Laver jyskebank Landsskadelig virksomhed, når bestyrelsen står bag bedrageri mod kunde ?

For over 3 years, the Group Management has been able to stop #jyskebank fraud

The police refuse to investigate

Chapter 2 The duties of the police are

§ 2. The police have the task
1) Preventing Crime

3) terminate criminal offenses and investigate and pursue criminal offenses

  1. Juni 2019 Hvad gør vi når jyske bank, ved koncernenledelsen fortsætter med at bedrage danske bank kunder.

Advarer selvfølge andre om, at i Danmark bedrager Danske banker bevidst deres kunder.

🙂

IHVERTFALD OS

🙂

Jyske Banks modvilje til dialog, og at koncernen har nægter at hjælpe os med opklaring, ligesom at koncernen har lavet dokumentfalsk, for at skuffe i retsforhold, hvilket har været til stor skade.

Hvilket bestyrelsen nok stadig skrald griner over, er så nemt at slippe afsted med

Særligt når politiet ikke efterlever politiloven kap. 2. § 2. Styk 3.

Derfor anmode vi også omkring 1. Maj 2019 Justitsministeriet, om at træde ind i sagen.

🙂
🙂

Vi kan da umuligt være de enste i hele kongeriget Danmark, der er så usandsynligt heldige, at blive udsat for bedrageri af vores egen bank, jyske bank.

🙂

HVIS DET BARE ER EN UOVERENS STEMMELSE, ELLER EN LILLE MISFORSTÅELSE.

Ja måske bare en smutter
Måske et uheld

Eller ledelsen ikke har har haft tid nok til at undersøge kundens anklager, i mod jyske bank for bedrageri

🙂

SÅ SVAR OS DA

Svar os da på hvad vi skriver og oplyser, det kan da ik være så svært for Danmarks anden største bank.

🙂

MEN JYSKE BANK HAR VALGT AT HOLDE KÆFT

MENS KONCERNENLEDELSEN UDNYTTER, DE SAMMEN I FORENING KAN FORTSÆTTE BANKENS BEDRAGERI, IMOD her: STORBJERG ERHVERV

HUSK DU I JYSKE BANK MEGET NEMT, SELV KAN BLIVE UDSAT FOR HELT DET SAMME SOM OS

🙂

Ledelsen griner sikkert stadigvæk, men sagen er nu ret alvorlig, da de beviser mange ville holde væk fra domstolen, nu er blevet fremlagt, og det af kunden selv.

🙂

Har noteret at myndighederne intet gør ved de kriminelle danske banker.

HVORFOR
Vil staten da være med til at bankerne bedrager danskere ? Næppe

Men hvorfor stopper staten så ikke jyske banks åbenlyse svindel, når både politi og andre myndigheder kender til Jyske Banks bedrageri.

🙂

Hvis der skal være nogle retssikkerhed til den Danske Befolkning, så træder Folketinget / Finansministeriet / Statsministeriet / Justitsministeriet ind i sagen om Jyske Banks grove bedrageri.

Og undersøger så om kunden i jyske bank har ret, eller ikke har ret i nogle af deres påstande.

🙂

Påstande som vores fuldmægtige 18. December sagde til os, at det var nogle grove anklager vi kom med, i” kladden til ønsket processkrift.”

Ja det er nogle grove anklager, men de er også sande, og vi gentager dem når vi skal i retten.

🙂
🙂
🙂

HJÆLP MED AT KASTE LYS OVER JYSKE BANK MÅDE AT DRIVE BANKFORETNING

HJÆLP OS MED DEN EFTERFORSKNING MOD JYSKE BANK FOR MILLION BEDRAGERI

🙂

MILLION SVINDEL SOM JYSKE BANKs BESTYRELSE, SAMMEN MED LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER

HAR GJORT ALT FOR AT MODARBEJDE BLEV FREMLAGT.

BLIVER EFTERFORSKET AF POLITIET

Kapitel 2 Politiets opgaver er
§ 2. Politiet har til opgave
1) at forebygge strafbare forhold
3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold.

🙂

DESVÆRRE VIL STATS ADVOKATEN IKKE HAVE AT ANKLAGEMYNDIGHEDEN FÅR BEDRAGERI SAGEN.

HVORFOR MON ?

🙂
🙂

EN ANKLAGER SOM IKKE ER FOESØGT KØBT, ELLER MÅSKE BESTUKKET AF JYSKE BANK

VIL KUNNE FREMLÆGGE SAGEN, LANGT BEDRE END STORBJERG ERHVERG GØR DET HER.

🙂
🙂

ER STORBJERG ERHVERV UDSAT FOR BEDRAGERI, SOM FREMLAGT I BILAG 100. & 101. 28-12-2018

LÆS BREVET TIL JYSKE BANK 20-06-2019 OG SE DE DELTE BILAG HER.

BILLEDER ER DE MEDSENDTE BILAG, SOM KUNDEN SELV FREMLAGE 28-12-18 & GENSENDTE 28-01-2019 TIL BESTYRELSEN.

🙂
🙂

LAVER JYSKE BANK BEDRAGERI

FORTSÆTTER JYSKE BANK BEDRAGERI ?

ELLER GÆLDER LOVEN BARE IKKE FOR JYSKE BANK.

🙂
🙂

SPØRG SÅ DIG SELV, OM JYSKE BANK OVERTRÆDER STRAFFELOVEN, MED HENSYN TIL BEDRAGERI.

Og TÆNK OM JYSKE BANK IKKE OVERTRÆDER FLERE LOVE OG REGLER, I BARE DENNE HER ENE SAG.

🙂

SPØRGSMÅL KAN NEMT BLIVE

DRIVER JYSKE BANK EN LANDSSKADELIG BANK VIRKSOMHED. VED BEVIDST AT STÅ BAG BEDRAGERI AF KUNDE.

🙂

FØLG SAGEN BS 1-698/2015 I VIBORG BYRET.

🙂
🙂
🙂

Men er vi er udsat for bedrageri, som storbjerg erhverv påstår ?

ELLER ER DET FALSKE ANKLAGER.

🙂

Vi står helt alene i sagen, og får ingen hjælp og ingen svar.

Så frem til vi får en dato, og der gennemgået sagens forhold, med vores advokat, der ikke innu har udtalt sig, om vores grove anklager mod jyske bank for bedrageri 🙂 holder vand.

Ved vi ikke om han giver os ret, eller om vi skal fremlægge flere beviser, for at have en god sag.

🙂

Derfor beder vi Folketinget / Finansministeriet / Statsministeriet / Justitsministeriet om at undersøge sagen, mod jyske bank

FOR ER DET FALSKE ANKLAGER ØNSKER STORBJERG ERHVERV, SELV AT SLETTE HVAD DER MÅTTE VÆRE FALSK.

MEN ER DET SANDT SÅ ER DETTE HER DANMARKS NOK GROVESTE SVINDELSAG.

🙂
🙂

VI ØNSKER HJÆLP

Før vores advokat, vel snart tager fløjlshandsker af, og klasker Andes Dam en flad lussing i det nye påstands dokument.

Hvor sammenblandning af flere virksomheder til samme konto nummer også skal med.

Ligesom jyske bank jo nærmest tvang os til at stævne Helsingør kommune, for ikke at kunne betale for den grund jyske bank tvang os til at sælge.

Men nægtede at modtage provenuet fra, hvilket også er fremlagt i vores vidneforklaring Bilag 100. og 101.

🙂
🙂

DER ER DERFOR VI BEDER OM HJÆLP, FOR IKKE ALENE I BYRETTEN, FAKTISK SKAL FREMLÆGGE EN SAG DER HØRER HJEMME I STRAFFE RETTEN.

Og dernæst anmoder at staten leve op til loven, og stanser en igangværende forbrydelse imod lille bankkunde.

Og at sørger for der sker retsforfølgning.

🙂

Altså at sørger for politiet overholder

Politiets overordnede opgaver som de fremgår af politiloven

Kapitel 2
Politiets opgaver

§ 2. Politiet har til opgave

1) at forebygge strafbare forhold

3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold

🙂

VI BLIVER BEDRAGET AF JYSKE BANK, OG SÅDAN ER DET FOR OS, DER ER KUNDE I JYSKE BANK

Vi har siden maj 2016 forsøgt kontakt og dialog, hvilket jyske bank koncernen har afvist, og istedet fortsat bankens voksende bedrageri mod os.

🙂

Følg også link på Twitter
https://mobile.twitter.com/CarstenStorbje1

🙂

Men hvad gør vi kunder ved det

Altså når jyske bank med ledelsen og Anders Dam i spidsen, laver og fortsætter modbydelig og velovervejet svindel imod os kunder.

BANKNYT er en måde at komme ud med sandheden om den Danske Bank

🙂

Men AndersChristianDam

Så lad da være med at bedrage de syge kunder, jyske bank kunne jo risikere de blev raske, og måske ovenikøbet opdagede, hvad jyske bank laver, for at blive kaldt en bedragerisk bank.

🙂

HVOR SLEMT STÅR DET TIL MED ANDRE BANKER ?

ELLER ER DET KUN JYSKE BANK SOM UDSÆTTER KUNDER FOR BEDRAGERI.

🙂

Hvis jyske bank tror Koncernledelsens fortsatte bedrageri imod os kunder, på nogle måde kan retfærdiggøres.

Eller jyske bank tror at bankens fortsatte million svindel, øknomisk vil være til skade for os, og gøre så vi ikke har råd til en advokat

Altså ikke har råd til den advokat som netop skal stoppe Jyske Banks kontinuerlige bedrageri mod os.

Hvilket skal ske ved at advokaten fremlægger sagen mod jyske bank som svig og falsk

Hvilket er det vi beder om, lige som det er forklaret mange gange, og 28-12-2018 blev fremlagt af kunden selv.

🙂

Bliver jyske bank dømt for svindlen mod os, anker jyske bank nok efter sædvane.
Og så ansøger vi igen fri proces efter

Retsplejelovens § 327. Fri proces
Stk. 2. Fri proces kan, jf. § 325, gives til en appelsag, når ansøgeren helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten.

/

§ 325, gives til en sag i 1. instans

Selv om vi fik afslag her grundet domstolsstyrelsen og Civilstyrelsen ikke mener sagen BS 1-698/2015 har nogle offenlig intresse, er sagen nu alligevel blevet ret offenlig.

🙂

Vi siger bare held og lykke til de 13 øverste i Jyske Banks Koncernledelse.

Vi ses i retten Philip Baruch og Anders Dam

🙂

Bare fordi det danske politiet dækker over den svindel som jyske bank åbenlyst står bag, og Politiet så nægter at afhører os i svindel sagen som vi politi anmeldte i påsken 2016.

Med begrundelse politiet og statsadvokaten mente ikke jyske bank, ville ville blive straffet for bankens handlinger.

Dette uanset de massive beviser i politianmeldelsen mod jyske bank, for både dokumentfalsk og bedrageri.

🙂

Jyske Banks bestyrelses medlem Philip Baruch skrev efter politianmeldelsen mod jyske bank for bedrageri, at koncernen tog politianmeldelsen med sindsro.

Dengang viste vi heller ikke at myndighederne, ville dækkede over den svindel, som den store danske bank systematisk syntes at står bag.

🙂

Som vi skrev til vores advokat Eks. 12. 24. 28 juni 2019

At jyske bank koncernens fortsatte bedrageri 28. Juni naturligvis har fast holdt jyske bank som en bedrager, og vi storbjerg erhverv har tilbagekaldt alle vores tilbud til jyske bank.

🙂

Vi holder fast i hvad vi Eks. Skrev 30. August 2018 at jyske bank udsætter os for bedrageri.

Og mener at jyske bank driver Landsskadelig bankvirksomhed, ved at lyver overfor retten for at skuffe i retsforhold

En bedrageri / svig sag der i bund og grund handler om jyske banks million svindel

Samt at Jyske Banks Koncernledelse i forening står bag, Jyske Banks fortsatte millionbedrageri i mod Storbjerg erhverv

🙂

Ledelsen kunne have kontaktet os, staks efter vi i maj 2016, skrev til koncernen at vi nok var udsat for et kæmpe bedrageri, og der have udredet denne lille misforståelse, såfremt jyske bank har rent mel i posen.

🙂

Når men jyske bank skrev til Thomas fra Rødstenen i Århus at koncernen ønskede en dom

Dette er vi også på vej til, så bare rolig den skal i nok også få.

🙂

Vores nye advokat skal bare lige fremlægge sagen som vi har bet om.

Og så snart vi får en møde dato, vil vi offenliggøre denne.

Ligesom den kladde til påstandsdokument vi vil medtage mm.

🙂

Hvis jyske bank ønsker vi retter i nogle opslag, gør vi gerne dette.

HVEM VIL DA FØRER SAG IMOD JYSKE BANK OG FREMLÆGGE FALSKE BEVISER

LIDT SOM MON JYSKE BANK VIL BRUGE FALSKE BEVISER, FOR AT SKJULE BEDRAGERI

?

🙂

Anders Dam, “manden med hoved i busken, som også er hjernen i jyske bank”

Han skal bare ringe 22227713

Nummeret var 22227713

🙂

Kik på den trøje vi sendte til dig Anders Dam, tag den på og grin bare, for vi er så pisse ligeglade, hvor stave fejl der er, og hvor meget i griner af os små kunder.

🙂

Men finder jyske bank noget der er usandt, eller ikke bevist nok

Så oplys os hvor jyske bank eller Lund Elmer Sandager mener der skal rettes i opslag.

🙂

Vi giver de bedste hilsner til
jyske bank koncernen og ledelsen

Vi ses om ikke andet 30. September i byretten Viborg
Hvis nogle har glemt hvad det er for en sag, er sagen nummer BS 1-698-2015

🙂

Forstår ikke at Jyske Banks ejere som ATP, ikke siger til bestyrelsen at dialog er bedre end bedrageri

Men desvære skriver ATP de vil ikke blande sig, på trods af deres viden om bankens massive bedrageri.

🙂

Kære Anders Dam og jer andre, dette her opslag er kun for ikke at knække sammem, men vi ønsker Dialog, håber det er ved at blive forstået.

Forstår ikke at jyske bank ikke vil tale med os, derfor kommer opråb som dette opslag.

Venligst

Storbjerg Erhverv
Søvej 5.
3100 Hornbæk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk