14-07-2019 jyske bank kan have bestukket ledende medarbejder i politiet, til at nægte at efterforske bedrageri anmeldelse ? Mod jyske bank koncernen

Måske har du en anden forklaring ?

Følg sagen BS 1-698/2015 hvor svært det er for små kunder at stoppe kriminelle banker som jyske bank

BEVISERNE MOD JYSKE BANK FOR DOKUMENTFALSK OG BEDRAGERI, UDFØRT OG FORTSAT I FORENING

ER NU SÅ OMFATTENDE

AT DER IKKE KAN DRAGES NOGLE TVIVL OM JYSKE BANKS MANGLENDE REDELIGHED.

/

BEVISER SOM KUNDEN 28-12-2018 BARE HAR FREMLAGT LIDT AF.

🙂

FLERE BEVISER FOR AT JYSKE BANKS BEDRAGERI UDFØRES I FORENING

FREMLÆGGES SAMMEN MED PÅSTANDSDOKUMENT

/

Retten kan ikke se bort fra disse fremlagte beviser, og bør sørge for at sagen føres over i strafferetten.

🙂
🙂

Dette er et langt opslag, men vi er også udsat for 11 års groft udnyttelse og svindel, hvilket jo fylder ret meget.

Når banken nægter at svare, skriver vi om jyske bank million bedrageri her og der.

/

Vi er klar over at jyske bank koncernen er bedøvende ligeglade med disse opslag, da banken er urørlig og ikke stopper bedrageri om så 100.000 kunder delte opslaget.

Jyske bank er en anderleds bank.

/

Anders Dam kunne jo spørge Jyske Bank Boxen, om vi skulle tage en duel der, nu jyskebanktv ikke tør, tage handsken op.

🙂
🙂

Sagen her viser hvor farlige store banker som jyske bank er.

!

ER JYSKE BANK FARLIG FOR DANMARKS OMDØMME.

FØLG MED UNDER HOVEDFORHANDLINGEN

OG BEDØM SÅ OM JYSKE BANK ER EN HÆDERLIG DANSK BANK

?

ELLER OM JYSKE BANK ER EN UHÆDERLIG OG KRIMINEL BANK

?

/
/

En bank der med indflydelsesrige venner, forsøger at stoppe de kunder som banken udsætter for groft bedrageri, ikke får den hjælp de har behov for, og krav på.

Mon ikke Jyske bank har sikkert sig aftaler med Politiet, om ikke at de blander sig i Jyske Banks lyssky forretninger.

🙂
🙂

Der var i øvrigt en “vist advokat” som lørdag 17-07-2019 efter at have læst teksten på jyskebankbilen, ved Hornbæk havn.

Udtaler sig om Den Danske Bank ikke også skulle med på bilen.

Hertil oplyser vi at Den Danske bank kun laver Hvidvaskning, og ikke bedrageri.

/

Hertil antyder advokaten der nu er på vej væk, at han ved noget, pressen ikke ved.

/
/

Du kan finde jyske bank bilen hele sommeren, og her få en reklame trøje.

“Kunde beder jyske bank stoppe svindel.”

Særligt i Hornbæk vil jyskebankbilen findes.

/
/

Vi har fået hjælp fra tidligere folk fra banken, der også har anbefalet den advokat vi har nu.

Og anser bestemt ikke hvidvaskning som, dokumentfalsk og bedrageri.

I øvrigt var jyske bank også her den første der blev taget for hvidvaskning.

🙂
🙂

Hvis Jyske Banks ledelse i maj 2016, istedet hade takkede for de oplysninger DIRIKTIONEN fik

Og valgt dialog, og sammen med kunden at undersøge, om der var noget om at kunden var udsat for et kæmpe bedrageri

Ville dette her og mange andre opslag aldrig være skrevet.

🙂
🙂

MEN JYSKE BANK ER SOM JYSKE BANK ER

DYBT UÆRLIGE, UTROVÆRDIGE, UHÆDERLIGE OG YDERST KRIMINILLE.

🙂

I modsatte fald kan Jyske Banks leder Anders Dam jo bare ringe 22227713 hvis nogle i koncernen er uenig.

Og Anders And kan jo bare medtage sin super advokat Philip Baruch

Der med speciale i

1.
Forældelses frister

2.
God skik regler, og konsekvens ved ikke at overholde disse er ingen konsekvens.

3.
Bestyrelses ansvar

4.
Bank jura og regler.

5.
Aftale loven

6.
Fuldmagts loven.

/

Vi ved ikke om Philip Baruch har kendskab til straffe loven, men hans kontor påstår. de også stor erfaring her.

🙂
🙂

Alle opslag er opråb for at jyske bank skal indrømme bankens mangeårige millionsvindel imod bankens kunder, er en uredeligt bankvirksomhed.

Jyske bank nægter dialog, og nægter at stanse med at bedrage deres kunder, hvorfor denne sag kun vokser.

/

I stedet for at indrømme Jyske Banks bedrageri, fortsætter Jyske Banks og bankens koncernledelse det bedrageri jyske bank er bedst til.

/
/

DET ER OP AF BAKKE AT FÅ HJÆLP NÅR DANSKE BANKER. SOM HER JYSKE BANK BEDRAGER DERES KUNDER.

/
/

Men vi mødes jo snart i byretten

Hvor en dommer forhåbning vil fortælle at Anders Dam staks skal stanse jyske Banks mangeårige million bedrageri.

/

HVORNÅR KAN EN BANK STÆMPLES SOM SAMFUNDSSKADELIG VIRKSOMHED ?.

Er Jyske bank samfunds skadelig, hvis ledelsen lader jyske bank bedrage kunder ?.

Følg hovedforhandling 30. September og 1. Oktober 2019. BS 1-698/2015 Viborg Byret

/
/

Sagens omfang mod jyske bank, og mod bankens koncernbestyrelse, samt bankens advokater, også dem i Lund Elmer Sandager advokater, for medvirken til det bedrageri

Jyske banks kunde siger jyske banke ansatte udføre bedrageri mod virksomheden, og at Jyske Banks bestyrelse udfører bankens bedrageri i forening.

/
/

ATP STØTTER FULDT UD HVORDAN JYSKE BANK UDSÆTTER KUNDER FOR BEDRAGERI.

HVORFOR ATP NÆGTER AT BRUGE DERES STEMME TIL AT STOPPE JYSKE BANKS FORTSATTE BEDRAFERI.

Altsammen er oplyst til ATPs bestyrelse.

/
/

Når sådanne oplysninger tilgår ATP, som er en storaktionær i jyske bank.

/

Og når ATP, også har fåret udleveret behørig dokumention for jyske Banks bedrageri, imod bankens kunder.

Er det vildt mærkligt at, at ATP støtter jyske banks fortsatte udnyttelse og svindel, udført en bankvirksomhed “jyskebank” som ATP jo er storaktionær i.

/
/

Efter ATP for snart 2 år siden blev bekendt med jyske banks bedrageri

Forventede den bedragede virksomhed, at ATP ville regerer ud fra udleveret beviser, og starte med at undersøge, om de mange beviser mod jyske bank for svig og falsk er sande.

Men ATP ønsker ikke at, regerer på disse oplysninger, der er understøttet af mange beviser, imod jyske bank for både dokumentfalsk og bedrageri.

/
/

HVORNÅR BØR AKTIONÆRE SOM ATP, SIGE TIL DEN ANSATTE I JYSKE BANK

AT BESTYRELSEN IKKE MÅ, LADE JYSKE BANK UDFØRER BEDRAGERI.

🙂

HVIS AKTIONÆRERNE I JYSKE BANK SYNTES GODT OM.

AT BANKER SOM HER JYSKE BANK LAVER BEDRAGERI.

VIL DE NARTURLIGVIS IKKE BLANDE SIG.

/
/

Bør denne sag får aktionærende til at stille forslag om at udskifte den samlede koncernledelse i jyske bank.

ATLSÅ:

IKKE HVIS AKTIONÆRNE STØTTER DOKUMENTFALSK OG BEDRAGERI

?

Desværre deler aktionærerne, som ATP ikke samme holdning

Til at virksomheder ikke må lave bedrageri.

/

ATP HAR IKKE NOGET ØNSKE, OM AT UNDERSØGE SAGENS BEVISER IMOD JYSKE BANK FOR SVINDEL.

Er beviserne SANDE eller er de FALSKE.

AKTIONÆRENE som ATP og PENSAM Pension, ønsker tydeligvis at jyske bank. fortsætter de samme foretningsmetoder, som hidtil har givet aktionærende et godt afkast.

Uanset jyske bank, lyver både overfor bankens kunder, og lyver overfor retten, benytter dokumentfalsk samt laver bedrageri.

Det er ejerkredsen i jyske bank ligeglade med.

/
/

DETTE BEDRAGERI.

HAR KUNDEN SIDEN FEBUAR 2016, BET DERES ADVOKATER FREMLÆGGE I SAGEN.

Som en SVIG og FAKSK sag.

Tirsdag 13-08-2019 vil kunden så igen, fremlægge og forklare deres advokat, at de stadig ønsker deres sag fremlagt som svig, falsk sag.

Ved udnyttelse, vildledning mm.

🙂

Storbjerg Erhverv forklarede telefonisk til den fuldmægtige 22-04-2019 at sangen stadig bedes ført som en svig og falsk sag, da det er bedrageri og at Koncernledelsen står bag bedrageriet.

Dette gentager kunden 08-07-2019 og forklare igen er vores sag.

Den fuldmægtige bekræfter under samtalen at han, helt forstår at sagen handler om bedrageri, dokumentfalsk, og at dette er udført i forening.

Og bekræfter og har forstået, at det er det sagen skal fremlægges som.

Han forsikker os at vi kan være helt rolige og at der er styr på det.

Og siger så, vi kan lægge en stradigi, når vi mødes tirsdag 13-08-2019

!. ???????

Der er ikke tale om nogle YDLIGRE planlægning, og der er ingen stradigi, udover at sagen bare skal fremlægges som vi beder om.

/

ALTSÅ

SAGEN SKAL BARE FREMLÆGGES I ET PÅSTANDS DOKUMENT

SOM EFTER VORES PÅSTANDE I BILAG 100 & 101.

BILAG OG VIDNEFORKLARING SOM VI HAR FREMLAGT. 28. December 2018.

/
/

Vi ønsker bare vores sag fremlagt som vi selv forklare og fremlægger den.

Eks som brevet af 28-12-2017 til Jyske Banks Koncernledelse

Der er blever fremlagt retten 03-01-2018. Og som retten, nov 2018 beder vores advokat bekræfte skal udgå.

VI ER NØDSAGET TIL AT GENFRENLÆGGE BREVET, TIL JYSKE BANK af 28-12-2017

Og litterær samtids brevet rigtigt. er fremlagt 28-12-2018 som BILAG 72.

Dette var for at sikker os, at vores advokat ikke har ladet dette brev “Bilag 72” udgå.

Vi fik ikke svar på vores mail, om at vi ikke ønskede at vores egen fremlagte bilag, i perioden hvor vi stod uden advokat.

INDSKUDT

Vi stod pludselig uden advokat, efter Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater i december 2017 trak sig fra sagen, uden at have fralagt vores påstande i sagen, som anmodet fremlagt siden FEBUAR 2016.

Dette skete efter vi i efteråret 2017 fik mistanke om at Thomas Schioldan Sørensen / Rødstenen Advokater varetog jyske banks interesser og ikke os, som deres klient.

Efter vi fik mistanke om at rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen

Med stor sandsynlighed arbejde for jyske bank, da det blev mere og mere tydligt at rødstenen advokater, direkte modarbejde vores sag mod jyske bank

Vi kontaktede derfor vores advokat Søren Nav, som førte sagen mod jyske bank i pengeinstitutankenævnet sag 328/2013

Søren Nav blev oplyst at vi ikke stolede på, at rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen varetog vores interesser, og fortalte at følte Rødstenen sammenarbejde med jyske bank, i mod os og at vores sag blev fremlagt overfor retten.

Efter vi viste vores advokat fra sagen i sagen 328-2013 at jyske bank, har manipuleret med bilag og løjet om at vi har optaget et lån, der viser sig slet ikke at findes.

Søren ser på de af os nu opdaget oplysninger, som at jyske bank hæver renter af er lån på 4.328.000 kr. Tilbudt 20-05-2008 Bilag Y.

Under påstand at dette lån er rettebyttet 16-07-2008 med jyske bank Bilag 1.

Og at lånet på de 4.328.000 kr. Bilag 30. Som oplyst optaget i Nykredit også er blevet omlagt Bilag D.

Vi viser så Søren Nav at vi faktisk har optaget et lån på 4.300.000 kr 03-07-2009 efter tilbud Bilag AG.

Samt at vi betalers af på dette lån og renter som aftalt.

Søren Nav kikker herefter på bilagende som vi har lagt i tidslinje

Og peger på Bilag AG. “Tilbudet” og spørger om vi betaler renter på dette lån,

Ja disse penge har vil lånt.

Søren peger så på tilbudet Bilag Y.
Og hjælpebilaget.

Jamen så betaler i ikke renter af Bilag Y.

Svare at nej det gør vi ikke

Men jyske bank tager selv penge fra vores vores konti, ved at bruge Bilag 1.

Og hertil overfor retten fastholde vi har et underlægende lån, svarende til Bilag Y. Samt dette er omlagt ved Bilag D.

Viser så Bilag 28.
Som vi får efter vi STÆVENDE Nykredit banken, for bla. at få svar på om det jyske bank fremlægger over for retten er sandt

Her skriver Mette Egholm Nielsen 18-10-2016 og bekræfter

Der findes ikke noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit.

Søren Nan kikker på bilagende. Y. AG. og Bilag 1. 28. 29. 30.

Og siger så hvis de her bilag er ægte.

SÅ SER DET HELT KRIMINENT UD
og siger så, jeg siger ikke at bilagende ikke er ægte, og ser meget overrasket ud.

Søren Nav har et par advokater han vil anbefale, den ene kan ikke da han er inhabil, i mellentiden får vi anbefalet en advokat der arbejder for Den Danske Bank.

Og han kører sagen nu.

Vi beder så vores nye advokat fremlægge sagen, som vi har skrevet, og forklaret i de mange breve, der løbende er udleveret samt det omfattende bevis materiale.

Kunden fremlage 28-12-2018 selv Bilag 28 til 101. For at sikker sig en retfærdig retssag.

/
/
/

Kunden laver udelukkende denne lidt anderleds og gratis reklame for jyske bank

For at reklamererne på på bilerne bliver bekræftet i retten, under den kommende hovedforhandlingen i Viborg 30/9 og 1/10 2019

Hvor vi går efter at få oprejsning, efter jyske banks 11 års Bedrageri.

🙂
🙂
🙂

13-07-2019 rettet

Danish company warns, other countries, to trust at the Danish banks.

And recommend that possible bank customers,

Gets acquainted with the fraud that the Danish banks are behind

🙁

Fraud that the Danish police cover and which other banks also cover

/

Warning against large Danish bank “JYSKE BANK” CEO Anders Dam

That deliberately makes fraudulent

Since May 2016, we have tried to get the bank’s corporate management to stop the bank’s continued fraud against the bank’s customer, but without success

Now the court must help us stop the bank’s “jyske bank” massive fraud

/

Jysk Banks fortsatte millionbedrageri mod lille kunde fra Hornbæk

Skal hovedforhandles i Viborg byret,
30/9 & 1/10 2019

KOM MED OG FØLG DEN LILLE MANDS KAMP I MOD DANMARKS NOK STØRSTE SVINDLER.

🙂

Vi skal stoppe den kriminelle bankvirksomhed JYSKE BANK & Jyske Banks samlede kriminelle bestyrelse, i fortsat, og helt bevist med at udsætte bankens kunder for bedrageri, lige som det vi er udsat for.

🙂

En sag der er så led, og i høj grad vidner om jyske bank, forretnings metoder og manglende hæderlighed, troværdighed og redelighed i bankens fundament.

/
/

Måske jyske bank satsede på Carsten døde efter sin hjerneblødning og ikke opdagede Jyske Banks millionsvindel

Men jyske bank tog fejl og Carsten overlevede, på trods af jyske bank sikkert hade håbede på at deres kunde lå mellen de 40 og op til 70 % der dør inden for de første 5 år. efter en hjerneblødning.

DET SOM IKKE DRÆBER GØR EN STÆRK

🙂

SOM SAGT TIL VORES ADVOKAT, PÅ KORT MØDE I SEPTEMBER 2018

VI GÅR FØRST EFTER
ANDERS DAM SKAL FYRES

Men dette er nu blevet til, vi går efter at den samlede koncernledelse skal fyres

Og de medvirkende til jyske banks bedrageri skal straffes efter deres gerninger, som er vel beskrevet i straffe loven.

🙂
🙂

Kom med i retten

I er alle sammen velkommen.

Vi kører fra Hornbæk 29. September.
Nærmere tidsplan kommer.

Vi sørger for overnatning og mad.

Retsmøder er kl. 9.00 begge dage. 30/9 og 1/10

🙂

Vi kører i flere biler
Også i de efterhånden meget kendte reklamer biler, for Jyske Banks millionsvindel.

Du har selv sovepose og et liggeunderlag

Kører du med egen bil, og har ekstra plads så giv lige besked, på 22227713

🙂

Det er første gang en lille kunde som vi, trækker en dansk storbank JYSKE BANK i byretten for at stå bag millionbedrageri. “Svig” imod Jyske Banks kunder.

Vi taler om.

FORFALSKNING, BEDRAGERI

Altså mandatsvig, bilags manipulation, misbrug af udløbet og begrænset fuldmagt, tvang, overpant, og naturligvis Jyske Banks evige bemærkelser

Altsammen noget som Jyske Banks ansatte er rigtig gode til.

🙂

Selv om vi er oppe imod en af Danmarks største svindler virksomheder jyske bank, og Jyske Banks Koncernledelse.

Samt deres advokater i Lund Elmer Sandager, som vi har fanget i at.

Fremlægge manipuleret bilag
Bortskaffer bevismateriale
Lyver overfor retten
Vildleder retten ved at lyve, og så gentagende ændre forklaring.

Så ryster vi ikke over det.

/

Vores advokat skal bare fremlægge, det vi beder om, så skal vi nok få rive Hovedet af Anders Dam og de øvrige kriminelle bestyrelses medlemmer, når vi mødes i Viborg byret

🙂
🙂

Frem til jyske bank er dømt for groft svig og falsk, og at udfører svig i forening.

Vi er af jyske bank blevet udsat for groft bedrageri

Medvirkende afdelinger i jyske Banks Millionbedrageri er

Jyske Bank Helsingør
Jyske Bank Vesterbro
Jyske Bank Silkeborg

Noget af de medvirkende rykkede til
Jyske Bank Hillerød

Så der er tale om en omfattende ORGANATION

Med mange medarbejdere, fra mange afdelinger der sammen har sørget for jyske banks meget grove svindel har kunne lykkes.

🙂

Du er altså advaret imod jyske bank

Jyske bank lyver
Jyske Banks ansatte lyver
Jyske Banks advokater lyver

Altsammen for at jyske bank bedre kan lave og fortsætte bedrageri

SÅDAN ER DET BARE I JYSKE BANK.

Du er advaret.

SÅ NÅR DE NÆSTE 10.000 kunder som i Hedge invest mælder sig, så VAR DE ADVARET

Men følg nu med i sagen, og hør hvad dommeren har at fortælle om jyske bank bedrageriske bank forretning efter 1. Oktober 2019.

🙂
🙂

Vi har lavet forarbejdet selv, og har beviserne i orden, vi ønsker og vil have oprejsning, og så naturligvis have jyskebankens og bankens koncernledelse dømt for groft svig “Bedrageri” og falsk mod os.

Når vi taler om at svindlen i jyske bank er organiseret

Skyldes dette de mange ansatte som har bidraget til jyske bank bedrageri og meget grove udnyttelse.

🙂

Der var ikke meningen vi skulle opdage at jyske bank koncernen ledelse stod bag million svindel.

Men det gjorde vi.

Bedrageriet, hvilket jyske banks ansatte og advokater, ved konstante benægtelser løgne og vildledning har forsøgt at dække over.

Vi taler om groft bedrageri som jyske bank og mange ansatte i banken
siden 2008 / 2009 har udsat Storbjerg Erhverv For

🙂
🙂

At vi selv har måtte sørger for at sagen overfor retten fremlægges som SVIG og FALSK

Skyldes nok ?
“Her må du selv gætte”

🙂

Da vores sag, med de afsluttende bemærkninger 18-12-2018 stadig ikke var blevet fremlagt, som det svig og falsk der er, og som vi siden februar 2016 har bet om blev fremlagt retten.

Har vi selv 28-12-2018 fremlagt sagens påstande om bedrageri og dokumentfalsk

Dette ved på en processuel måde at fremlægge en underskrevet vidne forklaring Bilag 100. & 101.

Samt de foreløbig ca. 70 bilag, der er fremlagt og skal understøtte, og løfte bevisbyrden, for at jyske bank samt bankens bestyrelse ikke er andet, end en kriminel organisation

En ORGANATION der vil gøre alt for at jyske bank kan fortsætte bankens bedrageri imod bankens kunder, med mindre vi skulle være de eneste. 🙂

HVAD TROR DU
“Her må du også selv gætte”

🙂
🙂

Så jo vores fuldmægtige har da ret, når hun 18-12-2018 sagde det var nogle grove beskyldninger vi kom i kladden til vores afsluttende bemærkninger.

/

Tænker hun hentyder til mappen
12-12-2018 med påstande imod jyske bank, for bedrageri.

/

Eller måske tidligere overbragte påstande Eks. 10/10

/

Og igen 15/10-2018

Heri skriver vi nederst på side 1.

Påstande i stævning fra 2015 er ændret, TIL SVIG og FALSK.

LÆS OG FORSTÅ SAGENS PÅSTANDE MOD JYSKE BANK ER

BEDRAGERI / SVIG

/

🙂
🙂

Men vores fuldmægtig har da ret i, det er meget groft, det jyske bank laver. 🙂

Alt vi skriver er sandt,
Vi vil have vores sag fremlagt som vi beder om

DET ER VORES SAG

OG DET ER OS DER BESTEMMER HVAD VI VIL HAVE FREMLAGT I RETTEN.

Hvilket vi har kæmpet for siden 2016.

/

! Eftersom sagen var ved at afslutte forberedelsen, og uden vores sag var blevet fremlagt 18-12-2018

Som vi har anmodet sagen bliver fremstillet som en svig og falsk sag.

Hvilket vi skriver 15-10-2018

Som også fremstillet
Senest i kladden til det afsluttende processkrift på 42. Sider samt bilag.

/

Samtidens med jyske bank 28-12-2018 trods koncernledelsens viden at jyske bank lavet og fortsatte bedrageri mod bankens kunde.

Et bedrageri der har stået på siden 2008 / 2009

/

Ville vi have svig og falsk fremlagt med beviserne, måtte vi selv hjælpe, i modsatte fald fortsætter jyske bank, deres million bedrageri imod os, uden vi kan for stoppet SVINDELBANKENs BEDRAG

GRUNDET VORES BEVISER BLEV GLEMT FREMLAGT

HAR VI HJULPET OG SELV FREMLAGT EN DEL AF DISSE.

/

Det er jo også vigtigt vi selv medvirker at sagen fremlægges som vi vil have den belyst

En sag uden påstande og uden beviser er en dårlig sag

Men med beviser fremlagt, hjælper det jo i sagen.

Derfor fremlægger vi selv bilag 28 til 101. Da vi mener disse gavner vores påstande imod jyske bank for bedrageri.

/

RETTEN BEDER 12-04-2019 NATURLIG VIS OM ET NYT PÅSTANDS DOKUMENT I SAGEN

EFTER VI 28-28-2018 FREMLAGE, DEN VIDNE FORKLARING VI ØNSKER AT FREMLÆGGE SOM VORES PÅSTANDE.

Uden vores bilag 28 til 101 var blevet fremlagt, ville retten have indledt sagen og fundet en dato for hovedforhandling, uden at vores påstande om jyske Banks bedrageri / svig var medtaget.

Og vi ville tabe sagen.

🙂
🙂

VI GÅR IKKE I RETTEN FOR AT TABE

VI GÅ I RETTEN FOR AT KNALDE JYSKE BANK EN PÅ SKRINET.

/

Hertil ønsker vi at vores advokat, bruger de af os fremlagt påstande i Bilag 100. og 101.

Som retten rigtigt nok har bet, om et nyt påstands dokument til, da vores påstande jo ikke TIDLIGRE er blevet fremlagte i en påstand eller et svarskrift.

/

Udover brevet til jyske bank 28-01-2019 som 20. Februar 2019 er anmodet fremlagt “som Bilag 102.”

Har vi 5. Juli
Bet om at også brevet til Jyske Banks Koncernledelse af 20. Juni fremlægges “bliver så Bilag 103.”

Dette bilag handler om at Jyske Banks bedrageri er udført af den samlede koncernledelsen i forening, og at jyske bank har hjulpet med at dække over bedrageriet.

“Der kommer nok flere bilag.”

VI ER KLAR MED FLER BEVISER MOD KONCERNLEDELSEN FOR DERES MEDVIRKEN TIL BEDRAGERI.

/

Og der skal fremlægges flere beviser for understrege, at Koncernledelsen i ond tro står bag jyskebanks fortsatte bedrageri.

🙂
🙂

Vi har aftalt at vores advokat elev forleden at 13-08-2019 gennemgår vi bevis materialet, om hvor meget mere der skal fremlægges.

/

Vi medbringer til mødet

  1. Kladde med vores påstande
  2. De spørgsmål som vi ønsker vidner besvarer, og hvilket bilag vi ønsker vidner bekræfte, indhold eller dele af indeholdet af.

Bilags nummer / Kopi af de bilag vidner som skal vi ønsker, vidner lige skal have opfrisket, så de i retten ved hvad sagen handler om.

  1. Et opdateret krav, på de beløb vi mindst ønsker retten dømmer jyske bank til at betale.

Med forbehold for en efterfølgende erstatnings sag, grundet sagens alvorlige bedrageri / svig forhold

/

Vi deler disse bilag som vi plejer, selv om domstolsstyrelsen ikke mener at denne sag har nogle offenlig intresse.

Vi mener danskerne skal kende til de banker som bedrageri deres kunder

Og vide de som har deres pension i PFA eller ATP er med til at danske banker der bedrager kunder støttes.

/

Dato hvor vi kan gennemgå sagen mod jyske banks for svig og falsk er 13-08-2019

Og vi har sagt / skrevet / og siger der igen det er med en dresseret bedrageri sag

En bedrageri sag som skal fremstilles som SVIG og FALSK ved udnyttelse, vildledning og ond tro. OSV.

🙂
🙂

HOVEDFORHANDLING 30/9 og 1/10

Jer som allerede har sagt i vil med og støtte op mod giganten, og alle andre er velkommen

Vil gerne have opbakning i retten, i denne nok for jyske bank lille sag, som Ingen bekymre sig om, og jyskebank selv tager med sindsro.

I kan altid sende en SMS
på 22227713

🙂

Sagen som jyske bank kræver skal hovedforhandles.

Da ledelsen nægter at stoppe med at lave bedrageri, uden først at blive dømt.

ANDERS DAM
kan ikke se jyske bank gør noget forkert, vi gør jo bare som vi plejer.

“Kunne ledelsen sige.”

🙂
🙂

Og kære jyske bank
Og bestyrelse og jeres selv fede advokater.

Kom ikke og du vi ikke har prøvet dialog.

Vi har siden 2016 tilbudt at mødes, give frokost, give kaffe osv.

I JYSKE BANK skulle bare indrømme og stanse jeres bedrageri.

Men den KRIMINELLE bande tør ikke mødes.

🙂

Vi har en af Danmarks bedste advokater, og har stor tillid til at han i retten, vil trække skelettet ud gennem røvhullet af både Anders Christian Dam og Philip Baruch

Som er vores først hoved vidner i sagen mod jyske bank, for bedrageri udført i forening.

🙂
🙂

Spørg hvis du har spørgsmål til sagen som handler om Jyske Banks manglende redelighed, hæderlighed, troværdighed og ærlighed.

/

Vi indestår selv for at det vi deler om koncernen er sandt 🙂

Er nogle uenig, eller finder fejl
Ring 22227713 og vi retter staks

Bedste Hilsen

Rie og Carsten
Søvej 5.
3100 Hornbæk

22227713

🙂
🙂

Vedtægter
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

🙂
🙂

Lidt søge ord.

Justitsministeriet

Finansministeriet

Statsministeriet

JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

MANDATSVIG

BEDRAGERI

DOKUMENTFALSK

UDNYTTELSE

SVIG

FALSK

/

Bank #AnderChristianDam

Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

Gangcrimes #Crimes

Koncernledelse #jyskebank

Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt
Jyske Banks Fundament er tilsyndeladende pilråddent, hvilke igen kommer frem i denne sag, hvor jyske bank med fuldt overlæg bedrager kunde, og fortsætter med at bedrage mangeårige og trofast kunde i jysk bank

Anders Dam og Jyske Banks bestyrelse bag fortsat million bedrageri mod lille erhvervs kunde fra Hornbæk.

/

Kunden forsøgte en sidste gang 20-06-2019
At få jyske bank koncernen til at opgive bankens fortsatte svindel imod virksomheden.

Dette lykkes heller ikke.

Jyske bank er dybt kriminel, når bankens ledelse står bag bedrageri imod bankens små kunder, som her i sagen BS 1-698/2015 og ATP fonden er velvidende om at selve bestyrelsen står bag koncernens fortsatte millionsvindel mod bankens kunde, hvilket får ATP til at have støre tillid til Danske svindel banker. ATP OPLYSER AT ATP ER LIGEGLADE MED OPLYSNINGER OG BEVISER, AT JYSKE BANK KONCERNEN STÅR BAG MILLION BEDRAGERI, JYSKE BANK ER EN FORETNING SOM ATP GERNE SÆTTER DINE OPSPARET PENGE I "DINE ATP PENSION SÆTTES I KRIMINELLE BANKER SOM HER JYSKE BANK" For at du kan få et bedre afkast på din tillægspension i ATP. ATP bekymrer sig ikke om hvordan jyske bank driver bankvirksomhed. :-( Anders Dam jyske bank, lader bedrageri med falsk lån fortsætte, efter han fik det oplyst, jyske bank ønsker ikke dialog, Philip Baruch bestyrelsen svare for Anders Dam, og frabeder sig henvendelser Jyske Bank stjæler af kundes kundes penge, betroet midler for falske lån og sikkerhed Jyske Bank nægter at svare, og skriver banken er hæderlige og ærlige. Retsag mod jyske bank handler om bankens troværdig Simpelt Tyveri og Bedrageri, Dokdomentfslsk. Hvem KA jyske bank uden fornuft 40 Spørgsmål jyske bank ikke vil svare på I fik 1 år at svare på om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt. Det er falsk dokumentfalsk, Nykredit bekræfter -- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? — 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) -- 3. Selve forudsætning for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyndeladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, og benægter derfor at have tilbage holdt oplysninger. Desvære har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desvære ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 8 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundet bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter indsætte deres nye swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombytte de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hvemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagetelses anmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse lånet, der aldrig er blevet hjemtaget. — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for låne sagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. min ejendomsret er blevet krænket. — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. — 15. Hvordan kan jyske bank forklarer at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? altså forsøge at vildlede. — 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks krævede tvangs salg af grunden — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før jyske bank ville medvirke til at afslutte handlen, og nyt tab kunne konstateres, se bilag — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske bank’s mand siger flere gange,om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank der godkendte det. Dette oplyste Nykredit oplyste på møde i forbindelse med de selv blev stævnet. — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ? - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Se mere på private FB profil -Banknyt dk Mvh Carsten
Koncern ledelsen oplyses igen, 20-06-2019 at hæver jyske bank 75.000 kr. I renter, er det stadig bedrageri udført af ledelsen i forening
Jyske bank er dybt kriminel, når bankens ledelse står bag bedrageri imod bankens små kunder, som her i sagen BS 1-698/2015 og ATP fonden er velvidende om at selve bestyrelsen står bag koncernens fortsatte millionsvindel mod bankens kunde, hvilket får ATP til at have støre tillid til Danske svindel banker. ATP OPLYSER AT ATP ER LIGEGLADE MED OPLYSNINGER OG BEVISER, AT JYSKE BANK KONCERNEN STÅR BAG MILLION BEDRAGERI, JYSKE BANK ER EN FORETNING SOM ATP GERNE SÆTTER DINE OPSPARET PENGE I "DINE ATP PENSION SÆTTES I KRIMINELLE BANKER SOM HER JYSKE BANK" For at du kan få et bedre afkast på din tillægspension i ATP. ATP bekymrer sig ikke om hvordan jyske bank driver bankvirksomhed. :-( Anders Dam jyske bank, lader bedrageri med falsk lån fortsætte, efter han fik det oplyst, jyske bank ønsker ikke dialog, Philip Baruch bestyrelsen svare for Anders Dam, og frabeder sig henvendelser Jyske Bank stjæler af kundes kundes penge, betroet midler for falske lån og sikkerhed Jyske Bank nægter at svare, og skriver banken er hæderlige og ærlige. Retsag mod jyske bank handler om bankens troværdig Simpelt Tyveri og Bedrageri, Dokdomentfslsk. Hvem KA jyske bank uden fornuft 40 Spørgsmål jyske bank ikke vil svare på I fik 1 år at svare på om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt. Det er falsk dokumentfalsk, Nykredit bekræfter -- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? — 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) -- 3. Selve forudsætning for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyndeladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, og benægter derfor at have tilbage holdt oplysninger. Desvære har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desvære ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 8 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundet bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter indsætte deres nye swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombytte de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hvemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagetelses anmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse lånet, der aldrig er blevet hjemtaget. — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for låne sagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. min ejendomsret er blevet krænket. — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. — 15. Hvordan kan jyske bank forklarer at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? altså forsøge at vildlede. — 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks krævede tvangs salg af grunden — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før jyske bank ville medvirke til at afslutte handlen, og nyt tab kunne konstateres, se bilag — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske bank’s mand siger flere gange,om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank der godkendte det. Dette oplyste Nykredit oplyste på møde i forbindelse med de selv blev stævnet. — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ? - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Se mere på private FB profil -Banknyt dk Mvh Carsten
Fortsat brev side 2. 20-06-2019 Vil jyske Banks ledelse fortsætte bedrageri i forening mod bankens kunder, kan disse intet gøre, eftersom politiet nægter at stoppe den svindel jyske bank udsætter kunder for

/

Virksomhedens ejer må erkende, at det er op af bakke, at få banker som jyske bank til at stoppe bankens uærlige bankforetning

Og i sadelshed er det en umulig opgave, selv at forklare jyske bank, at det fortsatte bedrageri imod bankens kunder, kan være = LANDS SKADELIG VIRKSOMED

/
/

Vi kan ikke stoppe jyske bank i ledelsens fortsatte svig forhold.

Ihvertfald ikke uden en dom

Men nu vi nærmer os heldigvis rettens dato for hovedforhandling 30. September 2019.

/
/

NÅR VI TALER OM JYSKE BANKS FUNDAMENT, OG BEDRAGERI PÅ ALLER HØJESTE PLAN.

Så er det umuligt at stanse, uden en dommer fra Domstolen i Viborg skrider ind, og direkte dikter ved dom, at jyske bank laver groft svig og falsk.

Hvilket er ulovligt, og jyske bank straks skal holde op, med at lave svindel.

Anders og Co griner sikkert stadig.

For det syntes at med mange venner i politiet og statsadvokaten, samt mange advokater og Eks. Banker som Nykredit, der har forsøgt at hindre sagen opklaring, på den måde har sørget for at bedrageri mod jyske Banks kunder ikke stoppes, og hindre at der sker retsforfølgning.

JO ANDERS og JYSKE BANK GRINER NOK, Mens banken fortsætter deres millionbedrageri

DETTE ER BARE EN LILLE SAG
HVOR MANGE HAR JYSKE BANK KØRT TRATTE.

/
/

FREM TIL DET SKER, ALTSÅ VI FÅR SAT EN STOPPER FOR JYSKE BANK KONCERNS SVINDEL.

FORTSÆTTER JYSKE BANK DET BANKEN ER BEDST TIL, SÅ SOM.

UDNYTTELSE, VILDLEDNING OG I OND TRO FORTSÆTTER BANKEN DERES SVINDEL, OG DET LIGE SÅ LÆNGE JYSKE BANKEN KAN.

/

KUNDEN FRA HORNBÆK, STÅR JO RET ALENE I KAMPEN MOD SVINDLERNE FRA JYSKE BANK.

MEM VI HOLDER NU ALIGEVEL FAST I VORES PÅSTANDE MOD JYSKE BANK, FOR GROFT SVIG OG FALSK.
/
BEDRAGERI OG DOKUMENTFALSK

Og bede derfor stadig vores advokat fremlægge det som en svig og falsk sag, ganske som vi siden 2016 har skrevet det.

/

Sagen handler om svig og falsk påstande mod jyske bank.

Hvis du ikke skulle have forstået det.

/

Når Jyske Banks bestyrelse vælger at, kunden fortsat 28-06-2019 skal bedrages, dette ved at jyske bank igen stjæler fra bankens kunde, denne gang 75.000 kr.

SÅ BLIVER VI SURE.

Derfor skrev vi da også til vores advokat, at alle tilbud om forlig, herfra er tilbagekaldt, hvilket jo passer jyske bank meget godt, da bestyrelsen sikkert af Lund Elmer Sandager er oplyst.

JYSKE BANK HAR EN GOD SAG.

🙂

Kunden afventer bare at deres advokat, laver det påstandsdokument retten beder om, og det efter kundens / klientens påstande fra de mange breve, som 30-08-2018 / 10-10-2018 / 15-10-2018 / 03-01-2019 osv.

Du kan se dem alle, så hvis du har misser et link til bilag SMS 22227713 og spørg

/

Vores påstande er som fremlagt, i kladde for processkrift “18-12-2018” som vi afleverede 12-12-2018. til vores advokat fuldmægtig, dog uden at noget fra kladden 12-12 blive brugt i det vores advokat laver og fremlægger sent 18-12-2018

De glemte påstande er i Bilag 100 og 101. fra 28-12-2018

/
/

CEO Anders Dam som også står bag Jyske Bank Boxen i Herning, tager sagen med sindsro

Anders Dam og jyske bank koncernen, mener selv banken står stærkt i mod de kunder, der anklager jyske bank for groft og udspekuleret million bedrageri.

Jyske bank ønsker ikke RETSMÆLING men en dom.

Hvilket vi 08-07-2019 til vores advokat fuldmægtige har bekræftet, hvor vi siger, vi er ligeglad med penge, vi skal have jyske bank dømt for svig og falsk, også dem spn står bag

/

Ca 10-08-2019 offenliggøre vi den kladde til påstands dokument, som retten 12-04-2019 bad om bliver fremlagt en ny af

Dette var efter vi selv 28-12-2018 fremlage vores påstande i Bilag 100 og 101.

/
/

Det var klar grundet fremlagte Bilag 28-101. 28-12-2018 Retten bad om et nyt påstands dokument, da sagsøger Storbjerg Erhvervs sag stadig ikke er blevet fremlagt, efter de påstande kunden konstant har oplyst.

Hvis ikke vi selv fremlage bilag 28-101
Den 28-12-2018 ville vi ikke have fået vores sag fremlagt som vi gentagende har anmodet vores advokater om.

Finder du fejl Anders Dam og Co
Husk vi retter gerne 22227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk