Dansk. 12-01-2022. Kære alle, Jeg anmoder hermed de danske myndigheder og Nationalbanken samt Finansministeriet om at undersøge alle anklager mod den danske bank Jyske bank, for brug af dokumentfalsk og bedrageri samt bestikkelse, som løbende er delt på banknyt.dk og finde i dem sande, anmoder jeg hermed, at den danske stat og de danske myndigheder om at stoppe med at bruge Jyske Bank som bank for Danmark.

Mail 12 november 2021. 00.56

Kære alle, Jeg anmoder hermed de danske myndigheder og Nationalbanken samt Finansministeriet om at undersøge alle anklager mod den danske bank Jyske bank, for brug af dokumentfalsk og bedrageri samt bestikkelse, som løbende er delt på banknyt.dk og finde i dem sande, anmoder jeg hermed, at den danske stat og de danske myndigheder om at stoppe med at bruge Jyske Bank som bank for Danmark.

kf@nationalbanken.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
fm@fm.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
christian.rabjerg.madsen@ft.dk
pso@nationalbanken.dk
stm@stm.dk
folketinget@ft.dk
REU@ft.dk

Med flere. Samt pressen.

Tekst i mailen.

You can read mail in English in this link here.

 

Kære alle bestyrelses medlemmer og medlemmer af repræsentantskabet i Danmarks Nationalbank, samt de oplyste ministerier nedenfor de nævnte i Nationalbanken.

Til

Christian Schultz
Michael Dithmer

Per Bank

Grete Christensen
Jakob Ellemann-Jensen ft
Christian Rabjerg Madsen ft
Professor Christian Schultz

Michael Dithmer

Johan Legarth

Og

Peter E. Storgaard

Samt til Finansministeriet deslige med Statsministeriet samt alle 179 medlemmer af Folketinget, indsat et par af jer CC. Denne her mail er til alle i folketinget, da i også er ansvarlig for at staten ikke bruger banker som har overtrådt straffelovens bestemmelser, i et eller andet omfang.

 

Eftersom nationalbanken er ansvarlig for Danmarks finanser vil jeg sikker mig at i varetage den danske stat, og ikke risikerer at handle med virksomheder, der har lavet det som jeg herunder skriver at Jyske Bank A/S mindst har udsat min virksomhed og eller mig for.

Svig. / Bedrageri.

Falsk. / Dokument falsk.

Ond tro.

Udnyttelse.

Bundefangeri.

Vildledning.

Vanhjemmel.

Overtrådt tinglysningslovens paragraf 11.

Fuldmagtsmisbrug.

Jeg har før skrevet og delt oplysninger med både Nationalbanken og Folketinget, Finanstilsynet med flere, til dato har ikke en eneste regeret, på advarsel mod Jyske Bank A/S men denne her gang anmoder jeg Nationalbanken og finans ministeriet om at drage omsorg for at sikker at statens penge ikke kan bringes i fare, ved at bruge en bank der beviseligt laver dokumentfalsk, og har lavet bundefangeri.

Da jeg opdagede at Jyske Bank A/S har udsat deres kunder Storbjerg Erhverv ApS og eller Carsten Storbjerg Skaarup for ovenstående, og har delt beviser med myndighederne så som politiet, uden at nogle har iværksat en undersøgelse af beviser og forhold, finder jeg det nødvendigt at nu direkte at advare den danske stat og statens Bank Nationalbanken.

 

Jeg har derfor anmodet, og gør det helt klart at dette er en anmeldelse der skrives til Nationalbankens administration og ledelse som ovenfor nævnt.

For at danske statsborgere skal kunne stole på at staten ikke gambler med folkets penge, ved at bruge banker der beviseligt har, eller laver dokument falsk og bedrageri samt bruger bestikkelse for at få en uberettiget vinding der bliver et afgørende formuetab for kunder i Jyske Bank, skal jeg anmode at i som er nævnt, og omtalt her i mailen, drager omsorg for at sikker jer at staten ikke laver forretninger med banker, som har lavet Dokumentfalsk Bedrageri Fuldmagtsmisbrug Mandatsvig Vanhjemmel med mere.

Hvis staten og myndighederne herunder Nationalbanken og også kommunerne vil bruge Jyske Bank A/S som sammenarbejds partner for den danske stat, skal jeg som dansk statsborger anmode om at i, staten ved Nationalbanken og Finansministeriet sikker sig at det som står skrevet om Jyske Bank A/S på www.Banknyt.dk er undersøgt og blevet efterforsket for om det er sandt eller falsk, hvis i finde at en del eller det hele er sandt skal jeg som Dansk statsborger anmode om at Staten og Nationalbanken ophører med at bruge Jyske Bank A/S koncernen.

 

Hermed skal jeg gøre det helt klart, at jeg anmoder Nationalbanken om at iværksætte en undersøgelse og efterforskning af de påstande der på hjemmesiden

www.banknyt.dk

Er fremsat mod den anden største bank i Danmark, Jyske Bank A/S og handle udfra beviser.

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup har skrevet siden 2016. Og løbende fremlagt beviser på www.banknyt.dk for alle de påstande der er fremsat mod Jyske Bank A/S koncernen og CEO Anders Christian Dam som den øverste ansvarlige ordførende formand.

Der er her tale om ganske alvorlige og strafbare forhold, som kontinuerligt er skrevet på hjemmesiden www.banknyt.dk

og mange andre steder, disse er delt også med Nationalbanken, som internt er bevidst om at her er tale om en skandale.

Ja det er en skandale, her hvor Jyske Bank A/S ved flere af deres medarbejdere har stået bag bedrageri og dokumentfalsk, hvilket er udført ved grov udnyttelse, og som Jyske Bank A/S ved ledelsen i forening har stået bag blev fortsat.

Jeg fastholder at mine beviser for alle påstande mod Jyske Bank A/S er ægte, og at Jyske Bank dermed efter lovens forstand har begået organiseret kriminalitet.

Og jeg har gentagne gange opfordret Jyske Bank A/S og deres advokater til at rejse en INJURIER SAG MOD MIG FOR BAGVASKELSE.

Altså i så fald Jyske Bank A/S ikke mener at Jyske Bank A/S koncernen har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri.

Kære alle sammen i Nationalbankens bestyrelse, denne her mail er ikke nogle opfordring, men det er en klar og tydelig anmodning til at Nationalbanken, og det sammen med Finansministeriet om at fortage en tilbundsgående undersøgelse af alle påstande, og med de beviser som er delt på www.BANKNYT.dk omkring Jyske Bank A/S og i anmodes også at undersøge hvem der er ansvarlig, for Jyske Banks bedrageri eller Bundefangeri.

 

Nu er spørgsmålet til Finansministeriet og Danmarks Nationalbank, om i på vejene af folketinget og den danske stat, tør undlade at efterforske sagen mod Jyske Bank som den fremlagt og er delt på www.banknyt.dk

Og dermed gamble med statens økonomi, og tage chancen at Jyske Bank kun vil udsætte private og virksomheder for svig, falsk samt at det er udført ved Ond Tro, og brugen af bestikkelse (returkommission.)

Jeg har i forbindelse med ligeledes konstateret der er en hel del kammerateri i div. Myndigheder og Styrelser, hvilket kun kan være for at dække over den kriminalitet, som her Jyske Bank A/S har udsat mig og min virksomhed for, da danske banker ikke må efterforskes og udsættes for strafforfølgning.

Dette kammerateri ændre ikke på det faktum at Jyske Bank A/S har lavet det svig og falsk, med mere, hvilket jeg skriver på www.banknyt.dk ligesom jeg skriver at Jyske Bank A/S har brugt bestikkelse, for at skuffe i retsforhold.

Alt dette har jeg skrevet også delt med Nationalbanken, der ikke tidligere har regeret, på nogle af de delte oplysninger.

Derfor anmoder jeg nu direkte Danmarks nationalbank om at undersøge alle påstande mod Jyske Bank A/S som er fremsat og delt på www.BANKNYT.dk

Dette handler om staten og kommunerne sammen med nationalbanken har garantier for, at Jyske Bank A/S kun vil udsætte private virksomheder og private personer for svig og falsk og udsætte private for Bundefangeri, hvis chancen byder sig.

Jeg anmoder at Nationalbanken iværksætter en undersøgelse, og sikker sig at staten ikke bruger banker som har overtrådt loven for finansielle virksomheder, eller nogle af straffelovens bestemmelser.

Uanset hvad en dom i byretten, landsretten, EU domstolen vil være ænder det ikke ved det faktum at Nationalbanken ved og er blevet fremlagt beviser for at Jyske Bank A/S har lavet adskillige overtrædelser af blandt andet straffelovens bestemmelser.

Derfor har jeg før opfordret Danmarks nationalbank til at iværksætter en undersøgelse, for hvad jeg har skrevet på www.banknyt.dk og har delt med jer, dette er hermed ændret til at jeg anmoder og beder Nationalbanken om at iværksætte en undersøgelse og efterforskning af alle påstande mod Jyske Bank A/S som er delte på banknyt.dk

Jeg betegner kammerateri, på lige fod med korruption og bestikkelse.

Det at kammerateri som her, er at dække over den kriminalitet Jyske Bank A/S har begået, at de danske myndighederne har dækker over bankers kriminalitet, ændre ikke på at det er faktum.

At Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater, altså med returkommission har Jyske Bank betalt Lundgrens advokater til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank A/S, det er også et faktum.

Jeg har siden maj måned 2016 forsøgt at komme i kontakt og dialog med Jyske Bank A/S og deres advokater samt ordførende formand CEO Anders Christian Dam.

Senest i sidste uge skrev jeg 3 gang til Ledelsen og juridisk afdeling i Jyske Bank A/S der ikke har ønsket at svare.

Hvorfor jeg ikke den vej sammen med Jyske Bank har kunne fortage en tilbundsgående undersøgelse internet, hvorfor jeg anmoder idag Nationalbanken og Finansministeriet om at efterforske sagen, for at sikker sig, statens Bank Nationalbanken ikke bruger banker som har overtrådt nogle regler eller love som er betingelserne for at få tilladelse til financialle virksomheder og eller bankdrift i Danmark.

Jeg står naturligvis til rådighed for at sammenarbejde med nationalbanken og Finansministeriet samt øvrige myndighederne i forbindelse med efterforskningen.

Og hvis jeg har taget fejl i nogle af de mange anklager mod Jyske Bank A/S skal jeg gerne beklage, men den massive tavshed er med meget stor sandsynlighed grundet at jeg har skrevet sandheden om Jyske Banks og bagmændene bag organisationen.

Deler denne her mail med pressen, der gerne må stille spørgsmål til denne her og tidligere mails, samt indeholdet af det som er delt og skrevet på siden www.banknyt.dk

Jeg indrømmer gerne at jeg alene står bag alle opslag omkring mit ønsker om at stoppe den korruption og bestikkelse samt det kammerateri der styrer landet Danmark, hvilket ikke en eneste myndighed til i dag har vist ønske om at være med til.

Husk at jeg er ordblind men derfor kan i jo godt forstå det jeg skriver.

“Jeg har 12/1-2022. kl. 08.20 rettet et par skrive og stave fejl, i den mail jeg har sendt til nationalbanken og finansministeriet, som du og også pressen har modtaget. Jeg vil dele flere mail med div. Links fra www.banknyt.dk
kmj@atp.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
lars.mathiesen@ft.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
saoek@ankl.dk
morten.messerschmidt@ft.dk

Når danske banker beviseligt laver dokumentfalsk og bedrager kunder, og så nægter at overholde lovgivningen så er det et samfunds problem.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

Carsten.Storbjerg@gmail.com

fundamentet i Jyske Bank, troværdighed, hæderlig, ærlig, loyal, loyalitet, kundeservice i Jyske Bank. / Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Jysk Bank troede aldrig at bankens bedrageri ville blive opdaget, men bankens kriminelle bande medlemmer glemte en vigtig detalje.

 

28 januar 2022.

DESVÆRRE ER ALLE NÆVNTE PASSIVE, DERFOR ER DER ER OMFATTENDE KAMPAGNE UNDERVEJS.

Warning Campaign that comes if and directed at the Jyske Bank Group, and those who have been passive, or directly involved in the criminal Danish companies that the Danish bank Jyske Bank is not stopped, including the Danish authorities and politicians and the government, the Prime Minister, The Ministry of Justice, the Ministry of Finance Danmarks Nationalbank, and those directly involved and active in Jyske Bank’s continued fraud, including Lund Elmer Sandager and Lundgren’s lawyers.

Såfremt det ikke lykkedes at få kontakt og dialog med Jyske Bank, og dem der dækker over den kriminelle danske bank Jyske Banks forbrydelser, herunder den danske stat, iværksættes en større kampagne. Denne kampagne vil omhandle Danmark som et korrupt samfund, hvor kriminalitet udført af store danske virksomheder, støttes af den danske stat og regeringen der nægter at blande sig, med henvisning til denne sag på www.banknyt.dk Dette er en generel advarsel, stol ikke på danske virksomheder, du kan ikke vide hvilken af dem som benytter sig af udnyttelse og bestikkelse. Når du advaredes imod danske banker og store danske advokat virksomhed, så er det ikke uden grund, men hvorfor du ikke kan stole på de danske virksomheder, som bevisligt direkte har lavet Dokumentfalsk, Bedrageri, Fuldmagtsmisbrug, Vanhjemmel og brugt Bestikkelse. Kampagnen rettes direkte mod Jyske Bank koncernen, og dem der har været passive, eller dirækte været medvirkende til at kriminelle danske virksomheder som den danske bank Jyske Bank ikke stoppes, herunder de danske myndigheder og politikere samt regeringen Statsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet Nationalbanken, Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater. A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank, Novo Nordisk, DSV, Vestas, Arla Foods, Coop Danmark, Jysk, Salling Group, Grundfos og andre store danske virksomheder er ikke målet for kampagnen, men jeres kunder vil måske se den, og stille spørgsmål til den bestikkelse som store danske organisationer anvender i deres jagt efter penge.

Warning Campaign that comes if and directed at the Jyske Bank Group, and those who have been passive, or directly involved in the criminal Danish companies that the Danish bank Jyske Bank is not stopped, including the Danish authorities and politicians and the government, the Prime Minister, The Ministry of Justice, the Ministry of Finance Danmarks Nationalbank, and those directly involved and active in Jyske Bank’s continued fraud, including Lund Elmer Sandager and Lundgren’s lawyers.

Jyske Bank bilen på besøg på Vesterbro. These fraudulent acts are well known to the management in the Danish bank, or have themselves witnessed Jyske Bank’s million fraud, but chose to hide it, and instead presenting false and untrue information to the court, in order to disappoint in legal matters, and all the while the authorities, and the Danish state has done what they can, to prevent an investigation of all charges against the bank, Jyske Bank, which are shared on www.banknyt.dk Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Erhvervsstyrelsen • specialist@erst.dk bankdata@bankdata.dk pborowy@jyskebank.dk mac@jyskebank.dk lbj@jyskebank.dk heidi.skovbjerg@jyskebank.dk dip@jyskebank.dk helle-hansen@jyskebank.dk avw@jyskebank.dk ahk@jyskebank.dk hoejsgaard@jyskebank.dk uridisk@jyskebank.dk lillevang@jyskebank.dk johnny.christensen@jyskebank.dk clm@jyskebank.dk beo@cbs-executive.dk ala@70151000.dk rina.asmussen@gmail.com kn@skovadvokater.dk nicolai-hansen@jyskebank.dk Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk jkh@jyskebank.dk kirkeby@jyskebank.dk Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk sw@jyskebank.dk Has also been sent to the lawyers Lund Elmer Sandager lawyers who have presented false manipulated information to the court, ie lied to the court. Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk Philip Baruch • pb@les.dk

Vil du vide mere om den kriminalitet som Jyske Banks medarbejdere kan udføre, læg vejen forbi Vesterbrogade 9. Vesterbro.