11-11-2019. Evidence that Lundgren’s attorneys have worked against the client, and have not answered or confirmed the client’s claims, but probably work for Jyske bank against the lawyer’s own client.

Link til dig som ikke ved hvad bestikkelse er, læs og bliv klogere.

Call os at +45 2222 7713 if you not are agree, and want to now more.

See Sms Emil Lundgrens, ant ower explain, English and at danish.

As you can see in the shared SMS between the plaintiff’s lawyer Emil, a student.

Then it must be clear that Lundgren’s lawyers work for the danish bank Jyske bank, and therefore have their own agenda for what Lundgrens plans to present to the court.

Lundgren’s lawyers never answer or confirm their client’s questions.

As you can see in the SMS, sent to Emil from Lundgrens, the client clearly asks their lawyers to submit the client’s claims against Jyske Bank for fraud and forgery.

But it must also be very clear, that Lundgren’s lawyers are not only incapable of carrying out the client’s instructions.

Lundgren’s lawyers directly oppose their own client, in having their case presented to the court.

Here are just a few text messages, but the same applies to Mails and Letters to Lundgren’s lawyers.

Whether it is Mette-Marie or Partner Dan Terkildsen himself, a several letters have already been shared to Lundgren’s lawyers, in which it is not possible to misunderstand the client.

Still, the client’s lawyers are opposing.
law firm Lundgrens deliberately their own client.

Why the case against Jyske Bank for million fraud, also can be about bribery.

For example, Jyske Bank,? by CEO Anders Dam, has contacted Lundgren’s lawyers, using a return commission, for Lundgren’s lawyers to go against their own client.

This clearly seemed to be in the case

It’s fact
That Lundgrens be given the evidence on February 5, 2018.

That Lundgrens is browsing www.banknyt.dk through April 16

That Lundgren’s lawyers for the next 2 months advise Jyske bank on a real estate transaction, for over half a billion Danish kroner.

That Lundgren’s lawyers since have counteracted, that the client should not have their claims against Jyske Bank and the management presented in court.

/

Which is what, filed by Emil before the court on September 2, 2019

DETTE FREMLÆGER EMIL FRA LUNDGRENS ADVOKATER SELV.

Ganske som jyske bank arbejder for deres egne interesser, arbejder Lundgrens advokater også for deres egne interesser, altså sammen med ledelsen i jyske bank.

Måske Lundgrens advokater vil forklare, hvorfor klienten selv måtte fremlægge deres påstande for retten 52 sider mod 1 side fra Lundgrens.

SEE SMS LUNDGRENS

In conjunction with these text messages to Emil from Lundgren’s supports.

It only becomes clearer that you can see all the letters and emails to Mette-Marie and Dan Terkildsen.

So if Lundgren’s lawyers do not believe they have received bribery from the management of JYSKE BANK

What the hell, does Lundgren’s lawyers call the return commission.

But Lundgren’s lawyers at their partner Dan Terkildsen can explain to the court themselves, under witness responsibility, why Lundgren’s direct opposition to their client in getting their claims presented.

And, on October 28, they themselves had to submit their closing petition when, after all, they wanted their own lawyer to submit it.

It is Fakum that Lundgren’s lawyers March 22, even lying when they say Appendices 28 – 101 are included in court

The fact is that Lundgren’s already knew that the court would disregard these documents as presented to the court January 8th. 2019

This is what Lundgren’s lawyers do not think their clients should know.

That Lundgrens also does not share Jyske bank’s Process Writings can only be, to keep the client out of the case.

/

Som du kan se på de delte SMS mellem sagsøgerens advokat Emil, en elev.

Så må det stå klart at Lundgrens advokater arbejder for Jyske bank, og derfor har deres egen agenda for hvad Lundgrens har planer om at fremlægge retten.

Lundgrens advokater svare eller bekræfter aldrig deres klintens spørgsmål.

Som du kan se i fremsendte SMS til Emil fra Lundgrens, beder klienten klart deres advokater, om at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank for svig og forfalskning.

Men det må også stå meget klart at Lundgrens advokater, ikke kun er inhabile til at varetage klientens instrukser.

Lundgrens advokater direkte modarbejder deres egen klient, i at få deres sag fremlagt for retten.

Her er der bare et par SMS, men det samme gør sig gældende på Mails og Breve til Lundgrens advokater.

Om det er Mette-Marie eller Partner Dan Terkildsen, der er allerede nu delt flere breve til Lundgrens advokater, hvori det ikke er muligt at misforstå klienten.

Alligevel modarbejder klientens advokater.
advokatpartnerselskab Lundgrens bevidst deres egen klien.

Hvorfor sagen mod Jyske Bank for million svig, også kan handle om bestikkelse.

For har Jyske Bank ved CEO Anders Dam, sev bestukket Lundgrens advokater, ved brug af returkommission, for at Lundgrens advokater har gået mod deres egen klient.

Det er Faktum
At Lundgrens får overbragt sagens beviser 5. februar 2018.

At Lundgrens kikker www.banknyt.dk igennem 16. april

At Lundgrens advokater i den for de næste 2 måneder rådgiver Jyske bank med en ejendomshandel, til over en halv milliard danske kroner.

At Lundgrens advokater siden har modarbejdet at klienten, ikke måtte få deres påstande mod Jyske Bank og ledelsen fremlagt.

/

Hvilke det, af Emil for retten fremlagte processkrift 2. september 2019

Sammenholdt med de her Sms’er til Emil fra Lundgrens understøtter.

Det bliver kun tydeligere af at du ser alle breve og mails til Mette-Marie og Dan Terkildsen.

Så hvis Lundgrens advokater ikke selv mener de har taget imod bestikkelse fra ledelsen i JYSKE BANK

Hvad fanden kalder Lundgrens advokater så returkommission for.

Men Lundgrens advokater ved deres Partner Dan Terkildsen kan jo selv forklare over for retten, under vidneansvar hvorfor Lundgrens direkte modarbejdede deres klient i at få deres påstande fremlagt.

Og 28. oktober selv har måtte fremlægge deres afsluttende processkrift, når de jo ville have deres egen advokat fremlagde det.

Det er Faktum at Lundgrens advokater 22 marts, selv lyver, når de siger Bilag 28 – 101 er medtaget i retten

Faktum er det viste Lundgrens allerede 8. januar, hvor retten oplysninger Lundgrens at retten vil se bort fra vores fremlagte bilag, 28 og 29 december 2018.
Dette synes Lundgrens advokater ikke deres klienter skal vide.

At Lundgrens heller ikke deler Jyske banks Processkrifter, kan kun være for at holde klienten ude af sagen.

Lære Lundgrens advokater selv deres elever, at advokater gerne må tage imod retur kommision, for så at modarbejde de svageste kunder, og hjælp den stærkeste kunde med at kunne fortsætte med at lave svig, enkelt ved ikke at efterkomme klientens instrukser.

Mail konspondage mellem Emil som er Dan Terkildsens højere hånd og klienten.

Bemærk Lundgrens advokater bliver fortalt hvad de skal fremlægge, men gør det ikke ? Hvorfor

Du kan jo selv vudere om jyske Banks direktør skulle have bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens påstande mod jyske bank.

Bemærk også at Emil bekrafter at kundens bilag 28-101 er aftalt med retten, at bliver medtaget, men det er bare løgn, Lundgrens har planer om at møde op i Viborg uden klientens påstande.

Klienten skriver også at alt til Retten først skal godkendes af klienten, dette bliver klienten også nægtet da Emil 2 septemper 2019, sender svarskrift uden at først få det godkendt, og iøvrigt heller ikke sender kunden en kopi

Bemærk også at Lundgrens advokater ikke svare kunden på de spørgsmål til sagsøgerens påstande, som klienten klart beder om svar på.

Lundgrens svare konsekvens ikke klienten uden det er noget Lundgrens advokater selv styre, som retsdato

Klienten beder om kopi af breve og retsbogen, efter 4 måneder, retter klienten i stedet kontakt til retten.

Der findes samtaler med Lundgrens, som bekrafter, at Lundgrens advokater ikke vil fremlægge klientens påstande, vi deler lidt af gangen, og der er masser af beviser inu ikke er delt.

Se efter Lundgrens sms hvad de selv vil fremlægge, og uden om klienten selv fremlægger for retten 02-09-2019.

Og sammen hold det med hvad klienten skriver at Lundgrens skal fremlægge.

Inden af Bilag 28-101 eller 102 blev fremlagt, bilag som klienten selv fremlagde, 28-12-2018 TROEDE DE, Til Lundgrens advokater stak en kæp i hjulet.

Når kunde selv har mistanke om at Ledelsen i Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater, ved brug af Retur kommision, så er det næppe uden grund.

SMS TRÅDEN STARTER 22-03-2019

Efter Carsten lidt tidligere har talt med Emil, som ringede og telefonisk oplyste at vi ikke kunne få lov at tale så meget i retten, som det er oplyst til Lundgrens til at gennemgå sagens beviser, mod Jyske bank for svig.

Carsten har meget klart og tydeligt både på mail og overbragt breve, også telefonisk fortalt Emil, at sagen er en svig og falsk sag, og gennemgået de 9 vidner som skal indkaldes, bla.

Anders Dam, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Birgit Buch Thuesen, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen.

Når Lundgrens advokater ved Emil 22-03 mundtlige gennengang af vidner, direkte mod klientens instruks, selv 02-09 laver et processkrift, uden at skrive klientens vidner på, og fremsender det til retten uden at lade klienten se det.

Og det på trods af at Klienten 23-08-2019 gør det klart, at intet må sendes til retten uden det er godkendt. SE SMS.

Emil har fortalt at Carsten som er skrevet på som vidne, er part og derfor ikke vidne, men 9 vidner skulle Lundgrens advokater indkalde, kun 2 af disse er skrevet på 2. September

Når Emil 13-08-2019 på Lundgrens kontor, ellers bekraftede at have styr på vidner, men 4 uger før planlagt hovedforhandlingen 30-10, undlader Lundgrens at indkalde de aftalte vidner.

Så kan dette kun skyldes at Lundgrens af diriktionen i jyske bank, omkring april maj 2018, er blevet bestukket, til at modarbejde klienten, og til ikke at fremlægge klientens påstande, for istedet varetage Jyske banks og Bestyrelsens økonomiske interesser.

Når Dan Terkildsens har ladet eleverne Mette-Marie og Emil stå for sagen og de ikke efterkommer klientens instrukser.

Er det Dan Terkildsens Lundgrens advokater, der står bagved og bestemmer

Vil Dan Terkildsen skubbe 🐒 aben ned, Eleverne gør jo bare hvad Dan har sagt.

Hvis du som læser med ikke tror Lundgrens advokater er korrupte, hvad er de så.

Lundgrens har bevidst ladet klientens bilag 28-101 fra 28-12-2018 forsvinde.

Lundgrens undlader bevidst at fremlægge klientens påstande om svig og falsk mod jyske bank.

Lundgrens advokater undlader bevidst at skrive klientens vidner på processkrift til retten.

Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen har undladt at svare kunde på spørgsmål, om Lundgrens advokater arbejder for jyske bank.

Lundgrens advokater har planlagt at møde op i retten Viborg, uden at have fremlagt klientens påstande og beviser.

Lundgrens advokatpartnerselskab, har istedet, formentlig efter aftale med CEO Anders Christian Dam, planlagt at møde op i retten 30 septemper 2019, men en sag om dårlig rådgivning fra fra 2013, videre ført i retten 2015, velvidende at det på ingen måde er klientens sag.

Vi har noteret os, at Lundgrens mener at Lundgrens godt kan være vores Advokat, og samtidig modtager millioner af jyske Bank, men hvorfor er klienten så de eneste der mener at Lundgrens advokater er korrupte.

Endeligt Processkrift Side 52/52

Storbjerg imod jyskeo bank for millionsvindel.


Hvorfor stopper politiet ikke de danske svindelbanker, som kunden selv 28.-10-2019 har måtte lave et processkrift for.

Når Lundgrens advokater tilsyneladende har taget imod bestikkelse af jyske bank, formentlig tilbudt af diriktion, for ikke har fremlagt klientens påstande mod jyske bank, og imod diriktionen.

Kan andre klienter så stole på Lundgrens.
19-31 Hvad beder klienten Lundgrens advokater om, og hvad gør de ikke. 19 jun 2019 Mail konspondage Emil Lundgrens og klienten

Når vi tænker på hvad Mette-Marie sagde 18-12-2018 da hun ringede og sagde det var nogle grove anklager, og hun og Lundgrens ikke har fremlagt en eneste af klientens påstande, heller ikke i perioden efter til 02-09-2019

Er vores mistanke om at JYSKE BANK har bestukket Lundgrens advokater, så ikke begrundet.

Uanset at Philip Baruch 30-10-2019 overfor retten tager stærkt afstand til at have brugt bestikkelse, for at Lundgrens advokater ikke skulle fremlægge klientens påstande mod jyske Bank for million svig.

Lærer eleverne hos Lundgrens advokater fra start at modarbejde deres klienter, og at advokater gerne må lyve, så giver Emils grin 13-08-2019 til Dan jo mening. “Da Dan siger at Emil har styr på vidner, og så bekræfte Dan, men undlod at skrive klientens vidner på 2. September.” hvilket klienten så selv må gøre 28. Oktober, se hvilken vidner Lundgrens glemte.

EN ADVOKAT SKAL VÆRE TIL FOR DERES KLIENT, OG IKKE LADE SIG BESTIKKE, DETTE SYNTES LUNDGRENS ADVOKATER AT HAVE PROBLEMER MED AT LEVE OP TIL.

Vi må da håbe at jyske bank har betalt det Lundgrens advokater selv har forlangt, for ikke at følge klientens instrukser, der findes mange ligende mails, til Mette-Marie og Dan Terkildsen, ingen i Lundgrens advokater har varetaget deres klintets interesser, altså bortset fra Jyske Banks interesser.

Og så er der stadig nogle som tror Danmark er det mindst korrupte land i verden, det ser så ikke for godt ud med de andre lande, hvis verdens mindste korrupte lands banker benytter sig af bestikkelse, af store Danske advokat virksomheder, syntes at sagen mod jyske bank for millionsvindel, kun er blevet større og større.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk