LÆS VORES KLADDE TIL Processkrift i svindelsag mod Jyske Bank 2015 / 2018 blev ikke lavet og fremlagt som anmodet, retten anmoder 12 marts 2019 om nyt påstandsdokument, efter bilag 100 og 101 er fremlagt

  1. kommer snart

Det er altså ikke blevet lavet inu så når retten skriver der skal laves et nyt påstands dokument, er det fordi vi selv fremlage beviser for jyske Banks svindel 28 december 2018

Jyske bank bag million svindel imod lille kunde, fremlagt af kunden selv.

Fight against a criminal Danish bank Follow the little man's battle against Denmark's second largest bank, which continues to cheat the customer. But now the customer gets the case for court, after 11 years of fraud, a case there was launched in 2013 as Ref. 328/2013 in the Danish Complaints Board, and then into court 2015. as case BS 1-698/2015 Viborg cort. / An extremely burdensome cause to be the victim of, the bank Jyske bank does not care, this kind of small criticism does not have any significance for the bank / / And what is the customer shouts about ?, as the bank is so cold facing A case against large Danish bank, for rough document false and fraud Fraud which the district attorney refused to investigate, and #jyskebank themselves refuses to stop Moving in to the court for a judgment. September 30, 2019 / The Executive Board of the large Danish banks is rewarded, to earn income and that without the shareholders like ATP. A P Møller asks questions See and share this illustration: https://facebook.com/jyske.bank.bedrager.kunde/photos/a.1124471997636950/1185935418157274/?type=3&source=54 / The court offers to meet and talk about the problem, and there is nothing we rather would. We have ourselves presented a series of appendices, for Annexes 100 and 101. And only want the jyskebank group, the bank's board of directors Admits what we already have provided proof of, so it is actually quite a simple matter. / We have since May. 2016 tried to enter into a dialogue, with jyske bank CEO Anders Dam, who consistently refuses to talk to us. We ourselves as a customer have tried dialogue, but the bank refuses, and block us on social media so we can't even follow the bank / We are surprised, that the bank still continues the fraud, when even the Group Board is fully aware of that the Danish bank has been discovered, in standing behind document false and fraud, deceiving / cheats business customer / Storberg business director, holds still out his hand, to get the bank opportunity to admit. Annex 1. date 16-07-2008 is false which the bank has taken interest since 30-12-2008. And the customer not agreed anyone SWAPS after 15-07-2008 No agreed of interest rate swaps have been made, to the loan, the customer 06-05-2009 has received offers for, and then taken the loan 03-07-2009 / If we are wrong, see what and we can correct the charges against the bank. In the case Viborg court BS 1-698/2015 No one in denmark seems worried about banks' understanding of the law, but maybe change the themselves after September 30th / If you have suggestions for getting Danish banks, to comply with all laws and regulations. So help us, otherwise Can no customer to Danish banks know themselves for sure. / Remember the bank is not judged in now, so only after the court has spoken. Do you know how Danish banks are doing banking business. / It's just a bit of what we're trying to get the bank talking with us about We ask jyske bank and pray board of directors, not to deceive us anymore, and instead talk with us. call us 0045 22227713 Storbjerg Erhverv Søvej 5 3100 horenbaek Denmark / http://nyadvokat.dk/great-danish-bank-lies-to-court-to-maneuver-with-agreement-appendix/ #dkpol #finans http://banknyt.dk / Brief annex explanation https://facebook.com/story.php?story_fbid=2168216426547147&id=1045397795495688 / Annexes 100 and 101 "28 - 101." https://facebook.com/pg/Gratis-kursus-i-jyske-bank-Sådan-laver-du-bedst-svig-lær-at-lyve-for-sjov-704647549936128/photos/?tab=album&album_id=704858869914996&ref=bookmarks / / / The corporate management of the Jyske Bank. Anders Christian Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Stands together, with the rest of the management. Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang And continued together in union, the bank fraud against customer. / The bank does not want to admit fraud itself, or apologize for anything. And this Danish bank does not want to stop the fraud, except after a judgment. / See more attachments from the trial here. https://facebook.com/pg/Gratis-kursus-i-jyske-bank-Sådan-laver-du-bedst-svig-lær-at-lyve-for-sjov-704647549936128/photos/?tab=albums&__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22tapped_see_all_page_photo_albums%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiI3MDQ2NDc1NDk5MzYxMjgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22mobile_page_photos_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22148947852156832%22%2C%22session_id%22%3A%2249f61eb0a58469a5564b5ec758d0d561%22%7D%7D&ref=bookmarks&mt_nav=1 / #China #Financial #Finans #Bank #Police #Government #News #Press #Denmark #Investments #Stocks #DRnyhede #News #Press #Share #Pol #dkpol #aktieforening #share #criminal / Mindst Disse personer fra Jyske Banks Koncernledelse medvirker til bankens fortsatte bedrageri mod lille virksomhed. Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt En koncern hvis bestyrelse der sammen med deres advokater og virksomheden Lund Elmer Sandager advokater støtter bankens fortsatte bedrageri. :-) Dette bedrageri sker som i vores sag ved at Philip Baruch eksempelvis Lyver og manipulere med bankens fremlagte bevismateriale, for at skuffe i retsforhold. www.LES.dk Her har de deres egen lovbog :-) Hvad så det betyder for advokatvirksomhedens hæderlighed ?. :-( :-( Politiet ville i april 2016 ikke hjælpe kunde med at stoppe Jyske Banks bedrageri mod virksomhed. Og resulterer i at jyske bank selv her i marts 2019, fortsat bedrager virksomheden. Kunde har forgæves siden april 2016 forsøgt at ringe koncernen ledelsen op Desværre har CEO Anders Christian Dam ikke lyst til at medvirke opklaring eller at stanse bankens bedrageri :-) :-) Om bestyrelsen og deres mægtige ledelse kan være i tivl om at vi ønsker et møde og dialog Hvor hvidt vi udsættes for de meget grove beskyldninger, som bedrageri jo er, ønsker jyske bank ikke at vi sammen undersøger. Banken fastholder jo at drive en hæderlig bankvirksomhed, og at banken ikke lyver, og at banken overholder alle regler og love. :-) FØLG SAGEN I VIBORG DATO'ER FOR HOVEDFORHANDLING SKRIVES PÅ SÅ SNART VI BLIVER OPLYST OM DEM - - Med hensyn til beviser mod jyske bank og deres ledelse Har kunden 28-12-2018 selv overfor retten fremlagt beviser herfor. BS 1-698/2015. ( fortsat fra ankenævnet 328/2013 ) https://facebook.com/story.php?story_fbid=2025866844115440&id=1045397795495688 :-( Beviser som kun viser at der er noget grueligt galt i det Danske samfund. :-( :-( :-( Når selv politiet nægter at hjælpe borger. Der som os udsættes for åbenlyse meget grove forbrydelser, hvilket politiet nægter at stanse Selv om der er tale om åbenlyst og dokumenteret bedrageri :-) :-) Politiet og stadsanklageren kunne lige så godt have skrevet Så længe det bare er eliten, toppen af samfundet, der står bag bedrageriet imod nogle i befolkningen. Så dækker politiet over det, ved at nægte at efterforske det. - Men valgte at skrive, jyske bank ville ikke blive straffet Og skrev vi måtte selv fremlæge sagen for civil retten, hvilket vi så selv har fremlagt Da nogle glemte at fremlægge de af og fremlagte beviser for endog meget groft bedrageri udført i forening. :-( :-( Folketinget er øverst, altså efter Dronningen. Og når medlemmer i Jyske Banks bestyrelse har siddet i Folketinget for Venstre Er de så stadig hævet over loven og hæver over politiet ? DETTE ER ET KÆMPE PROBLEM FOR RETSSIKKERHEDEN :-( :-( HUSK DETTE KUNNE LIGE SÅ GODT VÆRE DIG, DET GIK UD OVER Og når politiet støtter den KRIMINILLE JYSKE BANK ? Hvad gør du så. :-( :-( Vi som den lille kunde måtte finde sig i at hele jyske Bank koncernen, sammen med deres mange advokater, stod bag og støttede bankens fortsatte svindel mod os. Og måske aftalte med vores advokat at modarbejde sagen imod den jyske svindel bank, eller bare at han skulle hæve den bag vores ryg. :-) :-) Den lille kunde der kæmper imod EN UÆRLIG OG UHÆDERLIG SAMLEDE KONCERN BESTYRELSE OG BANK DER SAMMEN I FORENING, UDSÆTTER KUNDE FOR FORTSAT OG GROFT BEDRAGERI. https://danskelove.dk/straffeloven/81 :-) :-) Når kunder påstår Jyske Banks ledelse, står bag #jyskeBanks fortsatte bedrageri, er det efter vores egen efterforskning Nu da selv politiet ikke ville hjælpe den lille mand imod de magtfulde banker. :-) :-) Imens AKTIONÆRENE syntes ligeglade med at jyske bank laver SVIG / BEDRAGERI Fortsætter vi kampen :-) Og rykker bare for at få en dom Som at banken bliver dømt efter, de fremlagte beviser som vi har forklaret i vidneforklaring Bilag 100 & 101. :-) ATP har ikke regeret ? På trods af de længe har været bekendt med beviserne i mod jyske bank for svindel mod deres kunder. :-) :-) Hvis nogle af disse nævnte personer eller virksomheden Som her Lund Elmer Sandager Eller Jyske Bank 89898989 Er uenig i anklager Ring til os på 22227713 Og lad os sammen prøve at retter det store skib op, inden i går på grund. Eller ved dialog løse eventuel misforståelse af bilagende. Vi ønsker jo ikke at beskylde, hverken jyske bank eller Lund Elmer Sandager advokater, for sammen at stå bag bedrageri mod os Hvis det ikke er sandt DERFOR TILBYDER VI IGEN AT GIVE KAFFEN :-) :-) Hvis det er kunden som tager fejl Og vi slet ikke i jyske bank koncernen er udsat for groft udnyttelse, dokumentfalsk, bedrageri osv. Så skal vi være de først til at undskylde og rette det i opslag. :-) Før pressenævnet siger vi ikke har gengivet sagen rigtigt. :-) Men kan jo godt sige, det er meget beklageligt, at ingen fra Danmarks anden største bank jyske bank, har ønskede dialog :-) En af de største AKTIONÆRE i Danske Banker er nok uden tivl A.P Møller, og ATP pension som vi selv er med i. Ironisk nok Har vi selv betalt til ATP Og ATP støtter at jyske bank laver bedrageri mod os - Med støtte menes at eje aktier i banker der bedrager kunder. :-) Syntes ejerne, altså aktienærene af jyske bank Enten skulle fjerne dele af bankens vedtægter om at drive bankvirksomhed efter loven, og handle redeligt. Eller skifte Koncernledelsen ud, og love at banken fremover ikke vil udsætte kunder for bedrageri :-) :-) :-) Dette en for på en morsom måde at provokation for at skabe dialog. :-) Og alle i jyske bank er bedøvende ligeglade, for ingen kan rører jyske bank. :-) :-) Nej det er kun jer i jyske bank koncernen, der hygger jer med at bedrage jeres kunder Vi syntes ikke om det, og anmoder dommeren om at dømme at BILAG 1. Er ugyldigt som følge af SVIG & FALSK mm :-) :-) Nå men vi ventet jo stadig her 16. Marts På jeres afsluttende bemærkninger fra 19. Februar 2019. HAR I SVARET OG HVAD ? :-) Og så at sagen berammes til hovedforhandling, hvis der ikke allerede er sket. :-) Vidnelisten som er blevet opdateret og sendt, til vores advokat i søndags 10-03-2019 Dele af brev er delt med en som skriver på en artikel om reklamerne Brev må ikke gengives, og vores advokat må ikke nævnes uden samtykke :-) :-) EN SAG OM BANKERS MAGT OG DERES KRIMINALE VIRKE I DET DANSKE SAMFUND :-( Nå man som bank bedrager og bliver ved, så vil de på et tidspunkt blive opdaget. - Sådan er det også med indbrudstyve De kan måske syntes de er uovervindelig, og være så gode til at stjæle, at de selv mener de ikke bliver opdaget Men som altid er grådigheden den værste fjende, også for jyske bank. :-) Her på linket beskrives lidt af sagen https://facebook.com/story.php?story_fbid=10219277860316622&id=1213101334 :-) Ring gerne 22227713 Hvis du vil have en bedre forklaring og gennemgang af hele sagen Adgang til alle brev og bilag En tilsvarende sag er ikke før set hovedforhandlet :-) Vidnelisten fra jyske bank 1. sagsøgeren ved Carsten 2. Anders Christian Dam CEO 3. Philip Baruch Adv 4. Morten Ulrik Gade Adv 5. Nicolai Hansen Sælger 6. Casper Dam Olsen Sælger 7. Birgit Bush Thuesen Inkasso
12-04-2019. Retten skriver Hovedforhandling i sagen BS 1-698/2015 er 30. September og 1. Oktober 2019 i Viborg byret Samt mulighed for RETSMÆLING

Jyske Banks ansatte / advokater arbejder tæt sammen, for at skjule og dække over bankens mange årige million svindel mod lille bank kunde.

Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?


Anders Dam styrer som øverste ansvarlige jyske Banks fortsatte svindel mod kunde.

Derfor har vi siden 19 maj 2016, skrevet direkte til CEO Anders Christian Dam.

Det er derfor en yderst veloplyst Bandeleder, som nu står bag bankens fortsatte bedrageri mod bankens kunde.

CEO Anders Dam Siger nej tak til dialog med sur kunde, efter bankens mange års bedrageri. Ønsker ikke at tale med kunde, men beder om en dom i den sag BS-1-698/2015 Hvori Koncernledelsen af kunde anklages, for meddelagtighed i groft svig Hvilket er udført af den samlede koncernledelsen i forening
Banks must only think of their financial opportunities to benefit their shareholder, such as ATP / A.P. Møller / pension Denmark Follow the banks trial, a fraud case in Viborg court BS 1-698/2015 First day of trial is 30th of September BS 1-698/2019 :-) When Danish banks will not stop fraud against their customers And the police will not investigate Danish banks that are reported to deceive their customers. :-) Then the bank's customers have to fight harder to stop danish bank fraud.
Dette er bare et opråb til dialog Jyske Banks fundament Kunde fanger jyske bank i millionsvindel Ledelsen griner bare, for de styrer Danmarks øknomi, og bestemmer hvem der skal bedrages, mens kameraer dækker over jyske banks fortsatte svindel

Kladde til proces skrift, sagen mod jyske bank koncernen for groft svindel imod bankens kunde

Selv om intet fra kladden er blevet brugt processuelt, så har vi selv fremlagt og fremsendt bilag 28-101.

Her under kommer sagen som vi løbende har forklaret bankens falsk og svig mod bankens kunder

Efter kladden til nyt processkrift 18. December 2018, deler vi her et af rigtig mange oplag, for at ringe koncernen op.

Gg

JYSKE BANKS MILLION SVINDEL MOD DERES SMÅ KUNDER

SAGEN VOKSER I TAKT MED BANKENS BEVIDSTE OG FORSATTE SVINDEL MOD DERES KUNDER.

/

Rettet 18. Maj Seneste nyt i sagen mod jyske bank koncernen samt bestyrelsen for ledelsens fortsatte grove svig / bedrageri imod lille kunde.

VIL JYSKE BANK IKKE TALE MED DE KUNDER BANKEN BEDRAGER

Må vi bare se frem til hovedforhandling

  1. September og 1. Oktober 2019

Så jyskebanks bedrageri mod os, kan blive stoppet.

🙂

Rent faktisk er dette en kamp imod det rådene fundamentet i jyske bank

🙂

Spørgsmålet er så bare om Anders Dam leder en kriminal ORGANATION

https://politiken.dk/debat/profiler/stinebrix/art5482863/Leder-Anders-Dam-en-kriminel-organisation

Følg også kampen mod den kriminelle jyske bank på Twitter

Og nej fundamentet er ikke hvad koncern selv skriver, men hvad vi kan bevise, som at jyske bank laver svindel mod befolkningen som vi jo er

🙂
🙂
🙂

At selve koncernen er så kolde kan måske skyldes, at eksperter som her

Shitstorm-ekspert og SEO, William Atak “bare kalder det for småkritik”

Måske har William Atak ret
Når han selv efter at have set hvilket sag, vi her står med imod jyske bank udtaler på Netavisen.

“Normalt vil den slags småkritik ikke have så stor betydning”

Men igen nu skal vi have hele sagen frem i retten, ikke kun Bilag 1.

Så ser vi på hvilket slags småkritik vi faktisk skriver om.

Vores advokat skal naturligvis fremlægge svig og falsk sagen som vi løbende fra start har anmodet

Når vi beskylder så mægtig en bank som jyske bank og selve koncernledelsen ved disse personer

Sven Buhrækall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
Marianne Lillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

For sammen i forening, at stå bag bedrageriet mod erhvervs lille virksomhed.

Så er det da klart vi har beviserne i orden, når vi siger at jyske bank er en forening af hærdet kriminelle der bedrage os.

🙁
🙁

Husk det kunne jo være dig næste gang, koncernen vælger deres offer.

Vil du bedrages så er det jyske bank du skal vælge, der er 50 % chance for at blive offer for bankens svindel.

Den morsomme enten gør de det eller ik, tag chancen og vælg den kriminelle jyske bank fra Silkeborg.

🙂

https://facebook.com/story.php?story_fbid=10219424629745766&id=1213101334&ref=bookmarks#=

🙂
🙂

Jyske bank har ingen kommentar, til svindel anklagerne mod banken i bilag 100 og 101. Som er fremlagt 28. Dec 2018, af sagsøgeren selv.

Anklager som banken skulle give deres bemærkninger til 19. Februar.

Jyske bank og Lund Elmer Sandager valgte at udeblive med deres svar.

Vi ved ikke om der var udeblivelses risiko, 19. Februar da vi stadig ikke 18. Maj 2019 har fået kopier af breve til og fra retten, som vi har anmodet.

Jyske Banks koncern fortsætter det banken syntes bedst til “bedrageri”

Så frem til dommeren i Viborg siger at.

FY FY FY DET MÅ I IKKE.

Vil jyske bank fortsætte bankens svindel imod deres kunder.

🙂
🙂
🙂

Vi erkender at det at ville stoppe den store Danske bank jyske bank, i at bedrage deres kunder, er en meget stor opgave.

Men var dog ikke klar over jyske banks #svindel / bedrageri var så velorganiseret, og sat i system, også for at kunne trække tiden ud.

Men nu skal koncernen snart svare i retten, koncernledelsen er af sagsøger ORENTERET i brev 25. April 2019 hvem der skal vidne fra jyske bank.

🙁
🙁
🙁

DOKUMENTFALSK OG BEDRAGERI

Fakta er at jyske bank siden 2008 har lavet flere forhold af svig, og falsk og fortsat den svindel bankens ledelsen i forening står bag.

Jyskebank ønsker at frem til 2028 ville kunnen fortsætte bankens svig forbrydelser for millioner, da det er det jyske bank lever af, og i retten kæmper for at ville fortsætte med.

Jyske bank har udført bedrageri af særlig grov karakter, hvilket banken godt ved, da det er bevidst udført af ledelsen i forretningen

Jyske bank kæmper for at banken kan få deres kriminalitet gjort forældet.

Det er 10 års forældedes på bedrageri og dokumentfalsk

Og der er fra bedrageriet bliver opdaget, eller burde være opdaget, efter som bedrageriet fortsættes er forældedesfristen ikke engang begyndt.

🙁
🙁
🙁

Måske kan Philip Baruch selv i retten forklare hvorfor jyske banken konsekvent lyver, og hvorfor det også sker overfor retten

Hvor Philip Baruch selv som advokat fra virksomheden Lund Elmer Sandager

Som Philip Baruch iøvrigt selv er partner i.


  1. Lyver at en rentesikring fra 15-07-2008 først blev lavet 16-06-2008

Når sandheden er at rentesikring fra 15-07-2008 er lavet 15-07-2008

Og iøvrigt kun skulle såfremt det bagvedliggende tilbudte lån, Bilag Y tilbudet på 4.328.000 kr. blev hjemtaget, som et underliggende lån.

2.
Skjuler vigtige aftale bilag.

Som at rentesikringen Bilag E.5
den som er aftalt og lavet 15-07-2008

Er lukket 16-07-2008 Bilag 29.

Jyske bank fastholder
SAGENS BILAG 1.

Som en gyldig aftalte

10-09-2015 påstår Philip Baruch overfor retten at det ikke er lavet svig eller falsk.

Dette vil vi i retten under hovedforhandling dog modbevise.

LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER

LYVER NEMLIG FOR RETTEN

3.
Lyver overfor retten at BILAG 1.

Er den godkendte rentesikring fra 15-07-2008 på 4.328.000 kr.

Med påstand at dette er rentesikrings aftalen fra 15-07-2008, men den først blev lavet 16-07-2008

Selv om sandheden er at Bilag E. 5 er aftalen fra 15-07-2008


HVAD ER EN SWAP

En Swap / Rentesikring er en afdækning af renterisikoen på et bagvedliggende / underliggende lån.

Har kun et tilbud 4.328.000 Bilag Y.

Og så Bilag 30.
Hvor der er oplyst et lån på 4.328.000 kr som optaget i Nykredit og rentebyttet med jyske bank.

Og i Bilag D, er det oplyst at lånet på 4.328.000 kr i Nykredit er blevet omlagt.

Bilag 28. Og Bilag 29.
Viser dog at jyske bank kun lyver.

Og at jyske bank selv siden 2013 i retsforhold har løjet

Jyske bank har under hele sagen nægtet at bevise eksistensen af et påstået lån 4.328.000 kr.

Philip Baruch svarede 31-05-2016 kun, på den mail 25-05-2016 til Anders Christian Dam

At lånet på de 4.328.000 kr. vi spørger til er hjemtaget.

4.
PHILIP BARUCH Lyver overfor retten at Bilag E.5 bare er byttet ud med Bilag 1.

Når sandenheden er at Bilag E.5 faktisk er lukket med Bilag 29.

5.
Og overfor retten tilbageholder oplysningerne om Bilag 1. Er en helt ny rentebytte med aftale dato 16-07-2008.

6.
Lyver overfor retten Eks om at der findes er bagved liggende / underliggende lån som tilbudet BILAG Y.

Men til en ny rentesikring Bilag 1. Stadig i jyske bank

BILAG 1. Som jyske bank uden aftale selv laver 16-07-2008 til Bilag Y.

6.
Jyske Banks bestyrelsesmedlem Lyver overfor retten.

Ved at fremlægge Bilag D. med påstande om at dette er det bagvedliggende lån som Tilbud Bilag Y.

Er blevet omlagt

Selv om der ikke findes en rentesikring, til noget bagved liggende lån.

7.
Fremlægger bilag, med dato oplysninger, som ikke er den dato dokumentet er genanvendt, og brugt. Bilag K. Fra 19-05-2009 mod bilag 7. Fra 10-07-2008

8.

Fremlægger dokumenter jyske bank selv har rettet i efter de er underskrevet. Se Bilag 88 og Bilag Z

9.

At jyske bank handler uden for fuldmagt i perioden 20-11-2008 frem til 19-05-2009

Forsøges skjult for retten ved at fremlægge Bilag K.

Bilaget bære dato 10-07-2008 og var begrænset til et tilbud Bilag Y.

Tilbudet udløb 20-11-2008 og det samme gjorde fuldmagten

🙁
🙁

KAN BLIVE VED OG VED OG VED

JYSKE BANK ER SIKKERT DEN MEST RÅDNE BANK I NORDEN

EN BANK DER EKSISTERE FORDI LEDELSEN HAR MAGTFULDE VENNNER

🙁
🙁

Desværre er jyske bank blevet så magtfuld og derfor bedøvende ligeglade med hvem banken bedrager.

Derfor er sagen utrolig vigtigt

Også for vores nye advokat
Der er ved at få focus på sagens mange svig og falsk forhold, og på bankens udnyttelse, manipulation og løgne

Vil vidste at de ikke er bange for at gå i kødet på jyske bank, og deres bestyrelse der sammen i forening, står bag det grovest svig, en dansk bank til dato er taget for.

Under hovedforhandling vil vores advokat vise at han er vores advokat

Og der bruge alle bilag 1 – 102 og forklare at hele koncernen i forening, står bag dette omfattende svig og falsk forhold mod bankens kunde

Lige som vi selv under parts afhøring vil fremlægge bedraget

🙂
🙂

Da jyske bank jo har mange venner i toppen af samfundet, advokater som på stribe står i kø for at hjælper banken, med deres svindel.

Advokater der gerne vil sørger for, at koncernen ikke bliver knaldet for bankens bedrageri foretninger, hvis de får muligheden og måske så selv kan få en del i bankens forretninger

Så vil det jo kunne blive en god foretning at dække over de banker og deres advokater samt bestyrelser som laver bedrageri

🙂
🙂

Og uanset hvilket foretninger det så er, vil alle de advokater der vælger at støtte og hjælpe jyske bank i at styrer uden om en straffesag for bedrageri og dokumentfalsk mm.

Vil jo også forvente at blive belønnet efterfølgende, for at modarbejde sagens fremlæggelse, om det sagen nu handler om.

Vores sag handler ikke om dårlig rådgivning, og det har den ikke gjort siden april 2016, hvor sagen blev oplyst ændret til bedrageri

Vi formoder det var derfor Rødstenen Advokater fra Århus modarbejdede sagen.

Vores egen advokat ville ikke have at en så mægtig bank som jyske bank bliver dømt for at manuliere med bilag og lave svig og falsk

🙁

Og derfor ville advokaten helt bevidst ikke fremlægge bilag og anklager mod banken for groft bedrageri, som vi igen og igen bad om blev fremlagt

Hvilket ganske tydligt var for at hjælpe jyske bank i at kunne fortsætte bankens bedrageri

Denne af vores tidligere Århus advokat, som valgte at modarbejde klienten, efter vi opklarede bedrageriet, og bad om at det blev fremlagt som det bedrageri / svig det er.

Da vores egen advokat så begyndte at modarbejde sagen imod koncernen, er ikke overraskende hvilket kun viser hvilket magt Jyske bank har i samfundet

Så da rødstenen advokater ikke ønskede at hjælpe os i sagen mod jyske bank længer, og valgte at hjælpe jyske bank.

Bekræfter det kun at jyske bank er en farlig bank for samfundet, og næppe burde have lov til at drive bankvirksomhed.

Mon ikke det kun er i Danmark, at banker bedrager kunder, imens politiet vender det blinde øje til

Problemet er dog også at selv Finanstilsynet nægter at gå efter de banker, som åbenlyst og bevidst bedrager kunder.

Så når det øverste af Danmarks elite vælger at dække over danske bankers KRIMINELITET bliver det et alvorligt samfunds problem

🙁
🙁

Danmarks nok største svindel bank, må da uden tivl være jyske bank koncernen

VI ER KLAR TIL HOVEDFORHANDLING

At vi så først 22-03-2019 bliver oplyst at banken ikke har afgiver nogle afsluttende bemærkninger 19. Februar. da vi telefonisk selv spørger.

🙂
🙂

DET ER EN HÅRD KAMP

EN KAMP FOR AT STOPPE DENNE LØGNER & BEDRAGERISKE FORENING I AT UDSÆTTE KUNDER FOR BEDRAGERI

MEN NÅR VI HAR MED SÅ STOR EN SVINDLER SOM JYSKE BANK AT GØRE

Så har vi taget den nok bedste advokat til opgaven, og bet han gå hårdt på jyske bank

Således sagen imod bestyrelsen og deres advokater for bedrageri fremmes

Vi har her med en bank som lever af løgne og bedrageri, hvilket sagen flere gange er bet fremlagt som

🙂
🙂

At jyske bank denne gang begår en fejl i deres udspekuleret bedrageri mod deres kunde.

🙂 de laver faktisk mange fejl 🙂

Men at Jyske Bank valgte det forkerte offer, en der nu går efter den samlede bestyrelse for bedrageri.

Det var næppe ventet
Ej heller at kunden overlevede sin hjerneblødning

Muligt Lund Elmer Sandager kunne snyde alle kundens advokater.

Først ved at skjule svindlen, og så skjule bankens løgn i ankenævnet, og så igen selv lyve overfor retten.

Selv efter svindlen / bedrageriet blev opdaget, og det af kunden selv, og da kundens advokater så ikke ville gå på jyske bank, grundet grovheden i bankens bedrageri

Hvilket jyske bank kun drager gavn af, og takker ved at nægte med at bedrage bankens kunder.

Jyske bank er indædt og sammenspist i deres måde at drive bankforetning, Jyske Banks koncern er blevet for magtfulde og styrer nu ved at drive bandelignende KRIMINELITET styret af deres Bandeleder

ANDERS CHRISTIAN DAM

En bankvirksomhed der er til skade for samfundet, og skader de banker som stadig drives redeligt.

🙂
🙂

GROVHEDEN OG GRÅDIGHEDEN FÆLDER BANKEN

DA GOLIAT MØDTE DAVID 🙂

OG DAVID TOG KAMPEN OP MOD JYSKE BANKS SVINDEL

🙂
🙂

Er her 22. Marts sidst på dagen blevet ringet op af den nye fuldmægtige, der er på sagen, og vi spørger naturligvis et par gange om Jyske Banks afsluttende bemærkninger

Dem fra 19. februar, da vi jo stadig intet har hørt noget, og derfor har rykket flere gange.

🙁

Så oplyses vi at jyske banken slet ikke har svaret retten.

Selv om vi blev oplyst 9. Januar at retten gav banken frist til 19. Februar for deres afsluttende

https://facebook.com/story.php?story_fbid=10219192897592607&id=1213101334

og ikke er kommet med nogle afsluttende bemærkninger.

Til vores advokats afsluttende bemærkninger.

https://facebook.com/story.php?story_fbid=10219424629745766&id=1213101334&ref=bookmarks

Dem fra 28-09 & 18-12-2018

🙂
🙂

Samt vores vidneforklaring fra 28-12-2018.

Bilag 100.

https://facebook.com/704647549936128/photos/a.704858869914996/704881523246064/?type=3&source=54

og 101.

https://facebook.com/photo.php?fbid=704881843246032&id=704647549936128&set=a.704858869914996&source=54

🙂
🙂
🙂

Vi oplyses så her 22. Marts også at advokaten nok ikke ville fremlægge sagen, som vi har fremlagt sagen som en SVIG og FALSK sag.

MEN DET ER EN SVIG & FALSK SAG

Og siger at sådan skal sagen stadig fremlægges.

Altså som svig i den grove ende.

🙂
🙂

Skrev en SMS efter telefon opkaldet

At vi var nervøse for dommeren vill misforstå det fremlagte bevis materiale hvis dommeren fik muligheden

Og så kunne også dommeren uforvarende komme til at dække over Jyske Banks bedrageri imod bankens kunder

Sådan var det ment.

Flere har kontakter os, og fortalt hvordan højtstående embedsmænd på den måde har dækket over større forbrydelser.

Vi håber dog ikke det passer, og ser. frem at jyske bank bliver dømt efter vores forklaring og beviser for bestyrelsens og bankens grove bedrageri.

🙂
🙂

Ligesom vi skrev og DIRÆKTE oplyste til direktions ordstyrende formand CEO Anders Dam 18-19. Maj 2016

VI MISTÆNKTER JYSKE BANK FOR BEDRAGERI

https://facebook.com/photo.php?fbid=704872149913668&id=704647549936128&set=a.704858869914996

🙂

Dette var I håb om Anders Dam personligt, og sammen med resten af koncernledelsen ville gribe ind

Og at Anders Dam på denne måde i maj 2016 ville stoppe Jyske Banks fortsatte bedrageri imod os kunder.

Men når jyske bank driver en bankvirksomhed, hvor det at lyve over for deres kunder, er selve grundstammen i bankens fundament.

Så banken bedre kan lave mandatsvig, bedrageri, dokumentfalsk, underslæb osv.

Når koncernen selv her efter 3 år.
Stadig ønsker at vise hele familien Danmark i Viborg Byret

At sådan handler jyske bank, og det vil ingen i koncernen ændre på.

Og at banken ved bestyrelsen er helt bevidste omkring bankens bedrageriske handlinger

Hvilket vi ved at skrive til ledelsen og det direkte til Anders Christian Dam siden 2016.

Og har på denne måde sikret at denne kriminele leder, og ledelse må stå 100 % til ansvar overfor bankens fortsatte bedrageriske handlinger

Men Anders Dam ville i 2016 ikke stanse Jyske Banks bedrageri

Anders Dam har modtaget mange direkte henvendelser, hvor vi beder ham stanse Jyske Banks bedrageri

Derfor er vi her 3 år efter en urimelig kamp for at komme i dialog med ledelsen, der stadig Idag står 100 % bag at jyske bank fortsætter bedrageri i mod deres kunder

🙂
🙂

DERFOR grundet at jyske bank drives af en kriminel bestyrelse der vil bedrage os.

Er vi på vej til hovedforhandling

I denne for jyske bank lille sag

Og det efter vi selv skrev, ikke kun til først til advokat Morten Ulrik Gade

Men bagefter også direkte til Koncernledelsen, CEO Anders Dam
i samme tråd fra 18. Maj 2016 Kl. 08.10

Se Bilag 66. Side 2.

“Jyske bank har ikke svaret mig, om jeg har lånet eller ikke, jeg tror stadig det er et stort bedrageri jeg er udsat for, ja undskyld men i vil jo ikke svare.”

https://facebook.com/photo.php?fbid=704872149913668&id=704647549936128&set=a.704858869914996&source=54

Altså ledelsen har mindst siden 2016 vist hvad vi snart vil fortælle dommeren i Viborg byret

BS 1-698/2015

Jyske bank og deres mange advokater og ansatte

Som enten dækker over koncernen

Eller som DIRÆKTE forsørger at påvirke sagen, for at ville skuffe i retsforhold.

Dette ved Eks. at ombytte eller manipuleret med bevis materialet

For at bankens kunde, også efter sin hjerneblødning i 2009 ikke måtte opdage der intet lån fandtes.

Som her ved Bilag 35. Da sagen er i ankenævnet.

Advokat Morten Ulrik Gade fra jyske bank

Ved vi ikke har lånt de 4.328.000 kr.
Et lån som påstået værende et UNDERLÆGGENDE lån

https://facebook.com/photo.php?fbid=704862423247974&id=704647549936128&set=a.704858869914996&source=54&ref=bookmarks

For en rentesikring Bilag 1. fra 16-07-2008

?

Der er igen bare et problem, vi har ikke talt eller lavet nogle aftaler med jyske bank 16-07-2008

🙁

Men sådan er jyske bank

DE LYVER OG LYVER FOR AT BANKENS BEDRAGERI IKKE SKAL OPDAGS

🙁
🙁

Derfor har koncernen siden 2016

Totalt
Nægtet at svarer på noget

Nægtet at stoppe med at hæve renter i rentebytte for lån, der ikke findes

Lån som Banken har løjet som om det fandtes, både over for os, vores advokater, samt overfor pengeinstitutankenævnet.

selv DIRÆKTE i retsforhold lyver Lund Elmer Sandager advokater, altså jyske bank lyver overfor retten.

At jyske bank vil have en dommers ord for at banken

Enten

A.
Ikke må lyve over for deres kunder.

B.
Eller at jyske bank har ret til at lyve og bedrage deres kunder

Viser jo bare jyske Bank fra deres skygge side, og hvorfor du aldrig kan stole på sådan en bank

🙁
🙁

NÅ MEN

Vi gentager så i dag 22-03-2019

Overfor advokaten at sagen, stadig er en SVIG / FALSK sag, ganske som den er fremlagt jyske bank og overfor vores advokat

Som her ved bilag 69. har tilføjet nye bilags nummer

Bilag 69. Side 1. Til DIRIKTIONEN
Fra 25. Maj 2016 Kl. 20.00

Se Bilaget her.

https://facebook.com/704647549936128/photos/a.704858869914996/704873239913559/?type=3&source=54

Se Bilag 72. Til jyske bank 28-12-2017

Bilaget nr. 72.
Er fremlagt retten 03-01-2018
Med tilhørende bilag.

Disse bilag er nu igen fremlagt
med bilags nummer som er nye og litterat rigtige, dette efter retten skrev til vores advokat om disse bilag, og bad advokaten BEKRAFTE de kunne udgå ! NEJ NEJ NEJ

https://facebook.com/704647549936128/photos/a.704858869914996/704873699913513/?type=3&source=54

Vi har intet siden fået udlevert fra retten, og ved derfor ikke hvad retten skriver.

Udover oplyst på mail 9. Januar at jyske bank har fået frist til 19. Februar til deres afsluttende bemærkninger

Og så Idag 22. Marts bliver telefonisk oplyst

At jyske bank ikke har svaret noget 19. Februar.

Og retten rykker nu for hvor mange retsdage, der skal bruges til hovedforhandling, og hvilket bilag der skal være fremlagt.

Advokaten mener 2 dage er nok

Og Carsten kan ikke få 4 timer til parts forklaring, derfor sætter vi tiden ned til 1 time.

Vidne 1. Er så ikke vidne men part

Hoved vidner er Anders Dam
nr. 2 på listen

Siger klart igen 22-03-2019
stadig det samme, som at sagen skal fremlægges som svig og falsk.

🙂

Ligesom vi siger meget tydligt

Vi går efter koncernens ledelse,
og de advokater der har medvirket i bankens bedrageri mod os, og dette er bevidst i mindst, de sidste 3 år.

Og fortæller at grovheden, samt at forbrydelsen sker af flere sammen i forening, hvilket skærper grovheden

Altså kun gør sagen være.

🙂
🙂

Vi siger alle bilag op til Bilag 102. Skal frem under hovedforhandling.

Da vi skal kunne referer til de bilags beviser imod #jyskebank for groft svig, som vi under vores egen partsforklaring, vil forklare og referer det til overfor dommeren.

Også i sadelshed hvis bilagende vi henviser til ikke er fremlagt

Indsat bemærkning

“Når vi kalder Lund Elmer Sandager Advokater for løgnagtige, er der blot fordi vi har taget advokat virksomheden, i at deres partner flere gange har løjet over for retten i sagen. Som 10. September 2015 i svarskrifter”

🙂

TÆNKER SÅ SMARTE DRENGE

Som det løgnagtige Advokatfirma Lund Elmer Sandager

Sikkert vil protestere i mod vores forklaring, som udokumenteret, dette kender vi efterhånden kun den jyske svindel banken alt for godt til

Og da Lund Elmer Sandager advokater selv har meddelagtighed i det fortsatte bedrageriet, forventer vi de vil kæmpe på fortsatte samme løgnagtige måde i retten.

DERFOR ER BEVISERNE SÅ VIGTIGE.

Vores advokat skal selv bruge dem i afhøringen af de ansatte som står bag svindlen mod bankens kunde.

Vi har ikke selv fremlagt Bilag 102.

Men bet advokaten fremlægge dette bilag i sagen, uagtet jyske banks svar 19. Februar. “Selv om banken ikke svare” skal bilag fremlægges

Vi nedkorter vores vidneforklaring overfor retten.

Således fokuserer vi på bankens og deres ansattes mange løgne som tvang, og tvangsnedbringelse af et andet lån fra 2009

Se Eks Bilag 51.
26-05-2011 Kl. 18.10
Fra Casper Dam Olsen
cc Anette Kirkeby

https://facebook.com/704647549936128/photos/a.704858869914996/704868169914066/?type=3&source=54&ref=bookmarks

“Det er et krav at grunden sættes til salg ved en mægler”

Eks. Fremlage Philip Baruch
10-09-2015 Bilag E.

Her i skriver Jyske Banks inkasso Birgit Bush Thuesen

“Jyske bank har ikke medvirket til salget af grunden”

https://facebook.com/photo.php?fbid=2004262212942570&id=1045397795495688&set=a.2004238826278242&source=54

Og læs så lige bilag 51.
Og vidneforklaringen Bilag 100 og 101 igen

🙂

Men i retten vil vi fortælle om udnyttelse i forbindelse med bankens konstante Svig foretninger.

At jyske bank 05-11-2018 ændre forklaring ændre ikke ved jyske bank laver bedrageri

At jyske bank nægtede at modtage provenuet til tvangs nedbringelse af lån fra tilbud Bilag AG 06-05-2009

https://facebook.com/photo.php?fbid=2004258116276313&id=1045397795495688&set=a.2004238826278242&source=54&ref=bookmarks

Og som her ved Bilag AH 03-07-2009 hjemtages

https://facebook.com/photo.php?fbid=2004259099609548&id=1045397795495688&set=a.2004238826278242&source=54&ref=bookmarks

Nu er ændret til nedbragt rentesikret lån, uden at lade rentesikring følge med ned.

Dette er et bedrageri forhold der kan stå alene

🙂
🙂

Dette Svig tvinges vi til at forklare retten.

Kort handler det om et lån der ikke findes.

Og grov bilags manipulation

🙂
🙂

NARTURLIGVIS ERKENDER VI

AT JYSKE BANK LEVER AF AT BEDRAGE DERES KUNDER

OG AT KONCERN LEDELSEN FORTSAT STÅR BAG BANKENS BEDRAGERI

SØRGLIGT MEN SANDT

Ledelsen er tilbudt dialog rigtig mange gange, men ønsker fortsat kun at lave svindel, imod bankens kunder

🙂
🙂

Det anmodes om 2 retsdage til hovedforhandling

Deler datoer når vi får dem oplyst

Har du spørgsmål
Spørg på 22227713

🙂

Eller her.

Jyske bank har 89898989

Og kender nok alle til denne her bedrageri sag, med mindre de har mange af dem

🙂

Hvis nogle har indvendinger og ikke er enige så SMS 22227713

Og få et møde så retter vi eventuelle fejl.

Rødstenen advokater fra Århus er også velkommen.

Vi vil dele og svare på alle indvender
Og forklare ved bilag eventuelle udsnit af optagelser om nødvendig

Mvh storbjerg erhverv
22227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk