10-09-2019. sagen BS 1-698/2015 får nyt nr. BS-402/2015-VIB. mod jyske bank A/S for flere forhold af svigagtig optrænde imod bankens kunder. Sagen er blevet UDSAT. LES.dk Philip Baruch ønskede det, efter vores bilag / beviser, for jyske banks massive svigforretninger, i sidste øjeblik af klientens advokat Lundgrens blev fremlagt. Fakta DET SER UD TIL AT LUNDGRENS HAR TAGET MOD RETUR KOMMISSION FRA JYSKE BANK A/S. FOR IKKE AT FREMLÆGGE KLIENTENTS SVIG PÅSTANDE I RETTEN.

Jyske Bank er måske Danmarks sjoveste bank, se og læs mere her, om hvordan Jyske Banks koncern snyder og bedrager den danske Banks kunder. 10-01-2020 Leder og de øvrige bestyrelses medlemmer, ligger sikkert flade af grin over vores forsøg på at komme i dialog med Jyske Bank.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Når kunder i jyske bank opdager at Jyske Bank A/S og Bestyrelsen kontinuerligt har løjet i retssag, når ledelsen lyver for at skjule Jyske Banks million svig imod kunde.

Så tro ikke at den kriminelle Danske Bank Jyske Bank give op, og undskylder.

Nej for Bandelederen i Jyske Bank A/S Anders Christian Dam, forsøger stadig at udnytte bankens magt, til at fortsætte Jyske Banks svigforretninger, til økonomisk at udmattet bankens kunder.

Dette sker for at kunden ikke skal kunne have penge til advokat bistand, som kunden jo har brug for, nu det er professionelle kriminelle i Jyske Bank, kunden er oppe imod.

Jyske Bank A/S fortsætte bedrageri, lige så længe ledelsen kan blive ved.

Mens kunde i retten beder dommeren om at Jyske Bank blive stoppet.

Welcome to Denmark's Criminal Banks, which deceive the bank's customers. Anders Dam JyskeBank leads the bank's fraud, along with the management. :-) In this Danish bank, the management is doing giant fraud against customer, together in a union. While other Danish banks only make money laundering, makes Jyskebank also document false and fraud. Since the Danish police do not want to stop the banks' obvious fraud, against their customers. Can we who are being deceived, only cry out to warn others against Danish banks like this Jyske Bank. We have tried to talk to the criminal gang, JYSKEBANK since May 2016. But the gang will not talk to their victim. :-) If it is just a matter of the bank's foundation is misunderstood, and the bank jyske bank does not itself believe, that the management are together in unity, and does and continues fraud against their customers. Why does the group jyskebank refuse to talk with us, but continues fraud against their customers. :-) When conversation promotes understanding. :-) For over 3 years we have tried to enter into a dialogue with the bank, who stubbornly refuses to talk to us. We should look at the matter together. And if we, as a customer, are wrong, we are the first to apologize We ask the Jyske Bank to receive our request, and the court's offer to meet, and together solve the jyske bank's problems. We therefore ask the board of directors, take its responsibility and loosen this small disagreement. Best regards May 28, 2019 Storbjerg Erhverv Management Søvej 5. 3100. Hornbæk. Phone 22227713
CEO ordstyrerende formand
Anders Christian Dam
Jyske Bank A/S Silkeborg

Er kontinuerligt siden maj 2016 blevet anmodet og opfordreret til at undersøge om Jyske Bank A/S udsætter kunde for svig.

Dette ved at skulle bevise at kunde har lånt 4.328.000 DKK i Nykredit, og også bevise at kunde har omlagt dette påstået lån.
Samt bevise at kunde har lavet en ny aftale om en ekstra rente swap på 4.328.000 kr. Den 16-07-2008 sagen Bilag 1.

Dette har Jyske Bank nægtet at bevise eller svare på.
Og Nykredit ville først svare efter Nykredit blev stævnet, om kunde har lånt de 4.328.000 DKK som Jyske Banks koncern har påstået i retsforhold.Og hvis Anders Dam, eller andre i Jyske Banks koncernen ledelse, bestyrelsen eller bankens advokater, som Lund Elmer Sandager, mener kunden har det mindste ret, så straks stoppe bankens fortatte svig, og rette bankens, fine forening op.

Siden da er jyske bank svindel kun blevet fortsat
Senest 30-12-2019 har Jyske Bank Koncernen hævet 5,32 % i rente, af en aftale der ikke er aftalt mellem parterne.

Og renter af provenuet fra salg af grund, hvor Jyske Banks ansatte, som Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby tvang kunde til at sælge byggegrund, og dermed nedbringe gælden i det lån hvor grunden lå til sikkerhed for.

Når jyske bank bedrager kunder, men ikke har opdaget det. Kan banken jo heller ikke rette fejlen

Hjælp jyske bank Oplys AKTIONÆRENE om de vil hjælpe koncernledelsen, med at få øje på dette opslag

Så vi ikke skal vente på en dommer først stopper Danmarks anden største bank Jyske Bank i at bedrage bankens kunder, efter Anders Dam er blevet afhørt sammen med blandt andet Philip Baruch.

Om ledelse i Jyske Banks koncern bruger bestikkelse, i forbindelse med at Jyske banks Bestyrelse medlem Philip Baruch i årevis har løjet i retsforhold, hvilket nok var for at skuffe i samme retsforhold.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri
The CEO of Anders Christian Dam is probably very scared, for the small customer who accuses Anders Dam of complicity in Jyske Bank’s continuing million fraud
Klik and Read 30-09-2019

Klik and Read 03-10-2019
Why does the customer suspect that Jyske Bank uses Bribery to disappoint in legal matters?The customer himself has to make the final reply on 28-10-2019 and submit their claims to the court.


Why else does Anders Dam meet as the mighty manager and talk about the evidence against Jyske Bank for gross fraud or fraudulent conduct, which is now presented by the customer himself in the case.

If Anders Christian Dam is just a lousy coward who leads a criminal organization, or has the client misunderstood something, that is what we have been trying to figure out since May 2016.


Dear Anders Christian Dam
Call us on 004522227713

And tell us if we have been wrong, we do not want the case against Jyske Bank for fraud if we have misunderstood the group’s reasonable intentions, and there is no talk at all and neither fraud nor false.


Then you should not wake up Anders Dam and answer us.

And if we are right in that, Jyske Bank exposes us to fraud, and you Anders Dam as manager of Jyske Bank are aware of it, without wanting to stop it, then you should leave the board Anders Dam, along with the rest of the board of Jyske Bank.


If the customer is right Anders Dam, then admit, and give a public apology for the entire group management, and sorry for Jyske Bank’s fraud.


The fact that Dan Terkildsen told Lundgrens, that Philip Baruch would agree that Jyske Bank would not complain 
:-(.

Did you think that was enough, when we talk about scams? Anders Dam.


We do not want the case agents the Jyske Bank management like you Anders Dam want it, but we also know, that it is an apparent criminal organization that we are up against.

In 2008/2009 a former employee and thief was milking the plaintiff’s company, then the plaintiff suffered a major brain haemorrhage, epilepsy, depression, and then exposed to exploitation and fraud by the Jyske Bank Group, which would take everything from the plaintiff who some time considered whether life was worth living.

!

Since 2009, the plaintiff has been struggling to get his life back, and to have Jyske Bank stop the bank’s continued fraud. “Fraud” which today is the fight against fraud the bank is all about.


BS-402/2015-VIB
It is about the fraud in Jyske Bank against the bank’s customers.

That Jyske Bank so chooses the sick and weak to expose fraud is just low. 🙁

The client himself has had to make, and submit his claims against Jyske Bank and the management of the court 28/10/2019, after suspecting that their lawyer, Lundgrens may have been bribed by Jyske Bank’s group, not to submit any of the client’s fraud allegations against Jyske Bank’s group.

When Anders Dam, together with the other Group Board of Directors, chooses to stick his head in the ground, rather than engage in dialogue with the customer, it can only be because Jyske Bank is dishonest in Jyske Bank’s words and actions.

Banks are called greedy scammers and therefore, even the Executive Board, at Anders Dam has chosen not to say.

So when the President of Jyske Bank A/S Anders Christian Dam is personally accused of being involved in gross fraud against a customer in Jyske Bank, it is the responsibility of the Board of Directors, as they jointly stand behind Jyske Bank’s continuing fraudulent business.

Anders Dam is accused of being behind Jyske Bank’s deliberate fraud against the bank’s customer will continue.


Customers also believe that Jyske Bank has paid Lundgren’s lawyers return commission. 

And that it is Anders Dam personally who is responsible for Jyske Bank A/S bribing the client’s lawyers LUNDGRENS, for not submitting the client’s fraud charges against the Jyske Bank group.

Anyway this is what the customer sad that its looks like.


BS-402/2015-VIB
It is about the fraud in Jyske Bank against the bank’s customers.

The customer himself has to make the final reply on 28-10-2019 and submit their claims to the court.


Since Lundgren’s attorneys, who have been bought and paid for by Jyske Bank, work for Jyske Bank, and therefore certainly do not present the client’s fraud allegations against the Jyske Bank Group.


If Lundgrens has not received a return commission “bribing”, for failing to present their client’s claims against Jyske Bank.

Lundgrens then call us on 004522227713
And explain to us what word in our many letters, emails, sms that you may have misunderstood.

We can see that Lundgrens will only summon the witnesses Jyske Bank’s board itself wanted.

🙁

Is this something Lundgren’s lawyers have been paid for?

Just ask
?


In answer writing 28/10/2019, as the customer has give to the court, in addition to Nicolai Hansen and Casper Dam Olsen, from Jyske Bank in Hillerød, which Jyske Bank A / S has wanted to call.

Written, among other things, these witnesses from Jyske Bank on.
Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade, Birgit Bush Thuesen.

These witnesses must confirm the evidence presented as genuine, and in addition, witnesses must be heard in court.


We have not initially written Anette Kirkeby, the manager of Jyske Bank Helsingor.

Although Anette Kirkeby contributed to Jyske Bank Helsingor’s client being subjected to massive fraud, and this fraud was not stopped by Anette Kirkeby, who instead chooses to send the client for settlement, when the customer asks Anette Kirkeby to delete SWAP Appendix 1. This was denied by Anette Kirkeby, who insted chose that Jyske Bank can kill the customer.


After our closing reply, we also think about convening Lundgren’s attorneys with partner Dan Terkildsen.

For Dan Terkildsen to testify, under witness responsibility, whether plaintiff has continuously asked Lundgren’s attorneys to present fraud and false allegations against Jyske Bank.

And to get Lundgren’s lawyers to confirm whether or not this has happened.

Then you, as a court member, can even assess whether it may be due to Bribery.

When we want to hear Lundgren’s lawyers confirm whether Lundgren’s lawyers have been employed by Jyske Bank for a million jobs.

And about Lundgren’s lawyers, first contacted by Jyske Banks, after we assumed Lundgrens.
And of course we would like to know if it was Anders Christian Dam personally behind.


This case is purely about Jyske Bank’s credibility.

Hallo OPRÅB til jyske bank, vi forsøger at få ørenlyd. TAL MED OS RING LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER KAN LYTTE MED. VI HAR LAGT ET ÅBENT BREV TIL HANRIK HØBNER OM HAN VIL HJÆLPE MED AT FORSTÅ STRAFFELOVEN, HVAD SIGER ANDRE BANKER OM JYSKE BANKS MÅDE AT BEHANDLE SVAGE KUNDER PÅ PYT MED AT DET ER JYSKE BANK DER ER VED AT MISTE DERES TROVLRDIGHED FOR DER ER NOGET GALT MED FUNDAMENTET I JYSKE BANK ØNSKER KONTAKT HJÆLP OS MED AT JYSKE BANK OPDAGER AT DER ER EN KUNDER SOM ØNSKER DIALOG MED JYSK BANK, DEN STORE DANSKE BANK JYSKE BANK. NEJ VI ER IKKE SURE MEN ØNSKER SAMTALE MED CEO ANDERS DAM FOR VORES SAG SAGEN MÅ LIGGE HOS LEDELSEN OG BESTYRELSEN I JYSKE BANK SOM VEL ER ANSVARLIGE FOR JYSKE BANKS HANDLINGER. TAL NU MED OS HAR VI TAGET FEJL OG ER DOKUMENTERNE SOM ER FREMLAGT FALSKE SKAL VI NARTURLIGVIS UNDSKYLDE VI UNDSKYLDER GERNE HVIS VI TAGER FEJL, VIL JYSKE BANK OGSÅ DET. Og skrev derfor til den 25. maj 2016 jyske bank omkring et tilsyneladende falsk lån. Vi taler om et tilbud på 4.328.000 kr. fra Nykredit af 20. maj 2008 som gjaldt til 20. november 2008 Vi ønskede bare forklaring på hvordan Jyske Bank kan tinglyse en gæld til Nykredit på et lån, der vist slet ikke fandtes, hverken i Nykredit eller i jyske bank. Vi har i år forud for disse henvendelser forsøgt at få fuld AKTINDSIGT Ved at skrive til Birgit Bush Thuesen og Advokat Morten Ulrik Gade, Morten Ulrik Gade svare efter 2 - 3 års forsøg på at få aktindsigt af jyske bank endelig et svar 17. november 2015, morten er afvisende at Jyske Bank ikke er forpligtet til at give aktindsigt. Altså jyske bank snupper renter til et lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank ikke vil bevise findes. Kan ikke lade være med at tænke på den skattesvindel Jyske bank var indblandet i, DR lavede et program om denne skattesvindel, hvor jyske bank skulle stifte 2000 selskaber for at deres kunder kunne slippe for skat i Danmark. JYSKE BANK ER EN LUKKET BANK EN BANK SOM NÆGTER KUNDER AKTINDSIGT EN BANK DER BEVISTE GIVER FORKERTE SVAR: HVORDAN PASSET DET SAMMEN MED JYSKE BANKS VÆRDIER Jyske Bank selv efterlyser åbenhed hos andre, som da DR fangede Jyske Bank i Skatte rådgivning. Når Jyske Bank efterlyser en lignende åbenhed som her fra DR i Skattesagen Er der for os uforståeligt at jyske bank, selv er en bank der nægter deres kunder indsigt i deres dokumenter. Hvis det er fundamentet i jyske bank, passer det dårligt sammen med ord som Åbenhed Ærlighed Troværdighed Hæderlighed Overgolder alle love og regler, hjælper ikke med svindel osv. Vi kander en spade for spade, og spørger derfor Jyske bank et utal af gange om det samme. Vi ønsker jo bare en samtale hvor vi kan gennemgå vores sag. For at blive udsat for 9 års lidelse hvor Jyske bank ville slå os ihjel og tage alle vores penge, grundet noget der ligner svindel svig snyd bedrageri tyveri tvangs salg osv. MÅ VI SÅ IKKE BEDE OM EN FORKLARING -*- Frank Pedersen, direktør for kommunikation ved Jyske Bank, sammen med en kollega klar ved tasterne på Jyske Banks :Det er en værdi, vi har i Jyske Bank. Vi kalder en spade for en spade. Vi er ikke så gode til at pakke tingene ind. Jyske Bank rådgiver tilsyneladende gerne om, hvordan man kan gemme sine penge for de danske skattemyndigheder. Det fremgik af dokumentarudsendelsen 'Skattely', som netop er blevet sendt på DR1. -*- --------------------------------- Men her er der Et lån / gæld på 4.328.000 kr. som Jyskebank kræver sikkerhed for, for forhøjet pantsikkerhed. Jyske bank hævede over 100.000 kr. af betroede midler, tinglyste gælden på 4.328.000 kr. til Nykredit 16. april 2009 Jyske bank hævede igen af betroet midler, og lavede garantier for dette lån, (oplyst 4.328.000 kr.) til Nykredit, Nykredit opdager denne tinglyste gæld, som ikke jo ikke findes. 6. maj 2009 og sletter herefter denne, Det sker samtids med at vi har bet op et tilbud fra nykredit, hvilket Nykredit sender til Jyske bank modtages 7. maj. 2009 , heri oplyser Nykredit at tidligere tilbud fra 20. maj 2008 4.328.000 kr. er bortfaldet. Dette er ikke indsat på den liste med spørgsmål vi har til Jyske Bank Vi vil faktisk gerne spørger jyske Bank, om det bilag ( Bilag 75 eller 1042 i vores mappe ) aftale om finansielle instrumenter, som kunden her er blevet afkrævet en underskrift på, for at hans lån ikke skulle blive opsagt. Bilaget er om at bytte renter med Jyske Bank, på det lån i nykredit på 4.328.000 kr. Men det findes jo ikke Bilaget er udateret Men må være lavet omkring det tidspunkt 8. maj 2009. at Jyske bank modtaget oplysning fra Nykredit, denne dato er sikket, Jyske bank ved at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Eftersom tilbudet både er forældet og bortfaldet. DERFOR SPØRGES JYSKE BANK, hvad har kunden fået ud af, at jyske bank krævede en underskrift 11. maj 2009 på forhøjet sikkerhed for dette lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som jyske bank med 100 % sikkerhed, er bekendt om at det ikke findes. Vi ønsker jo bare at vi sammen går det her i gennem, Selvfølge hvis det er Jyske bank ønske at snyde deres kunder bedst muligt, er det svært at give et svar. MANGLENDE LÅNE HJEMTAGELSE AF 4.328.000 kr. DET FINDES IKKE. Vi kunne ikke finde låne dokumenteret på de påstået 4.328.000 kr. Og beder jyske bank om en kopi. Jyske bank ønskede ikke at svare, på nogle af disse henvendelser. Efter mange forsøg for at få jyske bank til at svare opgav vi Og tilbød i stedet Jyske bank 250.000 kr. for en kopi, (for at få en reaktion) Vi ønskede en kopi af det lån, på de 4.328.000 kr. der måtte være i nykredit, og som jyske bank bytter renter med, på en rentebytte aftale som liggere efter den vi har lavet, ? Først skriver vi til Advokat Morten Ulrik Gade, så til Jyske banks Ledelse Jyske Banks Bestyrelse Jyske banks CEO leder Anders Dam og til Jyske Bank Advokater i Lund Elmer Sandager, hvor Philip Baurch bestyrelses medlemmet over for retten, har skrevet og oplyst nogle ting der vist ikke er helt sande, samt tilbageholdt flere oplysninger. DETTER ER NOGET VI GERNE VI I DIALOG OM. JYSKE BANK PÅSTÅR AT BANKEN GÅR IND FOR DIALOG HVORFOR SVARE DEN ÆRLIGE JYSKE BANK SÅ IKKE., MEN SVAER 31. MAJ 2016 EFTER KUNDENS TILBUD OM BETALING FOR EN LÅNE KOPI. JYSKE BANK FRABEDER SIG HENVENDELSER I DENNE SAG SE SAGEN I DAGBOGEN PÅ WWW.BANKNYT.DK Hvis jyske bank bare ville tale om disse eventyrlige små søde troværdigheds problemer, så kunne vi måske slippe uden om Byretten, det er jo latterligt at vi skal trække Jyske bank i retten vare for at bevare et par spørgsmål, Spørgsmål der er lige ud godteposen, som vi gerne vil have svar på, https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1 Listen opdateres før sagen kommer i Retten Her er en liste med møg-sager med Jyske Bank i centrum https://www.mja.dk/article/20131105/ARTIKEL/311059956
Facesbook side også til dagbogs, fortællinger om den uhæderlige jyske Banks fundament.

KLIK OG FØLG SIDEN HER.

CEO Anders Christian Dam en ussel kryster, der ikke tør tale med de kunder, som jyske bank og koncernenledelsen er med til at snyde og bedrage.

Når Anders Dam, personlig selv 19 maj 2016. Vælger at tilbageholde oplysninger & ikke at fortælle kunde.

At jyske bank siden 2008 / 2009 har udsat kunder for svig, ved at have løjet overfor kunde og løjet for retten, om at kunde har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit og 16-07-2008 valgt at lave en SWAP på 4.328.000 kr. med jyske bank, og i retsforhold har løjet, at kunde har omlagt dette påstået bagvedliggende lån i Nykredit.

Dette lykkedes kunden 152 dage efter 19 maj 2016 at få Nykredit til i en mail 18-10-2016, at Bekrafte der aldrig har været noget lån på 4.328.000 kr.

DERMED MÅ ANDERS CHRISTIAN DAM, VÆRE BAGMANDEN, FOR AT JYSKE BANK OVERFOR KUNDEN, I MINDST 152 DAGE HAR TILBAGE HOLDT SANDHEDEN, OG DERMED PERSONLIG VÆRET MED TIL AT KUNDE UDSÆTTES FOR SVIGAGTIG OPTRÆDEN.

Hvor længe vil staten dække over de Danske kriminelle banker, ved ikke at gribe ind over for de banker, der helt bevidst udsætter deres kunder for svig, og som her også lyver over for retten, for at ville skuffe i retsforhold.

Altså når politiet og statsadvokaten, og dermed staten, er vidende om at nogle banker og advokater, som jyske bank og Lund Elmer Sandager lyver overfor selve domstolen.

ER DETTE HER JYSKE BANKS NORMALE MÅDE AT HANDLE PÅ.

Det ser ud til at ånden fra Brask Thomsen og Finansbanken, er ført videre med over i jyske bank, og selve bestyrelsen er deltagende i, at nogle kunder bliver udsat for svigforretninger i jyske bank.

HVIS DER VAR TALE OM EN LILLE FEJL, SÅ VAR SAGEN IKKE VOKSET TIL AT INDDRAGE SELV KONCERNENLEDELSEN.

Politiet og Statsadvokaten har i 2016 skrevet, de ikke ville blande sig, og skriver at det må kunden selv fremlægge i retten.

Kunden har nu i byretten haft 2 advokater, som begge har modarbejdet, at sagsøgerens bilag og påstande overhovedet bliver fremlagt, har Jyske Bank betalt, Rødstenen advokater og Lundgrens advokater med retur kommision, for at holde svig anklager mod jyske bank ude af retten, er der tale om flere strafbare handlinger fra Jyske Banks bestyrelse ?

I UDLANDET SIGES DET, AT DANMARK ER DET MINDST KORUPTE LAND, MEN ER DET SANDT. ?

Vi ved ikke hvad jyske bank har lovet eller givet for at holde sagsøgerens påstande ude.

Jyske Bank Boxen kunne nemt bruges til hvidvask, af vores penge, har kunde sagt i en morsomhed, penge som jyske bank har stjålet ved mandatsvig, bedrageri, udnyttelse ved hjælp af dokumentfalsk, er jo ikke mærket.

Når politiet og Statsadvokaten i 2016 skriver kunderne i banker, selv må fremlægge deres sag i civil retten, og der selv må fremføre at værer udsat for svig og falsk, for at stoppe jyske banks fortsatte svigforretninger i mod kunden.

Så kræves det som et minimum, at det Danske advokat samfund, er istand til at levere nogle hæderlige og loyale advokater, som vil varetage deres klienters sag og interesser 100 %

Men det synes advokatsamfundet at have svært ved at leve op til.

Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?

Nu er sagen BS 1-698/2015 mod jyske bank for svig og falsk, 10-09-2019 oplyst udsat.

/

Dette efter vi 28-08-2019 har oplyst, til vores advokat, med CC retten.

At vores advokat ville blive fyret, såfremt vores bevismateriale i svindelsagen ikke straks blev fremlagt over for retten.

BILAGENE ER NU BLEVET FREMLAGT 2. SEPTEMBER 2019, SÅLEDES VI FAKTISK HAR EN SAG.

Vi oplyses 5. September at Lund Elmer Sandager Advokater har anmodet retten, om at få sagen udskudt grundet de fremlagte bilag.

“Ikke noget banken ikke kendte til, men bilag der mod vores vilje, ikke har været fremlagt i sagen.”

Nu mangler vores påstande, så at blive fremlagt.
Så som fuldmagts misbrug, svig, falsk, vildledning, udnyttelse, mm.

Vi kan desuden konstatere at jyske bank overtræder fuldmagts loven, bogførings loven, god skik, straffe loven, aftale loven, Finanstilsynet regler for at opnå en bank tilladelse, jyske banks egne vedtægter om at drive en redelig bank, og sikkert meget mere.

/
/

Værd at bemærke.

Vi har hele tiden, siden 2016, først til Thomas Schioldan Sørensen Rødstenen advokater.

Og herefter selv fremlagt vores svig og falsk påstande med beviser overfor retten.

Og så til

Advokaten Dan Terkelsen fra Lundgrens advokater der indtrådte marts 2018 fastholdt alle vores påstande.

ALTSÅ klienten har fastholdt, og har hele tiden fastholdt at.

At det aftalte bilag “Bilag 1” som jyske bank bruger til at fortsætte bankens svigforretning.

Er Falsk.

/

Dernæst har vi også hele tiden, påstået at være udsat for groft SVIG.

Ved at Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade, der enten lyver eller tilbageholder sandheden, og har skrevet usandt, mod bedre vidende.

/


Og at selv koncernledelsen ved CEO Anders Dam, siden maj 2016 har tilbage holdt oplysninger om at det påstået underliggende lån, til jyske Banks SWAP, ALDRIG HAR EKSISTERET.

Altså den samlede Jyske Bank koncern, lyver om et underliggende lån for en SWAP, der ikke findes, og lyve at dette underlæggnde lån er omlagt.

/
/

Og at Lund Elmer Sandager for Jyske Bank A/S ved Philip Baruch

A.
Har løjet for at skuffe i retsforhold

B.
Har fremlagt rettet dokumenter over for retten, og dermed falske dokumenter.

/

Alene Strafferetlig overtræder jyske bank A/S sammen med Lund Elmer Sandager Advokater.

Straffelovens kapitel 17. Klik her.

&

Straffelovens kapitel 19. Klik her.

/

Vores advokat har kun fremlagt at vi er udsat for dårlig rådgivning, og ikke andet.

De skriver vi har fået dårlig rådgivning, og vi ikke har noget lån, til den swap jyske bank fastholder.

Men der er tale Dokumentfalsk og Bedrageri. Hvilket vi stadig vil have fremlagt som svig og falsk.

DET KAN SKUG DA IKKE MISFORSTÅES ALTSÅ MED MINDRE DET PÅ FORHÅND ER AFTALT.

Men om vores advokater, helt bevidst har undladt at svare på vores henvendelser i sagen, og bare har ført deres egen sag, og kun for dårlig rådgivning, da der måske er et habilitets problem.

Det ved vi ikke.

/

Men at vores sag er stadig ikke fremlagt med vores påstande, er de sørgelige fakta.

Da det er vores sag, vores påstande, vores penge.
SÅ ER DET OS “KLIENTEN” DER BESTEMMER.

1.
HVILKET PÅSTANDE VI HAR.

2.
HVILKET BEVISER VI VIL HAVE FREMLAGT.

3.
HVILKET VIDNER DER SKAL INDKALDES.

Dette har vores advokat måske lige misforstået en smule af.

Og tror de uden om klienten bestemmer, hvilken påstande deres klient har i sagen.

Nu er beviserne da blevet fremlagt, men vi mangler stadig vores påstande, og det er ikke dårlig rådgivning, som vores advokat har fremlagt det.

Det er svig og falsk, hvilket en højt respekteret advokat vel næppe være i tvivl om.

Efter møde 13-08-2019 hos Advokaten, sagde Dan Terkelsen at han ikke kunne afvise, at der var nogle advokater i Lundgrens Advokatfirma, der i forvejen arbejde for jyske bank.

Og kort derefter oplyser at Lundgrens også de ikke vil lave en politi anmeldelse af jyske bank for bedrageri, sagde at det måtte de ikke, grundet god skik regler.

!

Men vi har heller ikke bedt om at jyske bank bliver politi anmeldt, kun at vores påstande og beviser bliver fremlagt.

Om der er et habilitets problem ? ved vi ikke.

Dette må vi naturligvis have opklaret, for i så fald der så er et habilitets problem, vil vi vide det.

Og er der et habilitets problem, så vil vi vide hvornår dette problem er opstået.

Måske er det derfor vores påstande om svig og falsk ikke er blevet fremlagt, og vi ikke har fået information eller nogle svar på vores henvendelse til advokaten, omkring vores påstande.

/
/

Nu er sagen ikke i strafferetten, da politiet og statsadvokaten har modsat sig efterforskning af Jyske Bank A/S, efter anmælesen for bedrageri og dokumentfalsk.

Alene det at jyske bank benytter sig af falske dokumenter, og at Lund Elmer Sandager Advokater lyver i retsforhold, er for en Dansk advokat, og en dansk bank, ganske grænse overskride.

Men hvilken paragraffer kunne politiet bruge mod jyske bank A/S og koncernenledelsen, der stå sammen i forening bag jyske banks fortsate svindel.

§ 160. Gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være strafbart efter § 158 eller § 159, stk. 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

§ 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

§ 173. Med straf som i § 172 angivet anses den, der benytter et med ægte underskrift forsynet dokument til at skuffe i retsforhold, når underskriften ved hjælp af en vildfarelse er opnået på et andet dokument eller på et dokument af andet indhold end af underskriveren tilsigtet.

§ 178. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som for at skille nogen ved hans ret tilintetgør, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbargør et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådant i et retsforhold.

Desværre vælger politiet og Statsadvokaten at nægte at efterforske Jyske Bank, og skriver det må kunden selv fremlægge i cevilretten.

Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?

Frem til sagen, altså klintens påstand, i mod jyske bank er fremlagt i et påstands dokument.

Har jyske bank intet at frygte, og banken kan med sindsro fortsætte bankens svigforretning, mod bankens kunder.

Kun bilag er til 2. September 2019 blevet fremlagt.

Kunden er klar til selv at fremlægge deres påstande, hvis det ikke er muligt at finde en ærlig advokat, der vil fremlægge sandheden om jyske bank’s måde at drive bankvirksomhed på.

Vi må indrømme at være skuffet over, at ikke kun skal slogs mod en kriminel organisation, men også skal kæmpe, for overhovedet at få vores advokater til at fremlægge vores bilag, og så påstande, og når ens advokat september 2019 også modarbejder, at nogle af vores vidner bliver indkaldt, på trods af, at det er aftalt i april / maj 2018.

UDSÆTTELSE AF Retssagen mod jyske bank A/S for Svigagtig optræden, i mod bankens kunder.


Sagen BS 1-698/2015 som er berammet til 30-09-2019 AFVENTES at blive udsat.

Lund Elmer Sandager Kristian Ambjørn Buus-Nielsen har 4 september bedt retten udskyde sagen, efter vores, bilag 2 september blev fremlagt.

/

Når vi endelig 02-09 har fået fremlagt vores bilag overfor retten, er det for at disse bilag skal understøtte vores påstande, som Ingen af vores advokat har fremlagt til dato.

Vores advokat har stadig frem til 15. September, da vi skal godkende påstandsdokumentet inden fremlæggelse den 16. September 2019


Vores påstande er klart skrevet og fremlagt for vores ADVOKATER.

Først tidligere advokat Thomas Schioldan Sørensen, der ikke ville fremlægge vores påstande over for retten.

Nu har vores nye advokat fra marts 2018 således chancen, men det er hele tiden klientens kamp, at få indsigt i sin sag, og undersøgt hvad der foregår i sagen.

DET ER MEGET SVÆRT FOR KLIENTEN

AT FÅ DERES PÅSTANDE FREMLAGT AF DERES ADVOKATER.


Vil vores nye advokat, så heller ikke fremlægge vores påstande, altså ikke vil hjælpe os som vi beder om, og måske vil nægte at fremlægge vores påstande, må vi jo selv fremlægge dem over for retten.

Kan klinterne i Danmark, ikke stole på at medlemmerne af advokatsamfundet alle er hæderlige, og fremlægger deres klients påstand over for retten.

Så er vi retsløse i Danmark.

Eller er er advokater som bankrådgiver, der heller ikke kan stoles på.


/
/

VORES PÅSTANDE ER KLARE

MEN VIL VORES ADVOKAT IKKE FREMLÆGGE DEM, SELV OM VI SIGER HAN SKAL, HVAD SKAL KLIENTEN SÅ MED EN ADVOKAT.


HVAD SIGER SELVE ADVOKAT SAMFUNDET TIL AT KLIENTEN, MÅSKE SELV SKAL FREMLAGGE DERES PÅSTANDE HVIS DERES ADVOKAT NÆGTER.HAR DU EN FORKLARING PÅ AT VORES PÅSTANDE STADIG IKKE ER BLEVET FREMLAGT ?.I KONCERNEN LEDELSEN STÅR DET AT KUNNE BEDRAGE KONCERNENS KUNDER ÅBENBART  HØJST

OG LANGT OVER DET AT DRIVE EN HÆDERLIG BANKVIRKSOMHED

//

//

VI FORSØGER FAKTISK DIALOG MED DEN ØVERSTE LEDELSE I JYSKE BANK.

Måske syntes Anders Dam det her er morsomt, siden han står i spidsen for bankens fortsatte svigagtig optræde.

/
/

Vores advokat har antydet, at vores påstande ikke er vigtigt, da vi jo ikke har noget lån, og derfor ikke kan have en rente SwapMen vores påstand er at renten SWAPPEN er FALSK.

Og derefter findes der ikke noget lån.

/

At vi ikke har kunne få vores advokat til at fremlægge vores påstande til nu, forstår vi ikke.

Eller bare få svar på nogle af vores påstande som.


Er det svig, eller Svigagtig optræden at. :1.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for, tinglysning af gæld, 4.328.000 kr. af et tilbud der udløb november 2008.
Og derfor ikke findes.2.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for lånesagsgebyr, af et lån på 4.328.000 kr. Der ikke findes.


3.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for sikkerhedsstillelse af et lån på 4.328.000 kr. der ikke findes.


4.
Er det svig at februar 2010. Oplyse til kunde der ligger syg efter hjerneblødning, at have lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, Og at have swappet renter på dette lån med jyske bank
Når det er usandt.


5.
Er det svig at oplyse kunde i januar 2012. at kunden har omlagt dette bagvedliggende lån 4.328.000 kr. Selv om banken allerseneste i maj 2009 har vist at tilbuddet på de 4.328.000 kr. Var bortfaldet.


6.
Er det svig at have misbrugt en begrænset fuldmagt i perioden 21-11-2008 til 19-05-2009

Den begrænset fuldmagt var fra 10-07-2008 og udløb med tilbud 20-11-2008.


7.
Er det svig at have fjernet 2 juridiske aftale Dokumenter fra årsopgørelse i 2008

En fra 15-07-2008 &

En der lukker aftalen 30-12-2008


8.
Er det svig at have tilbageholdt oplysninger over for.


Først i pengeinstitutankenævnet, og derefter over for retten, at jyske bank har skjult 2 juridiske aftale dokumenter fra 2008.


9.
Er det svig at have tilbageholdt oplysninger over for.


Først i pengeinstitutankenævnet, og derefter over for retten

At jyske bank har skjult oplysninger om at der ikke findes noget underliggende lån, på 4.328.000 kr.  som ellers påstået i retsforhold.


9.A

Er det bevidst svig at hele jyske bank koncernen tilbageholder sandheden mod bedre vidende

Og ingen i hverken Jyske bank eller koncernen ledelsen, vil afkræfte påstanden om, at der skulle være et underliggende lån på 4.328.000 kr og at dette skulle være blevet omlagt Bilag D.

Ej heller vil bevise at kunden skulle have godkendt 2 swaps.

1 rente swap er lavet og godkendt 15-07-2008. “Lukkes 30-12-2008”

1 rente swap til er lavet af jyske Bank Vesterbrogade selv 16-07-2008 og denne er hverken aftalt eller godkendt.

