27-11-2020. Har ryddet lidt op her på bloggen, så du nemt kan finde de bilag som omtales og deles i sagen, om Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder.

Har ryddet lidt op på bloggen.     Her er foreløbig de grupper jeg har har lavet. Deles i alle opslag med link her til.   For at gøre det nemmere for alle jer i Jyske Banks Koncernledelse og bestyrelse og Jyske Banks Koncernledergruppe, samt jeres advokater så som Lund Elmer Sandager, der kontinuerligt siden februar…

Read More »

05-06-2020. Appendix List to the complaint against Lundgren’s lawyers, for being bribed, not to submit their client’s claims against the Jyske Bank Group. / and read what Dan Terkildsen responds to the complaint. 2020-1932.

Press release. banking news has become a news newspaper about Danish banks and lawyers, and their power in Danish society. If you have any questions, contact the editors by email here Banknyt@gmail.com or here Bankingnews.press@gmail.com Update 30-07-2022. Kl. 16.40.    Her er en mindre forklaring delt 08-09-2021 LINK. og hvilket skade advokatnævnet har gjort Danmark…

Read More »

31-05-2016. Bilag . Breve fra Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch, der bevidst lyver overfor domstolen for at skuffe i retsforhold.

31-05-2016. Philip Baruch skriver til Thomas Schioldan Sørensen, og frabeder sig at modtage nogle henvendelser fra OFFERET Carsten Storbjerg, som Jyske Bank bevidst udsætter for bedrageri.   Selv om Rigspolitiet, Politiet, Statsadvokaten har skrevet, at Jyske Bank A/S ikke vil blive straffet for de anmeldte straffelovsovertrædelser, samt at Rigspolitiet har skrevet at bestikkelse i mellem…

Read More »

08-09-2022. tidligere forside velkommen Banknyt.dk

    UPDATED LATEST 08-09-2022. KL. 16.00. The page and posts are in both Danish and English. 22-07-2022. Frontpage copy www.storbjerg.dk If you, as a collaborator with Jyske Bank in Denmark, know well that Jyske Bank has made a document false and fraud as well as other criminal offenses, which has been committed by several…

Read More »

05-09-2022. og 09-09-2022. DK. Til Statsministeriet, Statsminister Mette Frederiksen, Retsudvalget og til hvert af de 179 medlemmer. og myndighederne.. / Til den danske stat. Jeg beder Folketinget besvare mine henvendelser, når jeg spørger regeringen, om man ønsker, at den danske befolkning i fremtiden skal acceptere, at de danske myndigheder og politikere dækker over de danske banker, der udøver organiseret kriminalitet, eller vil man skride til handling, på den viden og de beviser, du og i har modtaget fra mig.

BLIVER OPDATERET OG SENDES 9 september Mail. 05-09-2022. Dansk. Read the page in English, click here on the Link. Print siden ud som PDF dokument her i LINKET.   Der er indsat stemningsbilleder, læg mærke til brevet nedenfor, hvad jeg har skrevet, forsiden af ​​min dagbog Banknyt.dk er indsat i brevet, hvorfor ingen myndighed eller…

Read More »

05-09-2022. to the Prime Minister’s Office, Prime Minister Mette Frederiksen, the Judicial Committee, and to each of the 179 members. and the authorities.. / To the Danish State. I am asking the Danish Parliament to answer my inquiries when I ask the government whether you want the Danish population to accept in the future that the Danish authorities and politicians cover up the Danish banks that carry out organized crime, or do you want to take action on the knowledge and evidence you have received from me.

Mail. 05-09-2022. Engelsk. Læs siden på engelsk, klik her på Link.   Print the page as a PDF document here in the LINK.   Some pictures of the atmosphere have been inserted, notice the letter below what I have written, the cover of my diary Banknyt.dk has been inserted, why no authority or political watcher…

Read More »

Jyske Bank og Esport Danmark, som er forbundet for esporten i Danmark, har indgået en ny, omfattende partnerskabsaftale. Aftalen skal styrke Esport Danmark i arbejdet med at understøtte alle dele af den danske esport gennem et målrettet fokus på finansiel indsigt og dannelse.

  Esport Danmark indgår partnerskab med Jyske Bank     Jyske Bank og Esport Danmark, som er forbundet for esporten i Danmark, har indgået en ny, omfattende partnerskabsaftale. Aftalen skal styrke Esport Danmark i arbejdet med at understøtte alle dele af den danske esport gennem et målrettet fokus på finansiel indsigt og dannelse. Som en…

Read More »

04-09-2022. The customer stands alone against Denmark’s second largest bank Jyske Bank, which continues the bank’s criminal activities with the help of the Danish state.

04-09-2022. Image text The customer stands alone against Denmark’s second largest bank Jyske Bank, which continues the bank’s criminal activities with the help of the Danish state. Tekst til billeder oversat fra Dansk, til Engelsk, Tysk, Fransk, Tyrkisk, Kinesisk, Spansk, russisk, Arabisk, Hollandsk, Japansk.   04-09-2022. PDF The customer stands alone against Denmark’s second largest…

Read More »

Find Jyske Bank afdeling her. Find Jyske Bank medarbejder her link til den afdeling du søger.

Find Jyske Bank afdeling her. Find Jyske Bank medarbejder her link til den afafdeling du søger.   31-08-2022. The letter inserted in the email to the national bank att Lars Rohde and Denmark’s 179 members of parliament as well and the Prime Minister Mette Frederiksen, about Jyske Bank and the bank’s obvious crimes. I have…

Read More »

01-09-2022. ENGLISH. About Jyske Bank and the bank’s fraud which is shared with the DANISH STATE, and Lund Elmer Sandager and others. It must be pointed out that Lund Elmer Sandager works as an aid to the whistleblower scheme for the National Bank of Denmark, and that Lund Elmer Sandager’s lawyers themselves contributed to Jyske Bank’s fraud.

  Read here the letter  31 August 2022. to the National Bank of Denmark, and to all of Denmark’s 179 politicians as well as to the Prime Minister of Denmark and the Prime Minister’s office. The letter is in English and contains evidence that Jyske Bank is using forged documents and that Jyske Bank at…

Read More »

01-09-2022. DA. Om Jyske Bank og bankens bedrageri der er delt med den DANSKE STAT, Og Lund Elmer Sandager med flere. Det skal næves at Lund Elmer Sandager arbejder som hjælp til whistleblowerordning for Nationalbanken Danmark, og at Lund Elmer Sandager advokater selv har medvirket til Jyske Banks bedrageri.

Read here the letter  31 August 2022. to the National Bank of Denmark, and to all of Denmark’s 179 politicians as well as to the Prime Minister of Denmark and the Prime Minister’s office. Brevet er på engelsk og indeholder beviser på at Jyske Bank bruger dokumentfalsk og at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager…

Read More »

31-08-2022. Due to corruption and bribery in Denmark, where Denmark’s second largest bank Jyske Bank is involved, I still want to present my accusations and evidence, because when I accuse the Danske Bank Jyske Bank A/S of fraud, it is disgraceful, which I want Denmark’s national bank find a meeting date. For the delivery of evidence, and a personal presentation with evidence, in timeline to national bank director Lars Rohde. Referring to my earlier emails and requests which have still not been answered, why I am moving again to arrange a meeting.

31-08-2022. The letter inserted in the email to the national bank att Lars Rohde and Denmark’s 179 members of parliament as well and the Prime Minister Mette Frederiksen, about Jyske Bank and the bank’s obvious crimes. I have written many emails and letters to the Danish State and Jyske Bank about the bank’s business methods…

Read More »

09-05-2019. brev til finanstilsynet & til folketinget. anmoder Folketinget undersøge om loven også gælder for banker, da vi i jyske bank er udsat for beviseligt bedrageri.

Kopi af mail 09-05-2019. i printvenlig form, ingen har ville svare hverken denne eller andre mails til folketinget og Finanstilsynet.     Her er kopier af de breve som er overbragte til folketinget, og sendt til finansministeriet og justitsministeren og justitsministeriet, samt flere partier og politikere, samt retsudvalget. Fælles for alle henvendelser, den Danske stat…

Read More »

22-08-2022. Brev til Jyske Bank A/S Bestyrelsen. Ledelsen. Repræsentantskabet. Juridisk. Jeg anklager Jyske Bank for organiseret bedrageri og brugen af dokumentfalsk med mere.

Mail 22-08-2022. Delt offentligt 31-08-2021. Da Jyske Bank A/S stadig ingure mine henvendelser.   Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg.   Deles her først med politiet, statsministeriet, Finanstilsynet, Domstolsstyrelsen, Finansministeriet, folketinget, Retsudvalget,i det tilfælde i ønsker at anklage mig for bagvaskelse, så kan myndighederne jo hjælpe Jyske Bank A/S lige som staten og myndighederne…

Read More »

22-08-2022. Jyske Bank der selv bruger bestikkelse, skriver på bankens hjemmeside: I Jyske Bank-koncernen tager vi afstand fra enhver form for korruption og andre uredelige forretningsmetoder. Korruption omhandler bl.a. bestikkelse, bedrageri, underslæb og afpresning.

Privat Erhverv Private Banking Finansnyt Søg  KONTAKT  LOG PÅ PRIVAT  LOG PÅ ERHVERV IR Vælg side Regnskaber & præsentationer Meddelelser Kapital & regulering Governance Bæredygtighed Værdibaseret adfærd og ledelse Jyske Bank var i 90’erne en af de første banker til at arbejde med værdibaseret adfærd og ledelse – som modvægt til en ledelsesstil baseret på…

Read More »

20-08-2022. Hvem står bag Jyske Banks bedrageri, hvem dækker over den svindel Jyske Bank udsætter kunder for. Og hvem ville ikke hjælpe kunden med at at opdage at Jyske Bank A/S stod bag omfattende svindel.

Bliver opdateret løbende, tekster og mere indsættes senest rettet 21-08-2022. Jeg har desuden skrevet til Jyske Banks ledelse, repræsentantskabet og juridiske 22-08-2022. Læs mailen her, samt de delte dokumenter, som mailen 09-05-2019. til finanstilsynet og folketinget der som alle andre mails ikke blev besvaret.         Her vil jeg skrive på min historie…

Read More »

02-05-2022. News Risk management and ESG: Conflict management Litigation & Arbitration. Contact Peter Clemmen Christensen Attorney Partner, and Christina Bach Rasmussen Attorney.

  Lundgrens advokater YouTube.       With the Danish State’s permission, Jyske Bank A/S commits fraud against customers who have no legal certainty.   Here you can easily see proof that Jyske Bank are criminals and use false and misleading documents to defraud the bank’s customers.         12-08-2022. and corrected 14…

Read More »

14-08-2020. The criminal Jyske bank A/S has responded without responding to fraud charges, Jyske Bank’s use of document forgery, exploitation and fraud are presented point by point.

Her kommer en Engelsk oversættelse af dette indlæg fra 14-08-2020 LÆS HER INDLÆGGET PÅ DANSK. 14-08-2020. Den kriminelle Jyske bank A/S har svaret uden at svare på bedrageri anklager, Jyske Banks brug af dokumentfalsk, udnyttelse og bedrageri fremlægges punk for punkt.           Nu har Den kriminelle organisation Jyske Bank A/S ved…

Read More »

15-08-2022. This is an open question for the Danish state and government, as well as the Danish National Bank and authorities. What do you want to change with the Danish banks that are behind fraud and that use forgery and bribery. While I’m waiting to have a meeting with Nationalbank Director Lars Rohde, try to talk to me, more so if Jyske Bank A/S are not criminals as I have presented documentation for.

Mail 15-08-2022. Time. 14.24   Kommunikation • kommunikation@nationalbanken.dk kf@nationalbanken.dk nationalbanken@nationalbanken.dk anne.paulin@ft.dk jakob.ellemann-jensen@ft.dk pso@nationalbanken.dk lisbeth.bech-nielsen@ft.dk kristian.thulesen.dahl@ft.dk jens.joel@ft.dk sophie.lohde@ft.dk sofie.carsten.nielsen@ft.dk troels.poulsen@ft.dk Justitsministeriet • jm@jm.dk em@em.dk dc@em.dk <NSJ@politi.dk> • nsj@politi.dk fm@fm.dk finanstilsynet@ftnet.dk Statsministeriet • stm@stm.dk folketinget@ft.dk REU@ft.dk Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk postkasse@advokatsamfundet.dk Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk saoek@ankl.dk SAK@ankl.dk kmj@atp.dk And CC uln@fida.dk aaj@fida.dk edl@fida.dk jkr@fida.dk kgj@fida.dk…

Read More »

13-08-2022. See here the several mood pictures shared, beautiful nature pictures and the beautiful beaches in Denmark, shared for the Danish fraud bank Jyske Bank A/S. and Ask Danmarks Nationalbank, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Norwegian Financial Supervisory Authority, the State Ministry, the Government why Jyske Bank is willing to commit organized crime on behalf of the Danish state, without the Danish police having to intervene, and stop the criminal Danish bank.

updated 22 August 2022. Mood pictures. Sunset, Sunrise, Animals, Nature, Danish beaches can be freely reproduced provided that: Image borrowed from Carsten Storbjerg Skaarup, about the criminal Danish fraud bank Jyske Bank A/S.   The fight against corruption and cronyism as well as abuse of power in Denmark, and that the Danish state and government…

Read More »

12-08-2022. “gensendt rettet med link. 14 august.” Til Finans Danmark Sig mig er i bange for at svare. Manglende besvarelse af mail. 12/8-2021. og rykkere for at få en besvarelse 5/10-2021. og 8/10-2021. samt 1/11-2021. Spørgetema. Emne Indgåelse af renteswap. / om brug af udløbet fuldmagt / at handle anderledes end kundens anvisning.

14-08-2022.   22.50. Sendt kl. 23.06   Kopi i printer venlig PDF-fil. Siden her kan du printe ud. LINK til PDF redigeret / rettet 15-08-2022. kl. 09.30.   Erstatnings spørgeskema. gensendt til disse medlemmer af Finans Danmark, og Jyske Bank A/S Og CC: National Bankens Bestyrelse samt myndighederne med flere.     Finans Danmark. Ledelsen og Juridiske…

Read More »

11-08-2022. mail. I request that Danish Financial Supervisory Authority Strandgade 29, 1401 Copenhagen Director Jesper Berg. Will reply to my email regarding the Danish Bank Jyske Bank A/S being behind organized crime within the meaning of the law, and request that you act according to the knowledge gained under your supervision. I look forward to us being able to arrange a meeting after I have had a meeting with Denmark’s Nationalbank where I will first present my documentation for the crimes that I say Jyske Bank A/S is behind.

finanstilsynet@ftnet.dk, info@ecb.europa.eu It is no secret that the politicians in Christiansborg have until today refused to deal with the fact that the Danish State cooperates with and uses a bank that deliberately commits fraud and uses bribery, this has emailed to get the problem of criminal banks taken care of in Denmark and the corruption…

Read More »

11-08-2022. mail. I request that Danish Government and Prime Minister Mette Frederiksen. Prince Jørgens Gård 1. 1218 Copenhagen. Will reply to my email regarding the Danish Bank Jyske Bank A/S being behind organized crime within the meaning of the law, and request that you act according to the knowledge gained under your supervision. I look forward to us being able to arrange a meeting after I have had a meeting with Denmark’s Nationalbank where I will first present my documentation for the crimes that I say Jyske Bank A/S is behind.

Statsministeriet <stm@stm.dk>, info@ecb.europa.eu It is no secret that the politicians in Christiansborg have until today refused to deal with the fact that the Danish State cooperates with and uses a bank that deliberately commits fraud and uses bribery, this has emailed to get the problem of criminal banks taken care of in Denmark and the…

Read More »