11-10-2019 HVORFOR TROR VI JYSKE BANK HAR BESTUKKET VORES ADVOKATER I LUNDGRENS.

Bestikkelse i de store Danske banker, syntes at være grunden til bankernes enorme magt, og når Danske advokater sælger deres hæderlighed for højst bydende bank, har bank kunde ringe chance for at få krimielle banker som jyske bank straffet

Har RØDSTENEN ADVOKATER noget at sige til deres forsvar, når deres tidligere klient beskylde Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, for at have løjet og modarbejdet, at deres klintets påsttande mod jyske bank for millionsvindel, blev fremlagt for retten.

Måske Rødstenen advokater vil have kopier af breve og mails, over det som Rødstenen er blevet bet om at fremlægge, klienten må have en anden advokat til at spørge Thomas Schioldan Sørensen, om Rødstenen advokater har fremlagt deres klintets påstande, da Rødstenen advokater nægtede at svare klienten.

NU ER BÅDE RØDSTENEN ADVOKATER & LUNDGRENS ADVOKATER UNDER MISTANKE FOR AT HAVE MODTAGET BESTIKKELSE, AF DEN DANSKE BANK “JYSKE BANK” FOR AT TILBAGE HOLDE KLIENTENS SVIG PÅSTANDE, MOD JYSKE BANKS LEDELSE OVERFOR RETTEN

HUSK LUNDGRENS ADVOKATER FIK SAGRNS BILAG 5. FEBRUAR 2018.

4. September 2019 Sagen mod Jyske Bank A/S spidser til. - No one can want to prohibit a customer, from presenting to the court that this is fraud. and then the sanity has only grown, as the board has covered the scam, though several attorneys have helped cover up the fraud. - Vil vores advokat ikke fremlægge vores påstande, som vi siden 2016, har fremlagt den for vores advokater. ER DER FORDI KLIENTENS ADVOKAT IKKE VARETAGER KLIENTENS INTRESSER. Fremlægges klientens påstande ikke for retten i et endeligt påstandes dokument, er dette til skade for klienten. Og klientens advokat har ikke opfyldt sin forpligtelse over for klienten. - - Og klienten har selv over for Jyske Bank og "Domstolen" altså over for retten 3. og 25. januar 2018, oplyst om sagens ændring, og tilføjet med udvidelse af påstande efter retsplejelovens § 358 Klienten der kun er elektriker har selv måtte forsøge at sætte sig ind i love og regler, uden at være klædt på, efter som klienten ikke er hverken er boglig uddannet, og iøvrigt ret dårlig til at formoleret sig. Ja faktisk også ordblind. - Så det er derfor afgørende at når nogle kunder / klienter i Danmark ansætter en Advokat Så er det af afgørende retssikkerhed og betydning for klienten at klienten stole 100 % på at Advokaten gør det som klienten deder deres advokat om. - - Her i sagen har klientens advokat kun frem til nu fremlagt at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Ikke at Jyske Banks Koncernledelse i mindst 152. dage forud for Bilag 30. 18-10-2016 hvor Nykredit indrømmer Der findes intet lån på 4.328.000 kr. I Nykredits arkiver. - Vedr. det af klientens fremlagte for retten 18-09-2018 og 18-12-2018 Klientens advokat skriver intet til retten om. A. Hvordan klienten har, måtte kæmpe også mod Nykredit der som hovedaktionær i Jyske bank nægtede at svare klienten, på spørgsmålet om det påstået lån i nykredit på 4.328.000 kr. var blevet optaget, og hvornår det i given fald var optaget.. B. Ej heller har, kunne få oplyst, om dette påstået underliggende lån4.328.000 kr. for en rente swap, er blevet omlagt, og en dato for anlæggelse. - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten. C. At klienten ikke har lavet nogle aftale om Bilag 1. der er lavet 16-07-2008 og sideløbende med den aftale Klienten har godkendt 15-07-2008 Bilag E. Side 4. & 5. D. At den aftale klienten godkendte 15-07-2008 Bilag E. Side 4. er lukket 30-12-2008 - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten . E. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag E. Side 4. "hvis klienten valgte at hjemtage, og hjemtager lånet der er blevet tilbudt 20-05-2008 på de 4.328.000 kr. Bilag Y. F. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag 18. A er lukket 30-12-2008 / / / Sagen har er af særlig alvorlig karakter, eftersom det er en stor Dansk Bank Jyske Bank A/S der ved Philip Barup bestyrelses medlem i jyske Bank, fra Lund Elmer Sandager advokater har løjet over for retten Har talt usandt for retten Har tilbageholdt tilbageholdt beviser for at skuffe i retsforhold. Har talt usandt over for pengeinstitutankenævnet 328/2013 Har brugt og fremlagt manuplirert og dermed falske beviser. - Dette har aldrig vært klientens ønske, men klienten kæmper imod Danmarks nok største svindler Jyske bank. Og her bruger bankes bestyrelse alle kneb for at skuffe i retsforhold. Som at nægte at udleverer beviser, men bevist tilbageholde beviser. Det har til August 2019 alene været Klienten og kunden i jyske bank der har kæmpet imod giganten, og deres mange advokater og venner af Jyske Bank. - - DET HANDLER OM RETSSIKKERHEDEN NÅR DE STØRSTE VIRKSOMHEDER I DANMARK Som LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER & JYSKE BANK A/S ENTEN LYVER OVERFOR RETTEN - LAVER BEDRAGERI ELLER BARE SVIG, SVIGAGTIG OPTRÆDEN, SOM DET FREMLÆGGES, AT JYSKE BANK GØR DET. OG AT KONCERNLEDELSEN VED Ceo Anders Christian Dam MINDST SIDEN 19. MAJ 2016 HAR VÆRET VIDNE OM DET. Se fremlagte BILAG 80. & 81. - BILAG 30. SOM ER FRA 18-10-2016 Først herefter lykkedes det at få bekræftet at Jyske Bank A/S har tilbageholdt oplysninger omkring, at der ikke findes noget, underliggende lån 4.328.000 kr. som Jyske Bank Har påstået i hele retsforløbet siden 2013. Se Bilag 29. A fra19. febuar 2010 - ALTSÅ: Jyske Bank A/S Jyske Banks Advokater "Morten Ulrik Gade" Lund Elmer Sandager Advokater Koncernledelse / bestyrelsen i Jyske Bank A/S "Anders Dam" Har alle sammen i 152 dage fortiet forhold Som at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Bilag 30. Og at den godkendte swap fra 15-07-2008 Bilag E. side 4. til dette lånetilbud på 4.328.000 kr. Bilag Y. er lukket 30-12-2008 Bilag 18.A. - Jo CEO Anders Dam skal indkaldes for at bekræfte. At i 152. dage haft viden om at der ikke fandtes noget lån i Nykredit på 4.328.000 Kr. Før det lykkes Sagsøger 18-10-2016 at få Nykredit til at bekræfte at at jyske bank har udsat kunde for svig. - / DET ER VORES SAG DET ER VORES PÅSTANDE DET ER VORES BEVISER DER SKAL BRUGES DET ER DE VIDNER VI FINDER VIGTIGE FOR SAGEN SOM SKAL INDKALDES. Er gentaget mange gange. / Hvilket er. VIDNE LISTEN 1. Anders Christian Dam. Jyske Bank. 2. Philip Baruch. Lund Elmer Sandager. 3. Morten Ulrik Gade. Jyske Bank 4. Nicolai Hansen. Jyske Bank 5. Casper Dam Olsen. Jyske Bank. 6. Birgit Bush Thuesen. Jyske Bank. 7. Jeppe B Rasmussen. Helsingør kommune. 8. Mette Egeholm Nielsen. Nykredit. 9. Peter Sørensen. ADVOKAT som ven og har vidne om sagens tidslinje. / / Har du iøvrigt brug for en advokat, der har rimelig priser, er ærlig så anbefaler vi Advokat Peter Sørensen Lindevangsvej 33. 2950 Vedbæk / / - Til LES dk. Når Henrik Høpner Partner, advokat (H) fra Lund Elmer Sandager er nævnt på banknyt Så er det for at de advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager, så Som Philip Baruch, der har løjet i retsforhold, skulle spørge Henrik Høpner, om det er strafbar lovovertrædelse at lyve i retsforhold. - Altså Philip Baruch skulle blot søge sin kollega Henrik Høpner om hjælp, og spørge. - 1. Må man lyve for retten som Lund Elmer Sandager har løjet overfor retten i sagen BS 1-698/2015 2. Må man fremlægge bilag der er rettet i, efter ubderskift, uden at oplyse dette over for retten. 3. Må man skjule aftale bilag overfor retten, som har relevans for belysning af sagen. 4. Må man fremlægge bilag som, Bilag O. årsopgørelse 2008 der ikke indeholder, aftale bilag eks. af 15-07-2008 Bilag E. Side 4. som lukkes 30-12-2008 Altså uden at oplyse bilaget er manipuleret, hvilket Philip Baruch vidste, eftersom Philip selv fremlagge det Bilag E. Side 4. Som er fjernet på bilag O. 5. Må man over for retten oplyse at et bilag E. Side 4. Fra 15-07-2008 blot er byttet ud med et Bilag 1. Fra 16-07-2008, og samtidig skjule sandheden overfor retten som at Bilag E. Side 4. Lukkes 30-12-2008. 6. Må man fremlægge en fuldmagt der er udløbet 20-11-2008. Bilag K. Der er et genbrugt bilag, "en ny fuldmagt fra 19-05-2009 til et andet tilbud" og så overfor retten oplyse at bilaget er aftalt 10-07-2008 Altså uden at oplyse retten at det originale Bilag 7. Som udløb med tilbudet Bilag Y. 20-11-2008 blot af Nicolai Hansen er blevet genbrugt for, som Nicolai Hansen sagde, så slap han for at lave et nyt. Bilag 7. Er udløbet 20-11-2008 for tilbud Bilag Y. Bilag K. Er fra 19-05-2009 for tilbud Bilag AG. - - DET ER HVAD KLIENTEN SIGER AT DERES ADVOKAT SKAL BRUGE Altså fremlægge faktiske oplysninger i påstandsdokument Så skal klientens advokat naturligvis ikke skrive at Lundgrens ikke må bruge disse påstande, og ikke må bruge ord som Svigagtig optræden "svig og falsk" da det vil være mod god advokatskikk at skrive. Det er klientens påstand som advokaten skal hjælpe med at frembringe over for retten, klientens advokat skal ikke fjerne klientens påstande. - Og påstå der bare skal skrives der ikke findes noget lån, som Mette Egholm Nielsen Nykredit skriver 18-10-2016 Altså ikke at ledelsen ved CEO Anders Dam fortier sandheden i perioden 19. maj 2016 Og frem til det, efter 152 dage lykkedes at få Nykredit til at indrømme, der intet lån findes på 4.328.000 kr. 18. September 2016 Bilag 30. - - Kunde fanger jyske bank i millionsvindel. Spørgsmål rettes til Jyske Bank 89898989 Storbjerg. 22227713 - HUSK DER ER BARE SJOVT OG ET KONTAKT FORSØG TIL KONCERNLEDELSEN. Jyske Banks Koncernledelse Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - - The Danish bank, Jyske Bank, chose not to stop fraud against the bank’s customer, despite the board’s knowledge of fraud least since May 2016

HVORFOR TROR VI JYSKE BANK HAR BESTUKKET VORES ADVOKATER I LUNDGRENS.

TIL AT FÅ LUNDGRENS AT MODARBEJDE, VORES ALTSÅ DERES KLIENTS PÅSTANDE MOD JYSKE BANK FOR SVIG, IKKE BLIVER FREMLAGT FOR RETTEN.

SUND FORNUFT ER AT TALE SANDT, HVILKET JYSKE BANK KONCERN HAR STORE PROBLEMER MED.

Har Anders Dam og den øvrige ledelse i jyske bank, ikke mindst siden maj 2016, vist at sagen mod jyske bank handler om Bedrageri “SVIG”, og at kunde har måtte skiftet advokat febuar 2018, netop til Lundgrens, efter Rødsten advokater var gået bag ryggen af deres klintet, og også modarbejdet at klintens påstande mod jyske bank for svig og falsk blev fremlagt, selv om Rødstenen skrev svig i stævningen, tilbage i 2015.

Men efter jyske Banks kunde fremlægger masser af beviser for svigagtighed, vil ingen fremlægge ordet SVIG.

Viste koncernenledelsen i jyske bank så ikke, at kundens advokat der var Lundgrens advokater, og der for kunden, skulle fremlægge sagen mod jyske bank i retten, efter det SVIG og FALSK / (BEDRAGERI og DOKUMENTFALSK), som kunden gentagne gange har oplyst til Jyske Banks koncernenledelse, er sagen.

Altså før jyske bank efter marts 2018 retter henvendelse til Lundgrens advokater, og tilbyder advokat virksomheden en million opgave.

Jyske Banks vedtægter paragraf 1.

§ 1.

Stk. 5:

Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger.

Er BESTIKKELSE bankens holdninger. Eller er det bare en fejl. 🙂 som ligner bestikkelse.

Jyske banks ansatte som Nicolai Hansen, ser intet forkert i at lyve overfor bankens kunde der ligger syg efter en hjerneblødning, som her i 2010 bla. Skriver du har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit.

Bagefter skriver Casper Dam Olsen i 2012, at det bagvedliggende lån, er lavet om, altså omlagt, Casper Dam Olsen vil bare helst bruge de ord han har lært i jyske bank, for at omlægge lån.

Der er bare et mindre problem. Kunden opdager at jyske bank og deres advokater lyver.

Der findes intet lån på 4.328.000 kr. I NYKREDIT, og det er ikke muligt at omlægge lån der ikke findes.

Måske misforståelser vi jyske banks redelige hensigter, slet ikke var ment som at tilbyde bestikkelse, af vores tidligere advokat Lundgrens.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Jyske Bank Boxen

Anders Dam gå af, og tag du resten af ledelsen med, de er lige så meget skyldig som dig, i at vi kunder udspikoleret udsættes for bankens fortsatte SVIGAGTIG OPTRÆDEN, eller tager vi fejl. ? Ring 22227713. Anders Dam og indrøm da, at i jyske bank laver svigforretninger imod bankens kunder.

JYSKE BANK GØR VEL DET BANKEN ER BEDST TIL. DETTE HER ER EN GENTAGELSE AF VORES ANMODNINGER TIL AT MØDES.

Vi forsøger at forklare, hvordan vi opfatter sagen, og ser jyske bank som en dybt kriminel organisation, styret af den samlede bestyrelse i foreningen.


Husk at ord blind ikke er det samme som at være dum.

/

Når Lundgrens ved Dan Terkildsen flere gange, har sagt at han syntes vores bil reklame er alletiders, og eksempelvis direkte 13. August 2019 siger at han tager hatten af for det, og siger det er rigtig godt gået, SÅ ER DET GRATIS AT SIGE.

Og samtidig nægter Lundgrens advokater at fremlægge de påstande som der eksempelvis står på bilen.

/

DERFOR SYNES DER AT VÆRE TALE OM BESTIKKELSE, SOM VI SYNTES AT FORSTÅ DET.

Vi mener at det sker efter straffelovens bestemmelser.
Straffeloven § 299

https://danskelove.dk/straffeloven/299

/

Denne her ejendoms handel mellem Blackstone og Jyske Bank for 600.000.000 kr. 600 millioner. har Anders Dam vel selv været med til.

Mon ikke også Anders Dam selv i forbindelse med salget som er sket i “underskrevet” juni 2018. har kontaktet Lundgrens advokater, for om de kunne lave en aftale, underforstået at Lundgrens advokater så ville modarbejde vores sag for svig mod jyske bank.

https://lundgrens.dk/lundgrens-har-ydet-juridisk-bistand-til-jyske-bank-i-forbindelse-med-en-trecifret-millionhandel

/

Det må sige sig selv, at når Lundgrens advokater, bliver fodret af jyske bank A/S, som en fugl, kan Lundgrens naturligvis ikke samtidigt med, fører vores sag mod jyske bank for svig og falsk.

🙁

Artiklen som Lundgrens advokater på deres egen hjemmeside, referencer til 21. Juni 2018. er her.

https://m.ejendomswatch.dk/article/10704331

/
/

Vi blevet mere og mere overbevist om at det svig, som jyske bank udspikoleret udsætter os kunder for, er helt bevidst og uhæderligt udført, og at det nu sker i forening med jyske banks bestyrelse bag.

Og at det er ledelsen, der har krævet at bankens ansatte ned af i systemet, udsætter deres kunder for helt bevidst og målrettet dårlig rådgivning, for at jyske bank kan tjene mest muligt.

HER SMUTTEDE DET SÅ FOR BANKEN, JYSKE BANK VALGTE DET FORKERTE OFFER.

Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?

🙂
🙂

MED DIALOG OG SAMTALE, VILLE DISSE MANGE OPSLAG IKKE VÆRE AT FINDE.

MEN JYSKE BANK ER JO EN ANDERLEDES BANK
OG DET ER VI HELDIGVIS OGSÅ.

Derfor vil vi gerne i kontakt, og have dialog med ledelsen i jyske bank, desværre ønsker koncernenledelsen på ingen måde at have lysten til at tale med os.

Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?
Anders Dam og Philip Baruch I kender til at nedkæmpe jeres offer, men her er en fisk som svømmer mod strømmen, lige som havKatten

/

Uden dialog bliver vores historie, om at blive bedraget af jyske bank, forsøgt fortalt på en anderledes og sjov måde, og mon ikke bestyelsen i jyske bank, også syntes at dette er ganske morsomt, ellers ville Ledelsen næppe blive ved med at holde fast i bankens Bedrageri mod deres kunder.

/

Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?

At vi skriver som vi gør, skyldes at ingen vil tale med os, og at vores påstande praller af på koncernenledelsen, skyldes vel at banken har bestukket vores advokater.

Husk det vi skriver er hvad vi tror, om at Lundgrens advokater har modtaget bestikkelse, det er ikke nogle påstand.

Men det er til gengæld en påstand at jyske bank udspikoleret udsætter os for bedrageri.

Hvis det var en fejl, ville Ledelsen jo forlænget have rettet en sådan fejl, det handler om millioner, men hvis jyske banks bestyrelse ikke ved det, kan de jo heller ikke rette op.

🙂
🙂

Når man tænker tilbage på sagens start, og gerne ville udvikle noget på grunden, som så ender med sidste procekt fra 2009, der bliver Ejendommen Bybjergvej 43, der nu er sat til salg.

Så har hele sagen, og måden at jyske bank samt deres advokater fra Lund Elmer Sandager har løjet, og skjult beviser, samt fremlagt manipuleret bilag overfor retten.

KUN VIST AT:

jyske bank fra starten haft til hensigt at tage røven på os som er kunder i jyske bank.

DET HER ER NOK MEGET STØRRE END VI KAN FORESTILLE OS.

At Danmarks anden største bank Jyske Bank syntes at være er en kriminel organisation, kommer vel ikke bag på dem der er blevet snydt af banken.

/

Husker ret godt, og er ikke et øjeblik i tvivl om at dette af jyske banks svig, er en helt bevidst handling.

/

Spørgsmålet er nu blevet til hvor mange andre kunder jyske bank har løjet overfor, og fået det skjult som dårlig rådgivning.

jyske bank må have et generelt problem med bankens vedtægter, omhandlede at optræde redelig,

ANDERS CHRISTIAN DAM HUSK BANKENS VEDTÆGTER.

§ 1.

Stk. 5:

Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger.

Er BESTIKKELSE bankens holdninger.
Eller er det bare en fejl. 🙂

Måske misforståelser vi jyske banks redelige hensigt, ikke var ment som bestikkelse, af vores advokat.

Eller er jyske banks fundament bare pil rådent. ?

/
/

HAR JYSKE BANK FOR EGEN VINDINGS SKYLD
FORSLÅET 10.000 ENDE. AF DERES KUNDER TIL AT GØRE HVAD JYSKE BANK HAR ANBEFALET.

Og på den måde udsat deres kunder for bevist dårlig rådgivning, og sigtet på det ikke blev opdaget.

/

Jyske Bank har aktivt hjulpet 1.000 ende af andelsboligforeninger, ud i økonomisk ruin.

Jyske Bank har aktivt hjulpet 1.000 ende af landbrug, ud i økonomisk ruin.

Jyske Bank har aktivt hjulpet 1.000 ende af kunder med investeringer, ud i store økonomiske tab.

Fælles for dem alle sammen er, at jyske bank bevidst og uhæderligt har tilbage holdt sandheden.

/

Så når jyske banks ansatte, fra bestyrelsens top er instrueret i at skulle give bankens kunder usandheder, i forbindelse med at jyske bank har ville have deres kunder til at gøre hvad jyske bank siger.

Har det sikkert været yderst magtpåliggende, for jyske bank, at overtale bankens kunder til at indgå foretninger med jyske bank, som kun banken bliver fede af.

Og for bankens kunder er blevet en økonomisk slankekur af dimissioner.

/

Jyske Banks bestyrelsesmedlemer har været fuld ud bevidste om deres bank, jyske bank direkte har fremlagt usandheder, og tilbage holdt sandheden over for de mange tusinde af kunder, som jyske bank har anbefalet at stole på jyske banks mange rådgivere.

/

I vores sag, har jyske bank gået til yderligeheder, og med stor sandsynlighed BESTUKKET vores advokater, både Rødstenen advokater og Lundgrens advokater til ikke at fremlægge vores påstande mod jyske bank.

HAR DU ELLERS ER FORKLARING, PÅ AT INGEN AF VORES PÅSTANDE MOD JYSKE BANK, HER EFTER 43 MÅNEDER STADIG IKKE ER BLEVET FREMLAGT FOR RETTEN.

?

/

Vi kan ikke bevise det, men vi tror Lundgrens advokater partner selskab, har fået en million ordre af jyske bank, for at modarbejde vores sag, mod jyske bank for svig stadig ikke er blevet fremlagt i retten.

/

Med hensyn til Lundgrens har vi bedt dem tilbage betalte, de penge vi har overført, med dette har Dan Terkildsen nægtet, og derfor fortæller vi om det her.

/
/

Fakta er, og hvilket vi også kan bevise.

Vi har skrevet med Lundgrens om sagen, før vi 5. Februar 2018 afleverede vores påstande i en mappe på kontoret.

Vi møder Advokat Dan Terkildsen, som siger han har talt med Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater.

BEMÆRK DATOER FRA 2018.

Dan Terkildsen sige 5. Februar, at Thomas Schioldan har fortalt vi har fundet ud af noget, og har fat i noget, og siger at Thomas ikke er så dum.

Mindst siden 16. April altså 2018. har Lundgrens direkte fulgt med på banknyt dk. Uden at dog fortælle os om det.


Lundgrens advokater følger stadig i 2019. godt med på BANKNYT her i oktober måned, og det i stigende grad.

Hvad Lundgrens vil på banknyt siden, som de har fulgt mindst siden marts måned 2018 til oktober måned 2019 ved vi ikke.

?

Men vi traffer på 22227713 her kan både Rødstenen, Lundgrens, Jyske Bank, Lund Elmer Sandager.

Ringe og spørge ind til det vi skriver.
Hvis vi har taget fejl, skal vi gerne dementere det.

Også derfor har vi bet jyske banks koncern Ledelse, om dialog siden maj 2016

/

Selv om Lundgrens advokater blev fyret 25 september 2019. Følger de stadig med på BANKNYT

Forskellen er dog at LUNDGRENS ADVOKATER nu har vist sig at arbejder for jyske bank.

Noget som Dan Terkildsen fra Lundgrens, der var vores advokat, ikke har ville fortælle om.


Tager lige DATOER FRA 2018 igen

Lundgrens har før vi gav dem sagen 5. Febuar om jyske banks svig imod os.

Fået oplyst om vores beviser fra Rødstenen advokater. 16. April 2018 søger Lundgrens advokater på vores sag mod jyske bank via Google første gang, og ledes over til banknyt dk, som Lundgrens siden har fulgt, mindst til 10. Oktober 2019.

Nå Lundgrens advokater selv 21. Juni 2018 deler deres arbejde for jyske bank i en handel til over 1/2 milliard.
Vedr. Et salg der er foregået i en periode, efter Lundgrens advokater lovede at fører vores påstande mod jyske bank for svig.

/

SÅ LUGTER DET MEGET AF BESTIKKELSE MELLEM NOGLE AF DANMARKS STØRSTE ADVOKAT VIRKSOMHEDER SOM LUNDGRENS, OG DE STORE DANSKE BANKER SOM JYSKE BANK.

/
/

VI ER DERFOR VED AT SKIFTE ADVOKAT

Vi skal have en som er ærlig og troværdig, reel og dygtig, og har fået denne advokat anbefalet.

/

PS TAK FOR DEN STØTTE FRA JER ALLE SAMMEN.
OGSÅ JER VI MØDET UDE I BYEN.

Husk dialog fremmer forståelsen.
Så vi opfordrer derfor igen jyske bank til dialog.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk