30-12-2020. Bilagsliste 1. – 192. i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL og Dokumentfalsk

Bilagsliste i sagen mod Jyske Banks A/S for SVINDEL.

Her finder du alle fremlagte bilag i sagen. BS-402-2015-VIB.

 

23-12-2020. FREMLAGT. Bilagsliste 1. – 192.

Bilag 183 til 192. til processkrift 4.

Bilag 192. fra Klage Bilag 36. 28-11-2018. mail 11.57 med sagsøgers argumenter som tidliger advokat skulle fremlægge, de svarer ikke.

Bilag 191. 21-08-2019. fra Klage Bilag nr. 110. Følgebrev anmoder retten om aktindsigt.n om agt indsigt.

Bilag 190. Fra Klage Bilag 125. 28-08-2019. kl. 09.44. Domstolen Lundgrens ej fremlagt svig falsk for retten, oplyst 3 og 25 januar 2018 ændret påstande

Bilag 189. 21-08-2019. fra Klage Bilag nr. 111. mail 11.56 til Følge brev anmoder retten om aktindsigt.

Bilag 188. fra Klage Bilag. 35. 27-11-2018. mail med de af 05-11-2018. fremlagte bilag.

Bilag 187. Brev 24-06-2020. til Anders Dam og ledelsen med kopi af rettet brev 22-06-2020 og klagen

Bilag 186 . for Bilag 1. Værdi pr. 11-11-2020. -638.287,41 kr. Swap W015785. af 16-07-2008.

Bilag 185. henvis til opdateret opgørelse Bilag 108. Hjælpe Bilag pr. 30-12-2020. Påstand 1. opdateret Tabs opgørelse på swap BS .402.2015.VIB

Bilag 184. Swap rest gæld af hovedstol 4.328.000 kr. fra 16-07-2008. af et lån på 4.300.000 kr. fra 03-07-2009. viser at JB hæver renter af ca. 1.500.000 kr. der ikke skyldes.

Bilag 183. BILAGS LISTE 28 til 104. fremlagt 09-07-2019 BS 402-2015-VIB. DENNE GLEMTE LUNDGRENS AT FREMLÆGGE.

Bilag 183 til 192. til processkrift 4.

 


Bilag 69. til Bilag 173. til Processkrift 3.

Bilag 173. 30-04-2017. Brev til Anders Dam, Juridisk Diriktør, Jyske Bank.

Bilag 172. 18-08-2015. Jyske bank anmodes om kontoudtog for 5050-1354141.

Bilag 171. 10-07-2008. underskrevet garanti. er blevet rettet i matrikkel.

Bilag 170. 21-06-2018. Lundgrens rådgiver Jyske Bank i million handel.

BILAG 169. REN KOPI 27-10-2019. foreløbig Afsluttende Processkrift BS-402 2015-VIB påstår Bilag 1. Falsk