Swappen er også for dette påstået underliggende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit

Er lån som jyske Banks ansatte, og advokater samt koncernenledelsen ved CEO Anders Christian Dam bevidst og i Ond Tro tilbageholder oplysninger om, slet ikke har eksisteret over for bankens kunder.


10.
Er det svig at have fremlagt Bilag K. Og over for retten oplyse at bilaget er fra 10-07-2008, når datoen er 19-05-2009.

Er det Svigagtig ikke at oplyse retten at Bilag K. Er lavet 19-05-2009 efter et genbrugt Bilag 7. Fra 10-07-2008 som var udløbet 20-11-2008


11.
Er det svig at omkring 14-04-2009 have rettet i et udløbet dokument, ved at have overstreger matrikel nr. i Bilag Z.

“Altså efter dokumentet er underskrevet 10-07-2008, og efter dokumentet er udløbet sammen med tilbuddet Bilag Y. 20-11-2008”

Før bilaget er misbrugt uden gyldig fuldmagt, i forsøget på at hjemtage et kasseret og udløbet tilbud, for et kasseret budget og kasseret projekt direkte imod kundens instruks.12.
Er der Svigagtig optræden at jyske bank laver Storbjerg Erhverv ApS en konto, hvor konto nummeret allerede tilhørende en anden virksomhed.

Således der både samtidig og overlappende er 2 selskaber der har fået samme kontonummer.


13.
Er det Svigagtig at undlade, at oplyse kunden om at jyske bank har overført en anden virksomheds gæld til sagsøger, kunne ikke ses på det første modtaget udtog fra 2011. Bilag 54.

“Kunden har til jyske bank efterlyst de originale konto udtog, og skriver til banken da de er fundet i jyske bank arkiv. Banken svare ikke”


14.
Er det svig, når kunden ikke har modtaget kontoudtog fra punkt 12. 13. Og så henvender sig i jyske bank, for at få udleveret et kontoudtog, eftersom kunden syntes der mangler penge.

Og jyske bank bare udlevere et kontoudtog uden saldo beløb kan ses, så kunden ikke kan se konto er startet med et negativt beløb på 280.000 kr.


15.
Er det Svigagtig optræden, at udnytte et afhængighedsforhold, til at sikre sig en uberettiget vinding og give kunden et tab.

Såsom overpant og sikkerhed for mindst 11.3 million, set i forhold til at kunden har lånt under 2.7 million i jyske bank.


16.
Er det svig, at LYVE om og PÅSTÅ.

At kunden har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, og at kunden har lavet en rente Swap på 4.328.000 kr. herfor

Og at kunden så har omlagt dette bagvedliggende lån i Nykredit for SWAPPEN i jyske bank.

Og påstå kunden selv har valgt at nedbringe dette bagvedliggende lån for SWAPPEN i jyske bank.

Når nedbringelse er sket efter tvangssalg af en grund, som jyske bank selv har, anmeldt og givet Nykredit oprykkerne pant i.

Og denne nedbringelse af det bagvedliggende og omlagte lån, med ca. 1.500.000 kr. Er sket uden at SWAPPEN har fulgt med ned.

Således kunden 2019 skylder ca. 1.000.000 kr. på et lån kunden modtager et tilbud på 06-05-2009. Bilag AG. Og som hjemtages 03-07-2009 Bilag AH.

Mens jyske bank hæver renter 5,4 % af ca. 2.700.000 kr. Af et påstået optaget lån i 2008. Som så er påstået omlagt, og påstået at jyske bank ikke har medvirket til nedbringelse, der er sket ved tvang.

ER DETTE IKKE GROFT SVIG.17.
Er det Svigagtig optræden og udnyttelse, at sende kunden til afvikling, under de påstande der er nævnt ovenover i punkt 1 til 16.

For at jyske bank der har taget pant og sikkerhed i alt, og så spærre kundens konti, for at sikker sig salgsfuldmagter af kundens nybyggede ejendom i Espergærde. Og kundens private hus.

Og i den forbindelse også har forbudt kunden at tage et advokat forbehold.

Således kunden kan vælge at blive erklæret konkurs af jyske Bank, som har sikret sig pant i alle kundens værdier.

Eller underskrive, de salgs fuldmagter jyske bank kræver, og uden advokatforbehold.

 –

18.

Er det vildledning, at skrive i mange af de af jyske banks udleveret bilag, eks Bilag 2. 3. 4 at kunder kan klage til pengeinstitutankenævnet, når Jyske bank straks vil afvise, kunders klager over for pengeinstitutankenævnet.Osv osv

Dette her virker vildt mærkeligt, men sådan handler jyske bank.

VELKOMMEN I EN ANDERLEDES BANK, JYSKE BANK.

Ikke DANMARKS bedste bank.

/

Fundament i jyske bank er oplyst til

at optræde hæderlig og ærlig, og drive en redelig bank virksomhed

Men jyske Banks samlede koncernledelse går direkte imod Jyske Banks vedtægter, om redelighed.

Og kan ikke længere gemme sig bag deres advokater.

Jyske Bank har et ledelsesmæssigt og stort troværdighedsproblem med jyske banks fundament, der syntes pilråddent.

/

Dette kunne være en advarsel imod jyske bank, hvilket det også er.

/

At vores advokat undlader at kommentere vores påstande, som dem ovenover der gentagne er fremlagt for vores advokat, vi forstår ikke at jyske bank bliver ved med at lyve og snyde deres kunder.

VI ER KUN MENNESKER“De bilag der ikke skulle fremlægges, men som alligevel blev fremlagt i  juni, grundet eleven ikke havde styr på hvilke bilag (bilgs listen bilag 98) vi selv forsøgte at fremlagge 28-12 sidste år.”

Eftersom ingen af vores påstande blev fremlagt 18-12-2018 i det afsluttende processkift, og stadig ikke var blevet fremlagt, var vi bange for ikke at kunne bestemme hvad vores påstande er, og fremlagde derfor selv 28-12-2018 vores bilag og vidneforklaring.

/
/

/

En udsættelse af hovedforhandlingen er fint


Dette er også vores ønske.Da vores advokat gennem det Sidste 1,5 år, stadig ikke har fremlagt nogle af vores mange påstande, om de svig forhold, vi klart har skrevet skulle fremlæggelses.

/

Feks. Også koncernen ledelsens medvirkende, at tilbageholde oplysninger, der ellers ville bevise at jyske bank siden 2008/2009 har løjet om lån, og Swap, og dermed lavet Svigagtig optræden over for bankens kunder.Ledelsen i jyske Bank ved Anders Dam, samt bankens Advokater som Morten Ulrik Gade og Philip Baruch

Blev alle eksempelvis 19 maj. 25. Maj anmodet om, at bevise at Storbjerg Erhverv har lånt de 4.328.000 kr. som Jyske Bank i retsforhold har skrevet, påstået optaget, og som Nicolai Hansen 2010 har skrevet findes, og Casper Dam Olsen 2012 har skrevet er blevet omlagt.

Et lån på 4.328.000 kr. som et bagvedliggende lån, for en swap (rentebyttet) med Jyske Bank.

En Swap kunden siden 2016 har sagt og skrevet til deres advokat og jyske bank er falsk.

/

/

At det selv efter koncernledelsen i jyske bank, er anmodet om at bevise.

1.
At kunden har optaget lån 4.328.000 kr. i Nykredit


2.
At kunden har omlagt dette lån i Nykredit.


3.
At kunden 16-07-2008 har aftalt og godkendt en ekstra Swap på 4.328.000 kr. Udover den fra 15-07-2008Dette nægter Jyske Bank / ledelsen og Lund Elmer Sandager Advokater at svare på.

Altså selv jyske banks koncernenledelse tilbageholder oplysninger for at skuffe i retsforhold, frem til 18-10-2016 hvor Nykredit INDRØMMERDER GÅR SÅLEDES YDERLIGERE 152 DAGE. FREM TIL 18-10-2016

Før det lykkedes Storbjerg Erhverv, men dog først efter at have stævnet Nykredit, før kunden af Nykredit Advokaten Mette Egeholm Nielsen, kan få en bekraftelse på at der ikke har været noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit.

Og findes der intet lån, kan der heller ikke være omlagt noget lån, som Lund Elmer Sandager har fremlagt overfor retten ved Bilag D.Intet af dette har vores advokat fremlagt i sagen, trods klare instruks herom.Vi ved advokten har travlt frem til 15-09 med at fremlægge alle vores påstande, hvis han varetager vores interesser og sag.

Men vi er bange for at han ikke kan nå det, da der jo er tale om mange påstande, hvor ord som Svigagtig optræden indgår.

/
/

Vi er i går 05-09-2019 blevet oplyst at vores advokat, 02-09-2019 har fremlagt et nyt processkrift 2. Sammen med fremlagte bilag 105 til vist 163.

Ved ikke hvad indeholder af processkrift 2. Og har anmodet om en kopi.

/

Men når Danmarks nok største svindler jyske bank, bliver taget for svindel, er der meget svært at få hjælp, selv til at få det fremlagt over for retten.


Vi har selv måtte lave alt, selv

måtte efterforske for svig.


INGEN ADVOKAT HAR HJULPET OS

Altså udover advokat Søren Nav, som har været enestående, og sammen med Advokat Peter Sørensen der har hjulpet og støttet os.

/

/

Vi håber virkelig ikke vores nuværende advokat, også har lavet aftale med jyske bank, om ikke at fremlægge vores påstande med beviser for de mange forhold af Svigagtig optræden.

Men vil vores advokat ikke fremlægge vores påstande

Og vil vores advokat ikke indkalde de vidner, vi har sagt og skrevet gentagne siden april 2018

Føler vi at retssikkerheden i Danmark har et problem.

Et stort problem

Et er at ingen kan stole på Danske banker

Men kan heller ingen stole på de Danske advokater, har advokatsamfundet vel også et problem med flere af deres medlemmer som er advokatsamfundets ansigt udadtil.

/

/

Som vi formoder at det kan være aftalt i mellem Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen og jyske bank ved bestyrels medlem Philip Baruch.

SAGEN HER VISER VEL, AT JYSKE BANK KAN VÆRE EN SAMFUNDSSKADELIG BANK VIRKSOMHED.

MÅSKE STØTTET AF STATEN, DER ER VIDNE OM AT JYSKE BANK STÅR BAG SVIGAGTIG OPTRÆDEN  

MEN IKKE ER SKREDET IND OG HAR SAGT AT JYSKE BANK KOMMER UNDER TILSYN

HVIS JYSKE BANK IKKE STRAKS HOLDER OP MED AT BEDRAGE BANKENS KUNDER.

/

Hvis du finder noget du ikke er enig i så hjælp os med at rette op på det.

Vi har kæmpet siden 2009 først for at overleve en hjerneblødning.

Vi har kæmpet side 2013 for at overleve jyske bank, om bankens måde at udnytte deres kunder.

Vi har siden 2015 kæmpet mod jyske bank i sagen BS 1-698/2015 som i 2016 ændres til en kamp imod jyske banks svigforretninger.
Kære Lund Elmer Sandager Advokater, vil i ikke nok hjælpe os.

Forklare os, hvorfor jeres advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager lyver overfor retten. Altså lyver på skrift i svarskrift og den slags.

Findes der en aftale mellem domstolen og Jyske Bank A/S. at løgne, og fjernelse af bevise materiale i retsforhold, er helt i orden, bare det er Lund Elmer Sandager Advokater der står bag.

Vi forsøger at finde ud af om advokater gerne må lyve overfor retten, fortie og tilbage holde sandheden, når er tale om store Danske banker, som her Jyske bank.

Vi spørger ikke om hvidvask er lovligt, eller om advokat virksomheder må arbejde både for sagsøgeren og sagsøger samtidig, som Lund Elmer Sandager gjorde i sagen for PenSam pension, og pensions kunderne, kunne også spørge Kristian Ambjørn Buus-Nielsen men selv han, dækker over at jyske bank laver groft svig.

Galleri
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk