Bidrag Hjælp søges til sag mod jyske Bank for svindel og bedrageri af kunde, svig og falsk

Økonomi Deloitte Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, Super F1 F3 BRF kredit Bank LÅN billig forsikring dankort vis

HJÆLP OS / HJÆLP ØNSKES
Til sag mod JYSKE BANK for SVIG

Lille familie har i 2 år, forsøgt at råbe jyske bank koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG sag med mange forhold mod familien.

🙂

Jyske bank nægter konsekvent at svare familie fra Hornbæk, der bare ønsker dialog og få gennemgået sagens beviser imod jyske bank for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk )

🙁

Men frem for ønsket dialog
Fortsætter Jyske Bank, i stedet bedrageri ( Svig ) af familien.

Det vil jyske bank nemlig meget gerne.

🙂
🙁

Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ?

Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ?

🙂

Hvordan kommer man i dialog med jyskebank, og få gennemgået sagens bilag med banken.

Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9’ende år.

🙂
🙂

Familien som hænger sig selv ud offenligt, ønsker slet ikke disse opslag.

Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?.

🙂

Når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så bedraget kunder sikkert ikke har råd til advokat, for at stoppe bedrageriet.

Dette er hvad den bedraget familie, er udsat for, da jyske bank kræver familien få advokat påbud.

I mens jyske bank forsat besviger familien.

🙂
🙂

Familien siger igen.
Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver.

Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært.

Familien fastholder.
Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for.

🙂
🙂

HJÆLP OS

Hjælp familien med et bidrag, til advokat bistand.

Reg. 5479 – konto nr. 4563376.

Eller hjælp familien med en Indsamling.

For at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde.

🙂

Se meget mere på www.banknyt.dk
Eller læs billed tekst.

Mvh familien Skaarup
Hornbæk

Den bedrageriske bank
JYSKE BANK

Har fået flere anmodninger, de sidste par år.
Fra kunderne der vil tale med jyske bank, om bedrageri.

De bedraget kunder fra Hornbæk, er foreløbigt de enste, som er stået offenligt frem og fortæller om bedrageriet som de har påvist jyske bank udsætter kunder for, og bevist Dette.

Dokument falsk og bedrageri i jyske bank og fremlægger mange beviser herfor.

🙁

Jyske Banks ledelse er sikkert sure over at være blivet opdaget igang med en ellers god svigforretning.

🙁

Og jyske bank derfor på andet år, nægter at svare på noget, eller gemengå kundens bilag sammen med kunden, for eventuelle fejl og misforståelser, og som et minimum forsøge at rette op, hvis det nu bare var en eller flere fejl.

🙂

Men nej, det er helt umuligt at komme i dialog med jyske bank, der konsekvent nægter at svare kunde på noget som helst, og istedet stikker hoved i jorden og fortsætter med deres svigforetninger

🙁

JYSK fond

Tilykke
jyske bank kåret som Danmarks værste bank, og værende SADELES løgnagtig over for de særlige udvalgte banken ønsker at bedrage ved svig og falsk.

Beviser de er lige her
Www.banknyt.dk

🙂

Jyske bank er stadig velkommen, til at vi sammen kikker på sagen.

🙂
🙂

Har jyske bank ikke løget eller ændret i dokumenter for at kunne lave svig

Eller gjort noget andet af det som kunderne siger, skal opslag naturligvis rettes.

Det kræver kun at jyske bank trækker hoved op af jorden og taler med os

🙂

Vil jyske bank ikke AFKRAFTE
at jyske bank har ændret i bilag
og sammen med deres bestyrelse og advokater fra LUND ELMER SANDAGER løjet over for retten Silkeborg
For at ville skuffe i retsforhold..

I jyske bank sag om dokumentfalsk mandatsvig bedrageri svig falsk.

🙂

Mon så ikke den kriminelle bank, med de kriminelle advokater har meget andet at skjule.


Det har været en sej kamp for at kunne opdage jyske bank helt bevist bedrager deres kunder.

Nykredit har bestemt ikke gjort det nemmer.

Nykredit har selv udnyttet det bedrageri i jyske bank som Nykredit vælger at dækker over, og er vidne til sker.

🙁
🙁

Nykredit har sat bidraget op til 3 %
på et lån på 4.300.000 kr fra 2009
Et lån som blev optaget juli måned

Dette lån har i dag 2018 en restgæld på omkring 1.3 million. Måske 1.2 mindre vigtigt.

Lånet er i en ejendom på omkring 800 m2 fordelt på 6 lejemål

Nykredit har første prioritet på ejendommen dette med et pantebrev på 4.300.000 kr. Som det lån der blev optaget i 2009

🙂

Når Nykredit tager 3 % i bidrag er der derfor tale om udnyttelse.

🙂
🙂

Nykredit oplyste telefonisk at bidraget var sat op til 3 % grundet der var en rentebytte.

(Nykredit ved vi er udsat for SVIG & FALSK i jyske bank, da de har fået dokumentation herfor.)

🙁
Da vi bad om at få på skrift

At det er rentebytten som er skylden i at Nykredit satte bidraget op til 3 %

En rentebytte på et andet beløb til et andet tilbud, der aldrig er optaget

jyske bank laver således rente bytte af et lån der ikke findes, og som Nykredit forsøgte at skjule var falsk.

🙁

Så da vi bad om at få det på skrift, var forklaring pludselig en anden.

Dette skriver vi i referatet til samtalen og sender til Nykredit.

Nykredit benægter allerede dagen efter, at have sagt, det som Nykredit oplyste / fortalte telefonisk dagen før.

Samtidens blev vi truget med
at hvis vi ikke citerede Nykredit rigtigt, ville de tage sammenarbejdet op til overvejelse

Dette svarede vi på,
og beklagede 🙂 ikke at vi citerede ukorrekt men at vi nu har hørt samtalen 3 gange,
og der er ikke noget som er forkert i det fremsendte referat til Nykredit

Jo der findes optagelse af samtalen.

🙂
🙂

DET ER SADELES VIGTIGT AT OPTAGE DINE SAMTALER.

I BÅDE NYKREDIT OG JYSKE BANK
da ingen af dem bagefter helt kan huske samtalen.

🙂
🙂

🙁

Nykredit ikke kun hjælper jyske bank med at dække over bedrageri.

men Nykredit udnyttede muligheden til at nægte at besvare mails og breve i over 2 år

Efter jyske bank krævede tvangs salg af byggegrund, og at provenuet herfra krævede Nykredit, at få til nedbringelse af lånet i Nykredit.

🙂

Da provenuet er klar til udbetaling
Nægter Nykredit
At Svare og derfor nægter at modtage

Nykredit vælger at lukke i, nægte at svare og istedet tager Nykredit 3 % i bidrag og renter af det provenu, som Nykredit først over 2 år efter ville modtage.

🙁

I samme periode udsatte ikke kun jyske bank men også Nykredit kunden for grov udnyttelse, for egen vindnings skyld.

Så hvordan Nykredit kan syntes de har hjulpet er uklart,
når Nykredit bevist har udnyttet at jyske bank laver svig foretninger mod kunder.

🙂
🙂

Har kopi af mails til Nykredit og Jyske bank
Her til er det på klokkeslæt og dato oplyst ved mail sendt til Nykredit lige efter de gjorde krav på provenuet.

🙂
🙂

Nykredit
Som jo siger de har slettet deres mails, ihvertfald dem fra jyske bank

JN DATA

JYSKE BANK OG NYKREDIT
HÅND I HÅND

🙁
🙁

Når bestyrelsen og ledelsen i jysk bank sammen med CEO Anders Dam
fortsat ved tavshed, støtter op om jyske Banks ret til at lave svindel, eller bedrage deres kunder ved svig om du vil.

at bankerne fortsat kæmpe for at kunne bedrage, hvem de vil og hvor de vil

SÅ ER DET ET PROBLEM FOR DE SVAGE KUNDER, SOM IKKE HAR KRAFTERNE TIL OPKLARING AF SVINDEL I DERES BANK

SOM HER I JYSKE BANK
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk