Category: This will be presented to the Court. The circumstances in which the Jyske Bank Group exposes a customer to Fraud, False. Mandate fraud, forgery, exploitation, and more.

22-02-2020. forsiden oppdateres, og gl. er indsat her

Har 22-02-2021. indsat forsiden BANKNYT.dk her. Mens historien om den kriminelle danske bankforbindelse Jyske bank fra forsiden bank nyt fortsættes her.     Page is under updating latest 22-02-2021. You will find more in both Danish and English a little further down on the page. Share this warning against the Danish fraud companies. Read about…

Read More »

19-02-2021. Mail til Jyske Bank. HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch.

HUSK AT VARSLE VIDNER i svig og falsk sagen, som CEO Anders Christian Dam og Philip Baruch, at de vil blive indkaldt i forbindelse med hovedforhandling BS-402/2015-VIB i en af de 3 afsatte dage.   Kunde der siden maj måned 2016. Har skrevet Kontinuerligt til Jyske Banks bestyrelse, giver ikke op, men fortsætter med sine…

Read More »

Beskyttet: 05-02-2021. Vidne 1.CEO Anders Christian Dam. Den ordstyrernde formand, Kongen i Jyske Bank A/S. Jyske Bank Silkeborg.

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More »

06-01-2021. Sags dokumenter 2020-1932. I klagen til advokatsamfundet over Lundgrens advokater, Dan Terkildsen for ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske bank A/S for brugen af dokumentfalsk, og at have lavet svig ved ond tro.

Klagen over Lundgrens Dan Terkildsen. 2020-1932. AFGØRELSEN Sagens (klage) bilag.   Advokat samfundet der skal sørger for, at de danske advokater lever op til god skik, og hjælper deres klienter, har LINK 30-06-2021. mod alt forventning skrevet at de afviser klagen over de korupte Lundgrens advokater, og dermed siger advokat samfundet at en advokat, ikke…

Read More »

06-01-2021. Sags dokumenter BS-402/2015-VIB. I sagen mod Jyske bank A/S for brugen af dokumentfalsk.

23-12-2020. Processkrift 4. ER FREMLAGT RETTEN sagen BS-402-2015-VIB. – 14-08-2020. Processkrift D. Jyske bank påstår pasivatet. BS-402-2015-VIB. – 04-05-2020. Processkrift III. Mod Jyske bank for svig falsk. er Bilag 204. i klagen over Lundgrens. – 04-05-2020. BILAG 169. opr. processkrift 3. 27-10-2019. foreløbig Afsluttende Processkrift BS-402 2015-VIB. – 28-10-2019. BS 402-2015 VIB. Kvittering for modtagelse….

Read More »

06-01-2021. Sags dokumenter i Pengeinstitut ankenævnet. 328/2013.

Klagen over Jyske Bank i ankenævnet 328/2013. – 18-06-2014. Afvisning af klage i ankenævnet sag 328/2013. mod jyske bank A/S. Først i oktober 2016 får klager bekreftet at Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade har fremlagt falske oplysninger for at skuffe i retsforbehold. – 02-05-2014. klage 328-2013. Jyske Bank kræver afvisning af klagen. – 14-04-2014…

Read More »

05-01-2021. Samt igen 12 maj 2021. Er de danske politikere ligeglade med at banker bruger Bestikkelse for at dække over Jyske Banks forbrydelser. ÅBENT BREV Til folketinget. Se her det som er delt fra svig og falsk sagen mod Jyske Bank A/S. Processkrifter pengeinstitut ankenævnet sag. 328/2013. Domstolen Sag. BS-402/2015-VIB. klagen til advokatnævnet over Lundgrens

05-01-2021. opdateret 16-10-2021. JYSKE BANK A/S laver bundefangeri, og giver fanden i Danmarks love, da myndighederne tydeligvis har forbudt politiet at efterforske og stoppe de kriminelle danske banker, herunder Jyske Bank A/S, der beviseligt gentagende gange har løjet overfor domstolen, lavet dokumentetfalsk, lavet bedrageri, lavet vanhjemmel, lavet overtrædelse af Tinglysnings lovens bestemmelser, overtrådt bogføringsloven, for…

Read More »

01-01-2021. Alle Processkrifter, af Mette Marie Nielsen & Emil Hald Vendelbo Winstrøm. Samt Dan Terkildsen. m/flere og Optagelser Lundgrens.

Under lidt stemningsbilleder finder du, alle Processkrifter af Mette Marie Nielsen & Emil Hald Vendelbo Winstrøm. Samt Dan Terkildsen. m/flere og foreløbig delte Optagelser med Lundgrens Opdateret 16-10-2021. Indsat Processkrifter lidt nede på siden. Er du selv blevet udsat for svindel i Jyske Bank A/S, eller står du med en korrupt advokat, som jeg stod…

Read More »

30-12-2020. Bilagsliste 1. – 192. i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL og Dokumentfalsk

Bilagsliste i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL. Her finder du alle fremlagte bilag i sagen. BS-402-2015-VIB.   23-12-2020. FREMLAGT. Bilagsliste 1. – 192. Bilag 183 til 192. til processkrift 4. Bilag 192. fra Klage Bilag 36. 28-11-2018. mail 11.57 med sagsøgers argumenter som tidliger advokat skulle fremlægge, de svarer ikke. Bilag 191. 21-08-2019….

Read More »

23-12-2020. Fremlagt Processkrift 4. Med opfordringer. Og nye bilag.

23-12-2020. Fremlagt Processkrift 4. Dette Processkrift er 29-12-2020. Fremsendt til Lundgrens Partnere, og deres ledelse og har nogle spørgsmål, LÆS BREVET HER.   Opdatering 29-12-2020. Med lidt opfordringer, flere vil komme. Og nye bilag. LINK.   Mens den ukronede konge Anders Christian Dam der roses for at være Danmarks største bank konge. ER SANDHEDEN OM…

Read More »

20-12-2020. Lidt af beviserne for at Jyske Bank krævede tvangssalg af byggegrund nr. 45, og efterfølgende nægter at modtage købesummen.

20-12-2020. Opdatering 20-12-2020.   Lidt af beviserne for at Jyske Bank krævede tvangssalg af byggegrund nr. 45. Og efterfølgende benægter alt, ligesom, Jyske Bank nægtede at oprette en Deponerings konto.   Lidt af det som Jyske Bank har taget pant i, og kræver salg af, for bagefter nægter at kende noget til Jyske Banks krav,…

Read More »

19-12-2020. Kladde med lidt opfordringer til Jyske Bank i bankens million bedrageri i mod Bankens kunde. se bare disse her bilag.

19-12-2020. Kladde med lidt opfordringer til Jyske Bank A/S i bankens million bedrageri i mod Bankens kunde. Se bare disse her bilag. Under kladden OP-FORDRINGER.    Og Print Bilag 134. Ud med kopi af lånetilbud mm,. Her kan du se tvangsnedbringelse, nægtet modtagelse af salgssum, nægter at lave en deponeringskonto. Jyske Bank hæver renter, også…

Read More »

12-12-2020. Relating to. the complaint against Lundgren’s lawyers Partner Dan Terkildsen, see letters to the lawyer mentioned, in complaint 2020-1932. 5 June 2020. and see which organized crimes the members of the Danish Bar Association choose to cover.

    Opdateret 02-08-2021. klagen over Lundgrens advokater Partner Dan Terkildsen. Desværre har advokatnævnet ikke tillid til at klienterne, selv kan bedømme hvad de ønsker at fremlægge som sagsøger, derfor har nævnet 30-06-2021. vedtaget at det alene er advokaten der bestemmer. Dette har vildt rækken negative konsekvenser for retssikkerheden for den enkelte borger, og dennes…

Read More »

11-12-2020. Brev til Jyske Banks koncern ledelse, og koncern ledergruppe att CEO Anders Christian Dam,

Opdateret 03-04-2021. Her kan du læse det brev Carsten Storbjerg skrev til Koncern ledelsen & Koncern ledergruppen ved CEO Anders Christian Dam 11-12-2020.   DET SER OGSÅ UD TIL AT JYSKE BANK BENYTTE SIG AF RETS MISBRUG. Retsmisbrug har til formål at chikanere en anden, eller som i øvrigt strider mod redelig handlemåde, Retsmisbrug passer…

Read More »

09-12-2020. Her er fortsættelsen fra Velkommen til min fortælling om de danske banker og deres korrupte advokater. du er tunet ind på BANKNYT.dk Sagen om svindel i de danske banker.

BANKNYT FORSIDEN FREM TIL 9. DECEMBER 2020. Her er fortsættelsen Velkommen til min fortælling om de danske banker og deres korrupte advokater. Hele Siden / indlæg kan læses her. Og fortsættes fra velkommen under disse påstande fra Jyske Bank A/S.       Page is under updating latest 09-12-2020. You will find more in both…

Read More »

27-11-2020. Har ryddet lidt op her på bloggen, så du nemt kan finde de bilag som omtales og deles i sagen, om Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder.

Har ryddet lidt op på bloggen.     Her er foreløbig de grupper jeg har har lavet. Deles i alle opslag med link her til.   For at gøre det nemmere for alle jer i Jyske Banks Koncernledelse og bestyrelse og Jyske Banks Koncernledergruppe, samt jeres advokater så som Lund Elmer Sandager, der kontinuerligt siden februar…

Read More »

29-10-2020. Brev til Lundgrens Partnere. Vedr. Dan Terkildsen

29-10-2020 Brev til Lundgrens Partnere. vedrørende Dan Terkildsen.     Der er en kopi af brevet 16-09-2020. Meddelelse om partner Dan Terkildsen. Opfordringer Lundgrens advokater til at hjælpe deres partner, og beder de øvrige partnere om at læse klagen over Lundgrens advokater fra 5 juni. 2020. Samt de afsluttende bemærkninger 19 september 2020. Henviser iøvrigt…

Read More »

05-10-2020. Her er billeder af opfordringer 1-26 som Lundgrens partner Dan Terkildsen skulle svare advokatsamfundet på 12-10-2020

Billeder er under tekst fra opslaget. Link til video med beviser for at Jyske Bank koncernen laver dokument falsk og bedrageri, dette skulle Lundgrens advokater fremlægde.   Svaret og opfordringerne af 19-09-2020 i klagen over Lundgrens advokat Dan terkildsen kan læses i helhed her på linket. Som alle billeder linker til En sag der kunne…

Read More »

23-09-2020. Klagres Svar med LINKS i de nævnte bilag, som er klagers svar til Lundgrens Dan Terkildsen svar på klagen 2020-1932. KAN DANSKERNE STOLE PÅ DE DANSKE ADVOKATER, så som Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater.

FØLGEBREV: er overbragt advokat nævnet mandag 21-09-2020. KLAGEN 2020-1932 Neden under er besvarelse af 19-09-2020. med links til alle nævnte bilag. Kopi Nederst af klage punkter 1-27. med link til Bilag 233. selve klagen over Dan Terkildsen. LINK TIL DET SVAR LUNDGRENS DAN TERKILDSEN GIVER 12-10-2020 TIL KLAGERS AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  Til advokatsamfundet. Kronprinsessegade 28. 1306….

Read More »

19-09-2020. KUN BILAG 240. se side 1 – 25 her.

Bilag 240. side 1-25. Fremlagt 19-09-2020. Til klagen over Lundgrens partnerselskab ved Dan Terkildsen. Bilag 240. med Bilag Y. Z. Æ. Ø. Å. AB. AC. AD. AE. AG. AH. AJ. og Bilag 7. fra sagen mod Jyske Bank for brug af svig og dokumentfalsk udført i ond tro. Framlagt af Philip Baruch 05-11-2018. i sagen…

Read More »
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk