20-05-2021. Mail til Jyske Bank A/S og deres medhjælper, indrøm Jyske Banks brug af bedrageri og dokumentfalsk, eller anklage mig for injurier og bagvaskelse af den ærlige danske bank Jyske Bank A/S

Mail til Jyske Bank A/S 20-05-2021. Kl.15.00

Til

Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
folketinget@ft.dk

CC.

fm@fm.dk
jm@jm.dk
kf@nationalbanken.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
MKI@lundgrens.dk
kmj@atp.dk

🙈🙊🙉

(26-05-2021. Følger op på påkrav mod Jyske Bank.)

⚠️💡⚠️

Mailen er også delt med andre BCC.

DETTE FØRSTE INDSATTE, ER IKKE SKREVET I MAILEN TIL DE ANSVARLIGE FOR JYSKE BANKS FORSKELLIGE FORBRYDELSER.

Min delte mail er af stor samfundsmæssig interesse, ønsker at få mit budskab delt med samfundet, om at Jyske Bank A/S udgøre en Real risiko for Danmark, og overfor bankens kunder og samarbejdspartnere iøvrigt.

At Jyske Bank A/S misbruger deres indflydelsesrige venner, i håb om at disse vælger at dække over Jyske Bank’s kriminalitet, og ikke skrider til handling, som ved at se den anden vej.

Alt imens Jyske Banks advokater, bestyrelsen og direktion, forsøgte at skuffe i retsforhold, ikke kun ved at fremlægge falske manipuleret oplysninger for retten, men også ved at bestikke Lundgrens advokater, som var ansat af kunden til at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S.

I og med jeg, har har taget Jyske Bank koncernen for groft økonomisk kriminalitet, hvor Jyske Bank A/S ved flere ansatte der sammen i forening, har overtrådt mange af straffelovens bestemmelser, hvilket er sket gennem et samarbejde, og ved adskillige medarbejdere, der i ond tro har bistået Jyske Bank A/S med at bedrage bankens kunde.

Ud over de mange Jyske Bank medarbejdere som aktivt, har bistået Jyske Bank koncernen med million svindel af bankens kunde, har også bankens bestyrelse samt Jyske Banks advokater, der alle i forening har stået bag de medarbejdere som har udsat kunde for groft økonomisk kriminalitet, at Jyske Banks bestyrelse har stået bag Jyske Banks forbrydelser mod kunde, er i sig selv skærpede omstændigheder, og er beskrevet i straffelovens bestemmelser kapitel 10.

Ledelsen i Jyske Bank A/S er samme  i forening, og har medvirket til bedrageri som er udført af flere medarbejdere i Jyske Bank A/S, så jo der er tale om skærpende omstændigheder.

Straffeloven § 81 omtaler skærpet straf.

2)at gerningen er udført af flere i forening,
3)at gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet,
4)at gerningsmanden tilsigtede, at gerningen skulle have betydelig alvorligere følger, end den fik,
5)at gerningsmanden har udvist særlig hensynsløshed,

Faktum er at Jyske Bank A/S stå bag grov organiseret og økonomisk kriminalitet mod deres egen kunde, som her i dette link til 8. Små videoer klart beskylder Jyske Bank A/S koncernen for at lave dokumentetfalsk og bedrageri.

Og hvis Jyske Banks mange medvirkende, som efter straffelovens bestemmelser i øvrigt også er kriminelle.

Hvis nogle af disse ansatte fra bunden og op til toppen af den kriminelle organisation Jyske Bank A/S. mener at de er udsat for injurier og bagvaskelse.

Så opfordrer jeg Carsten Storbjerg Skaarup, altså, kunden som siden 2016 på Banknyt.dk har fremsat disse beskyldninger mod Danmarks anden største bank, igen til at Jyske Banks anklagede kriminelle ledere deriblandt Anders Christian Dam, om at give til genmæle.

Som at true kunde med at anlægge en injurier sag, eller sågar anlægge en injurier sag mod den kunde Jyske Bank A/S udspekulert har udsat for bedrageri.

Kunden som gør sit for at vise andre hvordan Jyske Bank koncernen foragter de af deres kunder, som iøvrigt bare forsøger at få banken til at holde op med at bedrage bankens kunder.

 

Men når hverken Finanstilsynet eller Politiet eller myndighederne iøvrigt vil stoppe Jyske Banks forbrydelser, så har borgerne i Danmark et alvorligt problem med at opnå retfærdighed, da politiet ikke er til for den forurettede.

At politiet sikkert fra politimesteren, der igen længere oppe fra har fået instruks om, at Jyske Bank A/S og sikkert også andre banker, ikke må efterforskes for kriminelle handlinger, viser at der er en samlet gruppe som overordnet styrer hvem der skal dækkes over, mine seneste oplysninger er at ca. 3.500 personer er med i denne gruppe.

Deriblandt mange advokater, som består af spidsen i det danske samfund, og når nogle af disse forbryder sig mod loven, findes der et kammerateri som gør, at offerne for disses kriminelle handlinger, alene og selv må kæmpe for at få fremlagt deres anbringer for domstolen.

Hvilket klagen over Lundgrens advokater 05-06-2020 beskriver, hvad advoknævnet vil kommer frem til, får vi at se i foråret 2021.

 

Læs mere om returkommission, og hvad advoknævnet mon siger til de korrupte og Iloyale Lundgrens advokater, kan der fremlagte i klagen, kan det koges ned til at Lundgrens advokater bare var inhabil, uden at berøre problemer med det samlede korupte advokat firma, husk selv om kun Dan Terkildsen stilles til ansvar, så står der flere andre advokater bag Lundgrens Iloyale handlinger.

Og til Jyske Banks brug af bestikkelse, her af Lundgrens advokater for at disse skulle modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen, for million Svig og Falsk blev fremlagt for domstolen.

 

 

 

Om myndighederne og nævn i øvrigt vil formidlet de mange klage forhold, og mange gange strafbar lovovertrædelse mest muligt helt ned til en irettesættelse må vi jo se.

 

Men denne gang valgte Jyske Bank A/S og deres bestyrelse, samt håndlangere at udsætte den forkerte kunde for million svindel, et offer der i 2009 fik en større hjerneblødning, og som banken sikker derfor har set som et let offer.

Men her gik det ikke som forventet, selv om i er en stor og kriminel organisation, så er jeg ikke bange for jer, og jeg går efter Anders Christian Dam som den første der skal skydes ned af pinden.

Men da han skal jo vidne i sagen, så det er kun for sjov jeg skyder Anders Dam med flere mine opslag og små videoer.

 

 

✍️📢

Herunder er den mail som 20 maj 2021. Kl. 15.00 blev sendt til Jyske Bank koncernen tillige med finanstilsynet og retsudvalget / folketinget, samt myndighederne i øvrigt.

✍️🔥🏦

Til Folketinget og Retsudvalget.

Bedes delt og lægges frem til Retsudvalget og folketinget grundet alvorligheden.

⚖️

Og finanstilsynet og naturligvis

Jyske Bank A/S    🌞       20 maj 2022.

CEO Anders Christian Dam

Ledelsen

Bestyrelsen

Koncernleder gruppen

Repræsentantskabet

Juridisk direktør

Juridisk afdeling Morten Ulrik Gade.

Og

Lund Elmer Sandager advokater.

Kristian Ambjørn Buus Nielsen

Philip Baruch

Lundgrens, Finansministeriet, Justitsministeriet

🗞️

Samt her til min bank rådgiver Tina Agergaard

Det her er en stor opfordring til at Jyske Bank overholder samtlige love og regler, samt at Jyske Bank koncernen begynder at overholde god skik for finansielle virksomheder.

Se nu alle mine videoer her i LINKET, uanset om de er dårlige, de er lavet grundet Jyske Banks bestyrelse og ikke mindst grundet Anders Christian Dam

http://banknyt.dk/03-05-2021-se-alle-de-delte-videoer-til-jyske-bank-koncernen-her/

🤭

Jyske Bank A/S

Kære Tina Agergaard

Jeg ved godt i alle sammen vel bare griner af mig, og det her er sikkert også mest sjovt, set fra Jyske Banks side af bordet.

😂

Jeg har forstået at Jyske Bank koncernen ønsker en regulær krig mod selskabet som allerede har sagsøgt Jyske Bank A/S, for de påstande som nu er fremlagt 4 maj. og 23 november 2020.

⚔️

Processkrift 3. & Processkrift 4.

Det skriver jeg jo en hel del om, da sagen faktisk kan sætte Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn, hvis jeg har forstået reglerne, for at få en tilladelse til at drive bank virksomhed i Danmark.

Indsat LINK til skærpet ansvars vurdering i finansiel virksomhed. Erhvervsministeriet.

I den sag BS-402/2015-VIB som jeg siden 2016 sagt at jyske bank laver bedrageri og dokumentfalsk i.

Jeg skrev til jeres leder CEO Anders Christian Dam, i maj måned 2016. at jeg tror jeg er udsat for et kæmpe bedrag.

💀

I min vildeste fantasi havde jeg ikke troet Jyske Bank med ledelsen i forening, ville gøre alt der stod i bankens magt for at fortsætte med at bedrage mig / virksomheden, som jeg har skrevet det på www.banknyt.dk

Jeg har derfor i disse Link fra banknyt linket til mine måske lidt dunne og håbløst dårlig lavet videoer.

“Jeg skal nok gøre det bedre, og få hjælp til nogle bedre video reklame om Jyske Bank’s overtrædelser af straffeloven.”

Budskabet i de videoer her er for at Jyske Bank koncernen skal erkender brugen af dokumentetfalsk og bedrageri, samt at de medvirkende til bankens ulovligheder fyres, høj som lav.

Husk nu, det er ikke mig der har optrådt uredeligt over for Jyske Bank, men Jyske Bank ved deres medarbejdere som har optrådt på en måde der ikke er værdig, i en normal og hæderlig forretning.

Men hvis i Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater, på nogle måde mener, at Jyske Bank koncernen og deres medhjælper, af mig bliver udsat for injurier og bagvaskelse, så opfordrer jeg igen Jyske Bank til at føre en injurier sag mod mig, for at banken kan få renset sit navn og rygte.

Men også for at vise andre kunder, den måde Jyske bank viser deres foragt, overfor de kunder som rent faktisk har taget Jyske Bank A/S med deres finger i kage dåsen, og som prøver at få Jyske Bank til at stoppe med de kriminelle handlinger, for at skrive med et glimt i øjet.

🤗

Når men nu i dag handler det om min opfordring fra de små videoklip.

Om mit private pantebrev, hvilket mine morsomme opslag og som demonstrationer foran den mægtige store danske bank Jyske Bank A/S

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup giver Jyske Bank A/S 10 dage. til at returnere mit private dokument, det omtalte pantebrev på 3.000.000 DKK

I modsat fald Jyske Bank stadig nægter at udlevere mit private dokument, kun mod en modtager kvittering, uden yderligere indsatte tekster om hvad Jyske Bank koncernen har lavet med mit orginiale pantebrev.

Vil Jeg se mig nødsaget til at anmode en advokat, om at stævne Jyske Bank A/S, for at få min private ejendom “dokument” tilbage, derfor er dette et påkrav om at Jyske Bank A/S udlever mit private dokument, som Jyske Bank uden retshjelm har tilbageholdt, for at afpresse mig til at underskrive på en tekst, der har til formål at skade min retsstilling.

Jeg vil i samme forbindelse anmode advokaten, om at søge om dom for et anderkendelses søgsmål.

At Jyske Bank A/S har overtrådt Tinglysnings lovens paragraf 11.

At Jyske Bank har lavet vanhjemmel (En retlig mangel). og mod instruks har udslettet mit private pantebrev.

Eller hvordan det skal fremlægges.

Tina Agergaard det omtalte pantebrev er det som jeg skrev til dig 12 januar, ikke måtte slettes og at det skulle tilbage levers til mig, da det er min ejendom.

Hvilket jeg igen skrev til dig 15 februar, du / Jyske Bank må ikke slette mit private pantebrev, hvilket jeg har forstået at Jyske Bank efterfølgende den 26 febuar mod Tinglysnings lovens bestemmelser, og mod kundens instruks, iøvrigt uden fuldmagt sletter.

Da Jyske Bank og Lund Elmer Sandager nægter at erkende at have lavet fejl, og nægter at give mig mit orginiale private pantebrev tilbage, bliver en stævning nødvendig, med de dertil forbundet udgifter som bliver beløbet i sagen, der er et anderkendelses søgsmål.

⚖️

Dokumenter for sagen er delt her.

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2021/03/Bevis-for-Jyske-Bank-AS-overtraeder-tinglysningsloven-fundmagtsloven-imod-instruks-laver-vanhjemmel-af-privatkunde..pdf

📢✍️🗣️

Herunder et lille udsnit med de første af Jyske Banks reklame videoer fra www.banknyt.dk

Jeg ved godt der er plads til forbedringer, og vil gøre lidt mere for at søge efter hjælp til flere videoer, der skal beskrive og dokumentere de forskellige forbrydelser og strafbare forhold som Jyske Bank koncernen med deres medarbejdere og bankens advokater står bag.

🔥

(Indsat, når Politiet som her er på forbryderens side, sker der ikke efterforskning eller strafforfølgning, selv om det er “Politiets opgave er at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning” men her er der større krafter på spil.)

🔥

Se videoer som er delt herunder fra min dagbog. www.banknyt.dk

Dette er min måde at forsøge at komme i kontakt med jer i Jyske Bank koncernen, for i har et stort problem i jeres virksomhed, et af dem er Anders Christian Dam.

Dette er naturligvis også en opfordring til at Jyske Bank tager en kunde klage seriøst, for er der bare tale om små fejl der skal rettes op, jamen så ring da til mig.

For hvorfor vil Jyske Bank koncernen ikke overholde lovgivningen ? Jeg forstår det ikke ?.

Jeg ønsker ikke det her sjov i gaden, men vil gerne i kontakt og dialog, er det så svært at forstå.

Men kan i have en god pinse.

Med venlig hilsen.

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

Danmark

Telefon 22227713


I mailen 20 maj kl. 15.00 til Jyske Bank A/S med flere, er der indsat kopi af dette nedenfor udsnit fra BANKNYT.dk hvilket rettes løbende.

De delte videoer som er på banknyt, kan i mail kun ses ved klik link, hvilket Jyske Bank og øvrige er blevet opfordret til at klikke på.

 


 

Toppen af siden www.banknyt.dk er 20-05-2021. Delt Alt er Indsat i en mail, og delt med.

direktion@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
kf@nationalbanken.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
fm@fm.dk
jm@jm.dk
folketinget@ft.dk
En Jyske Bank erhvervsrådgiver • en ansat@jyskebank.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
Og Dirktør i Lundgrens

Opdateret 20-05-2021. Kl ca 15.00

En sag om den kriminelle Jyske bank A/S.

Hej Anders Dam og Jyske Bank, her er en opfordring, jeg beskylder Jyske Bank A/S for at udføre bedrageri og lave dokumentfalsk, hvis i ikke har gjort det, så før en sag imod mig for injurier og bagvaskelse, som i jo truer med 1 febuar 2019. men i har vel styr på jeres papirer, sag søg mig, eller indrøm jeres svig og og falsk.
Og så opfordre jeg til at ejerne / aktionærene i Jyske Bank, sørger for at få fyret de mange involverede medarbejdere der sammen har stået bag Jyske Banks forbrydelser, og også at fyrer de ledere og bestyrelses medlemmer som har været medvirkende til bankens fortsatte bedrageri, deriblandt Anders Christian Dam.

YouTube video link til deling her.

Se alle Jyske Bank reklamer i videoerne her.


Carsten Storbjerg tager som den første kampen op, imod den bedrageriske, og stærkt kriminelle Jyske Bank A/S.

 

Dialog er forsøgt men her var Jyske Banks svar nej, at Koncernen så svarede igen med at bestikke Lundgrens advokater, til at tilbageholde mine påstande mod Jyske Bank, samtidens med at Lundgrens advokater skulle undergrave min økonomi, altsammen for at skade kundens / klientens retssikkerhed.

Banknyt er for at advare dig imod at stole på banken, der laver både dokumentfalsk og bedrageri, og med hjælp fra Lund Elmer Sandager advokater, der hjalp Jyske Bank ved at fremlægge falske oplysninger overfor domstolen, hvilket var for at skuffe i retsforhold, hvorved Philip Baruch prøvede at skjule Jyske Banks grove økonomiske forbrydelser mod bankens kunde, som er blevet udført i forening, og direkte eller indirekte med ledelsens viden og eller medvirkende.

Jyske Banks svig og falsk forbrydelser, er et samfundsmæssigt problem, hvilket myndighederne desværre ikke kan se, derfor er problemet med korupte advokater og kriminelle banker sikkert langt større.

Kom med til hovedforhandling i domstolen Viborg den. 15. 16 og 23 november 2021. og bliv klogere på Jyske Banks uredlige og kriminelle forretnings metoder.

At Jyske Bank A/S laver vanhjemmel, og overtræder tinglysnings loven i forhold mod mig privat er nyt “se LINKET”, og her tilbageholder Jyske Bank uden retshjelm mit private dokument,  dette har jeg ikke stævnet Jyske Bank for inu, jeg forsøger først med de små sjove mails og videoer samt opslag, som deles med finanstilsynet med flere, at myndighederne tilsyneladende holder hånden over Jyske Banks forbrydelser, det er ubegribeligt og stærkt bekymrende for retssikkerheden.

 

Jeg udfordre igen her 18-05-2021. den kriminelle organisation og deres leder CEO Anders Christian Dam til en duel. Til sandt og falsk om Jyske Banks forbrydelser.

 

🗣️

Dette her er en opfordring, kunde siger her til Jyske Bank at banken har et lille problem, i står bag Bedrageri og Dokumentfalsk, indrøm det eller anlæg en injurier sag mod mig for bagvaskelse.

Og fyr dem der står bag Jyske Banks ulovligheder.

YouTube video link til deling her.

.

Se alle Jyske Bank reklamer i videoerne her.


Spørgsmålet er om banken med deres feje og løgnagtige advokater tør mødes med mig.

Kan ikke lade være med at grine, hvis Anders Dam er Danmarks bedste topchef, så ser det da ikke godt ud for de danske bank kunder.

PS du skal ikke sende pulver breve til Jyske Bank, har Jyske Bank også snydt eller bedraget dig, så prøv istedet med humor. eller spørg gerne hvad du skal gøre for at Jyske Bank får din opmærksomhed, uden at det kan skade din sag mod Jyske Bank A/S du skal vide at Jyske Banks ledelse vil gøre alt de kan, for at skade din sag mod banken.

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChriMens den kriminelle Banks bagmand Anders Dam støtter og er direkte medvirkende til Jyske Banks forbrydelser herunder bedrageri, og vel også at Anders Christian Dam personligt står bag bestikkelse, som da Jyske Bank A/S bestak Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge flere svig og falsk påstande mod den Jyske svindel bank, som CEO Anders Christian Dam mindst siden maj måned 2016. har nægtet at stoppe med.
Jyske Bank nok den bedst Bank til at lave dokumentetfalsk og bedrageri.

⚠️

Når store banker som her Jyske Bank A/S laver organiseret kriminalitet, for at udsætte bankens kunder for bedrageri, og hverken politiet eller finanstilsynet vil stoppe Jyske Banks grove forbrydelser, hvem skal så.

Det er her jeg kommer ind i billedet.

 

 

FUNDAMENTET I JYSKE BANK ER BUND RÅDDENT.

 

Og bare fordi Politiet Statsanklageren, Politimesteren, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet og øvrige myndigheder, ikke vil efterforske de kriminelle banker og deres bagmænd, som CEO Anders Christian Dam, eller stoppe Jyske Banks forbrydelser, gør ikke at Jyske Bank ikke har lavet vanhjemmel, dokumentetfalsk, bedrageri, udnyttelse, fuldmagtsmisbrug eller brugt bestikkelse, da dette blot er FAKTUM.

🗣️


Jeg stiller stadig gerne op til en gennemgang af sagens beviser, for at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet, hvilket ledelsen i forening ved CEO Anders Christian Dam står bag, og er direkte medvirkende til ik blev stoppet i 2016. mens tid var.

Udfordring.

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup. Søvej 5. 3100 Hornbæk. Udfordre Jyske Bank’s top ledelse til en duel på sandt og falsk.

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk

Kunde udfordre igen Jyske Bank A/S og de kriminelle bagmænd, så som Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt til en duel om Jyske Banks troværdighed, hæderlighed og redelighed.

Duellen med Jyske Bank A/S giver banken en unik chance for at modbevise, mine på banknyt delte beviser for bankens brug af svig og falsk.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Når jeg her 18 maj 2021. Igen udfordre Jyske Bank A/S til en duel på sandt og falsk.

Så er det venlig ment, og for sjov, men igen det er for at give jer alle sammen en ny chance, hvis i kan modbevise, at Jyske Bank koncernen har lavet dokument falsk, mandatsvig, er i ond tro, laver vildledning, har løjet overfor domstolen, står bag bedrageri udført i forening, og da slet ikke har bestukket Lundgrens advokater, der skulle fremlægge mine svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S, og hvad jeg ellers skriver om her på hjemmesiden BANKNYT.dk

Så ring til mig på +4522227713 og sig ja tak til en duel.

Tør Jyske Bank mødes i en duel på sandt og falsk mellem jer og mig, så er jeg klar.

 

Jeg giver Jyske Bank A/S koncernen, lov at tage deres hjælpere med, fra Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater til denne her duel.

Altså det er Jyske Bank, Lund Elmer Sandager og Lundgrens imod mig siger den små sure kunde Carsten Storbjerg Skaarup på BANKNYT, med et lille grin for det er da sjovt.

Og det bliver kun mere morsomt når kampen bliver udvidet, til at jeg stævner Jyske Bank for at skal returnere mit private dokument, som Jyske Bank efter at have lavet vanhjemmel, nægter at udlevere.

🗣️

Jyske Bank se nu at få afleveret mit pante brev, aflevere eller jeg må stævne Jyske Bank, længere er den ikke, her besøger jeg Vesterbrogade 9. På Vesterbro.

YouTube video link til deling her.

🗣️

Jyske Bank se nu at få afleveret mit pante brev, aflevere eller jeg må stævne Jyske Bank, længere er den ikke, her besøger vi Gammel Kongevej 136. På Frederiksberg.

YouTube video link til deling her.

 


🗣️

Kunde siger her til Jyske Bank at banken har et lille problem, i står bag Bedrageri og Dokumentfalsk, indrøm det eller anlæg en injurier sag mod mig for bagvaskelse. Anders Dam gå af, eller kæmp i mod mig.

YouTube video link til deling her.

Se alle Jyske Bank reklamer i videoerne her.


Tør Jyske Bank A/S modtage denne nye opfordring til duel, og gerne på deres hjemme bane i Jyske Bank Boxen Herning, eller Jyske Bank Arena Odense.

Så må Jyske Bank TV, gerne filme til dokumantion, spørgsmålet er om Jyske Bank og deres advokater er en samling af kryster, der er taget med bukserne nede og fingrene i kage dåsen.

Vi kan jo aftale at hvis Jyske Bank A/S ikke har lavet vanhjemmel dokumentetfalsk bedrageri, som jeg siger og skriver, så sletter i jeres advokater som gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen, til at true eller anlægge en injurier sag mod mig for bagvaskelse, jeg anbefaler at Jyske Bank sætter Henrik Høpner på sagen, da han i forvejen er kollega med Philip Baruch, ham der lyver i retsforhold.

😆😅😂🤣

Vil du sørger for at hjælpe Jyske Bank A/S og bankens ca. 3.500 ansatte, som dem du selv kender i Jyske Bank med at se denne her  opfordring 18 maj 2021, og del siden med den du kender. Brug dette her LINK. Og del med hotline 89898989. – Repræsentantskabet. – Bestyrelsen. –  Koncernleder gruppen, / måske du selv er Kriminel og bare ønsker at hjælpe Jyske Bank med bedrageri, så søg ind hos den Jyske svindel bank her.

Du må også gerne dele med de advokater som har bistået Jyske Bank med dokumentetfalsk og bedrageri. Så del med Jyske Bank Juridisk afdeling. Eller her Ledelsen Juridisk. Måske Presse kontakt ved Martin Skovsted-Nielsen. – Lundgrens advokater. og Lund Elmer Sandager advokater, da disse advokater har medvirket til Jyske Banks fortsatte forbrydelser, i et eller andet omfang.

Husk at se siden fra den humoristiske vinkel, og forstår Jysk Bank ikke at de skal aflevere mine private dokumenter tilbage, må banken stævnes og af mig privat.

😂🙈🙉🙊🤭

 

Mine anklager er på brevet af 1 febuar 2019 Underskrevet her.

Hvis du på Facebook vil henvise til siden BANKING NEWS, så indsæt denne LINK. husk at Jyske Bank A/S arbejder hårdt for at modarbejde sandheden, om Jyske Banks Kriminelle forretnings metoder, så som svigforetninger og anden kriminalitet kommer til offentlighedens kendskab, er du også blevet truet af den Jyske svindel bank til tavshed o.l. som her hvor Jyske Bank A/S forsøger at få stoppet eksperter i at udtale sig om Jyske banks rådgivning til skattesnyd, til DR program om skattesnyd. send mig en kopi ved privat besked.

et LINK til opslag på Banknyt.dk, om den Jyske Svindel Bank.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,Anders Christian Dam der stå bag Jyske Banks fortsatte forbrydelser mod mig, for den forvejen stærkt kriminelle Jyske Bank A/S. Som i forvejen læser med her på www.banknt.dk fra deres bunkers i Silkeborg. kunne vælge at stille sit mandat frit, enkelt kunne han takke af, og gå i fængsel, men når man har ekstremt magtfulde poliktiske venner, så er det nok grunden til at politiet og myndighederne ikke må blande sig, da Jyske Banks aktionærer tydeligvis ønsker, at Jyske Banks Kriminelle aktiviteter fortsætter, derfor er CEO Anders Dam den fødte bandeleder for den kriminelle organisation Jyske Bank A/S.