22-09-2019 ER LUNDGRENS ADVOKATER KORRUPTE. har opdaget at vores advokat Lundgrens har lavet million forretninger, for Jyske Bank ! Det syntes Dan Terkildsen ikke vi skulle have besked om, selv om Lundgrens advokater var ansat til at føre en sag om groft SVIG imod jyske bank

Er jyske bank en kriminel organisation

En sag mod jyske bank, for ved svigagtighed, at have løjet overfor deres kunder, om lån der aldrig har eksisteret, og som handler om selv jyske Banks bestyrelse, gennem Lund Elmer Sandager Advokater, lyver overfor retten, for at skuffe i retsforhold.

Og ikke mindst om jyske bank bruger bestikkelse, og om Lundgrens advokater er korrupte, bare de får penge nok.

Sagen mod jyske bank for svig og falsk, er ikke efter 18 måneders arbejde af Lundgrens advokater, stadig ikke blevet fremlagt for retten. HVORFOR MON ? Skulle vel ikke være fordi Lundgrens advokater får million opgaver af jyske bank koncernen.

En rådden sag, med en rådden bank, og ligeså rådne advokater.

En Kunde og Klient der mod forventning ikke bryder sammen, under det massive, og mange års, pres af denne løgnagtige jyske bank.

Danmarks anden største bank Jyske Bank, og vel nok også den mest uredelige bankforretning i Danmark, nægter at standse bankens åbenlyse svig mod bankens kunde.

Jyske Bank nægter at erkende, at her valgte koncernen nok det forkerte offer.

På trods af, kunden bliver meget syg efter en hjerneblødning, og må kæmpe, for at holde sammen på familien, imod Jyske Banks slagtere, der udsætter familie for millionsvindel, forventede ingen vel at kunden overlever, både sygdomme, og så den grønne slagter, fra Silkeborg.

Dette her er Davids kamp imod Goliath.

Ingen af disse 6 personer Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Philip Baruch, Birgit Bush Thuesen, Morten Ulrik Gade, Anders Christian Dam, fra jyske bank, har været ærlige og hæderlige i vores sag, har du kendskab til nogle i jyske bank der ikke lyver over for deres kunder ?.

Lundgrens advokater tilbage holdte oplysninger over for deres klint, om at de arbejder for jyske bank, i en sag mod jyske bank for million svig.

DET SYNES AT VI SKAL FINDE EN NY ADVOKAT, HEREFTER 43. MÅNEDENS, VENTEN PÅ AT RØDSTENEN OG LUNDGRENS ADVOKATER SKULLE FREMLÆGGE VORES PÅSTANDE

DESVÆRRE HAR DE IKKE VILLE FREMLÆGGE VORES, KLIENTENS PÅSTANDE.


VI SPØRGER NU OS SELV OM LUNDGRENS ADVOKATER HAR VÆRET INHABILE FRA DAG 1.

Altså lige efter 5 februar. 2018.

OG OM LUNDGRENS ADVOKATER, HAR HAFT ELLER HAR ØKONOMISKE INTERESSE.

I AT HOLDE KLIENTENS PÅSTANDE MOD JYSKE BANK FOR SVIG OG FALSK, UDE AF RETTEN.


ALTSÅ MED HENSYN TIL DEN SAG

LUNDGRENS ADVOKATER, FEBRUAR 2018 BLEV ANSAT TIL AT FØRE MOD JYSKE BANK, FOR BLA. BANKENS SVIG FORRETNINGER


Dan Terkildsen modtager 5. Februar 2018, en mappe med vores beviser for at Jyske Bank laver svig og falsk.

PÅ GODT DANSK

BEVIS FOR AT JYSKE BANK KONCERN STÅR BAG BEVISELIGT OG MASSIVT

BEDRAGERI

DOKUMENTFALSK

UDNYTTELSE

VILDLEDNING

MANDATSVIG

FULDMAGT MISBRUG

OSV.


Dette skulle senest Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater omformulere til rettens sprog, som

SVIG

FALSK

SVIGAGTIG OPTRÆDEN

UDNYTTELSE

VILDLEDNING

FORTIGELSE

OSV.


Dan Terkildsen, oplyser da vi mødte ham på kontoret 5. Februar 2018 med mappen, at har allerede har talt med Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, og at Dan var blevet oplyst om, at vi har konstateret flere ting.


Lundgrens advokater har senest kort efter 5 februar 2018, kunne sætte sig ind i de mange svig forhold mod jyske bank som vi påstår.


Dan Terkildsen har på få møder ladet os forstå.


Første gang spørger Dan om vi tror jyske Bank har gjort det alt sammen med vilje

Svaret er ja, så mange gange kan ingen tage fejl.


Et senere møde Dan Terkildsen siger at jyske bank har ville gå med til at beklage, ?

Det kan vi ikke bruge til noget.

Det var indrømmelser der skulle komme.


Dan Terkildsen har også flere gange sagt at det var godt med bilen, og vi skulle sætte den ved Lund Elmer Sandager, så kunne Philip Baruch bedre se den.

Det er gratis at sige, det handler om hvad der er fremlagt over for retten

Og Lundgrens advokater vil ikke fremlægge vores påstande, det står os meget klart nu.


Dan Terkildsen har også sagt at jyske bank ikke er glade for sagen

SÅ TAL DA MED OS.


Den ene fuldmægtig sage 18-12-2018

Det var nogle grove anklager vi kom med, og antyde at Dan Terkildsen ikke ville fremlægge vores påstande om SVIG.

Hun sagde at det var slet ikke nødvendigt, for vi har ikke noget lån, derfor kan vi ikke have nogen renteswap. Sagens Bilag 1.

At vi så påstår Bilag 1. Er falsk, er Lundgrens advokater ligeglade med.

Det vil de ikke skrive, da de ikke mener vores påstande og beviser er nødvendige, for at vinde ?

Men hvad er det så så for en sag ? Ihvertfald ikke Klientens sag.

Derimod Lundgrens advokater egen sag imod jyske bank, i en sag Klienten ikke har noget at gøre med.


Senest 13-08-2019 siger Dan Terkildsen at jyske bank kun, tidligere har tilbudt at ville betale for bankens egen advokat, hvis vi skulle have sagen lukket

Dan taler om at jyske bank vil anke.

Dan siger også at bestyrelsen for Jyske Bank ikke er ansvarlige, og ikke skal nævnes.

Og svarede i øvrigt ikke på, da vi sagde at Sagens Bilag 1. Er falsk

Vi har ikke aftalt Bilag 1

Og så banken løjet for retten, løjet at lånet er omlagt, Dan får lige noteret dette på hans papir, “som om det var nyt, Bilag D.”

Dan Terkildsen ingurerere hele tiden det vi siger, og fortsætter så med at sige han er ikke nogen Papegøje, hvis vi ville have en der gentager det vi siger, var det nok ikke ham vi skulle vælge.

Ham = “Altså Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen”

DET ER VI VED AT VÆRE KLAR OVER

OG HAR OGSÅ PLANLAGT ER FYRER LUNDGRENS ADVOKATER SOM ER INHABILE.

VI SKAL BARE LIGE VIDE HVORNÅR LUNDGRENS ADVOKATER FIK OPGAVEN FOR JYSKE BANK, FOR DE MANGE MILLIONER.


Hvad Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen ellers mener ved vi ikke.

Da Lundgrens advokater ikke har til vane at svare, hverken på sms, mails eller overbragt breve.


Dan er meget svær at få til at svar på det vi spørger om, og taler kun om rådgivning uden at ville høre efter det vi siger.

Vi ved jo godt at Dan Terkildsen ikke er nogen Papagøje, tror ihvertfald ikke han kan flyve.

Spørg til side

DENNE HER SAG, ER VED AT INVOLVERE IKKE KUN JYSKE BANK OG OS.

MED NYKREDIT, LUNDGRENS, LUND ELMER SANDAGER, STATSADVOKATEN, KONCERNENLEDELSEN I JYSKE BANK, RØDSTENEN ADVOKATER

OG DE MANGE DER MODARBEJDER AT FÅ SANDHEDEN FREM I RETTEN OM JYSKE BANKS MÅDE AT LAVE BEDRAGERI “SVIG” PÅ.


Hvis Jyske Bank kort efter denne dato 5. FEBRUAR 2018

Har anmodet Lundgrens, om at forestå hjælp til jyske bank for et ukendt millionbeløb, syntes det allerede her at være kørt af sporet, med hensyn til habilitetsproblemer.


Hvis den million opgave som jyske bank har bedt Lundgrens advokater om bistand til, er kommet meget senere end 5. Februar 2018, må det have være klart for Lundgrens advokater, at der måtte opstå økonomiske interessekonflikter.


Når Lundgrens advokater for os, med de afleverede bilag 5. Februar stod med en sag imod jyske bank, for svig “bedrageri” kan Lundgrens naturligvis ikke samtidigt lave en forening med jyske bank, som Lundgrens advokater får et million honorar for

Det minder meget om sagen hvor Sampension og Lund Elmer Sandager Advokater, hvor der også var interessekonflikter, med kunderne i Sam Pansion, dog ikke omhandlede svig og falsk, som i vores sag.


Hvornår kan der være opstået interesse konflikter, imellem at Lundgrens arbejder for jyske bank i en så stor million sag.

Og at vi som klienten, fremlægger vores påstande over for Lundgrens, hvor at vi påstår, Jyske Bank laver svig og falsk, hvilket Dan Terkildsen på møde siger at sådan en sag har han “Lundgrens” ingen problemer med at føre.


På nettet findes oplysninger om at #JyskeBank og #Lundgrens advokater har arbejdet sammen i en længere periode, forud for 21-06-2018.


Men Datoen 21. Juni 2018 Hvor Lundgrens advokater har offentliggjort, at have udført en million opgave for Jyske Bank, er nu ret skræmmende.

At samarbejdet så efter 2011 er blevet udvidet, kan der ikke sås nogen tvivl om.


Har ikke fundet dato for hvornår Lundgrens advokater, har fået denne million opgaven af Jyske Bank, for at stå for salget af jyske Banks Ejendomme, for det trecifret millionbeløb, som Lundgrens skriver på deres hjemmeside 21-06-2018


Men er det sket før 5 februar 2018, skulle Lundgrens advokater have afvist at fører vores svig, og falsk påstande mod jyske bank.

”påstande som Lundgrens advokater til dato i øvrigt, stadig ikke har fremlagt.”

Er jyske banks millionsalg og handlen, hvor Lundgrens har bistået sket efterfølgende, 5 februar 2018

Skulle Lundgrens advokater have afvist at udføre million opgaven for Jyske Bank.


Lundgrens advokater træffer et valg, og vælger at lave million handler for Jyske Bank, dette samtidig med, at Lundgrens advokater påtager sig opgaven, at føre en SVIG OG FALSK sag mod jyske bank for deres klient.

DETTE ER ET KÆMPE PROBLEM.

OG MÅ VÆRE GRUNDEN TIL AT LUNDGRENS ADVOKATER, KLART I HELE PERIODEN 5. FEBRUAR 2018 TIL NU. “ SEPTEMBER 2019”

DIREKTE HAR MODARBEJDET AT KLIENTENS PÅSTANDE MOD JYSKE BANK FOR SVIG. “BEDRAGERI” ER BLEVET FREMLAGT.


DETTE ER SKRÆMMENDE

NÅR NU JYSKE BANKEN, MED KONCERNLEDELSEN BAG, BEVISELIGT UDSÆTTER LUNDGRENS KLINT FOR, ENDOG MEGET GROFT UDNYTTELSE OG SVIG.

OG LUNDGRENS ADVOKATER ARBEJDER FOR JYSKE BANK.


AT LUNDGRENS ADVOKATVIRKSOMHED VED DAN TERKILDSEN HAR MODARBEJDET OG NÆGTET AT SVARE KLINTEN PÅ SELV SIMPELT SPØRGSMÅL.

SOM

OM LUNDGRENS SYNES, KLIENTEN HAR EN GOD SAG.

OM DER ER FREMLAGT BEVISER NOK

HVERKEN DAN TERKILDSEN ELLER HANS ELEVER HAR VILLE SVARE KLINTEN PÅ DE NEMME SPØRGSMÅL.

Det har været det samme med Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, siden 2016.

Og som med jyske bank siden 2013, alle syntes have noget at skjule.


Vi afventer derfor stadig på at Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater svarer på vores spørgsmål, som vi faktisk forventede at få svar på fredag 20-09-2019.

Vores spørgsmål til Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater, var nogenlunde således.


Kære Dan

På mødet 13-08-2019 sagde du på kontoret. “I Lundgrens” At du ikke kunne vide om der var nogen på kontoret der har sager for Jyske Bank.

INDSAT MEN KUNNE OGSÅ SKRIVE.

DAN SE PÅ LUNDGRENS HJEMMESIDE, OG SÅ VÆR ÆRLIG

HAR DU DAN TERKILDSEN

FOR LUNDGRENS ADVOKATER

LAVET EN AFTALE MED PHILIP BARUCH “BESTYRELSEN I JYSKE BANK” OM IKKE AT FREMLÆGGE DIN KLIENTS PÅSTANDE.

?


Altså Dan Terkildsen fortæller os faktisk 13-07-2019 at Dan ikke ved om den advokatvirksomhed Lundgrens, som han selv er partner i, har nogle opgaver for Jyske Bank.

Dan Terkildsen fortæller at han ikke kan udelukke at Lundgrens advokater har arbejde for jyske bank.

Dan Terkildsen ved åbenbart ikke at de på deres partner møder, har talt om at have million opgaver for Jyske Bank.

Dan har i øvrigt et partner møde 18-12-2018, spørgsmålet er om det her er drøftet, at vores beviser og påstande mod jyske bank for svig og falsk af Lundgrens advokater skulle kasseres

Og at Dan Terkildsen selv skulle overtage kontrollen 100 % over Klienten, og bestemme hvad Lundgrens advokater ønsker at fremlægge over for retten, uden klintens indflydelse.


Vi er nu af den overbevisning at

Dan Terkildsen Lundgrens, grundet det gode samarbejde med jyske bank, derfor vælger, IKKE at fremlægge, vores svig påstande, som vi ellers konstant har bedt Lundgrens advokater, om at fremlægge over for retten.


“Dan sagde 13-08-2019 også DET ER JO ET STORT KONTOR, OG HAN IKKE KUNNE VIDE HVEM DE ANDRE ADVOKATER ARBEJDER FOR”

Derfor bad vi 19-09-2019 torsdag nat Dan Terkildsen svare på, om der er nogle i Lundgrens der har nogle opgaver for Jyske Bank.

Og hvis ja, så bad vi om at få oplyst hvor længe Lundgrens advokater har haft opgaver for Jyske Bank.

Dan Terkildsen som ikke har svaret på vores spørgsmål, kan jo ikke så godt svare, at han ikke har vidst noget om det, eftersom det må være omtalt og snakket om på deres partner møder, samt er beskrevet på Lundgrens egen hjemmeside.

Vi formoder at Dan Terkildsen som er partner i firmaet Lundgrens advokater, også ved om jyske bank er klient i Lundgrens Advokatfirma.


/
/

Lundgrens advokater skulle i starten af 2018 “februar” aldrig have påtaget sig, at fører vores sag mod jyske Bank for de mange forhold af svig og falsk.

Hvis Lundgrens advokater allerede dengang arbejdede for jyske bank i sager, som den omtalte trecifret million sag fra juni 2018.


Har Lundgrens advokater, store økonomiske interesser, i at arbejde for jyske bank, og vel nok også ønsker flere opgaver, der kan hjælpe Lundgrens advokater til at få en større omsætning.

Frem for at fremlægge vores påstande imod jyske bank for Bedrageri, Dokumentfalsk, Udnyttelse på advokat sprog i Byretten, er bet om at fremlægge som SVIG & FALSK

Vi mener derfor at der klart er modstridende økonomiske interessekonflikter i Lundgrens Advokatfirma, og vores sag.

Og at Lundgrens advokater derfor er indhabile i vores sag, spørgsmålet er hvordan Dan Terkildsen har kunne holde dette skjult for os.

Og hvorfor vi selv skal opdage at jyske bank er en stor kunde for Lundgrens advokater.


Hvis Lundgrens advokater økonomisk arbejder efter at ignorere klientens påstande, og nægter at besvare Klienten, som det faktisk ser ud.

Og hvis Lundgrens i stedet, har valgt at hjælpe jyske bank, med økonomisk at skulle udmattet kunden, ved at dels ignorere klienten, ikke svare eller aldrig har haft i sinde at fremlægge klientens påstande over for retten.

Men skrive en masse tid på at læse Klientens rykkere for at få fremlagt deres sag, uden at Lundgrens advokater har ville svare klienten, som gentagne gange har rykket for at få fremlagt deres sag, uden dette er sket.

Så er Klientens opfattelse af Lundgrens og jyske Banks fortsatte samarbejde er fortsat godt.

Så jyske bank, roligt kan fortsætte bankens svig forretninger imod bankens kunder, hvis kunden ikke kan få en advokat til at stoppe svindlen.

NU LUNDGRENS ADVOKATER KUN HAR MODARBEJDET KLIENTENS PÅSTAND IMOD JYSKE BANK FOR SVIG FREMLÆGGES.


DENNE SAG ER MEGET TYDELIGT

ET GODT EKSEMPEL PÅ, HVOR SVÆRT DET ER AT FINDE ÆRLIGE ADVOKATER I DANMARK.


ADVOKATERNE FRA JYSKE BANK

og bankens ansatte som Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen samt.

Morten Ulrik Gade har løjet og tilbageholdt, vigtige oplysninger

Også over for pengeinstitutankenævnet hvor advokat Morten Ulrik Gade har løjet, hvilket bilag nu 02-09-2019 er blevet fremlagt for retten, meget imod Lundgrens ønsker.

Morten Ulrik Gade og Birgit Bush Thuesen, har kontinuerligt benægte at Jyske Bank ansvar for noget, samt påstår at jyske bank intet forkert har lavet.

Sammen har de ansatte i jyske Banks koncern tilbageholdt, vigtige oplysninger, nægtet at modtage provenuet efter tvangssalg af grund.

Vel for at skade sagsøgerens mulighed for at overleve jyske banks kontinuerlige og fortsate svig forretninger.

Og give kunden en forringet mulighed for at kunden skulle opdage at jyske bank laver svigforretninger.


RØDSTENEN ADVOKATER FRA ÅRHUS.

Thomas Schioldan Sørensen har løjet overfor deres klient, om at det skulle være telefonisk aftalt, at hæve sagen mod jyske bank, hvilket rødstenen advokatvirksomheden var i gang med.

Dette blev stoppet, men forsøget viser at Jyske Bank må have lavet en aftale med Thomas Schioldan Sørensen uden om Klienten om at skade sagsøgerens sag.


At Lund Elmer Sandager Advokater gennem hele sagen siden Philip Baruch 2015 overtog sagen i jyske bank, har valgt at fremlagt manipuleret bevismateriale, har løjet over for retten i svarskrifter osv, for at ville skuffe i retsforhold.

Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch, har under hele sagen været i besiddelse af alle bilag, og helt bevidst valgt hvilket oplysninger han ville tilbageholde for at ville skuffe i retsforhold.


At Klienten der har måtte hyrer Lundgrens advokater for at få fremlagt deres svig påstande imod jyske bank, ikke kan få dem fremlagt, da jyske bank smart indgår en million forening med Lundgrens advokater, hvorfor der er klare interessekonflikter.


Dette her syntes at være rendyrket svindel, og ondskab af en så stor Dansk Bank som jyske bank.

Vi har ikke hørt om andre, der har kunne modstå jyske Bank koncernens måde at drive bankvirksomhed før.

Sagens påstande mod jyske bank er underbygget af massiv mængde af beviser, og beviserne taler for sig selv.


Men følg med på BANKNYT dk

Og forstå hvorfor vi ikke kan have Lundgrens advokater til at fører vores svig og falsk sag imod jyske bank.

Når Lundgrens advokater til nu, på alle måder har forsøgt at modarbejde sagen fremlægges, som det Klienten har fremlagt overfor Lundgrens advokater.


At Dan Terkildsen på en mail 5. September 2019 skriver, vi synes ikke at være enige om strategien ?.

Hvad sker der for Lundgrens.

Vi har nu erkendt at Lundgrens advokatvirksomhed på intet tidspunkt har ville have vores påstande om svig og falsk bliver fremlagt.

Og formoder dette skyldes at Lundgrens advokater er økonomiske involveret i at lave lave forretninger med jyske bank.


Om der er sammenhæng men et formodede ønske, om en udvidelse af samarbejde mellem Lundgrens og jyske bank, og det er grunden til at Lundgrens advokater for lidt over en måned siden fremlagde en del bilag uden aftale, og som ikke var de bilag efter bilagslisten Bilag 100 og 101, fra 28-12-2018 som Klienten frem til 28-08-2019 tror er fremlagt.

Eftersom Lundgrens ikke har oplyst at retten 08-01-2019 har skrevet til Dan Terkildsen at retten vil se bort fra klientens fremlagte af 28-12-2018 Bilag.  


Da Lundgrens så fremlægger bilag Klienten ikke ved hvilket er, og dermed for Klienten har lavet massivt rod i hele Klientens bilagsmateriale.

Kan man spørge om det var med vilje, eller Dan Terkildsen har sat nogle lærlinge på som ikke har det fornødne kendskab.

Efter som de fuldmægtige har et problem med at forstå hvad Klienten skrev til dem, om de bare ikke er dygtige nok til at forstå hvad vi skriver.


Når vi skriver eks. At Bilag 1. En swap fra 16-07-2008 Er falsk.


Det samme gælder for Dan Terkildsen, han har også ingurereret alle de mange gange, Klientens påstand om at Bilag 1. Er falsk og udført ved svig.

Det er som at skrive med usynlige skrift, og tale for døve øre.

Dan Terkildsen har på alle måder nægtet at forholde sig til sin klients påstande, og nægtet at svare på nogle af de mange breve klienten har skrevet, for at få Lundgrens til at fremlægge klientens påstande om SVIG OG FALSK IMOD JYSKE BANK over for retten./

Men når vi så lægger tingene sammen, har Lundgrens advokater heller ikke varetaget vores interesser.

Lundgrens advokater har, efter 18 måneder, ikke fremlagt en eneste af vores påstande, og forsøgte at ville have en hovedforhandlingen.

Altså uden at vores påstande og beviser for, at jyske banks bestyrelses og banken i øvrigt står bag den millionsvindel svindel, som jyske bank koncernen udsætter os for.

/

/

Hvor længe Lundgrens har arbejdet med jyske bank ved vi ikke

Opslag på nettet fra 2011.

Ivækst dk/Vaekst-Finansiering/Saadan-faar-du-ja-i-Jyske-Bank.

Deltagerne som bla. er #Lundgrens #advokater sammen med #JyskBank


Mens vi venter på at Lundgrens advokater vil benægte at have modarbejdet deres klients påstande om jyske banks svig ikke er fremlagt grundet Lundgrens ikke mener at Lundgrens millionforretning med jyske bank er et problem.

Har vi acceptereret at Lundgrenens advokater, på intet tidspunkt, overhovedet har varetaget klintens påstande, og at Lundgrens advokater har modsat sig at klientens påstande om svig og falsk skulle fremlægges.

Har derfor nu indset at Lundgrens advokater nok mere arbejder for at gavne Jyske Banks interesser, end deres egen klient.


NÅR DANSKE BANKER, SOM JYSKE BANK BEDRAGER.

STÅR DER MANGE ADVOKATER KLAR TIL AT HJÆLPE, HER JYSKE BANK.

OM LUNDGRENS ADVOKATER OG RØDSTENEN ADVOKATER ARBEJDER FOR JYSKE BANK, VED VI IKKE, MEN NOGET I VORES SAG TYDER PÅ DET.


DER ER HERMED OFFICIELT BEKENDT AT LUNDGRENS ADVOKATER ER MERE JYSKE BANKS ADVOKATER, END KLIENTENS.

Har du en anden forklaring så hører vi gerne.

Har du en forklaring på hvorfor jyske bank ikke ønsker at stoppe bankens Bedrageri mod os, hører vi meget gerne.


Hvis du mener vi gør noget forkert hører vi også meget gerne fra dig.

Hvis du tror vi er nogle dumme kværulanter som slet ikke har ret i nogle af vores påstande.

Skriv til os, hjælp os til at forstå hvorfor, selv jyske bank koncernen ledelsen nægter at undersøge om vi kunne have ret, og faktisk indrømme at jyske Bank udsætter os for bedrageri.


Vi bryder os ikke om at banker bedrager deres kunder, og heller ikke os.


Spørgsmål til sagsøgeren kan rettes til

22227713

Venligst

Storbjerg Erhverv

Søvej 5

3100 HORNBÆK
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk