Fremlagt 10-09-2015. Bilag D. Bilag 36. 09-01-2012. Mail Kl. 13.18. Casper Dam Olsen Jyske Bank Helsingør skriver du har ændret det bagvedliggende lån.

Bilag D. Bilag 36. 09-01-2012. Mail Kl. 13.18 Casper Dam Olsen Jyske Bank Helsingør skriver du har ændret det bagvedliggende lån.

Fremlagt 10-09-2015.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidtb

Bilag 36. Fremlagt af JB som Bilag D.
Den jyske bank lyver i 2012 at vi har omlagte lånet
4.328.000 kr.
Men hvorfor nægter jyske bank at vise os det, banken hæver penge i rente for det, men vil ikke modbevise bedrageri ved at vise os lånet 4.328.000 kr. I Nykredit


JYSKE BANK CEO Anders Christian Christian Dam leder / Nykredit Michael Rasmussen / Lund Elmer Sandager Advokater

Som Bilag D. Vi bad først Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen i 2016-2017 om at fremlægge dette Bilag 36.
Derefter bad vi Dan Terkildsen Lundgrens om at fremlægge bilaget 2018-2019.
Men vi måtte intet få fremlagt i vores sag mod Jyske Bank for svig, hverken Rødstenen, eller Lundgrens advokater.
Carstens advokater ville ikke tillade deres klient, hverken at få deres argumenter, påstande eller beviser mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk fremlagt.
Men Jyske Bank mener bilaget kan gavne deres sag, får Lund Elmer Sandager Advokater Fremlagt deres bilag af Philip Baruch som bilag D.