17-08-2019 PÅSTAND ER SVIG OG FALSK MOD JYSKE BANK, SOM ER FREMLAGT TIL ADVOKATEN DAN TERKILDSEN FASTSHOLDES

Nogle af Danmarks mest kriminelle virksomheder, er uden tvivl JYSKE BANK, der med koncernenledelsen står bag million bedrageri imod bankens kunder.

Det er en advokats pligt at sørger for at fremlægge klientens sag uanset om det er bedrageri og dokumentfalsk, men det vil Lundgrens Dan Terkildsen ikke, og skriver i august eller september at han ikke kommer til at bruge så stærke ord som svig i retten !.

MEN DAN TERKILDSEN LUNDGRENS HAR KLART FÅET FREMLAGT, AT KLIENTENS PÅSTANDE MOD JYSKE BANK A/S. ER SVIG OG FALSK. OG DET FØR DAN TERKILDSEN LUNDGRENS ADVOKATER TILTRÅDTE FORÅRET 2018.

RETTES KLADDE NEDE UNDER FRA FACEBOOK

Er i fuld gang med at lave en opdateret tabs opgørelse, samt skrive alle svig og falsk forhold ned.

Vi kan ikke fjerne nogle af vores påstande, i vores sag, uanset hvor meget vores advokat syntes vores påstande er uden betydning for sagen, da han mener det er svært for en dommer at forstå de mange svigforehold.

Da vores advokat, har haft sagen 16 måneder, er det ikke noget nyt med den påstand.

At advokaten hverken 18-09-2018 eller 18-12-2018

Har fremlagt nogle af vores påstande, kan vi godt blive lidt urolige, når vi kke blive svarret, på spørgsmål om vores svig og falsk påstand holder vand, eller om vi som kunde i jyske bank bliver udsat for bedrageri.

Vi ved her 18-08-2019 stadig heller ikke om vores nye advokat vil modarbejde vores svig bliver fremlagt som har bet om.

Når vi er færdige med opgørelsen og de nye bilag, som vi ønsker fremlagt, de skal fremlagges, senest 4 uger inden 30. September, deler vi vores påstande

Vi har før haft en rådden advokat Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, der viste sig at hjælpe jyske bank med at skade vores sag, og forsøgte at få hævet sagen.

Det var derfor vi 3 januar og 25 januar 2018 skrev til retten, at vi søgte en advokat der ville fremlagge vores svig påstande mod jyske bank.

Og en fra bank verden, pegede på vores advokat og sagde han var ærlig, han kører flere sager for Den Danske Bank

Se 17-08-2019 på Banknyt
HUSK VI GIVER GRATIS RÅDGIVNING, hvor Banken måske har udsat dig for svindel, som jyske bank udsætter os for.
– Dette er stadig vores anklager og påstande mod Jyske Bank A/S for Svig, Falsk og Udnyttelse.
Dette Skriver vi igen til vores advokat, at han skal indskrive i Påstandsdokomentet når han får vores opgjorte tabsopgørelse, der en en direkte følge af de mange svig forhold.

Har allerede skrevet at han ikke må dække over jyske bank og deres advokater, for at have løjet retsforholdet.
Samtidig må vi igen rykke retten, for at få retten til at sende kopier af de breve der er sendt til og fra retten i perioden 12-04-2018 og til nu, som vi siden 16-04-2019 har anmodet vores advokat om at fremsende.

Læs mere på www BANKNYT dk
Facebook har valgt at blokere siden BANK NYT. da nogle i jyske bank eller Lund Elmer Sandager nok har sørget for det.

Bemærk at staten er bevidste om sagen, både i Finansministeriet, Finanstilsynet, Statsministeriet, Justitsministeriet.
Og naturligvis er Folketingets partier alle oplyste om, at jyske bank laver og fortsætter bedrageri mod bankens kunde.
Ligesom staten, ved hvor meget vi har forsøgt, at få vores advokater, til at fremlægge vores sag og påstande mod jyske bank overfor retten, men indtil nu uden held.
Vi skal nok, forklare retten det samme som vi skriver i Bilag 100. og Bilag 101. når vi får lov at tale for retten.

DU VIL KUNNE LÆSE MERE
I vores bøger om den kriminalitet, de danske banker som her jyske bank laver, og at dette sker, med koncernledelsen i ryggen, og også synes at være støttet af den Danske stat, der frem til 17-08-2019 har nægtet at gribe ind, ved ikke at have regret.
DENNE SAG ER YDERST ALVORLIG JYSKE BANKS OMDØMME.
Og vil vores advokat ikke fremlægge vores påstand om svig og falsk, vi jyske bank og bestyrelsen ikke blive straffet for benkens bedrageri.

Når banker som Nykredit bank, vælger at hjælpe jyske bank, ved at dække over Jyske Banks bedrageri, som det er ved nægte at svare kunden.
Om kunden har lånt 4.328.000 i Nykredit, eller ikke har lånt 4.328.000 kr. et lån som Jyske bank siden sagens start, 2013 i retsforhold har har påstået optaget..
Et lån som altså kun er et tilbud Se Tilbud Bilag Y. fra 20-05-2008


Men som jyske bank overfor retten 10-09-2015 påstår er et underliggende lån, til en swap Bilag 1. fra 16-07-2008 med jyske bank.Nicolai Hansen ( idag Jyske bank Hillreød) skriver Se Bilag 30. i 19-02-2010.


Du har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit.Det passer ikke med hvad sandheden er
Og du har rentebyttet dette lån med Jyske Bank.

Nicolai Hansen er dog, så smart at han ikke skriver, om det er Swappen W015776 Bilag E. Side. 4 som kunden godkendte 15-07-2008


Eller om Nicolai Hansen Jyske Bank henviser til den Renteswap W015785 som Jyske bank Vesterbrogade selv laver 16-07-2008, uden nogen form for aftale med Storbjerg Erhverv eller ejeren.

Nicolai Hansen undlader også at oplyse at banken, har lavet falsk, og tilbageholdt oplysninger om at Swappen W015776 som kunden har aftalt og godkendt 15-07-2008 lukkes 30-12-2008 Ved Bilag 29.


At der uden kundens viden, har været i perioden 16-07-2008 til 30-12-2008 har været 2 SWAPS, W015776 og W015785


Men der kun har været en konto Bilag B. en låneret. Lavet 08-06-2008 forberedt til Swappen W015776Med dette dokumentfalsk, har Jyske bank sikret sig førstepladsen, for det mest udspekuleret bedrageri i dansk bank historie.
Men det er slet ikke nok, jyske bank kan meget mere.og ikke en eneste medarbejder i banken er fyret, tværtimod vælger koncernen at forfremme
Eks. Anette Kirkeby I L Tvedes Vej 7, 3000 Helsingør til Afdelingsdirektør.

Grundet dette omfattende jyske bank svindel, når højder, der ikke før er blevet afdækket af nogle kunder, er sagen vigtigt for jyske bank, og vi er derfor ikke i tvivl om at kammerateri sikker foregår på øverste loge plan.
Da Lund Elmer sandager Advokater er taget, for flere gang er at have løjet over for retten, og at have tilbageholdt flere bilag for at skuffe i retsforhold.
– Måske derfor dækker alle vores advokater over jyske bank.for ikke at Jyske bank kommer under skærpet tilsyn, for bankens fortsatte bedrageri, som bannkens kunde klart har skrevet, mange mange gange til koncernledelsen, ved CEO Anders Dam
Senest 20-06-2019
!

