22-08-2022. Jyske Bank der selv bruger bestikkelse, skriver på bankens hjemmeside: I Jyske Bank-koncernen tager vi afstand fra enhver form for korruption og andre uredelige forretningsmetoder. Korruption omhandler bl.a. bestikkelse, bedrageri, underslæb og afpresning.

Værdibaseret adfærd og ledelse

Jyske Bank var i 90’erne en af de første banker til at arbejde med værdibaseret adfærd og ledelse – som modvægt til en ledelsesstil baseret på regelstyring og kontrol. Værdierne er en række ledetråde, som binder os sammen og styrer vores handlinger i det, vi gør over for hinanden og over for andre.

Se vores værdier


Politikker og retningslinjer

I Jyske Bank har vi politikker og retningslinjer for at sikre, at både koncernen og vores medarbejdere agerer i overensstemmelse med vores værdier, lovgivning og med hensyntagen til kunder, medarbejdere og aktionærer.

Politik for bæredygtighed og samfundsansvar

Compliance

Antibestikkelses- og antikorruptionspolitik

I Jyske Bank-koncernen tager vi afstand fra enhver form for korruption og andre uredelige forretningsmetoder. Korruption omhandler bl.a. bestikkelse, bedrageri, underslæb og afpresning, og involverer ikke nødvendigvis en transaktion af penge. Korruption kan ligeledes omfatte udførelsen af tjenester for at opnå fordele som eksempelvis positiv særbehandling og kortere sagsbehandlingstid.

På tilsvarende måde som i den øvrige finansielle sektor er der risiko for, at Jyske Bank-koncernen kan blive eksponeret for korruption, ligesom vores medarbejdere kan benytte sig af korruption.

Formålet med vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik er at tydeliggøre forventninger til alle medarbejderes adfærd i forhold til ydelser, der kan have karakter af bestikkelse eller korruption. Vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik opfylder vores forpligtelse i henhold til FN’s Global Compact.

Læs vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik (på engelsk) [PDF]

Læs også om vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik i den seneste rapport om bæredygtighed.


Adfærd


Indkøb


Investeringer


IT-sikkerhed


Kredit


Løn

 

 
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk