27-06-2022. Jeg skal anmode at Jyske bank Frederiksberg afdelingen, ved jeres direktør Sebastian Eriksen for afdelingen bekræfter at afdelings medarbejder har sagt følgende. punkt 1-14. Og opfordre Jyske Banks koncernledergruppe samt ledelsen deriblandt Anders Christian Dam til at politianmelde Carsten Storbjerg hvis ikke det han skriver på Jyske Bankbilen er sandt.

Dette her opslag er til Jyske Bank afdelingen på Frederiksberg og til Koncernledergruppen samt Koncerndirektionen. link deles i mail.

 

Jeg har i dag 27-06-2022. kl. 13.44. sendt en mail til. hvor i jeg har delt link til denne her side, som er under redigering. senest 27-06-2022. kl. 14.30

sebastian.dyg.eriksen@jyskebank.dk,
sej@jyskebank.dk,
rune@jyskebank.dk,
prp@jyskebank.dk,
martin.nielsen@jyskebank.dk,
sandberg@jyskebank.dk,
lm@jyskebank.dk,
noerbo@jyskebank.dk,
naur@jyskefinans.dk,
jes.rosendal@jyskebank.dk,
hbm@jyskebank.dk,
fbk@jyskebank.dk,
erling.kristensen@jyskebank.dk,
eqh@jyskebank.dk,
gadeberg@jyskebank.dk,
ctm@jyskerealkredit.dk,
bac@jyskebank.dk,
birger-nielsen@jyskebank.dk,
benny-pedersen@jyskebank.dk,
direktion@jyskebank.dk,
Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>,
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>,
Philip Baruch <pb@les.dk>,
juridisk@jyskebank.dk,
frederiksberg@jyskebank.dk

 

I kan læse denne mail 27-06-2022. sendt kl. 13.44 her i Linket.

I Danmark har danske banker myndighedernes tilladelse til at lave organiseret kriminalitet. En tilladelse til at lave blandt andet bedrageri, som Finanstilsynet og Statsministeriets, Regeringen med flere har givet Jyske Bank A/S tilladelse til, ved enkelt at Ignorere bankens massive brug af strafbare lovovertrædelser. Når den danske stat og politikerne samt politiet, tillader at banker som Jyske Bank laver dokument falsk, og udsætte bankens kunder kunder for bedrageri og anden strafbar kriminalitet, hvilket alle Myndighederne ved, men ingure det, så er det en hån mod den danske lovgivning, de danske politikere selv har vedtaget. Her er tale om et voldsomt kammerateri som er samfunds skadelig, hvilket er et problem for retssikkerheden, det er det Carsten Storbjerg gør opmærksom på, samtidigt med at Carsten fremlægger de danske myndigheder dokumentation for Danmarks anden største danske banks brug af organiseret kriminalitet. Når hverken myndigheder, politikerne, politiet eller nogle journalister til dato har turde tage en konfrontation med mig, så tænker jeg at det her er en skandale som kan kan fratage Jyske Banks tilladelse til at drive finansiel virksomhed i Danmark Eller at Jyske Bank mindst sættes under skærpet tilsyn. Hvis ikke at Jyske Banks brug af organiseret kriminalitet, reelt kan gøre at Jyske Bank A/S mister retten til at drive bank virksomhed i Danmark, hvorefter Jyske Bank går konkurs, da bankens forretnings eksistens forsvinder. Den danske regering og statsminister har sammen med politikerne tilbage i 2013, besluttet at den Danske Bank Jyske Bank ikke må gå konkurs, hvilket syntes at være grunden til, at de magtfulde minister og myndighederne sammen dækker over den åbenlyse brug af kriminalitet som, Jyske Bank bevisligt står bag. Det virker for mig klart, at de danske myndigheder og politikere for enhver pris gerne vil dække over danske bankers kriminalitet, og at den danske stat i de tilfælde hvor myndighederne herunder Finanstilsynet og politiet bliver fremlagt beviser for at en dansk Banks forskellige forbrydelser som her i Jyske Bank sagen, bevist forhindre at der sker efterforskning og strafforfølgning, af de der beviseligt står bag bankers brug af kriminalitet. Hvis jeg har taget fejl, hvorfor er der så ikke en eneste, som har svaret på et eneste af mine opråb, om den organiserede kriminalitet og problemer med kammerateri og korruption i Danmark. Jeg har skrevet det mange gange, at jeg giver alle Journalister lov til at hænge mig ud i jeres aviser, hvis ikke jeg har skrevet sandheden om den korruption og det magtmisbrug som Jyske Bank A/S benytter i bankens brug af udnyttelse, dokumentfalsk, fuldmagtsmisbrug for at udføre bedrageri mod os kunder. Nu spørger jeg jer alle sammen, og særligt dig CEO Anders Christian Dam, som direktør for Jyske Bank koncernen er det dit ansvar, og derfor bør du have en holdning til, det jeg Carsten Storbjerg Skaarup privat skriver om Jyske Banks bedrageri mod bankens kunder, og som der stå skrevet på den Jyske Bank bil der står lige foran døren til Jyske Bank på Gammel Kongevej 136. Frederiksberg. Kan du give en god forklaring på, hvorfor CEO Anders Christian Dam, ikke vil ringe til mig Carsten Storbjerg Skaarup på +4522227713 og spørger mig pænt om jeg vil holde op med at udsætte Jyske Bank for mine drillerier. Hvem tør og vil sammen med mig lave en systematisk gennemgang af mine beviser, som her på siden www.banknyt.dk er delt. Er mine beviser for at Jyske Bank koncernen står bag omfattende, og organiseret kriminalitet mod bankens kunder gode nok til at Finanstilsynet skal stoppe med at dække over Jyske Banks brug af dokumentfalsk og bedrageri, og at Finanstilsynet skal fratage Jyske Banks tilladelse til at drive bank virksomhed i Danmark. Og hvor stort et problem er det for Danmark, hvis jeg har skrevet sandheden på Banknyt om den kriminelle danske bank. Altså for at ingen skal misforstå at jeg skriver om den omfattende kriminalitet, som Jyske Bank A/S og flere af bankens ansatte, og som også Jyske Banks advokater sammen i forening, har udført mod mig og min lille virksomhed. Jeg Carsten Storbjerg Skaarup gentager over for jer alle, hvis ikke jeg har skrevet sandheden i min dagbog banknyt.dk

Domstolsstyrelsen skriver at domstolene arbejde for ret og retfærdighed, hvilket dog er usandt..
Domstolene arbejde fortrinsvis for at sikker retfærdighed, men ikke altid for når de største danske organisationer, som her hvor Jyske Bank A/S forbryder sig mod lovgivningen, her er kammerateri en direkte årsag til at danske dommere, vælger at dækker over den økonomiske kriminalitet som store danske virksomheder, som når Jyske Bank A/S forbryder sig mod lovgivningen.
Der findes derfor kun retfærdighed hvis det ikke involvere de største kriminelle danske banker.


 

Hvor mange medarbejdere i Jyske Bank lyver, er det et generelt for de ansatte i Jyske Bank som lyver, og de lyver for at dække over at Jyske Bank snyder og bedrager kunder.

 

Jyske Bank og CEO Anders Christian Dam er gentagende gange blevet opfordret til at politianmelde mig Carsten Storbjerg for injurier, og bagvaskelse af Jyske Bank A/S, hvis Jyske Bank ikke har lavet dokument falsk og bedrageri, for de har vel styr på deres bilag. YouTube videoer, og her en video fra 18 maj 2021, hvor jeg opfordre Jyske Bank til at føre en injurier sag, og siger det kan give op til 2 års fængsel. JEG OPFORDRE IGEN I DAG. 18 MAJ 2022. I EN MAIL LINK. AT ALLE I JYSKE BANK A/S. BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKABET. SAMT DERES ADVOKATER SOM PHILIP BARUCH, MORTEN ULRIK GADE, OG ALLE I JYSKE BANKS JURIDISKE AFDELING, OM AT POLITI ANMELDE MIG FOR INJURIER OG BAGVASKELSE AF JYSKE BANK A/S. ALTSÅ HVIS DET JEG SKRIVER OG SIGER OM JYSKE BANKS OMFATTENDE KRIMINALITET IKKE ER SANDT. Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup, jeg bor på Søvej 5. 3100 Hornbæk. Mit telefonnummer er +4522227713 i kan bare kommer hvis i mener jeg lyver. Og enten så gør Jyske Bank følgende. Jyske Bank Politi anmelder mig, for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank A/S Holder kæft fordi jeg skriver sandheden, om Jyske Banks forretnings metoder. Ringer til mig på +4522227713 og beder mig om at stoppe mine tiltagende kampagner, og små drillerier mod Jyske Bank, og dem der har medvirket, direkte eller indirekte til Jyske Banks organiseret bedrageri. Ignorer mig og kæmper for at beholde hvad Jyske Bank A/S ved brug af dokumentfalsk, mandatsvig, fuldmagtmisbrug, bedrageri med mere har stjålet. Det er CEO Anders Dam ledelsen og repræsentantskabet Som bestemmer hvad Jyske Bank A/S står for. Da dette her er min private dagbog, skriver jeg det jeg tænker en del på, jeg kan ikke hamle op med korruption og kammerateri helt op i myndighederne herunder Statsministeriet Finansministeriet Finanstilsynet Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen samt Rigspolitiet, som styre hvem der i Danmark skal overholde lovgivningen, det er klart at den danske stat ved folketinget, samlede set ikke ønsker at danske banker som bevisligt laver kriminalitet bliver straffet efter det i 2013 blev aftalt at de største danske banker ikke måtte gå konkurs.

Kender du Jyske bank bilen, som her er parkeret udenfor Jyske Bank på Gammel Kongevej 136.
Spørg i Jyske bank om det er sandt hvad der står på bilen, siden ikke en eneste tør tage en konfrontation med Carsten.

 

Denne her gang handler det om Jyske Bank afdeling på Frederiksberg, tidligere troede jeg kun der fandtes løgnagtige ansatte i disse følgende afdelinger, Jyske Bank Helsingør. / Jyske Bank Hillerød. / Jysk Bank Vesterbro – København. / Jyske Bank Silkeborg, da der i mindst disse afdelinger findes medarbejder som har stået bag organiseret bedrageri, altså strafbar kriminalitet som er udført af flere medarbejder i Jyske Bank A/S koncernen sammen i forening.

 

Men nu kan jeg skrive Jyske Bank A/S Frederiksberg ved Sebastian Eriksen på listen, over de afdelinger jeg kan dokumentere hvori der findes medarbejder som lyver, og dermed medvirker til at dække over Jyske Banks brug af organiseret kriminalitet.

 

Jeg stiller igen dette Spørgsmål, og dette til Koncernledergruppen i Jyske Bank A/S hvis medlemmer er delt for neden.

 

Hvis en eller flere sammen dækker over grov økonomisk kriminalitet, er disse medarbejdere så medvirkende til strafbar kriminalitet, at politiet har forbud mod at efterforske bankers strafbare forbrydelser. og ikke må fortage strafforfølgning, så er det ikke det samme som at sige, Jyske Bank har intet af det som Carsten Storbjerg Skaarup privat skriver her på Jyske Bank bilen, det lige nu står parkeret uden foran facaden på Jyske Banks afdeling på Gammel Kongevej 136. 1850. Frederiksberg.

 

Så nu medarbejder også Jysk Bank ansatte på Frederiksberg, med at dække over det som jeg skriver er sandt.

Jeg tænker at alle medarbejder i Jyske Bank A/S i dag må kende til min sag og min historie, alle er med at at dække over Jyske Banks kriminalitet.

 

Alle medarbejder i Jyske Bank kan skrive hvad de ved, og samtidig være anonym, kontakt mig på banknyt@gmail.com eller ring til mig på +4522227713 Carsten

Du som er medarbejder skal kun skrive til mig, hvis du ikke selv ønsker at medvirke til bedrageri, og anden kriminalitet.

 

Jyske Bank A/S Frederiksberg. Bankdirektør Sebastian Eriksen sebastian.dyg.eriksen@jyskebank.dk CC. direktion@jyskebank.dk juridisk@jyskebank.dk martin.nielsen@jyskebank.dk Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk “”\”Kristian Ambjørn Buus-Nielsen\””” • kbn@les.dk Philip Baruch • pb@les.dk Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk Statsministeriet • stm@stm.dk Justitsministeriet • jm@jm.dk finanstilsynet@ftnet.dk pso@nationalbanken.dk nationalbanken@nationalbanken.dk REU@ft.dk folketinget@ft.dk fm@fm.dk pa@mailreal.dk Anja Dam Rasmussen • AnjDam@erst.dk ean@naevneneshus.dk Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk kmj@atp.dk Og et par politikere jakob.ellemann-jensen@ft.dk pernille.vermund@ft.dk christian.rabjerg.madsen@ft.dk mette.abildgaard@ft.dk marlene.ambo-rasmussen@ft.dk simon.ammitzboll@ft.dk kirsten.normann.andersen@ft.dk ida.auken@ft.dk liselott.blixt@ft.dk morten.messerschmidt@ft.dk Og et par mere. JGN@lundgrens.dk EMW@lundgrens.dk atv@lundgrens.dk ths@lundgrens.dk tkr@lundgrens.dk shi@lundgrens.dk sdr@lundgrens.dk pem@lundgrens.dk pcc@lundgrens.dk pbn@lundgrens.dk pmo@lundgrens.dk nri@lundgrens.dk nwk@lundgrens.dk ngh@lundgrens.dk nbs@lundgrens.dk mg@lundgrens.dk mma@lundgrens.dk mki@lundgrens.dk lkj@lundgrens.dk kra@lundgrens.dk djur@lundgrens.dk csc@lundgrens.dk ama@lundgrens.dk afw@lundgrens.dk bankdata@bankdata.dk mac@jyskebank.dk lbj@jyskebank.dk heidi.skovbjerg@jyskebank.dk dip@jyskebank.dk helle-hansen@jyskebank.dk avw@jyskebank.dk ahk@jyskebank.dk hoejsgaard@jyskebank.dk lillevang@jyskebank.dk johnny.christensen@jyskebank.dk clm@jyskebank.dk beo@cbs-executive.dk ala@70151000.dk rina.asmussen@gmail.com kn@skovadvokater.dk nicolai-hansen@jyskebank.dk Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk jkh@jyskebank.dk kirkeby@jyskebank.dk Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk sw@jyskebank.dk simon.levine@dlapiper.com andrew.darwin@dlapiper.com nh@naevneneshus.dk mail@kromannreumert.com saoek@ankl.dk SAK@ankl.dk NSJ@politi.dk danskebank@danskebank.dk

Når hverken Statsministeriet, Finansministeriet, Danmarks Nationalbank eller Finanstilsynet vil referere på dokumentation for Jyske Banks bedrageri.
Så er det svært at stoppe danske bankers kriminalitet og den korruption der findes og styrer Danmark.


 

At det findes fuld dokumentation for at flere medsammensvorne, eller bare medarbejder i Jyske Bank A/S der bevidst og u-hæderligt har medvirket direkte elle indirekte til den økonomiske kriminalitet, som frem til i dag 27-06-2022.

Ingen i Jyske Bank A/S. hverken direktør CEO Anders Christian Dam, Ledelsen, Bestyrelsen, Repræsentantskabet ej heller nogle i Koncernleder gruppen, har ønske at afkræfte det Carsten Storbjerg skriver.

The government and Prime Minister Frederiksen, together with the other politicians at Christiansborg, do not want to do anything about the Danish banks that commit serious economic crimes, for which all authorities have been provided with watertight evidence. Organized crime in Denmark such as the Danish Financial Supervisory Authority, the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish National Bank, the National Board of Justice and the Danish Bar Council has provided strong evidence that the Jyske Bank Group has used forgery and fraud, happened when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyer, so that Lundgren’s partner Dan Terkildsne was not allowed to present my fraud and false allegations with evidence, against the criminal Jyske Bank. JYSK BANK HAS BECOME A PROBLEM FOR THE DANISH STATE, WHICH COVERS BANK’S CRIMINAL ACTS.

Jyske Bank Boxen Jyske Bank bilen står på Gammel Kongevej 136. Frederiksberg.
Spørg i Jyske Bank hvorfor denne bil er fyldt med oplysninger om Jyske Banks bedrageri.


 

Kære Jyske Bank

Frederiksberg Alle 136.

2000 Frederiksberg.

Bankdirektør Sebastian Eriksen.

sebastian.dyg.eriksen@Jyskebank.dk

Og CEO Anders Christian Dam og de øvrige medlemmer af bestyrelsen og repræsentanter sat advokater.

Jeg ved at i fra afdelingen konsekvent har taget billeder og sendt dem til juridisk, og forventer at det vil i også gøre med denne her mail. så jeg har allerede hjulpet jer.

I forbindelse med at jeg tidligere i en mail beklaget over for dig som Jyske Banks direktør på Gammel Kongevej 136.  

Forbindelse i 3. led Sebastian Eriksen du er afdelingsdirektør i Jyske Banks afdelinger Frederiksberg, Nørrebro, Valby og Vanløse, og at jeg beklaget efter jeg har parkeret den ene Jyske Bank bil uden foran Jyske bank butikken, dengang vidste jeg ikke at at også Jyske Banks medarbejdere i også jeres afdeling lyver, så jeg tænker dette med at lyve over for dem der kommer ind i butikken er et generelt problem i skal gøre noget ved.

 

Jeg vil hermed tilbagetrække min beklagelse tilbage, mailen er delt på bloggen.

http://banknyt.dk/blog/

Grunden til at jeg ikke længer vil undskylde eller beklage over for nogle af de ansatte i Jyske Bank A/S afdeling  på frederiksberg

er at også her lyver personalet også overfor deres besøgende, gæster, kunder.

 

Koncernledelse Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen Keld Norup Rina Asmussen Anker Laden-Andersen Per Schnack Bente Overgaard Johnny Christensen Marianne Lillevang Michael C. Mariegaard Koncerndirektionen Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

Jyske Bank makes false document to commit organized fraud.

 

Da mine næste klistermærker vil omhandle også Jyske Bank Frederiksberg og at her lyver man, og svare uden om, hvilket tegner et stører billede af hvordan de ansatte konsekvent, lyver og benægter faktuelle oplysninger.

Jeg har efter samtale med den besøgende, som spurgte Jyske bank medarbejder på frederiksberg indtil Jyske Bank bilen, der står udenfor fasaden, rettet lidt her er punkt 1-14. og jo samtalen kan bekræftes. 

 

Jeg skal anmode at Jyske bank Frederiksberg afdelingen, ved jeres direktør Sebastian Eriksen for afdelingen bekræfter at afdelings medarbejder har sagt følgende. 

 
 1. Jyske Bank siger om Jyske Bank bilerne, det er en der har en dårlig humor.

 2. Jyske Bank siger at retten er uenig med ham i at det som står på bilen er sandt.

 3. Jyske Bank siger han har tabt 2 gange.

 4. Jyske Bank siger at sagen mellem Storbjerg Erhverv og Jyske Bank er tabt i Byretten og Landsretten.

 5. Jyske Bank siger de kan ikke udtale sig om det lån det står på bilen.

 6. Jyske bank siger Politiet har jo andre ting at tage sig til.

 7. Jyske Bank siger at det er en tidliger kunde som har brugt penge på at sætte bilen.

 8. Jyske Bank siger hvis man taber en sag så taber man den.

 9. Kunden spørger også hvorfor Jyske Bank ikke bare får bilen fjernet hvis det ikke er rigtigt det der står på bilen, svaret fordi Politiet har jo vigtiger ting at tage sig til.

 10. Jyske Bank siger for os er det bare en joke.  (Altså Jyske bank mener med det at jeg Carsten Storbjerg er en joke. er dette korrekt forstået.)

 11. Jyske Bank siger det er jo ikke rigtigt, “det er ikke rigtigt og siger han har tabt sagen.”

 12. Jyske Bank siger at sagen er færdig i Landsretten.

 13. Jyske Bank siger at kunden er med utilfreds Jysk Bank, og han har lavet nogle forkert valg.

 14. Jyske Bank siger også om Jyske Bank Bilen, at det er en tidligere kunde som har sat bilen.

 

Jeg forventer at Jyske Bank Frederiksberg senest mandag 27-06-2022. kl. 12. har bekræftet at dette ovenfor punkt 1-14. er sandt, og det er hvad deres ansatte siger. som her er blevet sagt til jeres gæst i Jyske Bank på Gammel Kongevej, hvis Jyske Bank ikke svare inden mandag kl. 12. tager jeg det som at være korrekt opfattet, altså sandt.

Samtalen er ved at blive analyseret, og det er muligt tydeligt at høre der hvor jeres medarbejder taler sandt, og hvor der lyves, hvilket jo også kan dokumenteres, men ved en stemme analyse er det tydeligt at høre jeres medarbejder ved godt at vedkommende står og lyver.

Jeg tænker at skrive på Jyske Bank bilen.

At ansatte medarbejder i Jyske Bank på Gammel Kongevej 136, direkte lyver om denne her bil, jeg indsætter en QR koden da jeg naturligvis kan dokumentere de ovenstående punkter.

På denne måde kan jeg forklare, og samtidig forklare og dokumentere, hvor mange gange en enkelt medarbejder i Jyske Bank kan nå at lyve på kun 2 minutter.

Og jeg vil igen henvise til at Jyske bank til enhver tid, bare kan anmelde mig som kunde i Jyske Bank Carsten Storbjerg Skaarup til politiet, hvis det som står på Jyske bank bilerne ikke er sandt.

Og i øvrigt bede alle medarbejder i Jyske Bank om ikke at sammenblande hvad der står på Jyske bank bilen, med den verserende retssag.

 

PS:

Til Jyske Banks orientering, er sagen mellem Jyske Bank og sagsøger Storbjerg Erhverv ikke været behandlet i Landsretten, den sag kommer først for retten i løbet af 2023.

Og uanset hvad Jyske Bank og jeres kammeraterne måtte have eller har aftalt om den sag, så fortsætter mine morsommere reklamer for at vise og bevise at de ansatte i Jyske Bank konsekvent lyver, for også at dække over Jyske Banks eget bedrageri mod bankens kunde, et bedrageri som politiet ved blandt andet rigspolitichefen og Statsadvokaten har forhindret blev efterforsket, derfor har strafferetten derfor ikke tage stilling til om Jyske Bank er skyldige i bedrageri og brugen af dokumentfalsk med mere.

Kære Jyske Bank forhold jer nu bare til det som står på bilerne, og forhold jer til det jeg siger, kampagnerne fortsætter til i selv aftaler med mig Carsten Storbjerg at jeg skal holde op med at drille Jyske Bank A/S som jeg siger det er sjovt, og i kan ikke gøre noget, så længe det der stå på bilerne er sandt, og hvis det ikke er sandt, så har i alle sammen muligheden for at få op til 44.000 dkk for at modbevise det.

Konkurrence er kun delt på www.banknyt.dk

http://banknyt.dk/27-05-2022-silkeborg-kredit-privat-banknyt-dk-hjaelper-jyske-bank-a-s-med-at-finde-den-medarbejder-og-den-afdeling-der-bedst-kan-hjaelpe-dig-ved-bankskift-den-groenne-slagter-inkasso-koeb-og-sa/

Jeg venter lidt med at dele på facebook, Twitter og andre steder.

I det tilfælde at Jyske Bank A/S ansatte, medarbejdere, ledelsen, advokater eller andre vil benægte at de i Jyske Bank A/S frederiksberg afdeling også lyver, vil lydfilen blive oplagt og delt, for at Understrege at Jyske Banks ansatte lyver for at dække over det bedrageri jeg har beskrevet løbende siden 2016.

Jeg deler kun denne her mail, hvis Jyske Bank Frederiksberg benægter at have løjet over for gæsten. 

Hvis Jyske Bank blot bekræfter, vil jeg ikke dele denne her mail, forbindelse med næste kampagne, klistermærker med også den konkurrence der er i gang. 

Hvis det er noget i ønsker at tale om, vil jeg gerne medvirke.

Jeres øverste ledere og advokater kender mine holdninger, og mine delte beviser for det jeg skriver, de ved jeg ikke ønsker at drille Jyske Bank, men er for at hjælpe Jyske Bank til at blive en bedre bank at jeg gør det.

Jeg er som i ved ordblind derfor kan der mangle ord, og indsat forkerte ord og sætning, jeg gør mit bedste

Denne her mail er som skrevet kun sendt til jer som i kan se.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

Telefon +4522227713

Mail carsten.storbjerg@gmail.com

Jeg skal anmode at Jyske Bank Frederiksberg afdelingen, ved jeres direktør Sebastian Eriksen for afdelingen bekræfter at afdelings medarbejder har sagt følgende. punkt 1-14.

Mindst disse har i direkte eller indirekte stået bag og medvirket til Jyske Banks million svindel, altså organiseret kriminalitet, Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Lars Aaqvist, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Birgit Buch Thuesen, Anders Christian Dam, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, et bedrageri som mindst disse nævnte har dækket over Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Martin Lavesen fra DLA Piper advokater og mange flere, helt op til statsminister Mette Frederiksen

Stemningsbilleder sendt 8 juni. til Jyske Bank, Domstolsstyrelsen, Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Folketinget med flere.
Hvad vil i stille op med den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag.
Jeg har ikke gjort andet end at drille Jyske Bank og opfordrer til dialog og samtale, så min små morsomheder kan stoppe.
Skal vi mødes og få talt sammen, måske om Jyske Banks problem med at overholde lovgivningen.

Jeg skal igen opfordre Jyske Banks ledelse  og CEO Anders Christian Dam til at indrømme, Jyske bank står bag organiseret kriminalitet, eller i modsat fald kontakte politiet, for at indgive en politianmeldelse, mod mig Carsten Storbjerg Skaarup for bagvaskels af Jyske Bank.

 

Samtidig med at jeg opfordre Jyske bank til at kontakte politiet, inventer jeg den samlede koncernleder gruppe om at deltage i konkurrencen om de 8 spørgsmål, i jeres tilfælde tilbydes i at kunne få 20 % ekstra oven i de udlovet 40.000 dkk. hvis i kan modbevise alle mine 8 påstande, husk der er gratis at prøve, hvis i ikke kan, så er det nok bedst for Jyske Bank at i aldrig nævner for nogle at i har forsøgt, men herfra ønskes i hæld og lykke.

 

Neden under jer i Koncernleder gruppen, som kan deltage og som kan få 6.000 kr. for hvert af de 8 konkurrencer, i vil skulle svare skat, hvis i kan klare nogle af spørgsmålene. dette her er nok lidt svære end at udsætte kunder for bedrageri, men prøv nu om i kan klare de 8 gange at modbevise hvad jeg skriver på banknyt og andre steder.

 

Det er alle jer i mod mig, og i må gerne søge hjælp hos Lund Elmer Sandager, Lundgrens og såmænd også hos Horten, Kromann reumert advokater. som i sammenarbejder med  i forvejen.

fundamentet i Jyske Bank, troværdighed, hæderlig, ærlig, loyal, loyalitet, kundeservice i Jyske Bank. / Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Jyske Bank troede aldrig at bankens bedrageri ville blive opdaget, men bankens kriminelle bande medlemmer glemte en vigtig detalje, hvilket var mig, for jeg er anderledes.

Koncernledergruppe samt ledelsen deriblandt Anders Christian Dam til at politianmelde Carsten Storbjerg hvis ikke det han skriver på Jyske Bank bilen er sandt.

 

Koncernledergruppe

Little Dane offers criminal Danish bank employees up to 40,000 + 10 % Danish kroner, corresponding to 5,377 € / EUR. or 5,660 US dollars. Joust to disprove what the customer in the criminal Jyske Bank writes on www.banknyt.dk Joust to disprove what the customer in the criminal Jyske Bank writes on www.banknyt.dk The Danish police forces and authorities can also participate, and should participate in washing Jyske Bank’s facade clean, as corruption / comrades have given Jyske Bank a black view. This is a direct provocation to Jyske Bank answer, and take a conversation about the bank’s future, regardless of whether the Danish state and government cover Jyske Bank’s offenses, then Jyske Bank has a credibility problem.

Jyske Bank er gentagende blevet opfordret til at kontakte politiet, hvis direktionen vil påstå at Jyske Bank ikke står bag million svindel mod kunde.
Hvad siger de medarbejder som selv arbejder for for den danske svindel bank.
Spørg om om det der står på Jyske bank bilerne er sandt, og du vil opdage de ansatte i Jyske Bank, enten ikke vil svarer dig, eller at medarbejderne direkte vil lyve.
Mens Jyske Bank og deres direktør Anders Christian Dam leder efter en der vil lave en politianmeldelse mod mig, som stå bag denne her dagbog.
Så opfordre jeg Jyske Bank til selv at kontakte mig for en samtale.
CEO Anderes Christian Dam kan du ikke lide hvad jeg skriver om dig og Jyske Bank, og dine kriminelle ansatte, så kan du ringe til enten politiet på 114, eller også kan du ringe til mig på 22227713, start nu med at tale med mig.