27-11-2020. Har ryddet lidt op her på bloggen, så du nemt kan finde de bilag som omtales og deles i sagen, om Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder.

Har ryddet lidt op på bloggen.     Her er foreløbig de grupper jeg har har lavet. Deles i alle opslag med link her til.   For at gøre det nemmere for alle jer i Jyske Banks Koncernledelse og bestyrelse og Jyske Banks Koncernledergruppe, samt jeres advokater så som Lund Elmer Sandager, der kontinuerligt siden februar…

Read More »

05-06-2020. Appendix List to the complaint against Lundgren’s lawyers, for being bribed, not to submit their client’s claims against the Jyske Bank Group. / and read what Dan Terkildsen responds to the complaint. 2020-1932.

Press release. banking news has become a news newspaper about Danish banks and lawyers, and their power in Danish society. If you have any questions, contact the editors by email here Banknyt@gmail.com or here Bankingnews.press@gmail.com Update 08-01-2022. Kl. 13.30.    In Denmark, you never know when you hired one of the corrupt law firms, as…

Read More »

31-05-2016. Bilag . Breve fra Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch, der bevidst lyver overfor domstolen for at skuffe i retsforhold.

31-05-2016. Philip Baruch skriver til Thomas Schioldan Sørensen, og frabeder sig at modtage nogle henvendelser fra OFFERET Carsten Storbjerg, som Jyske Bank bevidst udsætter for bedrageri.   Selv om Rigspolitiet, Politiet, Statsadvokaten har skrevet, at Jyske Bank A/S ikke vil blive straffet for de anmeldte straffelovsovertrædelser, samt at Rigspolitiet har skrevet at bestikkelse i mellem…

Read More »

23-01-2023. Jeg skriver her og beder alle modtagere af dette brev, inklusive Regeringen og Statsminister Mette Frederiksen om at du og i bekræfter at i er enige med. – Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Horten advokater, Kurt Rasmussen fra Domstolene, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård og Henrik Hyltoft fra Dansk Erhverv. i at. 1. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik når. En advokat som Lundgrens advokater skjuler og tilbageholder egne processkrifter over for advokatens egen klient.

26 januar time 01.30  is not ready to send. January 2023. this is the draft of the letter I am sending to at least these mentioned authorities, companies and persons.     The Prime Minister’s Office. The Danish Parliament and the Government Prince Jørgens Gård 1. 1218 Copenhagen. Denmark. Please present it to Prime Minister…

Read More »

17-01-2023. Gratis advokathjælp. / Free legal assistance.

  Gratis advokathjælp. / Free legal assistance Vi søger personer/virksomheder til gruppesøgsmål, der har været udsat for tvangsauktioner under byretten i Hillerød de sidste tre år med Jyske bank, jyske realkredit som rekvirent. Forløbet behøver ikke være endt med tvangsauktion, men skal inkludere besøg på ejendommen. We are looking for people/companies for class actions that…

Read More »

15-01-2023. Afventer svar fra Justitsministeriet. Justitsminister Peter Hummelgaard. – Mens jeg venter på at Justitsministeriet svare om det er god advokatskik, at skjule og tilbageholde flere processkrifter over for sin klient. Eller at de svarer at det er ikke en overtrædelse af god advokatskik, når et advokatfirma skjuler og tilbage flere processkrifter overfor deres klient.

Bliver opdateret med hele mail, som i Link.  opdateret senest 17-01-2023. kl. 11.40. Se her den mail der er sendt til Jyske bank og CC. Justitsministeriet 16-01-2023. kl. 16.32.     15-01-2023. kl. 16.12. SØGER DIALOG DER KAN STOPPE MINE SKRIVERIER OM JYSKE BANK. afventer svar fra Justitsministeriet. Justitsminister Peter Hummelgaard. – Mens jeg venter…

Read More »

12-04-2023. Here you will find the Resent mail from 12-01-2023. at 04.01. to the European Central Bank, information about Danish banks that use bribes.

kladde Corrected and attached the forwarded email in a good readable format. I want contact and for the Danish police to stop covering up Jyske Bank’s crimes, I also want director of Jyske Bank CEO Anders Christian Dam to resign his mandate. As well as Jyske Bank itself launching an impartial investigation into the organized…

Read More »

Jyske Bank snød aktionærerne. lidt som da Jyske Bank snød 10.000 kunder for 640 millioner i Jyske Invest Hedgefond.

      Analyse: Jyske Bank snød aktionærerne – vokser kraftigt i Danmark. Ligesom Jyske Bank snød og bedragede mig, læs min mail af 11-01-2023. offentlig delt. 11-01-2023. kl. 20.43. customized PDF. Gmail. I want contact and for the Danish politicians to stop covering up Jyske Bank’s crimes, I also want director of Jyske Bank…

Read More »

05-01-2023. kl. 15.23. I must strongly request Jyske Bank to answer this. What does Jyske Bank want? 1. Jyske Bank wants a solution that stops my writings. Yes or no Or 2. Jyske Bank wants me to continue writing as I do, and continue on my book. Yes or no

5. jan. 2023 15.23. Will be updated, is now publicly available as of 12 January 2023 juridisk@jyskebank.dk direktion@jyskebank.dk martin.nielsen@jyskebank.dk Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk CC: Statsministeriet • stm@stm.dk Justitsministeriet • jm@jm.dk Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk SAK@ankl.dk saoek@ankl.dk finanstilsynet@ftnet.dk Kommunikation • kommunikation@nationalbanken.dk REU@ft.dk Folketingets Oplysning • folketinget@ft.dk fm@fm.dk Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk nicolai-hansen@jyskebank.dk jkh@jyskebank.dk…

Read More »

04-01-2023. Here at Banknyt, you will find here the total shared documents that have been shared to one extent or another over the years from 2016 to 2023. documents are both in Danish and English.

Dokumenter som er delt her på www.banknyt.dk bliver opdateret.  senest 28-01-2023. When neither the Danish state nor the government nor Jyske Bank want to respond to some of my inquiries, which only supports that I write the truth when I use and write phrases such as Jyske Bank are criminals and Jyske Bank is behind…

Read More »

03-01-2023. Can other countries trust a state that like Denmark covers up, that the country’s second largest bank Jyske Bank is behind organized fraud against customers, now please come out of the bush and talk to me, let’s talk together then want help to stop Jyske Bank exposing more customers to fraud.. This Mail is with reference to the many earlier letters that I have written directly to the government / and also that I have sent to the Prime Minister’s Office, you still have not responded to a single inquiry. I have a strong suspicion that the Prime Minister will not respond to my requests, since the government as a whole and the parliament “The Folketinget.” covers the Danish banks that, like Jyske Bank A/S, commit organized crime.

Nederst er delt de som har modtaget denne her mail. Til jeres orientering har ingen turde at besvare not en enste mail, hvilket kun understøtter at alle involverede i Jyske Banks organiseret bedrageri forretning mod bankens kunder, ønsker at fortie den kriminelletet som selv den Danske Stat og myndighederne bevidst dækker over Jyske Banks svindel,…

Read More »

Husk altid at optage samtaler med de ansatte i Jyske Bank da banken er kendt for konsekvent at lyve.

    Når Jyske Bank lyver, benægter Jyske Banks ansatte som regel bagefter hvad Jyske Banks ansatte har sagt, det er derfor nødvendigt altid nødvendigt at optage samtaler med de ansatte i Jyske Bank, da de ansatte ofte lyver.     Dette skriver jeg med henvisning til hvad jeg har fundet dokumentation for.    …

Read More »

07-12-2022 18.01. Mail. Hvad vil den Danske Stat og Jyske Bank fortage sig til denne her skandale om Danskernes retssikkerhed, for de har jo ingen retssikkerhed når Banker laver bedrageri, og derfor er dette en skandale der ligger foran døren til Ikke kun Jyske Bank med også for dem der reelt har medvirket. HAR I NOGET AT TILFØJE TIL MIN BOG. eller har jeg misforstået noget.

07-12-2022 18.01. Mail to.  Kladde og sætter billeder ind og retter tekst. Kopi af denne mail i PDS. Org. direktion@jyskebank.dk lm@jyskebank.dk Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk juridisk@jyskebank.dk martin.nielsen@jyskebank.dk Statsministeriet • stm@stm.dk Justitsministeriet • jm@jm.dk Philip Baruch • pb@les.dk Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk finanstilsynet@ftnet.dk fm@fm.dk REU@ft.dk Hotline (FT) • Hotline@ftnet.dk…

Read More »

07-12-2022. 18.43. Mail. Mangler stadig at anmode til nogle møder, Anmoder om at få et møde, for en fremlæggelse af Jyske Banks brug af organiseret kriminalitet. Jeg har skrevet kontinuerligt til den danske stat om den organiseret kriminalitet i Danmark. I har ikke svaret, hvorfor jeg konstatere, at de danske myndigheder selv dækker over den økonomiske kriminalitet, som eksempelvis Jyske Bank bevisligt står bag, dette skriver jeg en eller flere bøger om, hvilken i som myndigheder er en medvirkende årsag til, i kan hvis i har indsigelse til det jeg skriver, og påtænker at skrive, selv medvirkende og rette eventuelle fejl. dette kan ske ved at i tager mod invitationen om det møde jeg gentagne gange har opfordret og anmodet om. Jeg ønsker personligt at fremlægge af mine mange beviser, overfor for første, Statsministeriet og Danmarks nationalbank samt Finanstilsynet. Jeg har flere beviser for at Jyske Bank står bag organiseret bedrageri.

Her deler jeg mailen i opslaget nedenfor.                                              “retter løbende skrive fejl. opdateret 07-01-2023.” arbejder mig med af i opslaget, der sendes til de mange medvirkende og kriminelle i Jyske Bank, og sendes til…

Read More »

07-12-2022. 18.43. Mail. Still need to request some meetings, Requesting a meeting, for a presentation of Jyske Bank’s use of organized crime. I have written continuously to the Danish state about organized crime in Denmark. You have not answered why I find that the Danish authorities cover up the financial crime themselves, which for example Jyske Bank is demonstrably behind, I am writing one or more books about this, which you as the authorities are a contributing cause of, you can if you have an objection to what I write, and intend to write, even contributing and correcting any errors. this can happen if you accept the invitation for the meeting I have repeatedly called for and requested. I personally wish to present my many pieces of evidence, firstly, to the State Ministry and Denmark’s National Bank as well as the Danish Financial Supervisory Authority. I have more evidence that Jyske Bank is behind organized fraud.

Mail 7. dec. 2022 18.43.  KLADDE. lm@jyskebank.dk direktion@jyskebank.dk juridisk@jyskebank.dk martin.nielsen@jyskebank.dk Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk Jyske Bank A/S Vestergade 8-.16. 8600 Silkeborg Dear Jyske Bank Legal and the management, I still need to finish making an invitation. and it is up to Jyske Bank whether I should finish it, I…

Read More »

25-10-2022. En skandale, eller har korruption i Danmark bare så meget magt, at der ikke længere findes nogle retssikkerhed, når Danske banker som her Jyske Bank beviseligt laver Bedrageri. / Kære alle Jyske Banks advokater. Jeg spørger her hver eneste af jer, om i er enig i det jeg skriver, eller om. I er uenig. Hvis i ikke er enige ? Hvad er det så i ikke er enige i ?. Jyske Banks advokater er med til at mine erindringer og historie skrives, jeg vil derfor allerede nu tilbyder jer alle at besvare et par enkelte spørgsmål, i vil senere modtaget en personlig invitationen som dem jeg her deler med jer.

En skandale som Nationalbanken selv omtaler Jyske Banks bedrageri. Jeg har 25 oktober 2022. sendt denne her mail til Jyske Bank A/S og deres mange medhjælpende advokater. pka@jyskebank.dk bfr@jyskebank.dk dama@jyskebank.dk hcn@jyskebank.dk jane-rabek@jyskebank.dk jmad@jyskebank.dk mfriis@jyskebank.dk stefan.klit@jyskebank.dk skn@jyskebank.dk tijo@jyskebank.dk direktion@jyskebank.dk juridisk@jyskebank.dk martin.nielsen@jyskebank.dk stp@jyskebank.dk lundoe@jyskebank.dk hoejsgaard@jyskebank.dk ahk@jyskebank.dk avw@jyskebank.dk bpa@jyskebank.dk dip@jyskebank.dk heidi.skovbjerg@jyskebank.dk helle-hansen@jyskebank.dk Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk pborowy@jyskebank.dk Philip…

Read More »

Læs her alle Invitationerne til at blive interviewet, om Jyske Banks kriminelle aktiviteter, så som bedrageri og medvirken til bedrageri.

I LINKS som indsættes. kan du læse alle INVITATIONERNE som fra i dag 10 oktober 2022. løbende sendes ud til den danske stat ved ministerierne, regeringen, parlamentet, finanas Danmark, Nationalbanken Danmark, Finanstilsynet, domstolssyrelsen, advokat samfundet, advokat nævnet, flere afvokat virksomheder, med flere. Der alle er medvirkende til bedrageri eller blot dækker over den økonomiske og…

Read More »

08-09-2022. tidligere forside velkommen Banknyt.dk

    UPDATED LATEST 08-09-2022. KL. 16.00. The page and posts are in both Danish and English. 22-07-2022. Frontpage copy www.storbjerg.dk If you, as a collaborator with Jyske Bank in Denmark, know well that Jyske Bank has made a document false and fraud as well as other criminal offenses, which has been committed by several…

Read More »

05-09-2022. og 09-09-2022. DK. Til Statsministeriet, Statsminister Mette Frederiksen, Retsudvalget og til hvert af de 179 medlemmer. og myndighederne.. / Til den danske stat. Jeg beder Folketinget besvare mine henvendelser, når jeg spørger regeringen, om man ønsker, at den danske befolkning i fremtiden skal acceptere, at de danske myndigheder og politikere dækker over de danske banker, der udøver organiseret kriminalitet, eller vil man skride til handling, på den viden og de beviser, du og i har modtaget fra mig.

BLIVER OPDATERET OG SENDES 9 september Mail. 05-09-2022. Dansk. Read the page in English, click here on the Link. Print siden ud som PDF dokument her i LINKET.   Der er indsat stemningsbilleder, læg mærke til brevet nedenfor, hvad jeg har skrevet, forsiden af ​​min dagbog Banknyt.dk er indsat i brevet, hvorfor ingen myndighed eller…

Read More »

05-09-2022. to the Prime Minister’s Office, Prime Minister Mette Frederiksen, the Judicial Committee, and to each of the 179 members. and the authorities.. / To the Danish State. I am asking the Danish Parliament to answer my inquiries when I ask the government whether you want the Danish population to accept in the future that the Danish authorities and politicians cover up the Danish banks that carry out organized crime, or do you want to take action on the knowledge and evidence you have received from me.

Mail. 05-09-2022. Engelsk. Læs siden på engelsk, klik her på Link.   Print the page as a PDF document here in the LINK.   Some pictures of the atmosphere have been inserted, notice the letter below what I have written, the cover of my diary Banknyt.dk has been inserted, why no authority or political watcher…

Read More »

Jyske Bank og Esport Danmark, som er forbundet for esporten i Danmark, har indgået en ny, omfattende partnerskabsaftale. Aftalen skal styrke Esport Danmark i arbejdet med at understøtte alle dele af den danske esport gennem et målrettet fokus på finansiel indsigt og dannelse.

  Esport Danmark indgår partnerskab med Jyske Bank     Jyske Bank og Esport Danmark, som er forbundet for esporten i Danmark, har indgået en ny, omfattende partnerskabsaftale. Aftalen skal styrke Esport Danmark i arbejdet med at understøtte alle dele af den danske esport gennem et målrettet fokus på finansiel indsigt og dannelse. Som en…

Read More »