Category: 1. Letters to Rødstenen’s lawyers who were to present Carsten’s allegations as fraud and false, which Lundgren’s was to present in court.

06-05-2021. Kl. 11.27. Til orientering om Finanstilsynet gør noget eller vender det blinde øje til at Jyske Bank koncernen har brugt eller lavet vanhjemmel, brugt bestikkelse, lavet dokumentetfalsk, lavet mandatsvig, lavet vildledning, forvildelse, udsat kunde for udnyttelse, eller at Jyske Bank A/S har lavet bedrageri og så meget mere, det handler om hvem der støtter at danske banker overtræder love og regler på stribe, og hvem der ikke vil hjælpe eller blande sig i at her udsætter en dansk bank Jyske Bank koncernen BEVIDST og uhæderligt i ond tro kunde for million svig ved brugen af falsk.

Har du ris eller ros til den kriminelle organisation, så er her 7 maj Indsat et link, til den ris Jyske Bank herfra har fået. 📢 7 maj 2021 til banken og deres advokater, hvornår vil Jyske Bank koncernen erkende, at banken har lavet vanhjemmel, brugt dokumentetfalsk og lavet bedrageri, ANDERS DAM hvad leder du…

Read More »

22-02-2020. forsiden oppdateres, og gl. er indsat her

Har 22-02-2021. indsat forsiden BANKNYT.dk her. Mens historien om den kriminelle danske bankforbindelse Jyske bank fra forsiden bank nyt fortsættes her.     Page is under updating latest 22-02-2021. You will find more in both Danish and English a little further down on the page. Share this warning against the Danish fraud companies. Read about…

Read More »

19-02-2021. Mail til Jyske Bank. HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch.

HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch, at de vil blive indkaldt i forbindelse med hovedforhandling BS-402/2015-VIB i en af de 3 afsatte dage.   Kunde der siden maj måned 2016. Har skrevet Kontinuerligt til Jyske Banks bestyrelse, giver ikke op, men fortsætter med sine…

Read More »

Jyske Bank A/S Kontakt, kundeklager i Jyske Bank tages ikke alvorligt, men ring så retter Anders Dam op. 89898989.

Kontakt Jyske Bank her 89898989. When customers of the Danish bank, Jyske Bank, ask the bank’s employees, why cars are driving around with information that Jyske Bank is committing fraud and forgery, and directly warn against trusting the Jyske Bank Group, and ask if there is anything about it. The employees of Jyske Bank then…

Read More »

05-01-2021. Samt igen 12 maj 2021. Er de danske politikere ligeglade med at banker bruger Bestikkelse for at dække over Jyske Banks forbrydelser. ÅBENT BREV Til folketinget. Se her det som er delt fra svig og falsk sagen mod Jyske Bank A/S. Processkrifter pengeinstitut ankenævnet sag. 328/2013. Domstolen Sag. BS-402/2015-VIB. klagen til advokatnævnet over Lundgrens

05-01-2021. opdateret 16-10-2021. JYSKE BANK A/S laver bundefangeri, og giver fanden i Danmarks love, da myndighederne tydeligvis har forbudt politiet at efterforske og stoppe de kriminelle danske banker, herunder Jyske Bank A/S, der beviseligt gentagende gange har løjet overfor domstolen, lavet dokumentetfalsk, lavet bedrageri, lavet vanhjemmel, lavet overtrædelse af Tinglysnings lovens bestemmelser, overtrådt bogføringsloven, for…

Read More »

30-12-2020. Bilagsliste 1. – 192. i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL og Dokumentfalsk

Bilagsliste i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL. Her finder du alle fremlagte bilag i sagen. BS-402-2015-VIB.   23-12-2020. FREMLAGT. Bilagsliste 1. – 192. Bilag 183 til 192. til processkrift 4. Bilag 192. fra Klage Bilag 36. 28-11-2018. mail 11.57 med sagsøgers argumenter som tidliger advokat skulle fremlægge, de svarer ikke. Bilag 191. 21-08-2019….

Read More »

LINK til ALLE Breve Jyske Bank deres advokater, Lundgrens advokater og Rødstenen advokater.

LINK til ALLE Breve Jyske Bank deres advokater, Lundgrens advokater og Rødstenen.   Processkrifter.   SIDEN OPDATERES LØBENDE senest 08-01-2021.   Disse samlet breve er også opdelte i Jyske Bank. – Lundgrens. – Rødstenen.   Her vil alle Breve, Mail, SMS, delte optagelser, I LINK HER TIL LUNDGRENS. med links og PDF. Også blive delt. Her…

Read More »

LINK Breve til Rødstenen advokater, samt deres svar eller mangel på samme.

LINK Breve til Rødstenen advokater, samt deres svar eller mangel på samme. SIDEN OPDATERES LØBENDE senest 21-12-2020. Læs forløbig disse breve i links neden under, indsættes i tidslinje. Breve er her på siden også delt med kopi i PDF.   Her vil alle Breve, Mail, SMS, delte optagelser, I LINK HER TIL LUNDGRENS. med links og…

Read More »

27-11-2020. Har ryddet lidt op her på bloggen, så du nemt kan finde de bilag som omtales og deles i sagen, om Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder.

Har ryddet lidt op på bloggen.     Her er foreløbig de grupper jeg har har lavet. Deles i alle opslag med link her til.   For at gøre det nemmere for alle jer i Jyske Banks Koncernledelse og bestyrelse og Jyske Banks Koncernledergruppe, samt jeres advokater så som Lund Elmer Sandager, der kontinuerligt siden februar…

Read More »

05-06-2020. Appendix List to the complaint against Lundgren’s lawyers, for being bribed, not to submit their client’s claims against the Jyske Bank Group. / and read what Dan Terkildsen responds to the complaint. 2020-1932.

Press release. banking news has become a news newspaper about Danish banks and lawyers, and their power in Danish society. If you have any questions, contact the editors by email here Banknyt@gmail.com or here Bankingnews.press@gmail.com Update 02-06-2022. Kl. 12.20.    Read more about Lundgren’s involvement in Jyske Bank’s organized fraud, and that Lundgren’s has sued…

Read More »
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk