Med ærlighed kommer du længst, ærlige jyske bank

Jyske Banks #advokater Nægter at svare den lille kunde der opdager svindel af kunder i Jyske bank :-) Kend en længelænder på #knækket Kend en ost på #lugten Kend jyske bank på #løgnen :-) I jyske bank gør de det umulige muligt, man skulle tro det var løgn :-) Men det er jo løgnen, som jyske bank er godt kendt for. Som i #hedge sagen, #dårlig #rådgivning fik jyske #banken det ind under :-) Først #snyder en #jysk bank fra en Helsingør afdeling kunder ved nok #svindel, og #lyver derefter i #retsforhold ved hjælp af #Jyskebanks #advokater :-) Det handler også om #rentebytte #swap #mandatsvig #dokumentfalsk Og meget mere. Sagen der blev en god fortælling om jyske bank :-) Så sender #jyske bank Helsingør afdelingen kunden til #slagteren i #Silkeborg, hvor #slagtermester Sorry mener #inkassomester Birgit Buch Thuesen ra inkasso afdelingen jyske bank klar med #kniven :-) Birgit Buch Thuesen #benægter at jyske bank har #ansvar for noget :-) Birgit Buch Thuesen gik så hårdt til værks at #Bush spærrede alle kunden konti i banken, Alene for at aftvinge kunden de #frivillige underskrifter på flere #salgsfuldmagter og åbnede først kundens adgang til disse spærrede #konti i jyske bank efter kunde underskrev, og det helt frivilligt på 2 salgsfuldmagter, For at sikker jyske Banks interesser, som Birgit Buch Thuesen skræv :-) Birgit Buch Thuesen gjorder meget ud af at det var #frivilligt hun fik underskrævet salgsfuldmagt Både på kundens #private #hus og #ejendom, at spærre kunders konti er jo ikke #tvang mener jyske Bank :-) Ligesom jyske Banks #advokater deriblandt Morten Ulrik Gade der mener alt er som det skal være, og altsammen er kundens egen skyld, jyske bank har intet gjort galt og jyske bank har intet ansvar. :-) Lige da som jyske bank Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen løbende stillede støre og støre krav om at få sikkerheder, for det falske lån og falske rentebytte af det falske lån, håber du kan følge med, for der er meget lort i sagen her :-) #Jyskebank fortsætter #Udnyttelse og #vildledning For til sidst at kræve pant i hele virksomheden og alt virksomheden ejede Dette ved vi i dag at bedrageriet og svindlen mod kunder i jysk bank, er sket gennem #VILDLEDING og #TVANG :-) Men er det forkert skal jyske bank jo bare tale med kunden, og så sletter vi det som måtte være skrevet forkert Men kærer jyske bank, i kunne jo bare svare istedet for at udnytte jeres magt og penge til at fortsætte med at bedrage jeres kunder. :-) Så vejen for jyske bank er løgn løgn løgn At #lyve i jyske Bank er vist helt normalt #SVIG BLEV SKABT GENNEM #FALSK og jyske bank bed med at #besvige os. :-) #ledelsen #direktionen #bestyrelsen og særligt lederen i jyske Bank #AndersDam er helt bevist om at #jyskebank #bedrager deres kunder Som her FAMLEN FRA HORNBÆK FAMILIEN SOM JYSKE BANK IKKE VIL I #DIALOG MED, EJ HELLER IKKE VIL UNDERSØGE OM DER ER NOGET OM #SVINDLEN ER SANDT :-) og at jyske bank fortsætter bedrageri efter direktør og lederen Anders Dam personligt blev orienteret, 25 maj 2016 om det falske lån :-) Anders Christian Dam blev ved samme lejlighed tilbudt 250.000 kr. I gebyr for at bevise det påstået lån. 4.328.000 kr. I #Nykredit fandtes - #AndersDam satte bankens bestyrelse medlem Philip Baruch som er partner i Advokat virksomheden Lund Elmer Sandager #LES til at ved fortsatte med #VILDLING og St #lyve omkring at det falske lån på 4.328.000 kr fandtes og var optaget og udbetalt. -) Sagen er langt større end bare lidt #bedrageri Og at det er #jyskebank som med #moralsk støtte fra deres #aktionærer der vil bedrager familier og kontinuerligt bliver ved at bedrage, deres kunder sådan er #fundamentet i #jyskebank måske :-) selv om jyske bank ved de er opdaget, gør det ikke sagen minder #kriminel :-) :-) Jyske bank har fået navnet den grønne slagter fra landbruget :-) Anders Dam siger det navn intet har på sig, mens jyske bank slager omkring 2000 landbrug, er selfølgelig læst i #avisen :-) Kunden som mod forventning, opdagede, at jyske bank #Helsingør afdelingen har lavet dokumentfalsk og bedrageri, forsøger stadig at få kontakt og dialog med jyske bank, som afviser alle kontakt forsøg. Det handler om jura sige jyske bank hovent - Og nu har jyske bank bedraget den lille familie fra #Hornbæk igennem 9 år, så bliver jyske bank altså ved. Jyske Bank som er ligeglad og fortsætter bedraget, selv om jyske bank er blevet opdaget i ja bedraget eller svindlen om du vil :-) Jyske Bank har vist dette siden maj 2016 hvor #Bandeleder #andersdam fik oplysning om blandt andet det #falske #lån blev brugt Det handler om at jyske bank Helsingør afdeling har snydt kunde for millioner Så enkelt kan det skrives :-) HAR JYSKE BANK STADIG IKKE NOGLE KOMMENTR ELLER HAR JYSKE BANK STADIG KKE LYST TIL AT MODTAGE FAMILIENS UDSTRÆKTE HÅND OG KOMME TIL #RETSMÆLING I #GILLEJE For helvede det er jo dumt at lave #ulovligheder, og så i en bank

HUSK MED ÆRLIGHED KOMMER MAN LÆNGST

Vil du tjene penge på at køre med reklamer.
lidt eller meget.

Om du har en stor eller lille bil betyder ikke så meget.

Eller vil du bare have reklame på for sjov,
og hjælpe med til at Jyske Bank ser at der faktisk er kunder som vil tale lidt alvorligt med den JYSKE BANK

Skriv til
https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup

——————–
Vi gik ud offenligt, med første bil #reklame om.

#SVINDLEL #BANKEN / #JYSKE #BANK

Dette var med #reklame november 2016

🙂

De første var meget småt,
Jyske bank regerede ikke

🙂

Løbende fik bilen mere og mere reklame på, flere rullende reklamer om den bedrageriske jyske bank kom ud i trafikken.

Jyske bank var og forblev tavse

🙂

Vil du hjælpe med at få budskabet ud, del opråbet og eller hjælp få en banner på bilen.

Med Tavshed samtykker jyske bank, at jyske bank er taget i #bedrageri #svindel af bankens kunder.

🙂
🙂

Retssagen BS 99-698/2015

Skulle det mod forventning lykkes jyske bank, at få #bedraget / #svindlen forældet. og derved undgå at betale #erstatning for #svindel af kunder i jyske bank

Svindel som er udført af nogle medarbejdere i #jyskebank ænder ikke ved den kendsgerning, at jyske bank her optræder som en dybt #Kriminel #forbryder

Alle opslag og beviser for at en stor, #jysk #bank laver #dokumentfalsk og #bedrageri af kunder, vil blive fremlagt i retten.

Uanset #Dommen af #jyskebank, flytter det ikke #beviserne på at jyske bank jævnligt har #overtrådt #straffeloven på flere punkter og derfor er en #kriminel bank

🙂
🙂

Men tilbage til bilreklame
Til havne festen i #Hornbæk juni 2017
Her fik den lidt mere knald på farverne.

Stadig Ingen #reaktion fra jyske bank
Jyske bank tier og #samtykker.

🙂

Vi skriver nu offenligt igen

På #banknyt www.banknyt.dk
og mange andre steder

Skriver vel klart og tydligt.

At jyske bank er #kriminel og en #bedragerisk #bank.

🙂

Jyske bank vil bare ikke svare kunder,
men vælger at tie og samtykke alle udtaler, omkring #bedrageri og #dokumentfalsk udført af #jyskebank.

🙂

Udtaler om jyske bank der klart viser / beviser at jyske bank laver både
Bedrageri og Dokumentfalsk og vel mange andrer kriminelle handlinger imod små kunder i jyske bank.

🙂

Februar 2018 jyske bank er stadig ligeglade, og vil helst gøre det jyske bank er bedst til.

At være en kriminel bank og samtidig være jyske bank.

🙂
🙂

Vi håber på at Jyske Banks ledelse og direktion snart vil indse at kriminaltet ikke altid betaler sig,

Selv om det er gået godt for jyske bank i mange år, blev jyske bank alligevel opdaget af den lille familien fra Hornbæk.

🙂
🙂

Ps
Mange det har set, og fået fortalt sagen, og set sagens bilag.

Efterforskerer, #advokater, #politifolk, #bankfolk, #direktører også i store danske banker som jyske bank.

DER FINDES IKKE NOGLE
SOM SIGER NOGET ANDET
END HVAD DU KAN LÆSE HER.

🙂
🙂

OG
Jo jyske bank kender alt til sagen
og offentliggørelse af BLAG

Billeder af bilerne og bilag, er sendt til jyske banks advokat MORTEN ULRIK GADE

🙂

Vi har løbende orienteret jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade
Og sendt kopi med link til www.banknyt.dk

🙂
🙂

DER FINDES INGEN UNDSKYKDNINGER

Jyske bank fortsætter bedrageri, velvidende at jyske bank er bevist om at jyske bank Bedrager bankens kunder.

🙂
🙂

Det handle om JYSKE BANK og #fundamentet i jyske bank
#godskik, #hæderlig, #ærlig, troværdig eller #kriminel, #utroværdig, #uhæderlig, #uærlig, #løgnagtig, #bedragerisk.

Kort sagt om Jyske Banks #fundament

🙂

At jyske bank bare i denne ene sag
har overtrådt mange love og regler så som

🙂

God skik regler #finanstilsynet
God skik regler for advokater, #advokatsamfundet

🙂

#Aftaleloven
#Bogføringsloven
#Tinglysningsloven

Og

#Straffeloven:
Vi nævner her lidt fra de overtrådte paragraffer, som klart syntes overtrådt i STRAFFE LOVEN

Vi vil stadig gerne tage #debatten på #jyskebanktv

hvis jyske bank ellers tør mødes med kunden på bankens #tv

🙂
🙂

Hvis en person udsættes, for det vi er udsat for, af en anden person.

Så er denne personen dybt kriminel, google gerne hvad en kriminel er.

🙂
🙂

Her er det en bank som er kriminel,
nærmere bestemt er det JYSKE BANK

HVAD SÅ

Når det er #jyskebank det udfører de kriminelle handlinger, bliver banken dermed kriminel.

HUSK KRIMINELLE GODT KAN VÆRE KRIMINEL UDEN AT BLIVE DØMT I STRAFFERETTEN

DET HANDLER OM BEVISER.

DERFOR

BANKER som begår kriminalitet, kaldes vel for kriminelle BANKER

JYSKE BANK ER VEL DERFOR EN KRIMINEL BANK

🙂

Hvad skulle ellers være grunden
til at jyske bank nægtede at kommunikere efter oplysningerne til jyske bank 3 og 25 maj 2016

Hvor jyske banks leder #bandeleder blev bevist om at svindlen nu også var blevet opdaget

Husk det er humor #AndersDam men vi ønsker #Dialog med dig

🙂

VI ØNSKER STADIG DIALOG MED JYSKE BANK, SELV OM BANKEN NÆGTER EN HVER FORM FOR DIALOG.

🙂
🙂

JYSKE BANK ER MERE END VELKOMMEN

TIL AT HJÆLPE FAMILIEN FRA HORNBÆK, AT VI SAMME. GENNEMGÅR

ALLE BEVISER MOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI

ER BILAG SANDE ELLER FALSKE.

🙂
🙂

Jyske bank må gerne tage deres 100 advokater med fra, Lund Elmer Sandager med, også Henrik Høpner eksperten

Som LES.dk har inde som straffelovs eksperten

Advokat Henrik Høpner må gerne medbringe alle deres advokater.

TIL AT MODBEVISE FAMILIENS PÅSTANDE.

At jyske bank er bedragerisk og kriminel.

BEVISERNE MOD JYSKE BANK, KUN VOKSER,

Og det selv om jyske bank har bortskaffet flere bilag, og nægter at udlever noget.

🙂
🙂

JYSKE BANK TØR I TAGE DIALOGEN

MED DEN BEDRAGET FAMILIE FRA HORNBÆK

🙂
🙂

Kriminalitet eller forbrydelse refererer til juridisk forbudte handlinger, der kan straffes.

Personer, som begår kriminalitet, kaldes kriminelle

🙂

Der findes mange former for kriminalitet:

Økonomisk kriminalitet som

#Bedrageri. § 279
#Mandatsvig. § 280
#Åger.§ 282
#Skyldnersvi. § 283
#Dokumentfalsk § 171, 172 , 173, 178


🙂
🙂
🙂

Bedrageri § 279.

Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding.

Vildledningen skal være sket forsætligt, dvs., at en uagtsom vildledning ikke falder ind under straffelovens § 279.

Bedrageri er strafbart efter straffelovens § 279:[1]

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

🙂
🙂
🙂

Dokumentfalsk § 171

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

🙂

§ 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særlig grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

🙂

§ 173. Med straf som i § 172 angivet anses den, der benytter et med ægte underskrift forsynet dokument til at skuffe i retsforhold,

når underskriften ved hjælp af en vildfarelse er opnået på et andet dokument eller på et dokument af andet indhold end af underskriveren tilsigtet.

🙂

§ 178. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den,

som for at skille nogen ved hans ret tilintetgør, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbargør et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådant i et retsforhold.

🙂
🙂
🙂

Mandatsvig § 280.

Mandatsvig er en formueforbrydelse som består i, at man som forvalter af en andens formue giver denne et tab for at give sig selv eller andre en gevinst.

Rollen som forvalter kan i princippet ligge hos enhver, som handler som fuldmægtig, men ses i denne sammenhæng hyppigst hos ledelsen for en virksomhed, forening eller fond.

Mandatsvig er strafbart efter straffelovens § 280.

§ 280. For mandatsvig straffes […] den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

🙂
🙂
🙂

Skyldnersvig § 283.

Skyldnersvig er en formueforbrydelse som består i, at man uberettiget forringer muligheden for at tilbagebetale en gæld for at give sig selv eller andre en gevinst.

§ 283. For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

3) ved falske foregivender.

Betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter

🙂
🙂
🙂

Åger § 282.

Udnyttelse (groft misbrug) af en anden persons

Et bestående #afhængighedsforhold

#Udnyttelsen skal ske som led i et aftaleforhold for at opnå/betinge en ydelse der enten

Står i væsentligt misforhold til modydelsen.

#Forbrydelsen er #fuldbyrdet, når ydelsen er modtaget.

🙂

De subjektive betingelser:

Kendskab til de relevante momenter vedr. modpartens forhold

Kendskab til betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt eller letsind

Kendskab til de momenter som begrunder at et afhængighedsforhold består

Kendskab til den værdiforskel, som begrunder væsentlig misforhold (heri kan kravet om uberettiget vinding for sig eller andre (samt tilsvarende tab) siges at ligge)

🙂
🙂

Åger I nyere tid også det at skaffe sig urimelig fordel af et udlån eller en anden retshandel ved at udnytte låntagerens nød, letsindighed eller mangel på erfaring.

Ågerforbrydelsen mere præcist end de tidligere love:

at udnytte andres nød, letsindighed eller mangel på erfaring til skaffe sig urimelige fordele.

🙂

Åger § 282

For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder,

manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå

eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

🙂
🙂
🙂

Tyveri

Tyveri er en betegnelse for det at stjæle eller optræde som tyv.

Tyveri dækker over den handling der består i uretmæssig tilegnelse af noget der tilhører en anden.

I det juridiske fagsprog er tyveri et snævert begreb,

nemlig den forbrydelse, der er beskrevet i den danske straffelovs § 276.

Det er ikke alt der moralsk eller i daglig tale betragtes eller betegnes som som tyveri, vil falde ind under straffelovens tyveribestemmelse.

🙂

Listen er kun et udsnit af de love jyske bank har overtrådt

Men igen vi vil jo gerne i dialog om dette her.

Er der tale om 1 fejl 2 fejl 3 4 5 6 7 osv

Jyske bank vil i ikke, tør i ikke, tage en dialog

Spørg jyske bank hvorfor, banken udsætter deres kunder for svindel.

Familien ønsker bare at jyske bank, skal komme ud af busken og indrømme det som kunden har bevist.

Og så sige undskyld, for 9 års bedrageri
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk