12-09-2019 efter 43 måneder er sagsøgerens påstand stadig ikke fremlagt. HVORFOR ?

De Samfundsmæssigskadelig danske banker, gør alt de kan, for at skuffe i retsforhold.

EFTER 43 MÅNEDER ER VORES PÅSTANDE MOD JYSKE BANK STADIG IKKE FREMLAGT. HVORFOR ?

Nogle banker laver hvidvask, andre banker snyder og bedrager deres kunder.

En bank skal gøre det den er bedst til.
Hvad jyske bank er bedst til, må du gerne tænke over.

Bemærk at her i september 2019 er det 43 måneder siden vi i februar 2016 først gang bad vores advokat Thomas Schioldan Sørensen at ændre vores påstande, samt overfor retten fremlægge beviser herfor.

Her efter 43 måneder, er kun bilag blevet fremlagt
Og det er sket inden for de seneste 2 måneder.

Løgn og Dokumentfalsk “SVIG & FALSK”
Er en af de mange bankforretninger, som jyske bank vækslere i.

Læs seneste anmeldelse af jyske bank A/S nederst.

Og spørge så dig selv, om ikke den samlede bestyrelse, bør anmeldes til politiet, for i foreningen at stå bag et fortsat bedrageri mod jyske banks egne kunder.

At sagen ikke allerede ligger i strafferetten, kan skyldes at Statsadvokaten er medlem af samme Loge som nogle af Jyske Banks advokater.

I logen er der kameraeteri mellem medlemmerne, der således kan lave indbyrdes aftaler, om at visse sager ikke blev fremlagt for Dommeren.

Så meget retssikkerhed findes der i Danmark.

Mon ikke det var derfor Statsadvokatens svar på en anmeldelse fra 2016. i mod jyske bank for Dokumentfalsk og Bedrageri, blev fejret af bordet.

Anmelder blev oplyst

At dette skulle kunden selv fremlægge i cevilretten.

Hvilket er der kunden siden 2016, kontinuerligt har forsøgt at få, deres advokater, Rødstenen og Lundgrens til at fremlægge i cevilretten.

Til dato, altså efter 43 måneders kamp, uden held.

At sagens påstande mod jyske bank så cevilretligt, som SVIG OG FALSK stadig 02-09-2019 ikke er blevet fremlagt.

Det kan vi ikke forklare, men efter måske over 100 MAILS og breve, i perioden februar 2016 til september 2019, har klienten klippet og klistret det ud for begge deres advokater.

Breve og mails, der alle sammen kun omhandler det klienten vil have fremlagt for retten, er bare blevet ingurerreret, og fejet væk af selv klientens Advokater.

OPDATERET SEPTEMBER 2019:

Det er lykkedes inden for de seneste 2 måneder at få fremlagt beviser / bilag.

DET ER STADIG IKKE LYKKEDES AT FÅ NOGLE AF VORES NU 2. ADVOKAT VIRKSOMHEDER

FØRST RØDSTENEN ADVOKATER FRA ÅRHUS
OG HEREFTER LUNDGRENS ADVOKATER KBH

TIL AT FREMLÆGGE NOGLE AF VORES PÅSTANDE

Spørgsmål er om klienten selv skal fremlægge deres påstande, for at sikkre deres sag fremlægges for retten, nu 2 advokater har ingurerreret alle påstande.

Dette er et problem, for danskernes retssikkerhed, når klintem som ansætter en advokat, der til og med er medlem af advokat samfundet, og skal fremlægge klientens påstande overfor retten, men ikke gør det deres klienter anmoder om, og klientens påstande derfor efter 43 måneder stadig ikke er blevet fremlagt overfor retten.

DETTE ER ET SAMFUNDSMÆSSIGT PROBLEM FOR RETSSIKKERHEDEN.

Når vores nu 2 advokater ikke har fremlægge nogle af vores påstande, og det efter 43 måneders kontinuerligt at have givet indstruks, om at fremlægge vores påstande og anklager mod jyske bank.

BLIVER DET TIL NOGET IRRATION.

Den første Advokat Thomas Schioldan Sørensen forsøgte sågar, at hæve sagen i direkte modstrid med klientens instrukser.

/

Når de danske banker som jyske Bank A/S står bag massive og fortsat svigforretninger i mod bankens kunder.

Svig og falsk som jyske banks koncernenledelse er med til at dække over, for at bankens advokater i Lund Elmer Sandager, kan forsøge at vildlede selv dommeren.

Falsk som Philip Baruch kan få lov at fremlægge for retten, velvidende at Philip Baruch dermed også lyver overfor domstolen.

/
/

Du skal vide at Lund Elmer Sandager Advokater har haft vidne og adgang til alle Bilag fra Jyske Bank, og har bevist valgt, hvilket bilag banken og deres advokater ville fremlægge.

Jyske Bank og deres advokater, har dermed også valgt hvilket bilag, banken ville skjule for at ville skuffe i retsforhold.

Samtidig med at jyske bank og deres advokater sammen med Lund Elmer Sandager Advokater, har nægtet at kunde fik agtindsigt i november 2015, efter kundens gentagende anmodninger siden 2013.

JYSKE BANK HAR HELE TIDEN VÆRET I OND TRO

OG ØNSKEDE AT SKJULE OVERFOR KUNDEN, AT JYSKE BANK HAR UDSAT DEM FOR SVIG OG FALSK.

Jyske bank fortager et bevidst valg, da bankens advokater tilbageholder sandheden.

Og tilbageholder beviser for at jyske bank har løjet overfor kunden siden 2008/2009.

Samtidig med at Philip Baruch der er medlem af jyske banks bestyrelse, og partner i Lund Elmer Sandager Advokater.

Vælger at


  1. Tilbageholde oplysninger for at skuffe i retsforhold.

2.
Fremlæggelselse af falske og manipulerert beviser, for at ville skuffe i retsforhold.

Ledelsen i jyske bank, står bag at bankens advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager lyver overfor selve domstolen, med det formål, at sikre jyske bank en uberettiget gevinst, og give kunden et tab.

Det man i dagligdagen kalder bedrageri, eller bare svigforretninger.

Hertil skal det oplyses, at i bankens ivver for at lave deres sikkert daglige foreningen.

Kom til at lave en fodfejl, i et ellers godt svindel nummer, som end ikke kundens advokater har opdaget.

Da Philip Baruch 10-09-2015 fremlæger Bilag E, der består af 5 sider, ser Philip Baruch ikke at han er ved at fremlægge et Bilag, som jyske bank har skjult.

Philip ser ikke at han som medlem af jyske bank banden, fremlæger et bilag, der er den Originale og af kunden godkendte swap, hvis kunden valgte at hjemtage det underliggende lån, denne swap var for.

Kunden der har været syg meget længe, grundet bla. En hjerneblødning er ved at være klar igen.

Og forsøger selv at sætte sig selv ind sagen, som kunden siden 2013 har anmodet jyske bank om agtindsigt i, for netop at kunne se om det jyske bank har fremlagt i sagen, er sandheden.

At kunden selv opdager at Philip Baruch har fremlagt et bilag, som banken har bortskaffet, og fjernet selv på fremlagte årsopgørelse, burde være noget advokaten opdagede.

Men advokater er vist ikke så dygtige som de selv tror.

DU SOM BRUGER ADVOKATER

DU KAN IKKE STOLE PÅ DEM ALLE. HUSK DET.

/
/

Koncernenledelsen i Jyske Realkredit / Jyske Bank er parate til sammen i forening, at støtte op om jyske banks svig imod bankens kunder.

Hvilket sagen her mod jyske bank er et godt eksempel på.

/

Anmeldelse af jyske bank på Troustpilot

LÆS DEN HER :

BS 1-698/2015. Sagen mod jyske bank for SVIG OG FALSK er blevet udsat. / Har advokat samfundet overhovedet nogen advokater som klienten kan stole på, vil fremlægge deres sag, NÅR BANKER BEDRAGER

En sag som også handler om Danskernes retssikkerhed.

Kan klinterne stole på at advokaten altid og udelukkende varetager klientens interesser.

/

Vores sag mod jyske bank for SVIG & FALSK. Dokumentfalsk og Fuldmagtsmisbrug i sagen BS 1-698/2015 er blevet udsat.

Efter vores bilag 2. September 2019. er blevet fremlagt retten, bad jyske banks advokat og bestyrelses medlem

At sagen, der startede i pengeinstitutankenævnet 328/2013 blev udsat.

/

Vores advokater har foreløbet kun fremlagt bilag

Og ikke nogle af de mange påstande, om jyske banks genneralle svigagtige optrænde

Påstande som at ændret i aftale bilag efter de er underskrevet, bilags manipulation, og ikke oplyst retten de rigtige aftale datoer, ved fremlæggelselse af dokumenter overfor retten.

/

Helt enkelt kan sagen fremlægges således.

Jyske bank laver Falsk, den 16-07-2008 ved at selv laver en renteswap, på 4.328.000 kr.

Uden aftale med kunde.

Swappen er til et underliggende lån på 4.328.000 kr

Jyske bank har selv fremlagt at dette underlæggnde lån både findes, og er omlagt

Den samlede Jyske Bank koncern har tilbage holdt oplysninger, ikke kun over for kunden, og deres advokater.

Men jyske bank har også over for Domstolen, tilbage holdt bilag, og fremlagt falske oplysninger, som har betydning for sagen.

Jyske bank har nægtet kunde agtindsigt i 2015, for at kunden ikke måtte opdage at der aldrig har været noget underlæggende lån for nogle renteswap.

Dette nægter selv ledelsen i maj 2016 at fortælle deres kunde.

Sagen er ret enkel.
Det handler om Falsk
Og så handler det om Svig
Og så også om udnyttelse og vildledning.

Kunde siger at jyske bank ved koncernenledelsen i foreningen, står bag bankens fortsatte SVIGAGTIG OPTRÆDEN.

Ved eksempelvis at manipulere med bevis materiale, og lyver over for retten.

/

Vores sag mod jyske bank indeholder, flere meget grove, men sande anklager.

Anklager som kunden utallige gange har forsøgt, at få den øverste koncernenledelse i jyske bank til at hjælpe med at afklare er sande eller falske.

Koncernens advokater, og ledelsen ved ordstyrernde formand Anders Dam, har konsekvent nægtet at medvirke til sagens opklaring.

Og har overfor retten, nu flere gange ændrede i bankens tidligere fremlagte forklaringer.

Kunden siger at jyske bank ved deres advokater, flere gange har løjet for retten.
Og henviser til straffelovens kapitel 17 & 19. om falsk forklaring og falske beviser.

Anklager som kunden har krævet, deres advokater fremlægger i svarskrift og påstand.

Dette har vi siden 2016 forsøgt at få vores nu 2 advokat virksomheder til, men foreløbet har begge advokat virksomheder ingurerreret alle klientens påstande, og bare fortsat uden at fører klientens påstande ind i retten.

Efter 3 års kamp får vi fremlagt bilagende.
Og nu følger VORES PÅSTANDE.

/

SPØRGSMÅL TIL DE DANSKE BANKER OG DERES ADVOKATER.

Er det svig, eller Svigagtig optræden at. :

1.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for, tinglysning af gæld, 4.328.000 kr. af et tilbud der udløb november 2008.
Og derfor ikke findes.

2.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for lånesagsgebyr, af et lån på 4.328.000 kr. Der ikke findes.

3.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for sikkerhedsstillelse af et lån på 4.328.000 kr. der ikke findes.

4.
Er det svig at februar 2010. Oplyse til kunde der ligger syg efter hjerneblødning, at have lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, Og at have swappet renter på dette lån med jyske bank
Når det er usandt.

5.
Er det svig at oplyse kunde i januar 2012. at kunden har omlagt dette bagvedliggende lån 4.328.000 kr. Selv om banken allerseneste i maj 2009 har vist at tilbuddet på de 4.328.000 kr. Var bortfaldet.

6.
Er det svig at have misbrugt en begrænset fuldmagt i perioden 21-11-2008 til 19-05-2009

Den begrænset fuldmagt var fra 10-07-2008 og udløb med tilbud 20-11-2008.

7.
Er det svig at have fjernet 2 juridiske aftale Dokumenter fra årsopgørelse i 2008

En fra 15-07-2008 &
En der lukker aftalen 30-12-2008

8.
Er det svig at have tilbageholdt oplysninger over for.

Først i pengeinstitutankenævnet, og derefter over for retten, at jyske bank har skjult 2 juridiske aftale dokumenter fra 2008.

9.
Er det svig at have tilbageholdt oplysninger over for.

Først i pengeinstitutankenævnet, og derefter over for retten

At jyske bank har skjult oplysninger om at der ikke findes noget underliggende lån, på 4.328.000 kr. som ellers påstået i retsforhold.

9.A

Er det bevidst svig at hele jyske bank koncernen tilbageholder sandheden mod bedre vidende

Og ingen i hverken Jyske bank eller koncernen ledelsen, vil afkræfte påstanden om, at der skulle være et underliggende lån på 4.328.000 kr og at dette skulle være blevet omlagt Bilag D.

Ej heller vil bevise at kunden skulle have godkendt 2 swaps.

1 rente swap er lavet og godkendt 15-07-2008. “Lukkes 30-12-2008”

1 rente swap til er lavet af jyske Bank Vesterbrogade selv 16-07-2008 og denne er hverken aftalt eller godkendt.
Swappen er også for dette påstået underliggende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit

Er lån som jyske Banks ansatte, og advokater samt koncernledelsen ved CEO Anders Christian Dam bevidst og i Ond Tro tilbageholder oplysninger om, slet ikke har eksisteret over for bankens kunder.

10.
Er det svig at have fremlagt Bilag K. Og over for retten oplyse at bilaget er fra 10-07-2008, når datoen er 19-05-2009.

Er det Svigagtig ikke at oplyse retten at Bilag K. Er lavet 19-05-2009 efter et genbrugt Bilag 7. Fra 10-07-2008 som var udløbet 20-11-2008

11.
Er det svig at omkring 14-04-2009 have rettet i et udløbet dokument, ved at have overstreger matrikel nr. i Bilag Z.

“Altså efter dokumentet er underskrevet 10-07-2008, og efter dokumentet er udløbet sammen med tilbuddet Bilag Y. 20-11-2008”

Før bilaget er misbrugt uden gyldig fuldmagt, i forsøget på at hjemtage et kasseret og udløbet tilbud, for et kasseret budget og kasseret projekt direkte imod kundens instruks.

12.
Er der Svigagtig optræden at jyske bank laver Storbjerg Erhverv ApS en konto, hvor konto nummeret allerede tilhørende en anden virksomhed.

Således der både samtidig og overlappende er 2 selskaber der har fået samme kontonummer.

13.
Er det Svigagtig at undlade, at oplyse kunden om at jyske bank har overført en anden virksomheds gæld til sagsøger, kunne ikke ses på det første modtaget udtog fra 2011. Bilag 54.

“Kunden har til jyske bank efterlyst de originale kontoudtog, og skriver til banken da de er fundet i jyske bank arkiv. Banken svarer ikke”

14.
Er det svig, når kunden ikke har modtaget kontoudtog fra punkt 12. 13. Og så henvender sig i jyske bank, for at få udleveret et kontoudtog, eftersom kunden syntes der mangler penge.

Og jyske bank bare udlevere et kontoudtog uden saldo beløb kan ses, så kunden ikke kan se konto er startet med et negativt beløb på 280.000 kr.

15.
Er det Svigagtig optræden, at udnytte et afhængighedsforhold, til at sikre sig en uberettiget vinding og give kunden et tab.

Såsom overpant og sikkerhed for mindst 11.3 million, set i forhold til at kunden har lånt under 2.7 million i jyske bank.

16.
Er det svig, at LYVE om og PÅSTÅ.

At kunden har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, og at kunden har lavet en rente Swap på 4.328.000 kr. herfor

Og at kunden så har omlagt dette bagvedliggende lån i Nykredit for SWAPPEN i jyske bank.

Og påstå kunden selv har valgt at nedbringe dette bagvedliggende lån for SWAPPEN i jyske bank.

Når nedbringelse er sket efter tvangssalg af en grund, som jyske bank selv har, anmeldt og givet Nykredit oprykkerne pant i.

Og denne nedbringelse af det bagvedliggende og omlagte lån, med ca. 1.500.000 kr. Er sket uden at SWAPPEN har fulgt med ned.

Således kunden 2019 skylder ca. 1.000.000 kr. på et lån kunden modtager et tilbud på 06-05-2009. Bilag AG. Og som hjemtages 03-07-2009 Bilag AH.

Mens jyske bank hæver renter 5,4 % af ca. 2.700.000 kr. Af et påstået optaget lån i 2008. Som så er påstået omlagt, og påstået at jyske bank ikke har medvirket til nedbringelse, der er sket ved tvang.

ER DETTE IKKE GROFT SVIG.

17.
Er det Svigagtig optræden og udnyttelse, at sende kunden til afvikling, under de påstande der er nævnt ovenover i punkt 1 til 16.

For at jyske bank der har taget pant og sikkerhed i alt, og så spærre kundens konti, for at sikker sig salgsfuldmagter af kundens nybyggede ejendom i Espergærde. Og kundens private hus.

Og i den forbindelse også har forbudt kunden at tage et advokat forbehold.

Således kunden kan vælge at blive erklæret konkurs af jyske Bank, som har sikret sig pant i alle kundens værdier.

Eller underskrive, de salgs fuldmagter jyske bank kræver, og uden advokatforbehold.

18.
Er det vildledning, at skrive i mange af de af jyske banks udleveret bilag, eks Bilag 2. 3. 4 at kunder kan klage til pengeinstitutankenævnet, når Jyske bank straks vil afvise, kunders klager over for pengeinstitutankenævnet.

Osv osv

/

DU VIL KUNNE SE ALLE DE FREMLAGT BILAG PÅ BANKNYT. dk

Ellers Google “jyske bank troværdig” og kik på billeder

Og spørge så dig selv om Danskere overhovedet kan have tillid til jyske bank A/S.

Når selv Lederen CEO Anders Christian Dam, 19-05-2016 vælger at tilbageholde oplysninger overfor kunder.

Feks. om de har de lån jyske bank, ved flere advokater og ansatte har påstået, også over for Domstolen.

I bare dette her ene tilfælde, kan kunden først 18-10-2016. Altså 152 dage efter Ledelsen i jyske bank nægtede at oplyse til kunden, om bankens påstået lån fantastisk fandtes.

Få bekraftet, at det lån jyske bank siden 2008/2009 har påstået optaget, og siden omlagt, er løgnagtige oplysninger.

Brevet er fremlagt 28-09-2018

Læs brevet fra 28-08-2019 der indeholder lidt påstande mod jyske bank.

PÅSTANDE SOM SKAL FREMLAGGES.

/

SÅ MEGET LYVER SELV BESTYRELSEN, SAMT ANSATTE, OG ADVOKATER OVER FOR RETTEN.

DETTE FOR AT SKUFFE I RETSFORHOLD.

Hvilket vores advokat stadig ikke har fremlagt for retten.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Lund Elmer Sandager ADVOKATER både forsvare og anklager, og gerne samtids, som her ved ATP Pensam pension, dine penge er vores mål.

Ligesom Philip Baruch har spiciale i bank jura og bestyrelses ansvar, er Kristian Ambjørn Buus-Nielsen specialiseret i selskabsret, finansiering/refinansiering, leasing, tvangsauktioner og inkasso og har bred erfaring med at rådgive finansielle virksomheder og virksomhedsejere.

Lund Elmer Sandager Advokater
LYVER SELV OVERFOR RETTEN
Så har du brug for nogle gode og løgnagtige advokater, kontakt Philip Baruch fra LES.DK


Hvem er partner i Lund Elmer Sandager Advokater


Partnere i Advokatfirma Lund Elmer Sandager er.

Carsten Brink
Managing Partner, advokat (H)

Christian B. Elmer
Partner, advokat (L)

Christian Petri
Partner, advokat (H)

Claus Span­gen­berg
Partner, advokat (L)

Erik Hovgaard
Partner, advokat (H)

Henrik Høpner
Partner, advokat (H)

Henrik Stamp
Partner, advokat (L)

Jacob Roesen
Partner, advokat

Kjeld Jørgensen
Partner, advokat (H)

Linea R. Conforti
Partner, advokat (L)

Mads Gierding
Seniorpartner, advokat (H)

Mathias Toxværd
Partner, advokat (H)

Michael Møller Nielsen
Partner, advokat (L)

Morten Schwartz Nielsen
Partner, advokat (H)

Nete Weber
Partner, advokat (L)

Nicolai Fløe Jørgensen
Partner, advokat

Peter Sørensen
Partner, advokat (L)

Philip Baruch
Seniorpartner, advokat (H)

Steen Raagaard Andersen
Partner, advokat (H)

Ulrik Bayer
Partner, advokat (H)

Sebastian Rungby
Associeret partner, advokat

Annacarina Staunstrup
Associeret partner, advokat LL.M., HD(F)

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen
Associeret partner, advokat (L)

Torsten Hylleberg
Associeret partner, advokat, leder af IT-retsafdelingen

Skal du have gode og gratis rådgivning. Ring til advokat vagten, advokat samfundet.

klik og kontak jyske bank
Gratis advokat hjælp.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk