11-05-2021. Har Jyske Bank A/S betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at skuffe i retsforhold, bedøm selv.

Opdateret 14 maj 2021.

Spørg gerne Jyske Bank koncernen 89898989 ved Anders Christian Dam, om Jyske Bank A/S har betalt / bestukket Lundgrens advokater for at skuffe i retsforhold.

Fra opslag 8 maj 2021.

💀

Undgå interesse konflikter undgå Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater, der spiller en væsentlig rolle i Danmarks måske største svindelsag, iøvrigt udført af Danmarks absolutte top elite, ved Jyske Banks A/S, der i årevis har står bag organiseret million bedrageri mod 🤭 ja 🎃 mod mig som den lille 🐜 kunde.

Til deling med Folketinget 12 maj 2021.

Bedes lagt frem i læse salen, og delt med Retsudvalget, og at undersøge hvorvidt Jyske Bank A/S har lavet Dokumentfalsk i bankens forretninger.

Jeg spørger venligst om der fra politisk side kan gives Jyske Bank A/S tilladelse, til at bruge dokumentetfalsk, og om Jyske Bank koncernen gerne overfor domstolen, må fremlægde falske oplysninger for at skuffe i retsforhold.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Bag den kriminelle danske bank står ledelsen for Jyske bank A/S, en ledelse ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, der står sammen i forening, og som gerne medvirker til at Jyske bank bedrager de af bankens kunder som er muligt, bestikkelse syntes heller ikke at være nogen hindring, Spørg for mig gerne CEO  Anders Christian Dam. Hvorfor Jyske Bank A/S laver dokumentfalsk og bedrageri mod bankens kunder, når det er svindel udført af danmarks næststørste bank Jyske Bank, så er det et samfund problem, at Jyske Banks bestyrelse og direktion tillige med koncern ledergruppen, har magtfulde forbindelser, der gør hvad de kan, for at den Jyske svindler banken ikke bliver stoppet.


Da Jyske Bank A/S CEO Anders Christian Dam skrev dette brev 20 september 2018 og tilsvarende breve, var sagsøgers advokat firma, Lundgrens advokater allerede blevet bestukket / købt af sagsøgte Jyske Bank A/S.

Mindst disse neden under nævnte personer, vidste at Jyske Bank A/S i foråret 2018 har ansat Lundgrens advokater til en 2 cifret million opgave, altså da Anders Dam skriver 20 september 2018.

Mon ikke at Anders Christian Dam, her har en klar formodning om, at ved at betale Lundgrens advokater millioner i returkommission, ville Lundgrens advokater varetager Jyske Banks økonomiske interesser, frem for Carstens og hans virksomheds økonomiske interesser i svig sagen mod Jyske Bank A/S

🤔

Jyske Bank A/S v/ Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. & Lund Elmer Sandager advokater v/ Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Philip Baruch. & Lundgrens advokater v/ Dan Terkildsen.

Vidste alle sammen at Jyske Bank A/S har ansat Lundgrens partner selskab, og dette valgte Lundgrens advokater at skjule for Carsten, alt imens Lundgrens advokater arbejde for at tabe svig og falsk sagen mod Jyske Bank koncernen, lav praktisk ved intet at fremlægge, mens Lundgrens advokater samtidig giver klienten misinformation, om hvordan man kan fremlægge en retssag.

Når Lundgrens arbejder for at manipulere klienten, og misinformere klienten, at man kan tage klientens påstande mod Jyske Bank frem under hovedforhandlingen, så vidste Lundgrens advokater ved Mette Marie Nielsen udemærket at Jyske Banks Philip Baruch ville sige det er ikke blevet fremlagt, og at retten skal se bort fra, hvad der ikke er blevet fremlagt.

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,

Bandelederen Anders Dam svare 20-09-2018
At han ikke vil svare på bedrageri eller vil bevise noget som helst
Alt imens ledelsen lader bedrageri fortsætte

At der gik 1 år. før sagsøger 20 september 2019. direkte spørger Lundgrens partner Dan Terkildsen, om Lundgrens advokater arbejder for sagsøgte Jyske Bank A/S, skyldes at Lundgrens advokater var meget dygtige til at manipulere med klienten, hvilket du kan høre i de i disse 4 samtaler.

Og sammenhold dette med hvad Lundgrens advokater 2 september 2019. Fremlagde i et Processkrift 2, som Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen nægter at udlevere klienten en kopi af.

At klienten 5 september 2019 anmoder om en kopi af Processkrift 2. Ingurer Lundgrens advokater, og deres Partner Dan Terkildsen svare ikke på klientens anmodning om at få en kopi af Processkrift 2. Fra 2 september.

Klienten der har store problemer med Lundgrens advokater, ved stadig ikke at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

⚠️

Derfor ender det med at klienten skriver 2 mails, den 20 september 2019. til Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen.

Bilag 140. mail kl. 02.52.

⚠️ Og ⚠️

Bilag 141. mail kl. 04.10.

🤔

Hvilket Lundgrens advokater nægter at svare på, klienten finder dog 21 september. bevis for at Lundgrens har lavet en million opgave for Jyske Bank koncernen, men giver dog Lundgrens partner frem til 24 september, til at oplyse klienten om dette million sammen arbejde.

Men Dan Terkildsen vil ikke have at klienten får kendskab til at Jyske Bank koncernen har betalt Lundgrens advokater millioner.

Derfor vælger klienten Carsten at sende Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo Winstrøm samt Mette Marie Nielsen en mail den 24 september kl. 20.58. Klagens Bilag 142.

💀

Lundgrens advokater blev fyret 24 september 2019. ved Bilag 143 med begrundelsen.

Lundgrens advokater takkede for mail 20. September, ved at fakturere klienten for at spørger, se BILAG 164. side 3 nederst. 20 september. Notat drøftelse.

Når Lundgrens ikke vil svare på hvad denne DRØFTELSE omhandler, SE OPFORDRING NR. 24. Og iøvrigt heller ikke har svaret på de 27 klage punkter, i klagen af 5 juni 2020. over Lundgrens.  Som alle er delte herfra LINKET. er grunden vel at Lundgrens advokat partnerselskab er et korrupt advokat firma.

🤯

Her er sagen som klienten siden februar 2016. Har kæmpet for at få fremlagt, først ved Rødstenen advokater, dernæst ved Lundgrens advokater, først efter mødet med de mange medarbejdere i det korupte Lundgrens partner selskab, lykkes det at finde en hæderlig advokat, som i Processkrift 3. og Processkrift 4. fremlægger sagen som jeg i 4 år har kæmpet for at få fremlagt, og som eks. Lundgrens advokater for Jyske Bank A/S gjorde alt for at tilbageholde for domstolen, for at ville tabe sagen mod Jyske Bank, ved at skuffe i retsforhold.

Og hvad var det lige at Lundgrens advokater og iøvrigt også Rødstenen advokater skulle fremlægge for domstolen.

Read all the rules of procedure submitted to the court after 4 May 2020. here on the link.

  🤔 23-12-2020. Processkrift 4.

🤔 04-05-2020. Processkrift 3.

🤔 27-10-2019. Foreløbig Processkrift 3.

Hvor stor sandsynlighed vil du sige der er for at Jyske Bank A/S sikkert med Jyske Banks ledelse Anders Christian Dam har bestukket Lundgrens advokater. ? 100 % ?

Her i linket 25-04-2021. kan du se bevis for at Jyske Bank overtræder love og regler på stribe, samt at Jyske Banks ansatte og deres advokater tillige med bankens bestyrelse, bevidst har været i ond tro, og forsøger skjult, at Jyske Bank koncernen siden 2008/2009 har udsat kunde for groft økonomisk kriminalitet, hvor i bedrageri og dokumentfalsk indgår.

🤔

Kære Kristian Ambjørn Buus Nielsen kan du ikke selv se at Lund Elmer Sandager advokater reelt er medvirkende til Jyske Banks kontinuerlige økonomiske forbrydelser mod bankens kunder, og at CEO Anders Christian Dam er et stort problem for Jyske Banks omdømme, det er derfor jeg skriver til dig / jer som her 05-05-2021. LINKET. Og i mange andre henvendelser, som Jyske Bank koncernen har ingurreret.

JYSKE BANK A/S SKAL LUKKES ELLER UNDER SKÆRPET TILSYN. & DEN SAMLEDE BESTYRELSE I JYSKE BANK AFSÆTTES. Så slemt står det til i Jyske Bank koncernen. Er du selv blevet udsat for svindel i Jyske Bank A/S, eller står du med en korrupt advokat, som jeg stod med de korupte Lundgrens advokater der af Jyske Bank var blevet bestukket til at tabe min svig og falsk sag mod Jyske Bank. Så vil jeg gerne hjælpe dig gratis, dette ved en gennemgang af din sag, mit telefonnummer er +4522227713 Carsten Storbjerg Hornbæk. Bankens ledelse må være meget sikker på at myndighederne stadig tillader Jyske Bank at lave kriminalitet, og at politiet ikke vil blande sig i bankens svigforetninger, mon ikke det er myndighedernes passivitet der er medvirkende, til at Jyske Bank fortsat laver svig og falsk forbrydelser imod bankens kunder, det er en ganske ulige kamp den lille mand mod den milliard store kriminelle bank organisation.

Ville du være ansat i en virksomhed som Jyske Bank der stå bag Bedrageri ved brugen af dokumentetfalsk.
Vil du gerne hjælpe en bank hvor ledelsen, sammen i forening står bag Jyske Banks svindel blev fortsat, som her ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokater.
Så er Jyske Bank koncernen stedet for dig, der ikke vil overholde lovgivningen.