Da vi blev besat af Jyske bank :-( og bedraget

Nu er det blevet 10. April 2019

HUSK EFTER EN DOM I VIBORG BYRET I OKTOBER

Så ved du om jyske bank can be trusted

🙂

KÆRE ANDERS CHRISTIAN DAM

Kan det VIRKLIG PASSE

Når jyske bank bedrager kunder, men ikke har opdaget det. Kan banken jo heller ikke rette fejlen Hjælp jyske bank Oplys AKTIONÆRENE om de vil hjælpe koncernledelsen, med at få øje på dette opslag, så vi ikke skal vente på en dommer stopper Danmarks anden største bank i at bedrage kunder

At vi skal stadig skal udsættes for dette her svig, du ved nok du er i ond tro ik Anders, og det mindst siden maj 2016

Når du som koncern direktør, for Jyskebank fastholder vi har ønsket og aftalt Bilag 1.
Rentesikring på 4.328.000 kr.

Nu vi siger Rentesikring Bilag 1. Alene er noget Jyske Banks ønsker, for at sikre jyske banks egne øknomiske interesser.

🙂
🙂
🙂

HER FORTÆLLER VI DET MEGET KORT, OG SÅ KUN LIDT AF SAGEN.

BILAG 1.

En #Rente #Swap fra 16-07-2008 på 4.328.000 kr.
startet 30-12-2008

/

Modtager Lånetilbud 06-05-2009 på 4.300.000 kr. hjemtaget 03-07-2009.

Et lån jyske bank i 2010 overvejer nedbragt, ved salg af grund

Grunden sælges ved tvang i 2012.

Jyske bank nægter at modtage provenuet, 2012/2015

Nykredit går ind og modtager provenuet i 2015

Lånet på 4.300.000 kr. nedbringes med provenuet.

Jyske Bank benægter medvirken til tvangssalg og dermed nedbringelsen, af lånet på de 4.300.000 kr.

Jyske bank har i hele perioden fortsat med at hæve de renter som oplyst i Bilag 1. Selv efter tvangssalg af byggegrunden

/

I dag hæver jyske bank stadig renter 5,32 % af ca. 3.000.000 kr.

Dette ved misbrug af BILAG 1. For et lån på 4.328.000 kr. som jyske bank ved Bilag 1. fastholder aftalt og optaget lån for.

/

Vi skylder i dag ca. 1.000.000 kr. På det lån på 4.300.000 kr. fra 03-07-2009

JYSKE BANK KALDER SIG FOR EN ANDERLEDS BANK

MEN OGSÅ FOR EN ÅBEN, REDELIG, HÆDERLIG, ÆRLIG & TROVÆRDIG BANK.

🙂
🙂

At jyske bank selv 10-09-2015 fremlægger en års opgørelse fra 31-12-2008 Bilag O.

Som manglede Bilag E.5 samt Bilag 29. ?

/

Hvilket kun kan ikke forklares, at her er der tale om bilags manipulation og bortskaffet bevismateriale.

Da dette Bilag O. kun indeholder oplysninger om 1. rente Swap den fra 16-07-2008 Bilag 1.

Men ikke !

Oplysninger om den rente Swap som blev aftalt og lavede 15-07-2008 Bilag E.5

Et bilag som Lund Elmer Sandager iøvrigt selv fremlage 🙂 10-09-2015

/

Så helt væk har det ikke været, og viser da også at advokaterne må have fået udleveret alt fra jyske bank, også det Bilag 29. Som lukker Bilag E.5

Men at LES nok ikke har ønsker, at retten skulle have kendeskab til Bilag E. 5 og Bilag 29.

🙂
🙂

BILAG 29 og Bilag 30
Er fremlagt 18. December af Adv.

Bilag 31. til 101.
Er fremlagt 28. December af os.

/

Retten gav 9. Januar 2019
Jyske bank / Lund Elmer Sandager advokater svarfrist til 19. Februar for bankens afsluttende bemærkninger

Vi bliver 22. Marts oplyst

At jyske bank er udebliver med bankens afsluttende bemærkninger.

🙂
🙂

Er det kun os der syntes at jyske Banks koncernledelse er pisse ligeglade med bankens kunder.

Også selv om det lykkes en enkelt som her, at optrævle bankens fundament.

🙂
🙂

Har Anders Dam lyst til at tale om dette her, og lade være med at bedrage os, eller vil jyske bank blive ved med at fastholde sin uskyld

Og trækker os til Viborg Byret 30. September 2019

For der at forklare hvordan kunder i jyske bank skal være helt klar over

At sådan handler jyske bank.

🙂
🙂
🙂

“Link til bilag i top og bund billeder”
https://facebook.com/pg/Gratis-kursus-i-jyske-bank-Sådan-laver-du-bedst-svig-lær-at-lyve-for-sjov-704647549936128/photos/?ref=bookmarks&mt_nav=0

🙂
🙂

At rentesikre / swappe er at bytte renter på et et bagvedliggende ens lån. Bilag 11. side 6.b som banken jo selv skriver.

A.
Uanset ingen i banken har talt med os om at lave en ny rente rentesikring 16-07-2008

B.
At bilag 1. Skulle være til et projekt, vi ikke engang selv har kendskab til 16-07-2008 🙂

C.
At bilag 1. Skulle være en rentebytte som startes 30-12-2008 uden vi er klar over vi vil bede om et lånetilbud 06-05-2009 og at vi vil benytte dette 03-07-2009

🙂

Anders Dam må da være bevist om at jyskebank driver er uredelig bankforetning, men ellers tal da med os

Og vis at jyske bank ikke er en snyder 🙂 “svindler”

🙂

Kom nu ud af busken, vær den første leder i jyske bank som indrømmer dokumentfalsk og bedrageri, så er vi kommet langt på 3 år.

ELLERS BENÆGT ALT VI SKRIVER

Din redaktør på jyskebank tv, ved nok hvad sagen handler om, 🙂 hvad med et debat møde på din egen tv kanal, tør du ?

Eller tør du stadig ikke ? Mødes
22227713

🙂
🙂

Fra finans.dk

“Det er set før. At Jyske Bank ikke bare lægger sig ned og giver kunderne ret i kritiske sager og juridiske tvister, selvom det koster lidt på imagekontoen”

Det må være derfor banken er kold over disse oplæg, som i flere år er delt

🙂
🙂
🙂

Hvorfor kan kun den DanskeBank’s ejere som AP Møller finde ud af at rydde op i bankens bestyrelse som efter bankens hvidvaskning.

Da jyske bank selv fik en millionbøde for hvidvaskning, fyrede bankens ledelse selv direktøren bag den skandale der ramte jyske bank, i deres hvidvasknings sag

Jyske bank har også fyret medarbejder der har flyttet rundt på kunders penge.

MEN NÅR DET KOMMER TIL KONCERNLEDELSEN SELV

Kan ingen se at de på vegne af jyskebank handler uetisk, umoralsk, i hele taget handler direkte i mod redelig bankforetning.

🙂
🙂

!

Da jyske Banks Koncernledelse og ordstyrende formand, af selv kunden blev orienteret om jyske banks mulige bedrageri, mod virksomheds kunde maj 2016

Vælger ledelsen at dels fortsætte bedrageriet, for derefter at give sig selv løn forhøjelse de efterfølgende år.

Og i samme periode vælger Koncernledelsen så at holde deres ejere, aktionærerne udenfor at ledelsen, nu ville fortsætte det bedrageri bankens Koncernledelsen og deres advokater mindst i maj 2016 DIRÆKTE er blevet oplyst foregår i jyske bank.

?

Hvorfor skrider ejerne af jyske bank ikke ind 🙂 !

Måske fordi ejerne som ATP syntes at det er i orden at jyske bank bedrager deres kunder, når bare den øverste koncern ledelse har stemt for det !

🙂
🙂
🙂

Når Koncernledelsen i jyske bank med CEO den længst siddende formand, der må have fået den fulde magt over Jyske Banks måde at skjule bedrageri mod kunde.

Ledelsen er siden maj 2016 opfordret til dialog uden for retten, men banken vælger ikke at ville hjælpe kunde hverken med undersøgelse, eller tilbud om at rette op.

🙂

Anders Christian Dam, skal selv vidne i jyske Banks svindel mod kunde, hvilket kunde har sagt siden 2016.

Efter som kunden siden 2016 har orienteret Anders Dam om bankens bedrageri mod virksomheden, skal Anders selv forklare dommeren hvorfor han som øverste leder ikke skred ind.

🙂
🙂

Vi skal huske at sige Jyske bank ikke er dømt i sagen, da den innu ikke er domsforhandlet.

Jyske bank og koncernen kan derfor sige de er uskyldige, men beviserne må siges at være faste beviser for groft bedrageri.

Vi har tilbudt at jyske bank, kan indrømme og undskylde alle oplyste forhold, men Koncernledelsen har stukket hoved i jorden, og fortsat det vi siger er bedrageri.

🙂
🙂

At sagen kun blev være 28-12-2018 efter 3 forgårende meget klare breve som er sendt til bestyrelsen, men da jyske bank koncernen valgte at fortsætte bedraget, blev vi lidt småsure. 🙂

Og fremlage derfor selv overfor domstolen, flere af sagens nu beviser for jyske banks SVIG / FALSK

🙁
🙁

Vi fremlage også 28. december 2018 flere beviser, bare for at modbevise de af jyske banks egne fremlagte påstande 10. september 2015, overfor retten.

Som at vi selv skulle have fundet på, at ville sælge en byggegrund i espergærde. ! Bilag E.1.

/

Hvor Birgit Bush Thuesen 07-01-2014 skriver.

“Jyske Bank har ikke aktivt medvirket til salg af grunden.”

/

At Jyske Banks Advokat Philip Baruch så i samme svar skrift fremlægger Bilag C.1

Jyske Banks advokater fra Lund Elmer Sandager må da være ret så dumme.

Siden advokaterne fremlægger dette Bilag E.1, der tydligt viser banken ikke vil tage deres ansvar, uanset banken også samtids fremlægger, bevise for det modsatte.

Se Bilag C.1 “vores Bilag 49”

Vi fremlægger så 28-12-2018 Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. for at vise der er tale om TVANG

“Må så være frivillig tvang.”

!

Selv om banken selv, har fremlagt
Bilag C.1 Fra 26-10-2010
og dermed vil nedbringe det underliggende lån i Nykredit som jyske bank har givet Oprykkende pant

Ses på Bilag 60. Fra 20-05-2009 Det står tydligt at jyske bank er anmelder Nykredit oprykkende pant, ? På 4.328.000 kr. ?

MEN DER FINDERS INTET LÅN

Nykredit bank har meddelt jyske bank i Bilag AG fra 06-05-2009 på side 4/6

“det tidligere tilbud / pantebrev er hermed bortfaldet” der henvises til Bilag Y. hvor det på side 3/6 tydligt fremgår at tilbudet udløber 20-11-2008.

🙁
🙁

Så når jyske bank, i retten 05-11-2018 stadig fastholder Bilag 1.

Og nu selv fremlægger og bruger et Bilag Z. som jyske bank selv har rettet i, “SE BILAG 88.

Og har brugt dette nu rettet Bilag 88. 15-04-2009 selv om det var udløbet 20-11-2008 samtidig med tilbud Bilag Y. og de begrænset fuldmagter der kun var aftalt for Bilag Y. var udløbet.

Nå Philip Baruch fremlægger BILLAG som disse, kan Advokaten næppe være i tivl om at, her er der tale om fuldmagts misbrug, for at jyske bank skal opnå en Uberettet gevinst og give os et tab.

🙁

Bilag Z. Æ. Ø. Å og Bilag 2. 5. 6.a samt Bilag 7.

Alle bilag fra 10-07-2008 som er lavet klar, i så fald vi ønskede at hjemtage lån efter tilbudet Bilag Y. og det senest 20-11-2008 hvor det udløb.

Hvilket jyske bank er helt bevidst om, og derfor også sat en streg ved.

“Lånet skal udbetales 20-11-2008”

/

Se envidere aftaleloven, om afslutning af aftaler.

§ 2. Har tilbudsgiveren fastsat en frist for antagelse af tilbudet, må antagende svar være kommet frem til ham inden fristens udløb.

§ 4. Kommer antagende svar for sent frem, anses det som nyt tilbud.

§ 7. Tilbud eller svar, som tilbagekaldes, er bortfaldet, såfremt tilbagekaldelsen kommer frem til den anden part forinden eller samtidigt med, at tilbudet eller svaret kommer til hans kundskab.

Hvornår er det ond tro 🙂
Det har det været i mange år.

/

Men så rentebytter jyske bank dette påstået lån fra Nykredit med jyske bank, som det tydligt også står i Bilag 30. fra 19-02-2010

🙂

Det af Lund Elmer Sandager fremlagte Bilag K. Også med dato 10-07-2008, ses stadig fremlagt for at manipulere med aftale datoer, og er ikke fra denne dato

Bilag K, har Nicolai Hansen lavet 19-05-2009

Ved at genbruge det udløbet Bilag 7. “Udløb 20-11-2008”

/

De før nævnte bilag der alle er lavet 10-07-2008 og som jyske bank nu bruger imod os, for på den måde at understreg 05-11-2018

At jyske bank i handelig viser at banken uredeligt, bruge selv misbrugte fuldmagter, og rettet bilag, i et nyt forsøg på at skjule det faktisk er et bedrageri jyske bank har gang i.

🙂
🙂

Så da jyske bank Nicolai Hansen forsikrerede os, at bilagende alle dem fra 10-07-2008

Kun ville blive brugt hvis vi hjemtog det lån på 4.328.000 kr. I Nykredit som vi var blevet tilbudt 20-05-2008 ved bilag Y.

MEN

NICOLAI HANSEN LØJ

Ligesom jyske bank medarbejder iøvrigt gentagende lyver, som vi kan bevise det er sket siden 2008.

/
/

CASPER DAM OLSEN løj
09-01-2012 Bilag D.

Hvor Casper Dam skriver det BAGVEDLIGGENDE lån (til SWAPPEN) er omlagt “lavet om”

/
/

Og som Advokat Morten Ulrik Gade lyver
At vi har et bagvedliggende lån til Bilag 1.

/
/

At vi i 2013 efter modtagelsen af Bilag 61. 18-06-2013
Hvor Birgit Bush sendte os til afvikling grundet Bilag 1.

Her var det nær ende med selvmord, tanken blev overvejet, hvilket ikke kan tilgives.

Vi fik et møde i stand med Jyske Bank Helsingør, i 2013 og på dette tidspunkt var Carsten helt i knæ psykisk, hvilket bankens stjerne Casper Dam Olsen var klar over.

Og Bilagende 93. 94. 95. 96. 97. Understøtter det langt sygdomsforløb efter en hjerneblødning i 2009

På mødet deltager Søren Nav som er den mest ærlige advokat vi her har til at hjælper os, Søren forsøger at få Anette Kirkeby til at slette Bilag 1.

Men det ville jyske bank ikke.

På trods af jyske bank viste at vi aldrig har lånt 4.328.000 kr. noget sted,

/
/

Og som Birgit Bush Thuesen lyver om at banken ikke har medvirket til salg af bybjergvej 45. Og hun derfor nægtede at oprette en deponerings konto til provenuet.

/
/

Og som bestyrelses medlem og Advokat Philip Baruch lyver

At vi har et bagvedliggende lån til Bilag 1. Men også lyver for retten at Bilag E.5 bare er byttet ud med Bilag 1.

Og skjuler samtids stadig at Bilag E.5 er lukket Bilag 29.

Og skjule også overfor retten, at der aldrig har været noget lån Bilag 28. og derfor kan der jo heller ikke være omlagt noget lån som Bilag D.

🙂

OG DER ER MEGET MERE

🙂

Dette her bør jyske bank ikke udsætte nogle for, men alligevel blive banken ved og ved og ved.

MEN NU ER DET LEDELSEN SOM VÆLGER AT BEDRSGERI ER VEJEN

🙂
🙂
🙂

Hvorfor vil jyske bank ikke tale med os ?

Vi skulle mødes og så grine sammen

🙂

Lige som da efter
jyske bank spærrede alle vores konti for at tvinge os til at underskrive 2 salgs fuldmagter, uden advokat forbehold i forbindelse med jyske banks rådgivning.

Se Bilag 56. 79. 80. 83

Og da vi skulle hente en bil på Fyn
Dengang banken en fredag nægtede at give os vores penge og oplyst vi måtte tale med banken på mandag om hvorfor vi ikke kunne får en krone udbetalt af vores penge.

Jyske bank sender en medarbejder som reddede problemet, og mødte os på Helsingør station men en Bank Check

Hun “navn undladt” sagde da også at Carsten så helt fin ud, 🙂 og hentyde til at Carsten oplyste tidligere at være gasblå i hoved 🙂 og ved at eksplodere 🙂

Det var gået over, så grinede lidt, jyske bank reddede den dengang

Og det husker vi osse

🙂
🙂
🙂

Midt i denne ondskab siger vi stadig

Kære Anders

Vi du og resten af ledelsen ikke godt, være søde ikke at bedrage os mere

Det er faktisk ikke særlig morsomt

Jyske bank her rækker vi en hånd ud til jer, vi er kun mennesker og fatter ikke en meter.

Skulle vi ikke mødes, eller kunne jyske bank og vores advokat ikke forsøge at få fremrykket domsforhandlingen.

Så det bliver før retten holder sommerferie, og kan få den dom hurtigt.

VI ER JO KLAR

🙂
🙂
🙂

Syntes det er blevet lidt være
Men vi kunne stadig mødes og grine sammen

Det koste kun at jyske bank kommer frem med lappen, og taler med os.

Vi ønsker ikke krig
Da vi af natur, ser det morsomme.

Vi ønsker altså ikke denne sag, men vi er jo imod en bank som har en anden holdning til sandt eller falsk end vi har.

LAD OS NU MØDES

🙂
🙂
🙂

Beviser Bilag 28. – 101.

som 28-01-2019 er sendt i kopi DIRÆKTE til CEO Anders Dam Silkeborg, for uddeling til hvert enkelt medlem af bestyrelsen, i så fald Philip Baruch skulle have glemt at oplyse den øvrige ledelse, at vi selv 28-12-2018 har fremlagt retten beviser for SVIG / BEDRAGERI

som vi fra start har bet vores advokat fremlægge sagen i byretten

Så når hovedforhandling sker i Viborg byret BS 1-698/2015

  1. September og 1. Oktober 2019

🙂

Er det med vores holdning, om at Anders Dam sammen i forening med den samlede jyske banks koncernledelse, står bag koncernes fortsættelse, af mange års groft bedrageri imod lille erhvervskunde i banken.

🙂

Flere af Jyske Banks ansatte har sammen, gjort det muligt for ledelsen at kunne fortsætter bankens arbejde med at bedrage kunde i årevis.

Jyske Banks ledelse, har ikke selv nogle kommentar til bankens fortsatte bedrageri, og vil først svare i retten når de indkaldes.

Kom nu frem Anders tal med os
Forklar hvorfor du ikke ville regerer, på de oplysninger om muligt bedrageri tilbage i maj 2016

🙂
🙂
🙂

HVIS JYSKE BANK VIL HAVE ÆNDRET ELLER TILFØJET NOGET.

Kontakt os på 0045 22227713

Eller hvis jyske bank PLUDSELIG !

A.
Har en båndoptagelse 16-07-2008
Hvor vi aftaler en ny rentebytte Bilag 1. en rentesikring fra 16-07-2008

B.
Vil benægte at Nicolai Hansen jyske bank Hillerød afdeling, 10-07-2008

Da #NicolaiHansen fik lokkede kunde til at underskrive den stribe bilag, som nævnt længer oppe.

Da Nicolai Hansen forklarede at han bare lavede papirer klar, hvis vi hjemtog det tilbudte lån 4.328.000 kr. Ellers ville jyske banken ikke bruge papirerne.

/

Som vores fremlagte
Bilag 2. 5. 6A. 7.

Og jyske banks fremlagte
Bilag F. en af mange sikkerheder se Bilag 78

At der er tale om kraftig overpant og silkerheder, for at binde os på hænder og fødder, kan der næppe være nogle tivl om

🙁
🙁

Bilag 7. som #PhilipBaruch iøvrigt selv fremlage 10-09-2015 som Bilag K. med dato 10-07-2008

Selv om Bilag K.er et nyt bilag fra 19-05-2009, og er en genbrugt fuldmagt der udløb 20-11-2008 for et tilbud Bilag Y.

Dette undlader Lund Elmer Sandager advokater at fortælle retten, og retten kan kun se Bilag K som fra 10-07-2008

Bilag Y. Er et tilbud fra Nykredit sendt til jyske bank, 20-05-2008 og som en ansat ovenikøbet har sat en streg ud for “Skal hjemtages senest 20-11-2008

🙂

“Skanner den kladde på vist 42 sider plus bilag, som vi har lavet til vores advokat, op til 18-12-2018, her er der på aml. Dansk forklaret.”

🙂
🙂

BILAG G. og H.
Fra Lund Elmer Sandager advokater begge Fra 11-05-2009

Som er fremlagt 10-09-2015
Altså før vi viste at koncernen løj om lånet på 4.328.000 kr. I NYKREDIT som angiveligt

Forhøjer Sikkerheder og pant
Kun 5 dage efter Nykredit skriver et tilbud til et andet projekt, som ikke er hverken accepteret eller hjemtaget.

Hvilket vi vil bede Nikolai Hansen BEKRAFTE i retten når vi i tidsligne gennemgår bilag med de enkelte vidner.

Så når vi beder Nicolai Hansen svare på

Om det er sandt at han 10-07-2008
under forgiven at jyske bank kun vill bruge bilagende, fra denne dato hvis vi hjemtog det tilbudte lån efter Bilag Y. Fra 20-05-2008

Så regner vi ikke med nogle af de ansatte i jyske bank husker noget som helst.

🙂
🙂

HAR JYSKE BANK NOGLE BILAG

ELLER UDTAGELSER SOM KONCERNEN IKKE VIL ERKENDE

🙂
🙂
🙂

Her skriver Jyllands posten. I hedge sagen hvor 10.000 kunder blev snydt

“Jyske bank kan dokumentere, at der er givet individuel rådgivning ved bilag, båndoptagelser og/eller vidner.”

omkring 4 og en halv måned efter mødet blev afholdt, anmodede Jyske Bank og Kromann Reumert om at få dette citat fuldstændigt fjernet fra det udarbejdede mødereferat.

“Hvis vi mener, at det skal pilles ud, er det FORMENTLIGT fordi, at vi aldrig har sagt det,” udtaler Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank i dag til Jyllands-Posten.

Jyske Bank ønsker dog ikke kun at ændre i, hvilke udtalelser deres advokater er kommet med, men ønsker også at få tilføjet et udsagn til forbrugerombudsmand Henrik Øes udtalelser.

JYSKE BANK VIL BESTEMME 🙂

🙂
🙂
🙂

Da vi mødtes første gang med vores nye advokat 16. April 2018
spurgte han hvilken vidner vi ønskede indkaldt, og vi oplyser straks disse 2 fra Jyske Banks Koncernledelse.

Vidne nr. 1.

Anders Christian Dam ordførende formand, og er oplyst løbende af kunde om jyske banks bedrageri imod virksomhed siden 2016, samt at bedrageriet er forgået siden 2008

/

Hvis CEO Anders Dam ikke selv kan forstå hvorfor vi gerne vil i dialog, selv efter det omfattende bevismateriale er fremlagt koncerndirektionen og domstolen, kan det næppe være studenterhuen som trykker.

/

og

Vidne nr. 2.
Philip Baruch bestyrelses medlem og advokat med speciale i ledelses ansvar

I retten skal vidner svare på spørgsmål til bilag.

Også Nicolai Hansen & Casper Dam Olsen som i dag er flyttet til Hillerød erhverv, og som hjalp til fra starten

🙂
🙂

Se mere på www.banknyt.dk
Brug links fra billeder.

/

Her finder du skriv der er flere år gammel, hvor svindlen mod kunder er blevet opdaget men pakket ind.

Nu skriver vi det bare mere præcist
JYSKE BANK SYNTES DYBT KRIMINEL

🙂
🙂

Disse nævnte bestyrelses medlemmer, støtter alle at jyske banks udførte og fortsætte bedrageri, imod kunde for at gøre AKTIONÆRE som ATP tilfreds

Den bestyrelse er

SvenBuhrkall

KurtBligaardPedersen

RinaAsmussen

PhilipBaruch

JensABorup

KeldNorup

ChristinaLykkeMunk

HaggaiKunisch

MarianneLillevang

Koncerndirektionen

AndersDam

LeifFLarsen

NielsErikJakobsen

PerSkovhus

PeterSchleidt

🙂

Taler vi om nogle simpel forbrydere der ved en kriminel organisation leder jysk bank.

Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol 30-09-2019

FØLG SAGEN BS 1-698/2015

Husk der kommer først en dom efter hovedforhandlingen skutter 1. Oktober.

🙂

Jyske bank havde afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den fremsendte overfor retten 28-12-2018 og nu i sagen fremlagte vidneforklaring.

Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018.

Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag.

🙂
🙂

ATP #PFA #GF har samme værdigrundlag som Jyske bank

Vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank, skriver GF forsikring.

Husforsikring Bilforsikring
Samarbejdspartnere

Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for “god skik”. Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch

🙂

Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank.

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere

EDC #RealMæglerne #BoligOne

Nellemann Leasing

Pension & #Forsikring

AXA Partners #CodanForsikring

GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension

🙂

MortenUlrikGade

PhilipBaruch #LES

KristianAmbjørnBuus-Nielsen

LundElmerSandager

Nykredit #Loan #Fraud

CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen

AnetteKirkeby #Bankdirektør

SørenWoergaaed

BirgitBushThuesen

jyskebank

#Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank.

Jyske banks fundament er

GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING

Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som

§ 1. Styk 4. og Styk 5.
Kopi herunder. ( altså her underliggende.)

🙂

Vedtægter
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken 🙂

🙂

Hvis du tror vi lyver så er der 100 vis af bilag det ikke er blevet delt INU 🙂

Er vi bare en af “hvor mange ?”
Er dette en ond drøm ?

🙂

Kære ledelse i jyske bank
Anders Christian Dam

Har du ikke 1 Time så kan vi mødes, der må jo være noget galt et eller andet sted,

Og tager vi fejl

Så siger vi undskyld, og hæver sag og holder op med at brokke os.

Vi syntes altså ikke dette her er morsomt

HVAD HAR VI DOG GJORT JYSKE BANK SIDEN KONCERNEN HAR VILLE DRÆBE OS. “Øknomisk”

/

Skal vi også passe på ikke at blive skudt ned 🙂 vi har sikkert os at sagen stopper ikke, retten er meddelt fuldmagt er givet hvis en lastbil måtte køre ind i nogle af os.

Vi prøver se det sjovt Anders Dam
Men det er det ikke

Jyske bank i skulle faktisk skamme jer, at behandle jeres kunder som os

Vi ved i er ligeglade fordi banken er så stor at denne småkritik praler af.

Men hvad hvad skal vi ellers lave frem til 30. September nu i ikke gider svare os

/

Skal nok sætte bilag ind på de hjemmesider vi deler vores fortvivlet desperation på, så det ikke er så tørt

🙂
🙂

Anders Dam er du manden son bestemmer i jyskebank ?

SÅ RING OG TAL MED OS
HJÆLP OS NU

Hvis du Anders Dam bare mener det er en fejl, er du så den rette til at løse opgaven og rette op, start med at indrømme.?

Mvh Storbjerg Erhverv
22227713

søvej 5
3100 Hornbæk

Links til bilag / billeder
https://facebook.com/pg/Gratis-kursus-i-jyske-bank-Sådan-laver-du-bedst-svig-lær-at-lyve-for-sjov-704647549936128/photos/?ref=bookmarks&mt_nav=0

/
/

Men hvad siger

Regeringen #Staten #Statsministeriet #Domstolsstyrelsen #Politiet #Statsadvokaten #Dommeren #Finanstilsynet #Folketinget #Aktionærforeningerne

Til at store Danske banker som jyske bank udsætter kunder for bevidst fortsat svig / bedrageri.

ER DET NORMALT AT DANSKE BANKER BEDRAGER KUNDER

BEDRAGER BANKERNE OGSÅ STATEN SOM BRUGER BANKERNE

🙂

FØLG SAGEN BS 1-698/2015

  1. September og 1. Oktober 2019 i Viborg byret

Spørgsmål til sagen 22227713
Jyske bank 89898989

🙂

Søg find ud af hvor mange der i jyske bank sammen i forening står bag bedrageri, eller kender til bedraget og dækker over the chrime.

Hvad siger #Bestyrelsen i #jyskebank til svig mod kunder ?

Kunde spørger ledelsen

SvenBuhrækall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensBorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #JohnnyChristensen #MarianneLillevang #AndersDam #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Om det er i orden at jyske bank lyver for kunder, som er bevist

HaggaiKunisch

Bank #AnderChristianDam

Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed

Realmaeglerne & #jyskebank

Finance #Share #Stock #Sale

dkfinans #valg #dkpol #JyskeBank #AndersDam #dknyheder #Politidk #Regering #Samfund #bank #aktieforening #share association
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk