Category: 3. Letters to the management of Jyske Bank. As well as to Lawyers for the bank and other employees in joint ventures with the Group.

15-04-2021. Mail til Jyske Bank koncernen, CEO ANDERS DAM og Morten Ulrik Gade samt Lund Elmer Sandager advokater, Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Lundgrens advokater Dan Terkildsen. Offentligt delt.

Stave kontrolleret 15-04-2021, og rettet de taste og skrive fejl jeg har fundet. I ved godt at jeg ikke ønsker denne krig mod Danmarks anden største bank ik, det er Jyske Banks bestyrelse der ikke ønsker at rette sig efter dansk lovgivning, hvem skal så stoppe Jyske Bank A/S i bedrage jeres kunder, og hvis…

Read More »

12-04-2021. Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS er 9 april 2021. iværksat for at stoppe Jyske Banks kriminalitet. & Rykker igen 12 april Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager Advokater for svar. Se mail 30 Marts. ?

Har 15/4. rettet et par skrive fejl i forhold til den sendte mail af 12-04-2021. Kl 01.39. og Indsat et afsnit. ligeledes er formål 9 april, i vedtægter Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS, for bekæmpelse af Jyske Banks forbrydelser, blevet delt, rettet og indsendt. Sagsøger gør klar til en krig mod Danmarks anden største bank, for…

Read More »

09-04-2021. Vedtægter for. Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS

Opdateret senest 17-04-2021. Se formål. Ny virksomhed til bekæmpelse af Jyske Bank koncernen, altså for at stoppe bankens mangeårige bevidste svindel. Jyske banks værdier. 💀 Danmarks nok farligste Bank koncernen, må uden tvivl være Jyske Bank A/S Er du også blevet udsat for bedrageri i Jyske Bank, eller bare oplevet at Jyske Bank A/S har…

Read More »

Press release. 11 april 2021. To warn others about the crime that the second largest Danish bank, Jyske Bank is behind, Carsten Storbjerg is launching a company. Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS About corrupt law firms and criminal banks in Denmark

Press release. 11 april 2021. About corrupt law firms and criminal banks in Denmark Case BS-402/2015-VIB. To warn others about the crime that the second largest Danish bank, Jyske Bank is behind, Carsten Storbjerg is launching a company. Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS The company’s purpose will be stated in the articles of association, but it…

Read More »

03-04-2021. Jyske bank søger ansatte, men skriver ikke sandheden i deres opslag, kunden her kan bevise at Jyske Bank koncernen laver Svigforetninger bruger Dokumentfalsk og Fuldmagtsmisbrug samt er i Ond Tro

Vil du gerne være med til at bedrage kunder for Jyske Bank A/S, så søg da et godt betalt job. Telefon 89898989 Jyske Bank Ikke en af de medarbejdere der står bag Jyske Banks forbrydelser mod mig og virksomhed, er blevet fyret, hvorfor mon.     Tror du disse opslag med advarelse imod Jyske Bank…

Read More »

30-03-2021. Opfølgning. Grundet manglende reaktion. Fwd: Vedr. Privat klage af 1 marts og opfølgning op til 12. – 23 Marts, at Jyske Bank koncernen har lavet vanhjemmel, overtrådt Tinglysnings loven & fuldmagtsloven, samt lige opfriskning af sagen mod Jyske Bank med kort gennemgang af sagen mod Jyske Bank koncernen for reelt udnyttelse Bedrageri og Dokumentfalsk delt på BANKNYT.dk

At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, velvidende at banken bevidst og udspekulert udsætter kunde / virksomhed for million bedrageri, ved hjælp af dokumentfalsk er ubegribeligt. 💰 Uanset Jyske Bank kæmper for at gøre bankens million bedrageri forældet, så bankens aktionærene kan få del i de penge Jyske Bank koncernen har…

Read More »

30-03-2021. Kl. 10.23 mail til Jyske Bank A/S Bestyrelsen. Ledelsen. Koncernen Ledergruppen. CEO Anders Dam. advokat Morten Ulrik Gade. Philip Baruch. Kristian Ambjørn Buus Nielsen. / KOPI CC. Finanstilsynet. Finansministeriet. Justitsministeriet. National Banken og Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen.

Man har jo kun de sjov man selv laver, og nu hvor bilerne næsten er færdig dekoreret, kommer næste punkt. Læs mailen 30-03-2021. Kl. 10.23. underneden de indsatte oplysninger om sagen, der skal føres fra et andet selskab, kun med det formål, at føre krig mod Jyske Bank koncernen, for at stoppe bankens mangeårige bevidste…

Read More »

23-03-2021. SE BILLEDER I STORT FORMAT. Bevis for at Jyske Bank overtræder Fuldmagtsloven, laver vanhjemmel, samt overtræder tinglysningsloven mod privatkunde, samt med stor sandsynlighed har brugt bestikkelse af Lundgrens advokater

Her er bare et lille bevis for at Jyske Bank ikke har tænkt sig at overholde loven.   Når også Jyske banks privatkunder skal kæmpe mod den Danske bank Jyske Bank, for fejl enhver anden hæderlig bank ville både indrømme og rette. Så står det anderledes til i Jyske Bank A/S her forsøger bestyrelsen og…

Read More »

23-03-2021. Bevis for at Jyske Bank overtræder Fuldmagtsloven, laver vanhjemmel, samt overtræder tinglysningsloven mod privatkunde.

Her er bare et lille bevis for at Jyske Bank ikke har tænkt sig at overholde loven. Når også Jyske banks privatkunder skal kæmpe mod den Danske bank Jyske Bank, for fejl enhver anden hæderlig bank ville både indrømme og rette. Så står det anderledes til i Jyske Bank A/S her forsøger bestyrelsen og deres…

Read More »

18-03-2021. Til Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svar

Kære Carsten.         18-03-2021 Det fysiske ejerpantebrev kan, som tidligere oplyst, udleveres til dig i bankens afdeling i Helsingør, mod at du underskriver behørig kvittering med den tidligere angivne ordlyd. Som tidligere nævnt kan det oplyses, at ejerpantebrevet tidligere efter endt digitalisering på forsiden med rød skrift er blevet påført teksten ”Digitaliseret og…

Read More »

17-03-2021. Mail til Jyske Bank. Lund Elmer Sandager advokat. Morten Ulrik Gade og Kristian Ambjørn Buus Nielsen. Anders Christian Dam. Tina Agergaard og Finanstilsynet.

17-03-2021. Det delte og åbne brev til Jyske Bank koncernen. Svaret fra Jyske Bank 18-03-2021. Rettet tekst. ÅBENT BREV til læse salen, og til drøftelse i Retsudvalget. Kære politikere Da den danske stat bla. gennem kommunale institutioner og kommunerne der i øvrigt laver bank foreninger med Jyske Bank A/S koncernen. Jeg finder det vigtigt at…

Read More »

16-03-2021. Jyske Bank udsætter også privat kunder for fuldmagtsmisbrug da Jyske Bank bryder Tinglysnings loven paragraf 11. Og Jyske Bank udsætter kunde for vanhjemmel.

Sagen udvides nu med private anbringer.   Med hensyn til det private pantebrev på 3.000.000 DKK. som Jyske Bank udslettede den 26, febuar 2021. har kunden flere gange efterfølgende sagt “skrevet” at Jyske Bank skulle udlevere kundens orginiale dokument retur, som var lagt til sikkerhed til Jyske Bank, for et privat lån på 2.400.000 DKK….

Read More »

15-03-2021. klage Vedr. Jyske Bank nægter ved retsmisbrug at udlevere kundes privat Privatebrev, efter Jyske Bank selv ved overtrædelse af Tinglysnings loven paragraf 11. i mod kundens instruks, uden gyldig fuldmagt eller tilkendegivelse, mod god skik har slettet slettet kundens private Pantebrev. mm. Jyske Bank forsøger istedet så 14-03-2021 at narre kunden til at underskrive et dokument for at skade kundens retsstilling.

Rettet senest 03-04-2021. Materiale for jura studerende, eller en god historie til journalisten der vil skrive om danske bankers arbejdes metoder.   De nye Jyske Bank biler er kommet på gaden, og det er ikke med racerkøreren Jason Watt som Jyske Bank er sponsorer for.   Du kan allerede nu se de mange morsomme reklamer,…

Read More »

10-03-2021. Om at Jyske Bank er i ond tro, og handler uredeligt laver svig samt nu også vanhjemmel. Ny Klage over Jyske bank til Finanstilsynet.

Bliver opdateret, senest 03-04-2021. Warning against Danish giant company, which makes forged documents, and fraud and uses bribes, lies to the court, all to cheat customer Lidt at det som der bliver fremlagt i klagen over Jyske Bank til Finanstilsynet, og forhold som ond tro samt at have løjet overfor selv domstolen vil blive blive…

Read More »

01-03-2021. Kunde opfordre igen Anders Dam og øvrige bestyrelse til at stille deres mandater fri.

Gå af Anders Dam Du og bestyrelsen skader Jyske Banks omdømme ved jeres handlinger. Jeg er næppe den eneste, som i Jyske Bank udsættes for svig og falsk. Her under kan du læse mailen af 1 marts 2021. til koncernledelsen ved CEO Anders Christian Dam, bestyrelsen, koncern ledergruppen.   HUSK DENNE HER SIDE VILLE ALDRIG…

Read More »

26-02-2021. Jyske bank hæver 13.000 kr. i afdrag på et lån der er afviklet fuldt ud. 15-02-2021

26-02-2021. Kunde er nu lidt små sur, og skriver igen efter som ingen ansatte eller bankens advokater vil svare. 🙈 Jyske Banks General forsamling 2021. 23 marts. 🙈 Mere info om selve generalforsamlingen 23-03-2021. der afholdes digitalt. Den danske Bank Jyske Bank skal lukkes, og bestyrelsen skal sætte deres mandater fri, grundet ledelsens medvirken til…

Read More »

24-02-2021. Kunde Opfordre Jyske Banks bestyrelse til at trække sig fra bestyrelsen, og at fremlægge sagen BS-402/2015-VIB for aktionærerne.

Generalforsamling 2021. JYSKE BANK anbefales at udskifte Lund Elmer Sandager & Jyske Bank anbefales at lægge bestyrelsens håndtering af svig og falsk sagen BS-402/2015-VIB frem. Fwd: Autosvar: Opfordre Jyske Banks bestyrelse til at stiller deres mandater fri.   Kan en bank som Jyske Bank A/S der laver bevidste svig forbrydelser og bruger dokumentfalsk, som at…

Read More »

23-02-2021. Mail til Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager advokater Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade

Det brænder i Jyske Banks hovedsæde Silkeborg. 24-02-2021, kunde fik ingen svar, og skiver igen, denne gang til direktion med opfordringer til at fremlægge sagen BS-402/2015-VIB for bankens aktionærer, på den ordinære generalforsamling 2021.   Jyske bank A/S skulle lukkes efter ledelsens fortsatte og bevidst million bedrageri mod bankens egne kunde. Svindel der først efter…

Read More »

22-02-2020. forsiden oppdateres, og gl. er indsat her

Har 22-02-2021. indsat forsiden BANKNYT.dk her. Mens historien om den kriminelle danske bankforbindelse Jyske bank fra forsiden bank nyt fortsættes her.     Page is under updating latest 22-02-2021. You will find more in both Danish and English a little further down on the page. Share this warning against the Danish fraud companies. Read about…

Read More »

19-02-2021. Mail til Jyske Bank. HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch.

HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch, at de vil blive indkaldt i forbindelse med hovedforhandling BS-402/2015-VIB i en af de 3 afsatte dage.   Kunde der siden maj måned 2016. Har skrevet Kontinuerligt til Jyske Banks bestyrelse, giver ikke op, men fortsætter med sine…

Read More »
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk