09-10-2019 Lundgrens til salg.

Når Lundgrens advokater spørger hvilken vidner, vi ønsker indkaldt, og vi fortæller hvilket vidner som skal bekrafte, bilag og sags forløbet.

Vi siger meget klart og tydeligt til Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsen, under første møde i marts / april 2018. Da Dan Terkildsen, selv spøger hvilket vidner vi vil have indkaldt.

Lundgrens advokaten, Dan Terkildsen oplyses, at Anders Dam, og Philip Baruch samt Morten Ulrik Gade, er nogle af de vidner vi vil have indkaldt.

Og forklare Dan Terkildsen, at blandt andet, disse vidne er vigtige for at bevise og understøtte vores påstande, om at det er svig, og Bestyrelsen er medvirkende til bankens fortsate svig imod os

Partner Dan Terkildsen spørger om det er nødvendigt, at Anders Dam og Philip Baruch skal indkaldes som vidner, hvilket vi på mødet holder fast i, og forklare at Philip Baruch flere gange har løjet overfor retten i sagen, imens Dan skriver deres navne ned, på den lille blok.

Vi har gentagne gange siden vi mødtes med Lundgrens advokater, sagt hvilket vidner der skal indkaldes, senest 1. septemper 2019 gentager vi dem på mail.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Først efter Lundgrens bliver fyret 25 oktober, finder vi ud af at Lundgrens advokater blot dagen efter, hvor vi 1 septemper, igen skriver til Lundgrens advokater, og gentager vidne listen, for at der ikke må være misforståelser.

Lundgrens der i direkte modstrid med deres klientens instrukser, ikke har fremlagt de vidner i processkrift 3. Med dato 2 septemper 2019.

Lundgrens deler ikke sagen, eller processkrifter med deres klintet, og sender heller ikke klienten en kopi af processkrift 3. Lige som processkrifter B og C. også er blevet tilbageholdt overfor klienten.

I processkrift 3. fra 2. September 2019, har LUNDGRENS undladt at skrive klientens vidner på, og Lundgrens advokater har stadig ikke fremlagt, nogle af klientens påstande om svig og falsk.

MEN KLIENTEN VED JO HELLER INTET OM, AT JYSKE BANK, HAR KØBT DERES ADVOKATER, DER NU HAR FÅET EN MILLION AFTALE MED JYSKE BANK.

HVILKET FORMENTLIG, ER EN BESTIKKELSE AF LUNDGRENS ADVOKATER, TIL IKKE AT VÆRE TRO IMOD KLIENTEN.

Det er ihvertfald en udemærket grund, til at Lundgrens advokater, har ført sag mod jyske bank, for det som jyske banks bestyrelse og partneren i Lundgrens advokater har været enige om.

Og at det er sket uden at spørge klienten, om de mener der bare er tale om dårlig rådgivning, som er det eneste Lundgrens vil fremlægge.

DA LUNDGRENS ADVOKATER ER BLEVET KØBT OG BETALT AF JYSKE BANK.

Syntes dette at være grunden, til at Lundgrens advokater, direkte har modarbejdet og manupleret med klientens interesser, og ikke fremlagt klientens påstande, eller skrevet hvilket vidner klinten har sagt skulle indkaldes.

spørger her om Jyske bank, ved CEO Anders Christian Dam, om Jyske Bank har bestukket vores advokater, Rødstenen og Lundgrens, til at modarbejde vores sag mod jyske bank for groft SVIG og FALSK.

Hallo OPRÅB til jyske bank, vi forsøger at få ørenlyd. TAL MED OS RING LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER KAN LYTTE MED. VI HAR LAGT ET ÅBENT BREV TIL HANRIK HØBNER OM HAN VIL HJÆLPE MED AT FORSTÅ STRAFFELOVEN, FOR DER ER NOGET GALT MED FUNDAMENTET I JYSKE BANK ØNSKER KONTAKT HJÆLP OS MED AT JYSKE BANK OPDAGER AT DER ER EN KUNDER SOM ØNSKER DIALOG MED JYSK BANK, DEN STORE DANSKE BANK JYSKE BANK. NEJ VI ER IKKE SURE MEN ØNSKER SAMTALE MED CEO ANDERS DAM FOR VORES SAG SAGEN MÅ LIGGE HOS LEDELSEN OG BESTYRELSEN I JYSKE BANK SOM VEL ER ANSVARLIGE FOR JYSKE BANKS HANDLINGER. TAL NU MED OS HAR VI TAGET FEJL OG ER DOKUMENTERNE SOM ER FREMLAGT FALSKE SKAL VI NARTURLIGVIS UNDSKYLDE VI UNDSKYLDER GERNE HVIS VI TAGER FEJL, VIL JYSKE BANK OGSÅ DET. Og skrev derfor til den 25. maj 2016 jyske bank omkring et tilsyneladende falsk lån. Vi taler om et tilbud på 4.328.000 kr. fra Nykredit af 20. maj 2008 som gjaldt til 20. november 2008 Vi ønskede bare forklaring på hvordan Jyske Bank kan tinglyse en gæld til Nykredit på et lån, der vist slet ikke fandtes, hverken i Nykredit eller i jyske bank. Vi har i år forud for disse henvendelser forsøgt at få fuld AKTINDSIGT Ved at skrive til Birgit Bush Thuesen og Advokat Morten Ulrik Gade, Morten Ulrik Gade svare efter 2 - 3 års forsøg på at få aktindsigt af jyske bank endelig et svar 17. november 2015, morten er afvisende at Jyske Bank ikke er forpligtet til at give aktindsigt. Altså jyske bank snupper renter til et lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank ikke vil bevise findes. Kan ikke lade være med at tænke på den skattesvindel Jyske bank var indblandet i, DR lavede et program om denne skattesvindel, hvor jyske bank skulle stifte 2000 selskaber for at deres kunder kunne slippe for skat i Danmark. JYSKE BANK ER EN LUKKET BANK EN BANK SOM NÆGTER KUNDER AKTINDSIGT EN BANK DER BEVISTE GIVER FORKERTE SVAR: HVORDAN PASSET DET SAMMEN MED JYSKE BANKS VÆRDIER Jyske Bank selv efterlyser åbenhed hos andre, som da DR fangede Jyske Bank i Skatte rådgivning. Når Jyske Bank efterlyser en lignende åbenhed som her fra DR i Skattesagen Er der for os uforståeligt at jyske bank, selv er en bank der nægter deres kunder indsigt i deres dokumenter. Hvis det er fundamentet i jyske bank, passer det dårligt sammen med ord som Åbenhed Ærlighed Troværdighed Hæderlighed Overgolder alle love og regler, hjælper ikke med svindel osv. Vi kander en spade for spade, og spørger derfor Jyske bank et utal af gange om det samme. Vi ønsker jo bare en samtale hvor vi kan gennemgå vores sag. For at blive udsat for 9 års lidelse hvor Jyske bank ville slå os ihjel og tage alle vores penge, grundet noget der ligner svindel svig snyd bedrageri tyveri tvangs salg osv. MÅ VI SÅ IKKE BEDE OM EN FORKLARING -*- Frank Pedersen, direktør for kommunikation ved Jyske Bank, sammen med en kollega klar ved tasterne på Jyske Banks :Det er en værdi, vi har i Jyske Bank. Vi kalder en spade for en spade. Vi er ikke så gode til at pakke tingene ind. Jyske Bank rådgiver tilsyneladende gerne om, hvordan man kan gemme sine penge for de danske skattemyndigheder. Det fremgik af dokumentarudsendelsen 'Skattely', som netop er blevet sendt på DR1. -*- --------------------------------- Men her er der Et lån / gæld på 4.328.000 kr. som Jyskebank kræver sikkerhed for, for forhøjet pantsikkerhed. Jyske bank hævede over 100.000 kr. af betroede midler, tinglyste gælden på 4.328.000 kr. til Nykredit 16. april 2009 Jyske bank hævede igen af betroet midler, og lavede garantier for dette lån, (oplyst 4.328.000 kr.) til Nykredit, Nykredit opdager denne tinglyste gæld, som ikke jo ikke findes. 6. maj 2009 og sletter herefter denne, Det sker samtids med at vi har bet op et tilbud fra nykredit, hvilket Nykredit sender til Jyske bank modtages 7. maj. 2009 , heri oplyser Nykredit at tidligere tilbud fra 20. maj 2008 4.328.000 kr. er bortfaldet. Dette er ikke indsat på den liste med spørgsmål vi har til Jyske Bank Vi vil faktisk gerne spørger jyske Bank, om det bilag ( Bilag 75 eller 1042 i vores mappe ) aftale om finansielle instrumenter, som kunden her er blevet afkrævet en underskrift på, for at hans lån ikke skulle blive opsagt. Bilaget er om at bytte renter med Jyske Bank, på det lån i nykredit på 4.328.000 kr. Men det findes jo ikke Bilaget er udateret Men må være lavet omkring det tidspunkt 8. maj 2009. at Jyske bank modtaget oplysning fra Nykredit, denne dato er sikket, Jyske bank ved at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Eftersom tilbudet både er forældet og bortfaldet. DERFOR SPØRGES JYSKE BANK, hvad har kunden fået ud af, at jyske bank krævede en underskrift 11. maj 2009 på forhøjet sikkerhed for dette lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som jyske bank med 100 % sikkerhed, er bekendt om at det ikke findes. Vi ønsker jo bare at vi sammen går det her i gennem, Selvfølge hvis det er Jyske bank ønske at snyde deres kunder bedst muligt, er det svært at give et svar. MANGLENDE LÅNE HJEMTAGELSE AF 4.328.000 kr. DET FINDES IKKE. Vi kunne ikke finde låne dokumenteret på de påstået 4.328.000 kr. Og beder jyske bank om en kopi. Jyske bank ønskede ikke at svare, på nogle af disse henvendelser. Efter mange forsøg for at få jyske bank til at svare opgav vi Og tilbød i stedet Jyske bank 250.000 kr. for en kopi, (for at få en reaktion) Vi ønskede en kopi af det lån, på de 4.328.000 kr. der måtte være i nykredit, og som jyske bank bytter renter med, på en rentebytte aftale som liggere efter den vi har lavet, ? Først skriver vi til Advokat Morten Ulrik Gade, så til Jyske banks Ledelse Jyske Banks Bestyrelse Jyske banks CEO leder Anders Dam og til Jyske Bank Advokater i Lund Elmer Sandager, hvor Philip Baurch bestyrelses medlemmet over for retten, har skrevet og oplyst nogle ting der vist ikke er helt sande, samt tilbageholdt flere oplysninger. DETTER ER NOGET VI GERNE VI I DIALOG OM. JYSKE BANK PÅSTÅR AT BANKEN GÅR IND FOR DIALOG HVORFOR SVARE DEN ÆRLIGE JYSKE BANK SÅ IKKE., MEN SVAER 31. MAJ 2016 EFTER KUNDENS TILBUD OM BETALING FOR EN LÅNE KOPI. JYSKE BANK FRABEDER SIG HENVENDELSER I DENNE SAG SE SAGEN I DAGBOGEN PÅ WWW.BANKNYT.DK Hvis jyske bank bare ville tale om disse eventyrlige små søde troværdigheds problemer, så kunne vi måske slippe uden om Byretten, det er jo latterligt at vi skal trække Jyske bank i retten vare for at bevare et par spørgsmål, Spørgsmål der er lige ud godteposen, som vi gerne vil have svar på, https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1 Listen opdateres før sagen kommer i Retten Her er en liste med møg-sager med Jyske Bank i centrum https://www.mja.dk/article/20131105/ARTIKEL/311059956
Jyske Bank boksen fyldt med penge

En sag som i høj grad handler om at de Danske banker som overtræder loven, og ved udnyttelse laver og fortsætter Svig mod bankens kunder, dette skal stoppes, selv om bestyrelses medlemmer alle står sammen, og bag at bankens svig forretninger skal fortsætte.

Det kan også oplyses at Lundgrens advokater mindst siden 16 april 2018, jævnligt har fulgt med på BANKNYT.dk

Og værd er det at bemærke, første besøg kom fra en Google søgning, efterfølgende har Lundgrens direkte fulgt os på BANKNYT.dk hvilket vi ikke har bedt vores advokat om.

HVORNÅR VAR DET LIGE LUNDGRENS ADVOKATER INDGIK SAMMENARBEJDE MED JYSKE BANK FOR MILLIONER.

Det var et sted imellem marts og Juni 2018, og hvornår var det at Lundgrens advokater fik sagen mod jyske bank for svig og falsk, det var med beviser og påstande i mappen 5. Februar 2018. Så forstår faktisk ikke at Lundgrens nægter at tilbage betalte vores overførte 💰 penge, Lundgrens advokater har jo klart modarbejdt klintens påstande, mod jyske bank for svig er blevet fremlagt.

Hvis vi ikke bare var nogle dumme kvulianter.

Kunne man tro vi kunne have ret i, at Lundgrens advokater, selv har fulgt os her på siden, for at vide om Lundgrens sammenarbejde med jyske bank var blevet opdaget, hvilket kunden har fundet beviser for 20. September 2019.

At Lundgrens advokater stadig følger med på BANKNYT er uforståeligt.

LUNDGRENS I ER FYRET FORSTÅ DET NU, OG TILBAGE BETAL SÅ PENGE VI HAR INDSAT PÅ JERES KONTO, DA VI TROEDE LUNDGRENS VAR VORES ADVOKATER

Når jyske bank A/S med hjælp fra BANKENS Bestyrelsesmedlem og Advokat, Philip Baruch i Lund Elmer Sandager. Syntes at BEDRAGE jyske banks kunder, og synes at have BESTUKKET, kundens nu X advokats virksomhed, med million opgave. Lundgrens hvor Kundens nu X advokat, Dan Terkildsen er partner og dermed også medejer af Lundgrens advokatpartnerselskab. Kunde i jyske bank må nu for tredje gang skifte advokat, efter de 2 første synes at være blevet bestukket af jyske bank. :-( DAN TERKILDSEN DER ER PARTNER I LUNDGRENS, KAN IKKE SE DER ER NOGET PROBLEM. I at Lundgrens kun få måneder efter Lundgrens blev hyret, til at fremlægge klientens svig påstande mod jyske bank A/S Af jyske bank har modtaget millioner i honorar, for at rådgive jyske bank, samtidig med at Lundgrens skulle føre en sag mod jyske bank for groft SVIG. / / SPØRGSMÅL OM BESTIKKELSE FINDES I DANMARKS STØRSTE BANKER. - SPØRGSMÅL OM NOGLE AF DANMARKS STØRSTE ADVOKATVIRKSOMHEDER, BENYTTER SIG BESTIKKELSE. Eller har modtaget million opgaver, imod at skulle tilbageholde oplysninger overfor retten i en anden sag. - SPØRGSMÅL OM NOGLE AF DANMARKS STØRSTE ADVOKATVIRKSOMHEDER, LYVER OVER FOR DE DANSKE DOMSTOLE. OM NOGLE ADVOKATER, FOR AT HJÆLPE DERES KLIENTER MED AT DÆKKE OVER FLERE LOVOVERTRÆDELSER, VÆLGER AT SAMARBEJDE MED DEN BEDST BETALTE KLIENT. - BEHØVER IKKE AT VÆRE JYSKE BANK, LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER “LES” ELLER LUNDGRENS ADVOKATER. - VORES SPØRGSMÅL ER BARE HVEM LYVER. HVEM HAR MANIPULERET MED AFTALE DATO. HVEM HAR TILBAGEHOLDT OPLYSNINGER. HVEM HAR RETTET I AFTALE DOKUMENTER. HVEM HAR SKREVET USANDT, I RETSFORHOLD. HVEM HAR BORTSKAFFET JURIDISKE AFTALE DOKUMENTER. I SAGEN BS 401/2015-VIB. JYSKE BANK ELLER KUNDEN - FØLG VORES SAG MOD JYSKE BANK FOR SVIG FORRETNINGER “BEDRAGERI” BEDRAGERI STØTTET AF JYSKE BANKS KONCERNLEDELSE, MED ANDERS CHRISTIAN DAM I SPIDSEN. Dette er hvad kunden her føler de kæmper mod, og alle opslag er bare det kunden føler at være udsat for i jyske bank A/S / /
En efterforsker fra en enhed politiet, sagde i 2016 for sjov, at Carsten godt kunne få jop i afdelingen.

Men er ordblind 🙂 så er det muligt griner Carsten mens hans arbejde for at optravle svindlen fortsætter.

Bestyelsen i jyske Bank har sat bestyrelsesmedlem og stifteren af Lund Elmer Sandager Advokater, til at bekæmpe kunden, som nok mod bankens forventer, har opdaget, Jyske Bank faktisk både laver og fortsætter svig. “millionsvindel”

Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?

Når jyske bank A/S med hjælp fra BANKENS Bestyrelsesmedlem og Advokat, Philip Baruch i Lund Elmer Sandager.

Syntes at BEDRAGE jyske banks kunder, og synes at have BESTUKKET, kundens nu X advokats virksomhed, med million opgave.

Lundgrens hvor Kundens nu X advokat, Dan Terkildsen er partner og dermed også medejer af Lundgrens advokatpartnerselskab.

Kunde i jyske bank må nu for tredje gang skifte advokat, efter de 2 første
synes at være blevet bestukket af jyske bank.

🙁

DAN TERKILDSEN DER ER PARTNER I LUNDGRENS, KAN IKKE SE DER ER NOGET PROBLEM.

I at Lundgrens kun få måneder efter Lundgrens blev hyret, til at fremlægge klientens svig påstande mod jyske bank A/S

Af jyske bank har modtaget millioner i honorar, for at rådgive jyske bank, samtidig med at Lundgrens skulle føre en sag mod jyske bank for groft SVIG.

/
/

SPØRGSMÅL OM BESTIKKELSE FINDES I DANMARKS STØRSTE BANKER.SPØRGSMÅL OM NOGLE AF DANMARKS STØRSTE ADVOKATVIRKSOMHEDER, BENYTTER SIG BESTIKKELSE.

Eller har modtaget million opgaver, imod at skulle tilbageholde oplysninger overfor retten i en anden sag.SPØRGSMÅL OM NOGLE AF DANMARKS STØRSTE ADVOKATVIRKSOMHEDER, LYVER OVER FOR DE DANSKE DOMSTOLE.
OM NOGLE ADVOKATER, FOR AT HJÆLPE DERES KLIENTER MED AT DÆKKE OVER FLERE LOVOVERTRÆDELSER, VÆLGER AT SAMARBEJDE MED DEN BEDST BETALTE KLIENT.BEHØVER IKKE AT VÆRE JYSKE BANK, LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER  “LES” ELLER LUNDGRENS ADVOKATER.VORES SPØRGSMÅL ER BARE HVEM LYVER.

HVEM HAR MANIPULERET MED AFTALE DATO.

HVEM HAR TILBAGEHOLDT OPLYSNINGER.

HVEM HAR RETTET I AFTALE DOKUMENTER.

HVEM HAR SKREVET USANDT, I RETSFORHOLD.

HVEM HAR BORTSKAFFET JURIDISKE AFTALE DOKUMENTER.

I SAGEN BS 401/2015-VIB.

JYSKE BANK ELLER KUNDENFØLG VORES SAG MOD JYSKE BANK FOR SVIG FORRETNINGER “BEDRAGERI”

BEDRAGERI STØTTET AF JYSKE BANKS KONCERNLEDELSE, MED ANDERS CHRISTIAN DAM I SPIDSEN.

Dette er hvad kunden her føler de kæmper mod, og alle opslag er bare det kunden føler at være udsat for i jyske bank A/S


/
/

Kan en bank som bevidst laver og fortsætter svig mod bankens kunder, have Finanstilsynet godkendelse til at lave bankdrift i Danmark.

Musen og 1 advokat imod elefanten jyske banks samlede bestyrelse og 💯 vis af måske dygtige advokater, der dog har deres egen lovbog.

Hvis jyske Bank bare ville overholde bankens egne vedtægter, og drive en redelig bankvirksomhed. Ville dette her opslag slet ikke findes.

Men koncernenledelsen forsøger at udmattet kunden, og dregne kunden økonomisk, ved at fortsætte bankens bedrageri, for at kunden ikke skal have økonomi til en advokat der kan stoppe jyske banks bestyrelses fortsate svig imod deres egen kunde.

Kunden er overbevist om at jyske banks ledelses har bestukket deres seneste 2 advokater, RØDSTENEN & LUNDGRENS, til ikke at videreføre svig påstande fra stævningen, og underbygge svig påstande imod jyske bank med beviser.

At vi så også har påstået at jyske bank laver falsk, passer nok hverken Philip Baruch, Anders Dam, Thomas Schioldan Sørensen, Dan Terkildsen, siden de alle sammen har ingurereret vores påstande.

kunden siger Jyske Bank helt sikkert ikke har lavet skriftlige aftaler, om ikke at fremlægge vores påstande, da dette ville kunne opdages, og en så stor organisation som jyske bank, sørger for at skjule deres spor.

Kunden påpeger dog, at der er rigtig mange lnddikationer, for at både Rødstenen og Lundgrens advokater, har modtaget en eller anden form for bestikkelse af jyske bank koncernenledelsen, for ikke at fremlægge klientens påstande mod jyske bank for svig.

Beviser for at Jyske Bank laver bevidst Bedrageri er fremlagt 2. September 2019, men svarskrift og påstande dokument, skal følge.

EN LEDELSE SOM SJOVT NOK OVERHOVEDET IKKE VIL TALE MED OS.

Jyske Banks bestyrelse er kontinuerligt anmodet om dialog, hvilket ledelsen har ingurereret.

Bestyrelsen er kontinuerligt siden maj måned 2016, anmodet om at undersøge og stoppe jyske banks mulige svig foretninger, mod bankens kunder, altså imod Storbjerg Erhverv.

HVILKET KONCERNENLEDELSEN NÆGTER AT GØRER NOGET VED.

DERFOR SKRIVES DER FLERE STEDER, OM AT JYSKE BANK BEVIDST BESVIGER KUNDE

En kunde med 1 ny advokat, går imod en milliard koncern, hvor ledelsen i foreningen syntes, at stå bag Banks million bedrageri, mod kunde i jyske bank.

Jyske bank har 100 advokater, og har sat alle sejl til for at skuffe i retsforhold. Lund Elmer Sandager har advokater som Henrik Høpner der er eksperter i straffeloven, Philip Baruch der er ekspert i ledelses ansvar.

Jyske Banks bestyrelse satser alt på Lund Elmer Sandager Advokater, der er taget i at lyve overfor domstolen i sagen, ved at fremlægge falske beviser / oplysninger

Da Jyske Bank i forvejen sammen arbejder med vores nu tidligere advokat, syntes jyske bank at have styr på, at vores påstande om SVIG Bedrageri ikke er blevet fremlagt.

Svig er da også skrevet ind i stævningen fra 2015, hvilket Philip Baruch skriver, i svarskrift fra 10 september 2015 er udokumenterede.

Hvilket vi så i 2016 gerne vil have fremlagt, og dokumentere overfor retten, men det vil vores advokater altså ikke have, og som her får vores Lundgrens derefter million opgaver for Jyske Bank A/S.

Vi stiller spørgsmål ved, om det er bestikkelse, for at holde vores påstande om svig og falsk, samt vores beviser ude af sagen. DU MÅ SELV VUDERE OM LUNDGRENS ADVOKATER ARBEJDER FOR JYSKE BANK OG DERFOR NÆGTER AT FREMLÆGGE VORES PÅSTANDE.

Men nu kommer der en ny advokat på som ikke er i lommen på jyske bank.

Syntes godt nok jeg har lavet mange kopier af samme bilag igen og igen de sidste 43 måneder.

Nu er vi ved at printe et nyt sæt bilag ud til en ny Advokat.

Et komplet sæt med den jyske svindel banks bilag og vores bilag.

Vores påstande.

Vores tab.

Hvilket Dan Terkildsen Lundgrens advokater. Var ligeglad med efter Lundgrens fik en million opgaven af den jyske svindel bank “jyske bank” for rådgivning i en sag for over én HALV MILLIARD.


Rødstenen advokater, og Lundgrens advokater, har modtaget stribevis af kopier, af det vil vil have fremlagt og fremsat i vores påstand.

Men hverken advokat Thomas Schioldan Sørensen Rødstenen advokater, eller Dan Terkildsen Lundgrens Advokatpartnerselskab

Har formået at fremlægge en eneste af deres klients påstande mod jyske bank for svig og falsk.


Lundgrens advokater har heller ikke skrevet til retten, at vi har nogle vidner, som er aftalt og ønsket indkaldt.

Lundgrens advokater har bare skrevet de samme 3 på som jyske bank har skrevet for længe siden, heraf er kun Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen på vores vidne liste.


Det virker meget sandsynligt at jyske bank A/S har bestukket Lundgrens advokater i vores svig sag mod jyske bank, og derfor har Lundgrens advokater modarbejdet at vores påstande er blevet fremlagt.

Er det derfor hverken

CEO Anders Christian Dam. Advokat Philip Baruch. Advokat Morten Ulrik Gade. Inkasso Birgit Buch Thuesen fra jyske bank.

Og Advokat Mette Egholm Nielsen fra Nykridit samt et par flere, er skrevet på vidnelisten, af Lundgrens advokater er blevet fjernet som vidner.

HVAD VI IKKE VISTE, DA LUNDGRENS IKKE HAR OPLYST OS DET.

Er at Lund Elmer Sandager i april 2019 og Lundgrens advokater i september 2019, har skrevet Lars Aaqvist fra jyske bank Vesterbrogade på som vidne, hvilket vi først opdagede 3 Oktober da vi får fat i en kopi af processkrifterne fra Retten.

Det formodes at Lars Aaqvist fra Jyske Bank har haft en finger med i spillet, omkring den Falske Swap Bilag 1. som vil siden 2016 har fremlagt for Rødstenen og Lundgrens advokater er falsk, og som sagsøgeren påstår er lavet af Jyske Bank på Vesterbrogade selv 16-07-2008 uden aftale med Sagsøger, og som flere af Jyske Banks hjælperer, har hjulpet jyske bank med at skjule over for retten og for pengeinstitutankenævnet.

Det ligner mere og mere organiseret kriminalitet, eller bare organiseret svindel, som den samlede Jyske Bank koncernen står bag, med bestyrelsen i ryggen.

Måske vores nye advokat vil fremlægge vores påstande mod Jyske Bank, når både Rødstenen advokater og Lundgrens advokater har valgt at hjælpe jyske bank, og dække over bankens svigforretning imod sagsøgeren, en mangeårig og trofast kunde i jyske bank.

Vi er klar til at gå i krig med den mægtige bestyrelse som vi mener i foreningen står bagved jyske banks helt bevidste og fortalte svig mod bankens kunde.

Af vidner som eks. Advokaterne Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har løjet og påstået vi 15-07-2008 har lavet og godkendt en swap med dato 16-07-2008, og forsøgte at skjule over for Domstolen at Den swap vi lavede 15-07-2008 lukkes 30-12-2008.

BANKEN ÆNDRE FLERE GANGE FORKLARINGER, EFTERHÅNDEN SOM BEVISER FOR JYSKE BANKS LØGNE OPDAGES.


Vidner som skal indkaldes er fra første møde hos Lundgrens, er blevet oplyst skulle indkaldes, men som Lundgrens ved Dan Terkildsen, ganske belejligt har valgt at glemme, da de sender et processkrift 02-09-2019 efter kl. 22. Kun 4 uger inden hovedforhandlingen 30-09

“vi har fået det fra retten 03-10-2019”

Og ser at 7 eller 8 af vores vidner ikke er indkaldt, samt et vidne fra Jyske Bank vi ikke har talt om.

Også her står det klart, at Lundgrens modarbejde deres klient, ved ikke at skriver vores vidner eller påstande på.

Lundgrens advokater føres klart deres egen sag, som er videreført fra 2013 og 2015, uden at vores påstande fra 2015

Efter vi har opdaget at LES. Philip Baruch har løjet over for retten.

Og at jyske bank ved Morten Ulrik Gade har løjet over for pengeinstitutankenævnet.

Samt at jyske banks medarbejdere som Nicolai Hansen har løjet for kunden om lån der ikke findes.

Og Casper Dam Olsen har løjet over for kunden, at det lån på 4.328.000 kr. som Nicolai Hansen i 2010 lyver optaget, lyver Casper Dam Olsen i 2012 som at dette underlæggnde lån for en rente swap med jyske bank er blevet omlagt.


Lund Elmer Sandager Advokater som i forvejen har fremlagt falske oplysninger over for retten, manipulere stadig sagen over for retten, men vores påstande om at jyske bank laver svig er heller ikke blevet dokumenteret.

Hvilket Philip Baruch 10-09-2015 i sagen afviser skulle være sket.


Mens vi i 43 måneder har forsøgt at få vores påstande om svig og falsk påstande mod jyske Bank fremlagt.

Lundgrens har ikke engang delt en kopi af processkrift B og C fra Lund Elmer Sandager Advokater

Eller ville dele en kopi af Lundgrens eget processkrift 1 og 2. med os.

Efter Jyske Bank får sagen  udsat, har vi opdaget at et processkrift er afleveret 02-09-2019, dette har vi bedt om kopi af 19-09-2019 men ikke modtaget, vi har 03-10-2019 fået det udleveret.


Nu er svarskrifter og Bilag via retten 3. Oktober modtaget og ved at blive læst.

Og kan konstatere at Lundgrens advokater ikke engang har svaret Lund Elmer Sandager Advokater, på deres spørgsmål, så LES beklager sig til retten.


PÅ HØJE TID AT LUNDGRENS BLEV FYRET

OG AT VI NU SKAL HAVE VORES EGEN ADVOKAT PÅ SVIG SAGEN MOD JYSKE BANK A/S

OG IKKE EN ADVOKAT SOM I DET SKJULTE, ARBEJDER FOR JYSKE BANK, OG HAR TJENT MILLIONER I DERES SAMARBEJDE MED JYSKE BANK.


Kan se at danmarks største svindler, nok er Jyske Bank i februar 2016 har fremlagt 3 bilag.

Og at Lund Elmer Sandager i den forbindelse skriver vores bilag fra 28 og 29 december ikke regnes medtaget.

Lundgrens advokater modarbejder klientens påstande om jyske bank laver svig, imens Lundgrens advokater skovler millioner af kroner ind på at hjælpe jyske bank.


Hos Anders Dam, taler vi om at han og ledelsen har tilbageholdt vigtige oplysninger, der kunne afdække Jyske Banks mange løgne.

Hos Philip Baruch, taler vi om at Philip har løjet flere gange i et retsforhold, altså at Philip Baruch har fremlagt manipuleret bevismateriale, skjult oplysninger over for retten, og talt usandt over for retten.

Hos Morten Ulrik Gade, taler vi også om at Morten Gade har løjet over for Pengeinstitutankenævnet, og tilbageholdt vigtige oplysninger over for deres kunde, for at ville skuffe i retsforhold.


Generelt gør vi gældende at jyske bank koncernen har udsat deres kunde for grov Udnyttelse og Svig

SVIG er på Dansk oversat til BEDRAGERI.

FALSK er på Dansk oversat til DOKUMENTFALSK.


Hvis du vil have en advokat der modarbejder klientens ønsker, arbejder imod klientens instrukser, tilbageholder oplysninger, ikke oplyser hvad de laver, arbejder selvstændigt uden dine påstande indgår, og skriver store faktura for at modarbejde dig.

Så skal du vælge Lundgrens advokater, for her ser det ud til at Advokatpartnerselskabet er til salg for højst bydende.

Vi understreger lige vi ikke kan bevise at Lundgrens advokater har modarbejdet vores sag, grundet jyske bank har bestukket Lundgrens advokater, i form af mindst million opgave.


FAKTA

Lungrens Advokatpartnerselskab fik

5. FEBRUAR 2018 til opgave.

At fører vores svig og falsk påstande imod jyske bank

/

Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank, i en periode omkring.

MARTS til JUNI 2018

I en sag, om en handel for over

EN HALV MILLIARD KRONER.

/

Dette er sandsynligvis grunden til at Lundgrens Advokatpartnerselskab har givet os så meget modstand, og direkte har modarbejdet at vores sag derfor ikke er blevet fremlagt for retten.

Derfor er Lundgrens advokater blevet fyret, for at gå jyske banks erne.

Og for at arbejde direkte imod klientens instrukser om at fremlægge deres påstande.

Og for ikke at delagtiggøre klienten i hvad Lundgrens advokater laver.

/

Lundgrens advokater har lavet og sendt 3 meget korte processkifter, i sagen.

Alle uden at efterkomme klintens instrukser.

Alle processkrifter er sendt uden klienten har set eller kunne godkende det, og uden mulighed for at kunne få det rettet.

/

Lundgrens advokater har sendt et lille processkift 02-09-2019 kl. 22

Sidste dato 4 uger inde hovedforhandlingen var aftalt.

Vi har ikke fået kopi CC.

Vi har rykket for en kopi, men ikke fået den.

Vi er nu opdateret at vores advokat ikke har skrevet vores vidner eller påstande på.

/

Lundgrens advokater har også sendt  18-12-2018 sendt et meget kort processkift.

Frist dato.

Dette uden at medtage nogle af vores påstande.

Det er i måneder op til denne dato 18 december 2018, skåret ud i pap, hvad vores påstande er.

Blev da også blevet ringet op af den fuldmægtige fra Lundgrens 18-12-2018 kl ca 17 hvor hun sagde at det var nogle grove anklager vi kom med, i mod jyske bank.

Ja men det er altså vores påstande, men dem nægter Lundgrens advokater så at fremlægge.

Vi ved heller ikke på dette tidspunkt, at Lundgrenens advokater ligesom ligger i ske sammen med Jyske Bank, om rådgivning i forbindelse med et salg til 600.000.000 kr.

Som Lundgrens advokater, vel har fået mange millioner kroner i Honorar for

Vi får en kopi CC.

Af de afsluttende bemærkninger, der altså ikke indeholder nogle af klientens påstande.

/

Lundgrens advokater har også sendt  28-09-2018 sendt et meget kort processkift.

Frist dato.

Fremlægge kun bilag for at der ikke findes noget lån til en SWAP.

Ikke at vi påstår at SWAP bilag 1. Er falsk.

Altså uden at medtage vores påstande.

Vi får en kopi CC.


Vi har skrevet til jyske bank og direktør Anders Dam at vi ønsker at tale med koncernledelsen, og at vi er udsatte for SVIG

Anders Christian Dam vil ikke i dialog med os, altså det skal afgøres af retten om jyske bank laver svig.

Problemet er at advokaterne direkte i modstrid med god advokatskik, har modarbejdet klintens påstand om svig er blevet fremlagt.

I sagen mod jyske bank for svig, er jyske bank repræsenteret af Kristian Buus-Nielsen og Philip Baruch LES

Philip Baruch der er medlem af Jyske Banks bestyrelse, og som var medstifter af Lund Elmer Sandager Advokater, går i front og kæmper indædt for at jyske banks helt bevidste svig mod lille kunde, skal fortsætte mange år ud i fremtiden.

Hvorfor Philip Baruch har løjet og tilbageholdt oplysninger over for retten, for at ville skuffe i retsforhold.

Både Philip Baruch og Retten Viborg er bekendt med anklager mod Philip Baruch for at have løjet over for retten.

Da Philip Baruch fyldte 60 år. Skrev Berlingske denne her artikel.


Nu er Lundgrens advokater fyret og vi skal for tredje gang have ny advokat.

Er nogle uenige i teksten, så retter vi gerne, bare vi modtager den dokumentation vi har skrevet og bedt om.

Kontakt os på 22227713

Søvej 5

3100 Hornbæk

Eller på Facebook

Mvh firmaet
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk