29-10-2021. VIL MYNDIGHEDERNE OG FOLKETINGET VIL SVARE PÅ DE 3 SMÅ SPØRGSMÅL. 🎥 Spørgsmål 1. Gælder loven for danske banker. ?.. 🎭 Skal danske banker overholde alle love. ?. ⚖️ Hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling, er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning. ? 🏦 Eller er svaret nej nej nej.

29-10-2021. “30-10-2021.”

NU SER VI HVORNÅR MYNDIGHEDERNE OG FOLKETINGET, VIL SVARE PÅ DE 3 SPØRGSMÅL.

OG VIL MYNDIGHEDERNE STADIG IKKE SVARE, KAN DET KUN UDLEDES TiL AT SVARET ER

NEJ. NEJ. NEJ.

 

Spørgsmål 1.

Gælder loven for danske banker. ?

 

Spørgsmål 2.

Skal danske banker overholde alle love. ?

 

Spørgsmål 3.

Hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling, er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning. ?

 

Hvis danske myndigheder og politikere ikke svare ja. ja. ja. kan da kun være for ikke at give os det svar, som vi i danske befolkning har krav på at vide.

Er danske banker som her Jyske Bank A/S underlagt lovgivningen, eller kan en bank som her Jyske Bank lave bedrageri og dokumentfalsk, samt brug bestikkelse uden at det får konsekvenser, for Jyske Bank A/S ledelse og deres tilladelse til bankdrift i Danmark.

 

JEG ØNSKER AT BLIVE BEKRÆFT I HVOR MEGET KAMMERATERI STYRE SAMFUNDET, UDEN OM LOVEN.

ELLER BEKRÆFTET I AT, ALLE DER HAR OVERTRÅDT LOVEN, OGSÅ BANKER OG ADVOKATER VIL BLIVE UDSAT FOR RETSFORFØLGELSE OG DØMT I DOMSTOLEN, EFTER HVAD DER STÅR SKREVET I LOVEN ALTSÅ MED HENVISNING TIL STRAFFELOVEN.

 

Hvis ikke nogle dansk myndighed eller myndighedsperson og eller politikker, eller nogen partier vil svare på, bare disse 3 ovenstående spørgsmål.

Må grunden være, at også myndigheder som Finanstilsynet har ønsket at dække over Jyske Banks mange svig forbrydelser, der som bank gentagne gange har overtrådt stribevis af strafbare forhold, i har her en mulighed for at rette op, og indlede en sag mod Jyske Bank, og så at.

Finanstilsynet sætter Bank under skærpet tilsyn.

❓⚖️❓

Herunder er link til 2 mails 22 og 26 oktober 2021, hvis du ikke allerede har en kopi, du kan god få en kopi af de orginiale mails, hvis du ønsker det.

 

jeg spørger myndighederne igen, som her 26-10-2021, i denne mail til CEO Anders Dam, Jyske Bank, Lund Elmer Sandager. Der også er sendt til folketingets retsudvalg og Justitsministeriet med flere, skal danske banker overholde loven. JA eller NEJ.

Det må være meget ømtålelig spørgsmål, eller meget svært spørgsmål, siden ingen af dem der har modtaget de mange mails, frem til i går 28 oktober har svaret.

 

Vil ingen af jer modtager af de 3. Spørgsmål som her i mailen 22-10-2021. er gensendt, svare mig som dansk borger, der blot ønsker svar på om danske banker ikke er underlagt lovgivningen, kan det kun være fordi det er politisk, og at myndighederne og folketinget ønsker at dække over de danske banker, som overtræder lovens bestemmelser, da staten og kommunerne selv samarbejder, og stat og kommuner bruger disse banker til statens betalinger.

Hvilket så er forklaring på.

Hvorfor ingen af de personer der har stået bag hvidvaskning’s sagerne og andre sager, hvor Den Danske Bank lagde sig i spidsen med verdens største hvidvaskning’s sag, hvilket den ansvarlige topchef Thomas Borgen vildledte i en efterforskning.

Den amerikanske bank J.P. Morgan dropper samarbejdet med Danske Bank, hvor den hovedansvarlige Lars Mørch for den milliard kroner store hvidvaskning’s sag blev fyret, hvorefter Jyske Bank så vælger at ansætte selv samme Lars Mørch til at være den kommende efterfølger til CEO Anders Christian Dam.

 

Når hverken Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, der flere gange er blevet afsløret, for at have stået bag omfattende hvidvaskning, er blevet retsforfulgt i Danmark og fremstillet i domstolen, ser det utvivlsomt ud til at alle sager om store bankers overtrædelse af straffelovens bestemmelser, hvor danske banker direkte er involveret, er efterforskning og strafforfølgning blevet stoppet, hvorfor ingen sager om de største banker er blevet fremlagt i domstolen.

 

Med henvisning til lidt tidligere mails, med enslydende 3 spørgsmål.
30/10-2021. Kl. 01.11.
26/10-2021. Kl 20.37.
22/10-2021. Kl 14.35.
17-10-2021. Kl 16.40.
15/10-2021. Kl. 13.29.
10/10-2021. Kl. 13.42.
02/10-2021. Kl. 14.14.

 

VENLIGST i har alle sammen fået mine 3. Spørgsmål, op til flere gange med henvisning til 2. 10. 15. 17. 22. og 26 oktober 2021, vil i ikke gerne svare mig, der som borger i Danmark, ikke ved, om ikke kun danske banker, men om Danmarks banker er underlagt lovgivningen.

Eller om bankerne ikke er forpligtet til at overholde lovgivningen, da banker er fritaget for strafansvar og strafforfølgning.

Eller om staten og myndighederne, samt Folketinget blot dækker over den kriminalitet, som her Jyske Bank koncernen står bag.

 

Ingen af disse der har modtaget en mail med de 3 spørgsmål.

Har til dato 28-10-2021. været i stand til at svare, på et eneste af mine spørgsmål, måske er spørgsmålene meget svære, og de som har modtaget spørgsmålene er ved at undersøge hvad svarende er.

Jeg har dog heller ikke modtaget nogle bekræftelse, på at mine spørgsmål er modtaget, altså med et svar som vi er ved at undersøge loven, og vil vende tilbage med et svar inden for få dage.

 

Disse nedenfor er alle sammen modtager, af mine private spørgsmål, og som chef for Jyske Bank A/S må CEO Anders Christian Dam da også kunne svare, da Jyske Banks opførelse tyder på at Jyske Bank koncernen handler, ud fra at banken ikke er underlagt lovgivningen.

 

I kan ikke tie mig ihjel, og vil i ikke svare mig, eller dækker myndighederne som Justitsministeriet, Finanstilsynet og Folketinget over de danske banker som her Jyske Bank, der åbenlyst gentagne gange har overtrådt loven, og gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelser, så vil jeg gøre mit som borger i Danmark for at oplyse om dette på andre hjemmesider.

 

Poliktikerne og finanstilsynet blev oplyst om Jyske Banks overtrædelser af straffelovens bestemmelser 2019. og myndighederne som politiet i 2016, men alligevel har ikke en eneste ville have et møde med mig, og give mig lov til at fremlægge mine beviser.

For at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge mine beviser med påstande mod Jyske Bank A/S

For at Jyske Bank koncernens ledelse har fået Lund Elmer Sandager advokater, til at tilbageholde oplysninger, og fremlægge falske manipuleret oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold.

For at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk Bedrageri Vildledning Udnyttelse Fuldmagtsmisbrug Mandatsvig Vanhjemmel osv.

 

direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
ATV@lundgrens.dk
MKI@lundgrens.dk
tkr@lundgrens.dk
nri@lundgrens.dk
ama@lundgrens.dk
kra@lundgrens.dk
mto@les.dk
lc@les.dk
msn@les.dk
jro@les.dk
mmn@les.dk
cbe@les.dk
hst@les.dk
nwe@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
hho@les.dk
cb@les.dk
pme@les.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
stm@stm.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
inger.stojberg@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
bankdata@bankdata.dk
SAK@ankl.dk
post@domstolsstyrelsen.dk
info@horten.dk
bfr@hjorten.dk
jsj@kromannreumert.com
mail@kromannreumert.com
kfst@kfst.dk
HHY@danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
martin.lavesen@dk.dlapiper.com
denmark@dk.dlapiper.com
Lene Gregersen Kaasgaard • Lene.Kaasgaard@ft.dk

Og CC til

privateksklusivkbh@jyskebank.dk
acquisition.finance@jyskebank.dk
almentbyggeri@jyskebank.dk
andelsboligforeninger@jyskebank.dk
erhvervsejendomme@jyskebank.dk
iek@jyskebank.dk
lck@jyskebank.dk
lek@jyskebank.dk
nek@jyskebank.dk
privatebanking.koebenhavn@jyskebank.dk
servicecenter.koebenhavn@jyskebank.dk
trade-finance@jyskebank.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
Mette Marie Nielsen • mmn@lundgrens.dk
EMW@lundgrens.dk
sly@lundgrens.dk

Når hvad siger i så til mine 3 spørgsmål, skal jeg dele spørgsmål på engelsk og oprette en COM side for at få fremlagt mine 3 spørgsmål.

Jeg ønsker at få et svar, men er Danmark et korrupt samfund, der styres af kammerateri og korruption gennem returkommission, så sig da at loven kun gælder for de som ingen indflydelse har.

 

 

LUK JYSKE BANK A/S. Organized crime in Denmark's probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank's crimes, which most likely will close the danish bank. due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.

Når stat og myndighederne giver fanden i danskernes retssikkerhed, for at dække over en kriminel organisation som Jyske Bank A/S, så er det en skandale.

Nok Danmarks farligste mand Anders Christian Dam, særligt for danskernes retssikkerhed, der samme med de magtfulde venner, blandt store advokat virksomheder og organisationer, kæmper sammen med Jyske Banks ledelse, for at slippe af sted med Jyske Banks mange svig forbrydelser.

Men Anders Dam risikerer istedet at lukke Jyske Bank A/S grundet måden han som hersker har fået Jyske Banks fundament til at rådne, sammen med Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

Anders Christian Dam Ordførende direktør, og en af bagmændene bag de fortsate svig forbrydelser.
Telefon: 89 89 20 01
E-mail: direktion@jyskebank.dk

Derfor var svaret 31. Maj også en bevidst vildledning, i besvarelsen på den fremsendte mail 25 maj 2016. Som Philip Baruch 31 maj. 2016. Ikke ville besvare men istedet for gav det vildledende svar.Først 18 oktober 2016. Lykkedes det at få besvaret det spørgsmål i brevet 25 maj 2016. til Jyske Banks direktion og Lund Elmer Sandager advokater, dog måtte kunden dog lige stævne Nykredit A/S. før det overhovedet blev muligt at få oplyst, at lånet som Jyske Bank har påstået hjemtaget og omlagt, aldrig har eksisteret.

Og som Jyske Bank ved Casper Dam Olsen har skrevet 9 Januar. 2012. var omlagt.

Med hensyn til spørgsmål i brevet 25 maj 2016. om indgåelse af swappen 16 juli 2008. til det enslydende bagvedliggende lån, som Nicolai Hansen 19. Februar. 2010. skrev fandtes. Men som kunden ikke mente fandtes, hvilket Jyske Banks ledelse og Anders Dam undlod at svare, på trods af at bankens ansatte vidste, at Jyske Bank 16 juli. og 24 Juli. samt igen 30 Juli. 2008.

Altså hele 3 gange, havde forsøgt at få kunden til at indgå swappen W015785. Med Jyske Bank A/S.

Det viser sig at Jyske Bank koncernen har narret kunden til 01-08-2008. at underskrive swappen W015785. fra 16-07-2008. Hvilket kunden troede var den swap aftale W015776. som han godkendte 15-07-2008.

Swappen W015776 15-07-2008. var forudsat at han optog det bagvedliggende lån 4.328.000 DKK for swappen på samme beløb, Jyske Bank laver 16-07-2008. uden kundens viden en ekstra swap W015785, hvilket Jyske Bank så får kunden til at underskrive, i den tro at det er Swappen W015776. Som han godkendte og aftalte 15-07-2008.

At kunden ikke har lånt de 4.328.000 DKK og at Jyske Bank har manipuleret med aftale bilag, ved Jyske Bank, hvilket Banken valgte ved Morten Ulrik Gade og Philip Baruch at skjule, og endog løj om over for pengeinstitut ankenævnet og for domstolen, for at skuffe i retsforhold.

Alt dette vidste både Morten Ulrik Gade og Philip Baruch, men tilbageholdte denne oplysning for domstolen, og fremlægde istedet falske oplysninger overfor retten, altsammen for at skuffe i retsforhold, Jyske Banks medhjælpere troede nok det var en smal sag at bedrage bankens kunde, der ikke kunne huske noget efter en større hjerneblødning, men mon ikke de er blevet klogere idag, hvor Jyske Bank A/S kan miste retten til at drive bank virksomhed i Danmark.

Efterfølgende kunden febuar 2016. opdager svindlen, og efter Rødstenen advokater, bad kunden Lundgrens advokater om at fremlægge dette bedrageri for retten, hvilket Jyske Bank vil hindre, og kommer i forkøbet med, ved at Jyske Bank A/S i 2018 betalte Lundgrens advokater Bestikkelse, skjult ved returkommission i handel for 600 millioner dkk, der var for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

Derudover skulle Lundgrens ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, hvorfor Lundgrens så bag om ryggen på klienten, den 2 september 2019. I Processkrift 2.

Skrev at kunden har indgået swappen W015775. af 16 juli 2008, på trods af at kunden, som skrevet i klagen, siden 30 januar 2018. til 2 september 2019.

Og kontinuerligt har skrevet og påstået det modsatte, hvilket du også kan høre i samtalerne der alle ligger her, men hør bare denne samtale med Lundgrens 22 marts 2019. med henvisning til min vidne forklaring fra 28 december 2018. Siger Bilag 100. og Bilag 101.

Vidneforklaring blev dog først fremlagt den 2 september 2019, med Processkrift 2.

Hvilket først skete efter trusler om fyring.

Vidneforklaring er fremlagt som Bilag 164. Hvilket sker uden at forklare noget om vidneforklaring i Processkrift 2. hvorfor den ikke ville kunne bruges, en bevidst strategi af de korrupte Lundgrens advokater, med Dan Terkildsen som en af bagmændene fra Lundgrens advokater.

Hør også samtale fra 8 juli 2019. del 1. og 8 juli 2019. del 2.

Kan du hører at Emil Hald Vendelbo Bekræfter ikke at fremlægge noget uden vi er fuldstændig enig, lyt til de samlede delte 4 samtaler, og læs Processkrift 2. som Lundgrens advokater Dan Terkildsen ikke engang efterfølgende ville udlevere en kopi af, hvilket højesteretsdommer Kurt Rasmussen har bestemt at klienten heller ikke har krav på.

Og så spørg hvorfor politiet ikke må efterforske Lundgrens advokater, for at være blevet bestukket af Jyske Bank koncernen, til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, igen for at Jyske Bank koncernen ikke må straffes for det bedrageri og dokumentfalsk Jyske Bank A/S bevisligt har udført.

DETTE ER UDEN TVIVL DANMARKS STØRSTE SKANDALE I NYERE TID.

Du kan her i linket hører de samlede 4 samtaler med Lundgrens, 14. December 2018. og 18 december 2018. Samt 22 marts 2019. og 8 Juli 2019.

Men når kammeraterne i advokat nævnet, så kollektivt vælger at dække over de tydeligvis korrupte Lundgrens advokater, så er det svært at opnå retfærdighed i Danmark, og særligt når der står top advokater og en højestes dommer bag, og er bevidst om at dækker de over det korupte Lundgrens advokater, er det sandsynligt, for at dække over Jyske Banks forbrydelser.

 

Når Justitsministeriet der har det overordnede ansvar, skriver på deres hjemmeside, at Danmark skal være et trygt og sikkert samfund, så er det mærkeligt at Justitsministeriet ikke har svaret på nogle af mine 3 spørgsmål.

Jysk Bank A/S Should be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.
Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.

 

Og når Justitsministeriet skriver på deres hjemmeside, at politiets opgave er at fører kontrol med at loven bliver overholdt, og at skride ind overfor lovovertrædelser og igangsætte strafforfølgning, så er det tomme ord når de største kriminelle organisationer, der sammenarbejde med myndighederne ikke må udsættes for efterforskning og strafforfølgning.

 

Jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden grund tænker jeg på DR drama Rejseholdet.

Se afsnit 31. og 32. her i LINKET DR Bonanza.

 

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

Kan i huske det første billede november 2015. Som i fik tilsendt Jyske Bank Vesterbrogade, fra en anden kunde af min bil i Jyske Bank, Han skrev om Brask Thomsen stadig husede i banken, og i svarede at det var et problem i var ved at løse.
Det var i øvrigt ganske grænseoverskridende den gang at påsætte disse klistermærker, men i dag 2021. Ved jeg jo at Jyske Bank gør hvad som helst for at knuse de kunder banken vil, ellers ville I fra Jyske Bank vel ikke også bruge Bestikkelse af Lundgrens advokater.

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Bil 2016/2017
Sådan startede vi med at lave reklame for jyske bank, november 2015 påføres teksten BEDRAGET 2 på bilen.

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Gratis reklame er bedre end ingen reklame
Her er vi i 2018 Jyske bank er ligeglade

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

21-04-2021. Jyske Bank Vesterbrogade 9.
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, jeg rimelig godt styr på mine beviser for at det jeg skriver om jer er sandt, men ellers kan i jo bare komme. 😊😆😅😂🤣. Min videoer er jo ganske informative ik.

Men se eller gense DR bedraget 2. Her og forstå at det her sker i Danmark.

Ligeså godt som drama DR. bedraget 2. afsnit 1.

Da jeg så dette afsnit kunne jeg udemærket sætte mig ind i rollen som tømrer firmaet, hvor bank rådgiveren har snydt kunden, på samme måde som Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen for Jyske Bank forsøgte at tage min virksomhed, og ikke mindst mine domæne fra mig, så som siden her www.banknyt.dk

Husker står tydeligt da Casper Dam Olsen for Jyske Bank, nærmest grinede peger ned på det seneste pant dokument, da Jyske Bank hæver deres pant fra 1.500.000 dk til 2.000.000 dkk. og siger se jeg “VI” har også taget pant i dine domæner.

Kort forinden havde Nicolai Hansen for Jyske Banks, afkrævet min underskrift på pant i alle selskabets anparter, om banken har fået en underskrift, har Jyske Bank i flere år nægtet at svare på.

JYSKE BANK HAR TAGET SAMLET PANT OG SIKKERHEDER FOR OMKRING 12 MILLIONER. TIL SIKKERHED FOR LÅN PÅ CA. 3 MILLIONER.

 

SÅDAN HANDLER JYSKE BANK OG STYRE DANMARK.

Mere om Rejseholdet. DR drama. afsnit 31. og afsnit 32. hvor der gives ordre til at dække over Justitsministeren.

 

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden – at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Politiet har også administrative opgaver, som blandt andet udstedelse af våbentilladelser. Derudover har politiet også opgaver inden for totalforsvaret i Danmark. Danmark er inddelt i 12 politikredse ud over Grønland og Færøerne, der er selvstændige politikredse. Hver enkelt politikreds ledes af en politidirektør. Justitsministeren er den øverste leder af politiet og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne. Rigspolitichef er Thorkild Fogde.

Politiets opgave er at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning.

 

Husk nu at møde op i Viborg ret, den 15. 16 og 23 november 2021. og følg min sag mod Jyske Bank koncernen, og så se hvad dommerne vil dømme, og husk også at Højesterets dommer Kurt Rasmussen, for advoknævnet allerede 30-06-2021. Var med til sammen med flere advokater at dække over de korupte Lundgrens advokater.

En afgørelse 2020-1932. 30-06-2021. Som advokatnævnet forsøger at skjule for dig, selv om den har prædikant virkning for alle andre klager, hvor der er rådne advokater, som de korrupte advokater herunder Lundgrens beskyttes.

 

At Jyske Bank koncernen også i 2021. har udsat mig Carsten Storbjerg privat for vanhjemmel, ved Jyske Bank’s udnyttelse af deres magt i samfundet, når Kristian Ambjørn Buus Nielsen fra Lund Elmer Sandager advokater, nægter at udlevere kunden hans private pantebrev, som Jyske Bank uden gyldig fuldmagt, direkte mod kundens instruks har slettet.

Når Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager advokater stiller krav til at kunden skal underskrive et dokument, der kun har til formål og hensigt at skade kundens retsstilling, for at Jyske Bank koncernen vil udlevere kundens nu slettet fysiske pantebrev, er det magtmisbrug.

Dermed tvinger Jyske Bank A/S og deres Lund Elmer Sandager advokater mig til at stævne Jyske Bank koncernen også privat, for at jeg kan få min retsmæssige ejendom, dokument udleveret.

Her er beviser for at Jyske Bank A/S har overtrådt tinglysningsloven paragraf 11. Og lavet Vanhjemmel.

 

For det er sådan at Jyske Bank A/S arbejder, og banken og ledelsen ved at myndighederne dækker over danske banker herunder Jyske Bank’s lovovertrædelser, hvorfor Jyske Bank er ligeglade med hvad andre siger og skriver om dem.

 

Sig hvis jeg tager fejl, hvilket kan gøres uden ord, men ved at fratage Jyske Bank retten til at drive bank virksomhed i Danmark.

 

Se alle mine delte videoer her på min private YouTube kanal.

Eller ser dem her under på BANKNYT, og så spørg dig selv om der ikke er noget om snakken, siden hverken Jyske Bank koncernen, deres bestyrelse eller repræsentantskab, ej heller deres egne advokater som Morten Ulrik Gade, Martin Skovsted-Nielsen, Philip Baruch, Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og deres bestyrelse, Lundgrens advokater ved Bestyrelsen og deres partner Dan Terkildsen, Finanstilsynet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet, Nationalbanken, Folketinget, Retsudvalget, Politiet, Domstolsstyrelsen, ATP PENSION eller nogle som helst vil svare mig på noget, ingen vil tale med om mine beviser for det jeg skriver og siger.

Sidste video er lidt morskab fra Matador.

 

Kan i sidde disse oplysninger overhørig, vil i fortier mine beviser, eller vil i handle som stat og myndighed for at sikker et retfærdigt samfund, hvor kammerateri og korruption bliver stoppet, i er jo selv med hvis i ikke handler på de oplysninger og beviser i er alle sammen er blevet fremlagt.

 

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup.

Soevej 5.

3100 Hornbaek DK

PHONE +4522227713