Jyske Bank Køge. Den Danske Bank JYSKE BANK taget med hånden i #kagedåsen Den Danske Bank JYSKE BANK snød kunde og bedrager kunde for millioner, koncernbestyrelsen, sørgerede / gjorde selv selv alt, for at bedrageriet imod kunden ikke blev opklaret og stoppet, ved at lægge hændring i vejen for opklaring af svindlen Dette skete på trods af bestyrelsens viden om det igangværende bedrageri / svig mod kunden i jysk bank Se mere på www.banknyt.dk Sagen imod jyske bank for bedrageri kan skubbes igang http://tyv.dk/sagen-imod-jyskebank-for-bedrageri-kan-indledes-efter-som-bestyrelsen-ikke-vil-stoppe-med-at-besvige-kunde-her-03-09-2018/ Del 1. http://banknyt.dk/opslag-20-08-2018-fb/ Del 2. http://banknyt.dk/opslag-20-08-2018-facebook-del-2/ – DEN DANSKE BANK, JYSK EBANK UNDERSØGES FOR § 279. For #bedrageri § 280. For #mandatsvig § 281. For #afpresning § 282. For #åger § 283. For #skyldnersvig Kunden er ikke i tivl, bankens ledelse ved DIRIKTØR Anders Dam bevidst og uhæderligt har valgt at fortsætte bedrageri i mod kunde, et bedrag det har forgået siden 2008 / 2009 til mindst 1 septemper 2018 Men jyske bank ønsket ikke dialog, derfor har kunde og den samlede familie skrævet til deres advokat VI ØNSKER EN DOM Med sigte på at jyske bank dømmes for bedrageri, og Jyske Banks koncern bestyrelse gøres personlig ansvarlige for det bedrageri de har kendt til, mindst siden april 2016 og i perioden nægtede at stoppe det – Svig af en vis grovere karakter er kriminaliseret i en række forbrydelser. Den mest almindelige svigsforbrydelse er bedrageri. Svig kan bestå i, at forhold forties at der siges noget urigtigt mod bedre vidende. Flere af Jyske Banks afdelinger, lige som flere personer har været sammen om dette her svig mod bankkunde Kunde tilbyder stadig at gennemgå sagen med jyske bank og deres advokater Lund Elmer Sandager På trods at kunde har taget jyske Banks advokater, og dermed jyske bank for at lyve processuelt for retten :-) Problemet i jyske bank er at bedraget er udført udspekuleret ved hjælp af flere ansatte ansatte i flere afdelinger, men det fortsatte bedraget styres fra bestyrelsen Vestergade i Silkeborg Et #bedrageri som den samlede koncern ledelse ikke tager afstand fra, og derfor støtter bestyrelsen fortsat bedrageri af lille #virksomhed #Bestyrelsen i #jyskebank #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensBorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #JohnnyChristensen #MarianneLillevang #AndersDam #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt #Nykredit #MetteEgholmNielsen Siger de ikke vil leverer skyts mod #jysk #ebank :-) #Lån #Gratis #Tilbud #Rådgivning #ATP #Pension #Pol #Police #LES #LundElmerSandager #Advokat Lån super billigt, ingen gebyr rente Subperlån, Superlån, supperlån. Billån, boliglån. Opsparing. Pension. – / Advokat advokater, strafferet ren straffe attest, øknomisk kriminalitet, kriminelt, straffeloven – Hvem kender mindst til sagen Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO jyske bank Advokat Morten Ulrik Gade jyske bank Philip Baruch jyske bank Advokat Philip Baruch Lund Elmer Sandager Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit Inkasso Birgit Bush Thuesen jyske bank – Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro – Nicolai Hansen bankrådgiver jyske bank Line Braad Winding jyske bank Casper Dam Olsen bankrådgiver jyske bank Anette Kirkeby bankrådgiver jyske bank Søren Woergaard rådgiver jyske bank CEO Anders Christian Dam – Danske bank jysk Aktie anbefalinger på jyskebank AKTIEN SÆLG #ATP

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

The Jyske Bank Group has on several occasions been offered to admit fraud against the bank’s customers, which the management refuses, while the large Danish bank Jyske Bank by the Group management, continues the serious fraud and exploitation, the case fraud allegations are presented to the court.

Den svindel mistænkte Bank Jyske Bank på Amagerbrogade, får besøg af bedraget kunde, der i Jyske Bank bilen på en anderledes morsom måde, forsøger at komme i dialog med Jyske Banks ledelse, som CEO Anders Dam. / Hvilket bank er den Billigste Danske bank. Hvilken bank skal jeg vælge. – Men pas lige på med at stole på denne store danske bank. – Jyske Bank A/S er i forvejen godt kendt for at lyve, og tilbageholde sandheden. og ikke mindst at være uærlige omkring deres rådgivning. – Har ret dårlig erfaring med Jysk Bank A/S, efter at være blivet udsat for flere års million svig, udført af Jyske Bank A/S. og når det samtidig er den samlede bestyrelse, der står bag Jyske Banks fortsatte besvigelser fortsætter, og når bankens ledelse samt den ordstyrerende formand nægter at stoppe bankens fortatte svig, er Jyske Banks redelighed altså ret svær at få øje på. – Jyske Bank er en lukket bank, en bank der ikke ønsker dialog med de kunder koncernen udsætter for svig. – 🙁 – Jyske Bank ønsker heller ikke at afvise nogle af kundens svig og falsk påstande, efter kunde kontinuerligt har bedt deres advokater gennem 43 måneder, om at fremlægge disse svig og falsk påstande for retten, påstande vi som kunde i Jyske Bank selv har måtte fremlægge for de danske domstole, for at sikker vores sag bliver fremlagt i retten. – Problemet i Jyske Bank, er den samlede bestyrelse, støtter op omkring bankens fortsatte svig mod os bankens kunder, hvilket vores svigsag mod Jyske Bank er et godt eksempel på. – Vi har anlagt sag mod Jyske Bank for først dårlig rådgivning i 2013, før vi opdager at Jyske Bank lyver og laver svig mod os. – Vores sag er i 2016 ændret til en sag om svig og falsk, sagen mod Jyske Bank, en sag vi selv har måtte fremlægge for retten, 28 oktober 2019. – Dette var efter Jyske bank købte vores advokater, og da vores advokater efter de var blevet ansat af Jyske Bank koncernen, desvære glemmer at fremlægge nogle af vores svig påstande mod Jyske Bank A/S. – Mens vores nu tidligere advokat, der fik honorar af Jyske Bank, for at give Jyske Bank million rådgivning, dirækte mod instruks ikke fremlage, nogle af kundens påstande mod Jyske Bank A/S blandt andet for svig. – Syntes Jyske Bank at står bag, at vores nu fyret advokati ikke har fremlagt vores svigsag mod Jyske Bank A/S. – Når Jyske Bank selv fortæller deres kunder, at banken overholder alle regler og love, og Jyske Bank efter ledelsens egen mening nok er Danmarks mest troværdige, og hæderlige bank, så se hvad koncernen laver af svig streger mod os kunder. – Hvis du vil sætte ræven til at vogte gæs, er Jyske Bank nok udemærket. – Spørgsmålet er om du overhovedet kan stole på nogen af de virksomheder Jyske Bank A/S koncernen ejer, da det er den samlede ledelse i Jyske Bank, der står bag bankens fortsate svig mod os bankens kunder, der siden 2016 bare har forsøgt, at få Jyske Bank A/S til at indse at bankens svig foreninger er uhæderligt og uærligt bank foretning. – 🙁 – Følg sagen mod Jyske Bank A/S der med ledelsens viden og støtte, fortsat udsætter kunde for mange års bevidst svig. – Sagen mod Jyske Bank for mange års bevidst svig, syntes at være selve fundamentet i Jyske Bank A/S koncernen. – Til orientering har vi forsøgt at komme i kontakt og dialog med koncernens advokater, og ledelse, og ikke mindst personligt med den ordstyrerende formand, og det siden maj 2016, den samlede bestyrelse afviser alle kundes forsøg på at komme i dialog, og vil kun have rettens afgørelse på om Jyske Bank laver svig mod bankens kunder, og besked om de danske love også gælder for Danmarks anden største bank Jyske Bank. – Læs mere om Jyske Bank på Banking news. . BANKNYT dk. . Følg sagen BS-402/2015-VIB. . Da Jyske Bank har fået en stjerne er det grundet gratis kaffe og chokolade i butikken. – Denne anmeldelse er for at komme i dialog med Jyske Banks koncernen ledelse, og vise at bankens fundament er rådden. – Vi ønsker bare dialog, og at Jyske Bank indrømmer at banken udsætter os for svig.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk