Category: Blog The court documents / the applicant’s letters to the Court.

22-02-2020. forsiden oppdateres, og gl. er indsat her

Har 22-02-2021. indsat forsiden BANKNYT.dk her. Mens historien om den kriminelle danske bankforbindelse Jyske bank fra forsiden bank nyt fortsættes her.     Page is under updating latest 22-02-2021. You will find more in both Danish and English a little further down on the page. Share this warning against the Danish fraud companies. Read about…

Read More »

19-02-2021. Mail til Jyske Bank. HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch.

HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch, at de vil blive indkaldt i forbindelse med hovedforhandling BS-402/2015-VIB i en af de 3 afsatte dage.   Kunde der siden maj måned 2016. Har skrevet Kontinuerligt til Jyske Banks bestyrelse, giver ikke op, men fortsætter med sine…

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 2. Philip Baruch, advokat og partner Lund Elmer Sandager advokater & Bestyrelse medlem i Jyske Bank koncernen.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

06-01-2021. Sags dokumenter 2020-1932. I klagen til advokatsamfundet over Lundgrens advokater, Dan Terkildsen for ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske bank A/S for brugen af dokumentfalsk, og at have lavet svig ved ond tro.

Klagen over Lundgrens Dan Terkildsen. 2020-1932. AFGØRELSEN Sagens (klage) bilag.   Advokat samfundet der skal sørger for, at de danske advokater lever op til god skik, og hjælper deres klienter, har LINK 30-06-2021. mod alt forventning skrevet at de afviser klagen over de korupte Lundgrens advokater, og dermed siger advokat samfundet at en advokat, ikke…

Read More »

05-01-2021. Samt igen 12 maj 2021. Er de danske politikere ligeglade med at banker bruger Bestikkelse for at dække over Jyske Banks forbrydelser. ÅBENT BREV Til folketinget. Se her det som er delt fra svig og falsk sagen mod Jyske Bank A/S. Processkrifter pengeinstitut ankenævnet sag. 328/2013. Domstolen Sag. BS-402/2015-VIB. klagen til advokatnævnet over Lundgrens

05-01-2021. opdateret 16-10-2021. JYSKE BANK A/S laver bundefangeri, og giver fanden i Danmarks love, da myndighederne tydeligvis har forbudt politiet at efterforske og stoppe de kriminelle danske banker, herunder Jyske Bank A/S, der beviseligt gentagende gange har løjet overfor domstolen, lavet dokumentetfalsk, lavet bedrageri, lavet vanhjemmel, lavet overtrædelse af Tinglysnings lovens bestemmelser, overtrådt bogføringsloven, for…

Read More »

01-01-2021. Alle Processkrifter, af Mette Marie Nielsen & Emil Hald Vendelbo Winstrøm. Samt Dan Terkildsen. m/flere og Optagelser Lundgrens.

Under lidt stemningsbilleder finder du, alle Processkrifter af Mette Marie Nielsen & Emil Hald Vendelbo Winstrøm. Samt Dan Terkildsen. m/flere og foreløbig delte Optagelser med Lundgrens Opdateret 16-10-2021. Indsat Processkrifter lidt nede på siden. Er du selv blevet udsat for svindel i Jyske Bank A/S, eller står du med en korrupt advokat, som jeg stod…

Read More »

30-12-2020. Bilagsliste 1. – 192. i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL og Dokumentfalsk

Bilagsliste i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL. Her finder du alle fremlagte bilag i sagen. BS-402-2015-VIB.   23-12-2020. FREMLAGT. Bilagsliste 1. – 192. Bilag 183 til 192. til processkrift 4. Bilag 192. fra Klage Bilag 36. 28-11-2018. mail 11.57 med sagsøgers argumenter som tidliger advokat skulle fremlægge, de svarer ikke. Bilag 191. 21-08-2019….

Read More »

26-12-2020. Kan du bestikke Lundgrens advokat partnerselskab til at modarbejde deres klienter.

26-12-2020. Kan du bestikke Lundgrens advokat partnerselskab til at modarbejde deres klienter.   Sagsøger troede at have ansat Lundgrens advokater. Men Lundgrens advokater blev kort efter tilbudt at arbejde for Jyske Bank A/S. MOD LUNDGRENS FØRSTE KLIENT. Og derfor varertog Lundgrens advokater kun Jyske Banks økonomiske interesser, og modarbejde mine “den første klients interesser.” I…

Read More »

23-12-2020. Fremlagt Processkrift 4. Med opfordringer. Og nye bilag.

23-12-2020. Fremlagt Processkrift 4. Dette Processkrift er 29-12-2020. Fremsendt til Lundgrens Partnere, og deres ledelse og har nogle spørgsmål, LÆS BREVET HER.   Opdatering 29-12-2020. Med lidt opfordringer, flere vil komme. Og nye bilag. LINK.   Mens den ukronede konge Anders Christian Dam der roses for at være Danmarks største bank konge. ER SANDHEDEN OM…

Read More »

27-11-2020. Har ryddet lidt op her på bloggen, så du nemt kan finde de bilag som omtales og deles i sagen, om Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder.

Har ryddet lidt op på bloggen.     Her er foreløbig de grupper jeg har har lavet. Deles i alle opslag med link her til.   For at gøre det nemmere for alle jer i Jyske Banks Koncernledelse og bestyrelse og Jyske Banks Koncernledergruppe, samt jeres advokater så som Lund Elmer Sandager, der kontinuerligt siden februar…

Read More »

20-08-2020. Lundgrens partner Dan Terkildsen og hans politik, lidt om de sager Dan Terkildsen personligt har været indblandet i.

Lundgrens partner Dan Terkildsen og hans politik, her lidt om de sager Dan Terkildsen personligt har været indblandet i. Dan Terkildsen en del af den konservative vælgerforening.     Dan Terkildsen er ikke en mand der holder sig tilbage og puster sig gerne op. Men i den sag han skulle fører for Carsten Storbjerg, valgte…

Read More »

12-07-2020. Her kan du finde foreløbige delte samtaler med Lundgrens Mette Marie Nielsen – Emil Hald Winstrøm og Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen.

12-07-2020. Her kan du finde foreløbige delte samtaler med Lundgrens Mette Marie Nielsen – Emil Hald Winstrøm og Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen.   18-10-2017. Bilag 220.A. Hør Thomas Schioldan Sørensen fortælle klienten at, kunder i Jyske Bank som udsættes for løgn svig vildning og falske aftaler, de skal betale hvis de ikke opdager,…

Read More »

19-08-2020. Processkrift D. Læs hvad Jyske bank svare på anklager om brug af svig og falsk. læs processkrift Bilag 153. 27-10-2019. og processkrift Bilag 204. 04-05-2020.

OPDATERET 21-10-2021. Processkrift D. er lidt nede på siden ved kopi. og i PDF.   I forbindelse med retssagen mod Jyske Bank for million svindel, slutter forbindelsen i dag 16-10-2021. 30 dage inden første retssag 15. November 2021. Har skrevet i Processkrift 5. 14-10-2021. 14-10-2021. Vi tænker at indkalde, Thomas Schioldan Sørensen fra rødstenen advokater…

Read More »

05-06-2020. Appendix List to the complaint against Lundgren’s lawyers, for being bribed, not to submit their client’s claims against the Jyske Bank Group. / and read what Dan Terkildsen responds to the complaint. 2020-1932.

Press release. banking news has become a news newspaper about Danish banks and lawyers, and their power in Danish society. If you have any questions, contact the editors by email here Banknyt@gmail.com or here Bankingnews.press@gmail.com Update 24-05-2022. Kl. 10.40.    Read more about Lundgren’s involvement in Jyske Bank’s organized fraud, and that Lundgren’s has sued…

Read More »

Vedr. klage over Lundgrens advokater. 22-06-2020. bad vi CEO Anders Christian Dam og Jyske banks Ledelse, om ikke at udsætte Jyske Banks kunder for bedrageri ved hjælp af dokumentfalsk

Vedr. klage over Lundgrens advokater. 05-06-2020. Bilag 233. lavet grundlovsdag Bilag 233. lavet grundlovsdag. rettet og med links til nævnte bilag. Vi bad 24-06-2020 CEO Anders Christian Dam og Jyske banks Ledelse, om ikke at udsætte Jyske Banks kunder for bedrageri ved hjælp af dokumentfalsk, og deler en kopi af klagen med ledelsen i Jyske…

Read More »

24-06-2020. Brev til koncernleder gruppen Jyske Bank og Bestyrelsen CEO Anders Dam. Med kopi af klagen over Lundgrens advokater.

  24-06-2020. BREV TIL LEDELSEN I JYSKE BANK. Fra bloggen.   Kopi er lidt nede på siden. HER ER DER EN PDF 22-06-2020. AF BREV. Carsten spørger 24 Juni 2020. CEO Anders Christian Dam. Om Jyske Bank vil oprette en Deponerings konto, i forbindelse med salg af ejendom nr. 43. Ligesom da Carsten sidst solgte…

Read More »

Processkrift 3. sag mod Jyske Bank for brug af SVIG fremlagt af advokat 04-05-2020. 23. sider, kan læses her. med henvisning til fremlagte af 28-10-2019. nævnt som Bilag 153. i klagen over Lundgrens

Klagens Bilag 204. over Lundgrens advokater. Se Processkrift 3. PDF. 04-05-2020.   Retten i Viborg   Sag BS-402/2015-VIB   Indgivet via minretssag.dk Processkrift III   (sagsøger)       Storbjerg Erhvervs ApS   Cvr-nr. 27 37 44 76   Bybjergvej 43   3060 Espergærde (”Storbjerg Erhverv”)   (Advokat Claes Hahn Balle)   mod   Jyske…

Read More »

Here is the first Appendix to the case. This is where the case starts back in 2013. as Case 328/2013. before the case in 2015 was continued, and brought to justice. BS-402/2015-VIB / Update regularly with attachments, and explanation of appendices trust danish banks

01-12-2019 Here is the first Appendix to the case. This is where the case starts back in 2013. as Case 328/2013. before the case in 2015 was continued, and brought to justice. BS-402/2015-VIB / Update regularly with attachments, and explanation of appendices trust danish banks     Perhaps Denmark’s biggest fraud case, where a large…

Read More »

Flyttet fra forsiden Afsluttende PROCESSKRIFT 28-10-2019

28-10-2019. Afsluttende Processkrift sagen BS-402 2015-VIB påstår Bilag 1. er falsk dato 27-10-2019 er fremlagt med en del stave og skrivefejl, da Lundgrens modarbejde sagens fremlæggelse BANKNYT.DK – Banking news – danish banks – danish lawyers. –   The danish banks Jyske Bank Foundation is too make fraud, and training to get a way with…

Read More »

28-10-2019. Page 1-57. The closing remarks. This is the first time the client is allowed to submit their fraud allegations against Jyske Bank A / S, after their 2 most recent attorneys in total for 43 months countered their client in every way. First, the law firm of Rödstenen by Thomas Schioldan Sørensen hired their client, and then saw the same problem with the loyal lawyers from the law firm partner Lundgrens, until the client 24-09-2019. Lundgren’s lawyers fire, and then 28-10-2019 alone must present their allegations against Jyske Bank’s group for gross fraud.

  28-10-2019- Page 1-57. FREMLAGT som et Processkrift 3. Men Jyske Bank kunne ikke forstå hvad sagsøger skrev, og forlangte at sagsøger fik en advokat til at fremlægge sagsøgers svig sag mod Jyske Bank, derfor genfremlage sagsøgers advokat 04-05-2020 dette her som et bilag til et nyt Processkrift 3 The closing remarks.      …

Read More »
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk