23-06-2021. Til Jyske Bank jeg bliver nødsaget til at stævne banken i ny sag, da i nægter at udlevere mit orginiale private dokument. / Og Til Lundgrens advokater jeg bliver nødsaget til at stævne Lundgrens advokat partnerselskab da i ikke har tilbage betalt de 100.000 DKK jeg har overført, for at Lundgrens advokater skulle hjælpe med at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S. Hvis i iøvrigt har rettelser så kommer i bare, så kan vi se på tingene sammen. Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup.

Læs her mailen til Jyske Bank A/S og til Lundgrens advokater samt Lund Elmer Sandager advokater.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, har stået bag million svindel mod bankens kunde, sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling.
Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET.

23 juni 2021.  Kl. 12.50

 

Mail til

direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
MKI@lundgrens.dk
ATV@lundgrens.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
folketinget@ft.dk
kmj@atp.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk

Mail CC.

Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
kf@nationalbanken.dk
bankdata@bankdata.dk
presse@atp.dk

 

En ✋ hånd til Koncernleder gruppen og Repræsentantskabet samt Koncernledelsen i Jyske Bank.

Delt med folketinget og retsudvalget bede ligges offentligt frem, da denne sag handler om danskernes retssikkerhed i samfundet, når de største virksomheder bruger falsk og laver svig.

Til

Jyske Bank A/S og Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokat partnerselskab.

Delt med folketinget og finanstilsynet samt atp som kan ingurer alle beviser for at Jyske Bank koncernen står bag brugen af dokumentetfalsk og svig mod mod bankens egen kunde.

Kære Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Philip Baruch, Anders Christian Dam, Morten Ulrik Gade, Martin Skovsted-Nielsen, Tobias Vieth og Martin Kirkegaard.

Hej alle sammen, da ingen gider at svare på noget, tænker jeg jo hvorfor, og jeg vil altså gerne tale om dette her

Jeg vil gerne mødes med Jyske Bank A/S

Jeg vil gerne mødes med jeres advokater om det er Lundgrens eller Lund Elmer Sandager betyder ikke noget.

Vil i heller vise jeres foragt overfor jeres kunder, så gør i det naturligvis bedst i retten, det er jeres valg, jeg ville helst undgå at stævne Jyske Bank koncernen og også deres advokater fra firmaet Lundgrens partner selskab.

I er meget velkommen til at tale med mig, hvilket jeg har forsøgt at skrive siden maj måned 2016 til Anders Christian Dam som er hoved årsagen til mine biler og opslag.

Se og gense videoerne.

https://youtu.be/8GeMpSTQ0qs

https://youtu.be/eKha94OYWBA

Læs nu igen mine mange mails og overvej min seneste video som link ovenfor, hvor jeg tilbyder at holde op med at lave flere videoer om Anders Christian Dam, hvis han forlader bestyrelsen og sætter sit mandat frit.

I skal selvfølgelig også se det som humor og et frisk pust til at Jyske Bank tager ansvar for bankens handlinger.

🏦

JYSKE BANK A/S

Jeg bliver som bekendt nødsaget til at stævne Jyske Bank koncernen, for blandt andet at få mit private dokument tilbage, under henvisning til tidligere sendte mails.

Dette tvinger Jyske Bank mig til, eftersom banken ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen på vegne af Jyske Bank A/S og Anders Christian Dam, nægter at udlevere min private ejendom som var lagt til sikkerhed, for et lån der er betalt ud 15 februar 2021.

 

Jeg har nu haft et møde med en advokat om dette, og der vil blive udtaget stævning mod Jyske Bank A/S således en dommer må dømme Jyske Bank koncernen, til at udlevere mit private dokument tilbage.

Jeg så heller at Jyske Bank ville optræde som en redelig Bank, og sørger for at overholde lovgivningen, og stoppe med at optræde uredeligt.

Men hvis det ikke er den måde Jyske Bank A/S driver deres bank på, er det jo lidt svært.

Min hånd har været udstrakt siden 2016, men i vil ikke tage mod den, så derfor mine morsomme opslag, håber i stadig hygger jer over de af jeres venner som dækker over bankers svig.

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

+4522227713

⚖️

Og til

Lundgrens advokat partnerselskab ved samtlige partnere og bestyrelsen

Att. Tobias-Vieth Martin Kirkegaard og Dan Terkildsen.

Vil i dele denne mail med jeres mindst 6 medvirkende der er oplyst om klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S koncernen, som Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen, Pernille Hellesøe.

Og ikke mindst jeres partner advokat Dan Terkildsen, der næppe kan have været i tvivl om at jeg 30 januar 2018 bad om at få fremlagt flere påstande mod Jyske Bank koncernen for brugen af svig.

 

LINKET.

http://banknyt.dk/14-05-2021-til-lundgrens-advokater-og-deres-partnere-saerligt-dan-terkildsen-undgaa-interessekonflikter-retningslinjer-for-advokater-af-advoknaevnet/

 

LINKET.

http://banknyt.dk/20-05-2021-mail-til-jyske-bank-a-s-og-deres-medhjaelper-indroem-jyske-banks-brug-af-bedrageri-og-dokumentfalsk-eller-anklage-mig-for-injurier-og-bagvaskelse-af-den-aerlige-danske-bank-jyske-bank-a/

Og læs igen min private dagbog www.banknyt.dk

Jeg har allerede mange gange skrevet at i Lundgrens advokat partnerselskab, skal betale mig de overførte 100.000 kr. Tilbage med tillæg af proces renter, som jeg har overført over 3 overførseler i, forventning om at Lundgrens advokater ville fremlægge “mine” jeres klients anbringer mod Jyske Bank A/S

Hvilket Lundgrens advokater ikke ville, men istedet lader Lundgrens advokater sig købe af Jyske Bank A/S koncernen formentlig med CEO Anders Christian Dam’s medvirkende.

Jeg imødeser stadig at Lundgrens advokater, selv forklare hvorfor Lundgrens ikke fremlagde nogle af mine anbringer mod Jyske Bank A/S, mere hvis Lundgrens advokat partnerselskab vil påstå at det ikke skyldes, at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokat partnerselskab for at skuffe i retsforhold.

Og jeg skal igen opfordre Lundgrens advokater til at fremlægge et udførligt beskrevet regnskab, for hvert punkt i jeres faktura som jeg gentagne gange har anmodet om, men hvergang ingurer i mig.

Jeg skal have det med i den stævning der vil blive lavet mod Lundgrens advokat partner selskab.

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

+4522227713

Og til jer alle sammen, så indbydes i hermed til at medvirke i mine næste videoer, omhandlende sagen og forhold.

Der vil også blive lavet videoer om Lundgrens advokat partnerselskab.

Vil i medvirke eller på anden måde deltage, måske mødes med mig, og gennemgå mine påstande og beviser.

Måske har i et rettelser, eller andet ? 😊

Jamen så tal med mig, jeg er bare lille mig.

Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

Danmark

+4522227713

Læs nu siden nedenfor igen, og se mine morsomme opslag og videoer.

Fra www.banknyt.dk som toppen ser ud i dag.


Opdateret 23-06-2021. Kl.10.20

Anmeld Jyske Bank A/S på Trustpilot.

Skal Jyske Bank A/S lukkes eller sættes under skærpet tilsyn ?.

Should the Danish bank Jyske Bank be closed down, or placed under stricter supervision?

Probably Denmark’s largest organized fraud case against the bank’s own customer.

In Denmark, the authorities will not stop the criminal Jyske Bank AS, Denmark’s second largest bank, which also refuses to admit the bank’s extensive use of bad faith, forgery and fraud, and also that the Jyske Bank Group likes to use bribes, or return commissions to ensure the bank’s shareholders a greater return

While the bank’s group management, instead tries to claim that Jyske Bank’s criminal fraud is obsolete, but since the Jyske Bank Group has used forged documents, precisely to cover the bank’s extensive fraud against the bank’s customer, it was incredibly difficult for the customer to detect Jyske Bank’s million fraudulent transactions, and as the fraud was carried out by several employees together, this is a serious matter for the Jyske Bank Group.

But that Jyske Bank’s perhaps largest shareholder ATP pension has a chairman Bente Overgaard, who is also a member of Jyske Bank’s board and Jyske Bank’s risk committee, which can be a bigger problem when the Danish pension fund chooses to keep ATP’s shares in the obvious criminal Jyske bank group.

Feel free to ask ATP pension why they want investments in Danish companies, which ATP itself has received and seen the documentation / evidence of making document false and gross fraud.

You as a reader are invited to the court hearing in Viborg courthouse in 15. 16. 23. November 2021, so you can see for yourself Jyske Bank’s business methods against the bank’s customers, and follow the little man’s fight against Jyske Bank and the chairman chairman Anders Christian Dam for fraud and false or organized crime.

Klagen over Lundgrens advokater og deres partner Dan Terkildsen, fremlægges for advoknævnet slut juni 2021, se links og bilag samt link til advoknævnet her.

Link til YouTube video 2. 03-06-2021. Klik her.

Kære Anders Dam jeg har altså et rigtig godt tilbud til dig, stil dit mandat frit, se eller gense videoerne i min mail 4 juni. til direktionen og dirktør Anders Christian Dam med flere. Hvorfor er Jyske Bank så bange for de kunder banken udsætter for bedrageri, få nu ryddet op og fyr dem der har skylden for min lille kamp mod Jyske Bank’s omdømme, både direkte og indirekte.

🙈🙉🙊

Er det et problem at Jyske Banks hoved aktionær og medejer, ATP’s formand Bente Overgaard også er i Jyske Banks bestyrelse ?, Er det Bente Overgaard som er medbestemmende til at ATP pension har aktier i en kriminel organisation.

😆

Har i dag 18-06-2021. skrevet til ATP pension, og opfordrer bestyrelsen til at ATP sælger alle aktier i Jyske Bank A/S. Men hvad siger ATP’s bestyrelses formand Bente Overgaard, der også er indsat i Jyske Banks koncernledelse og i Jyske Banks risiko udvalg.

Husk også at

Spørge Lundgrens advokater ved Tobias-Vieth formanden for bestyrelsen, hvad Jyske Bank A/S har betalt Lundgrens advokat partnerselskab, for ikke at fremlægge mine svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, eller om det bare er mindst 6 ansatte i Lundgrens advokater, som har misforstået det jeg skrev og sagde at Lundgrens advokater skulle fremlægge i sagen, mod den sagsøgte svindel bank, Jyske Bank A/S.

Læs de breve til Lundgrens advokater og lyt til delte samtaler, som alle er delt her i Linket.

Hvor stor skade kan bare 1 mand, som CEO Anders Christian Dam påføre Jyske Bank A/S.

Problemet med Jyske Bank er nok at bankens aktionærer støtter Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, de det giver større profit til aktionærerne, ellers ville ejerne vel næppe genvælge, og støtte den ansvarlige bande leder CEO Anders Christian Dam.

💰

Støtter du også de kriminelle bagmænd i Jyske Bank A/S står bag organiseret kriminalitet der udføres i forening, så behold du bare dine aktier, og ingurer fortsat Jyske Banks forbrydelser, som her er delt med masser af beviser, for at Jyske Bank koncernen og bestyrelsen står bag organiseret kriminalitet.

🎥

Der kommer snart flere sjove videoer, hvori jeg forklare straffelovens bestemmelser, op mod Jyske Banks handlinger og åbenlyse forbrydelser, og så en hyldest til de mange kryster bag bankens svigforetninger.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Anders Dam stiller sit mandat frit, efter han blev opdaget at står bag Jyske Banks fortsatte svig forbrydelser mod kunde, vil Anders Dam selv forlade Jyske Bank med en kæmpe godtgørelse, selv om Anders Dam skulle takke af, og gå i fængsel for medvirken til million bedrageri, men når man som Anders Dam har magtfulde poliktiske venner, så må Politiet nok ikke blande sig i de strafbare handlinger som Jyske Bank koncernen ved ledelsen sammen i forening står bag.

Er Jyske Bank koncernen omgivet af kriminelle bange bukser, eller er her blot tale om en kryster hvor Anders Dam er bange for den lille mand, måske den juridiske diriktør Martin Skovsted-Nielsen vil hjælpe Jyske Bank A/S, eller er han også bange for at mødes med mig.

😊 Hvad syntes ledelsen, bestyrelsen, koncernleder gruppen, repræsentantskabet om mine små og nok morsomme videoer, griner i stadig, 😆

Og griner i også efter Philip Baruch hjalp mig på sporet af jeres “Jyske Banks” million bedrageri, siden Advokat Philip Baruch efter at have fremlagt falske oplysninger overfor domstolen, blev forfremmet til næstformand for bestyrelsen.

😊🤭😆

Vil du advokat Martin Skovsted-Nielsen have de nye videoer, hvor jeg gennemgår beviserne for Jyske Banks forbrydelser til juridisk godkendelse, inden jeg lægger dem op på YouTube, så ring lige til mig, og du får en link.

PS vil du eller andre af jeres mange advokater selv medvirke i mine videoer, så er i naturligvis velkommen.

Til dig som er aktionærer i den Jyske svindel bank, se hvad dine aktier er værd her.

De næste videoer bliver små og forklarende, heri vil jeg gennemgå dokumantion, for at flere af Jyske Banks ansatte systematisk bruger dokumentfalsk, og har lavet fuldmagtsmisbrug, udnyttelse, vildledning, for ved bedrageri at kunne sikker Jyske Bank en uberettiget vinding der bliver et afgørende formuetab for kunden, at Jyske Bank så også bruger bestikkelse / returkommission af kundens advokater for at skuffe i retsforhold.

At Jyske Bank A/S betalte Lundgrens blandt andet for dække over, at Jyske Bank A/S har lavet mandatsvig er sådan Jyske Bank arbejder, og det er også Faktum at Jyske Bank A/S har lavet vanhjemmel.

Jyske Bank’s kærne forretninger, vil fremstå klart i videoerne hvor jeg vil forklare dig hvordan Jyske Bank konsekvent og kontinuerligt overtræder straffelovens bestemmelser, mens jeg forklare Jyske Banks mange forbrydelser en af gangen, se dem og få et godt grin.

😆

Anders Dam hvis jeg har ret i at Jyske Bank har lavet Dokumentfalsk, Bedrageri, Vildledning, Udnyttelse, Fuldmagtsmisbrug, og du nægte at indrømme og undskylde, og du Anders Dam nægter at forlade Jyske Bank i bad standing, så har Jyske Bank og ikke mindst bagmændene et meget stort problem.

YouTube video link til deling her.


Indsat tekst ikke i mail.

 

I Danmark holder de største virksomheder sammen mod deres kunder for at malke dem mest muligt, følg tråden ud fra Jyske Banks bestyrelse, og se først deres relationer til både offentlige og private virksomheder, helt op til folketinget, ud af ca. 3.500 erhvervs ledere, er der ca. 258 top ledere der suverænt styre dansk økonomi, eksempel tag skandalen hvor Danmark solgte Dong til Goldman Sachs til mellem 10 og 20 % af den reelle værdi, denne handel har også tykke tråde til Jyske Banks bestyrelse, hvor medvirkende efterfølgende blev belønnet med magtfulde bestyrelses poster.

Der findes kun ganske få mennesker som kan, og vil undersøge og offentliggøre dette spind, af løgn og bedrag så snart der er tale om organiseret kriminalitet, hvilket ledelsen af Jyske Bank er med til, jeg kan kun gøre opmærksom på at der er et stort problem i Danmark, som ikke bliver mindre.

Danmark har brug for en stats bank, i stedet for som nu, hvor staten betaler nogle kriminelle danske banker, for at lave offentlige transaktioner.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

Stemningsbilleder 1. om det som Jyske Bank A/S udspekulert udsætter deres kunder for.

JYSKE BANK KONCERN ER EN KRIMINEL ORGANISATION.

Anders Dam gå af, og sæt dit mandat frit, du skader Jyske Banks omdømme. Vi mødes alligevel til november, da du Anders Dam bliver indkaldt som vidne.

Her er et rigtigt godt tilbud til dig Anders Dam og Jyske Bank.