03-08-2019 fremlægger eller gen fremlægger påstand mod Jyske bank for svig og falsk, ligesom 3. og 25 januar 2018

Læs vores brev / mail til retten 03-08-2019 hvor vi bekræfter, overfor retten at den af os påstand om, SVIG og FALSK samt UDNYTTELSE. som blev fremlagt i januar 2018. stadig er den samme.

Kopier er ikke de bedste, men kan læses, Vi Ønsker stadig at modtage retsmægling, som retten tibød 12-04-2019 og som vi takker ja tak til 16-04-2019. men Jyske Bank er stadig tavse, imens sagen vokser, da vi påstår at koncernledelsen står bag bankens svig, og det sker i forening.

Hvad sker der efter Domstolen 13-11-2018 sender dette brev, og beder vores advokat bekræfte at de af os fremlagte bilag skal udgå, vi har lige efter brevet her, skrevet til vores advokat, at ingen bilag skal udgå. Men har ingen viden om vores ønsker, om at beholde vores beviser i retten, er blevet imødekommet, eller om de er blevet taget ud.

FOR AT RETTE OP PÅ EN LILLE MULIG FEJL, GEN FREMLÆGGER, VI DE BREVE SOM KAN VÆRE SMUTTET VÆK, MEN SOM JO INDEHOLDER VORES PÅSTAND OM SVIG OG FALSK, HVILKET VI HAR FREMLAGT RETTEN Januar 2018

LÆS HVAD VI SKRIVER 02-08-2019

Vi er faktisk nervøse for, at vores nye advokat heller ikke vil fremlægge vores påstand om SVIG OG FALSK i sagen mod Jyske Bank A/S
DA SVIG OG FALSK IHVERTFALD IKKE ER BLEVET FREMLAGT.


Har 02-08-2019 kommet til at skrive et forkert års tal til et henvist brev til retten, for at undgå at RETTEN undlader at INDSE vores Påstand, om svig Aftalelovens § 30. og falsk allerede er fremlagt retten januar 2018

🙂


Vi skriver til domstolen 3. januar og 25. januar 2018.
At Svig Falsk Udnyttelse er vores påstand.
Se kopi af breve.

VI HAR NATURLIGVIS FLERE GANGE OPLYST AT VORES SAG, ER EN SVIG OG FALSK SAG. eks. Som I BREVET HER FRA 04-11-2018 HVOR VI BEKRÆFTER OVER FOR VORES ADVOKAT, AT RETTEN 03-01-2018 ER BLEVET OPLYST AT VORES SAG MOD JYSKE BANK A/S. ER EN SVIG OG FALSK SAG.

Men glemte dog at fremlægge sagen som vi har fremlagt det som svig og falsk 18-12-2018. hvilket vi måtte rette op på, inden det blev for sent, og 28-12-2018 fremlagde vi selv Bilag 28-101 og fremhævede at vi påstod SVIG og FALSK

VI RETTER OG GEN FREMLÆGGER 03-08-2019

DISSE 3 TIDLIGERE FREMLAGTE BREVE, Gen Fremlægges retten.

Her kan du læse de 3. breve 3 Januar og 25. januar 2018 til Domstolen i sagen. med fremhævninger AF PÅSTAND, GENFREMSENDT 03-08-2019

Nogle kan syntes dette her virker vildt, DET ER DET OGSÅ. for når banker kan slippe af sted med at lave groft svig / bedrageri i så mange år. er der jo noget galt med retssikkerheden for de kunder bankene snyder.

Når ikke engang Politiet vil stoppe Jyske Bank, så må banken jo forvente at på et eller andet tidspunkt, møder banken en kunde som tager kampen op.

OG HER HAR I MØDT HAM.

Nej det var en fejl, han ville vi heller nyde i drejejulet, end at skulle kæmpe imod en svindler bank, som jyske bank, jo åbenbart vil være.

NEJ ANDERS DAM & PHILIP BARUCH DET ER OS, VORES FAMILIE I / Jyske Bank UDSÆTTER FOR SVINDEL, MØD OS HVIS I TØR.

Har du prøvet trøjen vi sendte, resten af din ledelse kan også godt få en HELT GRATIS, og med gratis mener vi gratis, der er ikke nogle skjulte gebyrer eller andre løgne. BARE RING 22227713

Anders prøv nu at tænke på andre end dig selv, vi anklager dig / jyske bank for svindel, det kræver naturligvis at vores advokat sørger for at fremlægge vores anklager, men vores advokat fremlægger vel de beviser som vi beder om, og kan få Jyske bank dømt for svig og falsk. Du svarer ikke på vores påstande i Bilag 100. og 101. hvorfor ikke. ? Retten har efter det af os oplyst, 09-01-2019 bet Jyske bank komme med deres afslutende bemærkninger 19. febuar 2019, hvilket vi først 22-03-2019 telefonisk bliver oplyst, at jyske bank er udeblevet fra retten 19. Februar, altså har ikke svaret på vores påstand i Bilag 100. & 101.

Anders har du og Jyske Bank løjet om at vi har lånt 4.328.000 kr. Osv osv. Var det så ikke på sin plads at indrømme og undskylde 11 år. Bedrageri.

Dette er ikke morsomt, men vi har sagt vi tager gerne kampen, når Koncernen ikke selv vil indrømme groft og mange års svig.

BARE VORES ADVOKAT VIL FREMLÆGGE DEN SVIG OG FALSK SAG VI HAR ANSAT HAM TIL.

Vi mødes i RETTEN Anders Dam JYSKE BANKPåstande som vi fra februar 2016, har bedt vores advokater om, blev fremlagt i sagen


Først rødstenen advokater som valgte at modarbejde deres klient, altså os. og gå jyske banks ærinde.


🙁


Når vi er oppe i mod en af nok Danmarks største svindler organisationer som Jyske bank syntes at være medlem af


Og som sagen her udvikler sig, kan vi efterhånden sætte en tykkere og tykkere streg under, at Jyske Bank drives af en kriminel bestyrelse, hvilket i sig selv bør få finanstilsynet til at undersøge sagen her.


/

/


Vi har oplyst Finanstilsynet i 2016 om at jyske bank laver SVIG / Bedrageri.
Svaret var, det var et mellemværende i mellem kunden og banken.Vi fremlægger igen Finanstilsynet 1. maj 2019 dokumentation for at Jyske banks koncernledelse står bag Svig i mod kunde, altså svig forbrydelsen sker i forening, og fortsættes.


Svaret er at der er en sag i civil retten, og Finanstilsynet vil ikke blande sig i sagen.


/

/

Finanstilsynet om Finansiel virksomhed den fulde lov.


Finanstilsynet skriver Selv


Proces for overtrædelsessager


Finanstilsynet sigter efter at kunne gribe ind på et så tidligt stadie som muligt


Finanstilsynet indleder altid en sag med at vurdere, om det er sandsynligt, at en overtrædelse af lovgivningen kan have fundet sted.


Den indledende vurdering skal sikre, at personer og virksomheder ikke besværes med f.eks. at svare på spørgsmål, hvis det allerede fra begyndelsen kan afklares, at reglerne ikke er overtrådt.


Vurdering finder sted, uanset om sagen er opstået på baggrund af en henvendelse udefra, via markedsovervågning eller i forbindelse med tilsyn med en virksomhed.


Hvis den indledende vurdering viser, at der er eller kan være tale om en overtrædelse, der stadig er i gang, giver Finanstilsynet den pågældende person eller virksomhed et påbud om at lade adfærden ophøre med det samme.


Det sker typisk via et telefonopkald fulgt op af en skriftlig afgørelse om overtrædelsen.


/

/


En betingelse for at kunne drive bankdrift i danmark er.

SE OGSÅ LINK


Medlemmerne af virksomhedens bestyrelse og direktion opfylder kravene til egnethed og hæderlighed.


Skal have et tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen.


Ikke må være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde


Link til finanstilsynet om at få tilladelse som betalingsinstitut

/

/


I så fald jyske bank, med konsernledelsen i ryggen dømmes for svig og falsk.


Forsvinder grundlaget så ikke for, at have tilladelse som betalingsinstitut


Med mindre den samlede koncernledelse afsættes, og der findes en ny og hæderlig bestyrelse, hvis det snart er muligt.


🙂

🙂

🙂


Måske er det derfor, vores advokater stadig ikke, har fremlagt vores sag, som er PÅSTÅET SVIG OG FALSK


Et svig forhold som fortsættes.


VI HAR KLART OG TYDLIGT SKREVET MANGE GANGE. AT SAGEN ER EN SVIG OG FALSK SAG.
DETTE FASTHOLDES.


/

/


Vi har ud over de bilag vi selv har fremlagt 28. december 2018 anmodet om at vores advokat skal fremlægge

FORLØBET ER DISSE 2 BILAG ANMODET FREMLAGT, SOM DEM VI ANMODEDE FREMLAGT 6/12-2018


Brevet til Jyske banks koncernledelse 28-01-2019 Skal fremlægges som Bilag 102.


&


Brevet til Jyske Banks Koncernledelse 20-06-2019 Skal fremlægges som Bilag 103.Dette er for at vi i retten vil understrege at koncernledelsen i Jyske bank står bag, at vi stadig udsættes for svig, vi oplyser ganske tydeligt til koncernledelsen Att CEO Anders Dam


At Jyske Bank udsætter os for bedrageri.
Hvilket også står i Påstenden Bilag 100. & 101. fra 28-12-2018


🙂

🙂

🙂


NÅR DANMARKS ANDEN STØRSTE BANK, JYSKE BANK LAVER BEDRAGERI, ELLER BARE SOM


VI HER FREMLÆGGER DET I VORES PÅSTAND SVIG OG FALSK.Så forventer vi efterhånden også at svindlerer i den størelse som Jyske bank koncernen jo er, benytter sig af usle tricks, som udover at lyve i retsforhold, også manipulare med bilag, laver dokumentfalsk, laver mandatsvig, laver fortsat bedrageri.


Når en dansk bank som Jyske bank er så langt ude, og ikke ved at loven også for banker skal overholdes, er det et problem for hele Danmark.


Danmark er i forvejen ramt af den ene skandale efter den anden, eks, Hvidvasknings sager for milliarder i både Den Danske bank og Nordea, disse sager er størrer, end den millionbøde Jyske bank fik for hvidvaskning i spanien.


Men i danmark er bankerne åbenbart fredet af staten, og derfor driver de uhæderlig bankvirksomhed.Så mon ikke også derfor Jyske bank, og deres partner i Lund Elmer Sandager Advokater, fortsætter med at drive deres uhæderlige bankvirksomhed.


Og for enhver pris, vil forsøge at lave en lokumsaftale, med den / de advokater kunden har ansat, til at netop at hjælpe med at stoppe svindlen.


En lokumsaftale kunne eks. handle om at skade klientens sag, ved ikke at fremlægge klientens påstande og beviser.


BARE EN TANKE.

🙂

🙂


Sagen er udemærket, og godt beskrevet i politi anmeldelse fra påsken 2016, en anmældelse der ligger ved vores advokat


En anmeldelse om bedrageri, som politiet nægtede at efterforske, og skrev vi kunne føre sagen i en civilretlig sag.


Det er altid så det vi prøver på


🙂

🙂


MEN DET ER FANDME SVÆRT


ALLE INSTANSER OG DEM DER SKAL HJÆLPE OS, SYNTES AT MODARBEJDE AT SAGEN FREMLÆGGES SOM SVIG OG FALSK


!


Og til dato har ingen af vores advokater, ville svare eller kommentere, nogle af vores påstande, som handler om JYSKE BANKs bedrageri og dokumentfalsk.


Svig og Falsk”


🙂

🙂

🙂


Det tætteste på en kommentar til vores påstande.

LÆS OGSÅ VORES PÅSTAND HER


Er efter den 40 siders kladde, med nok 80 bilag vi sendte 6. December 2018, og bad om blev fremlagt i det afsluttende processkrift 18. December 2018.


Vi gjorde det meget klart, for den fuldmægtige, der fik den nye mappe, at alle forhold og bilag skulle medtages.


Selvfølgelig omskrevet på advokat sprog.Kladde til det afsluttende processkrift blev afleverede 6. December til vores advokat, var naturligvis for at det skulle bruges, og det indeholder vores påstande.


Vi er kommet til afsluttende processkift, altså fremlæggelsen er ved at slutte, derfor var det ekstremt vigtigt for vores sag, at netop få fremlagt vores sag nu.KOMMENTARER TIL VORES ANKLAGER


Den fuldmægtige ringer 18. December var. Kl. 17


Hun skulle nu lave det afsluttende processkrift, der skulle afleveres samme dag.


I den forbindelse siger den fuldmægtige blot, at det var nogle grove anklager, var har imod Jyske bank.


Læs vores bilag og sammenlign dem med vores påstande.

DET HANDLER OM HVAD JYSKE BANK HAR LAVET.
OG KAN VI BEVISE DET ?

BEVISERNE TALER FOR SIG SELV.

JYSKE BANK STÅR BAG MILLION SVINDEL.


Det er hvad Dommerne skal vurdere.


Vi får af advokaten, åbenbart ikke lov til 18. december 2018 at få fremlagt vores påstande mod Jyske bank for Svig Falsk Udnyttelse


Kun at vi ikke har noget lån, og derfor ikke har nogle rentebytte, vi vil have fremført påstanden om SVIG OG FALSK


VI GØR GÆLDENDE AT DER ER UDØVET GROFT OG DER ER FORTSAT SVIG.


ANKLAGER SOM IKKE ER GROVE BESKYLDNINGERMEN BLOT FAKTA, SOM VI ER VORES PÅSTAND.


DENNE PÅSTAND FASTSHOLDES SOM SVIG OG FALSK.


Hvilket er skrevet kontinuerligt til vores advokater siden 2016, uden vores påstande er blevet fremlagt.Vi har i en periode efter Thomas Schioldan Sørensen Rødstenen advokater, vælger at trække sig fra sagen.


Ingen advokat.


Du kan jo selv gætte på hvorfor advokat Thomas Schioldan Sørensen, vælger at trække sig


Og uden at fremlægge vores påstand om SVIG OG FALSK.


Og tænke over hvorfor Rødstenen advokater ikke ville svare os, og vi måtte have en anden advokat, til at spørger advokat Thomas Schioldan Sørensen, om Rødstenen Advokater har fremlagt vores påstande, om SVIG og FALSK over for retten og Jyske Bank


Før Rødstenen Advokater svare, ikke os men den advokat vi måtte have ekstra for at få vores 🙂 advokat fra Rødstenen til at svare.


Nej de har ikke fremlagt vores påstande.


“Derfor er brevene og bilagende 3. og 25. januar 2018 blev sendt til retten.”At rødstenen advokater bagefter vælger at trække sig


Og det sker efter, vi desværre har konstateret at Rødstenen advokater har løjet for os, som var deres klient.


Dels har Rødsstenen advokater ikke fremlagt sagen, som det anmodet svig og falsk, mod jyske bank


Som Thomas Schioldan Sørensen. ellers mange gange er blevet fremlagt, og anmodet om at fremlægge.At Rødstenen advokater så ovenikøbet påstår, vi telefonisk har aftalt at hæve sagen mod jyske bank, og Thomas Schioldan selv påtænker at hæve sagen, ER EN KÆMPE LØGN. MEN VI MÅ JO BARE KONSTATERE AT RØDSTENEN ADVOKATER, HAR VALGT AT GÅ I MOD DERES KLIENT, OG HJÆLPE JYSKE BANK.


Hvilket formentlig er sket efter aftale med Philip Baruch, fra Lund Elmer Sandager Advokater.


Det lykkedes ikke for vores advokat og Lund Elmer Sandager at få hævet sagen, men de og jyske bank ønskede at forsøge.Vi kæmper ikke længer kun mod jyske bank, Men kæmper mod den samlede koncernledelse, der stå bag forbrydelsen.


Vi skal også kæmpe imod advokaterne fra Lund Elmer Sandager, som lyver i overfor retten i svar skrifter og påstande, for at skuffe retsforhold


Dette meddelte vi til Domstolen 3. og 25. Januar 2018. og medsendte Bilag,

At de var litreteret forkert
Gør dem ikke u gyldige.BEMÆRK AT RETTEN 13-11-2018 BEDER VORES NYE ADVOKAT, BEKREFTE. AT RETTEN KAN SE BORT FRA DISSE BILAG.


Hvad er der svaret ? det ved vi ikke. Men bilagende er 28-12-2018 blevet genfremlagt


Og de 2 breve samt 1 mail, fra 3. januar og 25. januar 2018 er igen sendt til retten 03-08-2019 i det tilfælde at, retten uden vores viden, men efter aftale med vores advokat har har fået bekræftet, at skulle se bort fra disse fremlagte breve.


🙁

🙁


Slut 2017 og Start 2018 STÅR NU UDEN ADVOKAT


Det er derfor vi skriver til retten, 3. Januar og 2 breve fra 25. januar 2018. “Det ene er en mail”


I breve til RETTE skriver vi ganske klart, med cc til jyske banks advokat


AT SAGEN HANDLER OM SVIG FALSK OG UDNYTTELSE. SÅLEDES PÅSTANDEN ER FREMLAGT.Vi skriver blandt. til retten at vores tidligere advokat Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, ikke ville oplyse retten og jyske bank, at sagen er blevet en Svig og Falsk sag, eller retter at Rødstenen advokater ikke ville fremlægge vores sag.


Vi skriver også til retten, at vi leder efter en advokat, der vil varetage klientens, altså vores interesser, og fremlægge sagen mod jyske bank, som det svig og falsk vi har bet sagen fremlagt som.


Læs hvad vi skriver og gensender til Domstolen, 3. august 2019 i det tilfælde, af at retten er blevet bekraftet, at kunne se bort fra disse breve.Start 2018 finder vi gennem anbefaling, en advokat der arbejder for en anden bank i forvejen, og derfor har stort kendskab til Bankjura, udover dette her først og fremmest er en svig og falsk sag.


Vores nye advokat, har lovede at hjælpe os.


Mener det var i Marts 2018, han lovede at give den fuld gas, hvis banken ikke selv ville indrømme svig og falsk, eller på anden måde finde en løsning.

At Jyske bank koncernen fortstter bedrageri “Svig” senest 28-06-2019 er et valg koncernen ledelsen har taget.


Og dermed fast tømmrer, at ledelsen er sammen i forening om at lave Lave og fortsætte Groft Svig.


🙁

🙁

🙁


Som vi har fremlagt det for vores advokat


Er vi oppe imod en af Danmarks nok største kriminelle organisation “JYSKE BANK”


Og ligger vi heller ikke fingrene i mellem, når vi beskylder koncernen ledelsens medlemmer, for at stå bag dette her fortsatte svig mod os.


Ligesom vi beskylder Lund Elmer Sandager Advokater for at lyve overfor retten, og dette er for at ville skuffe i retsforhold.


Dette har vi før skrevet vi til domstolen 3 og 25. Januar 2018.


Og nu skriver vi det igen 3. August 2019, OG # VI BEDER SAMTIDIG DOMSTOLEN FØLGE OP PÅ ANKLAGEN, MOD LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER, FOR AT LYVE OVERFOR RETTEN I RETSFORHOLD. # og med gensender breve & mail af 3. Og 25. Januar 2018I det tilfælde Domstolen er blevet bekræftet, at kunne se bort fra disse breve, er de her med gensendt / genfremlagt Retten.


Har dog rettet bilag nummer, så de passer med littering og fremhævet nogle steder i de til retten fremsendte, “genfremsendte” breve.Som du nok ved har vi kæmpet siden februar 2016 for at får vores advokater til at fremlægge vores påstand om SVIG OG FALSK
Samt vores beviser herfor.


🙁


Det er ikke lykkedes i 2016, 2017


Så får vi ny advokat


Men får heller ikke i 2018 frem til 2. August 2019 fremlagt vores sag som det SVIG & FALSK vi har bedt sagen fremlagt som.Vores advokat og fuldmægtige taler på intet tidspunkt noget om svig og falsk.


Det er ikke blevet fremlagt af vores advokat over for retten, men sagen er blevet fortsat som den blev startet og fremlagt i 2013 som kun dårlig rådgivning.


Hvilket mange mange gang er oplyst ikke længere er sagen, man kan blive helt træt af at skrive det samme om og om igen.


🙂

🙂


Men tilbage til sagen
vores nye advokat har bare fortsat sagen, som den var i 2015, dog med at der ikke findes noget lån.


Dette har vores advokat fremlagt 28/9 2018 i processkrift, og fastholdt 18/12 2018 i afsluttende processkift.Og har ikke fremlagt vores påstande
SOM ER SVIG FALSK om Ugyldighed. Aftalelovens § 30.
Dette er således sagen er
Og naturligvis findes der heller ikke noget lån.


🙂

🙂


Vi bliver nervøs for, om vi kan misforstås, måske skriver vi det ikke tydeligt nok.


Er jo ordblind, og når ikke en advokat til sokkeholderne, derfor forventer vi også at vi får alt den hjælp vi beder om, for at sagen føres som SVIG og FALSK


Selvfølge skrevet på advokat sprog.


🙂

🙂

🙂


Da vi 28/12 2018 vælger selv at fremlægge vores påstand, som er SVIG OG FALSK OVER FOR RETTEN.


VORES PÅSTAND ER BILAG 100. og 101. kalder det også en vidne forklaring , med det er påstande understøttet af de bilag der er fremlagt.


Vi fremlægger vores Påstand med bilag 28 til 101.


Bilag 28. 29. 30.Har vi overfor retten bare rettet bilags nummer, da littering var forkert, og vores advokat 28/9 og 18/12 2018, har litreret disse

Bilag som 18. 18. 19. hvilket retten skrev 13-11-2018 at bilag 18 måtte være Bilag 28. så igen Bilag 18. og 19. fra 18/12 er jo derfor Bilag 29. & 30.


Det er vigtigt vi selv laver en hvis form for kvalitetskontrol af vores sag, for at undgå fejl og huske på det er jo vores sag.


DET ER VEL OS DER BESTEMMER HVAD DER SKAL FREMLÆGGES.
OG OS DER BESTEMMER, HVAD VI MENER ER VIGTIGT AT FREMFØRER, OG DET ER SVIG.


🙂

🙂


Vi har i sagen siden 16/4 2019 anmodet vores advokat om kopi, af alle breve til og fra retten.


Vi har anmodet om, af få disse kopier fra retsbogen, en del gang uden at have fået dem.


Vi forslog derfor selv telefonisk 8/7-2019 Om vi ikke selv skulle kontakte retten for at få dem, men blev lovet at nu ville vi får dem inden for et par dage.


Blev oplyst grunden til de ikke var kommet, var at de var svære at finde.Derfor bad vi 2. August 2019 Retten om at fremsende os kopier af de breve vi ikke har fået efter 13/11 2018


Vi har ikke noget fra tidligere, men vores fokus er på, hvad der foregår i vores sag, efter denne dato.

Hvad har vores advokat svaret retten

Efter retten 13-11-2018. beder advokaten bekræfte overfor retten, at retten kan se bort fra det vi har fremlagt, da vi i en periode, var uden advokat.


Altså disse breve fra 3. og 25. Januar 2018. som vi 2. August 2019 jo henviser til.


“Findes disse breve ikke længere i retten ?”


Vi ved ikke om vores advokat har meddelt retten, at retten kan se bort fra det vi har fremlagt i den periode vi var uden advokat.


Vi ved vi har skrevt til vores advokat, lige efter 13-11-2018

AT RETTEN IKKE MÅTTE SE BORT FRA NOGET AF DET VI HAR FREMLAGT.


Da vi ikke ved om vores advokat har svaret retten, eller hvad han har svaret.

Eller om retten selv har ladet disse bilag og breve udgå. Vælger vi at sikker os om genfremsende disse i forbindelse med brevet 02-08-2019 da vi henviser til disse breve.


!


Bilag til breve, er jo som næsten alle FREMLAGT retten igen, og littering er rettet.


Men i det tilfælde 3 breve og mail. fra 3. og 25. januar er meddelt kan fjernes i vores sag.


Er disse breve gensendt 3. august 2019, og vil være fremlagt for retten i sagen.


🙂

🙂


Håber ikke nogle, heller ikke domstolen kan være i Tvivl om at sagen handler om SVIG FALSK og UDNYTTELSE.


Er du i tvivl. ?


kontakt os på 22227713


Hvis du finder fejl eller noget der er forkert, så ring og vi får det rettet.


Vh

Storbjerg Erhverv
Søvej 5. 3100 Hornbæk

22227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk