30-04-2024. Mail til Jyske Bank, koncernledergruppen og Juridisk afdeling samt til Advokat samfundet der ved flere medlemmer og dommere er medvirkende til at dække over korruption blandt deres medlemmer, som fortalt her på bla. BANKNYT.DK for at DÆKKE OVER den kriminelle Jyske Bank.

 

 

Til: KONCERNDIREKTIONSSEKRETARIATET <direktion@jyskebank.dk>, postkasse@advokatsamfundet.dk, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, Martin Skovsted-Nielsen <martin.nielsen@jyskebank.dk>, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, Juridisk Afdeling <juridisk@jyskebank.dk>
Cc: nicolai-hansen@jyskebank.dk, jkh@jyskebank.dk, Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>, editor Banknyt <banknyt@gmail.com>, bankdata@bankdata.dk, jndata@jndata.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, fm@fm.dk, Statsministeriet <stm@stm.dk>, REU@ft.dk, finanstilsynet@ftnet.dk,
Bcc, banknyt@gmail.com,
Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 30. april 2024 kl. 13.03
Til: KONCERNDIREKTIONSSEKRETARIATET <direktion@jyskebank.dk>, postkasse@advokatsamfundet.dk, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, Martin Skovsted-Nielsen <martin.nielsen@jyskebank.dk>, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, Juridisk Afdeling <juridisk@jyskebank.dk>
Cc: nicolai-hansen@jyskebank.dk, jkh@jyskebank.dk, Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>, editor Banknyt <banknyt@gmail.com>, bankdata@bankdata.dk, jndata@jndata.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, fm@fm.dk, Statsministeriet <stm@stm.dk>, REU@ft.dk, finanstilsynet@ftnet.dk
Bcc: banknyt@gmail.com
Hej med jer alle sammen.
JYSKE BANK A/S
ADVOKATSAMFUNDET
ADVOKATNÆVNET
I flere år har jeg skrevet om problemet omkring den kriminelle Jyske Bank samt om de medarbejdere som blandt andet Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, der for Jyske Bank A/S diræke har medvirket til bedrageri.
Hvis i på nogle måde er uenig i at bondefangeri er = bedrageri.
Så har jeg gentagende skrevet og opfordret jer alle sammen til at få en samtale og gennemgang med mig.
Jeg har ligeledes i mange år skrevet om dem der har medvirket både indirekte og diræke til dette fortsatte bedrageri.
Og på helt den samme måde har jeg skrevet om de advokat virksomheder som Hortenadvokater,  Kromann Reumert advokater, Lund Elmer Sandager advokater og erhvervs virksomheder der som Dansk Erhverv, Nævnenes Hus har bistået ved ansatte eller Partnere til at dække over det korrupte Lundgrens Advokatpartnerselskab, dem som valgte at fratage deres klient retten til en retfærdig retssag mod Jyske Bank A/S
DET ER MULIGT JEG IKKE KAN RØRER NOGLE AF JER, DA I HOLDER SAMMEN FOR DELS AT BEHOLDE JERES MAGT, SÅ I SAMMEN I FORENING KAN FORTSÆTTE MED AT DÆKKE OVER DEN ORGANISERET KRIMINALITET I DANMARK, HVILKET I DERFOR EFTER MIN OPFATTELSE SELV ER BLEVET EN DEL AF.
MED HENSYN TIL DEN KRIMINELLE JYSKE BANKS ANSATTE, SOM SENEST VED SUSANNE SØRENSEN DER FOR JYSKE BANK HAR LAVET OVERTRÆDELSE AF TINGLYSNINGSLOVEN.
Jeg har eksempler på andre og tilsvarende overtrædelse af helt det samme, hvor kunden har måtte kæmpe, for at få et nyt pantebrev, frem for det som Jyske Bank, mod tinglysningslovens bestemmelser har slettet / ændret.
Jeg har også til Martin Skovsted-Nielsen telefonisk meddelt, at jeg I sagen.
 

BS-6653/2024-VIB. CARSTEN STORBJERG SKAARUP IMOD JYSKE BANK A/S I EN ANDERKENDELSE SAG OM OVERTRÆDELSE AF TINGLYSNINGSLOVEN. OG ET ÆLDRE FORLIS FORSLAG, HVOR JYSKE BANK INDRØMME OG UNDSKYLDER FOR OVERTRÆDELSE AF LOVENS BESTEMMELSER. DET ER HELT GRATIS.

Ville ændre påstand, til alene at handle om en anderkendelse dom for overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11, hvilket Jyske Bank ønsker at gøre alt for at nogle dommer skal tage stilling, og kæmper Jyske Bank og deres Løgnagtige advokater derfor, for at nægte mig en retfærdig retssag.
Dette ved at kræve at dommerne ikke dømme i dette spørgsmål, om det er overtrædelse af tinglysningslovens bestemmelser, at Jyske Bank uden samtykke eller tilladelse fra pantebrevs ejeren har ændret og slettet ejerens pant i en ejendom.

BS-6653/2024-VIB

I sagen bør bilag 1422, “bilag 23“, og 29. alt andet være nok til at få Jyske Bank dømt i en anerkendelse sag for overtrædelse af tinglysningsloven, jeg fremhæver også ond tro.

Dette handler om at banker principielt har lov til at foretage forandringer i kundernes pantebreve uden samtykke eller tilladelse, imod ejernes ønsker.

JEG HAR ANMODET AT SAGEN BEHANDLES AF 3 DOMMERE.
Jyske Bank vil have afvisning og at der ku  er en dommer, hvilket vil understøtte min bog om kammerateri i blandt dommere, hvis ikke retten vil tillade at 3 dommere dømmer i denne sag, som forenkles.
Da Jyske Bank A/S koncernen før har brugt bestikkelse, eller byttet tjenester med Lundgrens advokater, ved at give Lundgrens advokater et samarbejde mellem Jyske Bank og Lundgrens advokater i forbindelse med Jyske Banks salg af ejendomme for 600,000,000 dkk. 600 millioner kroner.
Mod at Lundgrens advokater har modarbejdet retssikkerheden for deres klients sag mod Jyske Bank, og i den forbindelse ikke fremlægge klientens svig eller falsk påstande mod Jyske Bank, samt at Lundgrens advokater tilbageholder ikke kun 1 men 2 processkrifter overfor deres klient, hvilket advokatnævnet ved :
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, dirktør Henrik Hyltoft Dansk Erhverv, Jens Steen Jensen Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund Horten advokater og fra Nævnes Hus ved Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård ikke mener at der er noget forkert i.
Advokat Samfundet har dog nægtet at bekræfte at nedenstående nævne punkt 1 – 23. Gælder for alle andre der vil klage som jeg.
 
JEG VIL HERMED GERNE IGEN ANMODE ADVOKATNÆVNET OG IKKE MINDST AT ADVOKATSAMFUNDET VED DERES FORMAND MARTIN LAVESEN FRA DLA PIPER ADVOKATER OM AT BEKRAFTE.
At det er ikke nogle overtrædelse af god advokatskik, når og hvis advokater tilbageholder et eller flere processkrifter overfor deres klienter, i klientens egen retssag.
Jeg beder også advokat samfundet om at bekrafte at ingen af de nævnte punkter 1-23. er overtrædelse af god advokatskik.
HVIS MARTIN LAVESEN STADIG NÆGTER AT SVARE, OG DET PÅ TRODS AF AT DA HAN BLEV UDNÆVNT SOM FORMAND FOR ADVOKATSAMFUNDET, UDTALTE.
RETSSIKKERHEDEN ER UNDER PRÆS, OG MARTIN LAVESEN SIGER SÅ TIL AVISEN AT HAN VIL KÆMPE FOR BEFOLKNINGS RETSSIKKERHED.
Dette samtlige med at Martin Lavesen selv er medvirken til at undergrave retssikkerheden for de klienter der søger advokat bistand.
Advokat samfundet og ved formanden Martin Lavesen mener ikke det har offentlighedens interesse, at advokat nævnet har vedtaget at det er ikke en overtrædelse af god advokatskik, når advokater som her ved Lundgrens advokater I min klage, skjuler og tilbageholder 2 processkrifter I klintens retssag mod Jyske Bank, som I øvrigt samtidigt har lavet en million stor opgave for Jyske Bank.
ER I FULDSTÆNDIG VANDVITTIG, HVIS I VIRKLIG SELV TRO PÅ AT ALLE DEM, HVOR I SAMMEN UNDERGRAVER DERES RETSSIKKERHED, HOLDER DERES KÆFT.
SÅ TAGER I FEJL.
HVIS ADVOKATSAMFUNDET OG ADVOKAT NÆVNET VED KAMMERATERI. “KORRUPTE MEDLEMMER.” SELV TROR I VED AT UNDERGRAVE RETSSIKKERHEDEN, FOR DEM, HVOR JERES KAMMERATER SOM LAVER BEDRAGERI, ELLER ORGANISERET KRIMINALITET.
KAN FÅ ALLE TIL AT HOLDE KÆFT, BLOT VED AT I STÅR SAMMEN, OG AT I SÅ HOLDE JERES KÆFT LUKKET, FOR AT TIGE DEN SOM BLEVER UDSAT JERES KAMMARATERES BEDRAGERI “BONDEFANGERI.” SÅ TAGER I FEJL.
Jeg har skrevet om flere af dem der har frikendt Lundgrens advokater og Dan Stampe-Terkildsen for overtrædelse af god advokatskik, og fremlagt dokumenter der viser deres samarbejde med Jyske Bank.
Ligesom de medlemmer af Repræsentantskabet og den øvrige ledelse i Jyske Bank har et kæmpe netværk af magtfulde ledere, også inden for både det politiske og i pressen, hvilket kan være grunden til at ikke en eneste Journalist har måtte skrive om eksempelvis Jyske Bank bilen.
HVIS NOGLE AF DE KORRUPTE I ADVOKATSAMFUNDET, MENER AT JEG HAR TAGET FEJL.
 
 
SÅ UNDERSKRIV AT DISSE PUNKT 1 – 23. IKKE NOGLE OVERTRÆDELSE AF GOD ADVOKATSKIK.
 1. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne, der bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 2. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne, som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 3. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er u-sandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 4. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 5. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 6. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 7. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke deler alle retsbøger med klienten.

 8. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udleverer klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 9. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udleverer klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten, men også domstolen om det. “Hvilket skete ved at anmode domstolen om aktindsigt i sin sag mod Jyske Bank A/S da Lundgrens advokater ikke ville udlevere klienten kopi af alle retsbøger og processkrifter.”

 10. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” overfor deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, selv om advokater mod instruks, efterfølgende fremlægge påstande, der ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 11. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringender, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 12. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringender, også uden at oplyse klienten noget om det, altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger med klienten.

 13. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 14. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 15. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litrerings rod, ved fremlæggelse af bilag, og så efterfølgende beskylder klienten for det.

 16. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 17. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxaregninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 18. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

 19. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørger om.

 20. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, når retten har skrevet til advokaten at retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten desværre glemte at fremlægge klientens påstande for retten.

 21. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 22. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbageholder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 23. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mailadresser som er sendt BBC. og som klienten naturligt ønsker skjult.

Underskrevet af.
___________________________.
Formand for advokatnævnet.
Højesteretsdommer Ole Hasselgaard.
Dato.   _____. År. ______.
Og
Underskrevet af.
___________________________.
Formand for Advokatsamfundet.
MARTIN LAVESEN. DLA Piper advokater.
Dato.   _____. År. ______.
”Hele grundtanken med den konstruktion er, at det er Advokatsamfundet selv, som skal skabe rammerne for, at der så at sige kan holdes justits i egne rækker, samtidig med, at det selvfølgelig er sikret, at nævnet er en selvstændig myndighed, der er fuldt uafhængig af Advokatsamfundet.”
OG MED HENSYN TIL HVAD DER ER EN OVERTRÆDELSE AF TINGLYSNINGSLOVEN.
 
SÅ SPØRGER JEG JYSKE BANKS DIREKTØR LARS STENSGAARD MØRCH, OG HAN MÅ GERNE LADE MARTIN SKOVSTED-NIELSEN SVARE.
Jyske Banks juridiske direktør Martin Skovsted-Nielsen der telefonenisk har meddelt at Jyske Bank gerne skriftligt ville indrømme at Jyske Bank ved Susanne Sørensen fra Jyske Bank Servicecenter Silkeborg, har lavet overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11.
Hvis Martin Skovsted-Nielsen vil benægte at telefonisk at have mundtligt indrømmet at Jyske Bank A/S har lavet overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11, ved at forandre i mit private pantebrev, og i den forbindelse har slettet mit personlige pant på 3.000.000 dkk. I mod min instruks, altså uden samtykke.
JYSKE BANK A/S
Ved Juridisk direktør.
MARTIN SKOVSTED-NIELSEN.
Du kan underskrive her.
Jeg Martin Skovsted-Nielsen benægter at telefonisk at have indrømmet over for Carsten Storbjerg Skaarup, at jeg har givet mundtligt indrømmelse på at Jyske Bank A/S har lavet overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11.
Underskrevet af.
___________________________.
Juridisk direktør for Jyske Bank A/S.
MARTIN SKOVSTED-NIELSEN.
Dato.   _____. År. ______.
ELLER HER.
 
Jeg Martin Skovsted-Nielsen indrømmer at telefonisk over for Carsten Storbjerg Skaarup, at jeg har givet mundtligt indrømmelse på at Jyske Bank A/S har lavet overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11.
Underskrevet af.
___________________________.
Juridisk direktør for Jyske Bank A/S.
MARTIN SKOVSTED-NIELSEN.
Dato.   _____. År. ______.
 
 
Alternativt kan du eller de andre som jeg siden 2016 har skrevet om, jo bare beskylde mig for at lyve, hvis du andre ellers tør dette.
 
Jeg har i mange år skrevet at jeg ønsker dialog og samtale, hvis der er tale om nogen misforståelser, så er det mit ønske at vi sammen løser hvad der måtte være gået galt.
 
Jeg har siden start spillet med åbne kort, og jeres svar har kun været tavshed.
 
I 2019. BESKYLDTE DE LØGNAGTIGE ADVOKATER FRA LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER MIG FOR AT LAVE OVERTRÆDELSE AF LOVENS BESTEMMELSER, IKKE MINDST MED HENSYN TIL MINE MANGE REKLAMERER FOR JYSKE BANKS BEDRAGERI OG ANDEN KRIMINALITET, ELLER LOVOVERTRÆDELSER.
 
I 2024. BESKYLDER JYSKE BANK MIG SÅ IGEN VED DET SAMME LØGNAGTIGE ADVOKATFIRMA FOR AT HAVE LØJET, OM ALT JEG HAR SKREVET SIDEN 2016.
Jeg har tilbudt og tilbyder igen jer alle fra Jyske Bank og de advokatvirksomheder det måtte have løjet for at dække over Jyske Banks lovovertrædelser at mødes for at enten at gennemgå det jeg siden 2016 har skrevet med dokumtion, eller at Jyske Bank selv finder en løsning.
I mailen fre. 14. jul. 2023.  Kl. 12.33. Der er nederst har jeg også givet et forslag til fred, Jyske Bank er dog tunge og vil bruge deres magt til at lukke munden på mig, for dermed at kunne fortsætte med det Jyske Bank A/S nu engang er bedst til.
Martin Skovsted-Nielsen med hensyn til vore telefon samtale for lidt over 1 måned siden. stillede du dog en betingelse.
Jyske Bank A/S ville kun skriftlig indrømme overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11.
Mod at jeg til gengæld skulle jeg fjerne alle reklamer, for Jyske Banks omfattende svindel, hvilket jeg har sagt ikke kommer til at ske, undtagen Jyske Bank ved direktionen giver yderligere indrømmelser, så som at ansatte i Jyske Bank A/S gentagende har løjet, hvilket Martin Skovsted-Nielsen nægtede at indrømme.
MARTIN SKOVSTED-NIELSEN du sagde også.
De ansatte gør bare deres job, og når Nicolai Hansen skriver til en kunde der på samme tidspunkt er alvorligt syg efter en hjerneblødning, og ikke kan huske, ved Nicolai Hansen bildes ind, at han har lånt 4.328.000 dkk. Som Jyske Bank rentebytter med en Swap på 4.328.000 dkk
ALTSÅ AT JYSKE BANK ER STARTET MED AT RENTEBYTTEN ET LÅN, SOM DER IKKE ENGANG FINDES NOGET GYLDIGT TILBUD FOR.
Uagtet at kunden ikke har hjemtaget noget lån 4.328.000, og at Jyske Bank så ved Nicolai Hansen lyver at det findes, så mente du som Jyske Banks juridiske direktør ikke, at det er at lyve.
Jyske Banks juridiske direktør Martin Skovsted-Nielsen du sagde også, at du heller ikke mente det var at lyve, da Casper Dam Olsen skrev at du har lagt det bagvedliggende lån “4.328.000 dkk.” for swappen “4.328.000 dkk.” Hvilket er 2 år efter at Nicolai Hansen skrev at lånet 4.328.000 dkk. Både var Hjemtaget og så blevet rentebyttet med Jyske Bank A/S
Jeg har utallige eksemper på at bankens ansatte, altså at Jyske Banks ansatte og også bankens advokater har løjet, som også Lund Elmer Sandager advokater i gentagende tilfælde også har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen.
Jeg fik ikke spurgt dig Martin Skovsted-Nielsen om du heller ikke mener at det er at lyve, da Jyske Banks advokater “LES.” Lund Elmer Sandager advokater skrev til retten at det bagvedliggende lån 4.328.000 dkk. for swappen på 4.328.000 dkk. Fantastisk var eksisterende.
Dette på et tidspunkt i starten af en retssag, hvor jeg stadig ikke har opdaget at Jyske Banks bondefangeri har været kørende i omkring 10 år.
ALTSÅ at Jyske Banks advokater og ansatte i årevis har løjet om at min virksomhed har lånt 4.328.000 dkk. først da også den daværende koncernen direktør Anders Christian Dam sammen med advokat Morten Ulrik Gade, og Lund Elmer Sandager advokater sammen nægtet at dokumenter at lånet 4.328.000 dkk faktisk har været hjemtaget, finder jeg ud af at Jyske Bank koncernen står bag omfattende og systematisk organiseret bedrageri, om det er bondefangeri, mandatsvig, eller hvad ?
Det kan vi godt mødes og tale om.
I kan bare ringe til mig og aftale et personligt møde.
Martin Skovsted-Nielsen du sagde I vore seneste samtale, at du jo har mit nummer, så kan vi jo tale sammen igen.
+4522227713
DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT RINGE.
.
Og du ved da også godt at jeg søger løsning frem for at drille Jyske Bank A/S.
Jeg er stadig indstillet på en løsning, og så at vi glemmer det skete.
Og det kan kun ske hvis Jyske Bank ønsker det, og altså viser det.

DENMARK PROBABLY AMONG THE WORLD’S MOST CORRUPT COUNTRIES. / CORRUPTION AMONG DANISH JUDGES AND LAWYERS, IT IS A BIG PROBLEM FOR LEGAL SECURITY. The Danish Bar Association Kronprinsessegade 28. 1306. Copenhagen K. Is involved in CORRUPTION..

I cannot alone stop the corruption in the Danish State. Therefore, I need your help to share my many information about the Danish criminal bank Jyske Bank, and in particular information about that the Danish Prime Minister, Mette Frederiksen there refuses to launch an investigation into the corruption in Denmark. In my telling I referring to companies such as Kromann Reumert, Horten, Lund Elmer Sandager, Lundgrens lawyers, Danish industry, the Courts and many more. Who all have employees there have covered up the criminal Danish bank Jyske Bank, and the corrupt Lundgrens lawyers. Organized crime that the Danish Prime Minister Mette Frederiksen herself, is part and instrumental in covering up. This by ignoring all my meeting requests, as I want a meeting to present documentation to the government, about Jyske Banks comprehensive and organized criminal offenses. Feel free to ask the Danish Prime Minister’s Office, why the Danish government covers up the highly criminal Jyske Bank, which also uses bribes, contact information: Christiansborg. Prins Joergens Gaard. Zip code 1218. Copenhagen K. mail stm@stm.dk. Phone +4533923300. If you have any questions or corrections to some of what I have written, call me +4522227713. editor of this non-government controlled news site. 🤫 Disclosure tagged shared names is only so that they will read about the extensive crime that the Jyske Bank group is behind, and who has knowledge of it, without wanting to stop organized crime in Denmark, and where the criminals also use bribes. 🤫

Til jer som sammenarbejder, direkte, og eller, indirekte, med Jyske Bank, eller har, Relationer,

I skal kende til, Jyske Banks svindel mod kunder, flere af jer er allerede blevet oplyst om Jyske Banks, brug af :

Svig, Bedrageri, Falsk, Dokumentfalsk, Hvidvaskning, efter Bedrageri, og, Mandatsvig,

Læs mere i min dagbog, Banknyt.dk

THE PAGE is continuously updated, and members of boards are added.

Who are on the same boards as the criminal Danish Bank Jyske Bank A/S.

KLIK her:, Find Jyske Bank Bilen, om, Løgn, Svig, Falsk, Forfalskning, Bedrageri, udført af flere ansatte sammen i forening, fundamentet i Jyske Bank, A/S,

Which of these Mentioned, covers op Jyske Bank’s use of, Lies, Fraud, Forgery, and other, fraud crime, Jyske Bank car, advertisements, for and about Jyske Bank’s offences,

Kladde til kontakt info Jyske Bank Private, find Jyske Bank ansatte, medlemmer af bestyrelser, samt relationer.

 

Beder Daniel Boalth Petersen om at skride ind i sagen og undersøge Lund Elmer Sandager for medvirken til fortsat svig. Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidus banken :-)Jyske Bank-koncernen, Ejerforhold, bestyrelse, BRFFONDEN, telefon nr., Mail Adr., Adrasse, Bestyrelsesmedlemmer, CVR., Direktør, leder, Bestyrelsesmedlemmer, for virksomheden, Relationer, CVR, , Her finder du tilknytninger mellem personer, i Jyskr Banks bestyrelser, og selskaber, " mærket gul." Ejere, BRF HOLDING A/S, Jyske Bank, Jyske Bank bil, Jyske Bank, BRF HOLDING A/S, BRFHOLDING A/S, 88 77 04 41, info@brfholding.dk, Strandgade 52, 1401, København K, , 13409730, Kristian May, Direktør, Bestyrelse, Kristian May, Lars Henrik Munch, Matias Møl Dalsgaard, Anne Andersen, Stina Vrang Elias, Liselotte Højgaard, Rina Asmussen, Skovkæret 3, 3400, Hillerød, Gadevang, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, 53 53 13 68, info@ffhk.dk, Strandgade 52, 1401, København K, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, , 41281987, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, Direktør, Bestyrelse, Kristian May, Lars Henrik Munch, Kasper Holst Pedersen, Birgitte Andersen, Allan Kruse, Rina Asmussen, BRFinvest a/s, 88 77 04 41, acoes@brf.com, Strandgade 52, 1401, København K, BRFinvest a/s, , 41247738, BRFinvest a/s, Ejere, Direktør, Bestyrelse, BRFHOLDING A/S, Kristian May, Rina Asmussen, Matias Møl Dalsgaard, Anne Andersen, Lars Henrik Munch, Stina Vrang Elias, Liselotte Højgaard, Fonden til støtte for danske soldater i internationale militære missioner, 31 37 39 60, soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk, Gamle Carlsberg Vej 16, 1799, København V, , 31957400, Fonden til støtte for danske soldater i internationale militære missioner, Reelle ejere, Torben Alexander von Lowzow, Peter Højland, Sven Arne Blomberg, Kristian May, Claus Noel Vermund Bretton-Meyer, Frank Erling Andersen, Nikolaj Lindberg, BRFHOLDING A/S, 88 77 04 41, info@brfholding.dk, Strandgade 52, 1401, København K, BRFHOLDING A/S, , 13409730, BRFHOLDING A/S, Direktør, Reelle ejere, Kristian May, Lars Henrik Munch, Matias Møl Dalsgaard, Anne Andersen, Stina Vrang Elias, Liselotte Højgaard, Rina Asmussen, I N I A/S, 70 10 00, ini@ini.gl, Mannarsip aqquserna 20, postboks 1020 , 3911 Sisimiut, , 17148087, I N I A/S, Direktør, Ejer, Bestyrelse, Henrik Balding Rafn, Formandens Departement, Aviaja Karlshøj Knudsen, Mads Barlach Christensen, Kristian May, Tukummeq Arnaq Egede Martinsen, Karl Otto Brian Grønvold Johanne Nukanguaq Lynge Knudsen, Michael Renner Petersen, BRFFONDEN, 50 60 54 38, may@brffonden.dk, Strandgade 52, 1401, København K, BRFFONDEN, , 60720428, BRFFONDEN, Direktør, Bestyrelse, Kristian May, Lars Henrik Munch, Matias Møl Dalsgaard, Anne Andersen, Stina Vrang Elias, Liselotte Højgaard, Rina Asmussen, , , , , , , , Relationer, CVR, , BRF HOLDING A/S, BRFHOLDING A/S, 88 77 04 41, info@brfholding.dk, Strandgade 52, 1401, København K, , 13409730, Lars Henrik Munch, Board members in companies where coincidences with Jyske Bank occur, Galionsvej 46, 1437, København K, , Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, Thomas Mears Werge, Breye Therapeutics ApS, 29 60 49 08, info@breye.com, Agern Alle 24, 2970, Hørsholm, Breye Therapeutics ApS, , 40279865, , 40279865, Breye Therapeutics ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Ulrik Mouritzen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Ulrik Mouritzen, Valhalvej 23, 4000, Roskilde, Novo Invest F2 P/S, 35 27 65 00, smq@novo.dk, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Novo Invest F2 P/S, , 44612631, , 44612631, Novo Invest F2 P/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Barbara Fiorini Due, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, , Advisor Denmark P/S, 89 87 51 12, C/O Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Advisor Denmark P/S, , 44612674, , 44612674, Advisor Denmark P/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Barbara Fiorini Due, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Katja Barnkob, F&O Advisor P/S, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, F&O Advisor P/S, , 44612658, , 44612658, F&O Advisor P/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Barbara Fiorini Due, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Gøgevang 94, 2970, Hørsholm, Danish Centre for AI Innovation A/S, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Danish Centre for AI Innovation A/S, , 44591766, , 44591766, Danish Centre for AI Innovation A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, NOVO NORDISK FONDEN, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Søren Nedergaard, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, , Novo Holdings GP ApS, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Novo Holdings GP ApS, , 44595478, , 44595478, Novo Holdings GP ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Claus Hansen, Kasper Sobfeldt Jahn, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Ole Jakob Müller, Commit Biologics ApS, 30 49 70 99, info@commitbio.com, Bakkelyparken 3B, 8680, Ry, Commit Biologics ApS, , 42642649, , 42642649, Commit Biologics ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Commit Biologics Holding ApS, Bioqube Factory Fund I CommV, Krishna Reddy Polu, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Ulrik Mouritzen, Borgmester Jensens Alle. 11. 4. 0003, 2100, København Ø, Novo Nordisk Foundation Cellerator P/S, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Novo Nordisk Foundation Cellerator P/S, , 44450569, , 44450569, Novo Nordisk Foundation Cellerator P/S, Direktør, Bestyrelse, NOVO NORDISK FONDEN, Mads Krogsgaard Thomsen, Søren Nedergaard, Erika Johanna Söderberg Johnsson, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Lena Bech Holskov, Anders Kaae, Karina Bonde Lenau , Kelvin HoldCo A/S, 86 11 22 60, Trollesmindealle 25, 3400, Hillerød, Kelvin HoldCo A/S, , 39631008, , 39631008, Kelvin HoldCo A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Kelvin HoldCo A/S, Olof Ludvig Enlund, Andreas Morthorst, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Thomas Mears Werge, Katja Barnkob, Lars Erik Holmqvist, Henrik Sindal Jensen, Morten Egholm Aagaard, Michael Kjær, Susanne Krüger Kjær, Steffen Kragh, Peter Schütze, Svend Andersen, Mikkel Helmer Nielsen, Morten Egholm Aagaard, Kelvin BidCo A/S, 86 11 22 60, Trollesmindealle 25, 3400, Hillerød, Kelvin BidCo A/S, , 39631148, ,39631148, Kelvin BidCo A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Kelvin HoldCo A/S, Olof Ludvig Enlund, Andreas Morthorst, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Thomas Mears Werge, Katja Barnkob, Lars Erik Holmqvist, Henrik Sindal Jensen, Morten Egholm Aagaard, Michael Kjær, Susanne Krüger Kjær, Steffen Kragh, Peter Schütze, Svend Andersen, Mikkel Helmer Nielsen, Thøger Larsens Alle 36, 2750, Ballerup, , Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, Nana Sejbæk, ELLAB A/S, 44 52 05 00, usa@ellab.com, Trollesmindealle 25, 3400, Hillerød, ELLAB A/S, , 20896949, , 20896949, ELLAB A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Saballe TopCo ApS, Olof Ludvig Enlund, Andreas Morthorst, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Thomas Mears Werge, Katja Barnkob, Lars Erik Holmqvist, Henrik Sindal Jensen, Morten Egholm Aagaard, Michael Kjær, Susanne Krüger Kjær, Steffen Kragh, Peter Schütze, Svend Andersen, Mikkel Helmer Nielsen, Vinrankevej 3, 2900, Hellerup, Echo TopCo A/S, 78 10 72 50, topco@topco.dk, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Echo TopCo A/S, , 44258846, , 44258846, Echo TopCo A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, LUNDBECKFONDEN, Christian Salling, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Thomas Mears Werge, Katja Barnkob, Lars Erik Holmqvist, Henrik Sindal Jensen, Morten Egholm Aagaard, Michael Kjær, Susanne Krüger Kjær, Steffen Kragh, Peter Schütze, Svend Andersen, Mikkel Helmer Nielsen, Lars Rebien Sørensen, , Draupnir Bio ApS, 35 27 66 00, info@novonordiskfonden.dk, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Echo BidCo A/S, , 42851000, , 42851000, Echo BidCo A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Echo TopCo A/S, Olof Ludvig Enlund, Andreas Morthorst, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Thomas Mears Werge, Katja Barnkob, Lars Erik Holmqvist, Henrik Sindal Jensen, Morten Egholm Aagaard, Michael Kjær, Susanne Krüger Kjær, Steffen Kragh, Peter Schütze, Svend Andersen, Mikkel Helmer Nielsen, Michael Kjær, Draupnir Bio ApS, Ole Maaløes Vej 3, 2200, København N, Draupnir Bio ApS, , 38546880, , 38546880, Draupnir Bio ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Coöperatieve Gilde Healthcare IV U.A., Andrew Thomas Hotchkiss, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Lindevej 65, 3500, Værløse, Hareskov, NVAC P/S, C/O Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, NVAC P/S, , 44372835, , 44372835, NVAC P/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, NOVO NORDISK FONDEN, Søren Nedergaard, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, , Glentra Fund I K/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Glentra Fund I K/S, , 43718037, , 43718037, Glentra Fund I K/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Maj Invest Energy Transition I K/S, Glentra Fund I GP ApS, Glentra Fund I GP ApS, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Lars Erik Holmqvist, STIPE Therapeutics ApS, 61 26 00 35, col@stipetherapeutics.com, Inge Lehmanns Gade 10, 8000, Aarhus C, STIPE Therapeutics ApS, , 39691175, , 39691175, STIPE Therapeutics ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, CLAUS OLESEN HOLDING ApS, Sunstone Life Science Ventures Fund IV K/S, Wellington Partners V Life Sciences Fund, Claus Elsborg Olesen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Hammars Badvag 32, 42167, Vastra Frolunda, Hinderupvej ApS, Gyngemose Parkvej 50, 2860, Søborg, Hinderupvej ApS, , 42922404, , 42922404, Hinderupvej ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, REP I Land DK K/S, Lars Bjørn Houlind, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, , Antraka ApS, Ole Maaløes Vej 3, 2200, København N, Antraka ApS, , 44229447, , 44229447, Antraka ApS, Novo Holdings A/S, Søren Sylvester Skjærbæk, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Liselotte Højgaard, XELLIA PHARMACEUTICALS ApS, Grønningen 21. 4, 1270, København K, , Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, Henrik Sindal Jensen, Snedkerhaven Hvidovre ApS, 45 26 01 00, dades@dades.dk, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kongens Lyngby, Snedkerhaven Hvidovre ApS, , 33355440, , 33355440, Snedkerhaven Hvidovre ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, Bavnestedet 6, 3500, Værløse, SOEBORG EJENDOMME ApS, 45 26 01 80, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, SOEBORG EJENDOMME ApS, , 32271626, , 32271626, SOEBORG EJENDOMME ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, , SOEBORG EJENDOMME ApS, 35 26 40 27, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, SOEBORG EJENDOMME ApS, , 32271626, , 32271626, SOEBORG EJENDOMME ApS, , , , , Susanne Krüger Kjær, DADES 6 ApS, 45 26 01 02, kontakt@newsec.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 6 ApS, , 40625933, , 40625933, DADES 6 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES A/S, Mogens Ebeling, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, Furesø Parkvej 42, 2830, Virum, DADES 8 ApS, 45 26 01 02, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 8 ApS, , 40625399, , 40625399, DADES 8 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES A/S, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, , DADES 10 ApS, 45 26 01 02, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 10 ApS, , 40624678, , 40624678, DADES 10 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES A/S, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, Lars Henrik Fugger, DADES 7 ApS, 45 26 01 02, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 7 ApS, , 40624759, , 40624759, DADES 7 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES A/S, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, 72 Staunton Road, Headington, OX3, 7TP, Oxford, DADES 3 ApS, 45 26 01 02, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 3 ApS, , 40625941, , 40625941, DADES 3 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, , DADES A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Aase og Ejnar Danielsen Holding ApS, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, Sisse Fjelsted Rasmussen, Steen Riisgaard, DADES A/S, Binavne, Hestetangsvej 155, 3520, Farum, A/S DAROS DISCONTIA, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, , COMMODORE BOLIGSELSKAB A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Stig Strøbæk, DAROS EJENDOMSINVEST A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Furesøgårdsvej 2. 3520, Farum, BALLERUP CENTRET, A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, , HØRSHOLM MIDTPUNKT, A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Mads Boritz Grøn, VALORA EJENDOMSAKTIESELSKAB, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Horsevænget 4, 3400, Hillerød, A/S DET ALM. DANSKE EJENDOMS SELSKAB, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, , EJENDOMSSELSKABET ACCUMULUS A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Lars Rebien Sørensen, UTX NR. 14.833 A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, VIA VOLPINI 35, 53040, CETONA, SI, GETA EJENDOMME A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, , DET DANSKE EJENDOMS SELSKAB AF 1990 A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Steffen Kragh, DET DANSKE EJENDOMS SELSKAB AF 2005 A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Store Strandstræde 19. 5. th, 1255, København K, AMERIKA PLADS 31, A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, , EJENDOMSSELSKABET, GAMMEL KONGEVEJ 60 A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Peter Schütze, Aarhus Syd, Ejendomme, A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Skovshovedvej 27B, 2920, Charlottenlund, Color 1 ApS, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, Color 1 ApS, , 42133264, , 42133264, Color 1 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, , DADES 4 ApS, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 4 ApS, , 40624627, , 40624627, DADES 4 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, Steen Riisgaard, Lars Henrik Munch, Lars Rebien Sørensen, Mads Boritz Grøn, Stig Strøbæk, Lars Henrik Fugger, Liselotte Højgaard, Nana Sejbæk, Ole Jakob Müller, Christopher Ashby Voigt, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Merete Christine Brockenhuus-Schack, Andreas Hvid Clement, Lars Henrik Munch, Galionsvej 46, 1437, København K, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, , DADES 5 ApS, Svend Andersen, Fisketorvet 2 Odense ApS, Skovmosevej 8, 2820, Gentofte, Kulturporten Farum ApS, , DADES Center Vest ApS, Mikkel Helmer Nielsen, DADES Center Øst ApS, Belvedere 43, 5700, Svendborg, Waves ApS, , Slotsengen Hillerød ApS, Christopher Ashby Voigt, Køge Kyst I ApS, xxx Bækkeskovvej ApS, xxx DADES Bolig ApS, , Lena Bech Holskov, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, Vejlesøvej 61B, 2840 Holte, DADES Center/Box Holding ApS, , DADES Box ApS, Anders Kaae, DADES Erhverv ApS, Tofteager 28, 4281, Gørlev, DADES 9 ApS, , DADES Erhverv/Bolig Holding ApS, Karina Bonde Lenau, 2150 ApS, Kratmosevej 47B, 2950, Vedbæk, Trørød, SAXO.COM A/S, , Chromologics ApS, Karsten Holst Bork Kristoffersen, Ejendomsselskabet Novo Holdings P/S, Vermehrensvej 7, 2930, Klampenborg, Ejendomsselskabet Novo Holdings Komplementar ApS, , Merete Christine Brockenhuus-Schack, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, Vennerslundsvej 19, 4840, Nørre Alslev, Quantum Foundry P/S, , NNF General Partner ApS, Andreas Hvid Clement, NREP Administration ApS, Vejlands Allé 33, 2300, København S, Komplementarselskabet NREP NSF V Investment ApS, , Indkøbsselskabet Novo Holdings A/S, Aloop Therapeutics ApS, RÅDHUSPLADSEN ApS, NNF India A/S, , POLITIKEN-FONDEN, Director in companies where coincidences with Jyske Bank occur intomedia ApS, Ulrik Mouritzen, Ved Hegnet 2, 2960, Rungsted Kyst, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, , Sonion Holding A/S, Barbara Fiorini Due, Novo Holdings Invest Asia A/S, Tuborg Bakkedrag 22. 2. th, 2900, Hellerup, REP I Land DK GP ApS, , REP I Land DK K/S, Søren Nedergaard, Juli Living Denmark ApS, Gladsaxevej 400C. 1, 0004, 2860, Søborg, Ritedose HoldCo A/S, , NREP NSF V Investment K/S, Claus Hansen, Bactolife A/S, Sundkaj 37. 5. th, 2150, Nordhavn, Renewable Energy Partnership I CIV K/S, , Renewable Energy Partnership I K/S, Kasper Sobfeldt Jahn, Søndersøvej 4, 2820, Gentofte, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, , Renewable Energy Partnership Management GP ApS, Krishna Reddy Polu, Renewable Energy Partnership P/S, 70 Inyo Place, Redwood City, CA 94061, USA, Renewable Energy Partnership I GP ApS, , Komplementarselskabet Novo Capital Investors ApS, Erika Johanna Söderberg Johnsson, Novo Capital Investors P/S, Gävlegatan 32, 1404, 11365, Stockholm, NREP Income+ Investment K/S, , Urban Partners A/S, Mads Krogsgaard Thomsen, Komplementarselskabet NREP Income+ Investment ApS, Præstevejen 38, 3230 Græsted, Komplementarselskabet NREP NSF IV Investment ApS, , NNSF IV IP CIV GP ApS, Andreas Morthorst, Sophus Schandorphs V 19, 2800, Kongens Lyngby, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, , Woods Office OpCo ApS, Christian Salling, Den Studios Denmark ApS, Parkovsvej 25, 2820, Gentofte, UMEUS ManCo ApS, , Novo Invest 2A A/S, Olof Ludvig Enlund, BBI HoldCo A/S, Jægersborg Alle 108, 2920, Charlottenlund, Availity HoldCo A/S, , Altasciences Holdco A/S, Andrew Thomas Hotchkiss, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, 53 53 13 68, info@ffhk.dk, Strandgade 52, 1401, København K, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, , 41281987, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, xxx, BRFinvest a/s, 88 77 04 41, acoes@brf.com, Strandgade 52, 1401, København K, BRFinvest a/s, , 41247738, BRFinvest a/s, , HyperBio Therapeutics ApS, Glentra Fund I GP ApS, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, Owner, Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg - selvejende institution, Glentra Capital P/S, UTZON CENTER A/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, ENV HoldCo A/S, Owner, Sonion InvestCo A/S, Glentra Holding P/S, GUBI Group ApS, Havnegade 23. 2, 1058, København K, AX V GUBI Holding II ApS, Owner, AX V GUBI Holding I ApS, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, GUBI A/S, Glentra ECo 1 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Louisiana Museum of Modern Art, Glentra ECo 2 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K,, DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOS BØRNEBYERNE, DANMARK, Glentra ECo 3 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra ECo 4 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, Glentra PCo 1 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, ERT HoldCo A/S, Glentra PCo 2 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, NOVO NORDISK FONDEN, And. DAVISTA KOMPLEMENTARSELSKAB A/S, HT Glentra Holding ApS, Lønvænget 8, 3390, Hundested, XELLIA HOLDCO A/S, LV Glentra Holding ApS, Mosehøjvej 32, 2920 Charlottenlund, SONION A/S, , NOVO VENTURES 1 P/S, Andrew Thomas Hotchkiss, BiOrigin ApS, DAVISTA K/S, , XELLIA GROUP ApS, Søren Sylvester Skjærbæk, NEW XELLIA GROUP A/S, Stærmosevej 12, 7120, Vejle Øst, , Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Find board, Claus Elsborg Olesen, SONION HOLDCO A/S, Lyngsiesvej 18, 8230, Åbyhøj, Novo Invest 1 A/S, , Novo Holdings A/S, Lars Bjørn Houlind, L+M MANCO 1 ApS, Amager Boulevard 127. 4. tv, 2300, København S, BRFHOLDING A/S, 88 77 04 41, info@brfholding.dk, Strandgade 52, 1401, København K, BRFHOLDING A/S, , 13409730, BRFHOLDING A/S, , BRFFONDEN, 50 60 54 38, may@brffonden.dk, Strandgade 52, 1401, København K, BRFFONDEN, , 60720428, BRFFONDEN, Søren René Kristiansen, LOUISIANA - FONDEN, Søllerødvej 86B, 2840, Holte, Søllerød, MUSEUMSFONDEN AF 7. DECEMBER 1966, , A/S POLITIKEN HOLDING, Mogens Ebeling, Sofievej 21, 2900, Hellerup, , Sisse Fjelsted Rasmussen, Skodsborg Strandvej 114, 2942 Skodsborg, , , , , , , , Relationer, CVR, , Tidligere bestyrelsesmedlem, TV2/DANMARK A/S, BRFHOLDING A/S, 88 77 04 41, info@brfholding.dk, Strandgade 52, 1401, København K, , 13409730, Matias Møl Dalsgaard, , Paludan Müllers Vej 3. 2. tv, 1815, Frederiksberg C, ,, Totalliste navne, , Horten, HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, 33 34 40 00, info@horten.dk, , Birgitte Frølund, Birgitte Frølund, , Birgitte Frølund, ejer, , Tegningsregel, Direktion, Direktør, Christian Gregersen, Skodsborg Strandvej 67, 2942 Skodsborg, , Bestyrelse Formand, Mikkel Primdal Kæregaard, Hauchsvej 14, st. tv 1825 Frederiksberg C, , Hans Christian Pape, Efterårsvej 9, 2920 Charlottenlund, , Søren Hornbæk Svendsen, Hannebjergvej 10, 2960 Rungsted Kyst, , Andreas Markert Christensen, Kuhlausgade 46, 2100 København Ø, , Asger Heine Jensen, Lille Strandstræde 12. st, 1254 København K, , Lars Bichel Lüneborg, Hellerupvej 59, 2900 Hellerup, , Tanja Lykke Dalhoff Stougaard, Amballegård 49, 8700 Horsens, , Stiftere, KR 332 ApS, C/O Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, , Fuldt ansvarlig deltager, HORTEN KOMPLEMENTAR ApS, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup, , , Totalliste navne, , Horten, Legale ejere, , Horten, Reelle ejere, ledelsen, , Totalliste navne, Kromann Reumert, DENMARK LAW ApS, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, 70 12 12 11, ,, Kromann Reumert advokater, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, 70 12 12 11, mail@kromannreumert.com, , God advokatskik, som Kromann Reumert, forstår det, God advokatskik, som Jens Steen Jensen, forstår det, , 04-08-2021, EXAMPLE OF WHAT IS NOT A VIOLATION OF GOOD ADVOCATE COURSE, ACCORDING TO THE ADVOCATE BOARD'S DECISION IN COMPLAINT 2020-1932. ABOUT THE CORRUPT LUNDGRENS LAWYERS. With the help of, , You can on banknyt.dk read more here in the complaint, which very clearly emphasizes how much cronyism and or corruption exists among Danish lawyers and the courts, , Selve klagen over Lundgrens advokater, for at tilbageholde og skjule processkrifter overfor klienten, Hvilket hverken partere i Kromann Reumert, Horten, Dansk Erhverv, Nævnenes Hus eller som en højesteretsdommer, Der sammen i forening, har valgt at afgøre at klienten igen ret eller krav, har på at få udleveret processkrifter i deres ege retssag, Dette er fundamentet for korruption i det danske advokat og retssamfund, hvilket igen vil kommentere, , , Jens Steen Jensen, Parter, advokat, advokater, , Kromann Reumert, Legale ejere, , Kromann Reumert, Reelle ejere, direktionsmedlem, , Christina Bruun Geertsen, Strandparksvej 7. 2, 2900 Hellerup, Managing Partner (København), , Fuldt ansvarlig deltager, , Marianne Philip, Annasvej 28, 2900 Hellerup, , Flemming Horn Andersen, Gl Strandvej 31, 3050 Humlebæk, , Peter Kim Ketelsen, Stigaardsvej 12, 2900 Hellerup, , Claus Juel Hansen, Østerbrogade 104. 2. th, 2100 København Ø, , Anders Stubbe Arndal, Kornvej 3, 2920 Charlottenlund, , Jens Munk Plum, Maltevangen 7, 2820 Gentofte, , Jesper Rasmussen, Fyrremarksvej 6, 8240 Risskov, , Erik Bertelsen, Horsensgade 19. 1. tv, 8000 Aarhus C, , Nicolai Peter Fjeldgaard Lindgreen, Nybrogade 22. 2, 1203 København K, , Morten Kofmann, Vitus Berings Alle 11, 2930 Klampenborg, , Torben Pilegaard Waage, Johannevej 22, 2920 Charlottenlund, , Martin Dahl Pedersen, Østerbrogade 84C. 4. tv, 2100 København Ø, , Christian Dilling Elkjær Lundgren, Hattensens Alle 1. 1, 2000 Frederiksberg, , Thomas Kaas, Rungsted Strandvej 151, 2960 Rungsted Kyst, , Frank Bøggild, Wiehesvej 10, 2900 Hellerup, , Arne Møllin Ottosen, , Søren Skibsted, Furesøvej 7, 2830 Virum, , Jens Steen Jensen, Advokatnævnet, CBS Executive , Jacob Møller, Gentoftevej 15, 8000 Aarhus C, , Christina Bruun Geertsen, Strandparksvej 7. 2, 2900 Hellerup, Managing Partner (København), , Jens Blomgren-Hansen, Elmekrogen 8, Hareskov, 3500 Værløse, , Jan Hvarre, Niels Ebbesens Vej 39, 8660 Skanderborg, , Søren Andreasen, Skovvej 65B, 2920 Charlottenlund, , Christian Jul Madsen, Moesgårdvej 13, 8270 Højbjerg, , Bent Kemplar, Fortunvænget 30, 2800 Kongens Lyngby, , Jens Lund Mosbek, Søndergårdsvej 46, 2870 Dyssegård, , Marianne Granhøj, Vældegårdsvej 27. st, 2820 Gentofte, , Jeppe Buskov, Maglemosevej 61, 2920 Charlottenlund, , Teis Gullitz-Wormslev, Grønnevang 39, 2970 Hørsholm, , Michael Nørremark, Svejagervej 3, 2900 Hellerup, , Jakob Hans Johansen, Tornagervej 5B, 2920 Charlottenlund, , Tyge Kjær Rasmussen, Sejs Søvænget 19, 8240 Risskov, , Christian Richard Paarsgaard Ibsen, Hyldevej 2, 8240 Risskov, , Maria Bekke Eiersted, Strandboulevarden 93. 2. tv, 2100 København Ø, , Bart A L Creve, Mariendalsvej 75. 1. th, 2000 Frederiksberg, , Jacob Høeg Madsen, Hvidørevej 71, 2930 Klampenborg, , Jeppe Lefevre Olsen, Elmehøjvej 63, 8270 Højbjerg, , Pia Kirstine Voldmester, Egebjerg Alle 5, 2900 Hellerup, , Kolja Staunstrup, Strandvejen 390, 3060 Espergærde, , Kristian Storgaard, Slotsholmen 17, 8660 Skanderborg, , Nicolaj Lund Bording, Skovgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund, , Frederik Jacob Estrup, Eivindsvej 42, 2920 Charlottenlund, , Steffen Bang-Olsen, Forchhammersvej 2. 3. tv, 1920 Frederiksberg C, , Mads Reinholdt Sørensen, , Max Jacob Stubkjær Jensen, Rågevænget 5, 8270 Højbjerg, , Thejs Tofting, Falkoner Alle 126. 4. th, 2000 Frederiksberg, , Oliver Machholdt, Mosehøjvej 10B, 2920 Charlottenlund, , Christel Jappe Teglers, Brøndsteds Alle 4. 1. th, 1803 Frederiksberg C, , Peter Schiøler Skaaring, Fuglebakkevej 61, 2000 Frederiksberg, , Sonny Gaarslev, Alhambravej 13. 2. th, 1826 Frederiksberg C, , ,, ,, Totalliste navne, Find, Jyske Banks advokater, , Ledelse, Martin Skovsted-Nielsen, Juridisk Direktør, 89 89 24 38, martin.nielsen@jyskebank.dk, , Steen Jul Petersen, Funktionsdirektør 89 89 79 70, stp@jyskebank.dk, , Tine Lundøe Poulsen, Funktionsdirektør, Koncernoutsourcingansvarlig, 89 89 24 49, lundoe@jyskebank.dk, , Juridisk - Privat, IT, Insolvens, , Ledelse, Mette Lindekvist Højsgaard, Afdelingsdirektør, 89 89 24 45, hoejsgaard@jyskebank.dk, , Juridisk, Privat, IT, Insolvens, Anne Voss Winkler, Advokat, 89 89 79 68, avw@jyskebank.dk, , Bende Paulsen, Advokat, 89 89 79 67, bpa@jyskebank.dk, , Dion Daa Petersen, Jurist, 89 89 24 32, dip@jyskebank.dk, , Heidi Skovbjerg, Advokat, 89 89 29 34, heidi.skovbjerg@jyskebank.dk, , Helle Isselin Hansen, Support 89 89 24 42, helle-hansen@jyskebank.dk, , Lisbeth Hyldahl Bjerregaard, Jurist, 89 89 24 14, lbj@jyskebank.dk, , Morten Ulrik Gade, Jurist, 89 89 24 46, mug@jyskebank.dk, , Pernille Borowy, Advokat, 89 89 24 47, pborowy@jyskebank.dk, , Suzanne Holst, 89 89 24 74, suzanne.holst@jyskebank.dk, , Ledelse, Peter Krüger Andersen, Afdelingsdirektør, 89 89 70 42, pka@jyskebank.dk, , Juridisk, Erhverv, Kapital, Berit Fredberg, Jurist, 89 89 79 64, bfr@jyskebank.dk, , Hans Christian Nielsson, Advokat, 89 89 79 66, hcn@jyskebank.dk, , Helle Birkmose Christensen, Legal Counsel, 89 89 23 86, hech@jyskebank.dk, , Henrik da Silva, 89 89 24 28, silva.henrik.da@jyskebank.dk, , Jane Rabek Sørensen, Legal Counsel, 89 89 24 43, jane-rabek@jyskebank.dk, , Jens Aakjær Madsen Legal Counsel, 89 89 24 57, jmad@jyskebank.dk, , Marcus Kølbæk-Nyborg, Legal Counsel, 89 89 68 26, makn@jyskebank.dk, , Mette Rechter, Legal Counsel, 89 89 23 80, mere@jyskebank.dk, , Michael Friis, Advokat, 89 89 24 48, mfriis@jyskebank.dk, , Stefan Klit, Senior, Legal Advisor, 89 89 68 38, stefan.klit@jyskebank.dk, , Stine Kragelund Nielsen, Legal Counsel, 89 89 24 30, skn@jyskebank.dk, , Tine Jørgensen, Legal Counsel, 89 89 24 41, tijo@jyskebank.dk, , Volker Nowak, Regulatory, Lega,l Operations Manager, 89 89 74 96, vn@jyskebank.dk, , , Totalliste navne, Find, Jyske Banks Koncernledergruppe, Koncernledergruppe, Lars Stensgaard Mørch, Ordførende direktør, Koncerndirektion, direktion@jyskebank.dk, , Niels Erik Jakobsen, Bankdirektør, Koncerndirektion, direktion@jyskebank.dk, , Per Skovhus, Bankdirektør, Koncerndirektion, direktion@jyskebank.dk, , Peter Schleidt, Bankdirektør, Koncerndirektion, direktion@jyskebank.dk, , Morten Lykke, Direktør, Kredit mlyk@jyskebank.dk, , Birger Krøgh Nielsen, CFO, Økonomi, birger-nielsen@jyskebank.dk, , Bo Ancher Christensen, Direktør, Forretningsservice, bac@jyskebank.dk, , Carsten Tirsbæk Madsen, Adm. Direktør, JR, Direktion, ctm@jyskerealkredit.dk, , Erik Gadeberg, Managing Director, Capital Markets, gadeberg@jyskebank.dk, , Erik Qvirin Hansen, Direktør, Kommunikation, marketing, eqh@jyskebank.dk, , Hanne Birgitte Møller, Direktør, Koncernsupport, Implementering, hbm@jyskebank.dk, , Jes Rosendal, Adm. Direktør, JF, Direktion, jes-rosendal@jyskefinans.dk, , Klaus Naur, Direktør, Privat, klausnaur@jyskebank.dk, , Knud Nørbo, Direktør, HR, HR, noerbo@jyskebank.dk, , Lars Waalen Sandberg, Direktør, Forretningskoncepter, sandberg@jyskebank.dk, , Martin Skovsted-Nielsen, Juridisk Direktør, Juridisk, martin.nielsen@jyskebank.dk, , Peer Roer Pedersen, Direktør, Risiko, prp@jyskebank.dk, , Rune Møller, Direktør, Erhverv, rune@jyskebank.dk, , , Direktør, Compliance, sej@jyskebank.dk, , Jens Rahbek, Direktør, Integration Ledelse og Enheder, jens.rahbek@jyskebank.dk, , Christian Wordenskjold B. Andreasen, Direktør, Wealth Management, christian.b.andreasen@jyskebank.dk, , Dorthe Kirkeby, Hvidvaskansvarlig, områdedirektør, Forebyggelse, Finansiel Kriminalitet, dorthe.kirkeby@jyskebank.dk, , Torbjörn Egerdal, , Ejendomme, Indkøb, torbjorn.egerdal@jyskebank.dk, , , Jens Steen Jensen, Parter, advokat, advokater, , Kromann Reumert, Legale ejere, , Kromann Reumert, Reelle ejere, direktionsmedlem, , Christina Bruun Geertsen, Strandparksvej 7. 2, 2900 Hellerup, Managing Partner (København), , Fuldt ansvarlig deltager, , Marianne Philip, Annasvej 28, 2900 Hellerup, , Flemming Horn Andersen, Gl Strandvej 31, 3050 Humlebæk, , Peter Kim Ketelsen, Stigaardsvej 12, 2900 Hellerup, , Claus Juel Hansen, Østerbrogade 104. 2. th, 2100 København Ø, , Anders Stubbe Arndal, Kornvej 3, 2920 Charlottenlund, , Jens Munk Plum, Maltevangen 7, 2820 Gentofte, , Jesper Rasmussen, Fyrremarksvej 6, 8240 Risskov, , Erik Bertelsen, Horsensgade 19. 1. tv, 8000 Aarhus C, , Nicolai Peter Fjeldgaard Lindgreen, Nybrogade 22. 2, 1203 København K, , Morten Kofmann, Vitus Berings Alle 11, 2930 Klampenborg, , Torben Pilegaard Waage, Johannevej 22, 2920 Charlottenlund, , Martin Dahl Pedersen, Østerbrogade 84C. 4. tv, 2100 København Ø, , Christian Dilling Elkjær Lundgren, Hattensens Alle 1. 1, 2000 Frederiksberg, , Thomas Kaas, Rungsted Strandvej 151, 2960 Rungsted Kyst, , Frank Bøggild, Wiehesvej 10, 2900 Hellerup, , Arne Møllin Ottosen, , Søren Skibsted, Furesøvej 7, 2830 Virum, , Jens Steen Jensen, Advokatnævnet, CBS Executive , Jacob Møller, Gentoftevej 15, 8000 Aarhus C, , Christina Bruun Geertsen, Strandparksvej 7. 2, 2900 Hellerup, Managing Partner (København), , Jens Blomgren-Hansen, Elmekrogen 8, Hareskov, 3500 Værløse, , Jan Hvarre, Niels Ebbesens Vej 39, 8660 Skanderborg, , Søren Andreasen, Skovvej 65B, 2920 Charlottenlund, , Christian Jul Madsen, Moesgårdvej 13, 8270 Højbjerg, , Bent Kemplar, Fortunvænget 30, 2800 Kongens Lyngby, , Jens Lund Mosbek, Søndergårdsvej 46, 2870 Dyssegård, , Marianne Granhøj, Vældegårdsvej 27. st, 2820 Gentofte, , Jeppe Buskov, Maglemosevej 61, 2920 Charlottenlund, , Teis Gullitz-Wormslev, Grønnevang 39, 2970 Hørsholm, , Michael Nørremark, Svejagervej 3, 2900 Hellerup, , Jakob Hans Johansen, Tornagervej 5B, 2920 Charlottenlund, , Tyge Kjær Rasmussen, Sejs Søvænget 19, 8240 Risskov, , Christian Richard Paarsgaard Ibsen, Hyldevej 2, 8240 Risskov, , Maria Bekke Eiersted, Strandboulevarden 93. 2. tv, 2100 København Ø, , Bart A L Creve, Mariendalsvej 75. 1. th, 2000 Frederiksberg, , Jacob Høeg Madsen, Hvidørevej 71, 2930 Klampenborg, , Jeppe Lefevre Olsen, Elmehøjvej 63, 8270 Højbjerg, , Pia Kirstine Voldmester, Egebjerg Alle 5, 2900 Hellerup, , Kolja Staunstrup, Strandvejen 390, 3060 Espergærde, , Kristian Storgaard, Slotsholmen 17, 8660 Skanderborg, , Nicolaj Lund Bording, Skovgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund, , Frederik Jacob Estrup, Eivindsvej 42, 2920 Charlottenlund, , Steffen Bang-Olsen, Forchhammersvej 2. 3. tv, 1920 Frederiksberg C, , Mads Reinholdt Sørensen, , Max Jacob Stubkjær Jensen, Rågevænget 5, 8270 Højbjerg, , Thejs Tofting, Falkoner Alle 126. 4. th, 2000 Frederiksberg, , Oliver Machholdt, Mosehøjvej 10B, 2920 Charlottenlund, , Christel Jappe Teglers, Brøndsteds Alle 4. 1. th, 1803 Frederiksberg C, , Peter Schiøler Skaaring, Fuglebakkevej 61, 2000 Frederiksberg, , Sonny Gaarslev, Alhambravej 13. 2. th, 1826 Frederiksberg C, , , , Totalliste navne, Lund Elmer Sandager I/S, ophørt, , Lund Elmer Sandager advokater, Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39 – 41, 1560 København V, 33 30 02 00, info@les.dk, , Kristian ambjørn buus-nielsen, Les advokater, LES, 33 30 02 26, 51 80 49 35, kbn@les.dk, . , Totalliste navne, , Direktion, Bestyrelse, LES, Advokater, Stiftere, Direktion, Bestyrelse, LES, Advokater, Stiftere, , Direktør, Mathias Toxværd, Triumfbuen 36, 3400 Hillerød, , Bestyrelse, Formand, Linea Rothe Conforti, Vidnæsdal 26, Gl Holte, 2840 Holte, , Morten Schwartz Nielsen, , Jacob Roesen, Gardes Alle 18, 2900 Hellerup, , Mathias Toxværd, Triumfbuen 36, 3400 Hillerød, , Stiftere, Anne-Marie Eva Graah, Christianshusvej 57, 2970 Hørsholm, , Philip Baruch, Skodsborg Strandvej 225A. 2. th, 2942 Skodsborg, , Steen Raagaard Andersen, Skjoldhøj Alle 6B, 2920 Charlottenlund, , Jørgen Bendik Elmer, Søvang 38, 2970 Hørsholm, , Erik Hovgaard, Østre Alle 77H, 3250 Gilleleje, , Hans Peter Sørensen, Ordrupgårdvej 7, 2920 Charlottenlund, , Christian Bendik Elmer, Furesøbakken 18, 2830 Virum, , Linea Rothe Conforti, Vidnæsdal 26, Gl Holte, 2840 Holte, , Carsten Robert Brink, Bylaugsvænget 23, 2791 Dragør, , Mads Gierding, , Niels Christian Bøisen Døcker, Højleddet 65, Gl Holte, 2840 Holte, , Revisor, BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Fiolstræde 44, 3. th, 1171 København K, . Fuldt ansvarlig deltager, KOMPLEMENTARSELSKABET LES ApS, Kalvebod Brygge 39 - 41, 1560 København V, , , Totalliste navne, , DLA Piper Denmark,  Advokatpartnerselskab, DLA Piper advokater, DLA Piper, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, 33 34 00 00, denmark@dk.dlapiper.com, , Advokat Martin Lavesen, Martin Lavesen, 4533340048 4540180081 martin.lavesen@dk.dlapiper.com, 4533340000 Strandmarken 3A, 3050 Humlebæk, , DLA Piper Denmark, Legale ejere, DLA Piper Denmark, Reelle ejere, , , , , Direktion, Adm. Dir, Martin Lavesen, Strandmarken 3A, 3050 Humlebæk, , Bestyrelse, Formand, Peter Schäfer, Sjælsøvej 35, 3460 Birkerød, , Henrik Sjørslev, Rosbæksvej 22, 2100 København Ø, , Eskil Bielefeldt, Helgesgade 8 8260 Viby J , Niels Ankerstjerne Sloth, Teglbakken 34, 8270 Højbjerg, , Mikala Berg Dueholm, Enemarksvej 8, 2820 Gentofte, , , Stiftere Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, , Revisor, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, , Fuldt ansvarlig deltager, DLA Piper Denmark Komplementar ApS, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, , Advokat Dan Stampe-Terkildsen, Dan Stamp, Terkildsen, Stampe-Terkildsen, 28 11 95 13, dat@magnussonlaw.com, Thorvaldsensvej 27.4. th, 1871, Frederiksberg C, Dan Stampe-Terkildsen, MAGNUSSON , MAGNUSSON DANMARK, Thorvaldsensvej 27.4. th, advokat, advokater, 1871 Frederiksberg C, Parter, 28 11 95 13, 82 51 51 00, dat@magnussonlaw.com, Partner, MAGNUSSON , MAGNUSSON DANMARK, 82 51 51 00, , Emil Hald vendelbo Winstrøm, Emil ,Hald, vendelbo, Winstrøm, 51 61 10 00, ehvw@ramboll.dk, Ej delt, 51 61 10 00, advokat, advokater, info@ramboll.com, Hannemanns Allé 53, 2300, København S ehvw@ramboll.dk, Ansat i, RAMBØLL, DANMARK, A/S, , 21 74 28 72, metnie@danskebank.dk, Ej delt, Mette Marie Nielsen, Mette Marie Nielsen, metnie@danskebank.dk, Holmens Kanal 2-12, 1092, København K, 21 74 28 72, advokat, advokater, 33 44 00 00, danskebank@danskebank.dk, metnie@danskebank.dk, Ansat i, Danske Bank, A/S, 70 12 34 56, ,, Lundgrens Advokatpartnerselskab, Reelle ejere, Direktion, Martin Kirkegaard, fider du i følgede bestyrtselser, (Direktør), Martin Kirkegaard, Oldfuxvej 1. st, 2400 København NV, , Bestyrelse, (Formand), Peter Mollerup, Enighedsvej 36, 2920 Charlottenlund, , Christian Wrede Scherfig, Rørsøvej 3, 2920 Charlottenlund, , Nicolai Bo Sørensen, Vilvordehøj 3, 2920 Charlottenlund, , Thomas Kræmer, Egebjerg Alle 10, 2900 Hellerup, , Nina Ringen, Chr.VII's Alle 5, Søllerød, 2840 Holte, , Søren Danelund Reipurth, Humlebæk Strandvej 102C, 3050 Humlebæk, , , Stiftere, Claus Spangenberg, Stokkevad 2, 2850 Nærum, , Lars Eduard Klarskov Petersen, Sophus Bauditz Vej 19A, 2800 Kongens Lyngby, , Michael Vinther, Skovholmvej 19, 2920 Charlottenlund, , Casper Moltke-Leth, Tullinsgade 1. 3, 1618 København V, , Jesper Ole Lundgren, , Michael Gaarmann, Henriksholms Alle 14, 2950 Vedbæk, , Michael Mardahl Amstrup, Marievej 7. st, 2900 Hellerup, , Bente Møll Pedersen, , Michael Alstrøm, Tyborøn Allé 18, 2720 Vanløse, , Thomas Stampe, Ørnekulsvej 15, 2920 Charlottenlund, , Michael Gorm Madsen, Rådyrvej 9, Nødebo, 3480 Fredensborg, , Niels Gram-Hanssen, Peblinge Dossering 20. 4. th, 2200 København N, , Niels Wive Kjærgaard, Maltegårdsvej 25, 2820 Gentofte, , Stig German Mathiasen, Frederikslundsvej 25, 2840 Holte, , Nicolai Bo Sørensen, Vilvordehøj 3, 2920 Charlottenlund, , Kristian Gustav Andersson, Hyldegårds Tværvej 23, 2920 Charlottenlund, , Søren Hilbert, Taarbæk Strandvej 75, 2930 Klampenborg, , Thomas Kræmer, Egebjerg Alle 10, 2900 Hellerup, , Karsten Pedersen, Ellevadsvej 22, 2920 Charlottenlund, , Mads Ilum, Krøyersvej 13, 2930 Klampenborg, , Nina Ringen, Chr.VII's Alle 5, Søllerød, 2840 Holte, , Jakob Krag Nielsen, Fortunvej 53B, 2920 Charlottenlund, , Mogens Leif Aarestrup Vind, Solvænget 3. st, tv, 2100 København Ø, , Claus Kirkeby Olsen, De Conincks Vej 13, 2840 Holte, , ADVOKATANPARTSSELSKABET VIBEKE BECK WESTERGAARD, Haraldsgade 51, 6700 Esbjerg, , Revisor Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, , Fuldt ansvarlig deltager Lundgrens Komplementarselskab ApS, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, , Direktion, Adm. dir., Jes Rosendal, Hougårdsvej 39, 8220 Brabrand, Direktør, Allan Christian Mortensen, Ballevej 48, 8600 Silkeborg, , Bestyrelse, Formand, Niels Erik Jakobsen, Søholt Allé 60, 8600 Silkeborg, , Næstformand, Klaus Naur, Thorsøvænget 10, 8600 Silkeborg, , Per Damborg Skovhus, Marienlundsvej 36. V6, 8600 Silkeborg, , Rune Vinther Møller, Æblehaven 9, 8660 Skanderborg, , Lars Waalen Sandberg, Egtoftevej 6A, 2950 Vedbæk, , , Stiftere A/S PSE NR. 1285, C/O lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, , Revisor, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, , Jyske Bank-koncernen, Direktion, Direktør, Kristian May, Skovkæret 3, Gadevang, 3400, Hillerød, Bestyrelse, Formand, Lars Henrik Munch, Galionsvej 46, 1437, København K, , Næstformand, Rina Asmussen, Emiliekildevej 28, 2930, Klampenborg, , Matias Møl Dalsgaard, Paludan Müllers Vej 3. 2. tv, 1815, Frederiksberg C, , Anne Andersen, , Stina Vrang Elias, Gl Strandvej 222, 3050, Humlebæk, , Liselotte Højgaard, Grønningen 21. 4, 1270, København K, , Stiftere, MEDIMEX ApS, C/O Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306, København K, , ApS HVKMD 5 NR. 555, C/O advokat Susanne Stakemann, Hellerupvej 84. 2, 2900 Hellerup, , A/S PSE NR. 1444, C/O lrs. Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306, København K, , ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306, København K, , Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900, Hellerup, , BRF HOLDING A/S, Board members in companies where coincidences with Jyske Bank occur, , Thomas Mears Werge, Valhalvej 23, 4000, Roskilde, , Katja Barnkob, Gøgevang 94, 2970, Hørsholm, , Ole Jakob Müller, Borgmester Jensens Alle. 11. 4. 0003, 2100, København Ø, , Morten Egholm Aagaard, Thøger Larsens Alle 36, 2750, Ballerup, , Nana Sejbæk, Vinrankevej 3, 2900, Hellerup, , Michael Kjær, Lindevej 65, 3500, Værløse, Hareskov, , Lars Erik Holmqvist, Hammars Badvag 32, 42167, Vastra Frolunda, , Liselotte Højgaard, Grønningen 21. 4, 1270, København K, , Henrik Sindal Jensen, Bavnestedet 6, 3500, Værløse, , Susanne Krüger Kjær, Furesø Parkvej 42, 2830, Virum, , Lars Henrik Fugger, 72 Staunton Road, Headington, OX3, 7TP, Oxford, , Steen Riisgaard, Hestetangsvej 155, 3520, Farum, , Stig Strøbæk, Furesøgårdsvej 2. 3520, Farum, , Mads Boritz Grøn, Horsevænget 4, 3400, Hillerød, , Lars Rebien Sørensen, VIA VOLPINI 35, 53040, CETONA, SI, , Steffen Kragh, Store Strandstræde 19. 5. th, 1255, København K, , Peter Schütze, Skovshovedvej 27B, 2920, Charlottenlund, , Lars Henrik Munch, Galionsvej 46, 1437, København K, , Svend Andersen, Skovmosevej 8, 2820, Gentofte, , Mikkel Helmer Nielsen, Belvedere 43, 5700, Svendborg, , Christopher Ashby Voigt, xxx xxx , Lena Bech Holskov, Vejlesøvej 61B, 2840 Holte, , Anders Kaae, Tofteager 28, 4281, Gørlev, , Karina Bonde Lenau, Kratmosevej 47B, 2950, Vedbæk, Trørød, , Karsten Holst Bork Kristoffersen, Vermehrensvej 7, 2930, Klampenborg, , Merete Christine Brockenhuus-Schack, Vennerslundsvej 19, 4840, Nørre Alslev, , Andreas Hvid Clement, Vejlands Allé 33, 2300, København S, , Torben Magnus Andersen, Hjelmagervej 40, 8541 Skødstrup, Løgten, , Karsten Ohrt, Karsten Ohrt, er død, , Mads Glenn Wehlast, Mølletoften 11, 2800 Kongens Lyngby, Susanne Juhl, Markmandsgade 2. 5. th, 2300 København S, , Bjarne Schilling, Vildroseparken 35, 3540 Lynge, , Uffe Ring-Petersen, Sommerstedgade 6. 2. tv, 1718 København V, , Peter Bartram, Rudersdalsvej 65, 2840 Holte, Øverød, , Anita Bay Bundegaard, Søndre Lyngvej 36, 3700 Rønne, Aarsballe, , Jens Bruun, Store Torv 18. 3. th, 8000 Aarhus C, , Finn Junge-Jensen, Hambros Alle 28A. 2, 2900 Hellerup, , Jørgen Ejbøl Jensen, Toldbodgade 36B. 5. tv, 1253 København K, , Dorte Marianne Olesen, Ved Bommen 9, 2820 Gentofte, , Michael Holm, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov, , Tina Nikolaisen, Strandvejen 296C, 2930 Klampenborg, , Per Mikael Jensen, Kronprinsessegade 46B. 3, 1306 København K, , Jeanette Varberg, Højagervej 18, 8700 Horsens, , , Director in companies where coincidences with Jyske Bank occur Ulrik Mouritzen, Ved Hegnet 2, 2960, Rungsted Kyst, , Barbara Fiorini Due, Tuborg Bakkedrag 22. 2. th, 2900, Hellerup, , Søren Nedergaard, Gladsaxevej 400C. 1, 0004, 2860, Søborg, , Claus Hansen, Sundkaj 37. 5. th, 2150, Nordhavn, , Kasper Sobfeldt Jahn, Søndersøvej 4, 2820, Gentofte, , Krishna Reddy Polu, 70 Inyo Place, Redwood City, CA 94061, USA, , Erika Johanna Söderberg Johnsson, Gävlegatan 32, 1404, 11365, Stockholm, , Mads Krogsgaard Thomsen, Præstevejen 38, 3230 Græsted, , Andreas Morthorst, Sophus Schandorphs V 19, 2800, Kongens Lyngby, , Christian Salling, Parkovsvej 25, 2820, Gentofte, , Olof Ludvig Enlund, Jægersborg Alle 108, 2920, Charlottenlund, , Andrew Thomas Hotchkiss, xxx, , Glentra Fund I GP ApS, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Glentra Capital P/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Glentra Holding P/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Glentra ECo 1 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra ECo 2 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K,, Glentra ECo 3 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra ECo 4 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra PCo 1 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra PCo 2 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, And. HT Glentra Holding ApS, Lønvænget 8, 3390, Hundested, LV Glentra Holding ApS, Mosehøjvej 32, 2920 Charlottenlund, , Andrew Thomas Hotchkiss, , Søren Sylvester Skjærbæk, Stærmosevej 12, 7120, Vejle Øst, , Claus Elsborg Olesen, Lyngsiesvej 18, 8230, Åbyhøj, , Lars Bjørn Houlind, Amager Boulevard 127. 4. tv, 2300, København S, , Søren René Kristiansen, Søllerødvej 86B, 2840, Holte, Søllerød, , Mogens Ebeling, Sofievej 21, 2900, Hellerup, , Sisse Fjelsted Rasmussen, Skodsborg Strandvej 114, 2942 Skodsborg, Tidligere bestyrelsesmedlem, TV2/DANMARK A/S, , Mikkel Bülow-Lehnsby, Høyrups Alle 29, 2900 Hellerup, , Jacob Bro Olesen, Carit Etlars Vej 13. 3. th, 814 Frederiksberg C, , Niels Christian von Lüttichau Jølck, Vilhelmshåbsvej 5, 2920 Charlottenlund, , Christian Hernandez, 8 Belsize Square, London NW3 4HT, Storbritannien, London NW3 4HT, , Natasha Søvsø Brandt, Skriverengen 5, 2791 Dragør, , picture shared 20. januar 2019.

 

IF SOMEONE AT JYSKE BANK A/S THROUGH JYSKE BANK’S DIRECTOR, CEO LARS STENSGAARD ​​MØRCH WANTS TO THREATEN ME WITH A LIBEL CASE, THEN YOU CAN JUST COME, I DON’T WANT TO LISTEN TO THE JYSKE BANK IS THREATENING, AFTER JYSKE BANK HAS POSTPONED MY COMPANY TO ORGANIZED FRAUD.

 

This will naver go away, by you threats, mister Lars Stensgaard Mørch.

Jyske Banks fjerde nr. 1. billeder.

Jyske Banks fjerde nr. 1. videoer.

Jyske Banks fjerde nr. 1. blandet facebook m.m.

 

Lær jyskebank at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish BankTager lige listen igen, medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 10 snart 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidtLars Stensgaard Mørch fired after money laundering for 1,500 billion kroner, in the case of the world's largest money white-washing case.Jyske Bank-koncernen, Direktion, Adm. dir., Carsten Tirsbæk Madsen, Sdr. Jagtvej 23, 2970, Hørsholm, , Direktør, Torben Hansen, Bakkehøj 25, 2740, Skovlunde, Direktør, Anders Lund Hansen, Hyttelunden 9, 2665, Vallensbæk Strand, , Bestyrelse, Formand, Niels Erik Jakobsen, Søholt Allé 60, 8600, Silkeborg, , Næstformand, Lars Waalen Sandberg, Egtoftevej 6A, 2950, Vedbæk, , Per Damborg Skovhus, Marienlundsvej 36. V6, 8600, Silkeborg, , Peter Schleidt, , Steen Brastrup Clasen, Øster Søgade 30. st. tv, 1357, København K, , Kim Henriksen, Tjørnevænget 18, 2800, Kongens Lyngby, , Suppleant, Jimmie Thomsen, Bernhard Olsens Vej 2, 2830, Virum, , , Stiftere, MEDIMEX ApS, C/O Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, , ApS HVKMD 5 NR. 555, C/O advokat Susanne Stakemann, Hellerupvej 84. 2, 2900 Hellerup, , A/S PSE NR. 1444, C/O lrs. Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, , ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, , Revisor, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, , Jyske Bank-koncernen, Direktion, Direktør, Lars Stensgaard Mørch, Søtorvet 4. 7. 0002, 8600 Silkeborg, Direktør, , Per Damborg Skovhus, Marienlundsvej 36. V6, 8600 Silkeborg, Direktør, , Niels Erik Jakobsen, Søholt Allé 60, 8600 Silkeborg, Direktør, , Peter Schleidt, Bestyrelse, Formand, Kurt Bligaard Pedersen, Vesterled 22, 2100 København Ø, , Næstformand, Keld Norup, Ved Bølgen 13. 4. th, 7100 Vejle, , Rina Asmussen, Emiliekildevej 28, 2930 Klampenborg, , Bente Overgaard, Eggersvej 6, 2900 Hellerup, , Anker Laden-Andersen, Jacob Sewerinsvej 3B, 9300 Sæby, , Per Schnack, Skovagervej 4, Søllerød, 2840 Holte, , Marianne Jensen, Vesterled 26, 8300 Odder, , Johnny Toft Christensen, Bakkedraget 12, Horne, 9850 Hirtshals, , Michael Christen Mariegaard, Carl Plougs Vej 17, 3460 Birkerød, , Suppleant, Henriette Thrane Hoffmann, Rylevej 12, 8700 Horsens, , Suppleant, Line Skov Fuglkjær, Skovbærvej 15, 8840 Rødkærsbro, , Revisor, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, , Revisorer, ERNST & YOUNG, EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, , Direktion, Direktør, Kristian May, Skovkæret 3, Gadevang, 3400, Hillerød, , Bestyrels, Formand, Lars Henrik Munch, Galionsvej 46, 1437, København K, , Næstformand, Rina Asmussen, Emiliekildevej 28, 2930, Klampenborg, , Matias Møl Dalsgaard, Paludan Müllers Vej 3. 2. tv, 1815, Frederiksberg C, , Anne Andersen, , Stina Vrang Elias, Gl Strandvej 222, 3050, Humlebæk, , Liselotte Højgaard, Grønningen 21, 4. 1270, København K, , Revisor, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900, Hellerup, , BRF HOLDING A/S, Board members in companies where coincidences with Jyske Bank occur, , Thomas Mears Werge, Valhalvej 23, 4000, Roskilde, , Katja Barnkob, Gøgevang 94, 2970, Hørsholm, , Ole Jakob Müller, Borgmester Jensens Alle. 11. 4. 0003, 2100, København Ø, , Morten Egholm Aagaard, Thøger Larsens Alle 36, 2750, Ballerup, , Nana Sejbæk, Vinrankevej 3, 2900, Hellerup, , Michael Kjær, Lindevej 65, 3500, Værløse, Hareskov, , Lars Erik Holmqvist, Hammars Badvag 32, 42167, Vastra Frolunda, , Liselotte Højgaard, Grønningen 21. 4, 1270, København K, , Henrik Sindal Jensen, Bavnestedet 6, 3500, Værløse, , Susanne Krüger Kjær, Furesø Parkvej 42, 2830, Virum, , Lars Henrik Fugger, 72 Staunton Road, Headington, OX3, 7TP, Oxford, , Steen Riisgaard, Hestetangsvej 155, 3520, Farum, , Stig Strøbæk, Furesøgårdsvej 2. 3520, Farum, , Mads Boritz Grøn, Horsevænget 4, 3400, Hillerød, , Lars Rebien Sørensen, VIA VOLPINI 35, 53040, CETONA, SI, , Steffen Kragh, Store Strandstræde 19. 5. th, 1255, København K, , Peter Schütze, Skovshovedvej 27B, 2920, Charlottenlund, , Lars Henrik Munch, Galionsvej 46, 1437, København K, , Svend Andersen, Skovmosevej 8, 2820, Gentofte, , Mikkel Helmer Nielsen, Belvedere 43, 5700, Svendborg, , Christopher Ashby Voigt, xxx xxx , Lena Bech Holskov, Vejlesøvej 61B, 2840 Holte, , Anders Kaae, Tofteager 28, 4281, Gørlev, , Karina Bonde Lenau, Kratmosevej 47B, 2950, Vedbæk, Trørød, , Karsten Holst Bork Kristoffersen, Vermehrensvej 7, 2930, Klampenborg, , Merete Christine Brockenhuus-Schack, Vennerslundsvej 19, 4840, Nørre Alslev, , Andreas Hvid Clement, Vejlands Allé 33, 2300, København S, , , Director in companies where coincidences with Jyske Bank occur Ulrik Mouritzen, Ved Hegnet 2, 2960, Rungsted Kyst, , Barbara Fiorini Due, Tuborg Bakkedrag 22. 2. th, 2900, Hellerup, , Søren Nedergaard, Gladsaxevej 400C. 1, 0004, 2860, Søborg, , Claus Hansen, Sundkaj 37. 5. th, 2150, Nordhavn, , Kasper Sobfeldt Jahn, Søndersøvej 4, 2820, Gentofte, , Krishna Reddy Polu, 70 Inyo Place, Redwood City, CA 94061, USA, , Erika Johanna Söderberg Johnsson, Gävlegatan 32, 1404, 11365, Stockholm, , Mads Krogsgaard Thomsen, Præstevejen 38, 3230 Græsted, , Andreas Morthorst, Sophus Schandorphs V 19, 2800, Kongens Lyngby, , Christian Salling, Parkovsvej 25, 2820, Gentofte, , Olof Ludvig Enlund, Jægersborg Alle 108, 2920, Charlottenlund, , Andrew Thomas Hotchkiss, xxx, , Glentra Fund I GP ApS, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Glentra Capital P/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Glentra Holding P/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Glentra ECo 1 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra ECo 2 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K,, Glentra ECo 3 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra ECo 4 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra PCo 1 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra PCo 2 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, And. HT Glentra Holding ApS, Lønvænget 8, 3390, Hundested, LV Glentra Holding ApS, Mosehøjvej 32, 2920 Charlottenlund, , Andrew Thomas Hotchkiss, , Søren Sylvester Skjærbæk, Stærmosevej 12, 7120, Vejle Øst, , Claus Elsborg Olesen, Lyngsiesvej 18, 8230, Åbyhøj, , Lars Bjørn Houlind, Amager Boulevard 127. 4. tv, 2300, København S, , Søren René Kristiansen, Søllerødvej 86B, 2840, Holte, Søllerød, , Mogens Ebeling, Sofievej 21, 2900, Hellerup, , Sisse Fjelsted Rasmussen, Skodsborg Strandvej 114, 2942 Skodsborg, Tidligere bestyrelsesmedlem, TV2/DANMARK A/S, , Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Breye Therapeutics ApS, 29 60 49 08, info@breye.com, Agern Alle 24, 2970, Hørsholm, Breye Therapeutics ApS, , 40279865, , 40279865, Breye Therapeutics ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Ulrik Mouritzen, Novo Invest F2 P/S, 35 27 65 00, smq@novo.dk, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Novo Invest F2 P/S, , 44612631, , 44612631, Novo Invest F2 P/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Barbara Fiorini Due, Advisor Denmark P/S, 89 87 51 12, C/O Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Advisor Denmark P/S, , 44612674, , 44612674, Advisor Denmark P/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Barbara Fiorini Due, F&O Advisor P/S, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, F&O Advisor P/S, , 44612658, , 44612658, F&O Advisor P/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Barbara Fiorini Due, Danish Centre for AI Innovation A/S, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Danish Centre for AI Innovation A/S, , 44591766, , 44591766, Danish Centre for AI Innovation A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, NOVO NORDISK FONDEN, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Søren Nedergaard, Novo Holdings GP ApS, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Novo Holdings GP ApS, , 44595478, , 44595478, Novo Holdings GP ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Claus Hansen, Commit Biologics ApS, 30 49 70 99, info@commitbio.com, Bakkelyparken 3B, 8680, Ry, Commit Biologics ApS, , 42642649, , 42642649, Commit Biologics ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Commit Biologics Holding ApS, Bioqube Factory Fund I CommV, Krishna Reddy Polu, Novo Nordisk Foundation Cellerator P/S, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Novo Nordisk Foundation Cellerator P/S, , 44450569, , 44450569, Novo Nordisk Foundation Cellerator P/S, Direktør, Bestyrelse, NOVO NORDISK FONDEN, Mads Krogsgaard Thomsen, Kelvin HoldCo A/S, 86 11 22 60, Trollesmindealle 25, 3400, Hillerød, Kelvin HoldCo A/S, , 39631008, , 39631008, Kelvin HoldCo A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Kelvin HoldCo A/S, Olof Ludvig Enlund, Andreas Morthorst, Kelvin BidCo A/S, 86 11 22 60, Trollesmindealle 25, 3400, Hillerød, Kelvin BidCo A/S, , 39631148, ,39631148, Kelvin BidCo A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Kelvin HoldCo A/S, Olof Ludvig Enlund, Andreas Morthorst, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, ELLAB A/S, 44 52 05 00, usa@ellab.com, Trollesmindealle 25, 3400, Hillerød, ELLAB A/S, , 20896949, , 20896949, ELLAB A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejere, Bestyrelse, Saballe TopCo ApS, Olof Ludvig Enlund, Andreas Morthorst, Echo TopCo A/S, 78 10 72 50, topco@topco.dk, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Echo TopCo A/S, , 44258846, , 44258846, Echo TopCo A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, LUNDBECKFONDEN, Christian Salling, Draupnir Bio ApS, 35 27 66 00, info@novonordiskfonden.dk, C/O, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, Echo BidCo A/S, , 42851000, , 42851000, Echo BidCo A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Echo TopCo A/S, Olof Ludvig Enlund, Draupnir Bio ApS, Ole Maaløes Vej 3, 2200, København N, Draupnir Bio ApS, , 38546880, , 38546880, Draupnir Bio ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Coöperatieve Gilde Healthcare IV U.A., Andrew Thomas Hotchkiss, NVAC P/S, C/O Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900, Hellerup, NVAC P/S, , 44372835, , 44372835, NVAC P/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, NOVO NORDISK FONDEN, Søren Nedergaard, Glentra Fund I K/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Glentra Fund I K/S, , 43718037, , 43718037, Glentra Fund I K/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Maj Invest Energy Transition I K/S, Glentra Fund I GP ApS, Glentra Fund I GP ApS, STIPE Therapeutics ApS, 61 26 00 35, col@stipetherapeutics.com, Inge Lehmanns Gade 10, 8000, Aarhus C, STIPE Therapeutics ApS, , 39691175, , 39691175, STIPE Therapeutics ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, CLAUS OLESEN HOLDING ApS, Sunstone Life Science Ventures Fund IV K/S, Wellington Partners V Life Sciences Fund, Claus Elsborg Olesen, Hinderupvej ApS, Gyngemose Parkvej 50, 2860, Søborg, Hinderupvej ApS, , 42922404, , 42922404, Hinderupvej ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, REP I Land DK K/S, Lars Bjørn Houlind, Antraka ApS, Ole Maaløes Vej 3, 2200, København N, Antraka ApS, , 44229447, , 44229447, Antraka ApS, Novo Holdings A/S, Søren Sylvester Skjærbæk, XELLIA PHARMACEUTICALS ApS, Find company, Phone, Find email address, Find address of company, Find company, Find company, CVR, In these companies, you will find, "Lars Henrik Munch," which is also found in the, Danish, Bank, Jyske Bank group, Find owners, Manager, CEO, Snedkerhaven Hvidovre ApS, 45 26 01 00, dades@dades.dk, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kongens Lyngby, Snedkerhaven Hvidovre ApS, , 33355440, , 33355440, Snedkerhaven Hvidovre ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, SOEBORG EJENDOMME ApS, 45 26 01 80, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, SOEBORG EJENDOMME ApS, , 32271626, , 32271626, SOEBORG EJENDOMME ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, SOEBORG EJENDOMME ApS, 35 26 40 27, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, SOEBORG EJENDOMME ApS, , 32271626, , 32271626, SOEBORG EJENDOMME ApS, , , , DADES 6 ApS, 45 26 01 02, kontakt@newsec.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 6 ApS, , 40625933, , 40625933, DADES 6 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES A/S, Mogens Ebeling, DADES 8 ApS, 45 26 01 02, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 8 ApS, , 40625399, , 40625399, DADES 8 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES A/S, Søren René Kristiansen, DADES 10 ApS, 45 26 01 02, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 10 ApS, , 40624678, , 40624678, DADES 10 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES A/S, Søren René Kristiansen, DADES 7 ApS, 45 26 01 02, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 7 ApS, , 40624759, , 40624759, DADES 7 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES A/S, Søren René Kristiansen, DADES 3 ApS, 45 26 01 02, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 3 ApS, , 40625941, , 40625941, DADES 3 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, DADES A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, Novo Holdings A/S, Aase og Ejnar Danielsen Holding ApS, Søren René Kristiansen, DADES A/S, Binavne, A/S DAROS DISCONTIA, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, COMMODORE BOLIGSELSKAB A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, DAROS EJENDOMSINVEST A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, BALLERUP CENTRET, A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, HØRSHOLM MIDTPUNKT, A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, VALORA EJENDOMSAKTIESELSKAB, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, A/S DET ALM. DANSKE EJENDOMS SELSKAB, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, EJENDOMSSELSKABET ACCUMULUS A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, UTX NR. 14.833 A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, GETA EJENDOMME A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, DET DANSKE EJENDOMS SELSKAB AF 1990 A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, DET DANSKE EJENDOMS SELSKAB AF 2005 A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, AMERIKA PLADS 31, A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, EJENDOMSSELSKABET, GAMMEL KONGEVEJ 60 A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Aarhus Syd, Ejendomme, A/S, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES A/S, , 10432928, , 10432928, DADES A/S, Color 1 ApS, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, Color 1 ApS, , 42133264, , 42133264, Color 1 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen, DADES 4 ApS, 45 26 01 00, dades@dades.dk, C/O DADES A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800, Kgs. Lyngby, DADES 4 ApS, , 40624627, , 40624627, DADES 4 ApS, Ejere, Direktør, Reelle Ejerer, Bestyrelse, DADES Bolig ApS, Søren René Kristiansen,Jyske Bank taget for million svindel.

Jyske Bank Bilen. Photo shared 26. marts 2021. See here more shared photos, and YouTube videos over several years by Carsten Storbjerg Skaarup.

 

Do you also think that the Danish state, the board of the national bank, the Danish FSA, “Financial Supervisory Authority.” as well as the government and the parliament, that it is perfectly fine to cooperate with Danish banks that, as here in my example with Jyske Bank, which has repeatedly violated the law, lied to the court for to be able to cover up extensive violations of the law, then you just have to continue to keep your mouth shut in order to be able to cover up the Jyske Bank group that refuses to apologize for violating the law.

BS-6653/2024-VIB. CARSTEN STORBJERG SKAARUP IMOD JYSKE BANK A/S I EN ANDERKENDELSE SAG OM OVERTRÆDELSE AF TINGLYSNINGSLOVEN.

Uden disse 3 der stod bag Jyske Banks bondefangeri “Bedrageri” ville der ikke være så meget at skrive, om, men Jyske Bank samler åbenbart på medarbejder, der kan arbejde som særligt disse ansatte, der er blandt de udspekuleret ansatte i Jyske Bank A/S koncernen, som mod min tidligere virksomhed, sammen i forening har sørget for at udsætte mig og virksomheden for omfattende svindel, startende med udførelsen af bondefangeri hvilket blev udført ved brug af dokumentfalsk og bilags manipulation, da eksempelvis disse ansatte Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen skjulte og løj lån på 4.328.000 dkk som hjemtaget og omlagt, på trods af dette aldrig havde eksisteret, da en anden af Jyske Banks ansatte Lars Aaquist, så i ond tro valgte at starte en rentebytte  / rentesikring  / rente swap af dette falske og påstået lån, begik Jyske Bank organiseret bedrageri.

 

Gennemgang og resume, samt dokumentation for Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven. BRF HOLDING A/S, Board members in companies where coincidences with Jyske Bank occur, , Thomas Mears Werge, Valhalvej 23, 4000, Roskilde, , Katja Barnkob, Gøgevang 94, 2970, Hørsholm, , Ole Jakob Müller, Borgmester Jensens Alle. 11. 4. 0003, 2100, København Ø, , Morten Egholm Aagaard, Thøger Larsens Alle 36, 2750, Ballerup, , Nana Sejbæk, Vinrankevej 3, 2900, Hellerup, , Michael Kjær, Lindevej 65, 3500, Værløse, Hareskov, , Lars Erik Holmqvist, Hammars Badvag 32, 42167, Vastra Frolunda, , Liselotte Højgaard, Grønningen 21. 4, 1270, København K, , Henrik Sindal Jensen, Bavnestedet 6, 3500, Værløse, , Susanne Krüger Kjær, Furesø Parkvej 42, 2830, Virum, , Lars Henrik Fugger, 72 Staunton Road, Headington, OX3, 7TP, Oxford, , Steen Riisgaard, Hestetangsvej 155, 3520, Farum, , Stig Strøbæk, Furesøgårdsvej 2. 3520, Farum, , Mads Boritz Grøn, Horsevænget 4, 3400, Hillerød, , Lars Rebien Sørensen, VIA VOLPINI 35, 53040, CETONA, SI, , Steffen Kragh, Store Strandstræde 19. 5. th, 1255, København K, , Peter Schütze, Skovshovedvej 27B, 2920, Charlottenlund, , Lars Henrik Munch, Galionsvej 46, 1437, København K, , Svend Andersen, Skovmosevej 8, 2820, Gentofte, , Mikkel Helmer Nielsen, Belvedere 43, 5700, Svendborg, , Christopher Ashby Voigt, xxx xxx , Lena Bech Holskov, Vejlesøvej 61B, 2840 Holte, , Anders Kaae, Tofteager 28, 4281, Gørlev, , Karina Bonde Lenau, Kratmosevej 47B, 2950, Vedbæk, Trørød, , Karsten Holst Bork Kristoffersen, Vermehrensvej 7, 2930, Klampenborg, , Merete Christine Brockenhuus-Schack, Vennerslundsvej 19, 4840, Nørre Alslev, , Andreas Hvid Clement, Vejlands Allé 33, 2300, København S, , , Director in companies where coincidences with Jyske Bank occur Ulrik Mouritzen, Ved Hegnet 2, 2960, Rungsted Kyst, , Barbara Fiorini Due, Tuborg Bakkedrag 22. 2. th, 2900, Hellerup, , Søren Nedergaard, Gladsaxevej 400C. 1, 0004, 2860, Søborg, , Claus Hansen, Sundkaj 37. 5. th, 2150, Nordhavn, , Kasper Sobfeldt Jahn, Søndersøvej 4, 2820, Gentofte, , Krishna Reddy Polu, 70 Inyo Place, Redwood City, CA 94061, USA, , Erika Johanna Söderberg Johnsson, Gävlegatan 32, 1404, 11365, Stockholm, , Mads Krogsgaard Thomsen, Præstevejen 38, 3230 Græsted, , Andreas Morthorst, Sophus Schandorphs V 19, 2800, Kongens Lyngby, , Christian Salling, Parkovsvej 25, 2820, Gentofte, , Olof Ludvig Enlund, Jægersborg Alle 108, 2920, Charlottenlund, , Andrew Thomas Hotchkiss, xxx, , Glentra Fund I GP ApS, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Glentra Capital P/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Glentra Holding P/S, Havnegade 23. 2, 1058, København K, Owner, Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Glentra ECo 1 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra ECo 2 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K,, Glentra ECo 3 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra ECo 4 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra PCo 1 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, Glentra PCo 2 ApS, Havnegade 23, 2, 1058 København K, And. HT Glentra Holding ApS, Lønvænget 8, 3390, Hundested, LV Glentra Holding ApS, Mosehøjvej 32, 2920 Charlottenlund, , Claus Elsborg Olesen, Lyngsiesvej 18, 8230, Åbyhøj, , Lars Bjørn Houlind, Amager Boulevard 127. 4. tv, 2300, København S, , Søren René Kristiansen, Søllerødvej 86B, 2840, Holte, Søllerød, , Mogens Ebeling, Sofievej 21, 2900, Hellerup, , Sisse Fjelsted Rasmussen, Skodsborg Strandvej 114, 2942 Skodsborg, Tidligere bestyrelsesmedlem, TV2/DANMARK A/S, 15. juni. 2023. Jyske Ban K bilen er vasket og klar til de næste reklame runde i København med nye reklamer altså.

Af centrale personer og advokat virksomheder, der ses at være medvirkende til at svindelen har kunne lykkes og fortsætte, samt dem der har medvirket til at dække over korruption, kan jeg her nævne nogle af dem, der aktivt eller pasivet har medvirket til organiseret kriminalitet, bedrageri som ved kammerateri at dække over korruption, dokumentfalsk, fuldmagtsmisbrug samt bedrageri. Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, CEO Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Philip Baruch, Lund Elmer Sandager advokater, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen, Juridisk afdeling, Morten Ulrik Gade, Søren Woergaard, Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen, Lars Aaquist, Danske Bank, Birgit Buch Thuesen, Lundgrens advokater, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm, Mette Marie Nielsen, Danske Bank, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Rambøll ansat, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Horten advokater, Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv, Dommer Kurt Rasmussen fra domstolsstyrelsen Højsteret, dommer Søren Ejdum fra domstolsstyrelsen, Regeringen statsministeriet ved Statsminister Mette Frederiksen, Justitsministeriet ved Justitsminister Peter Hummelgaard. BRFHOLDING A/S, 88 77 04 41, info@brfholding.dk, Strandgade 52, 1401, København K, , 13409730, Kristian May, Direktør, Bestyrelse, Kristian May, Lars Henrik Munch, Matias Møl Dalsgaard, Anne Andersen, Stina Vrang Elias, Liselotte Højgaard, Rina Asmussen, Skovkæret 3, 3400, Hillerød, Gadevang, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, 53 53 13 68, info@ffhk.dk, Strandgade 52, 1401, København K, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, , 41281987, FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER, Direktør, Bestyrelse, Kristian May, Lars Henrik Munch, Kasper Holst Pedersen, Birgitte Andersen, Allan Kruse, Rina Asmussen, BRFinvest a/s, 88 77 04 41, acoes@brf.com, Strandgade 52, 1401, København K, BRFinvest a/s, , 41247738, BRFinvest a/s, Ejere, Direktør, Bestyrelse, BRFHOLDING A/S, Kristian May, Rina Asmussen, Matias Møl Dalsgaard, Anne Andersen, Lars Henrik Munch, Stina Vrang Elias, Liselotte Højgaard, Fonden til støtte for danske soldater i internationale militære missioner 31 37 39 60, soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk, Gamle Carlsberg Vej 16, 1799, København V, , 31957400, Fonden til støtte for danske soldater i internationale militære missioner, Reelle ejere, Torben Alexander von Lowzow, Peter Højland, Sven Arne Blomberg, Kristian May, Claus Noel Vermund Bretton-Meyer, Frank Erling Andersen, Nikolaj Lindberg, BRFHOLDING A/S, 88 77 04 41, info@brfholding.dk, Strandgade 52, 1401, København K, BRFHOLDING A/S, , 13409730, BRFHOLDING A/S, Direktør, Reelle ejere, Kristian May, Lars Henrik Munch, Matias Møl Dalsgaard, Anne Andersen, Stina Vrang Elias, Liselotte Højgaard, Rina Asmussen, I N I A/S 70 10 00, ini@ini.gl, Mannarsip aqquserna 20, postboks 1020 , 3911 Sisimiut, , 17148087, I N I A/S, Direktør, Ejer, Bestyrelse, Henrik Balding Rafn, Formandens Departement, Aviaja Karlshøj Knudsen, Mads Barlach Christensen, Kristian May, Tukummeq Arnaq Egede Martinsen, Karl Otto Brian Grønvold Johanne Nukanguaq Lynge Knudsen, Michael Renner Petersen, BRFFONDEN, 50 60 54 38, may@brffonden.dk, Strandgade 52, 1401, København K, BRFFONDEN, , 60720428, BRFFONDEN, Direktør, Bestyrelse, Kristian May, Lars Henrik Munch, Matias Møl Dalsgaard, Anne Andersen, Stina Vrang Elias, Liselotte Højgaard, Rina Asmussen, Shared. 4 juli 2023. Jyske Bank behind extensive fraud. which Danish judges and the government cover up.
It is about corruption in Denmark.

HVIS DER ER NOGLE AF DE SOM JEG HAR NÆVNT PÅ EKSEMPELVIS WWW.BANKNYT.DK
Eller noget sted på facesbook, twitter, X, eller noget helt andet sted føler sig stødt, eller forulempet, så har jeg gentagende skrevet at alle der er nævnt som Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen og mange flere ring til mig.
Hvis i indrømmer at det jeg har skrevet siden 2013. / 2016. Er sandt så vil jeg gerne lave en aftale med jer om at delvis annyonmicer jer i det jeg skriver.
Se eller gense mine tidligre mails, som jeg her har delt et par stykker af.

There is no doubt that Denmark’s second largest bank #JYSKEBANK refuses to comply with Danish legislation, which the Legal Director of Jyske bank Martin Skovsted-Nielsen has signed on 11 August 2023. to deny that any violation of the law has been made, and therefore also refuses to make concessions and apologies.

 

SEE here some more sheared letters and mails to Jyske Bank.

08-02-2023. HER ER EN DEL BILAG DER VISER AT LUNDGRENS ER KORRUPTE.

8. februar 2023
BS-6653/2024-VIB Jeg skriver den 12 januar 2021 for første gang. Bilag 1. Vi i så yderlige fjerne jeres sikkerhed i det Pantebrev, jeg har i ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk. pantet er på 3.000.000 kr. Dette må ikke aflyses, men det er bare mig alene der ejer det, uden det er lagt til sikkerhed. Bilag 1. 12-01-2021. 15.16. Mail og brev i mail 15.16. til Hej Jyske Bank Tina Agergaard 12-01-20... Disse modtager det brev, jeg skrev til Tina Agergaard den 12 januar 2021. Se Bilag 4. der er afsendt fra LES Kristian Ambjørn Buus-Nielsen til Søren Ivarsen, Morten Ulrik Gade og gensendt til Tina Agergaard. Der er altså mindst 4 medarbejdere i Jyske Bank, som udover Regina Hjort Ernstsen har haft kendskab til mine instrukser. Frem til Susanne Sørensen efter mine mange henvendelser sletter mit pant på 3.000.000 dkk imod det jeg har skrevet. Bilag 4. 15-01-2021. 14.20. mail Fra Jysk Banks advokater LES, Kristian Ambjørn, en besvarelse af... Hvis Jyske Bank mener dette brev er en samtykke til at kunne slette det pant på 3.000.000 dkk som jeg skriver i brevet 12 januar 2021. Pantet er på 3.000.000 kr. Dette må ikke aflyses Så skal jeg anmode at bankens ansatte der har modtaget brevet om at forklare sig, da de er vidner til det jeg har skrevet, forud for at Susanne Sørensen slettede Pantet er på 3.000.000 kr. Hvem har givet Jyske Bank tilladelse til at foretage forandringer i mit personlige ejerpantebrev på 3.000.000 dkk. med pant i ejendommen matrikel nummer 1g, ejerlav Horneby By, Hornbæk, adresse Søvej 5, 3100 Hornbæk. Og hvem har givet Jyske Bank tilladelse til at foretage udsletning i mit personlige ejerpant på 3.000.000 dkk. med pant i ejendommen matrikel nummer 1g, ejerlav Horneby By, Hornbæk, adresse Søvej 5, 3100 Hornbæk.BS-6653/2024-VIB
Følg Jyske Banks kamp for at få underkendt dansk lovgivning, som Tinglysningslovens §11.
Den vil Juridiske direktør Martin Skovsted-Nielsen ikke have er gældende for kriminelle banker, altså Jyske Bank.

 

Nogle af mange medvirkende i min historie om at være kunde i Jyske Bank A/S hvilket Dan Stampe Terkelsen var en stor del af, i forbindelse med at have vist sig at Lundgrens advokater var korrupte, da Lundgrens advokater lod sig ansætte og betale af Jyske Bank, og som herefter sørgede for at Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, ikke fremlægger det svig og falsk, som Lundgrens var blevet ansatte til at fremlægge mod mod Jyske Bank for domstolene.

Siden er på dansk og opdateret senest 22 februar 2023. Kl. 18.00.

Læs kladde 4, 18 juni 2023. til brev til statsministeret  og de korrupte advokater her,

 

Se  dette Facebook opslag med seneste videoer 16 august 2023. Tekst kommer delvis her fra. LINK TIL MAIL 15-08-2023.

JYSKE BANK OG MEDARBEJDERE, find her tekster i billeder på nogle af dem, der er medvirkende i min fortælling om kriminelle danske virksomheder, og om kammerateri blandt danske dommere og advokater, del gerne med de nævnte og spørg om de har kendskab til Jyske Banks omfattende og organiseret kriminalitet mod bankens kunde.

 

 

Læs mere i klagen over de korrupte Lundgrens advokater her i LINKET.

 

 

Nogle af de medvirkende i min egen fortælling om korruption i Danmark, samt omhandlende den organiseret kriminalitet som jeg siden 2016 har skrevet at Jyske Bank A/S koncernen står bag.

Med passiv eller aktiv støtte fra Regeringen, Folketinget, Retsudvalget, Finanstilsynet, Finans Danmark, Ansatte i domstolene, ansatte i Advokat samfundet, Advokat nævnet, Kromann Reumert advokater, Horten advokater, Lundgrens advokater, Lund Elmer Sandager advokater, DLA Piper advokater, Dansk Erhverv, Nævnenes Hus, Rigspolitiet, Nationalbanken, ATP PENSION, PFA PENSION, og temmelig mange i Jyske Bank A/S.

 

Fælles for alle de nævnte og medvirkende i min fortælling, er at de optræder yderst passive til oplysninger om Jyske Banks mange lovovertrædelser, heraf er flere af dem strafbare handlinger.

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,DELT 1. marts 2018.
AT JYSKE BANK ER SÅ LIGEGLADE MED DERES KUNDER, ER UBEGRIBELIGT
Kriminalitet er lovstridige (strafbare) handlinger, og de, der forbryder sig mod loven, er kriminelle. Men denne juridiske definition af, hvad der er kriminelt, er problematisk i et samfundsperspektiv.
Kriminalitet – Leksikon.org

 

Anders Dam gå af, og sæt dit mandat frit, du skader Jyske Banks omdømme. Vi mødes alligevel til november, da du Anders Dam bliver indkaldt som vidne.delt 3. juni 2021. Her er et rigtigt godt tilbud til dig Anders Dam og Jyske Bank.

 

Offer for Jyske Banks omfattende svindel og udnyttelse i forbindelse med organiseret kriminalitet i Jyske Bank koncernen, hvor flere ansatte sammen i forening valgte at ved ond tro, helt bevidst at udsætte kunde for bondefangeri, i dagligdag tale bedrageri, min historie er om hvem der har medvirket til bedrageri og der er nogle i Jeres Bank koncernen der har kendt til Jyske Banks bedrageri som har forsøgt at hjælpe med at stoppe denne omfattende og yderst organiserede svindel, der kunne lykkes efter som kunden, altså jeg fik en stor Hjerneblødning.

 

Med venlig hilsen
Jeres tidligere kunde.
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk
+4522227713
Forwarded message
Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Date: fre. 14. jul. 2023 12.33
Subject: Rettet Fwd: Jeg er afvententende for Jyske Banks forslag til en fredsaftale, skal den kun gælde mig og Jyske Bank, eller skal den om fatte alle, altså også nævnte som i den delte mail. Fwd: delt mail til koncernledergruppen og Juridisk afdeling Jyske Bank A/S
To: Martin Skovsted-Nielsen <martin.nielsen@jyskebank.dk>, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>
Cc: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>, editor Banknyt <banknyt@gmail.com>
Jyske Bank 
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg 
 
 
Kære Martin 
Rettet
Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Date: fre. 14. jul. 2023 10.55
Subject: Jeg er afvententende for Jyske Banks forslag til en fredsaftale, skal den kun gælde mig og Jyske Bank, eller skal den omfatte alle også nævnte, som her i den delte mail. Fwd: delt mail til koncernledergruppen og Juridisk afdeling Jyske Bank A/S
To: Martin Skovsted-Nielsen <martin.nielsen@jyskebank.dk>
Cc: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>, editor Banknyt <banknyt@gmail.com>, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>
Jyske Bank 
Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg 
 
 
Kære Martin 
Har du set mine tidligre forslag i gennem, og noteret dig disse i forbindelse med en fredsaftale.
En fredsaftale behøver som foreslået, ikke at koste Jyske Bank en eneste krone, hvis jeg blot får de 4 underskrifter på det dokument jeg har sendt, eller at Jyske Bank kvittere at jeg har ret i det jeg har skrevet.
 
Så stopper jeg alle kampagner, og fokusere udelukkende på mine bøger, dokumentet vil kun blive anvendt i bøgerne.
Og jeg vil ikke sende flere mail til nogle af Jyske Banks ansatte, advokater, ledelsen, reparantskabet, bestyrelsen med flere.
Og jeg vil stoppe med at lave opslag omhandlede Jyske Bank.
JEG VIL DOG REKLAMERER FOR BØGERNE, MEN FØRST NÅR VI HAR SKREVET DEM.
Jeg afventer Jyske Banks forslag til en fredsaftale, og som jeg har skrevet før, er jeg kun interesseret i at vi bliver enige, så vi kan komme videre.
Jeg afventer Jyske Bank’s fredsforslag, skal vi have de øvrige medvirkende nævnte uden for Jyske Bank med i en eventuel fredsaftale, eller ønsker Jyske Bank kun at den bliver gældende for Jyske Bank koncernen.
De sider jeg nævnte ikke at kunne huske, har jeg ikke brugt så meget, det er
Raddit, tænker bare at slette denne profil, har kun få opslag, hvilke jeg formoder fjernes når profil slettes, jeg anmoder Jyske Bank om at undersøge om det er nok at slette profil, eller om opslag skal slettes først.
Og en side Instagram med billeder, der sletter jeg bare alle billeder.
Der er i øvrigt nok 9-10 YouTube kanaler, der for mange af dem ikke er brugt i nu, disse slettes sammen med de mange Facebook sider, som er oprettet i forbindelse med kampagner, jeg sletter alle kanaler undtagen min private, der blot rydes op.
Som du og koncernen kan se, har jeg meget at skrive om, hvor jeg ikke nødvendigvis behøver at nævne Jyske Bank, “Kan også annyonmiceres til stor Dansk Bank.” men jeg vil gerne lukke alle skriverier, også dette som jeg anser for et samfundsproblem.
Jeg har ikke behov for at fører krig mod advokat samfundet, og øvrige medvirkende og nogle af de medlemmer der er med i de næste reklamer i forbindelse med kammerateri/korruption.
Dette kom på som en del af problemet, hvilket jeg skriver om i bøgerne.
(Hvad advokat samfundet ikke anser for at være iloyal optræde, og ikke nogen overtrædelse af god advokatskik.)
Jeg ønsker at Jyske Bank klart gør opmærksom på, at ved en eventuel fredsaftale.
Gælder den kun mine reklamer for Jyske Bank.
Og at en fredsaftale IKKE gælder for de andre nævnte, som findes på eksempelvis www.banknyt.dk regeringen, myndigheder og andre, som findes i indskrevet i mails og dokumenter.
Der er delt mange dokumenter, og mails, disse vil jeg slette samtidig med billeder.
Jeg oplyser at jeg ønsker at Jyske Bank laver en bred fredsaftale der også freder alle øvrige medvirkende “nævnte”
 
Eller at Jyske Bank i en fredsaftale gør det klart, at den kun gælder i mine reklamer om Jyske Bank, som er nævnt som en del af din mail.
Jeg imødeser gerne en bred fredsaftale, der også beskytter de andre, som dem i den gensendte mail.
Hvis Jyske Bank er ligeglad med de andre nævnte, vi jeg accepterer dette, jeg vil gerne kæmpe mod disse, da det handler om menneskerettigheder, og at disse er medvirkende til at lave undergravende virksomhed mod retssikkerheden.
Som skrevet behøver 
STORBJERG ERHVERV APS, “JYSKE BAN K BILEN ApS” ikke at være en del af en fredsaftale, da jeg ikke har andet at gøre med dette firma, at de skylder mit holdingselskab en masse penge.
Hvis Jyske Bank ønsker at fortage en del afregning til det tidligere Storbjerg Erhverv ApS, som en del af en fredsaftale, og dermed dette vil fortage afregning af lån til mellem Storbjerg Skaarup ApS og Elvagten Holding ApS.
 
Så vil jeg da gerne opfordre Jyske Bank koncernen til dette.
PÅ DEN MÅDE VILLE JYSKE BANK BETALE LIDT HER, UDEN VI BEHØVER AT NÆVE I HVAD FORBINDELSE.
 
Jeg afventer bankens forslag, og hvis ikke jeg kan godkende forslaget, er ingen bundet af det tilbudte.
Og Jyske Bank kan stadig frit føre sager, som jeg kunne læse om i Brevet af 1 febuar 2019.
Som jeg har opfordret til at gennemgå i flere år, jeg ville dog sætte pris på at Jyske Bank forklarer hvad banken mener er lovovertrædelser, injurier og bagvaskelse, så vi kunne gennemgå og rette og slette det banken mener ikke er korrekt og sandt.
Jeg har i flere mails opfordret Jyske Bank til eventuelt at føre retssag mod min person for ikke at tale sandt, hvis det var Jyske Bank’s opfattelse.
Mange gange tidligere som
12. feb. 2023 14.08 og
16. februar. 2023. kl. 14.00 der skrev jeg til Jyske Bank og også til jer, da jeg eksempelvis forslog at slette opslag.
Alt kan slettes i forbindelse med en fredsaftale.
 
Jeg stater en oprydning når Jyske Bank beder mig om det, hvilket kunne være en fredsaftale mellem Jyske Bank og mig, dette vil være en godkendt anmodning.
Jeg kommer gerne ind til et møde først, hvor vi kan gennemgå mine bilag, og Jyske Bank kan sige hvad Jyske Bank eventuelt agter af føre sag om, grundet mine udtalelser.
 
 
Hvis Jyske Bank ikke ønsker et møde først, så forstår jeg at banken ringer og siger i har lavet en fredsaftale klar til underskrift.
 
En aftale banken mener partnerne Jyske Bank og Jeg være tilfredse med, så kommer jeg ind og underskriver, og straks efter fjerne reklamer, i den foreslåede rækkefølge.
Vil gerne bruge weekenden på at starte oprydning, så meget af det er fjernet mandag morgen.
Venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5
3100. Hornbaek
004522227713
Forwarded message
Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Date: ons. 1. mar. 2023 12.47
Subject: Til Mette Marie Nielsen og Emil Hald Vendelbo Winstrøm mail til jer begge, og delt mail til koncernledergruppen og Juridisk afdeling Jyske Bank A/S. Mailen er til jer alle sammen, og jeg mener vi skal få ryddet op. og det er noget vi skal gøre i fællesskab, og hvis i ikke ønsker en oprydning så sig det til mig. Jeg mener stadig at nok er nok.
1 marts 2023. 12.47
Kære 
Mette Marie Nielsen og 
Emil Hald Vendelbo Winstrøm.
Denne mail til jer, er også delt med jeres nye arbejdsgiver Rambøll og Danske Bank, så de ved hvad i kan tilbyde dem af ydelser.
 
Delt med statsministeriet og Justitsministeriet da min historie omhandler den manglende retssikkerhed i Danmark, samt at den danske befolkning ingen ret har til at bestemme over deres egen retssag, ifølge mindst advokatnævnet der er under Justitsministeriet
Som det er afgjort af Højesteretsdommer Kurt Rasmussen under domstolsstyrelsen og Justitsministeriet.
advokat Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater.
advokat Birgitte Frølund fra Horten Advokater.
Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård fra forbrugerklagenævnet 
Henrik Hyltoft fra Organisationen Dansk Erhverv.
 
 
ER INTET AF DETTE HER EN OVERTRÆDELSE AF GOD ADVOKATSKIK. 

Som en direkte følge af de illoyale Lundgrens handlinger der har hjulpet Jyske bank med at lave bedrageri.

 1. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne, der bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 2. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne, som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 3. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er u-sandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 4. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 5. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 6. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 7. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke deler alle retsbøger med klienten.

 8. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udleverer klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 9. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udleverer klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten, men også domstolen om det. “Hvilket skete ved at anmode domstolen om aktindsigt i sin sag mod Jyske Bank A/S da Lundgrens advokater ikke ville udlevere klienten kopi af alle retsbøger og processkrifter.”

 10. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” overfor deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, selv om advokater mod instruks, efterfølgende fremlægge påstande, der ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 11. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringender, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 12. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringender, også uden at oplyse klienten noget om det, altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger med klienten.

 13. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 14. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 15. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litrerings rod, ved fremlæggelse af bilag, og så efterfølgende beskylder klienten for det.

 16. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 17. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxaregninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 18. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

 19. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørger om.

 20. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, når retten har skrevet til advokaten at retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten desværre glemte at fremlægge klientens påstande for retten.

 21. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 22. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbageholder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 23. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mailadresser som er sendt BBC. og som klienten naturligt ønsker skjult.

Ønsker du nogle udskrifter af klage 5. juni 2020. dokumenter eller af advokatnævnets afgørelse 30 juni 2021. så kan i skrive til banknyt@gmail.com mærk. Ønsker at se følgende dokumentation, til mig på mail banknyt@gmail.com

Jeg siger og skriver i mine bøger at advokatnævnet har lavet denne beslutning, for at dække over korruption i Danmark, og for at dække over Jyske Banks forbrydelser, hvilket er sket som led i nepotisme, kammerateri og sker gennem staten og myndigheder samt partnere for at beskytte statens egne økonomiske interesser i Jyske Bank, og som igen sker på bekostning af retssikkerheden, og fratagelse af danskernes egen ret til at bestemme over deres egen sag eller sager.

 
Og så længe advokat samfundet og advokatnævnet, Justitsmnisteret bekrafter at disse punkter 1-23 er gældende for alle, ænder jeg ikke på noget af det jeg skriver, og vil reklamerer med på Jyske bank bilen, den som Dan Terkildsen sagde han tog hatten af for, samtidig med han vildledte mig til at stole på Lundgrens ville deres klienter det bedste, hvilket jeg nu ved ikke var den rigtige opfattelse af Lundgrens arbejdes metoder. 
En afgørelse 30-06-2021. som Martin Lavesen fra advokatsamfundet / partner fra DLA Pipper advokater er enig i, og som advokat ønsker at skjule for offentligheden, da advokatnævnet og advokat samfundet ikke mener det har offentlighedens interesse, at ingen i Danmark bestemme over deres egen retssag, med henvisning til afgørelsen 30-06-2021.
Links er i dokumentet, sætter flere links ind nederst i denne mail.
 
Til min historie.
I er begge centrale personer i min historie om det korrupte advokatfirma Lundgrens advokater.
I har begge 2.
Mette Marie Nielsen og
Emil Hald Vendelbo Winstrøm.
Aktivt har modarbejdet jeres klients ret til at få en retfærdig retssag.
Aktivt medvirket til at fratage jeres klients ret, til selv at bestemme over klientens egen retssag.
Aktivt har i begge manipuleret med jeres klient.
Og for Emil Hald Vendelbo Winstrøm, har han på trods af mundtligt, at have lovet ikke at fremlægge noget for domstolen, uden vi var enige, i mod instruks gjort det stik modsatte af klientens ønske.
Lyt til optagelse, og se kopier af mails og overbragt breve, de er i links indsat i dokumentet.
I har begge 2 lavet fejl i bilags litrering, hvilket Emil Hald Vendelbo har nægtet, og telefonisk fremsat beskyldningen at der var klienten selv, for at kunne lave ekstra fakturering.
Emil du kan høre det i samtale.
I er begge blevet inviteret til at blive interviewet til brug for de bøger jeg skriver på, om blandt andet dem der har været medvirkende til korruption, og dem der har dækket over kriminalitet, hvilket i selv har været medvirkende til, som jeg forstår straffelovens bestemmelser, men jeg er jo ikke advokat eller har en boglig uddannelse som i, så jeg formoder i kender love og regler bedre end jeg gør.
I har nok tænkt at jeg er dumt, og ikke fatter en meter, og i begge derfor sammen med partner Dan Terkildsen har lavet aftale om ikke at fremlægge nogle af klientens anbringer mod Jyske Bank, og at i begge skulle vildlede mig, tag et møde med mig og der kan i gøre mine antagelser til skamme, eller bekræfte at jeg har ret.
Har i nogle kommentarer eller rettelser, inden jeg skriver mere.
Måske i vil tage mod mime opfordringer til at blive interviewet, der vil i kunne komme med rettelser.
 
Hvis der blot er tale om misforståelser eller fejl.
 
Eller at i under tvang fra Navngivne personer i Lundgrens advokater, er blevet tvunget til at fratage jeres klients ret til selv at bestemme i egen retssag.
 
Tvunget til ikke at dele retsbøger og processkrifter med klienten.
 
Tvunget til ikke at svare klienten.
 
Tvunget til at vildlede klienten.
 
Tvunget til ikke at fremlægge nogle af klientens anbringer, og samtidig skjuler dette.
 
Se klagen 05-06-2020. Og bilag.
 
 
 
Se 08-02-2023. en kortere forklaring på hvordan i begge groft har vildledt jeres klient og været medvirkende til at skjule overfor jeres klient, at i begge som ansatte i Lundgrens advokater var bevidst om at Lundgrens i foråret 2018. Var blevet rådgiver for Jyske Bank, som i skulle fremlægge klientens svig og falsk påstande mod, og dette er grunden til at i ikke fremlægger noget af klientens anbringer mod Jyske Bank, hvilket i vælger at skjule.
 
 
 
 
Ønsker ikke at skrive at 
Mette Marie Nielsen og Emil Hald Vendelbo Winstrøm.
Begge sammen med andre i Lundgrens advokater har medvirket til organiseret bedrageri,  ved at forhindre jeres klient en retfærdig retssag, og at i sammen med andre i Lundgrens advokater som Dan Terkildsen har nægtet jeres klient selvbestemmelse i jeres egen klients retssag.
Som jeg siger og skriver, hvis der blot er tale om fejl eller misforståelser, så har i hermed igen mulighed for at vi får dette belyst og rettet op.
Hvis i mener jeg har ret, og i fortsat ikke vil svare, og tage et møde med mig, vil jeg i fremtidig opslag gøres det mere tydeligt hvor jeg skriver.
Læs nu det vedhæftet dokument fra 28 februar, hvilket i begge er en central del af, og i må da endelig korrigere med Lundgrens advokater der jo er hjernen bag at i ved jeres opførsel overfor jeres klient, reelt har kriminalitet jer selv, uanset hvem der er medvirkende til at dække over også korruption mellem Lundgrens og Jyske Bank.
 
 
Med henvisning til artikel 21.
 
Artikel 21
Bestikkelse i den private sektor.
Hver kontraherende stat skal overveje at vedtage de lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at kriminalisere følgende, når det begås forsætligt som led i økonomiske, finansielle eller kommercielle aktiviteter:
(a) At love, tilbyde eller give, direkte eller indirekte, en utilbørlig fordel til en person, der i en hvilken som helst egenskab leder eller arbejder for en virksomhed i den private sektor, for personen selv eller tredjemand, for at denne person i strid med sine pligter skal foretage eller undlade at foretage en handling;
(b) At en person, der i en hvilken som helst egenskab leder eller arbejder for en virksomhed i den private sektor, anmoder om eller modtager, direkte eller indirekte, en utilbørlig fordel for sig selv eller tredjemand, for at personen i strid med sine pligter skal foretage eller undlade at foretage en handling;
 
 
Jeg skriver på opslaget, der faktisk er en advarsel mod Lundgrens advokater, men også mod de tidligere medarbejdere der faktisk har hjulpet Jyske Bank med organiseret kriminalitet, som i begge to har medvirket til.
I er advokater og jeg formoder at i bare nogenlunde kender retsplejelovens regler og principper, så da i på vegne af Lundgrens advokat partnerselskab skulle hjælpe med at fremlægge klienten, Storbjerg Erhverv ApS sag mod Jyske Bank A/S
I har begge bevidst og u-hæderligt at mod-arbejde jeres klientens påstande mod Jyske Bank blev fremlagt for domstolen.
Hvis i har arbejdet efter ordre eller tvang fra nogle som Dan Terkildsen, så kan i roligt indrømme det.
 
 
 
 
________________________________
 
Da jeg i modsatte fald skriver i har været medvirkende til bedrageri, og at i har misbrugt jeres stilling i Lundgrens advokater til at undergrave retssikkerheden for jeres klient Storbjerg Erhverv ApS, som jeg er ejer af.
I har desuden været medvirkende til at kunne undergrave jeres klients økonomi, for at klienten ikke måtte have råd til at fortsætte sagen.
Mette Marie Nielsen lyt til dine samtale med mig, 14 (og 18.) december 2018. du siger som undskyldning for ikke at have svaret, du var blevet syg, og gået hjem, baggrundsstøj, hvor man kan høre andre af dine kollegaer, siger mig at du var bevidst om at du løj over for mig “klienten”.
Du sagde også at vi måtte stole på at I Lundgrens advokater dig inkl dig selv, gjorde det som jeres klient har ansat jer til.
Hvis i begge eller en af jer Mette Marie Nielsen og Emil Hald Vendelbo Winstrøm af måske partner Dan Terkildsen er blevet tvunget til ikke at hjælpe klienten, men at modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank blev fremlagt for domstolen, så indrøm det nu, og jeg vil skrive at i har arbejdet under tvang, og i har været bange for at blive fyret, hvis i varetog klientens interesser.
I er velkommen til at søge rådgivning i Justitsministeriet der må formodes at have et ønske om at loven er lige for alle, og hvis der nogle misforståelser at dette så bliver rettet.
Gense nogle af vore breve og sms her.
 
Retfærdig i Danmark findes ikke når der er store økonomiske interesser mellem stat og en af de involverede.
 
Det er den nepotisme og det kammerateri sant korruption jeg skriver om, og i Mette Marie Nielsen og 
Emil Hald Vendelbo Winstrøm, har i Lundgrens advokater lært at være en del af dette kammerateri.
 
 
 
 
Jeg skriver om jer begge 2 som her, har i noget i ønsker at jeg skal rette.
 

 

image.png

Mette Marie Nielsen. har hjulpet Jyske Bank med bedrageri mod sin klient for Lundgrens, og som i dag er ansat som advokat i Danske Bank A/S har en central rolle i medvirken til organiseret kriminalitet, ved at modarbejde fremlæggelse af klientens sag mod Jyske Bank.
14-12-2018. HØR OPTAGELSEN HER. /
14-12-2018. Bilag AH. Afskrift af samtalen.
.
Samtaler er brugt i klage over Lundgrens, for at have været klient dybt u-Loyal, vildledt og modarbejdet klienten for at skuffe i retsforhold mod Jyske Bank A/S, ved ikke at fremlægge klientens påstande og synspunkter, på trods af, at dette gøres klart i samtaler.
05-06-2020. Klagens fremlagte Bilag 87. og Bilag 91. er her blevet renset for kommentar, og fremlagt som Bilag AH. og AI.
.
18-12-2018. HØR OPTAGELSEN HER. / samtale.
18-12-2018. Bilag AI. Afskrift af samtale.

Klienten beder første gang 30-01-2018. Dan Terkildsen fra Lundgrens, om at fremlægge en sag med flere svig og falsk forhold mod Jyske Bank.
Dette gentager klienten løbende, som her den 16-02-201816-02-201804-05-201807-07-2018.

01-10-2018. får kopi af processkrift 1.
Klienten fortsætter med at oplyse og beder Lundgrens om at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank.

Det fremgår meget tydeligt i de her delte dokumenter, hvad klienten vil have fremlagt. 15-10-201810-12-2018Samtale 14-12-201816-12-2018Samtale. 18-12-2018.

18-12-2018. Mette Marie Nielsen fremlægger Afsluttende Processkrift. og sender en kopi.

Klienten skriver igen hvad klienten vil have fremlagt for domstolen. 22-12-201828-12-2018 del 128-12-2018 del 203-01-201921-01-2019 .01-03-2019 .Samtale 22-03-2019 .09-05-2019. 17-06-2019Samtale 08-07-2019 .26-07-2019 .30-07-2019 .02-08-201911-08-2019 .12-08-2019 .18-08-2019 .23-08-201927-08-2019.

Dan Terkildsen svare første gang 28-08-2019 og i en mail og skriver, vi må ikke bruge Svig ord i retten.
02-09-2019 Emil Hald Vendelbo Winstrøm fremlægge Bilag 164, med klientens påstande, uden dog at skrive dem ind i processkrift 2.

02-09-2019. Emil Hald Wendelbo fremlægger processkrift 2. uden godkendelse, og uden at dele en kopi med klienten.
Klienten der ønsker en kopi, spørger derfor 05-09-2019 Dan Terkildsen, om han må få en kopi af Processkrift 2.
Hvilket Lundgrens advokater ikke vil udleverer til klienten.

Klienten der er blevet usikker på om Lundgrens måske er korrupte, spørger derfor 20-09-2019. i mail 2.52. og 20-09-2019. i det vedhæftet brev, samt igen i mailen 20-09-2019. 04.10. Klienten spørger her direkte Lundgrens Dan Terkildsen, om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank.

Lundgrens Partner nægter at svare, og på datoen 20-09-2019. fakturere Lundgrens klienten for at have stillet spørgsmålet, se side 2 nederst.
Klienten fandt 21-09-2019. bevis for at Lundgrens har store økonomiske interesser med Jyske bank, Niels Gram-Hanssen har den 21-06-2018. givet Jyske Bank rådgivning i en handel til 600.000.000 dkk. Klienten afventer at Lundgrens svare på de 2 mails at 20-09-2019. hvilket ikke sker.

Klienten kan ikke stole på Lundgrens advokater, som derfor bliver fyret. 24-09-2019. i mail og med det vedhæftet brev, fyret for at være korrupte.

Klienten er nødsaget til 27-10-2019. selv at skrive og fremlægge sagen processuelt for retten mod Jyske Bank, og får ved samme lejlighed en kopi af processkriftet fra 02-09-2019, det ikke indeholder en eneste af klientens anbringer.

Klienten ved nu med 100% sikkerhed at Jyske Bank bestak Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank A/S. men ved ikke hvor døbt korruptionen stikker ind myndighederne, herunder finanstilsynet og advokatnævnets medlemmer.
Og skriver derfor en seriøs og veldokumenteret klage, som her er delt med bilag i LINK.

05-06-2020. Klage med 27 klageforhold.
08-09-2020 Lundgrens besvarelse og afvisning.
28-09-2020. Klager svare Lundgrens og giver Dan Terkildsen 26 opfordringer.
08-12-2021. Dan Terkildsen er udeblevet, og har ikke svare på en eneste af de 26 opfordringer.

Herefter uden hensyn til at Dan Terkildsen ikke har svaret på klagens 27 påstande, og de 26 opfordringer.
Vælger advokatnævnet 30-06-2021. I AFGØRELSEN PÅ KLAGEN 05-06-2020. ved
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, fra domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Horten Advokater. Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra tidl. Forbrugerklagenævnet, nu Lægemiddelstyrelsen. og Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. at afvise alle 27 klagepunkter.

Dermed viser advokatnævnet at nævnet er styret ved nepotisme / korruption og kammerateri  med deres afgørelse, om at klienten ikke har ret til at se og få hverken kopi af retsbøger, processkrifter, og i øvrigt ikke må bestemme noget i deres egen retssag.

Samt at Lundgrens der har haft store økonomiske interesser i Jyske Bank, på ingen måde har gjort Lundgrens inhabil.
Uanset at det er dokumenteret at Lundgrens groft har modarbejdet deres klient, har arbejdet for at undergrave klientens retssikkerhed, samt arbejdet for at undergrave klientens økonomi, hvorfor Lundgren har taget 232.000 dkk for at være korrupte og i stedet hjulpet modparten Jyske Bank.

Advokatsamfundets formand Martin Lavesen fra DLA PIPER advokater enig i. advokatnævnet at klienten ikke bestemmer noget, og ikke har ret noget, og da slet ikke at få fremlagt klientens påstande da det alene er advokaten der bestemmer, og advokaten behøver ikke at orientere eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten laver. 

Hvilket klart er at undergrave retssikkerheden for klienterne i Lundgrens, og fratage den danske befolkning retten til selvbestemmelse, samt fratage dem retten til at kunne få en retfærdig retssag. Korruptionen i Danmark starter med de mange nævnte personer, sammen har manipuleret klienten som stolede på Lundgrens. MP3. 14-12-2018. Mette Marie Nielsen siger her du må stole på os.

Mindst disse nævnte Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Karoline Stampe Eriksen og Pernille Hellesøe har for Lundgrens advokater alle været inde i sagen mod Jyske Bank, og skulle ingen af disse havde viden om at Jyske Bank bestak Lundgrens til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande i retssagen mod Jyske Bank A/S det er utænkeligt.
Derfor skriver jeg det igen.

LUNDGRENS ADVOKATER ER KORRUPTE.
Lundgrens lærer elever at være både illoyale og vildlede samt manipulerer med deres klient, samt at accepter korruption.

foto Lundgrens.

 
OG
 
image.png
Emil Hald Vendelbo Winstrøm. har hjulpet Jyske Bank med bedrageri mod sin klient for Lundgrens og i dag er ansat advokat i Rambøll A/S har en central rolle i medvirken til organiseret kriminalitet, ved at modarbejde fremlæggelse af klientens sag mod Jyske Bank.
22-03-2019. HØR OPTAGELSEN HER. /
22-03-2019. Bilag AQ. Afskrift af samtalen.
.
Samtaler er brugt i klage over Lundgrens, for at have været klient dybt u-Loyal, vildledt og modarbejdet klienten for at skuffe i retsforhold mod Jyske Bank A/S, ved ikke at fremlægge klientens påstande og synspunkter, på trods af, at dette gøres klart i samtaler.
05-06-2020. Klagens fremlagte Bilag 92. og Bilag 93. er her blevet renset for kommentar, og fremlagt som Bilag AQ. og AY.
.
08-07-2019. HØR OPTAGELSEN HER. del 1.  / samtale.
08-07-2019. HØR OPTAGELSEN HER. del 2.  / samtale.
08-07-2019. Bilag AY. Afskrift af sammenskrevet samtale.

Klienten beder første gang 30-01-2018. Dan Terkildsen fra Lundgrens, om at fremlægge en sag med flere svig og falsk forhold mod Jyske Bank.
Dette gentager klienten løbende, som her den 16-02-201816-02-201804-05-201807-07-2018.

01-10-2018. får kopi af processkrift 1.
Klienten fortsætter med at oplyse og beder Lundgrens om at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank.

Det fremgår meget tydeligt i de her delte dokumenter, hvad klienten vil have fremlagt. 15-10-201810-12-2018Samtale 14-12-201816-12-2018Samtale. 18-12-2018.

18-12-2018. Mette Marie Nielsen fremlægger Afsluttende Processkrift. og sender en kopi.

Klienten skriver igen hvad klienten vil have fremlagt for domstolen. 22-12-201828-12-2018 del 128-12-2018 del 203-01-201921-01-2019 .01-03-2019 .Samtale 22-03-2019 .09-05-2019. 17-06-2019Samtale 08-07-2019 .26-07-2019 .30-07-2019 .02-08-201911-08-2019 .12-08-2019 .18-08-2019 .23-08-201927-08-2019.

Dan Terkildsen svare første gang 28-08-2019 og i en mail og skriver, vi må ikke bruge Svig ord i retten.
02-09-2019 Emil Hald Vendelbo Winstrøm fremlægge Bilag 164, med klientens påstande, uden dog at skrive dem ind i processkrift 2.

02-09-2019. Emil Hald Wendelbo fremlægger processkrift 2. uden godkendelse, og uden at dele en kopi med klienten.
Klienten der ønsker en kopi, spørger derfor 05-09-2019 Dan Terkildsen, om han må få en kopi af Processkrift 2.
Hvilket Lundgrens advokater ikke vil udleverer til klienten.

Klienten der er blevet usikker på om Lundgrens måske er korrupte, spørger derfor 20-09-2019. i mail 2.52. og 20-09-2019. i det vedhæftet brev, samt igen i mailen 20-09-2019. 04.10. Klienten spørger her direkte Lundgrens Dan Terkildsen, om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank.

Lundgrens Partner nægter at svare, og på datoen 20-09-2019. fakturere Lundgrens klienten for at have stillet spørgsmålet, se side 2 nederst.
Klienten fandt 21-09-2019. bevis for at Lundgrens har store økonomiske interesser med Jyske bank, Niels Gram-Hanssen har den 21-06-2018. givet Jyske Bank rådgivning i en handel til 600.000.000 dkk. Klienten afventer at Lundgrens svare på de 2 mails at 20-09-2019. hvilket ikke sker.

Klienten kan ikke stole på Lundgrens advokater, som derfor bliver fyret. 24-09-2019. i mail og med det vedhæftet brev, fyret for at være korrupte.

Klienten er nødsaget til 27-10-2019. selv at skrive og fremlægge sagen processuelt for retten mod Jyske Bank, og får ved samme lejlighed en kopi af processkriftet fra 02-09-2019, det ikke indeholder en eneste af klientens anbringer.

Klienten ved nu med 100% sikkerhed at Jyske Bank bestak Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank A/S. men ved ikke hvor døbt korruptionen stikker ind myndighederne, herunder finanstilsynet og advokatnævnets medlemmer.
Og skriver derfor en seriøs og veldokumenteret klage, som her er delt med bilag i LINK.

18 vedhæftede filer
image.png
328K Vis Scan og download
image.png
327K Vis Scan og download
image.png
234K Vis Scan og download
20240224_103224.jpg
942K Vis Scan og download
20240226_174535.jpg
1556K Vis Scan og download
20240226_174539.jpg
1081K Vis Scan og download
20240224_103315.jpg
1166K Vis Scan og download
20240219_073655.jpg
1061K Vis Scan og download
,
28-02-2023. ADVARSEL MOD LUNDGRENS ADVOKATER. Beviserne for at Lundgrens advokater er korrupte og gerne tager mod bestikkelse.pdf
6722K Vis som HTML Scan og download
28-02-2023. ADVARSEL MOD LUNDGRENS ADVOKATER. Beviserne for at Lundgrens advokater er korrupte og gerne tager mod bestikkelse.docx
9592K Vis som HTML Scan og download
16-01-2019. kl. 17.28 Gmail til Lundgrens Mette Marie Nielsen, om Lundgrens er enig at kunde er udsat for svig og falsk..pdf
103K Vis som HTML Scan og download
27-11-2018. kl. 22.38 Gmail til Lundgrens, sag er svig og falsk, Jyske bank taler usandt..pdf
127K Vis som HTML Scan og download
20-09-2019. 02.52. Brev til Dan Terkildsen. Klient spørger om nogle i Lundgrens arbejder eller har arbejdet for Jyske Bank. DAN SVARE IKKE.pdf
179K Vis som HTML Scan og download
05-09-2019. Mail Til Dan Terkildsen. Klienten ønsker kopi af Proceskrift 2. Dan svare ikke på anmodning, men skriver vi skal tale sammen..pdf
213K Vis som HTML Scan og download
02-09-2019. Processkrift 2. Lundgrens Dan Terkildsen fremlægger processkrift,  uden at dele det med klienten..pdf
73K Vis som HTML Scan og download
16-01-2019. Gmail til Lundgrens Mette Marie Nielsen, om Lundgrens er enig at kunde er udsat for svig og falsk..pdf
68K Vis som HTML Scan og download
27-10-2019. Sagsøger måtte selv at lave processkrift. 3. da Lundgrens ikke har fremlage klientens påstande. og reelt har stået uden advokat..pdf
894K Vis som HTML Scan og download
05-06-2020. Bilag-233.  27 klageforhold over Lundgrens advokat partner selskab. v-Partner Dan Terkildsen. 2020-1932.docx
814K Vis som HTML Scan og download
,