At Jyske Bank Vesterbrogade som har stået bag en stor del af svindlen, også har manupleret med års opgørelsen Bilag O. fra 31-12-2008 er som Jyske Bank arbejder.


Og der har fjernet de 2 aftale bilag. Bilag E. side 4 og 5. Samt Bilag 29.


ER AT LAVE DOKUMENT FALSK


Og jyske bank her efter så indsat deres egen Bilag 1.

i håb om at dette ikke bliver opdaget
Når bare alle bankens ansatte holder kæft, og at banken nægter at udlever kunden nogle bilag.
Hvorfor Jyske Bank Juridisk afdeling ved advokat Morten Ulrik Gade 17-11-2015 efter flere års anmodninger bliver nægtet aktindsigt. Se Bilag 90.Det var Morten Ulrik Gade der i pengeinstitutankenævnet Se Bilag 35. 06-03-2014


Der i sagen påstår at der findes et underliggende / bagvedliggende lån til en renteSWAP med jyske Bank
Hvilket Kunden først efter at have stævnet Nykredit, lykkes at få bekræftet som værende løgn 18-10-2016 Bilag 28.Mette Egeholm Nielsen advokat fra Nykredit,
Der også skal vidne i sagen BS 1-698/2015 Og bekræfte vi aldrig i Nykredit har lånt 4.328.000 kr.


Som påstået i Bilag 30.

og som påstået omlagt i Bilag D.


Se igen Bilag 28.18-10-2016


Og Bekræfte at Nykredit heller ikke i april 2016, Har afkrævet at Jyske Bank skulle nogle garanti på 4.328.000 kr. Som der står, er givet til Nykredit


Se Bilag 42. 16-04-2009 hvor Jyske Bank igen laver mandatsvig.


At man fra politisk side vil tillade Banker som Jyske Bank at udfører og fortsætte bedrageri mod bankens kunder, får ikke jyske bank til at holde op med at besvige nogle af deres kunder.
Når Jyske Bank har 500.000 kunder, og snyder op mod 10.000 af dem af gangen med dårlig rådgivning, er der næppe tale om en engangsforestilling.
DERFOR HVORNÅR BLIVER DET DIN TUR.

Så når Casper Dam Olsen skriver, at det bagved liggende lån, som omtalt i Bilag 30. til Swappen er blevet omlagt
Se dette i fremlagte Bilag D. fra 09-02-2012.


Kan et optaget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit efter et tilbud Bilag Y.

omlægges til et andet lån, som Bilag AG,


Hvis det tilbudt lån fra Bilag Y. på 4.328.000 kr. som oplyst hjemtaget ved Bilag 30.

omlægges til Bilag AG. hvis Bilag Y. slet ikke findes, som Nykredit indrømmer ved Bilag 28.


LYVER JYSKE BANKS ANSATTE IGEN.DER FINDES INTET LÅN AT LAVE OM

Når jyske bank har taget garanti for et lån, på 4.328.000 kr.ved Bilag 42. 16-04-2008
Der påstås

værende optaget, er dette mandatsvig SVIG.
Hvis der ikke findes noget lån. som påstået i Bilag 30.


Hvilket Nykredit meget mod bankens vilje, må erkende i Bilag 28. Fra 18-10- 2016.At det først er efter kunden stævner Nykredit, at Nykredit advokat Mette Egeholm Nielsen


Ved Bilag 28. Erkende at der intet lån på 4.328.000 kr. Findes i Nykredit.
Det kan du jo selv lige tænkte over, og så og huske at Nykredit har ejet over 5 % af aktiemajoriteten i jyske bank.

HVAD SKER DER FOR DANMARK
SIDEN DANSKE BANKER, AF STATEN FÅR LOV AT LAVE BEDRAGERI OG HVIDVASK
UDEN AT BLIVE STOPPET ELLER DRAGET TIL ANSVAR.

Når politiet og Statsadvokaten i 2016
Vælger at dække over, at jyske Bank, med koncernen ledelsen i ryggen, står bag jyske banks million bedrageri mod bankens kunder.
Og hvordan politiet tilsidesætte politiloven, ved at nægte at, efterforske og bringe kriminel virksomhed til ophør, og sørger for strafforfølgning.

DETTE ER LANDSSKADELIG VIRKSOMHED.
ELLER MÅSKE HEDDER DET SAMFUNDSSKADELIG VIRKSOMHED.

Når vi tænker over at Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, i december 2017.
Formentlig efter aftale med jyske banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch, og Lund Elmer Sandager.
Forsøgte at hæve sagen mod jyske bank bag vores ryg, ved at lyve om det var telefonisk aftalt, viser det tydelig hvilken krafter vi er oppe imod.
JYSKE BANK ER SAMFUNDSSKADDELIG
HVOR MANGE UD OVER OS BEDRAGER JYSKE BANK VI KAN IKKE VÆRE DE ENESTE.
Bedrageriet er simpelthen for organiseret, til at vi kan være de eneste, der er udsatte for denne form for penge maskine til aktionærerne i Jyske bank

Dengang i 2016 til 2017 valgte valgte Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen, at direkte modarbejde vores sag mod jyske bank.
Ved at hjælpe jyske bank mod deres egen klient.
Ved ikke at ville fremlægge, vores beviser mod koncernenledelsen, og jyske banken, ej heller fremlægge vores påstande mod jyske bank for groft SVIG og FALSK.
De samme påstande vi kæmper for at få vores nye advokat til at fremlægge,
Vi har brug for en advokat, men har som sagt skrevet at anker en dom, der ikke har ind skrevet SVIG OG FALSK som grund

Vi har selv 28-12-2008 måtte fremlagt Bilag 28 – 101.
Og selv fremlagt påstand om svig og falsk, da vores advokat 18-12-2018 ikke ville fremlægge de beviser og påstande som vi, aflevere en kladde til 06-12-2018 og klart bad advokaten fremlagge.
Men det kan du læse alt sammen i vores bog om jyske Banks bedrageriske fundament, og bankens magt til at få andre til ikke at fremlægge vores påstande “Sag”

SAGEN ER FAKTISK ENKELT, MEN MEGET GROFT SVIG
Ganske som vi skrev til den tidligre, advokatfuldmægtige 19-02-2019 på en sms
Bliver svig og falsk, ikke indskrevet i Dommeren,


Altså at Bilag 1. Er ugyldig som følge af svig og falsk.
Altså skriver retten ikke at SVIG OG FALSK er brugt, vil vi anke dommen på stedet.

Når vi sender vores opdateret krav. ( TAB )
VI VIL IGEN SKRIVE TIL VORES ADVOKAT.
AT JYSKE BANK HAR BRUGT SVIG OG FALSK
DISSE 2 ORD ER VORES PÅSTAND
OG ORDET SVIG & FALSK SKAL “SKAL” INDGÅ / INDSKRIVES I VORES PÅSTANDS DOKUMENT.
Om vores advokat mener det er vigtigt eller ej, § 30 i aftaleloven kan vi ikke se bort fra, og denne påstand er langt bedre, og udløser erstatningspligt.

Vores advokat sagde 13-08-2019 at han ikke ville lave en politianmeldelse mod jyske bank for Svig og Falsk
Det er også ok, bare han skriver det er SVIG og FALSK i vores påstand, som vi ber om.
ELLERS ER DET JO IKKE VORES SAG HAN FREMLÆGGER, VORES SAG ER BEDRAGERI FREMSAT I CIVIL RETTEN, OG ER HER SVIG
?

Som sagt mange gange
Jyske bank har ikke indgået SWAPPEN Bilag 1. 16-07-2008 med Storbjerg Erhverv.


Vi har kun aftalt SWAPPEN Bilag E. Side 4 og 5. 15-07-2008,


Og kun til hvis vi hjemtog lån, 4.328.000 kr. efter tilbud Bilag Y. Senest 20-11-2008.Herefter bortfalder alle aftaler, og fuldmagten udløber.
At jyske bank begår fuldmagts misbrug, 15 & 16-04-2009Er jo en del af vores påstande.
DERFOR ER DET VIGTIGT VORES ADVOKAT
FREMFØRER OVER FOR RETTEN AT JYSKE BANK LAVER SVIG.

DETTE ER DOKUMENTERET VED BILAG 45. side 3.

SE Fuldmagten Bilag 7. fra 10-07-2008 til tilbudet Bilag Y.


SOM JYSKE BANKS ADVOKAT LUND ELMER SANDAGER VED BILAG K.


FREMLÆGGER 10-09-2015 SOM OM DETTE BILAG K. ER LAVET 10-07-2008

Men Philip Baruch, Lund Elmer Sandager, Tilbageholder oplysninger over for retten, at den rigtige dato for Bilag K. er 19-05-2009
Ved at fremlægge bilaget, Bilag K. over for retten som lavet 10-07-2008 begår Jyske Bank / Lund Elmer Sandager igen dokumentfalsk

HVIS VORES ADVOKAT NÆGTER AT INDSKRIVE AT SVIG OG FALSK ER VORES PÅSTAND I PÅSTANDSDOKUMENT, UANSET HAN VIL GØRER DET NEMT.
ER STORBJERG ERHVERV, REELT SAT UD AF VORES EGEN SAG
OG VORES RETSSIKKERHED ER BLEVET KRÆNKET / TILSIDESAT

OM DET ER FOR AT DÆKKE OVER DANMARKS ANDEN STØRSTE BANK, JYSKE BANKS KRIMINELLE AKTIVITETER, ER UDEN BETYDNING.

RETTEN VIL IKKE DØMME, JYSKE BANK EFTER DISSE SVIG OG FALSK PÅSTANDE, MED MINDRE DET ER FREMLAGT I VORES PÅSTANDS DOKUMENT.

Vi ønsker at vores advokat, ruler sig ud, og angribe jyske bank med alt det, vi har fremlagt til vores advokat.

SVIG OG FALSK
“HVILKET VI ALLEREDE SELV HAR FREMLAGT FOR RETTEN OG, JYSKE BANK. 3. JANUAR 2018”
Og genfremlagt 3. August 2019.
/
Vi må ikke få sagen fremlagt sådan, som vi selv fremlægge den, det vil vores advokat ikke have.
VI HAR BET HAM FREMLÆGGE
OG I RETTEN SIGE JYSKE BANK LAVER SVIG OG FALSK, OG HJÆLPE MED AT RETTEN, SELV SENDER SAGEN VIDERE TIL STRAFFERETTEN.

SÅ DEN KRIMINELLE KONCERNEN LEDELSE I JYSKE BANK, KAN BLIVE RETS FORFULGT FOR, MEDVIRKENDE TIL BEDRAGERI MOD BANKENS KUNDE.

INGEN SKAL DÆKKE OVER AT JYSKE BANK LAVER GROFT SVIG, VED AT TILBAGE HOLDE NOGLE AF VORES SVIG ANKLAGER MOD SVINDEL BANKEN JYSKE BANK.

Men har jo allerede sagt jyske bank er Danmarks største kriminelle virksomhed / organisation med koncernledelsen bag.

DANMARKS STØRSTE SVINDLER er uden tvivl JYSKE BANK
BANKEN NÆGTER, AT INDRØMME LEDELSEN I FORENING, STÅR BAG FORTSAT GROFT SVIG MOD KUNDE,
HVOR FLERE ANSATTE I JYSKE BANK, GENNEM OVER 11 ÅR
DELS HAR LØJET OVER FOR KUNDE, OM ET LÅN PÅ 4.328.000 KR. DER ALDRIG HAR EKSISTERET.
MEN
KUN FOR AT FORTSAT, KUNNE BEDRAGE DERES KUNDE, MED FALSK RENTE SWAP BILAG 1.
SOM KUNDEEN IGEN SENEST 13-08-2019 OGSÅ MUNTLIGT OVER FOR SIN ADVOKAT, SIGER ER FALSK, OG AT HAN SKAL DET MED I PÅSTANDEN.

Altså kundens påstand er klar. Jyske bank laver selv Bilag 1. W01578516-07-2008 for hvis vi optager / hjemtager lån efter tilbud
Dette står meget tydligt i mailen Bilag 68. side 1. 25-05-2016


Fremsendt Til Jyske bank / advokater / Bestyrelsen
til Kbn@lubdelmersandager.dk og Ph@lundelmersandager.dk Lund Elmer Sandager advokater.
Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen
Mug@jyskebank.dk Morten Ulrik Gade Jyske Bank

DETTE ER VIGTIGT AT DETTE ER FREMLAGT I VORES PÅSTANDSDOKUMENT MOD JYSKE BANK I SAGEN
AT JYSKE BANKS BESTYRELSEN MINDST SIDEN maj 2016 BILAG 68.
25-05-2016 KONTINUERLIGT, HAR MODTAGET VORES PÅSTAND, OM AT VI IKKE HAR AFTALT BILAG 1.
BILAG 1. ER DERFOR FALS, OG DERFOR PÅSTÅR VI AT JYSKE BANK LAVER FALSK.

LIGESOM VI HAR PÅSTÅET AT JYSKE BANK HAR TILBAGEHOLDT BEVISER, SÅLEDES BEDRAGERIET KUNNE FORTSÆTTES.

DETTE ER EN ADVARSEL DIREKTE MOD JYSKE BANK, SOM ÅBENLYST LYVER OG BEDRAGER DE KUNDER BANKENS ANSATTE KAN.

Vores påstande imod jyske banks bestyrelse, for meddelagtighed i groft svig, fremlægges i sagen BS 1-698/2015 Byretten Viborg
Nederst her på siden:
Kan du se den tekst i vores påstande vi har sendt til vores advokat 11-08-2019 ( 12-08-2019 )
Dette er de påstande kunden konstant har anmodet deres advokater fremlagt overfor retten, men som ingen af vores advokater har fremlagt noget af.

Vores nye advokat, sagde på mødet 13-08-2019 at han ville gøre det nemt, og fremlægge vi har ikke noget lån
Og har vi ikke noget lån er Bilag 1. også falsk.
Er bare lidt nervøs, for at blive brændt afOg stå med en sag, og vores advokat laver fejl og ikke indskriver at vores påstand
FØRST OG FREMMEST ER SVIG og FALSK.

Eller at vores advokat vil nægte at fremlægge, at vores påstand er Svig og Falsk
Når vi er så navørse for om vores sag, ikke må fremlægges, grundet der er tale om loge medlemmer der på højt plan har aftalt at holde vores sags påstande ude fra retten, og kolde sagsøger uden for indflydelse for deres sag.

SÅ ER DETTE GRUNDET
Advokatfirmaet Rödstenen I/S og Thomas Schioldan Sørensen der har skadet vores sag, ved direkte at modarbejde, advokat Rødstenen`s klient.
Og på den måde hjælpe jyske bank i sagen mod Advokatfirmaet Rödstenen I/S og Thomas Schioldan Sørensen`klient

Når vores tidligre advokat fra århus løj over for os, og forsøgte at hjælpe Jyske bank mod os, og forsøgte at hæve sagen uden den var blevet fremlagt i et påstands dokument.
Giver vi heller ikke Advokatfirmaet Rödstenen I/S Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus, nogle store stjerner, da dette advokatfirma, var ved at ødelægge vores svig og falsk sag mod Jyske bank.
At sagen siden kun er vokset er som det er.
-Advokatfirmaet Rödstenen I/S og Thomas Schioldan Sørensen har ved at gå jyske banks veje, og stik mod alt god advokat skik, forsøge at hjælpe jyske bank, ganske enkelt ved ikke at fremlægge vores sag.
Og forsøge at hæve sagen med påstand at dette var telefonisk aftalt.
Så har Thomas Schioldan Sørensen og den anden advokat fra mødet beviser for at disse advokater ikke har løjet over for deres klient, så kan de sende beviserne, og vi skal så bevise at Advokatfirmaet Rödstenen I/S lyver.

Og nej hverken Thomas Schioldan Sørensen, eller nogle andre advokater fra Advokatfirmaet Rödstenen I/S kunne misforstå noget af det vi har skrevet, skulle fremlægges.

DETTE ER PISSE IRRITERENDE, AT IKKE KAN STOLE PÅ ENS EGEN ADVOKAT, VIL ENS DET BEDSTE OG GØRE SOM VI BEDER OM.

Det må også være op til en Dommer at vurdere, om jyske bank laver Svig og Falsk.
OG HVOR MANGE FORHOLD DER ER TALE OM.

Men at det skal være så svært at få sin sag fremlagt, viste vi ikke.

Efter et møde i dag 13/8 kl. 14
Vores advokat har sagt han ligger focus på vi intet lån har,
OG SIGER
Der er ingen grund til ikke også at fastholde det med rådgivning,
Selv om vi hverken har aftalt eller godkendt Bilag 1. W015785 fra 16-07-2008 til tilbudet Bilag Y. fra 20-05-2008
Og sagde når lånet rente SWAPPEN var til for ikke findes, er den også falsk.

JA SELVFØLGE ER BILAG 1. FALSK Swappen W015785999 fra 16-07-2008 er falsk ganske enkelt,
Fordi vi ikke har aftalt at lave 2 swaps. til tilbudet Bilag Y.
Vi har aftalt at lave Swappen Bilag E. side 5. W015776999 fra 15-07-2008, denne lukkes 30-12-2008 ved Bilag 29.

Når Jyske bank selv har lavet Bilag 1. 16-07-2008.


Og over for retten 02-02-2016 (altså i retsforhold.)

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning


påstår at denne Swap W015785, bare er om byttet med Swap W015776 Bilag E. side 5.


ER DETTE AT LYVE OVER FOR RETTEN
Swappen bilag 1. Swap W015785, er lavet 168 dage før Swappen W015776 Bilag E. side 5. lukkes ved Bilag 29.Vi vil naturligvis selv som part, forklarer retten at jyske bank står bag million bedrageri mod os.

Hvilket bilag 100. & 101. Jo også forklare.
Men vi laver en enkel og kort forklaring, hertil har vi brug for at nævne de bilag vi har fremlagt 28-12-2018
SÅ NEJ DER SKAL IKKE UDGÅ NOGLE BILAG.

Så når vores advokat antydede 13-08-2019 at han ville have nogle bilag væk, så vil vi modsætte os dette
DET ER VORES SAG. OG VI HAR BRUG FOR BILAGENDE
Når Advokatfirmaet Rödstenen I/S og Thomas Schioldan Sørensen har skrevet i 2016 at hvis vi kunne bevise vi ikke har lånt 4.328.000 kr. ville vi have en lidt bedre sag

VI VIL IKKE BARE HAVE EN LIDT BEDRE SAG.
MEN BEHOLDE DEN SAG VI HAR IMOD JYSKE BANK FOR GROFT SVIG OG FALSK.
Og vores påstande, i sagen BS 1-698/2015 som vi skrev 11-08-2019 og sendte til vores advokat, kommer stadig lidt længer nede.

JYSKE BANK SYNTES MERE OG MERE AT VÆRE ET SAMFUNDS PROBLEM.
PÅ DEN MÅDE JYSKE BANKS BESTYRELSE UREDELIGT DRIVER JYSKE BANK.
NÅR EKSEMPELVIS LEDELSEN, NÆGTER AT INDRØMME OG STANSE SVIG IMOD BANKENS KUNDER.

SE EKSEMPEL DE BREVE VI HAR SENDT TIL JYSKE BANK
BREVET FRA 20-06-201, FREMLÆGGES SOM BILAG 103.

Så har jyske bank et alvorligt troværdighedsproblem, efter vi fremlagd Bilag 100 og Bilag 101. med tilhørende beviser.

Det er iøvrigt også et samfundsmæssigt problem, at store advokatvirksomheder som Lund Elmer Sandager lyver overfor retten.
for dermed for at dække over at danske banker laver svig og falsk, hvilket er kriminalitet.

Da jyske bank laver denne kriminalitet flere sammen i forening, kan man vil roligt sige, at jyske bank driver organiseret kriminalitet.

Dette / disse påstande har vi forsøgt at komme i dialog med både Lund Elmer Sandager og Jyske Bank om, rigtig mange gange, men bliver nægtet dialog.

DERFOR ER VORES SAG BLEVET MEGET VIGTIG, NETOP AT FÅ FREMLAGT SOM SVIG OG FALSK.
HVORFOR ER VORES PÅSTANDSDOKUMENT AF 11-08-2019 FASTHOLDT SOM VORES PÅSTANDE.
MEN VORES ADVOKAT KAN JO FREMLÆGGE DET SOM HAN VIL.
BARE HAN HUSKER AT INDSKRIVE VORES PÅSTANDE, STADIG ER SVIG OG FALSK

Det må også være op til en dommer, og vurder om ledelse i Jyske Bank A/S har et ledelsesmæssigt ansvar, for at kunden stadig udsættes for svig.
TÆNKER IKKE ØKONOMISK
Vores Advokat fortalte 13-08-2019 at ligemeget, hvad bestyrelsen måtte have lavet af svig, eller andet, er koncernbestyrelsen ikke ansvarlig, da jyske bank kan betale for det som jyske bank har lavet, og udst os for.

Og selv om det er 11 års svig, og bestyrelsen kunne have stoppet dette siden maj 2016, men ladet jyske banks svig fortsætte, er bestyrelsen ikke ansvarlig.
?
NU SKAL VI OGSÅ BARE HAVE DET SVIG OG FALSK FREMLAGT I VORES PÅSTANDS DOKUMENT.

DET ER JO DEN ENESTE MÅDE VI KAN KOMME EFTER BESTYRELSEN BAGEFTER FOR DERES ANSVAR
ALTSÅ IKKE ØKNOMISK, MEN STAFFERETLIG.
DA VI HAR FREMLAGT AT KONCERNLEDELSEN ER BEVIDSTE OM AT VI UDSÆTTES FOR SVIG, MEN NÆGTER AT STOPPE MED AT BESVIGE OS.

Når Koncernen Ledelsen mindst siden maj 2016, har været bekendt med kundens utallige breve, med påstande om SVIG “BEDRAGERI” og FALSK “DOKUMENTFALSK”

Bestyrelse er kontinuerligt anmodet, om at standse koncerns millionsvindel, og mødes med kunden, for at undersøge om der overhovedet er noget galt med Jyske Banks redelighed.

Dette påstands dokument kommer på
Banknyt Se efter DATO 17-08-2019
Vi er jo ikke er advokater, derfor har vi spurgt om vores advokat, vil lave det færdigt for os, eller om vi selv skal lave det.

Det som vi beder vores advokat fremlægge i sagen, er bare det vi siden påsken 2016, har forsøgt at få vores advokater til at fremlægge.

De forhold som politiet nægtede at efterforske i påsken 2016, ved at tilsidesætte politiloven. !
At bringe kriminelle virksomhed til ophør.
Således kunne politiet have hjulpet os, med at stoppe jyske bank fortsatte svig, eller i det mindste at undersøge sagen, og tale med os, men nej det ville politiet ikke.
DERFOR SKAL VI HER OVER 3 ÅR EFTER I RETTEN, OG SELV STOPPE JYSKE BANK I AT LAVE, OG FORTSÆTTE SVIG.

Vi er naturligvis parate til selv, at fremlægge og fremføre sagen som svig og falsk mod jyske bank, altså hvis ingen advokat vil hjælpe os, og fremlægge vores påstande.
Men satser på vores nye advokat, som også afbejder for den Danske Bank vil fremlægge vores hoved påstand som er svig og falsk.

Vil med glæde afhører vidnerne i retten, særligt CEO Anders Dam.

Vi nærmer os Hovedforhandling 30. September Og til dato har Ingen advokat, ville fremlagge vores påstand og svig og falsk overfor retten.
Skal vi virkelig selv gøre det ?Som du kan se er vi igang, og Ingen skal stoppe os.
Jyske bank skal erkende vores påstande.

Vores advokat har til dato ikke ville kommentere vores svig og falsk anklager, og talt udenom på ethvert spørgsmål der omhandler Jyske banks mange svig forhold.

SELVE DEN ØKONOMISKE BELASTNING UNDER BANKENS FORTSATTE SVINDEL, ER IKKE LIGEGYLDIG.
Jyske Bank har i den periode, vi har haft vores nye advokat siden april 2018, hævet ca. 230.000 kr. I rente.
( For en falsk rentebytte, af et lån der ikke findes. )
Og på den måde fortsat jyske bank koncernens svig forhold.

Vores nye advokat, som skal stoppe jyske Banks fortsatte svig, har samme periode, sendt regninger for 135.000 kr.
Altså 365.000 kr.

Der er sku mange penge, men når jyske bank ved deres mægtige bestyrelse og advokater svindler.
Så er det for at knuse bankens kunder øknomisk.

Har mistanke om at jyske bank, forsøger med bankens mest beskidte arbejde, og ved ledelsens fortsatte svig.
På den måde at vil forsøge at køre os øknomisk ned, så vi ikke har flere penge, og ikke mulighed for at få en advokat til at fremlægge vores påstand, og i retten få stoppe JYSKE BANKS FORTSATTE BEDRAGERI.

På denne snedige måde vil Jyske bank, kunne fortsætte koncernen ledes uhæderlige, og uredelige forretnings metoder, som hidtil.

Imens myndighederne som Finanstilsynet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Politiet
Og ikke mindst alle partnere og aktionærerne, som Maersk, ATP, GF forsikring, Real mægler osv.
Kan klappe i små hænder, over den dygtige koncernledelse i jyske Bank Boxen

Vores advokat har i til nu, kun fremlagt 2 meget korte proces skifter over for retten
1.omhandler at vi ikke har noget lån
2. og derfor ikke skal betale renter som Swap aftale Bilag 1.

Vores advokat har fortsatt sagen som dårlig rådgivning i forbindelse med bankens Bilag 1.
Selv om vores påstande er meget klare fremlagt.

Vores påstand om Bilag 1. W015785 fra 16-07-2008Er at den er falsk, frambragt ved svig


Dette skrev vi også til retten
16-04-2019
Og igen 02-08-2019

Og så kommer alle øvrige svig forhold osv. Og aftale lovens paragraf 30. om ugyldighed som er stærke.

Som da vi 28. December 2018.Selv måtte fremlægge vores bilag 28-101, for at sikre at beviserne overhoved blev fremlagt over for retten.

Vi skal snart rykke retten igen.Vi skrev til retten 02-08-2019, at vi ønsker at modtage alle bilag der er sendt eller skrevet i sagen siden 13-11-2018
Måske vil retten ligefrem også nægte os at få disse bilag. ligesom Lund Elmer sandager og Jyske Bank har nægter os aktindsigt.

Vi har til vores advokat, flere gange siden 16-04-2019 anmoded om at få kopi, af alle breve der fremlagt eller sendt fra retten i sagen BS 1-698/2015
2 gange er vi, af den fuldmægtige, blevet lovet at få disse kopier men, at de er svære at finde.

Vi vil vide om, vores advokat har bekræftet, at vores breve fra 03-01-2018 og breve og mail fra 25-05-2018 ikke skal medtages
Hvad har vores advokat svaret på rettens brev af 13-11-2018MÅ VI IKKE VIDE DET !.

Hvis CEO Anders Dam ikke mener han leder en svindel bank “Jyske Bank” er det jo underligt hverken han, eller nogen anden fra koncernen vil i dialog, med en af de kunder der har fanget jyske bank koncernen i massivt bedrageri og Dokumentfalsk.

Hold dig væk fra jyske Bank de er farlige for deres kunder.

I forbindelse med sagen her laver vi en del nye hjemmesider, hvori ordet Jyske Bank indgår, for du i fremtiden bedre kan finde oplysninger om fundamentet i jyske bank.

Her vil du i tidslinje kunne læse, hvordan jyske banks ansatte er med til at lyve og snyde bankens kunder, med Svindel som her af et uset omfang er kommet frem i lyset, taler om SVIG så vandet driver.

Bagefter må de kunder der har overskud, selv sørge for at stoppe den jyske svindel bank i retten.

DETTE ER HVAD DENNE SAG HANDLER OM.
AT JYSKE BANK HAR LØJET LÅN på 4.328.000 kr. i Nykredit
OPTAGET OG RENTEBYTTETmed jyske banks Bilag 1.
OG SÅ OMLAGT, med Bilag D.ADVOKATER FRA JYSKE BANK OG LUND ELMER SANDAGER, HAR FREMLAGT FALSKE BEVISER OVERFOR RETTEN.
Dette er også vigtig i sagen.

Vores Advokat Søren Nav Nav, der klagede over jyske bank i pengeinstitutankenævnet, men som Jyske bank fik afvist, på trods af eks. Bilag 2. 3. 4. side 5. punkt 17.


Advokat Søren Nav, har i 2017 set de nye beviser, og sagde at hvis disse bilag er ægte, ser det helt kriminelt ud.
Søren har hjulpet os det bedste han kan og, har været 100 % ærlig, og levet fuldt ud, op til god advokatskikk.

Hvis svindlere fra jyske bank, eller de kriminelle advokater fra Lund Elmer Sandager, ikke er enige
Er det muligt at mødes, og gennemgå de påstande vi har anmodet vores advokat fremlægge,
Ring 0045 22227713
Mvh firmaet
Storbjerg Erhverv22227713
—-
Mail med påstanden sendt 12. august 2019 kl. 02.53
BS 1-698/2015 hovedforhandling 30/9-2019
HER ER Vores påstande / foreløbig Påstandsdokument mod Jyske Banks A/S og ledelsen for groft Svig & falsk, og medvirkende til forsat svig.
12-08-2018 BS 1-698/2015

Vores påstande mod jyske bank er disse.
punkter. 1-24. forløbig

Ja det er jo ganske alvorlige anklager med Svig og falsk anklager, i mod en stor dansk bank
Det er vist første gang, en kunde har lykkes at få samlet beviser, på trods af jyske banken både har løjet i retsforhold, tilbageholdt beviser, ændret i bilag, misbrug af fuldmagt osv.

Vi har sat Bestyrelsen ind her, da Jyske bank ikke selv kan lave og fortsætte svig og falsk, det kan kun de ansvarlige personer,.
Hvilken vi fremlægger er den samlede Ledelsen i forening.
Vi er sikker på vores beviser er skape, derfor kører vi direkte og hårdt på i alle vores anklager. Du må ikke holde noget tilbage for retten i sagen. —
Hoved påstand
Bilag 1. er FALSK
Der er ikke tale om nogle rådgivning, i forbindelse med Bilag 1.
Bilag 1. er frembragt, og fortsat ved flere forhold af Svig. Dette er fremlagt i vores påstandsdokument af 11-08-2019
Vores påstande om Svig og Falsk er stærke i forhold til aftalelovens ugyldigheds paragraffer. –
De fleste påstande, er også i politianmeldelse fra påske 2016. Dengang ville politiet have, vi selv skulle fremlægge vores påstande i civilretten, det gør sker hermed

Vi laver det fulde påstandsdokument færdig, så godt vi kan.og beder at du så fremlægge vores påstande over for retten, således, som vi hele tiden har forklaret og har fremlagt dem.
Vores påstande er lavet efter. mappen til processkrift fra 06-12-2018
Samt den fremlagte vidne forklaring påstande Bilag 100-101.

Vi holder hele familien fast i, at alle vores påstande skal fremlægges i dets helhed.
Herefter lader vi det være op til en dommer, at vurdere om, og hvor meget svig og falsk Jyske bank koncernen og ledelsen står bag.

Med vores mange beviser til påstande, forventer vi at Jyske Bank dømmes efter alle vores påstande.
De Fremlagte processkrifter 28-09-2018 og 28-12-2018 indeholder ikke vores påstande som er SVIG & FALSK
Påstanden om at Bilag 1. ikke har noget underliggende lån, er delvist noteret i punkt 22.
Da Svig og Falsk er mere vigtigt, kommer det først i vores påstande.

Vi taler ikke om rådgivning, men alene om at sagen er SVIG, FALSK samt vildledning og udnyttelse
Ligesom vi fremført det overfor retten 3. og 25 januar 2018.

Som vi har skrevet, eks. 11-04 & 30-08-2018 samt 03-01 & 20-02 samt 01-03-2019 vi fremlægger sagen som en svig og falsk sag.
Vi ses på tirsdag kl. 14. Så er vi klar med mere, og der skal ikke dækkes over nogle af de medvirkende.
Når Du skal til Viborg og fremlægge vores påstande, som er svig og falsk, er vi flere der kører sammen i biler derover
Så hvis du have et lift har vi plads, Eller vil du helst kører alene i toget, det er jo mere afslappende end at køre med os bøller.
PS Jyske banks Bestyrelses / Advokat Philip Baruch er en allersidste gang 03-08-2019 tilbudt at kunne møde os til tilbudt retsmægling.

Vi vil jo stadig gerne mødes med Jyske bank, og gennemgå sagen, som er forholdende i vores påstandsdokumene 1 til 24.
Vidste ikke om *******, skulle på som CC, da han har ikke besvaret nogle af vore mails eller breve. ?
**** har dog telefonisk 8. juli bekraftede, at han godt var klar over, at dette her er en svig og falsk sag.
Bedste Hilsner Carsten og Anne-Marie Skaarup 22227713
Søvej 5. 3100 Hornbæk —
———————————————————————————

Selv om vores advokat 13-08-2019 fortæller at vi ikke kan have noget krav mod bestyrelsen i jyske bank
Da jyske bank kan betale for alt hvad jyske bank bestyrelse måtte lave, uanset hvad.
Og dermed siger at jyske banks Bestyrelse kan lave hvad de vil, uden at kunne stilles til ansvar for at vi fortsat er udsat for svig, grundet bestyrelsen nægter at standse jyske banks svigforetning.

Sagsøgeres påstandsdokument Viborg Byret. Civilretten Storbjerg Erhverv ApSBS 1-698-698/2015
(”Carsten og Anne-Marie Skaarup.”)
Mod Jyske Bank A/S(”Koncernledelsen”)
Anders DamNiels Erik JakobsenPer SkovhusPeter SchleidtSven BuhrkallKurt Bligaard PedersenRina AsmussenPhilip BaruchJens A. BorupAnker Laden-AndersenKeld NorupPer SchnackChristina Lykke MunkJohnny ChristensenMarianne Lillevang
Samlet “de sagsøgte” Bag koncernen Jyske bank A/S

1. Påstande
– 1. Jyske Bank A/S skal erkende, at banken i flere tilfælde har brugt svig og falsk samt vildledning, ”Aftaler i forbindelse med svig og falsk, er ugyldig. aftalelovens § 30.”
Bilag 1. er ikke aftalt, og fremkaldt ved at afgive urigtige og svigagtige oplysninger, og skal derfor bortfalde, som følge af flere forhold, af Svig og Falsk.

2. Jyske Bank A/S skal erkende, at Rente swap 4.328.000 kr. Bilag 1. W015785999 er Falsk.
Bilag 1. en rente sikring med dato 16-07-2008, for et eventuelt, bagved liggende / underliggende lån på 4.328.000 kr. denne Swap Bilag 1. er lavet 16-07-2008 af Jyske bank A/S selv, uden nogle former for dialog, aftale eller godkendelse med Storbjerg erhverv ApS, og Bilag 1. er derfor FALSK.

3. Jyske Bank A/S skal erkende at, den mellem Storbjerg Erhverv ApS og Jyske Bank A/S godkendte og aftalte rente bytte af 15-07-2008 er Bilag E. side 4 & 5. er eneste aftale
At Storbjerg Erhverv ApS telefonisk 15-07-2008 har godkendt Bilag E. Side 4 & 5. som en rentesikring, der kun var aftalt såfremt det tilbudte lån Bilag Y. 20-05-2008 på 4.328.000 kr. blev hjemtaget, hvilket Jyske bank ved svig har påstået i eks. Bilag 30.

4. Jyske Bank A/S skal erkende at, den af Storbjerg Erhverv ApS godkendte Swap Bilag E. Side 4 & 5. fra 15-07-2008 på 4.328.000 kr. til Tilbudet Bilag Y. 4.328.000 kr.
Er lukket 30-12-2008 ved Bilag 29. ”din renteswap er lukket pr. den 30.12.2008”

5. Jyske Bank A/S skal erkende at, Advokat Morten Ulrik Gade for jyske bank i Pengeinstitutankenævnet 06-03-2014 har brugt SVIG. Ved at påstå Storbjerg Erhverv ApS har lavet en rentesikring ”Bilag 1.” for et bagved liggende lån i kreditforening. ”Nykredit Bilag Y.”
Vel Vidende at der intet underliggende lån 4.328.000 kr. findes Bilag 28.og Bilag 1. ikke er den Swap som Storbjerg Erhverv ApS godkendte 15-07-2008

6. Jyske Bank A/S skal erkende at, Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen fra Lund Elmer Sandager Advokater har løjet i retsforhold 10-09-2015 og igen 02-02 -2016. og dermed brugt Svig og Falsk samt vildledt retten.
At have nægtet Storbjerg Erhverv aktindsigt, for at vildlede og skjule sandheden overfor Storbjerg Erhverv ApS, samt over for retten at have givet flere urigtige oplysninger, som dato i Bilag K. hvilket var for at vildlede, og skuffe i retsforhold.

7. Jyske Bank A/S skal erkende at, Storbjerg Erhverv ApS, af Jyske banks afdeling Helsingør, er blevet tvunget til at sælge en byggegrund, Bybjergvej 45 / 47. som dermed tvangs nedbragt lånet, efter tilbuddet af 06-05-2009 Bilag AG. der er blevet hjemtaget 03-07-2009 Bilag AH. og som byggegrunde af jyske banken var sat i pant for.
Dermed har jyske bank tvangs nedbragt, det lån banken, som Jyske bank i den ændret forklaring 05-11-2018, påstår er rentebyttet med Jyske bank Bilag 1. uden at lade restgælden på Swappen følge afdraget, dermed gør Jyske bank sig skyldig i groft Svig.

8. Jyske Bank A/S skal erkende at, jyske bank i forbindelse med tvang salget af byggegrunden, Bybjergvej 45 – 47, efter salget 02-05-2012 Bilag 59. har nægtet at modtage provenuet, og Nægtet krav om salg. Bilag E. side 1. hvorfor det først er lykkedes Storbjerg Erhverv, at få Nykredit til at modtage provenuet 16-12-2015 Bilag 65. Jyske bank har fralagt sig ethvert ansvar, for at køber ikke kunne betale provenuet og afslutte handlen, hvorfor Storbjerg erhverv har måtte have rettens afgørelse, for om det var købers skyld, at provenuet ikke kunne overføres til Jyske bank, der nægtede at oprette en deponeringskonto Bilag 62. og Bilag 64. side 1. efter at have krævet Bybjergvej 45-45 solgt. og påført Storbjerg et, rente tab. __________Kr.
Samtidig med at jyske bank har fortsat med at hæve renter af provenuet, ved Svig og Falsk at fastholde Bilag 1. og benægte jyske banks krav om salg af Byggegrund.

9. Jyske Bank A/S skal erkende at, have vildledt Storbjerg Erhverv ApS, således det har været, endog meget svært at gennemskue, hvilket lån og kreditter Storbjerg Erhverv har optaget
Sagsøger opdager derfor først sent, at jyske bank har flyttet gælden, fra en anden virksomhed, over til Storbjerg Erhverv ApS, der har fået en anden tilhørende virksomheds konto nummer, da Storbjerg Erhverv spørger Nicolai Hansen om en kredit, og har Carsten Storbjerg, ingen viden om, at jyske bank A/S, bruger en andens firmakonto, og dermed efterfølgende flytter, hele denne virksomheds gæld, over til Storbjerg Erhverv ApS. og påført Storbjerg Erhverv et tab på 280.746,96 kr. Bilag 45. pr. 30-08-2008.

10. Jyske Bank A/S skal erkende at, have lavet Falsk, ved rettet i den originale samtykkeerklæring Bilag 88, efter underskrift, 10-07-2008 for tilbuddet Bilag Y. ”for Projekt 1” der af Storbjerg Erhverv meget tidligt er oplyst kasseret til Nicolai Hansen.
Når Jeanette Kofoed-Hansen således ved Bilag, AB. 15-04-2009 forsøger, med en udløbet, og af jyske bank rettet samtykke og garantierklæring, Bilag Z. der er blevet ændret, ved i forsøger at optage lån på 4.328.000 kr. svarende til Jyske banks Bilag 1.
Sker dette uden gyldig fuldmagt, og direkte imod Storbjerg Erhvervs instruks, der bad om tilbud til Projekt 2. Jyske bank sammenblander, både projekter, budgetter, tilbud.

11. Jyske Bank A/S skal erkende at, 15-04-2008 ved Bilag. 42. Side 1. med urette, at have hævet garantibeløb kr. 13.517,36 for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit, og ved svig vildledt Storbjerg Erhverv, til at tro dette lån, var optaget Bilag 30. og omlagt Bilag D.

12. Jyske Bank A/S skal erkende at, 15-04-2008 ved Bilag. 43. Side 1. med urette at have hævet tinglysnings beløb kr. 66.400,00 for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit og ved svig vildledt Storbjerg Erhverv, til at tro dette lån, var optaget Bilag 30. og omlagt Bilag D.

13. Jyske Bank A/S skal erkende at, 16-04-2008 ved Bilag. 43. Side 1. med urette at have hævet låneformidling beløb kr. 23.517,36 for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit og ved svig vildledt Storbjerg Erhverv, til at tro dette lån, var optaget Bilag 30. og omlagt Bilag D.

14. Jyske Bank A/S skal erkende at, 15-04-2009 have misbrugt den udløbet fuldmagt Bilag 7. til at forsøge at hjemtaget det udløbet tilbud for projekt 1, som Storbjerg Erhverv tidligere har kasseret, og i den forbindelse har, afleveret et nyt projekt 2.
Projekt 1. forklares nærmer ved Bilag 31. 32. 33. Projekt 2. ved Bilag 36. 38. 39. 40.

15. Jyske Bank A/S skal erkende at, fremlagte Bilag G. Kautionserklæring er lavet 19-05-2009 er hverken lavet for nogle swaps, eller for Tilbud Bilag Y.
Bilag G. er lavet efter modtagelsen af Tilbuddet Bilag AG. 06-05-2009 hvori Jyske Bank A/S nederst på side 4/6, oplyses at tilbuddet Bilag Y. på de 4.328.000 kr. er bortfaldet.

16. Jyske Bank A/S skal erkende at, der i perioden 21-11-2008 og frem til 19-05-2009 hverken findes nogle gyldige fuldmagter, eller gyldige aftaler, ej heller nogle tilbud.
Hvorfor alt som jyske bank laver og udfører i denne periode, alene sker efter jyske banks ønsker, og hvor det fulde ansvar for overtrædelse af aftalelovens § 2. 4. 7. 11. 29. 30. 31. 36.
Først 19-05-2009 Hvor Nicolai Hansen Jyske bank Helsingør, fremlægger Bilag K. til Storbjerg Erhverv, og siger at ved at genbruge den tidligere fuldmagt Bilag 7. fra 10-07-2008 slipper Nicolai Hansen for at lave en ny fuldmagt, og Nicolai indskriver beløbet der er tilbudt 06-05-2009 på 4.300.000 kr. og beder om en ny underskrift.
At Philip Baruch 10-09-2015 fremlægger Bilag K. som om dette er aftalt og underskrevet 10-07-2008 er igen en falsk påstand overfor retten.

17. Jyske Bank A/S skal erkende at, fremlagte Bilag B. 08-06-2008. kun er en låneret
Bilag B. er alene lavet for Bilag E. Side 4 & 5. der kan ikke være tilknyttet ”2. swaps Bilag E. Side 4 & 5. og den af Jyske bank lavet Bilag 1. til samme konto nummer.”–
Det er vildledning og svig at lade som om at Bilag B. er lavet for Bilag 1.

18. Jyske Bank A/S skal erkende at, ved eks. Bilag H. 11-05-2009 og Bilag 60. har taget pant uden modydelser, og i den forbindelse givet Nykredit oprykkende pant, i byggegrunden, som Jyske bank allerede Bilag 49. 26-10-2010 overvejer skal sælges.

19. Jyske Bank A/S skal erkende at, fremlagte Bilag O. er manipuleretved at jyske bank har fjernet Bilag E. Side 4 & 5. fra 15-07-2008 årsopgørelsen Og ved jyske bank har fjernet Bilag 29. som lukkes 30-12-2008 fra årsopgørelsen. —
20. Jyske Bank A/S skal erkende at, have viden om at Carsten Storbjerg har været alvorlig syg efter Hjerneblødning og depressiv med hukommelses besvær, nedsat belastbarhed i perioden 26-11-2009 Bilag 93. og mindst frem til 12-06-2014 Bilag 97.

21. Jyske Bank A/S skal erkende at, jyske Bank i den periode Carsten var meget syg.
Alligevel vælger Jyske bank 18-06-2013 ved Bilag 61. at sende Storbjerg Erhverv ApS og Carsten Storbjerg personlig til afvikling, hvor det ligger flere forhold af svig og falsk bag.
Hvilket bør være skærpende for jyske banks ansvar, såfremt dommeren vil give Storbjerg Erhverv ApS ret i at Storbjerg Erhverv og Carsten Storbjerg er blevet udsat for nogle af de i påstandens oplyste svig og eller falsk forhold.
Jyske bank har forud for Bilag 61. sikkert sig pant i alle Carsten Storbjergs værdier, både privat og i virksomheden, hvilket er oplyst ved Bilag 78. og derved tilgodeset sig selv ved at kræve salgsfuldmagter, uden advokat forbehold, spæret alle konti.

22. Jyske Bank A/S skal erkende at, den rådgivning det er givet i forbindelse med Rente swap aftalen Bilag E. side 4 & 5. til tilbudet, 4.328.000 kr. Bilag Y. til Projekt 1. var mangelfuld og direkte forkert, og har brugt Svig for at Storbjerg ikke måtte opdage at jyske bank løj om det påstået bagvedliggende lån, hverken var optaget eller omlagt.
Swap aftalen Bilag E. side 4 & 5. var alene drøftelser, mellem jyske bank og Storbjerg Erhverv om finansiering af et realkreditlån i Nykredit på 4.328.000 kr.
Lånet som jyske Bank, alene selv har lavet renteswappen Bilag 1. til, og derefter selv har godkendt, passer ikke med det tilbudte lån Bilag AG. der er et mindre lån.
Såfremt Jyske Bank skulle være berettiget, til at opkræve betaling i henhold til en renteswap aftale, skulle Jyske bank lave en ny swap, til det faktiske optaget lån 03-07-2009, og forinden sikker sig at Storbjerg Erhverv godkender en sådanne aftale.

23. Jyske Bank A/S skal erkende at, koncernen ved den samlede koncernledelse, mindst siden maj 2016, af Storbjerg Erhverv ApS gentagende er blevet oplyst, af Carsten Storbjerg, der mente at Jyske bank har, og stadig udsætter virksomheden, for Svig og Falsk samt vildledning og grov udnyttelse.
Det er Storbjerg Erhvervs ApS påstand at, den samlede ledelse sammen i forening, er medvirkende til at virksomheden stadig udsættes for groft svig, hvorfor Storbjerg Erhverv ApS gentagne, senest ved Bilag 102. i brev 28-01-2018 og Bilag 103. i brev 20-06-2019 har forsøgt at få ledelsen til at erkende, at Storbjerg Erhverv er udsat for svig. ”i breve skriver Storbjerg Erhverv, Carsten Storbjerg at det er Bedrageri og Dokumentfalsk” og beder gentagende Koncernledelsen i Jyske Bank, om ikke at fortsætte med at besvige virksomheden.
”Udsætte Storbjerg Erhverv for bedrageri som det er anført i nye Bilag 102 & 103.”

24. Jyske Bank A/S skal til sagsøger betale, hvert af de foreløbige opgjorte tab, med tillæg af procesrenter, fra tabet og til betaling sker.
Der er taget forbehold for yndlinger erstatningskrav, som grundet det omfattende svig og falsk ikke har kunne opgøres inu.
Med dette Påstands Dokument er vores vidneforklaring fra Bilag 100. og Bilag 101. fremlagt 28-12-2018 og blevet omformuleret processuelt, af Carsten Storbjerg.
Fælles for påstande Bilag 1. 11. 12. 13, er disse svigforhold, udført i forbindelse med påstand, af et Underliggende lån, som Bilag 28, må lægge til grund ikke findes.
Når der intet ”underlæggende lån.” lån svarende til Bilag 1. findes, som jyske bank ellers har påstået i hele retsforholdet, hvilket først advokat Morten Ulrik Gade har fremlagt ved Bilag 35. og derefter, som Lund Elmer Sandager advokater har påstået i retsforholdet 10-09-2015 og 02-02-2016. er Bilag 28. bevis på at Jyske bank laver svig.

2. Indledende beskrivelse af sagens problemstillinger.
— –
Påstands dokument fra 12-08-2019.side 1 til 8.SE BILAG:
E. Side 4 og 5. * den aftalte Swap W015776. fra 15-07-2008 for Billag Y.
29. * den aftalte Swap W015776 lukkes 30-12-2008.
1. En FALSK SWAP, fra 16-07-2008 lavet uden aftale, til Bilag Y.
Derudover Bilag 29. 1. Y. 30. B. O. 90. 35. 28. D. 42. AG. 45. 7. K.68. 103. “Påstandsdokoment 02-02-2016” og Bilag 2. 3. 4.
Har du spørgamål eller rettelser kontakt os på 22227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk