13-09-2019 når også Dan Terkildsen Lundgrens advokater, der skulle være klientens advokat, mod jyske bank A/S modarbejder klientens påstande bliver fremlagt retten. HVAD SKAL VI SÅ GØRE ? SELV FREMLÆGGE VORES PÅSTANDE MOD JYSKE BANK FOR SVIG OG FALSK ?.

SAGEN ER DOG IKKE MORSOM FOR DE KUNDER, DER I JYSKE BANK UDSÆTTES FOR SVIG OG FALSK. (BEDRAGERI og DOKUMENTFALSK)

Hvor langt vil Justitsministeriet og Finanstilsynet, Finansministeriet, Statsministeriet tiladde jyske bank at gå, når selv koncernenledelsen ved CEO Anders Christian Dam støtter at jyske banks egne kunder udsættes for bankens fortsatte svigforretninger.

Hvorfor er der ingen myndigheder, som politiet der vil hjælpe de kunder, der åbenlyst bliver udsat for svigforretninger i de Danske banker, som kunde her i jyske bank nu gennem 11 års udnyttelse, stadig bliver besviget.

2 Advokat virksomheder Rødstenen advokater & Lundgrenens advokater, har til nu, enten nægtet eller bevidst undgået, at fremlægge deres klient påstande om, at jyske bank benytter sig af FALSK. ved at benytte Bilag 1. En SWAP fra 16-07-2008. Under påstand dette er aftalt med bankens kunde, NÅR KUNDEN GENTAGNE FREMLÆGER AT DEN ER FALSK, og ikke er den kunden godkendte 15-07-2008, og som bliver lukket 30-12-2008.

Ligesom både Thomas Schioldan Sørensen og Dan Terkildsen ikke har ville fremlægge klientens påstande, om at jyske bank laver GROFT SVIG, ved at påstå kunden har lånt 4.328.000 kr. I Nykridit, som et underliggende lån for SWAPPEN Bilag 1. og Klienten / Jyske Banks kunde heller ikke har omlagt noget bagvedliggende lån, for nogle renteswap med jyske bank. Se Bilag D.

Når der så aldrig har eksisteret noget underliggende lån, og jyske bank lyver om dette, så er det svig, og når Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch, så også vildleder og LYVER OVERFOR RETTEN, som 10-09-2015 og der fremlægger falske oplysninger, Bilag D. om at det bagvedliggende lån. for SWAPPEN Bilag 1. så er blevet omlagt

Og når Lund Elmer Sandager Advokater igen 02-02-2016 fremlægger påstand om at Bilag 1. 16-07-2008 bare er byttet ud med Bilag E. Side 5. Velvidende men sikkert i håb om at Jyske Banks kunde ikke kommer i besiddelse, af det bilag som viser at Bilag E. Side 5. swappen fra 15-07-2008 faktisk lukkes 30-12-2008. Og dermed har flere beviser for at Lund Elmer Sandager ved Baruch, igen lyver 02-02-2016 overfor retten.

At Philip Baruch så vælger 05-11-2018 selv at fremlægge Bilag Y. Der af jyske bank har sat en markering ud for, skal hjemtags senest 20-11-2008. Samt fremlagt Bilag AG, der beviser, at der kun har været et tilbud på 4.328.000 kr. Som er oplyst bortfaldet. Så er det meget svært at finde ord for jyske bank, der passer bedst til jyske banks konstante og mange løgne.

Lund Elmer Sandager Advokater har i flere år løjet overfor retten, fortiet sandheden, fremlagt falsk og manipulerende beviser, for at skuffe i retsforhold, hvilket Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater, heller ikke vil have klienten får fremlagt i sagen BS 1-698/2015. HVOR FOR VI DELER VORES FRUSTRATION MED DIG.

Om advokat samfundet, har nogle hæderlige advokater tilknyttet kan der snart stilles spørgsmål ved. Vi ved kun hvordan Lund Elmer Sandager Advokater lyver, Rødstenen advokater lyver, Lundgrenens advokater modarbejder deres klient, hvilket ikke tegner noget godt billede af disse advokat virksomheder. Hvordan advokat samfundets øvrige medlemmer er vides ikke, men at klienterne ikke kan stole på deres advokater er et samfundsmæssigt problem.

SOM MEDDELT RETTEN 3 OG 25 JANUAR 2018 LEDER VI EFTER EN ADVOKAT DER VIL VÆRE VORES ADVOKAT, OG FØRE VORES SVIG OG FALSK SAG IMOD JYSKE BANK A/S

Må indrømme at vi faktisk føler, at vores egen advokat har forsøgt at manipulere os, og aldrig har haft i sinde at, ville fremlægge klientens svig og falsk påstande mod jyske bank A/S

Alene det at advokaten ikke svare, og ikke oplyser klienten om rettens breve “Retsbogen”. Hvorfor klienten gennem 4 måneder gentagne rykker deres advokat for kopi af retsbogen.

Når Lundgrens ansatte telefonisk så 07-08-2019 fortæller hvor svært det er at finde kopierne af retsbogen, og klienten tilbyder selv at kontakte retten for at få kopier af rettens breve, bliver oplyst af den ansatte i Lundgrens advokater, at de også i retten vil have svært ved at finde kopierne.

Vælger klienten at stole på Lundgrens advokater og venter 4 uger mere, uden dog at modtage kopier af retsbogen, først herefter kontakter klienten, selv retten og beder om kopi af rettens breve, efter 14 dage har klienten intet modtaget, og skriver derfor igen til rette, denne gang anmoder klienten retten om agtindsigt.

Efter anmodning til retten om agtindsigt, sender Dan Terkildsen Lundgrens advokater først 28-08-2019 et uddrag af retsbogen, skriver der intet vigtigt står, “der er et kopi af et brev fra 8 januar 2019, hvori retten skriver, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte Bilag 28 til 101. Fra 28-12-2018.” Hvilket advokaten ikke syntes er vigtigt for klienten at blive oplyst.

Og gør opmærksom på at klienten ikke selv må kontakte retten, og at han denne gang vil se gennem fingre med det.

Når Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater, her i september 2019 skriver han ikke vil bruge stærke ord, som svig, og han ikke vil indkalde de vidner som der ellers har været aftalt, at skulle indkaldes siden april 2018, og også skriver det er imod god advokat skik, at fremlægge vores påstande som svig og falsk, følger klienten at Lundgrenens advokater, måske har aftalt noget med jyske bank om at forpurre klientens påstande overhovedet bliver fremlagt i Domstolen.

Viser det så ikke at vores advokat modarbejder sagens fremlæggelselse, og har en planer om kun at ville fremlægge sagen som dårlig rådgivning, direkte imod klientens, fremlagte påstande, og imod de meget klare instrukser om at fremlægge sagen som svig og falsk til Lundgrens advokater.

Kun hvis Lundgrens advokater i forvejen arbejder for jyske bank, vil der være interessekonflikter, og tale om indhabilitet, dette kan være grunden til at Lundgrens advokater, Dan Terkildsen har modarbejdet, at klientens påstande ikke er blevet fremlagt, og stadig ikke fremlagt, her 18 måneder efter Lundgrens fik opgaven, at fremlægge sagsøgerens påstande overfor retten.

Måske Dan Terkildsen LUNDGRENS Advokatfirma, skulle overveje om han er indhabil, og slet ikke er istand til at varetage klientens interesser, og på betryggende vis fører sager imod jyske bank konceren for, sadeles grov SVIGAGTIG OPTRÆDEN.

Ellers er dette her ABSOLUT aller sidste chance for lundgrenens advokater at vise, LUNDGRENS advokater arbejder 100 % for at fremlægge klientens svig og falsk påstande.

Og kun varetager at klientens svig og falsk påstande fremlægges i retten.

At Lundgrenens advokater kun arbejderfor deres klient, og ikke har nogen aftale med Jyske bank og / eller Lund Elmer Sandager Advokater, om eks. at tilbageholde alle klientens påstande om svig og falsk imod Jyske Bank.

Lundgrens advokater påtager sig i marts 2018 opgaven fra klienten, at fører sagen mod jyske bank, med klientens påstande, der af klienten også er meddelt til retten og til jyske bank 3. & 25 januar 2018, nu er blevet ændret fra dårlig rådgivning, til svig og falsk, samt med udvidelsen af påstande.

Eftersom Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater ikke ville fremlægge klientens påstande, har klienten så selv i januar 2018 givet retten og jyske bank medelse herom.

Klienten har således 25. Januar 2018 meddelt retten at, Rødstenen advokater ikke vil fremlægge deres påstande om svig og falsk, hvorfor klienten leder efter en advokat der vil fører deres svig og falsk sag imod jyske bank A/S.

Påstande som den tidligere advokat Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater i 2016 nægtede at ændre fra dårlig rådgivning til svig, og falsk, vildledning, udnyttelse for at nævne lidt.

RØDSTENEN ADVOKATER har kun i 2016 meddelt at kunne klienten bevise, at de ikke har lånt 4.328.000 kr. Var deres sag lidt bedre.

Thomas Schioldan Sørensen oplysninger senere telefonisk, at alt det som klienten har fundet ud af, svig og falsk osv. er uden betydning, og siger klienten skal opgive sagen mod jyske bank.

At Thomas Schioldan så bagefter forsøger, at ville hæve sagen mod Jyske Bank, frem for at fremlægge klientens påstande om svig og falsk, og med påstand at dette er aftalt i samme telefonisk samtale, med Rødstenen advokater fra Århus, hvor der ud over Thomas Schioldan Sørensen deltog en advokat mere, det var således klientens påstand imod 2 advokater.

Tænker næppe at Rødstenen advokater direkte har løjet overfor deres klient, og forsøgt at øgedelægge sagsøgerens sag, ved at ville hæve sagen mod jyske bank A/S. bag om ryggen af klienten.

UDEN AT HAVE LAVET EN. ELLER ANDEN ANDEN ØKNOMISK AFTALE MED JYSKE BANKS BESTYRELSES MEDLEM PHILIP BARUCH.

EN SÅDANNE AFTALE MELLEM RØDSTENEN ADVOKATER OG JYSKE BANK, OM DET ER I FORM AF ARBEJDE ELLER PENGE, KAN KLINTEN IKKE BEVISE.

ALTSÅ jyske bank skal ikke bevise, at deres kunde som banken og Lund Elmer Sandager, mange gange har påstået i retsforhold, har lånt et underliggende lån på 4.328.000 kr. I Nykredit for en SWAP på 4.328.000 kr. med jyske bank

Men her er det omvendt bevisbyrde, kunden skal selv kunne bevise, at de ikke har lånt de 4.328.000 kr. I Nykredit som jyske bank påstår.

Det er nemt at bevise om en kunde har lånt 4.328.000 kr. / Men noget sværere at bevise at ikke have lånt 4.328.000 kr. / Og det bliver ikke nemmere når påstået långiver “Nykredit” nægter at afkræfte at der findes, eller har fandtes et lån på 4.328.000 kr.

Og først efter Nykredit er blevet stævnet, svare Mette Egholm Nielsen, der er advokat for Nykredit, den 18 oktober 2016, meget modvilligt, at der ikke findes noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr.

Mette Egholm Nielsen siger også klart, at Nykredit ikke vil levere skyts i mod jyske bank.

Mette Egholm Nielsen oplyser ikke, at Nykredit har været hoved aktionær i jyske bank, og derfor har haft store økonomiske interesser i jyske bank.

På intet tidspunkt, har nogle af vores advokater, hverken Rødstenen eller Lundgrens ville fører klientens påstande og beviser ind i retten.

Lundgrens advokater der kun har fået opgaven med at fører en svig og falsk sag.

Altså aldrig har fået en opgave, om at fører en sag for dårlig rådgivning, alligevel vælger Lundgrens advokater, direkte imod instruks, at ingurerrere klientens påstande, altså uden aftale vælger Lundgrens advokater selv, at bortkastet alle klientens påstande, og kun fører sagen som dårlig rådgivning.

Man kan faktisk godt blive lidt urolige, for hvor stort dette her er. Når jyske bank laver Bedrageri og Dokumentfalsk, skal det så ikke fremlægges, som SVIG OG FALSK. Når klienten siger at det er deres påstand.

Hvis der bare fandtes et ærligt menneske i jyske bank konceren, ville dialog klart være at foretrække.

Men først skal vi kæmpe imod jyske banks advokater, Ledelsen og så også med vores egen advokater, senest Dan Terkildsen fra advokatvirksomheden Lundgrenens, for overhovedet at kunne få nogle bilag fremlagt, og så har Lundgren Advokatfirma ikke en gang fremlagt bare vores første påstand, som at Bilag 1. Er falsk

Men Anders Dam, kan du slet ikke forstå, at dette her er vildt dårligt af jyske banks koncernenledelse, at lade deres advokater lyve overfor retten, om det er Lund Elmer Sandager eller jeres egne advokater, det er mod alt hæderlighed at lyve overfor domstolen, eller at du Anders Christian Dam tilbage holder oplysninger, bare for at skuffe i retsforhold.

En sag om svig og falsk som kunden, nok mod jyske banks forventning blev opdaget i 2016, men svig som jyske banks ansatte fra Helsingør, har kendt til, mindst siden 2009, den tidligere medvirkende i sagen Anette Kirkeby, er i dag forfremmet til afdelingens diriktør i jyske bank Helsingør.

Og Falsk som de medarbejdere i jyske bank fra Vesterbro gade, der står bag den falske swap Bilag 1. Har vist mindst siden 16-07-2008

Sådanne måder at drive bankvirksomhed på, syntes ikke at være en redelig og hæderlig måde, at drive jyske bank, realkredit, jyske finans på, med henvisning til jyske banks egne vedtægter.

Anders Dam hvad med at holde op med at besvige Jyske Banks kunder, og så tal med dem, frem for at stå i spidsen for bankens fortsatte SVIGAGTIG OPTRÆDEN. “BEDRAGERI”

Dette her er bare et morsomt opråb til ledelsen i jyske bank, tal nu med jeres kunder, i ved at dialog fremmer forståelsen, men jeres bangebuks af leder Anders Dam tør ikke stå ansigt til ansigt, og se sagen og beviserne igennem.

CEO Anders Christian Dam, ring 0045 22227713 og lad os da mødes, det kan da ikke være så svært.

Altså hvis din kunde har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit. Som tilbuddet af 20-05-2008. Bilag Y. Hvilket af jyske bank har fremlagt, siden sagen startede i 2013. Pengeinstitutankenævnet sags nr. 328/2013

Og hvis der 16-07-2008 som Bilag 1. Faktisk er aftalt mellem kunde og med jysk bank, at lave en ny rente bytte af lånet, efter eventuel hjemtagelse, af dette påstået underliggende lån i Nykredit, på 4.328.000 kr. Med en SWAP i jyske bank på 4.328.000 kr.

Og så har omlagt det underlæggende lån. Bilag D. for svappen med jyske bank.

Og selv i 2010 – 2012 har valg at sælge en byggegrund, hvor Nykredit havde pant i, for at nedbringe det nu underliggende men omlagte lån.

SØGE ORD FOR AT RÅBE JYSKE BANK OP MEDVIRKENDE I SAGEN ELLER KENDER TIL SAGEN BEDRAGET, OG SOM IKKE ØNSKER AT JYSKE BANK RETTER, HVIS DET ER EN FEJL – FUNDAMENT KÆRNEVÆRDIER HÆDERLIG ÆRLIG ÅBEN RETTER FEJL SUND FORNUFT JYSKE BANK NÆGTER VEDHOLDENDE . NYKREDIT JYSKE BANK – LÅN SUPER BILLIGT, INGEN GEBYR RENTE SUBPERLÅN, SUPERLÅN, SUPPERLÅN. BILLÅN, BOLIGLÅN. OPSPARING. PENSION. – TIVOLI FRIPAS BAKKEN FRIPAS GRATIS / ADVOKAT ADVOKATER, STRAFFERET REN STRAFFE ATTEST, ØKNOMISK KRIMINALITET, KRIMINELT, STRAFFELOVEN – LUND ELMER SANDAGER AL CAPONE, ADOLF HITLER, STALLING MICHAEL RASMUSSEN CEO NYKREDIT ANDERS CHRISTIAN DAM CEO JYSKE BANK ADVOKAT MORTEN ULRIK GADE JYSKE BANK PHILIP BARUCH JYSKE BANK ADVOKAT PHILIP BARUCH LUND ELMER SANDAGER ADVOKAT METTE EGHOLM NIELSEN NYKREDIT INKASSO BIRGIT BUSH THUESEN JYSKE BANK – JYSKE BANK ERHVERV HILLERØD HELSINGØR ÅRHUS AAHUS KØBENHAVN SILKEBORG VALBY ØSTERBRO – NICOLAI HANSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK LINE BRAAD WINDING JYSKE BANK CASPER DAM OLSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK ANETTE KIRKEBY BANKRÅDGIVER JYSKE BANK SØREN WOERGAARD RÅDGIVER JYSKE BANK CEO ANDERS CHRISTIAN DAM – DANSKE BANK JYSK – KONCERNLEDELSE JYSKE BANK KONCERNBESTYRELSEN SVEN BUHRKALL KURT BLIGAARD PEDERSEN RINA ASMUSSEN PHILIP BARUCH JENS A. BORUP KELD NORUP CHRISTINA LYKKE MUNK HAGGAI KUNISCH MARIANNE LILLEVANG KONCERNDIREKTIONEN ANDERS DAM LEIF F. LARSEN NIELS ERIK JAKOBSEN PER SKOVHUS PETER SCHLEIDT – SAGEN HISTORIEN OM NYKREDIT OG JYSKEBANK HANDLER OM: BEDRAGERI SVINDEL LØGNE TYVERI UNDERSLÆB MANDATSVIG SVIG DOKUMENTFALSK, NÆGTE AT UNDERSØGE FOR FEJL AT DÆKKE OVER FORBRYDELSER AT SKJULE FORBRYDELSER AT NÆGTE KUNDER SVAR AT NÆGTE KUNDER AKTINDSIGT – OM AT LYVE OVER FOR RETTEN UDELUKKET FOR AT KUNNE FORTSÆTTE BEDRAGERISKE FORHOLD. – JYSKE BANKS OPLYSTE KÆRNEVÆRDIER FUNDAMENTET I JYSKE BANK ER PILRÅDDENT HVIS JYSKE BANK LYVER OVER FOR KUNDER, SÅ JYSKE BAN KAN SNYDE ELLER BEDRAGER DERES BANKKUDER. – VEDHOLDENDE UÆRLIG LYVER VEDHOLDENDE NÆGTER VEDHOLDENDE AT SVARE JO JYSKE BANK ER BESTEMT VEDHOLDENDE. – JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE REGLER OG LOVE, OG ER BESTEMT IKKE BEDRAGERISKE SIGER JYSKE BANK SELV – VI VIL GERNE HAVE EN DUEL MED JYSKE BANK OG KAPTAJN KRYSTER ANDERS DAM PÅ OM JYSKE BANK ER TROVÆRDIG HÆDERLIGHED ÆRLIG. – MEN DET SYNTES TIL AT ANDERS DAM JYSKE BANK ER EN BANGEBUKS OG EN KRYSTER SOM GEMMER SIG BAG HANS 100 VIS AF ADVOKATER OG IKKE TØR SVARE KUNDER PÅ SPØRGMÅL OMHANDLENDE JYSKE BANKS MORAL OG TROVÆRDIGHED. – MERCEDES BMW AUDI VW FORD KIA PEGEOUT CITROEN BILER FOR ALLE, BILLIG BOLIG, BILLIG FORSIKRING – REGLER OG LOVE BILLÅN MERCEDES BMW AUDIE WV MICHAEL RASMUSSEN NYKREDIT OG ANDERS DAM JYSKE BANK, LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER PHILIP BARUCH – JYSKE BANK FUNDAMENT STØTTES AT ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK OG SELFØLGELIG BAKKE ALLE MEDARBEJDER I JYSKE BANK ERES LEDELSES ARBEJDES METODER OP, SÅ SOM AT SKJULE SANDHEDEN FOR DERES KUNDER. – HVEM KA JYSKE BANK KA JYSKE BANK GØR DET UMULIGE MULIGT, OG LAVER ET FALSK LÅN PÅ 4.328.000 KR OG TINGLYSER PANT PÅ SAMME BELØB – JYSKE BANK UHÆDERLIG LØGNAGTIG BEDRAGERISK UTROVÆRDIG FORBRYDERISK UTROVÆRDIG MED STORT U – DETTE ER SØGE ORD FOR AT FANGE JYSKE BANKS OPMÆRKSOMHED, OG FÅ EN DIALOG SAMT TALT OM DE MANGE FORHOLD, SOM JYSKE BANK VEDHOLDENDE NÆGTER AT TALE BED KUNDE OM, HVIS DER BLOT ER OM EN FEJL
Bilag E. Jyske bank benægter krav om salg.
Bemærk at Birgit Bush Thuesen, på vegne af Jyske Bank svare undvigende. som jeg forstår det, her du selv valgt at sælge din grund. Advokat Morten Ulrik Gade har også skrevet at jyske bank er uden ansvar.

Og at jyske bank, ikke har haft noget med salget af grunden at gøre, og heleler ikke er skyld i at provenu først blev modtaget 3 år efter salget.

Og at jyske bank intet ansvar har for at jyske bank siden 2012 da grunden blev solgt, har ved Bilag 1. Hævet renter 5.32 % også af nedbringdelse af det påståede underliggende lån, til bilag 1. Som er påstået omlagt.

Jyske bank er dybt kriminel, når bankens ledelse står bag bedrageri imod bankens små kunder, som her i sagen BS 1-698/2015 og ATP fonden er velvidende om at selve bestyrelsen står bag koncernens fortsatte millionsvindel mod bankens kunde, hvilket får ATP til at have støre tillid til Danske svindel banker. ATP OPLYSER AT ATP ER LIGEGLADE MED OPLYSNINGER OG BEVISER, AT JYSKE BANK KONCERNEN STÅR BAG MILLION BEDRAGERI, JYSKE BANK ER EN FORETNING SOM ATP GERNE SÆTTER DINE OPSPARET PENGE I "DINE ATP PENSION SÆTTES I KRIMINELLE BANKER SOM HER JYSKE BANK" For at du kan få et bedre afkast på din tillægspension i ATP. ATP bekymrer sig ikke om hvordan jyske bank driver bankvirksomhed. :-( Anders Dam jyske bank, lader bedrageri med falsk lån fortsætte, efter han fik det oplyst, jyske bank ønsker ikke dialog, Philip Baruch bestyrelsen svare for Anders Dam, og frabeder sig henvendelser Jyske Bank stjæler af kundes kundes penge, betroet midler for falske lån og sikkerhed Jyske Bank nægter at svare, og skriver banken er hæderlige og ærlige. Retsag mod jyske bank handler om bankens troværdig Simpelt Tyveri og Bedrageri, Dokdomentfslsk. Hvem KA jyske bank uden fornuft 40 Spørgsmål jyske bank ikke vil svare på I fik 1 år at svare på om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt. Det er falsk dokumentfalsk, Nykredit bekræfter -- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? — 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) -- 3. Selve forudsætning for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyndeladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, og benægter derfor at have tilbage holdt oplysninger. Desvære har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desvære ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 8 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundet bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter indsætte deres nye swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombytte de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hvemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagetelses anmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse lånet, der aldrig er blevet hjemtaget. — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for låne sagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. min ejendomsret er blevet krænket. — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. — 15. Hvordan kan jyske bank forklarer at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? altså forsøge at vildlede. — 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks krævede tvangs salg af grunden — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før jyske bank ville medvirke til at afslutte handlen, og nyt tab kunne konstateres, se bilag — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske bank’s mand siger flere gange,om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank der godkendte det. Dette oplyste Nykredit oplyste på møde i forbindelse med de selv blev stævnet. — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ? - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Se mere på private FB profil -Banknyt dk Mvh Carsten
Jyske bank tænker fortsætte bankens million svindel mod bankens kunde Kunde skylder 1.058.369,16 kr 30-06-2019 efter jyske bank tvang kunde sælge byggegrund og dermed tvangs nedbringe gæld Imens hæver jyske bank fortsat renter af 2.726.023,47 kr I alt kr. 75.006,16 Hvilket er stadig er BEDRAGERI AF FØRSTE GRAD

Og jyske Bank ved Lund Elmer Sandager, ikke har fremlagt falske oplysninger overfor retten, skjulte bort skaffet aftale bilag OSV.

HVAD ER SÅ PROBLEMET ANDERS CHRISTIAN DAM

Desværre har vores advokater nægtet at fremlægge disse påstande, de er ihvertfald her 43 måneder efter, stadig ikke fremlagt.

4. September 2019 Sagen mod Jyske Bank A/S spidser til. - No one can want to prohibit a customer, from presenting to the court that this is fraud. and then the sanity has only grown, as the board has covered the scam, though several attorneys have helped cover up the fraud. - Vil vores advokat ikke fremlægge vores påstande, som vi siden 2016, har fremlagt den for vores advokater. ER DER FORDI KLIENTENS ADVOKAT IKKE VARETAGER KLIENTENS INTRESSER. Fremlægges klientens påstande ikke for retten i et endeligt påstandes dokument, er dette til skade for klienten. Og klientens advokat har ikke opfyldt sin forpligtelse over for klienten. - - Og klienten har selv over for Jyske Bank og "Domstolen" altså over for retten 3. og 25. januar 2018, oplyst om sagens ændring, og tilføjet med udvidelse af påstande efter retsplejelovens § 358 Klienten der kun er elektriker har selv måtte forsøge at sætte sig ind i love og regler, uden at være klædt på, efter som klienten ikke er hverken er boglig uddannet, og iøvrigt ret dårlig til at formoleret sig. Ja faktisk også ordblind. - Så det er derfor afgørende at når nogle kunder / klienter i Danmark ansætter en Advokat Så er det af afgørende retssikkerhed og betydning for klienten at klienten stole 100 % på at Advokaten gør det som klienten deder deres advokat om. - - Her i sagen har klientens advokat kun frem til nu fremlagt at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Ikke at Jyske Banks Koncernledelse i mindst 152. dage forud for Bilag 30. 18-10-2016 hvor Nykredit indrømmer Der findes intet lån på 4.328.000 kr. I Nykredits arkiver. - Vedr. det af klientens fremlagte for retten 18-09-2018 og 18-12-2018 Klientens advokat skriver intet til retten om. A. Hvordan klienten har, måtte kæmpe også mod Nykredit der som hovedaktionær i Jyske bank nægtede at svare klienten, på spørgsmålet om det påstået lån i nykredit på 4.328.000 kr. var blevet optaget, og hvornår det i given fald var optaget.. B. Ej heller har, kunne få oplyst, om dette påstået underliggende lån4.328.000 kr. for en rente swap, er blevet omlagt, og en dato for anlæggelse. - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten. C. At klienten ikke har lavet nogle aftale om Bilag 1. der er lavet 16-07-2008 og sideløbende med den aftale Klienten har godkendt 15-07-2008 Bilag E. Side 4. & 5. D. At den aftale klienten godkendte 15-07-2008 Bilag E. Side 4. er lukket 30-12-2008 - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten . E. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag E. Side 4. "hvis klienten valgte at hjemtage, og hjemtager lånet der er blevet tilbudt 20-05-2008 på de 4.328.000 kr. Bilag Y. F. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag 18. A er lukket 30-12-2008 / / / Sagen har er af særlig alvorlig karakter, eftersom det er en stor Dansk Bank Jyske Bank A/S der ved Philip Barup bestyrelses medlem i jyske Bank, fra Lund Elmer Sandager advokater har løjet over for retten Har talt usandt for retten Har tilbageholdt tilbageholdt beviser for at skuffe i retsforhold. Har talt usandt over for pengeinstitutankenævnet 328/2013 Har brugt og fremlagt manuplirert og dermed falske beviser. - Dette har aldrig vært klientens ønske, men klienten kæmper imod Danmarks nok største svindler Jyske bank. Og her bruger bankes bestyrelse alle kneb for at skuffe i retsforhold. Som at nægte at udleverer beviser, men bevist tilbageholde beviser. Det har til August 2019 alene været Klienten og kunden i jyske bank der har kæmpet imod giganten, og deres mange advokater og venner af Jyske Bank. - - DET HANDLER OM RETSSIKKERHEDEN NÅR DE STØRSTE VIRKSOMHEDER I DANMARK Som LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER & JYSKE BANK A/S ENTEN LYVER OVERFOR RETTEN - LAVER BEDRAGERI ELLER BARE SVIG, SVIGAGTIG OPTRÆDEN, SOM DET FREMLÆGGES, AT JYSKE BANK GØR DET. OG AT KONCERNLEDELSEN VED Ceo Anders Christian Dam MINDST SIDEN 19. MAJ 2016 HAR VÆRET VIDNE OM DET. Se fremlagte BILAG 80. & 81. - BILAG 30. SOM ER FRA 18-10-2016 Først herefter lykkedes det at få bekræftet at Jyske Bank A/S har tilbageholdt oplysninger omkring, at der ikke findes noget, underliggende lån 4.328.000 kr. som Jyske Bank Har påstået i hele retsforløbet siden 2013. Se Bilag 29. A fra19. febuar 2010 - ALTSÅ: Jyske Bank A/S Jyske Banks Advokater "Morten Ulrik Gade" Lund Elmer Sandager Advokater Koncernledelse / bestyrelsen i Jyske Bank A/S "Anders Dam" Har alle sammen i 152 dage fortiet forhold Som at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Bilag 30. Og at den godkendte swap fra 15-07-2008 Bilag E. side 4. til dette lånetilbud på 4.328.000 kr. Bilag Y. er lukket 30-12-2008 Bilag 18.A. - Jo CEO Anders Dam skal indkaldes for at bekræfte. At i 152. dage haft viden om at der ikke fandtes noget lån i Nykredit på 4.328.000 Kr. Før det lykkes Sagsøger 18-10-2016 at få Nykredit til at bekræfte at at jyske bank har udsat kunde for svig. - / DET ER VORES SAG DET ER VORES PÅSTANDE DET ER VORES BEVISER DER SKAL BRUGES DET ER DE VIDNER VI FINDER VIGTIGE FOR SAGEN SOM SKAL INDKALDES. Er gentaget mange gange. / Hvilket er. VIDNE LISTEN 1. Anders Christian Dam. Jyske Bank. 2. Philip Baruch. Lund Elmer Sandager. 3. Morten Ulrik Gade. Jyske Bank 4. Nicolai Hansen. Jyske Bank 5. Casper Dam Olsen. Jyske Bank. 6. Birgit Bush Thuesen. Jyske Bank. 7. Jeppe B Rasmussen. Helsingør kommune. 8. Mette Egeholm Nielsen. Nykredit. 9. Peter Sørensen. ADVOKAT som ven og har vidne om sagens tidslinje. / / Har du iøvrigt brug for en advokat, der har rimelig priser, er ærlig så anbefaler vi Advokat Peter Sørensen Lindevangsvej 33. 2950 Vedbæk / / - Til LES dk. Når Henrik Høpner Partner, advokat (H) fra Lund Elmer Sandager er nævnt på banknyt Så er det for at de advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager, så Som Philip Baruch, der har løjet i retsforhold, skulle spørge Henrik Høpner, om det er strafbar lovovertrædelse at lyve i retsforhold. - Altså Philip Baruch skulle blot søge sin kollega Henrik Høpner om hjælp, og spørge. - 1. Må man lyve for retten som Lund Elmer Sandager har løjet overfor retten i sagen BS 1-698/2015 2. Må man fremlægge bilag der er rettet i, efter ubderskift, uden at oplyse dette over for retten. 3. Må man skjule aftale bilag overfor retten, som har relevans for belysning af sagen. 4. Må man fremlægge bilag som, Bilag O. årsopgørelse 2008 der ikke indeholder, aftale bilag eks. af 15-07-2008 Bilag E. Side 4. som lukkes 30-12-2008 Altså uden at oplyse bilaget er manipuleret, hvilket Philip Baruch vidste, eftersom Philip selv fremlagge det Bilag E. Side 4. Som er fjernet på bilag O. 5. Må man over for retten oplyse at et bilag E. Side 4. Fra 15-07-2008 blot er byttet ud med et Bilag 1. Fra 16-07-2008, og samtidig skjule sandheden overfor retten som at Bilag E. Side 4. Lukkes 30-12-2008. 6. Må man fremlægge en fuldmagt der er udløbet 20-11-2008. Bilag K. Der er et genbrugt bilag, "en ny fuldmagt fra 19-05-2009 til et andet tilbud" og så overfor retten oplyse at bilaget er aftalt 10-07-2008 Altså uden at oplyse retten at det originale Bilag 7. Som udløb med tilbudet Bilag Y. 20-11-2008 blot af Nicolai Hansen er blevet genbrugt for, som Nicolai Hansen sagde, så slap han for at lave et nyt. Bilag 7. Er udløbet 20-11-2008 for tilbud Bilag Y. Bilag K. Er fra 19-05-2009 for tilbud Bilag AG. - - DET ER HVAD KLIENTEN SIGER AT DERES ADVOKAT SKAL BRUGE Altså fremlægge faktiske oplysninger i påstandsdokument Så skal klientens advokat naturligvis ikke skrive at Lundgrens ikke må bruge disse påstande, og ikke må bruge ord som Svigagtig optræden "svig og falsk" da det vil være mod god advokatskikk at skrive. Det er klientens påstand som advokaten skal hjælpe med at frembringe over for retten, klientens advokat skal ikke fjerne klientens påstande. - Og påstå der bare skal skrives der ikke findes noget lån, som Mette Egholm Nielsen Nykredit skriver 18-10-2016 Altså ikke at ledelsen ved CEO Anders Dam fortier sandheden i perioden 19. maj 2016 Og frem til det, efter 152 dage lykkedes at få Nykredit til at indrømme, der intet lån findes på 4.328.000 kr. 18. September 2016 Bilag 30. - - Kunde fanger jyske bank i millionsvindel. Spørgsmål rettes til Jyske Bank 89898989 Storbjerg. 22227713 - HUSK DER ER BARE SJOVT OG ET KONTAKT FORSØG TIL KONCERNLEDELSEN. Jyske Banks Koncernledelse Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - - The Danish bank, Jyske Bank, chose not to stop fraud against the bank’s customer, despite the board’s knowledge of fraud least since May 2016

Er bange for at der er interesse konflikter, inhabilitet, med hensyn til vores advokat.

Store regninger for ikke at ville fremlægge klientens påstand i mod jyske bank A/S for groft SVIG.

Vi taler om at Lundgrens advokater dirækte, modarbejder klientens påstande, bliver fremlagt for domstolen.

Vi har ikke kunnet finde anden grund til at Lundgrens advokater, der har haft sagen i 18 måneder, stadig ikke har fremlagt klientens påstande.

Og faktisk kun forsøgt, at undgå at fremlægge de påstande og beviser for svig, og falsk, som klienten med klare instrukser mange gange siden 2018 har skrevet skulle fremlægges.

Da klienten efter 17 måneder, på advokatens kontor 13 august 2019 oplyses, at det ikke kan udelukkes, at der er nogle advokater hos Lundgrens der arbejder for jyske bank.

Og sagen / påstande imod jyske bank, for svig og falsk stadig ikke 1. September 2019 er blevet fremlagt.

Kan grunden meget nemt være, at inhabilitet forekommer, eller måske en helt anden grund.

FAKTA ER:

LUNDGRENS ADVOKATER HAR INGURERRERET, KLIENTENS SVIG OG FALSK PÅSTANDE.

Og ladder som om klienten, ikke har sagt og skrevet nok 100 gange, at sagen som starter i 2013 som dårlig rådgivning.

I 2016 bliver ændret til en anden påstand, og at der kommer flere påstande med.

Lundgrens advokater er blevet fremlagt sagen i marts / april 2018, og har fået alle oplysninger, for at fører klientens påstande om svig og falsk ind i Retten.

DETTE HAR VIST SIG UMULIGT AT FÅ LUNDGRENS ADVOKATER.

TIL AT FREMLÆGGE NOGLE AF KLIENTENS PÅSTANDE I MOD JYSKE BANK FOR SVIG OG FALSK.

Realt er der nu gået 43 måneder, hvor klienten har kæmpet for at deres advokater skulle fremlægge deres påstande om svig og falsk.

Har siden marts 2018 forsøgt at få lundgrens til at fremlægge deres påstande for retten.

Det er 18 måneder som klienten gentagne, har bedt Lundgrens advokater, om at få fremlagt deres påstande i sagen.

Uden Lundgrens har fremlagt en eneste af de påstande, klienten har bedt om bliver fremlagt.

Der er useriøst at vi bliver ingurerreret, og ikke bliver svaret når vi gentagne har rykket for at få fremlagt vores påstande, og skrevet de skal fremlægges.

“”

Lundgrens overtager sagen efter en anden advokat, der har nægtet at fremlægge nogle af klientens påstande i sagen.

Og som udgangspunkt ved Lundgrens advokater udemærket at kunden i 2016 har opdaget at være udsat for groft SVIG af en større dansk bank.

Og at den sag klientens tidligere advokat har fremlagt, af en sag der startede i 2013 ikke indeholder nogle af de af klientens ændret påstande, efter klienten i 2016 opdager at være udsat for endog meget groft SVIG og FALSK.

Dette nægter tidligere advokat så at fremlægge overfor retten, og trækker sig i December 2017.

Klienten skriver til domstolen at de leder efter en advokat, der vil fremlægge deres nu ændret påstande.

Fra dårlig rådgivning, til dessert svig og falsk.

Lundgrens advokater bliver anbefalet, og påtager sig opgaven i marts måned 2018.

“”

Efter 16 måneder fremlægger en af lærlingene så bilag, en anden lærling tidligere i december 2018. ikke ville fremlægge, efter ellers meget klart instrukser om at fremlægge netop kundens påstande og bilag.

Desværre har advokat kontoret, i stedet for at fremlægge de færer, bilag, klienten efterfølgende i januar måned 2018, med bilagsliste skrev var fremlagt, modtaget brev fra retten 8 januar 2018, at retten ville se bort fra de af klientens fremlagte bilag.

Dette oplyses klienten intet om, og ved derfor ikke at deres beviser, for svig og falsk ikke er blevet fremlagt.

Da Lundgrens advokater ikke svare på klientens mange henvendelse, der er for at sikre deres advokat fremlægger deres påstande.

Men det sker ikke, klienten får ingen svar hverken på deres breve eller sms’er.

Derfor retter klienten henvendelse til domstolen, juli / august 2019 og anmoder retten om agtindsigt i deres sag, som Lundgrens advokater skulle fører.

Retten retter henvendelse til Lundgrens, der nu sender kopi af nogle breve fra sagen.

Og samtidig bliver klienten oplyst at advokaten har set igennem fingrene, at klienten har kontaktet retten.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk