Udskrift af samtale 18-12-2018. Lundgrens Medarbejder og Klient til klagesag over lundgrens

I forbindelse med Lundgrens advokater bliver indberettet for overtrædelse af god advokatskik. Der er flere forhold, og der er også masser af beviser. SAMTALE 18-12-2018 med lundgrens LÆS DEN HER Læs udskrift af samtalen mellem Mette Marie Nielsen fra Lundgrens advokater, og deres lille klient det ønsker at Jyske Bank holder op med at lave…

Read More »

Udskrift af samtale 14-12-2018. Lundgrens Medarbejder og Klient til klagesag over lundgrens

I forbindelse med Lundgrens advokater bliver indberettet for overtrædelse af god advokatskik. Der er flere forhold, og der er også masser af beviser. SAMTALE 14-12-2018 med lundgrens LÆS DEN HER Læs udskrift af samtalen mellem Mette Marie Nielsen fra Lundgrens advokater, og deres lille klient det ønsker at Jyske Bank holder op med at lave…

Read More »

Klientens penge som forsvandt fra Lundgrens bogholderi. Vi har lavet en lille kontrol af Lundgrens lemferdinge måde at bogføre på. Og opdager at Lundgrens heller ikke har styr på deres debitor bogholderi.

Klientens penge som forsvandt fra Lundgrens bogholderi Read at english    Nu har vi fundet ud af at det kontonummer 2191-4369738912 som vi ikke viste hvem ejede, da Lundgrens Boghoholderi ikke kunne finde klientens indsattet penge, selv efter de blev oplyst datoer for overførsler. Kontoen tilhøere enkelt Lundgrens Bogholderi.   Men hvis Lundgrens også bruger…

Read More »

The client’s money which disappeared from Lundgren’s bookkeeping. We have made a small check on Lundgren’s limb way of bookkeeping. And finds that Lundgrens also has no control over their debtor bookkeeping.

The client’s money disappeared from Lundgren’s bookkeeping Læs opslaget på Dansk   Now we have found that the account number 2191-4369738912 which we did not show who owned, as Lundgrens Boghoholderi could not find the client’s deposited money, even after they were informed of the dates of transfers. The account simply belongs to Lundgren’s Bookkeeping….

Read More »

Det er ikke ukendt for de ledende medlemmer i Jyske Bank A/S at der findes kunder som udsættes for bevidst svig.

    Vi deler snart den opdateret tidslinje. Herf det tydeligt at Jyske Banks Onde tro indtræder aller senest 6. maj 2009 🙂 Det er ikke ukendt for de ledende medlemmer i Jyske Bank A/S at der findes kunder som udsættes for bevidst svig. Link to English.   Og dette støttes af den samlede koncern…

Read More »

All sms to Mette Marie Nielsen Lundgrens Attorneys The period 15-12-2018 to 28-02-2019.

All sms to Mette Marie Nielsen Lundgrens Attorneys The period 15-12-2018 to 28-02-2019. Lundgrens answer the first time which is 16-12-2018. that Mette Marie Nielsen will respond the day after   Læs bloggen på dansk All SMS as well as audio recordings are shared here   The period 15-12-2018 to 28-02-2019. Lundgrens reply to SMS…

Read More »

Nielsen Lundgrens Advokater Perioden 15-12-2018 til 28-02-2019. Lundgrens svare 1. gang hvilket er 16-12-2018.

Alle Sms til Mette Marie Nielsen Lundgrens Advokater Perioden 15-12-2018 til 28-02-2019. Lundgrens svare 1. gang hvilket er 16-12-2018. At Mette Marie Nielsen vil svare klienten senere Read the blog in English Alle SMS samt lydoptagelser deles her Er det hvad som Partner Dan Terkildsen Mener er at udfører et stort stykke arbejde, under vanskelig…

Read More »

Here are some of what Lundgren’s lawyers are reporting to the lawyer mentioned for. It is a matter of Lundgrens having acted grossly manipulative towards their clients and counteracted their client to cover up the Fraud which the Client asked Lundgrens to present as fraud.

  Her er på noget af det Lundgrens advokater bliver indberettet til advokat nævnet for. Der er tale om at Lundgrens har optrådt groft manipulerende overfor deres klients, og modarbejdet deres klient, for at dække over det Bedrageri som Klienten bad Lundgrens om at fremlægge som svig.   Lundgren’s law firm is at risk to…

Read More »

If it is a good lawyer not to answer their clients, on some questions concerning the client’s claims, see some of them “SMS” at the bottom. Generally for all of them, no SMS or Mails and letters to Emil Hald Winstrøm, Mette Marie Nielsen, Dan Terkildsen have been answered.

Opdateret senest 1. April Du finder mere på dansk nederst TEKST I BUNDEN. UNDER SMS If Lundgrens believes that they havoe answered some of the SMS here. SO JUST PROVE IT.     WE MUST REQUEST Lundgren’s lawyers partner company that their board of directors investigate whether Dan Terkildsen works alone or together with the…

Read More »

23-10-2019. Lundgren’s Dan Terkildsen writes that it has hurt our case to present our evidence of fraud and we had a good case. Now it has become a bad case and Dan is not aware that Lundgrens is incompetent. Dan Terkildsen quite manipulative

And then Lundgren’s lawyers have sent bills for 200,000 dkk Not to submit some of our claims against Jyske bank A/S B to submit 3 pages of allegations. September 2018. December 2019. and September 2019.   One is that Lundgrens has no control over the order of documents, literature, even though the court has written…

Read More »

23-10-2019. Lundgrens Dan Terkildsen skriver, at det har skadet vores sag at fremlægge vores beviser for svig, og vi havde en god sag, Nu er det blevet en dårlig sag, og Dan er ikke opmærksom på at Lundgrens er inhabil. Dan Terkildsen ret manipulerende

Et er at Lundgrens ikke har styr på bilags rækkefølge, littering, selv om retten har skrevet til Lundgrens om det. Det var det vi forsøgte at rette op på 28-12-2018.   Lundgrens har heller ikke styr på klientes påstande, men det har Lundgrens jo fået betaling for. Og så til Lundgrens Bogholderi her er der…

Read More »

Who are the real criminals in Denmark who must feel they are above the law, the law that obviously does not apply to the largest banks and law firms.

Who are the real criminals in Denmark who must feel they are above the law, the law that obviously does not apply to the largest banks and law firms. Are Lundgren’s lawyers corrupt, and is the Danske Bank Jyske bank fraudulent.   Will be updated   Where have Lundgren’s lawyers failed, in addition to probably…

Read More »

A case against a large Danish bank, that goes against their own statutes Rules § 1. And quite deliberately expose customers to fraud.

Jyske Bank A/S. BANKING News Denmark.   A case against a large Danish bank, that goes against their own statutes Rules § 1. And quite deliberately expose customers to fraud. The fun part on facebook  Statutes Jyske Bank A/S § 1   Paragraph. 1 The name of the bank is Jyske Bank A/S. Paragraph. 4:…

Read More »

Here are the first letters sent to Jyske Bank’s lawyer and Jyske Bank’s group management, where the client asks Jyske Bank to stop making fraud. All letters are presented and included in court. Appendices 104- 122. 99. 85. 86- 87. 88. 133. 134.

Her er de første breve sendt til Jyske Banks advokat og Jyske Banks koncernledelse. Hvor kunde beder Jyske Banks bestyrelse om at holde op med at lave bedrageri. Alle breve er fremlagt og medtaget i retten. Bilag 104. 122. 99. 85. 86- 87. 88. 133. 134. Fremlægges 169. Jyske Bank’s group still has not wanted…

Read More »

Date 03-11-2018. Lundgrens. Page .1-12. For Lundgren’s claims, annex in the timeline and our comments on our claims against Jyske bank A/S

Opdate 30-03-2020 03-11-2018. The notice is in Danish under the letter to court 18-12-2018     S.1-12. For Lundgren’s claims, annex in the timeline and our comments on our claims against Jyske bank A/S This should not be misunderstood, except if Lundgrens was bribed for not being able to read Danish. Letters have been submitted…

Read More »

We believe that Lundgrens has acted in a way that should be done with those responsible, for the fraud that Jyske Bank Management refuses to stop itself.

opdate 30-03-2020 If it wasn’t for Lundgren’s lawyers And in the saddle Lawyer Dan Terkildsen.   CLICK and read the entry in Danish       And Lundgren’s easy approach to lawyer society’s rules of good practice, which the entire management of Lundgren’s lawyers, all in association, must have agreed to be together, ie to…

Read More »

Vi mener at Lundgrens har optrådt på en måde, så de bør gøres med ansvarlige, for det bedrageri som Jyske Banks Ledelse nægter selv at stoppe.

opdate 30-03-2020 Hvis det ikke var for Lundgrens advokater Og i sadeleshed Advokat Dan Terkildsen.   KLIK og læs opslaget på Engelsk   Og Lundgrens lette tilgang til advokat samfundets regler om god advokat skikk, hvilket den samlede ledelsen i Lundgrens advokater, som alle i forening, må have aftalt at været sammen om, altså at…

Read More »

Husk at Lundgrens advokater må være korrupte. Siden det vi skriver og beder Lundgrens fremlægge her 1. september 2019. Og som Lundgrens, dagen efter 2. september 2019, fremlægger er 100 % imod kliententens instrukser

Nu ønsker vi bare, at Jyske Bank Group-ledelsen skal indrømme, at banken udsætter os for svig. Læs opslag på engelsk. Det bør ikke være være så svært at forstå. Her er øverst den Ord styrende formand i Jyske Bank CEO Anders Christian Dam, og nedenunder har vi den kommende formand for Jyske Banks bestyrelse Kurt…

Read More »

Remember that Lundgren’s lawyers must be corrupt Since what we write and ask Lundgren to present here September 1, 2019. the day after September 2, 2019, is Lundgrens presented a chase as is 100% against the client’s instructions

Now, we just want Jyske Bank Group management to admit that the bank is exposing us to fraud. Read at danish.   It shouldn’t be that hard to understand.   Here at the top is the Chairman of Jyske Bank A/S CEO Anders Christian Dam, and below we have the next chairman of Jyske Bank’s…

Read More »