29-07-2022. Hvis ikke i som ansvarlige for Danmarks Nationalbank, og som her er modtager, regeret på mine henvendelser, og iværksætter en uvildig undersøgelse af mine påstande mod Jyske Banks A/S som beskrevet på www.Banknyt.dk Så er i medvirken til Jyske Banks bedrageri og orgniceret svindel.

29-07-2022. sendt klokken 10.12.  Redigeret en smule og indsat stemningsbilleder 31-07-2022. kl. 19.00. gensendes efter færdigredigering.

 

Indset indledende stemnings billeder.

 

Spørg så dig selv, hvorfor ingen af de nævnte myndigheder, advokater, Jyske bank eller nogle danske journalister, har svaret på en eneste henvendelse, i betragtning at jeg Carsten Storbjerg Skaarup kan få 2 års fængsel, hvis ikke det jeg skriver er sandt.

 

Den Danske Nationalbank og dennes bestyrelse skal bare beslutte om banken som er en stats bank, vil dække over en bank der som Jyske Bank bruger kriminelle forretningsmetoder, og offer retssikkerheden i Danmark, for at Jyske Bank kan gå fri efter omfattende strafbare lovovertrædelser.

 

Eller om Nationalbanken vil arbejde for at stoppe danske banker, der som Jyske Bank har lavet organiseret kriminalitet.

 

Danmark har et voldsomt problem med landets troværdighed, og det bliver ikke mindre, hvis Danmarks Nationalbank vælger sammen med Finanstilsynet at fortsætte med  at dække over den kriminelle Jyske Bank A/S og bankens åbenlyse forbrydelser.

Danmarks Nationalbank er selv medvirkende til at Jyske bank kan lave bedrageri og bruge bestikkelse, dokumentfalsk med mere.

Da Nationalbanken efter min mening er medvirkende til at dække over den kriminelle Jyske Bank A/S, og når Nationalbanken selv forholder sig passivt til at Jyske Bank laver mange og gentagne strafbare lovovertrædelser, så er man da medvirkende.

 

Hvis der blot er tale om en fejl om misforståelse, skal jeg på det kraftigste opfordre Nationalbanken om at iværksætte en efterforskning og undersøgelse af alle mine påstande, som er rettet mod Jyske Bank og mod Lund Elmer Sandager samt Lundgrens advokater for medvirken til Jyske banks bedrageri.

Hvis Nationalbanken stadig sammen med politikerne og Finanstilsynets, forholder sig passive.

Er det min opfattelse at Danmarks Nationalbank selv er medansvarlig til den kriminalitet som Jyske Banks A/S ved ledelsen stå bag.

 

Derfor lyt til denne her youTube video fra den 14 januar 2022, hvor jeg fortæller at dette her er problem, og Jyske Bank er velkommen til at ringe til mig så kan vi tale sammen.

 

Hvis Jyske Bank ikke har lavet hvad jeg skriver og siger, så står det jer frit for at anlægge en injurier sag mod mig, men tavshed er ikke en løsning.

 

Og jeg henviser igen til de mange mails og breve jeg gennem årene har skrevet og sendt, og selv om i sikkert alle sammen anser mig som, en dum myg, der ikke komme og ændre jeres måde at ved korruption dækker over det i ønsker at dække over, så har i begået en fejl, JEG STOPPER IKKE, det er muligt at den Danske stat er styret af korruption, men i har en enestående muligheden for at vise at jeg har taget fejl.

Nu starter jeg med at sætte selskabet der har sagen til salg, for jeg har beviser og nok indsigt, til at vide at sagen i vestre Landsret er tabt som Jyske Bank har sagt, og det uanset hvad jeg gør, og det er det mange grunde til, et af dem er at Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, som jeg betegner som medvirken og korrupt, da han mod bedreviden har frikendt Lundgrens i 27 forhold, selv om det ved hvilken som helst anden, ville være dømt store bøder, og sikkert skrappe sanktioner.

 

 

 

Hvem dækker over korruptionen og de kriminelle organisationer som Jyske Bank A/S i Danmark. Det gør Danmarks Nationalbank, Statsministeriet, regeringen ved Mette Frederiksen, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsens ansatte ved korrupte dommere, som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, desliger med Byretsdommer Søren Ejdum. Disse af domstolsstyrelsens ansatte dækker over Jyske Banks organiseret kriminalitet. Samt dækker over at Jyske Bank også har bestukket Lundgrens advokater. Og dækker over at Jyske Bank A/S har betalt Lund Elmer Sandager advokater til at fremlægge falske oplysninger over for domstolen, hvilket var for at dække over Jyske banks brug af dokumentfalsk og bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater arbejder i forvejen for Danmarks Nationalbank, som advokater for Nationalbankens whistleblowerordning, der handler om at stoppe de kriminelle banker, som Lund Elmer Sandager sandager advokater selv er medvirkende til at dække over og hjælpe med at slippe god for organiseret bedrageri. Nationalbanken er kontrolleret af politikerne på christiansborg som ligeledes her viden om Jyske Banks kriminalitet, men som vælger at dække over det, hvilke er undergravende virksomhed mod Lov og Orden. Spørg hvorfor ikke en eneste har ville forsvare deres passivitet, og hvorfor ikke en eneste tør at besvare mine mail som denne til Danmarks Nationalbank 29 juli 2022. Og spør Jyske Bank A/S CEO Anders Dam, om det der står på Jyske bank bilen er sandt eller ej. Huske dette handler kun om hvad Jyske Bank har lavet, ikke om hvad de er dømt for, Jyske Bank vil ikke blive dømt for brugen af strafbar lovovertrædelser, da Jyske Bank vil miste retten til at drive bankvirksomhed i danmark, derfor dækker den danske stat over den kriminelle Jyske Bank A/S Og hvis ikke er sandt, hvorfor svare Jyske Bank A/S så ikke, og eller anlægger en injurier sag mod Carsten Storbjerg for bagvaskelse og ærekrænkelse af Jyske Banks troværdighed. Du vil opdage at Jyske lyver, og vil bortlede din din opmærksomhed fra det jeg skriver, til forskellige retssager hvor Jyske Bank ved korruption bliver beskyttet. Hvem tør mødes og tage en debat om Jyske Bank lever op til betingelserne for at drive bankvirksomhed i Danmark.

Case of organized fraud carried out by Jyske Bank A/S

And corruption and organized crime in Denmark, which the Danish state, Denmark’s National Bank and the Danish Financial Supervisory Authority as well as the government, the Ministry of Justice and many others have covered up until today.

Can be taken over.
Contact Carsten Storbjerg Skaarup on phone +4522227713 if you are interested in taking over the company and or the case alone.

Nationalbankens bestyrelse, ved alt om at Jyske Bank er kriminelle, men alligevel vælger danmarks Nationalbank at dække over Jyske Bank`s mange og strafbare handlinger.
Og på den måde er Danmarks Nationalbank og bestyrelsen selv medvirken til Bedrageri.

Hvis ikke den Danske stats bank Nationalbanken, vil handle på information om Jyske Banks bedrageri, Jyske Banks brug af dokumentfalsk, Jyske banks misbrug af fuldmagter, Jyske Banks misbrug af den af tinglysningsretten givet adgang til at kunne foretage tinglysning.

Men hvis der noget jeg har misforstået.
Så tal da med mig siger Carsten Storbjerg fra Hornbæk.

Som jeg siger her i YouTube videoen fra 31. juli 2022.

Så vil jeg gerne sælge sagen mod Jyske Bank A/S
Når jeg tilbyder at sælge selskabet der har sagen mod Jyske Bank A/S

Og gerne overdrage sagen og selskabet til den, eller dem der har flere penge end mig, til at føre sag mod Jyske Bank A/S.
En sag der reelt handler om organiseret bedrageri og korruption i Danmark, så er det for at få mere til til at skrive min bog, om den omfattende korruption i Danmark.

Korruption hvilket den Danske regering, statsministeren i Danmark Mette Frederiksen, Statsministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, domstols stol styrelsens ansatte er medvirkende til

At Jyske Bank er dybt kriminelle, og ved Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed Hansen i 2008 / 2009 for Jyske Bank A/S begyndte et million bedrageri mod min lille virksomhed er faktum.

Jyske Banks ledelse ved CEO Anders Christian Dam som mindst siden maj 2016, personligt har medvirke til Jyske Banks bedrageri, og er den drivende part for Jyske Banks bedrageri.

Hvis Jyske Bank ikke har lavet Bedrageri, brugt dokumentfalsk, og mange flere kriminelle forhold.

Så ring da til politiet og anlæg en injurier sag mod mig for bagvaskelse, og ærekrænkelse af Jyske Bank A/S.
Her har i beviserne.

18 maj 2021. siger jeg her i videoen, Jyske Bank laver bedrageri og dokumentfalsk, og hvis de ikke er sandt så sæt jeres advokater i sving med at lave en injuriesag.
.

Og her den 19 maj 2021. Siger jeg igen Jyske Bank laver bedrageri og dokumentfalsk, sagsøge mig eller indrømme det.
.

Og her den 3 juni 2021. foreslår jeg at Anders Dam står af, og beskylder Jyske Bank for også at have bestukket Lundgrens advokater.

Samt jeg siger at Lund Elmer Sandager advokater har fremlagt falske oplysninger for retten, for at skuffe i retsforhold, og at Jyske Bank må føre en sag hvis jeg ikke siger sandheden.

Her den 24 september 2021. Pandoras æske er åben, Jyske Bank i kan fører en injurier sag hvis det ikke er rigtigt at Jyske bank laver dokumentfalsk.
.

Og her 27 September 2021. kommer jeg igen med mange anklager mod Jyske Bank og også mod Lundgrens som har taget bestikkelse, og mod dommer Kurt Rasmussen for at dække over bestikkelse.
.

Igen 19. april 2022. Anders Dam jeg forsøger at komme i kontakt.
.

Jeg har lavet denne morsomme konkurrence som 30 juni 2022. er delt. Jeg giver muligheden for at Jyske Bank kan få 20 % ekstra i præmie. Hvis Jyske Bank kan modbevise at Jyske bank er kriminelle og lyver.

.
Her den 30 juli 2022. siger jeg at jeg gerne vil sælge selskabet og sagen mod Jyske Bank A/S reelt for bedrageri.

Hvilket den Danske Stat og regeringen sammen med advokat samfundet / nævnet og sammen med domstolsstyrelsens ansatte
Og ikke mindst rigspolitichefen, Justitsministeriet og Finanstilsynet sammen med altså Danmarks Nationalbank dækker over.

.
Men se her i LINKET alle mine delte YouTube videoer, og fortæl mig hvorfor ingen regere, og jeg kan få 2 års fængsel hvis jeg lyver.
Som jeg siger jeg vil heller skrive en bog om den korruption som styrer Danmark.

Hvis Jeg har misforstået noget, eller ikke forstår loven, så tal med mig, i kan jo bare ringe på +4522227713 hvis jeg er galt på den.
Men har jeg ret, så står Danmark og den Danske Stat over for en gigantisk skandale.

Mit forslag til den Danske regering og Danmarks nationalbank er, se og få ryddet op, og hvis Jyske Bank skal have frataget deres tilladelse til at drive bankvirksomhed i Danmark, så må det være sådan.

Så er det jeres alle sammens opgave at Jyske Bank bliver sat under skærpet tilsyn, eller helt frataget tilladelsen til at drive bankvirksomhed i Danmark.

Altså med mindre i som modtager en mail med dette billede, af Danmarks Nationalbank, vil være medvirkende til den kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag, og som jeg gentagende og i mange mails, har gjort jer alle sammen opmærksom på.

Og det er mindst siden 1. maj 2019. hvor jeg indgav en klage til Finanstilsynet der ikke ville lave en undersøgelse af mine oplysninger mod Jyske Bank, for misbrug af fuldmagter og anden misbrug samt direkte strafbare lovovertrædelser.

 

Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5.

3100 Hornbæk.

Hvilket jeg da også siger her i en YouTube video fra 27 september sidste år 2022.

 

 

Hvem dækker over korruptionen og de kriminelle organisationer som Jyske Bank A/S i Danmark. Det gør Danmarks Nationalbank, Statsministeriet, regeringen ved Mette Frederiksen, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsens ansatte ved korrupte dommere, som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, desliger med Byretsdommer Søren Ejdum. Disse af domstolsstyrelsens ansatte dækker over Jyske Banks organiseret kriminalitet. Samt dækker over at Jyske Bank også har bestukket Lundgrens advokater. Og dækker over at Jyske Bank A/S har betalt Lund Elmer Sandager advokater til at fremlægge falske oplysninger over for domstolen, hvilket var for at dække over Jyske banks brug af dokumentfalsk og bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater arbejder i forvejen for Danmarks Nationalbank, som advokater for Nationalbankens whistleblowerordning, der handler om at stoppe de kriminelle banker, som Lund Elmer Sandager sandager advokater selv er medvirkende til at dække over og hjælpe med at slippe god for organiseret bedrageri. Nationalbanken er kontrolleret af politikerne på christiansborg som ligeledes her viden om Jyske Banks kriminalitet, men som vælger at dække over det, hvilke er undergravende virksomhed mod Lov og Orden. Spørg hvorfor ikke en eneste har ville forsvare deres passivitet, og hvorfor ikke en eneste tør at besvare mine mail som denne til Danmarks Nationalbank 29 juli 2022. Og spør Jyske Bank A/S CEO Anders Dam, om det der står på Jyske bank bilen er sandt eller ej. Huske dette handler kun om hvad Jyske Bank har lavet, ikke om hvad de er dømt for, Jyske Bank vil ikke blive dømt for brugen af strafbar lovovertrædelser, da Jyske Bank vil miste retten til at drive bankvirksomhed i danmark, derfor dækker den danske stat over den kriminelle Jyske Bank A/S Og hvis ikke er sandt, hvorfor svare Jyske Bank A/S så ikke, og eller anlægger en injurier sag mod Carsten Storbjerg for bagvaskelse og ærekrænkelse af Jyske Banks troværdighed. Du vil opdage at Jyske lyver, og vil bortlede din din opmærksomhed fra det jeg skriver, til forskellige retssager hvor Jyske Bank ved korruption bliver beskyttet. Hvem tør mødes og tage en debat om Jyske Bank lever op til betingelserne for at drive bankvirksomhed i Danmark.

Når Danmarks Nationalbank sammen med Justitsministeriet, Finanstilsynet, Finansministeret, regeringen, domstolsstyrelsen, rigspolitiet, politichefen københavn, anklagemyndigheden og mange flere, alle dækker over den kriminelle Jyske Bank A/S, og reelt modarbejder retfærdighed, og dermed bliver medvirkende til at danske banker som Jyske Bank A/S kan udføre og fortsætte med at lave organiseret bedrageri.

Så viser dette blot at Danmark er et land styret af korruption. “Kammerateri.

Nationalbankens siger selv internt om denne her sag, at det er en skandale.

Men når bestyrelsen i Danmarks Nationalbank hvor der er flere danske politikere, mod alt redelighed selv vælger at dækker over Jyske Bank A/S, og Nationalbankens ansatte er vidne om, at Jyske Bank A/S efter lovens forskrifter er kriminelle, og nationalbanken ligeledes er oplyst at Jyske Bank bruger bestikkelse, som da Jyske Bank A/S betalte og bestak Lundgrens advokater ved returkommission, hvilket er udført for at det korrupte Lundgrens advokatfirma skulle tabe i retsforhold, og samtidig undergrave klientens økonomi, hvilket Lundgrens stadig arbejder for, så den tidligere Lundgrens klient ikke har penge til at fører retssag mod Jyske bank, som reelt er straffesag, men som anklagemyndigheden ikke må eller vil efterforske. 

Lundgrens skulle ligeledes holde klienten, altså mig ude af sagen mod Jyske Bank A/S. hvilket opgave Lundgrens har klaret med hjælp af Lund Elmer Sandager og Jyske Bank selv.

Lundgrens der har udført flere kritiske forhold, og hvad der klart er overtrædelser af god advokatskik.
Blandt andet har Lundgrens tilbageholdt et processkrift, som Lundgrens på vegne af klienten har fremlagt i retten mod Jyske Bank A/S, dette processkrift ville Lundgrens ikke have klienten måtte se, hverken før eller efter Lundgrens fremlagde processkriftet til domstolen.

 Lundgrens advokater tilbageholdt og skjulte også et af Jyske banks processkrifter, samt skjulte de fleste retsbøger.

Det står helt klart at Lundgrens advokater af Jyske Bank A/S er blevet bestukket, for at modarbejde klientens retssikkerhed, og for at klienten ikke måtte vide hvad Lundgrens lavede.
Lundgrens advokater skjulte desuden at Lundgrens fik arbejde for Jyske Bank A/S der formodes at have betalt Lundgrens advokater i omegnen af 15-20.000.000 dkk i returkommission.
Altså bestikkelse. Hvilket du kan læse om i klagen 05-06-2020.. over Lundgrens advokater. “Du finder alle dokumenter til klagen i dette LINK.” En opførsel som advokatnævnet finder er helt i overensstemmelse med god skik, og vil ikke offentliggøre hverken klage eller afvisning. 
Her er en mindre forklaring delt 08-09-2021 LINK. og hvilket skade advokatnævnet har gjort Danmark og mod retssikkerheden, for at dække over de korrupte Lundgrens advokater. 

Her er de etiske regler som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Horten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. samt
som også Advokatnævnet’s forman MARTIN LAVESEN FRA DLA PIPER ADVOKATER ER ENIG I. 

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, og partnere i Horten advokater, Kromann Reumert advokater, og en direktør i Dansk erhverv alle sammen syntes er GOD ADVOKATSKIK, eller ihvertfald ikke er nogen overtrædelse af god advokatskik, og som advokatnævnet, og deres formand Dommer Kurt Rasmussen og deres medlemmer forstår loven og hvad der er god advokat skik.

Du kan her og i min bog læse i hvordan det korrupte advokatnævn, med formanden Højesterets Dommer Kurt Rasmussen, som Siden 1997 har været landsdommer ved Vestre Landsret i Viborg arbejder, og den sag der er anlagt mod Jyske Bank for blandt andet ved brugen af svig, falsk, ond tro løj for en kunde i Jyske Bank, for på den måde at udsætte kunden for million svindel, der skal forhandles i Viborg ret, kan naturligvis ikke vindes når danmark er styret af korruption og Jyske Bank ikke må tabe for den danske stat, da Jyske Bank i værste fald må lukke.

Men når danmark er infiltreret af korruption, både blandt danske advokatvirksomheder, men også blandt danske dommere, som ved Kurt Rasmussen der landsrets dommer ved Vestre Landsret i Viborg, der hvor sagen mod Jyske Bank skal hovedforhandles i 2023, sagen er dog ikke blevet berammet,men her i optagelsen fra den 22 juni 2022. kan du høre Jyske Banks ansatte sige, at sagen er allerede tabt i Landsretten, og at Jyske Bank tager bilen som en joke. så Jyske Bank har sikkert deres aftale på plads. 

Jeg har oplyst Nationalbanken i Danmark at jeg vil skrive en bog om korruption og kriminelle danske banker, og derfor har Nationalbanken der selv har dækket over den kriminelle Jyske Bank, igen fået mulighed for at svare på min mail, om den vil modvirke korruption eller være en del af det korrupte Danmark.
Når jeg er færdig med min bog vil jeg udlever en kopi til retten i Strasbourg.
Danmark er allerede flere gange blevet dømt ved EMD, så det vil kun være naturligt at skrive til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, og indgive en formel klage over Danmark, som ved korruption og kammerateri har krænket min menskeretighed, for at kunne rå retfærdighed ved en dansk domstol.

Nu har den danske Nationalbank der reelt selv dækker over banker der som Jyske Bank A/S laver bedrageri, og bruger dokumentfalsk samt bruger bestikkelse. Nationalbankens bestyrelse her en enestående muligheden for at rette op.
Dette kan Nationalbanken gøre ved at iværksætte en en uvildig undersøgelse og efterforskning af mine beviser mod Jyske Bank A/S for omfattende kriminalitet, og hvis der bare er tale om en mindre misforståelse, så løs det. 

Den danske nationalbank kan naturligvis ikke benytte Nationalbankens advokater Lund Elmer Sandager som står for whistleblowerordningen, da disse advokater selv har medvirket til at dække over Jyske Banks organiseret kriminalitet.

Korruption bliver defineret i Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”. 

Med korruption kan den lille i danmark naturligvis aldrig opnå retfærdighed, når banker som her Jyske Bank A/S bevisligt laver udsperkuleret og organiseret kriminalitet.

Nationalbanken og deres bestyrelse har derfor igen den 29-07-2022. og her med  den rettet udgave, med lidt stemningsbilleder fået en mulighed, for ikke selv at være medvirke til Jyske Banks bedrageri, Nationalbankens svar vil indgå i min bog om korruptionen Danmark, og hvem der reelt styre den.


Jeg sende her den 31 juli 2022. ca. klokken 19.00 en kopi af denne her mail, med tilføjelser og rettelser samt indsatte stemningsbilleder.

LINK KOPI I PDF. af denne her mail. til Lund Elmer Sandager advokater.

Der som oplyst selv medvirker til Jyske Banks bedrageri mod bankens kunder, og her med oplysning at Jyske Bank står bag omfattende og organiseret bedrageri, med kopi af div. opslag med kopi af dokumenter.

 


Tidligre fremsendte mail 29-07-2022. til Danmarks Nationalbank, før retteelse og gensendelse. TEKST DOKUMENT.

Denne her nye og rettet mail, bedes igen delt med alle, venligst drag omsorg for denne her udleveres også til alle medlemmer i folketinget, og nævnte navne, samt ministerier, som er nævnt i mailen, heraf flere politikere som direkte eller indirekte er nævnte, herunder bestyrelsen i Nationalbanken.

 

ENTEN ER DEN DANSKE REGERING, FOR AT DANMARK STYRES AF KORRUPTION, ELLER OGSÅ ER I MOD.

 

Det er det vigtigste for den danske stat, altså den lovgivende magt at i skal tage stilling til, jeg kan kun indskrive i min bog, hvordan danmark styres og hvem der står bag, jeg kan hverken stoppe korruption / kammerateri og eller den bestikkelse der reelt styrer Danmark, men jeg kan skrive om det.

 

Det har så kostet en del millioner af finde ude af det, men pyt jeg har en god historie, og det det kan i ille ændre på, så hvis dette her ikke skal blive være, så er alle der modtager mailen opfordret til at ringe Jyske Bank A/S op og spørge om Anders Dam er intersseret i at han og jeg sammen finder en løsning, for det her stopper ikke, og det har jeg sagt mange gange som her, 14 januar 2022.

 

KORRUPTION OG KAMMERATERI ER DET SAMME.

 

Lær jyskebank at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish B

 

HVIS I SOM MODTAGER DENNE HER MAIL 31 JULI 2022. ØNSKER AT GØRE OP MED DER BANKER.

DER SOM JYSKE BANK LAVER BEDRAGERI OG DOKUMENTFALSK, SAMT BRUGER BESTIKKELSE, HVILKET I ALLE SAMMEN MANGE GANGE ER OPLYST AT JYSKE BANK A/S GØR.

SÅ ER DET NU I SKAL HANDLE, JERES HANDLINGER VIL INDGÅ I MIN BOG OM KORRUPTIONEN I DANMARK.

JEG NÆVNER OGSÅ HØJESTERETS DOMMER KURT RASMUSSEN, / JENS STEEN JENSEN FRA KROMANN REUMERT ADVOKATER, / BIRGITTE FRØLUND FRA HORTEN ADVOKATER, / RIKKE SKADHAUGE SEERUP KROGSGAARD FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET OG HENRIK HYLDETOFT FRA DANSK ERHVERV SAMT MARTIN LAVESEN FRA DLA PIPER ADVOKATER SOM ER ENIG. Derfor nævner jeg advokatnævnet som medvirke til organiseret kriminalitet, uanset de ikke direkte er medvirkende, men ved at dække over at Jyske Bank reelt har købt Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægge klientens svig påstande mod Jyske Bank, er advokat rådet indirekte medvirkende til at modvirke retfærdighed og hjælpe til at Jyske Bank’s mange strafbare handlinger kan fortsætte, også i fremtiden.

 

Og hvis i som er folkevalgte, og som vedtager landets love, stadig ignorerer mig, og end ikke vil svare på noget som helst, dette vil  jeg skrive i bog, for når 179 danske politikere i perioden 1 maj 2019, har ignorerer og ved passivitet dækket over den kriminelle Jyske Bank A/S, så har danmark et stort problem med korruption.

 

Og jeg syndes i har tage en for beslutning alle sammen ved at ignorerer mig, og taget afstand til at svare mig, det er ikke længer kun Jyske Bank som har et problem men selve måden at landet styres ved korrupt dommere og Korrupte advokater.

 

Det her er en udstrakt arm til jer alle sammen, find en i danmark som tør tale med mig, og som vil indgå i en konfliktløsning mellem Jyske Bank og mig.

 

Jeg gider snart ikke forsøge at komme i dialog mere, Danmark er simpelthen et for korrupt land til at det det er muligt, dette her er en yderst alvorlig sag, ikke kun for Jyske Bank men også for Danmark som nation.

 

Denmark`s Nationalbank Langelinie Allé 47. 2100 København Ø. til Formand: Professor Christian Schultz Næstformand: Departementschef Michael Dithmer Valgt af repræsentantskabet Adm. direktør Per Bank Formand for DSR Grete Christensen Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen Folketingsmedlem Anne Paulin Professor Christian Schultz Departementschef Michael Dithmer Departementschef Johan Legarth Formand: Professor Christian Schultz Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen Folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen. SF. lisbeth.bech-nielsen@ft.dk Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl. UFG tidligere DF. kristian.thulesen.dahl@ft.dk Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen. V. Venstre. jakob.ellemann-jensen@ft.dk Folketingsmedlem Jens Joel. S. Socialdemokratiet. jens.joel@ft.dk Folketingsmedlem Sophie Løhde. V. Venstre. sophie.lohde@ft.dk Folketingsmedlem Anne Paulin. S. Socialdemokratiet. anne.paulin@ft.dk Folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen. RV. Radikale Venstre. sofie.carsten.nielsen@ft.dk Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen. V. Venstre. troels.poulsen@ft.dk Departementschef Michael Dithme.Erhvervsministeriet. dc@em.dk em@em.dk Departementschef Johan Legarth. i Justitsministeriet. jm@jm.dk Adm. direktør Jens Bjørn Andersen. CEO Connie Astrup-Larsen Adm. direktør Per Bank Formand for DSR Grete Christensen Adm. direktør Asger Enggaard Adm. direktør Kathrine Forsberg CEO Kristian Hundebøll Formand Claus Jensen Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip Formand Lizette Risgaard Professor Philipp Schröder Professor Christian Schultz Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen Adm. direktør Christian Woller CEO Gitte Pugholm Aabo  

 

Og hvis der er en eneste af jer som modtager denne her mail, der tør påstå at jeg lyver om Jyske Banks forretningsmetoder, eller i vil fortsætte med at dække over den kriminalitet, i er fremlagt at Jyske Bank står bag, så vil jeg tillade mig at lade det indgå i min bog om korruption og magtmisbrug for at dække over danske organisationer, som står bar strafbare forbrydelser mod den lille mand.

 

Jeg vil også opfordre jer alle sammen til at tage kontakt til Jyske Bank A/S, og at i opfordre Jyske Banks ordførende formand Anders Christian Dam til at anlægge en injurier sag mod mig Carsten Storbjerg Skaarup for bagvaskelse af Jyske Bank, hvis Jyske Bank ikke står bag nogle af de forbrydelser som jeg har til jer at Jyske Bank står bag.

Og nej jeg kan som jeg siger i denne her seneste video aldrig vinde mod korruption, så det her er en vink mere med en vognstang, at de danske myndigheder skal tage en alvorlig samtale med CEO Anders Christian Dam, som er ansvarlig og medskyldig i organiseret kriminalitet.

 

Denmark`s Nationalbank Langelinie Allé 47. 2100 København Ø. til Formand: Professor Christian Schultz Næstformand: Departementschef Michael Dithmer Valgt af repræsentantskabet Adm. direktør Per Bank Formand for DSR Grete Christensen Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen Folketingsmedlem Anne Paulin Professor Christian Schultz Departementschef Michael Dithmer Departementschef Johan Legarth Formand: Professor Christian Schultz Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen Folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen. SF. lisbeth.bech-nielsen@ft.dk Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl. UFG tidligere DF. kristian.thulesen.dahl@ft.dk Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen. V. Venstre. jakob.ellemann-jensen@ft.dk Folketingsmedlem Jens Joel. S. Socialdemokratiet. jens.joel@ft.dk Folketingsmedlem Sophie Løhde. V. Venstre. sophie.lohde@ft.dk Folketingsmedlem Anne Paulin. S. Socialdemokratiet. anne.paulin@ft.dk Folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen. RV. Radikale Venstre. sofie.carsten.nielsen@ft.dk Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen. V. Venstre. troels.poulsen@ft.dk Departementschef Michael Dithme.Erhvervsministeriet. dc@em.dk em@em.dk Departementschef Johan Legarth. i Justitsministeriet. jm@jm.dk Adm. direktør Jens Bjørn Andersen. CEO Connie Astrup-Larsen Adm. direktør Per Bank Formand for DSR Grete Christensen Adm. direktør Asger Enggaard Adm. direktør Kathrine Forsberg CEO Kristian Hundebøll Formand Claus Jensen Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip Formand Lizette Risgaard Professor Philipp Schröder Professor Christian Schultz Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen Adm. direktør Christian Woller CEO Gitte Pugholm Aabo  

 

Denne mail er 31-07-2022. sendt til.

Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>,
kf@nationalbanken.dk,
nationalbanken@nationalbanken.dk,
anne.paulin@ft.dk,
jakob.ellemann-jensen@ft.dk,
pso@nationalbanken.dk,
lisbeth.bech-nielsen@ft.dk,
kristian.thulesen.dahl@ft.dk,
jens.joel@ft.dk,
sophie.lohde@ft.dk,
sofie.carsten.nielsen@ft.dk,
troels.poulsen@ft.dk,
Justitsministeriet <jm@jm.dk>,
em@em.dk,
dc@em.dk,
Philip Baruch <pb@les.dk>,
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>,
“<NSJ@politi.dk>” <nsj@politi.dk>,
fm@fm.dk,
finanstilsynet@ftnet.dk,
Statsministeriet <stm@stm.dk>,
folketinget@ft.dk,
REU@ft.dk,
Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>,
postkasse@advokatsamfundet.dk,
Postkasse – Klagesagsafdelingen klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk,
saoek@ankl.dk,
SAK@ankl.dk,
kmj@atp.dk,
pernille.vermund@ft.dk,
christian.rabjerg.madsen@ft.dk,
mette.abildgaard@ft.dk,
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk,
simon.ammitzboll@ft.dk,
kirsten.normann.andersen@ft.dk,
ida.auken@ft.dk,
liselott.blixt@ft.dk,
morten.messerschmidt@ft.dk,
mads.lebech@apmollerfonde.dk,
media@lego.com,
bankdata@bankdata.dk,
info@loomis.com,
Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>,
martin.nielsen@jyskebank.dk,
direktion@jyskebank.dk,
juridisk@jyskebank.dk

 

CC.

benny-pedersen@jyskebank.dk,
birger-nielsen@jyskebank.dk,
bac@jyskebank.dk,
ctm@jyskerealkredit.dk,
gadeberg@jyskebank.dk,
eqh@jyskebank.dk,
erling.kristensen@jyskebank.dk,
fbk@jyskebank.dk,
hbm@jyskebank.dk,
jes.rosendal@jyskebank.dk,
naur@jyskefinans.dk,
noerbo@jyskebank.dk,
lm@jyskebank.dk,
sandberg@jyskebank.dk,
prp@jyskebank.dk,
rune@jyskebank.dk,
sej@jyskebank.dk,
hoejsgaard@jyskebank.dk,
ahk@jyskebank.dk,
bpa@jyskebank.dk,
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk,
mac@jyskebank.dk,
pborowy@jyskebank.dk,
helle-hansen@jyskebank.dk,
dip@jyskebank.dk,
avw@jyskebank.dk,
redaktion@borsen.dk,
Arbejderen Redaktion <redaktion@arbejderen.dk>,
ssl@dr.dk,
tv2@tv2.dk,
1234@tv2.dk,
BT-1929 1929 <1929@bt.dk>,
EB 1224 <1224@eb.dk>,
redaktion@midtjyllandsavis.dk,
redaktionen@altinget.dk,
redaktion@tv2lorry.dk,
rune@information.dk,
sebastian.dyg.eriksen@jyskebank.dk,
frederiksberg@jyskebank.dk,
Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>,
nicolai-hansen@jyskebank.dk

 

.Jyske Bank bilen ved Jyske Bank Vesterbrogade 9. bemærk pil til tekster, Jyske Bank udsætter kunde for groft bedrageri. Jyske Bank tør ikke sige noget.

Denmark has a major problem with legal certainty, as employees of the National Courts Administration knowingly and dishonestly, and by camaraderie, cover up economic crime, including corruption, which some of the largest Danish companies, including Jyske Bank A/S, are behind.

The new Jyske Bank car has clear questions for Jyske Bank here.

 

NU spørger jeg IGEN den den samlede danske regering, og altså den Danske Stat.

Tager statsministeriet også dette her som en JOKE.

 

Og er det kun internt i Nationalbanken de ansatte siger.

DET ER EN SKANDALE.

Og jo jeg får også oplysninger herfra, der er flere der siger det her er galt, dette her kan også ende galt for Jyske Bank`s overlevelse i Danmark.

Kan den danske Nationalbank og staten forsat tillade at Finanstilsynet ser gemmen med fingrene at Jyske bank ikke lever op til at reglerne for at have en tilladelse, til at drive bankvirksomhed.

 

Denmark`s Nationalbank Langelinie Allé 47. 2100 København Ø. til Formand: Professor Christian Schultz Næstformand: Departementschef Michael Dithmer Valgt af repræsentantskabet Adm. direktør Per Bank Formand for DSR Grete Christensen Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen Folketingsmedlem Anne Paulin Professor Christian Schultz Departementschef Michael Dithmer Departementschef Johan Legarth Formand: Professor Christian Schultz Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen Folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen. SF. lisbeth.bech-nielsen@ft.dk Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl. UFG tidligere DF. kristian.thulesen.dahl@ft.dk Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen. V. Venstre. jakob.ellemann-jensen@ft.dk Folketingsmedlem Jens Joel. S. Socialdemokratiet. jens.joel@ft.dk Folketingsmedlem Sophie Løhde. V. Venstre. sophie.lohde@ft.dk Folketingsmedlem Anne Paulin. S. Socialdemokratiet. anne.paulin@ft.dk Folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen. RV. Radikale Venstre. sofie.carsten.nielsen@ft.dk Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen. V. Venstre. troels.poulsen@ft.dk Departementschef Michael Dithme.Erhvervsministeriet. dc@em.dk em@em.dk Departementschef Johan Legarth. i Justitsministeriet. jm@jm.dk Adm. direktør Jens Bjørn Andersen. CEO Connie Astrup-Larsen Adm. direktør Per Bank Formand for DSR Grete Christensen Adm. direktør Asger Enggaard Adm. direktør Kathrine Forsberg CEO Kristian Hundebøll Formand Claus Jensen Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip Formand Lizette Risgaard Professor Philipp Schröder Professor Christian Schultz Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen Adm. direktør Christian Woller CEO Gitte Pugholm Aabo  

Og alle stiller samme spørgsmål, hvorfor laver Jyske Bank ikke en aftale om at det her skal stoppe, Anders Dam ved at han bare skal ringe så tager det 5 minutter, så kan vi sammen rydde op.

 

Hvem dækker over korruptionen og de kriminelle organisationer som Jyske Bank A/S i Danmark. Det gør Danmarks Nationalbank, Statsministeriet, regeringen ved Mette Frederiksen, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsens ansatte ved korrupte dommere, som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, desliger med Byretsdommer Søren Ejdum. Disse af domstolsstyrelsens ansatte dækker over Jyske Banks organiseret kriminalitet. Samt dækker over at Jyske Bank også har bestukket Lundgrens advokater. Og dækker over at Jyske Bank A/S har betalt Lund Elmer Sandager advokater til at fremlægge falske oplysninger over for domstolen, hvilket var for at dække over Jyske banks brug af dokumentfalsk og bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater arbejder i forvejen for Danmarks Nationalbank, som advokater for Nationalbankens whistleblowerordning, der handler om at stoppe de kriminelle banker, som Lund Elmer Sandager sandager advokater selv er medvirkende til at dække over og hjælpe med at slippe god for organiseret bedrageri. Nationalbanken er kontrolleret af politikerne på christiansborg som ligeledes her viden om Jyske Banks kriminalitet, men som vælger at dække over det, hvilke er undergravende virksomhed mod Lov og Orden. Spørg hvorfor ikke en eneste har ville forsvare deres passivitet, og hvorfor ikke en eneste tør at besvare mine mail som denne til Danmarks Nationalbank 29 juli 2022. Og spør Jyske Bank A/S CEO Anders Dam, om det der står på Jyske bank bilen er sandt eller ej. Huske dette handler kun om hvad Jyske Bank har lavet, ikke om hvad de er dømt for, Jyske Bank vil ikke blive dømt for brugen af strafbar lovovertrædelser, da Jyske Bank vil miste retten til at drive bankvirksomhed i danmark, derfor dækker den danske stat over den kriminelle Jyske Bank A/S Og hvis ikke er sandt, hvorfor svare Jyske Bank A/S så ikke, og eller anlægger en injurier sag mod Carsten Storbjerg for bagvaskelse og ærekrænkelse af Jyske Banks troværdighed. Du vil opdage at Jyske lyver, og vil bortlede din din opmærksomhed fra det jeg skriver, til forskellige retssager hvor Jyske Bank ved korruption bliver beskyttet. Hvem tør mødes og tage en debat om Jyske Bank lever op til betingelserne for at drive bankvirksomhed i Danmark.

 

Jeg kan ikke vinde noget sted over korruption, det ved jeg god, derfor er retssagen også bare et cirkus, det som er vigtigt er min bog min reklame for hvordan danmark styres ved korruption. 

Det her var jeg helst foruden, hvilket Jyske Bank er ligeglade med, så det stopper ikke, og selve sagen den er jeg personlig ligeglad med nu, da da jeg har materiale nok til min bog. 

Spørgsmålet er i alle sammen ligeglade, og vil tillade at Jyske Bank driver en uredelig og u-hæderlige bank, der ikke lever op til betingelserne for at have et tilladelse til at drive bank i danmark.

Hvis der er nogle af jer der vil købe selskabet med sagen mod Jyske Bank, altså selskabet, så kan jeg bruge min tid på at skrive hvad jeg ved om de korrupte advokater osv. 

Jyske Bank kan selv byde ind. de kan jo også bar tale med mig så er jeg villig til at stoppe mine angreb. 

Jeg kan ikke selv lave en aftale og løse dette her med Jyske Bank.

Og Jyske Bank kan ikke stoppe mig, men det her skal LØSES, så hvem vil tale med mig.  +4522227713 og finde en løsning.

 

Hvem dækker over korruptionen og de kriminelle organisationer som Jyske Bank A/S i Danmark. Det gør Danmarks Nationalbank, Statsministeriet, regeringen ved Mette Frederiksen, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsens ansatte ved korrupte dommere, som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, desliger med Byretsdommer Søren Ejdum. Disse af domstolsstyrelsens ansatte dækker over Jyske Banks organiseret kriminalitet. Samt dækker over at Jyske Bank også har bestukket Lundgrens advokater. Og dækker over at Jyske Bank A/S har betalt Lund Elmer Sandager advokater til at fremlægge falske oplysninger over for domstolen, hvilket var for at dække over Jyske banks brug af dokumentfalsk og bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater arbejder i forvejen for Danmarks Nationalbank, som advokater for Nationalbankens whistleblowerordning, der handler om at stoppe de kriminelle banker, som Lund Elmer Sandager sandager advokater selv er medvirkende til at dække over og hjælpe med at slippe god for organiseret bedrageri. Nationalbanken er kontrolleret af politikerne på christiansborg som ligeledes her viden om Jyske Banks kriminalitet, men som vælger at dække over det, hvilke er undergravende virksomhed mod Lov og Orden. Spørg hvorfor ikke en eneste har ville forsvare deres passivitet, og hvorfor ikke en eneste tør at besvare mine mail som denne til Danmarks Nationalbank 29 juli 2022. Og spør Jyske Bank A/S CEO Anders Dam, om det der står på Jyske bank bilen er sandt eller ej. Huske dette handler kun om hvad Jyske Bank har lavet, ikke om hvad de er dømt for, Jyske Bank vil ikke blive dømt for brugen af strafbar lovovertrædelser, da Jyske Bank vil miste retten til at drive bankvirksomhed i danmark, derfor dækker den danske stat over den kriminelle Jyske Bank A/S Og hvis ikke er sandt, hvorfor svare Jyske Bank A/S så ikke, og eller anlægger en injurier sag mod Carsten Storbjerg for bagvaskelse og ærekrænkelse af Jyske Banks troværdighed. Du vil opdage at Jyske lyver, og vil bortlede din din opmærksomhed fra det jeg skriver, til forskellige retssager hvor Jyske Bank ved korruption bliver beskyttet. Hvem tør mødes og tage en debat om Jyske Bank lever op til betingelserne for at drive bankvirksomhed i Danmark.

29-07-2022.

Denmark`s Nationalbank
Langelinie Allé 47.
2100 København Ø.

til

Formand: Professor Christian Schultz
Næstformand: Departementschef Michael Dithmer
Valgt af repræsentantskabet
Adm. direktør Per Bank
Formand for DSR Grete Christensen
Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen
Folketingsmedlem Anne Paulin
Professor Christian Schultz

Departementschef Michael Dithmer
Departementschef Johan Legarth

Formand: Professor Christian Schultz
Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen

Folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen. SF. lisbeth.bech-nielsen@ft.dk
Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl. UFG tidligere DF. kristian.thulesen.dahl@ft.dk
Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen. V. Venstre. jakob.ellemann-jensen@ft.dk
Folketingsmedlem Jens Joel. S. Socialdemokratiet. jens.joel@ft.dk
Folketingsmedlem Sophie Løhde. V. Venstre. sophie.lohde@ft.dk

Folketingsmedlem Anne Paulin. S. Socialdemokratiet. anne.paulin@ft.dk

Folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen. RV. Radikale Venstre. sofie.carsten.nielsen@ft.dk

Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen. V. Venstre. troels.poulsen@ft.dk
Departementschef Michael Dithme. Erhvervsministeriet. dc@em.dk em@em.dk
Departementschef Johan Legarth. i Justitsministeriet. jm@jm.dk

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen.

CEO Connie Astrup-Larsen

Adm. direktør Per Bank
Formand for DSR Grete Christensen
Adm. direktør Asger Enggaard

Adm. direktør Kathrine Forsberg
CEO Kristian Hundebøll
Formand Claus Jensen

Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip
Formand Lizette Risgaard
Professor Philipp Schröder
Professor Christian Schultz
Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
Adm. direktør Christian Woller
CEO Gitte Pugholm Aabo

 

Se de vedhæftede PDF filer, fra www.banknyt.dk og sig om jeg har taget fejl, der er bilag med.

Hvis Jyske Bank har lavet bare en bryg del af det jeg siger og skriver, og deler beviser for, så er det jeres pligt at underrette politiet, og bede dem undersøge Jyske bank.

Jeg ved jeg ved jeg har ret, og Jyske Bank har store problemer med at forstå loven og overholde den. 

Og så skal jeg venligst igen bede je besvarede mails jeg har sendt  

Vil i være medvirkende eller vil i modvirke at der er kriminelle banker i danmark, eller vil i fortsat dække over dem.  

Mail bedes delt med alle modtager, venligst drage omsorg for denne her udleveres også til folketinget og nævnte navne i mail, heraf flere politikere.

Hvis i der modtager denne her mail fortsat vil ignorere mine oplysninger, og lukke jeres øjne, øre og  om Jyske Bank kriminelle forhold, så vil i ved navn og stilling samt referencer blive medtaget i min kommende bog, om organiseret kriminalitet i Danmark udført af Jyske Bank A/S 

Samt indgår i den del om korruption hvilket kammerateri er. 

I kan takke jer selv for mine mange henvendelser, i kan jo takle med med og vælge at se mine beviser for det bedrageri Jyske Banks står bag.

Men se også den PDF der viser dokumentation for at Jyske Bank A/S har lavet vanhjemmel, og overtrådt tinglysningslovens § 11. hvor Jyske Bank uden fuldmagt mod instruks har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, hvor Jyske Bank har udslettet mit personlige og private pantebrev.

Dette er et fysisk pantebrev som Jyske Bank ved retsmisbrug nægter at udlever, mod en ren modtagelses kvittering.

Jeg er derfor også nødsaget til at stævne Jyske Bank for at få udleveret mit pantebrev. 

Jeg har forsøgt at komme i dialog med Jyske Bank CEO Anders Christian Dam, men han ved at den danske stat dækker over Jyske banks ugerninger, så det her udvikler sig til en regulær krig, jeg holder ikke mund så er det sagt.  

Jeg er stadig åben for dialog, men det kræver at Jyske Bank vil tale med mig.

I de delte dokumenter kan i se udviklingen, og det ligner en skandale for retssikkerheden der ikke findes. 

 

Hvis ikke i som ansvarlige for Danmarks Nationalbank, og som her er modtager, reageret på mine henvendelser, og iværksætter en uvildig undersøgelse af mine påstande mod Jyske Banks A/S som beskrevet på www.Banknyt.dk

Så er i efter min vurdering medvirken til Jyske Banks bedrageri og organiseret svindel, og vil indgå i min bog.

Efter flere års efterforskning, kan det endelig slås fast, og dokumenteres at danmark er ledet og styret af korruption, det som i daglig tale kaldes for kammerateri, en styreformen der er undergravende virksomhed, og samtidig medvirker lov og ret.

Jeg vil gerne gøre det klart jeg vi som udgangspunkt bruge ord som korruption og korrupte, frem for at skrive kammerateri og vennetjenester, da det er et og samme.

 

Indledning.
Min historie der tager udgangspunkt i mine egne personlige oplevelser, som det at at blive udsat for forbrydelser af virksomheder der sammenarbejder med de dansk politikere samt staten, jeg vil i min bog skrive hvem og hvilken myndigheder i Danmark som dækker over den organiseret kriminalitet som jeg har vandtætte beviser for.

Beviser som jeg har fremlagt politiet at Jyske Bank A/S ved flere medarbejdere har stået bag bedrageri, altså ved organiseret kriminalitet der er udført systematisk og ved ond tro er udført i forening, hvor jeg vil nævne alle medarbejder der for Jyske Bank direkte sammen har udsat mig og min virksomhed for bedrageri.

 

Jeg vil her gennemgå de danske myndigheder der er, eller har været medvirken til Jyske Banks strafbare forbrydelser, ved at dække over dem.

Jeg gennemgår en myndighed af gangen, og vil komme ind på bestyrelserne og disses medlemmer og kryds kontakter til den kriminelle virksomhed Jyske Bank A/S som min historie handler om.

 

Når jeg fortælle om de danske myndigheder der  reelt er medvirkende til Jyske Banks Strafbare forbrydelser, som ved passivitet har dækket over Jyske Banks bedrageri, mandatsvig, dokumentfalsk og meget mere, når man som forening dækker over forbrydelser, for at forbryderen skal slippe fri, så er man selv medvirkende, det er derfor jeg skriver at det er korruption hvorfor den danske stat reelt er korrupt og selv er medvirkende til bedrageri, her jeg mener her Jyske Banks bedrageri.

Min historie er skrevet ud fra virkelige hændelser, og alle personer som bliver omtalt er virkelige, jeg vil nævne deres navn, stilling og referencer med links undervejs i min fortælling.

Ligeledes vil jeg i min bog indsætte kopier af nogle de bilag der understøtter mine anklager, bogen vil i elektronisk form have links til omtalt dokumentation.

Min fortælling er om korruptionen i danmark, og de korrupte dommere domstolsstyrelsen eller deres ansatte, korruption i store advokatvirksomheder eller deres ansatte advokater, korruption i det danske Advokatnævn, korruption i rigspolitiet og ledelsen, korruption blandt danske politikere altså i folketinget, korruption i finanstilsynet, korruption i den danske nationalbank, korruption i statsministeriet, korruption i justitsministeriet.

 

Når vi laver person sammenfald, og sætter tråde mellem de 258 som reelt sidder på magten i danmark og de ca. 5.000 personer under dem, så har vi med det absolutte magt centrum at gøre, de beslutter hvem der ikke skal overholde loven, og beslutter altså hvem der må lave bedrageri, og hvilke offer der ikke må få retfærdighed.

Når myndigheder som Finanstilsynet, sammen med de danske politikere og danmarks nationalbank, har vedtaget at Jyske Bank gerne må lave bedrageri, og at national banken for enhver pris vil dække over Jyske Banks forbrydelser, så er grundlaget på et korrupt land skabt.

Hvis ikke medlemmerne i nationalbanken, som nedenfor er nævnt, gør noget ved Jyske Banks brug af strafbare forbrydelser, og stopper bankens kriminelle løbebane, så er i alle medvirkende til Jyske Banks bedrageri, og i vil alle blive nævnt i min bog som medvirken til organiseret kriminalitet i danmark.

Selv om jeg ejer den virksomhed der føre sag mod Jyske bank reelt for bedrageri, og beviserne for bedrageri, dokumentfalsk, vildledning, udnyttelse, forvildelse, ond tro, og også bestikkelse er klare, så vil den danske stat ikke tillade at Jyske Bank taber, også derfor valgte dommeren Søren Ejendom i byretten, ganske snedigt at manipulere med vidneforklaringer, og lavede selv tilføjelse, fjernede forklaringer som understøttede sagsøger, Dommeren Søren Ejendom valgte at se bort fra, at der sker afbrydelse af forældelsesfristen ved brugen af svig, falsk, ond tro samt forvildelse.

 

Det og så at Højesteretsdommer Kurt Rasmussen med flere vedtager, at der er ikke en overtrædelse af god advokatskik, når en advokat tilbageholder egne og også modpartens processkrifter, og ikke vil udlevere disse til klienten, Advokat nævnet vurderer at det kommer ikke klienten ved, og at klienten må stole på advokaten, at samme advokatvirksomhed i øvrigt var blevet bestukket af modparten til ikke at fremlægge klientens påstande, det mener advokat nævnet heller ikke kom klienten ved.

Så når man som dansker kæmper mod en kriminel bank, der som jyske Bank har modtaget statsstøtte, og som både politikerne og finanstilsynet samt nationalbankens bestyrelse ved, hvilket er en sag de i National banken selv omtaler som en skandale, men på trods heraf har Nationalbanken altså valgt at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Derfor har ingen fra Nationalbanken ville svare på mine henvendelser.

Dette får mig til at tænke på hvad en fra bagmandspolitiet sagde, og det for flere år siden, hvis politiet ikke vil efterforske, det bedrageri som jeg har fremlagt beviser for at Jyske Bank står bag, så er det politisk.

Og den sag jeg skriver om kan selv om Jyske Bank A/S beviseligt har lavet, dokumentfalsk,
Jeg har fået hjælp, og er blevet bekræftet, at jeg har taget Jyske Bank for bedrageri.

Når medlemmer i en dansk kriminel virksomhed, som her Jyske Bank har indflydelse på politikerne, og politikerne så selv vælger at dækker over den kriminalitet som de er vidne om Jyske Bank A/S står bag så er  i også medvirkende. Men i beskytter jer selv.

Finanstilsynet og Folketinget.
Jeg skrev første gang 1 maj 2019. til Finanstilsynet Folketinget og Regeringen samt direkte til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen,

Disse er reelt medvirkende til Jyske Banks bedrager, hvis ingen af dem vil handel.
Nationalbankens bestyrelse.

Men i må have en god weekend, jeg skal skifte reklamer på bilerne der skal til havnen og stå i morgen og husk alle sammen JEG ØNSKER IKKE DET HER. 

Og hvem styres de her videoer er en joke, i ved de er der, og ingen vil sige noget til dem.Det er ret grove anklager, og mine beviser behøver vi ikke at tale om.

 

Jeg har tilbudt Anders Christian Dam Jyske Bank at fjerne alt, hvis Jyske Bank ønsker det, men vil ikke svare.

Hvad skal jeg gøre for at råbe Jyske Bank op, og finde en løsning på vores stridigheder myggen mod elefanten.

Se nogle af de over 100 videoer jeg foreløbig har delt.

2.05

[Meddelelsen er forkortet]  Se hele meddelelsen

21 vedhæftede filer

 

Forsmag på YouTube-video Pandoras æske er lukket op Danmark står overfor en skandale af uset omfang er fremlagt myndighederne

Forsmag på YouTube-video kunde beskylder Jyske Bank for brugen af dokumentet falsk og bedrageri, Jyske Bank i har et problem

Forsmag på YouTube-video Hej Anders Dam jeg beskylder Jyske Bank koncernen for at bruge dokumentetfalsk og lave bedrageri

Forsmag på YouTube-video Jyske Bank pandoras æske er lukket op, Danmark står overfor en skandale og er fremlagt myndighederne

Forsmag på YouTube-video Mit navn er Carsten Storbjerg og jeg har et godt tilbud til dig Anders Christian Dam Jyske Bank gåaf

Forsmag på YouTube-video Anders Dam aflevere nu mit pantebrev, eller vil du hellere se Jyske Bank bilerne foran vinduerne.

Forsmag på YouTube-video Job offers / ghostwriter. Vil du skrive min historie om den kriminelle danske bank, Jyske Bank A/S

Forsmag på YouTube-video Er du aktionær i Jyske Bank så sælg dine aktier, medmindre du vil støtte en kriminel organisation

Forsmag på YouTube-video Hvorfor laver Jyske Bank A/S dokumentetfalsk og bedrageri, Jyske Bank bilen på Vesterbrogade 9.

Forsmag på YouTube-video 4/4. When Jyske Bank deceives and Lund Elmer Sandager, Lundgren’s help, strong forces against you.

Forsmag på YouTube-video Kunde tilbyder Jyske Bank at holde Anders Christian Dam i hånden og følge med ind på politistationen

Forsmag på YouTube-video Påsætning af klistermærker på Jyske Bank bilen. Jyske Bank Boxen reklamer for korruption i Danmark.

Forsmag på YouTube-video Påsætning af klistermærker på Jyske Bank bilen. Jyske Bank Boxen reklamer for Jyske Banks bedrageri.

Mange hilsner mig som i alle sammen bør tage alvorlig, og ikke skal ignorer ved at stikket jeres hoved i jorden.

Med venlig hilsen.

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk.

+4522227713

carsten.storbjerg@gmail.com