokater og ulige stykke forhold til at lave bedrageri mod bankens kunde, og forklare hvorfor Jyske Bank bestak Lundgrens advokater.

Lundgrens NIELS GRAM-HANSSEN. 💰. Fik million opgave for Jyske Bank, mens Dan Terkildsen fra Lundgrens allerede var ansat for at fremlægge en større svindelsag mod Jyske Bank.
Men hvad gør Lundgrens advokater, efter Lundgrens valgte at tage mod bestikkelse, skjult som returkommission.

LÆS BOGEN OM JYSKE BANK OG DERES ADVOKATER, SOM SNART KOMMER.

Advokat nævnet som har afgjort, at Lundgrens advokater ikke har overtrådt god advokat skik.
Men har advokat nævnet tænk på konsekvenserne af deres afgørelse.

Når advokat nævnet vælger at holde hånden over Lundgrens advokater, giver det en præjudikat virkning.
Der direkte skader danskernes retssikkerhed.

I mail 30-07-2021 bliver dette fremlagt og delt med advokat nævnet.

Watch the Danish attorneys and banks, as there is evidence of organized crime, bribery and corruption in some of the largest danish companies, which try to stop the customer, who caught the Jyske Bank Group in gross fraud.

You as a journalist, who stumbles across this page, Banking – News. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks.

Do you want a exclusive true story, about danish banks’ use of fraud, and document false, corruption and bribery, among the largest danish banks as Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam Danish law firms as Lundgrens lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers, then you should check this page out.

Do you have any questions, please contact me, by text message at.
Phone +4522227713.

You can find me here on my facebook profile.

Best regards Carsten Storbjerg Skaarup
Soevej 5. 3100. Hornbaek.
Denmark. DK.

📢
Warning. Hvor mange korupte advokater findes der i Lundgrens advokat partnerselskab, som vil skade deres klienters økonomiske interesser, og undergrave klientens økonomi for at dække over andre klienters bedrageri, som her hvor Lundgrens ved deres advokaters I-Loyale handlinger, dækker over Jyske Bank A/S kriminelle handlinger.

Læs testen og de delte links, så ser du at der i Lundgrens advokat firma, findes et hav af inhabile og Iloyale advokater, hvorfor du advares imod at stole på Lundgrens advokater, altså med minder du allerede er kriminel.

SIDEN I linket opdateres. med flere oplysninger om advokat nævnets medlemmer, som deres bestyrelses poster, og hvem der mindst sammenarbejder med Jyske Bank A/S.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.
og / eller.
Lund Elmer Sandager advokater, og hvilke bestyrelser sidder de i.

Og hvor højt oppe i samfundet, finder vi de korrupte advokat virksomheder.

But why would the lawyer board, cover corrupt, incompetent and disloyal Danish lawyers, who cover crime committed by Danish banks.
Where several lawyer companies are involved, Lundgren’s lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers mention here, but there may well be more.

How big is the group of the many people that cover fraudulent businesses in denmark.

If you are looking for a job, or collaboration as a finance business partner with the largest banks.
Read more on BANKING NEWS. here you will find some of the best stock trades that you should refrain from.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.
og / eller.
Lund Elmer Sandager advokater.

Hvorfor nævnet ikke ønsker at bringe smuds frem om disse advokatvirksomheder, og Advokat nævnet derfor frikender virksomheder for overtrædelse af god advokatskik, hvor egne medlemmer er ansat eller partnere, eller blot venskaber til.

Har nogle af nævnets medlemmer kontakt eller berøring med Jysk Bank A/S ? du kan jo selv se efter, måske nogle af de virksomheder medlemmerne kommer fra laver bankforretninger med Jyske Bank A/S  

Når tidligere klient, i Lundgrens advokater.
I 2018 og 2019. Bad Lundgrens  fremlægge over for domstolen, at Jyske Bank A/S står bag brugen af svig forretninger, og falsk. (altså dokumentfalsk.)

ER DET SÅ IKKE KLIENTEN DET BESTEMMER, nej ikke efter afgørelsen 2020-1932. 30-06-2021. En afgørelse der iøvrigt har præjudikat virkning på fremtidig klager, med samme klage forhold.

SELV OM ADVOKATNÆVNET SKRIVER AT KLIENTEN INTET BESTEMMER, SÅ ER BESTIKKELSE ALTSÅ IKKE IORDEN.

NÅR DETTE OPSLAG MED LINKS TIL BANKNYT, DELES, ER DET EN ADVARSEL MOD LUNDGRENS ADVOKAT PARTNERSELSKAB, og MOD LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER OG IKKE MINDST EN ADVARSEL MOD DANMARKS NOK STØRSTE KRIMINELLE BANK. JYSKE BANK A/S

Da NIELS GRAM-HANSSEN indgik en for Lundgrens advokater, stor million aftale med Jyske Bank A/S i en ejendoms handel til omkring 600 millioner danske kroner, var der reelt tale bestikkelse, som var skjult som returkommission.

Dette million sammenarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S lykkedes det for de mange Lundgrens ansatte, at skjule overfor klienten, frem til 21. September 2019.

Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater har en betydelig økonomisk interesse med Jyske Bank

Klienten der ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S, kan naturligvis ikke have et advokat firma, der sandsynligvis er korupte, og som nægter at svare klienten.
Og samtidig har Lundgrens bevidst og uhæderligt holdt klienten ude af sagen.

Hvilket advokat nævnet 30-06-2021. Ved nævnes afgørelsen. Skriver at det må advokater gerne, da det alene er advokaten som bestemmer over klienten, og bestemmer hvilket påstande klienten har, og hvilken Processkrifter vil dele med klienten.

Det lykkedes for Lundgrens advokater at skjule et af sagsøgtes Processkrift C. overfor klienten.
Samt at skjule overfor klienten, at Lundgrens advokat har fjernet klientens forklaring, klagens BILAG 62. LINK. Og BILAG 63.BILAG
Deslige fjerner Lundgrens Bilag’s listen, og indsætter de bilag som Lundgrens ønsker, samtidens med at Lundgrens advokater overtræder deres tavshedspligt, da Lundgrens deler flere navne, som klienten ønsker skjult.

Når du som klient har behov for advokat bistand, for at få fremlagt din sag.

Og skal finde en hæderlig, ærlig, habil, troværdig, loyal advokat, så skal du vide at du ikke kan stole på nogle af Danmarks største advokatfirmaer.

For når de største danske advokatvirksomheder, samtidig med advokat firmaet er blevet ansat, til for dig at fremlægge som her, en svig sag mod en sagsøgt Jyske Bank A/S.

Og så advokat firmaet vælger direkte at ændre i “dine” klientens anbringer, og fjerne dine vidner, kort sagt pille din sag fra hinanden.

Og det samtidig med at andre advokater fra samme “Lundgrens” advokatkontor, af Jyske Bank bliver betalt millioner af kroner, for at yde rådgivning til den samme juridiske klient.

Jyske Bank A/S

Selv om klager og klient ansatte advokat Lundgrens advokat firma til, netop at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S.

Så har advokatnævnet besluttet at, advokatvirksomheder gerne må bistå samme klient Jyske Bank A/S, i en anden sag til mange millioner kroner.
Selv om at advokaten, så ikke fremlægge nogle af klientens svig og falsk anbringer mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Deslige med klienten 23-10-2019. Har opdaget at Lundgrens den 02-09-2019. Har ændret klientens afgørende påstand. AT SAGENS BILAG 1. ER PÅSTÅET FALSK, er ikke til hinder for at LUNDGRENS ADVOKATER. ÆNDRE KLIENTENS ANBRINGER. 

Klienten har kontinuerligt siden Lundgrens advokater blev ansat efter 30. Januar 2018, nedlagt påstand om at Sagens Bilag 1. Swap W015785. en rente bytte på 4.328.000 DKK er Falsk.

Swappen er ikke aftalt, den er ikke underskrevet, på trods af Jyske Bank koncernen, i dokument 16-07-2008. Og så. 24-07-2008 LINK. Og igen 30-07-2008 LINK. Har forsøgt at få kunden til at indgå den rente bytte med Jyske Bank A/S, såfremt at sagsøger og kunden vælger at optage det tilbudte underlæggende lån, der kunne rentebyttes.

Lundgrens skulle fremlægge at Jyske Bank har løjet overfor kunden, og at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager, (der hvor advokatnævnets, medlem Henrik Høpner også er partner.) At Lund Elmer Sandager gentagne har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, og har løjet at dette for swappen underliggende lån var optaget, som Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen her skriver. 2010 LINK. Og for domstolen også af Philip Baruch er blevet påstået omlagt, BILAG D. LINK, se side 2. Omlagt / ændre det bagvedliggende lån.

10/10-2018. Sagen er ændret til en svig og falsk sag. Lundgrens advokater svare aldrig på nogle mail. Omkring klientens anbringener.

Deler lidt af de i 5/6-2019. klagens fremlagte dokumenter.

Klientens påstande 06-12-2018- Bilag 40

8/7-2019. Bekræfter Emil Hald Vendelbo Winstrøm fra Lundgrens advokater, telefonisk, at forstå klientens anbringer.
Hør samtalen her DEL 1. LINK. &. DEL 2. LINK.

Lundgrens ansatte bekræfter 8/7-2019. Afskrivning af samtale med Emil Hald Vendelbo.
At have forstået at klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen, er svig, og at sagens Bilag 1. Swappen W015785. fra 16-07-2008. Påstår klienten er falsk.

Den ansatte assisterende advokat Emil Hald ved Lundgrens, lover 8/7-2019. ikke at fremlægge nogle, uden at klienten er fuldstændig enige, hvilket Lundgrens advokater alligevel gør 2/9-2019, hvilket Lundgrens advokater så skjulte over for klienten, så har advokatnævnet vedtaget at dette ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Så når Lundgrens, uden klientens godkendelse, uden at medtage Klientens påstande, og direkte ændre klientens påstande, hvilket Lundgrens advokater i Ond Tro fremlagde i Processkrift 2/9-2019. Som værende klientens påstande, hvilke Processkrift Lundgrens advokater deslige nægter at udlevere klienten en kopi af, selv efter Klientens anmodning 5/9-2019.

Så når klienten 5/9. 2019. Spørger Lundgrens advokater, efter en kopi af Processkrift 2. Fra 2/9-2019. Og Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen ikke ud levere en kopi.

Så har advokatnævnet 30/6-2021. Afgjort at heller ikke dette er ikke en overtrædelse af god advokat skik. 

Klienten skriver ved BILAG 106. 11/8-2019. AT SWAPPEN 16-07-2008 PÅSTÅS FALSK.
12/8-2019. Klientens påstande.
21/8-2019. Klientens påstande.
23/8-2019. Klientens påstande.
27-08-2019. BILAG 115. Klientens påstande.
30/8-2019. Klientens påstande.

30/8-2019. gentager påstande om svig og gentager vidner

Lundgrens fremlægger 2/9-2019. Processkrift 2.
som ikke er det klienten ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge.
BEMÆRK. LUNDGRENS ADVOKATER HAR BLOT FREMLAGT, AT DER IKKE FINDES NOGET LÅN. BILAG er fra klagen LINK

Og derudover fremlægger Lundgrens advokater mod klientens påstande, at klienten har godkendt og indtrådt den swap W015785. Som klienten, kontinuerligt har påstået er falsk.

Når Lundgrens advokater ændre klientens anbringer omkring at Swappen af 16-07-2008. W015785. Som klienten påstår er falsk.

Til at Swappen W015785. er blevet aftalt og godkendt. Se Processkrift 2. Som Lundgrens advokater 2 september har fremlagt.

Og et Processkrift som Dan Terkildsen, heller ikke vil udlevere klienten en kopi af.

Og det selv om klienten 5/9-2019. Anmoder Dan Terkildsen om en kopi.

Dette ændrede Lundgrens til at, klienten har 16-07-2008. Indgået swappen med Jyske Bank. Se hele Processkrift 2. 02-09-2019. Hvilket Lundgrens advokater bevidst og uhæderligt skjuler overfor klienten, for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank, der også er klient i LUNDGRENS ADVOKATER.

Denne måde som groft har tilsidesat deres klients påstande blev fremlagt og mere til, har advokat nævnet 30-06-2021. Afgjort ikke er overtrædelser af god advokat skik.

Hvilket også er fremlagt i klagen 2020-1932. Grundlovsdag 2020 over Lundgrens advokater.

Og med klientens primære påstand, som startet LINK. 30 november 2018. hvor klienten beder Lundgrens hjælpe med en sag, med flere svig forhold mod Jyske Bank. sagens Bilag 1. Swappen af 16-07-2008. Er falsk.
Er der intet at misforstå.

Da Lundgrens valgte at takke ja tak til Jyske Banks tilbud om sammenarbejde.
Var Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen, allerede få uger tidligere blevet antaget, til at fremlægge en betydelig svindel sag mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Det lykkedes for Lundgrens advokater hvor flere medarbejdere, mindst ved Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Pernille Hellesøe, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Karoline Stampe Eriksen og Dan Terkildsen i en eller anden form, at sørge for at manipulere med klientens svig og falsk anbringer. 

Og både uhæderligt og iloyalt, at modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for brugen af svig og falsk blev fremlagt for domstolen.

Klienten har indbragt Lundgrens advokater for at være iloyale og korupte, og for at Lundgrens har modarbejde klientens retssikkerhed, for at ville tabe sagen.

Når Jyske Bank A/S så efterfølgende har bestukket Lundgrens advokater, skjult som returkommission, for at Lundgrens advokater skulle sørger for at klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S aldrig bliver fremlagt, men blot at ændre klientens svig påstande, og i stedet fremlægge at klienten har fået dårlig rådgivning, dette gjorde Lundgrens for at ville tabe sagen mod Jyske Bank, og for at skuffe i retsforhold.

Lundgrens advokater fortalte ved Dan Terkildsen 13-08-2019. Link med mail 20-09-2019, hvor klienten spørger om Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank, hvilket Lundgrens advokater ikke vil svare på. Så når Dan Terkildsen sagde at det var ikke nødvendigt at fremlægge nogle af de mange svig og falsk forhold, som Jyske Bank har udsat deres kunde for, er grunden naturligvis at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater.

Dan Terkildsen siger også at det kan man tage de nasty ting under fremlæggelsen.
Dan Terkildsen som siger efter at have læst de af klientens kontinuerligt fremlagt påstande, som her

LINK. 11-08-2019. Med  LINK 12-08-2019.

og 13-08-2019. Samt igen LINK 18-08-2019. at Swappen W015785. af 16-07-2008 er falsk. og frembragt ved svig.

Dan Terkildsen har til dette møde 13-08-2019. tager Jens Grunnet-Nilsson og Emil Hald Vendelbo Winstrøm med, disse skal formentligt lære at manipulere Lundgrens klienter, ligesom Dan Terkildsen selv gør det.

Lundgrens ansatte der gentagne gange har fået fremlagt klientens anbringer, som også 27-08-2019. og der med henvisning til beviserne mod Jyske Bank A/S for brugen af svig falsk og ond tro.

Hvilket Lundgrens advokater af Jyske Bank koncernen ved returkommission, er blevet betalt for at få fjernet i klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

Når Lundgrens advokater, har fået flere instrukser om, intet at fremlægge uden at klienten har godkendt det som fremlægges for domstolen, så er det for at sikker klientens retssikkerhed.

Klienten ved ikke på dette tidspunkt at Lundgrens advokater er korrupte, hvilket først opdages LINK. 21 september 2019.

Direkte imod klientens anbringen, fremlægger Lundgrens advokater 2. September, det stik modsatte af hvad Klienten skriver.

Når Lundgrens advokater 2. September 2019. Skriver i Processkrift 2. LINK.
At klienten 16-07-2008. har indgået en swapaftale W015785. på 4.328.000 DKK med Jyske Bank.

Så er det i direkte modstrid med klientens anbringen, der er skrevet kontinuerligt til Lundgrens, som 13-08-2019. Og så her igen LINK. den 18-08-2019. Hvor klienten igen påstår Bilag 1. W015785. 16-07-2008. ER FALSK

LINK. sms 23-08-2019 intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

LINK. mail  med påstand 27-08-2019, og skriver at intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

Så når de iloyale Lundgrens advokater i Processkrift 2. 02-09-2019. Direkte imod klientens påstande, fremlægger noget andet, har fjernet klientens vidner og derefter ikke vil udlevere klienten en kopi af Processkrift 2. September 2019. Og det på trods af at klienten LINK. 05-09-2019. Der anmoder Dan Terkildsen om en kopi af LINK. Processkrift 2.

Så svare Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen slet ikke, på denne anmodning.
Lundgrens svarer heller ikke på LINK. mailen 20-09-2019. Om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, der afholdes et møde i Lundgrens, hvor Dan Terkildsen bestemmer at klienten ikke har krav på noget svar, og Lundgrens fakturere klienten for at spørger.

Når så advokat nævnet sag. 2020-1932. i klage afgørelsen 30-07-2021. afviser alle klager mod Lundgrens advokater og Dan Terkildsen, så kan det næppe betale sig at klage over advokater fra Danmarks største advokatfirmaer, da advokatnævnet har fastsat reglerne for, hvad advokat nævnet giver deres medlemmer lov til, et udsnit står længere nede.

At advokat nævnet har Henrik Høpner som medlem, og Henrik Høpner er partner med Philip Baruch på samme advokat kontor hvor Lund Elmer Sandager gentagne gange har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, så er det meget tænkeligt at advokat nævnet ikke selv er habile, men ønsker at holde hånden over de advokat virksomheder, som nævnets medlemmer selv er partner i.

Det er den danske elite, hvis medlemmer der dækker over andre kriminelle medlemmer, og derved er til hinder for at korrupte advokater, som Lundgrens advokat partnerselskab bliver stillet til ansvar, ligesom de løgnagtige Lund Elmer Sandager advokater, hvor Kristian Ambjørn Buus-Nielsen og Philip Baruch har dækket over Jyske Banks mange svig og falsk forbrydelser.

Når Lundgrens advokater skulle fremlægge at Partner Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager, gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, som det ses i klagens Bilag. brevet 1 febuar 2019. LINK. Og Lundgrens advokater mod klientens instrukser ikke fremlagde nogle af klientens anbringer

Det bliver meget tydeligt, at Advokat nævnets medlem Henrik Høpner, der også er advokat i Lund Elmer Sandager advokater, hvor Henrik Høpner er partner i Lund Elmer Sandager advokater, der er kraftigt involveret, eller direkte indblandet i Jyske Banks million svindel, altså i den svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S som Lundgrens advokater var ansat til at fremlægge, men hvor Lundgrens advokater desværre valgte at tage mod bestikkelse / returkommission fra Jyske Bank koncernen, mod ikke at fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S

Advokat nævnet kan ikke have læst eller sat sig ind i hele klagen.
Når advokatnævnet skriver at
NÆVNET HAR LAGT VÆGT PÅ.
At Lundgrens advokater blev fyret, efter at sagen var berammet til hovedforhandling, da Lundgrens 24 september 2019. blev fyret.

Dette er faktuelt forkert.
Fra 5 september 2019. Og frem til klienten 21. September 2019. Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater med stor sandsynlighed er iloyale og korrupte, og til Lundgrens advokater bliver fyret 24. September, sagen var altså ikke berammet, da Lundgrens advokater, og Dan Terkildsen blev fyret.

Sagen’s faktiske forhold i klientens sag, hvilket Lundgrens blev ansat til at fremlægge.

Fremlægges først 4 maj 2020. Processkrift 3. Da klienten skulle prøve at finde en hæderlig advokat, blandt advokat samfundets medlemmer, og der findes tydeligt vis ikke hæderlige advokater i Hellerup ved Lundgrens advokat partnerselskab.

Og sagen berammes først 3 december 2020.

Sagens anbringer fremlægges ved yderligere et Processkrift 4. 23 december 2020. Og suppleres med et Processkrift 5.

Med nævnets afgørelse, hvor klagens 27 klagepunkter. Og de ubesvarede 26 opfordringer. Til Lundgrens advokaterr, som advokat nævnet samlet afviser, hermed fastlægger advokat nævnet nye og faste retningslinjer, for hvad en advokat må, og hvornår der er en overtrædelse af god advokat skik, eller de advokatetiske regler. 
Denne afvisning af klagen.
Som her er delt med bilag.

Har stor betydning for alle de danske advokater, som nu kan henvise til denne her afgørelse, for hvad danske advokater må i henhold til advokatnævnet.

Hvilket skal deles med landets advokater.

Og som Advokat nævnet selv bør skrive i advokat samfundets artikler.

Du kan som klient til de danske advokater, ikke stole blindt på nogle af de store danske advokatvirksomheder, det er hvad Danskerne må acceptere efter advokat nævnets medlemmer har afvist alle 27 klage punkter over Lundgrens advokater.

ET STORT PROBLEM FOR KLIENTENS TILLID TIL DANSKE ADVOKATVIRKSOMHEDER.

Efter advokatnævnets afgørelse, på klagen over Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen.
Giver advokatsamfundet de danske advokater, ret til i vidt omfang selv ret til at bestemme hvad der skal fremlægges, og hvem der skal vidne.
Advokat nævnet skriver desuden. Der må indrømmes en advokat betydelig rammer.
Altså en advokat må gøre hvad Advokaten selv vil, og ikke hvad klienten har ansat advokaten til.

Når advokatnævnet med medlemmer, der er placeret i store advokatvirksomheder, har besluttet for advokatnævnet, at det ikke er klienten selv som bestemmer, men alene advokaten, som klienten har ansat der bestemmer alt, bør du undgå disse advokater, jeg har været smadder heldig at kunne finde en advokat som er hæderlig og ærlig, hvilket er ret svært at finde. 

Det er ikke klienten som bestemmer over sin egen sag, men alene advokaten.

Er at:
Advokater behøver ikke at svare klienten.
.
Advokater behøver ikke dele sagsøgers processkrifter, med klienten.
.
Advokater behøver ikke dele sagsøgte’s processkrifter, med klienten.
.
Advokater behøver ikke at dele retsbøger med klienten.
.
Advokater må gene ændre klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne indkalde andre vidner end dem klienten har sagt, uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne indkalde andre vidner, uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne vildlede klienten.
.
Advokater må gerne lave Bilag’s rod.
.
Advokater må gerne skrive taxa regning på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.
.
Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokat samfundet, har 30 juni 2021. besluttet ved 5 medlemmer af advokat nævnet.

At klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer.

DÆKKER ADVOKATNÆVNET OVER KORRUPTE OG ILOYALE ADVOKATER, DER ER MEDLEMMER AF ADVOKATSAMFUNDET. 

Formoder da at alle medlemmerne af advokatnævnet er helt enig i, at det alene er en klients advokat der bestemmer, og ikke klienten. Nævnet bør være klar til at besvare henvendelser, når de og medlemmerne orienteres om konsekvenserne af afgørelsen, der er til stor skade for klienterne retsstilling, og er en afgørelse der er til skade for den enkelte danskers retssikkerhed.

Her ved Formandskabet.
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). / 
Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). / 
Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand). / 

&

HER KAN DU LÆSE MERE OM NÆVNETS MEDLEMMER:

Om de medlemmer der er udpeget af justitsministeren, også er helt enig i at det er advokaterne som alene, og helt suverænt bestemmer over hvad klientens påstande og anbringer er, og at disse advokater derfor ikke behøver at svare klienten, eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten agter at fremlægge, og uden fuldmagt må ænder i alt det klienten vil have fremlagt, og gerne må nægte at udlevere Processkrifter til klienten.

Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk. – .
2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening. -.
Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. -. 
Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark. -.
Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark. -.
Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet. -.
Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri. -.
Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk. -.

&.

De medlemmer der er valgt af Advokatsamfundet, er de også alle sammen enige med, advokatnævnets afgørelse, at det er advokaterne som bestemmer suverænt over hvad klientens påstande er, uanset at det er en krænkelse af klientens retssikkerhed. ? :  

Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. Horten advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Henrik Høpner, København. Lund Elmer Sandager. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. Herbst Thoregaard & Lange Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Anders Quistgaard, Odense. Quistgaard Advokatfirma. –
Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. Bech Bruun advokater. –
Advokat Jens Steen Jensen, København. Kromann Reumert advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Gert Dyrn, Fredericia. Stage advokatfirma. –
Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. paragrafadvokaterne. –
Advokat Lars Kaasgaard, Viborg. Leoni Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Og også

Om Advokatnævnets stedfortrædere:

Alle er enige i at afvise klagen over Lundgrens advokater, klagen er vel begrundet, og dokumenteret, kan de samlede medlemmer jo samlet tage stilling til.

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. –
Landsdommer Dorte Jensen. Dommer Mette Søgaard Vammen. –
Advokat Anne Sophie Vilsbøll. –
Advokat Maryla Wroblewski. –
Advokat Pernille Bergholt Buhl. –
Advokat Steffen Nielsen. –
Advokat Lotte Lindahl Andreasen. –
Advokat Jacob Pinborg. –
Advokat Carsten Pedersen. –
Advokat Erik Østergaard-Nielsen. –
Advokat Peter Fogh. –
Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck. –
Advokat Michael Meyn. –
Advokat Jens Jørgen Viuff. –
Advokat Jonna Hjeds. –
Advokat Johan Johnsen. –
Advokat Lars Rieck Sørensen. –
Advokat Tina Bach. –
Advokat Lene Brun. –

Direktør Morten Frihagen. –
Seniorjurist Jakob Steenstrup. –
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. –
Seniorchef konsulent Lars Frolov-Hammer. –
Byrådsmedlem Lone Ravn. –
Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. –
Jurist Anne Dehn Jeppesen Byrådsmedlem Thyge Nielsen. –

Om alle disse nævnte fra advokatnævnet, så alle sammen er enige, i at Lundgrens advokater ved deres partner Dan Terkildsen og ansatte i øvrigt ikke har overtrådt nogle af de advokat etiske regler. ?. 

Da kun 5 af disse medlemmer har besluttet at for advoknævnet at afvise alle klagepunkter.
Ville det være interessant at vide hvem de er, og om også de øvrige medlemmer er helt enige, da afgørelsen giver de danske advokater ret til at modarbejde klientens påstande mod en sagsøgt bliver fremlagt i domstolen.

I afgørelsen at det ikke er klienten som bestemmer over sin egen sag, det gør alene advokaten, som ikke behøver at inddrage klienten, i hvad advokaten foretager sig.

Alt dette må du spørge advokatsamfundet om.

Advokatnævnets afgørelse som har præjudikat virkning for andre klager med samme klage forhold, og åbner nemlig betydelig muligheder, for at advokater, frit kan tage mod bestikkelse under dække som returkommission, for at modarbejde deres egen klienter, ved intet at fremlægge, men bevidst og uærligt kan modarbejde klienten, ændrer i klientens påstande, for at skade klientens sag, der her mindst kan sætte danmarks anden største bank, Jyske Bank under skærpet tilsyn, for at lave dokumentfalsk og bedrageri, hvilket Lundgrens advokater skulle fremlægge som brug af svig og falsk.

Man kan vel godt sige at Jyske Bank har lavet undergravende virksomhed ,for at kunne tage deres kundes private ejendom og udlejningsejendom, selv kundens hjemmesider som denne her, ville Jyske Bank have da banken ved Casper Dam Olsen ved et grin satte fingeren hvor kunden var blevet afkrævet en underskrift.

Og sagde se jeg har også taget pant i dine domæner, Casper Dam nærmest grinede af kunden som var svækket efter sin livstruende sygdom, eller hvad en hjerneblødning på 2,5 cm er betegnet som.
Kort efter sender Anette Kirkeby kunden med sin bemærkning.

Nu er du også blevet en dårlig kunde.
Kunden som ikke ved at Jyske Bank, har udsat ham for million svindel, ved hjælp af dokumentetfalsk, bliver sendt til afvikling ved den grønne slagter i Silkeborg.

Hvor Birgit Buch Thuesen står klar med yderligere krav, og nægter iøvrigt kunden at tage advokat forbehold.

🙈🙉🙊🤪

 

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.