Category: Letters to and from Jyske Bank. 2006 until 2015. where the Complaints in the Bank Appeals Board are rejected, November 2015.

09-04-2021. Vedtægter for. Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS

Opdateret senest 17-04-2021. Se formål. Ny virksomhed til bekæmpelse af Jyske Bank koncernen, altså for at stoppe bankens mangeårige bevidste svindel. Jyske banks værdier. 💀 Danmarks nok farligste Bank koncernen, må uden tvivl være Jyske Bank A/S Er du også blevet udsat for bedrageri i Jyske Bank, eller bare oplevet at Jyske Bank A/S har…

Read More »

30-03-2021. Opfølgning. Grundet manglende reaktion. Fwd: Vedr. Privat klage af 1 marts og opfølgning op til 12. – 23 Marts, at Jyske Bank koncernen har lavet vanhjemmel, overtrådt Tinglysnings loven & fuldmagtsloven, samt lige opfriskning af sagen mod Jyske Bank med kort gennemgang af sagen mod Jyske Bank koncernen for reelt udnyttelse Bedrageri og Dokumentfalsk delt på BANKNYT.dk

At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, velvidende at banken bevidst og udspekulert udsætter kunde / virksomhed for million bedrageri, ved hjælp af dokumentfalsk er ubegribeligt. 💰 Uanset Jyske Bank kæmper for at gøre bankens million bedrageri forældet, så bankens aktionærene kan få del i de penge Jyske Bank koncernen har…

Read More »

23-03-2021. SE BILLEDER I STORT FORMAT. Bevis for at Jyske Bank overtræder Fuldmagtsloven, laver vanhjemmel, samt overtræder tinglysningsloven mod privatkunde, samt med stor sandsynlighed har brugt bestikkelse af Lundgrens advokater

Her er bare et lille bevis for at Jyske Bank ikke har tænkt sig at overholde loven.   Når også Jyske banks privatkunder skal kæmpe mod den Danske bank Jyske Bank, for fejl enhver anden hæderlig bank ville både indrømme og rette. Så står det anderledes til i Jyske Bank A/S her forsøger bestyrelsen og…

Read More »

18-03-2021. Til Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svar

Kære Carsten.         18-03-2021 Det fysiske ejerpantebrev kan, som tidligere oplyst, udleveres til dig i bankens afdeling i Helsingør, mod at du underskriver behørig kvittering med den tidligere angivne ordlyd. Som tidligere nævnt kan det oplyses, at ejerpantebrevet tidligere efter endt digitalisering på forsiden med rød skrift er blevet påført teksten ”Digitaliseret og…

Read More »

10-03-2021. Om at Jyske Bank er i ond tro, og handler uredeligt laver svig samt nu også vanhjemmel. Ny Klage over Jyske bank til Finanstilsynet.

Bliver opdateret, senest 03-04-2021. Warning against Danish giant company, which makes forged documents, and fraud and uses bribes, lies to the court, all to cheat customer Lidt at det som der bliver fremlagt i klagen over Jyske Bank til Finanstilsynet, og forhold som ond tro samt at have løjet overfor selv domstolen vil blive blive…

Read More »

23-02-2021. Mail til Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager advokater Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade

Det brænder i Jyske Banks hovedsæde Silkeborg. 24-02-2021, kunde fik ingen svar, og skiver igen, denne gang til direktion med opfordringer til at fremlægge sagen BS-402/2015-VIB for bankens aktionærer, på den ordinære generalforsamling 2021.   Jyske bank A/S skulle lukkes efter ledelsens fortsatte og bevidst million bedrageri mod bankens egne kunde. Svindel der først efter…

Read More »

22-02-2020. forsiden oppdateres, og gl. er indsat her

Har 22-02-2021. indsat forsiden BANKNYT.dk her. Mens historien om den kriminelle danske bankforbindelse Jyske bank fra forsiden bank nyt fortsættes her.     Page is under updating latest 22-02-2021. You will find more in both Danish and English a little further down on the page. Share this warning against the Danish fraud companies. Read about…

Read More »

19-02-2021. Mail til Jyske Bank. HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch.

HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch, at de vil blive indkaldt i forbindelse med hovedforhandling BS-402/2015-VIB i en af de 3 afsatte dage.   Kunde der siden maj måned 2016. Har skrevet Kontinuerligt til Jyske Banks bestyrelse, giver ikke op, men fortsætter med sine…

Read More »

16-02-2021. Jyske Banks bestyrelse gå af, oplysning til Jyske Banks aktionærer den 23 april 2021. Til Jyske Banks generalforsamling, om denne her svindelsag

Kopi af mail 16-02-2021. til Jyske Bank og deres advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager. Opslag indeholder saddels voldsomme anklager mod Jyske Banks bestyrelse. Men giver også mulighed for at give indrømmelser og undskyldning, og igen bestyrelsen mulighed for at sætte deres mandater fri.   Fra: Carsten Storbjerg Sendt: 16. februar 2021 11:52 Til: Tina Agergaard…

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 9. Dan Terkildsen. Advokat og Partner Lundgrens advokater.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 8. Mette Egholm Nielsen. Advokat Nykredit.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 7. Jeanett Kofoed-Hansen Fuldmægtig Jyske Bank Vesterbrogade.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 6. Birgit Buch Thuesen. Jyske Bank inkasso, afdelingen der også er kendt som den grønne slagter. Jyske Bank Silkeborg.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 5. Casper Dam Olsen. Bank sælger Jyske Bank erhverv. Jyske Bank Hillerød.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 4. Nicolai Hansen. Bank sælger Jyske Bank erhverv. Jyske Bank Hillerød.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 3. Morten Ulrik Gade. advokat. Jyske Bank Silkeborg.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 2. Philip Baruch, advokat og partner Lund Elmer Sandager advokater & Bestyrelse medlem i Jyske Bank koncernen.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 1.CEO Anders Christian Dam. Den ordstyrernde formand, Kongen i Jyske Bank A/S. Jyske Bank Silkeborg.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

Jyske Bank A/S Kontakt, kundeklager i Jyske Bank tages ikke alvorligt, men ring så retter Anders Dam op. 89898989.

Kontakt Jyske Bank her 89898989. When customers of the Danish bank, Jyske Bank, ask the bank’s employees, why cars are driving around with information that Jyske Bank is committing fraud and forgery, and directly warn against trusting the Jyske Bank Group, and ask if there is anything about it. The employees of Jyske Bank then…

Read More »

30-12-2020. Bilagsliste 1. – 192. i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL og Dokumentfalsk

Bilagsliste i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL. Her finder du alle fremlagte bilag i sagen. BS-402-2015-VIB.   23-12-2020. FREMLAGT. Bilagsliste 1. – 192. Bilag 183 til 192. til processkrift 4. Bilag 192. fra Klage Bilag 36. 28-11-2018. mail 11.57 med sagsøgers argumenter som tidliger advokat skulle fremlægge, de svarer ikke. Bilag 191. 21-08-2019….

Read More »
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk