08-07-2019 det aftales at mødes 13-08-2019 for at gennemgå, beviserne imod jyske banken for millionsvindel.

Møde i sagen BS 1-698-2015, en sag fra 2013, der grundet løgn og udnyttelse, først lander i byretten Viborg 30. September 2019. Kl. 9.00

08-07-2019 Så skete der lidt.

Møde og gennemgang af fremlagte beviser imod jyske bank for bedrageri og dokumentfalsk er aftalt til 13-08-2019

/

Den advokatfuldmægtige, som ringede 8/7 her for lidt siden.

/

Han lovede os, at nu ville vi få kopi af retsbøgerne, dem som vi er blevet lovet siden retten 12-04-2019 fastsatte datoen hovedforhandling.

Men sagde da også det har været, og er meget svært at få kopier.

“Altså kopi af de breve retten har sendt til vores advokat, har været svære at få fat i”

Vi vil jo gerne hjælpe, særligt for at spare tid og penge, da det foreløbigt har været meget øknomisk omfattende, at føre sag imod jyske bank, der tydeligvis lever af at snyde og bedrage deres kunder.

/

AT VI BLIVER SAT I EKSTRA ADVOKST UDGIFTER

Grundet jyske bank har løjet for pengeinstitutankenævnet og overfor retten.

Viser hvor svært og dyrt det er at stoppe de Danske Banker som bedrager deres kunder

HER TALER VI OM JYSKE BANK

/
/

Vi må selv kæmpe for at stoppe den jyske svindel bank, jyske bank i byretten.

/

Vi Kunne ikke få fri proces grundet

Sagen har ikke offenlighedens intresse.

Og man kan ikke få fri proces til straffesager.

/

Politiet nægtede at efterforske jyske bank for bedrageri.

Politiet ønskede ikke at tale med anmelder og ønskede ikke at få gennemgået bevismateriale.

POLITIET ØNSKEDE IKKE AT JYSKE BANK BLEV EFTERFORSKET.

/

Statsadvokaten nægtede at jyske bank skulle efterforskes,

Da statsadvokaten ikke mente banken ville blive dømt for nogle af de forhold vi har anmeldt, så som

Dokumentfalsk
Bedrageri
Løjet i retsforhold
Misbrug af udløbet begrænset fuldmagt

Med mere

/

Vores første advokat RØDSTENEN I ÅRHUS der syntes være bestukket af jyske bank, til direkte at arbejde imod sagen kom for retten.

Tanken er kommet fordi.

A.
Rødstenen Advokater har modarbejde sagen, siden vi i 2016 fik mistanke om Jyske Banks bedrageri, hvilket beviser vi sendte til vores advokat RØDSTENE der valgte ikke at svare på de nye oplysninger i sagen

Fik kun en enkelt kommentar efter vi i februar sendte den faktiske sandhed

Hvis vi kunne bevise vi ikke har lånt de 4.328.000 kr. Var sagen lidt bedre.

B.
Og ved at Rødstenen advokater efterfølgende ikke ville fremlægge, sagens forhold som vi bad om.

C.
At Rødstenen advokater DIRÆKTE løj for os, og vores advokat ven, om at det 18-10-2017 var aftalt at Thomas S skulle hæve sagen imod jyske bank såfremt jyske bank ikke ønskede et forlig.

“Dette har aldrig været aftalt.”

Jyske bank skrev efterfølgende de ikke ønskede forlig

D.
Så når Rødstenen påstår at have sendt et brev om at ville hæve sagen som aftalt 18-10-2017

Er der sjovt nok aldrig kommet noget brev frem

Der er ikke 18-10-2017 lavet en sådanne aftale.

Tværtimod fremgår det meget meget tydligt i samtalen, at vi ønske sagen fremlagt efter det vi konstant har fremlagt og påstået siden februar 2016.

Når både Thomas og den fuldmægtige fra Rødstenen advokater påstår, at vi har aftalt at hæve sagen 18-10-2017

Og nægter at ændre deres påstand, men lover ikke at hæve sagen, “skriver når i har skiftet mening”

Så skal Rødstenen ikke tro, at vi ikke har beviser for telefon mødet 18-10-2017

DER HAR ALDRIG har været aftalt noget om at hæve nogle sag, TVÆRTIMOD

“Nu var beviserne for bedrageri jo heller ikke retligt fremlagt overfor retten,” hvorfor jyske bank jouridisk har en god sag

uanset DIRIKTIONEN løbende er oplyst om bankens bedrageri, skulle disse beviser jo fremlægges, hvilket sker 28-12-2018

DETTE HER ER IKKE NOGLE
KONSPRIKTIONS TEORI, MEN DEN ÆKLE SANDHED OM MAGTENS ELITE, DER ARBEJDER IMOD FOLKET.

Når hverken politiet eller andre instanser vil hjælpe os, med at få stoppet det omfattende bedrageri jyske bank udsætter os for.

Indsætter lige en lille bemærkning og fortsætter igen nedeunder.


/

Det vi mener med er meget øknomisk belastende for virksomheden der bliver udsat for bedrageri.

Er ment at kunderne selv skal kæmpe, for at stanse bankens / jyske bank million bedrageri.

Så at øknomisk at kunne stå imod bedrageri, udført af Danmarks anden største bank, jyske bank.

Også skal stå for øknomisk at klare.


  1. Efterforskning

Som har været ganske omfattende, både i tid og penge, vi har ikke som politiet, staten til at øknomisk hjælpe.


  1. Vi har efter jyske bank tvang, byggegrunden bybjergvej 45 solgt

Blevet udsat for øknomisk udnyttelse af Nykredit, som vi siden 2012 har anmodet om at modtage provenuet efter grundsalget af bybjergvej 45.

Dette salg skete udelukkende fordi jyske bank krævede det, men bagefter nægtede at modtage provenuet

FIK DU DET
ALTSÅ efter jyske bank krævede grunden tvangssolgt nægter jyske bank at modtage købssummen

3.
Når Nykredit så ikke svarede på breve i 3 år, efter salget

Men bare hæver renter og 3 % i provision af 1.500.000 kr.

Med renters rente bliver det omfattende

og er nu meget svært at overleve denne udnyttelse, som både Nykredit og Jyske Bank benægter.


Nykredit svare slut 2015

“altså efter 3 år.” at de nu vil modtage provenuet, og skriver det er vores egen bank “jyskebank”der skal modtage provenuet, men Nykredit vil gøre en undtagelse.

Jyske bank fastholder det er vores eget problen at Nykredit har taget renter og provision i 3 år

Lige som at jyske bank har taget renter på 5,32 % af provenuet i 3 år, grundet jyske Bank fastholder en rente sikring på et bagved lægende lån.

VI HAR MÅTTE STÆVNE HELSINGØR KOMUNE

Herfra indkalder vi et vidne, der skal forklare omstændighederne, og om jyske bank løbende henvendelse for at GENNEMFØRER SALGET.

Grundet jyske bank og Nykredit måtte vi stævne køber for at få renter og tab dækker, for de 3 år som er gået mellem køb og til betaling er fundet sted.

Vi taber sagen da køber jo ikke kunne betale grundet jyske bank nægtede at modtage salgs summen

Derfor tak til SVINDELBANKEN jyske bank, der sikkert forsøgte at køre os på røven

JYSKE BANK ER SKYLDIG I VI IKKE FIK PROVENUET

Uanset jyske bank nægter at have noget med salget at gøre, har vi nu selv 28-12-2018 fremlagt beviser for bedrageri, se også brevet 20-06-2019 til ledelsen.

VI HAR MÅTTE STÆVNE NYKREDIT

1 vidne herfra skal ligeleds forklare sagen, og BEKRAFTE der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Og dette derfor ikke er omlagt som påstået i Bilag 30. og Bilag D.

For at få bekræftet at lånet, jyske bank i pengeinstitutankenævnet 328/2013 og i retten BS 1-698/2015

Påstår rente byttet med jyske bank, og påstået omlagt

Bilag 30. D. 28.

Slet ikke findes.

JYSKE BANK LYVER SOM IND I HELVEDE

VED GODT DETTE HER ER OMFATTENDE OG MEGET GROV UDNYTTELSE,

HVOR BÅDE JYSKE BANK OG DERES AKTIONÆR NYKREDIT DELTAGER.

Det handler om den magt danske banker har over loven.

Ja det kan være svært at forstå, men jyske bank gør også meget ud af at vildlede os.

“Rødstenen advokater var blevet fuldt ud ORENTERET om dette for os øknomiske tab, der er blevet en uberettiget gevinst, for Nykredit og Jyske Bank

Men valgte ikke at svare os, på disse løbende oplysninger.

Oplysninger som er lidt opfrisket i Brevet til ledelsen 20-06-2019

Kun omkring at jyske bank laver og fortsætter bedrageri, uanset hvordan banken har MANUPLERET med bilagende

Vi skrev til koncernens ledelse, hvis banken igen 28-06-2019 vælger i ond tro at hæve 75.000 kr. Fra vores konto.

ER DETTE BARE EN UNDERSTREGNING AF BEDRAGET SKER I FORENING.

/

Fortsat efter fler indsate bemærkning

Når det er så svær at få kopi af retsbogen

Spørger vi 08-07-2019 om det så ikke er nemmer, vi selv tager kontakt til retten, for at få kopier, hvis vores advokat fuldmægtig, ikke lige kan finde dem, ?

Men nu er de igen oplyst at være på vej, ellers ønsker vi at hjælpe.

Så kære dig som følger, vi deler retsbogen her når den modtages.

Se Under billeder.
dato vil være 09-01-2019

https://facebook.com/JYSKE-BANKs-Millionsvindel-mod-lille-virksomhed-779523669111869/?ref=bookmarks

/
/

Her den 10. Juni har vi ikke få kopi rettens breve “retsbogen” særligt det fra 9. Januar er interesant, må være på trapperne.

For har jyske bank satset på en udeblivelses dom ? Uden retten har medtaget vores påstande om svig og falsk i Bilag 100 og 101.

?

Siden Philip Baruch jyske bank udeblev med banken afsluttende bemærkninger 19-02-2019, på vores advokats fremlagte 18. December

Og vores afsluttende bemærkninger 28. December. Bilag 100 og 101.

Dette vil brevet af 9. Januar fra retsbogen kunne kaste lys over.

/
/

Over telefonen GENFORTALTE vi iøvrigt vores påstande.

Og gjorde det meget klart, som vi kontinuerligt har sagt og skrevet.

Vi går efter at Jyske bank, og bestyrelsen i jyske bank skal dømmes for bedrageri og dokumentfalsk “svig & falsk”

Og i øvrigt efter VORES PÅSTANDE

Samt at bestyrelsen skal kunne straffes for deres medvirkende til Jyske Banks ÅRELANGE og fortsatte bedrageri imod os.

Hvilket vi beder vores fuldmægtige bekræfte, og som han også bekræfter i telefonen.

Derfor skal brevet til ledelsen fra 20-06-2019 også fremlægges, oven i det Brev fra 28-01-2019

Som vi 20-02-2019 bad den anden fuldmægtige om at fremlægge.

/
/

Det handler sagen om

HÅBER IKKE JYSKE BANK OGSÅ KAN LAVE AFTALE MED DOMMEREN OM IKKE AT SE PÅ BEVISERNE I BILAG 100 og 101

Og vores påstande i sagen skal fremlægges således, at der efter en dom i Byretten, for groft svig og falsk, i umiddelbart forlængelse kan sendes en ny politianmeldelse imod jyske bank koncernen og bestyrelsen / ledelsen for bedrageri.

Denne gang skulle vennerne i politiet så ikke kunne dække over jyske bank, eller nægte at lade sagen ved en anklager føres i strafferetten.

/

Vi går efter at der rejses tiltale, mod den samlede koncernledelsen i jyske bank for medvirkende til groft og fortsat bedrageri imod Storbjerg Erhverv

Vi ønsker at sigtelsen mod ledelsen gøres skærpende, da det fortsatte bedrageri, er udført af bestyrelsen i forening.

At bedrageriet udføres af en bank, er ikke en formildende omstændighed.

/
/

Møde dato 13-08-2019

Kommer efter vi har rykket et par gange, for en dato til gennemgang af bevismaterialet af vores påstande mod jyske bank.

Så når vi har 08-07-2019 fået aftalt dato, for et møde Tirsdag 13/8 2019 hos vores advokat

Således vores påstande i Billag 100. og 101 kan sammen holdes med vores fremlagte beviser til vores påstandsdokument.

Håber vi på at få vores sag rigtigt fremlagt.

Vi er også blevet oplyst at de 9 vidner, vi Eks 10-03-2019 har bedt om skal indkaldes

Og som i retten, skal bekrafte bilag, og sagsforløb, bare skal indkaldes 1 måned før hovedforhandling, disse indkalde i forbindelse med påstands dokumentet.

Carsten stod selv som vidne på listen, hvilket fuldmægtige telefonisk 22-03-2019 oplyser

Du er ikke vidne men part, og du kan nok ikke få 4 timer til fremlæggelse / forklaring, retter listen fra 10 til 9 vidner.

Sener samme dag bekræfter Carsten til fuldmægtige at vi kan nøjes med 1. Time for at forklare os overfor retten, efter den underskrævet og fremlagte vidneforklaring 28-12-2018.

Og vores fuldmægtige bekræfter herefter at de har styr på de resterende 9. vidner på listen.

Deriblandt disse fra jyskebank:

Anders Christian Dam
Philip Baruch
Morten Ulrik Gade
Birgit Bush Thuesen
Nicolai Hansen
Casper Dam Olsen

Og siger vi frem til 1. september kan fremlægge flere bilag. frem til 4 uger før hovedforhandlingen starter 30. September.

🙂

Vi er godt selv klar over at retten har bet om et nyt påstandsdokument, grundet vi selv har fremlagt bilag 28 til 101 den 28-12-2018.

Da vores påstande jo ikke er blevet fremlagt i sagen, før vi selv fremlægger dem.

/

Vores fuldmægtige der hjælper vores advokat, talte om der åbenbart noget med bilagsnumrene den fuldmægtige ikke forstod

Har forklaret, vi har bare har rettet de bilags nummer, som retten i brev har skrevet at vores advokat har litterat forkert

og at det fremlagte Bilag fra 28-09-2018 som Bilag 18. af retten er rettet til Bilag 28.

Derfor hvis bilag skal litreres rigtigt, vil næste fremlagte Bilag være Bilag 28. derfor da den anden fuldmægtige lavede hendes afsluttende bemærkninger 18-12-2018

Og fremlagde de 2 bilag vi fik lov at få med som Bilag 18 og Bilag 19. skal disse jo rettes til Bilag 29. og 30

Hvilket står i mail 03-01-2019 samt i Bilag 100. fra 28-12-2018, i sammenhold med rettens brev Vist 13 November

Vi deler alt med dig.

/

Vi har rettet op til bilag 30. næste Bilag er Bilag 31. og til 101.

Nu gælder det bare om at vores advokat, skal fremlægge de forhold i sagen, vi har bet om, og som kan give max straf mod koncernens ledelse.

Hvilket igen er blev sagt var skrevet også i Bilag 100. og Bilag 101

Fortalte det samme 22. April da den fuldmægtige ringede sidste gang.

/

SAGEN
Det er lige ud af landevejen, når vi skal prosidere sagen i retten.

DET HANDLER BARE OM JYSKE BANK BEVIDST LAVER MILLION BEDRAGERI

/

OG BAGEFTER HVAD STATEN SOM

Justitsministeriet
Finansministeriet
Statsministeriet

VIL GØRE MOD JYSKE BANK
FOR AT INGEN ANDRE BANK KUNDER

SKAL KÆMPE SOM VI.

/
/

Vi spørg lige kort om jyske bank har ønsket dialog, tænker på retsmægling, rettens tilbud 12-04-2019 som vi skrev 16-04-2019 var ønskeligt

Da vi jo ikke har hørt noget


Svaret er Jyske bank ikke har kontaktet vores advokat.

Eller vist noget ønske om dialog, Bestyrelsen mener jyske bank har en god sag.

🙂

DET MENER VI OGSÅ AT HAVE.

🙂

Så når jyske bank ikke ønsker dialog, er vores kommentar, jo bare så skal vi bare have banken deres advokater og bestyrelsen dømt for svig.

Frem til vi skal have møde med, vores advokat vil du her løbende kunne finde alle breve og dokumenter i sagen, indsættes løbende.

/

Billed mapper kommer først i dato orden når det meste er delt.
men du kan løbende se Datoer fra excel som er lagt i tidslinje.

https://www.facebook.com/JYSKE-BANKs-Millionsvindel-mod-lille-virksomhed-779523669111869/?modal=admin_todo_tour

🙂

Som altid er nogle ikke enige, så retter vi gerne, fejl eller misforståelser

Bare kontakt os på 22227713

HJÆLP JYSKE BANK TIL AT BLIVE OPMÆRKSOM PÅ DE LAVER BEDRAGERI

/

Mvh

Storbjerg Erhverv
Søvej 5

3100 Hornbæk

Telefon 22227713

H
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk