04-09-2018. Trustpilot Jyske Bank. At en Bank som Jyske Bank lyver, at kunde har lån der ikke findes, for ved SVIG at hæve millioner i renter med Koncernledelsens viden og accept

Trustpilot anmeldelse af Jyske Bank 04-09-2018.

1 stjerne: Dårlig

Anmeldelse fjernet

At en Bank som Jyske Bank lyver, at kunde har lån der ikke findes, for ved SVIG at hæve millioner i renter med Koncernledelsens viden og accept

Det er sku alligevel lidt utroligt at en bank som Jyske bank
bliver ved med at udsætter kunder for Bedrageri / Svig

Selv om vi håbede at jyske bank kunne komme med en fornuftig løsning
som indrømmelser jo kan være en del af, er det ikke lykkes,
Og må nok se i øjnene at sagen imod Jyske bank for svindel skal fremlægges for domstolen

INGEN KAN VIL ELLER TØR SVARER
Hverken Ceo Ander Dam, eller de øvrige medlemmer af bandens bestyrelse.

Heller ikke deres advokater som er taget i at lyve for retten, procesiolt
Ikke engang juridisk afdeling i jyske bank TØR indlede en dialog

En flok krystere der ikke vil indrømme eller undskylde bedrageri

VI VIL IKKE FINDE OS I DET SVIG,
SOM JYSKE BANK JO LEVER GODT AF.

DERFOR MÅ VORES ADVOKAT GERNE LAVE PROCESSKRIFTET, HVIS JYSKE BANK STADIG IKKE ØNSKER ELLER FINDER EN LØSNING UDEN FOR RETTEN

For det er uholdbart at blive bedraget af en stor bank,
selv om banken er helt ligeglad hvad vi skriver
så skriver vi for ikke at bryde sammen. 🙂

OG SÅ MÅ SAGEN GERNE KOMMER FOR EN DOMMER
Der kan bede Ceo Anders Dam forklare

Hvorfor jyske bank ikke vil lade være med at hæve renter af lån der ikke findes.


Bare kort om 1 forhold.

Jyske banks medarbejder (flere) lyver over for kunde som ligger syg efter en hjerneblødning.

At Jyske Bank kan være sig selv bekendt er ufatteligt
at bilde en syg kunde ind, at de har optaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, og efterfølgende omlagt dette.

at dette lån så er aftalt rentebyttet med jyske bank, med en såkaldt renteswap, hvilket der også er fiflet med datoen på.

Kunden her bliver sikkert imod jyske banks forventninger rask,
og opdager i 2016

at der ikke findes noget lån.
at den rentebytte der blev aftalt, såfremt kunden optog lånet
er lukket.

Ja Ja
Ved godt at jyske bank så selv laver en ny SWAP / Rentebytte
efter den af kunde aftalte swap, er blevet lukket.
swappen var i øvrigt kun hvis kunde optog lånet, der var altså kun tale om et tilbud.

Et tilbud som jyske banks ansatte, og advokater selv i retsforhold påstår kunde har hjemtaget
Således det påstået lån, nu er et bagvedliggende lån til den rentebytte som jyske bank også selv har lavet, men også i retsforholdet har talt usandt om.

Et lån jyske bank stadig påstår over for kunde er optaget / hjemtaget
ihvertfald hæver jyske bank stadig renter af dette påstået lån.

Jyske bank nægter at bevise at kunden har lån disse 4.328.000 og vil ikke tale med kunde, men alligevel i OND TRO fortsætter Jyske bank med at hæve renter.

og dette nu 2.5 år efter Koncern direktør Anders Dam bliv kontaktet af kunde, med oplysninger at det er der ikke er optaget noget lån som jyske bank dengang i 8 år har villedt kunde til at tro var optaget, og rentebyttet med jyske bank

MIndst siden April 2015 har jyske banks koncernledelse
været fuldt ud bekendt med at kunde, nu har opdaget og ved der ikke er optaget noget lån på 4.328.000 kr.

et lån som banken har gjort meget for at kunden ikke måtte opdage, slet ikke fandtes.

Alene after bestyrelsen i april / maj 2016 er oplyst om at jyske bank hæver renter for et lån der ikke fandtes, måtte man da som en ansvarlig bestyrelse rette op.

Men i jyske banks bestyrelse nægter man at svare, jyske banks bestyrelses medlem og advokat, frabeder sig henvendelser, og nægter at vise bevis for at kunde har aftalt 2 rente swap, og nægter at bevise at kunden har optaget det lån, som jyske bank hæver renter af.

Siden bestyrelsen er blevet orienteret, som i maj 2016
om at der ikke findes noget lån

har den samlede og ansvarlige bestyrelse nægtet at gøre noget
og ladet jyske bank i samme periode maj 2016 til june 2018 tager over 400.000 kr. fra kundes konto i rente for lån der aldrig har eksisteret

DET ER SINDSYGT HVOR MEGET BESTYRELSEN
GØR FOR AT SKABE PENGE TIL AKTIONÆRERNE.

i perioden hvor bestyrelsen inkl. Anders Dam personligt er orenteret om at der ikke findes noget lån, lader Anders Dam og Co

jyske bank hæve 423.961 kr. i renter, da jyske bank fastholder deres rente bytte af et lån der er opfundet af en SYG BANK

Er påstået lån 4.328.000 kr.
som bankens bestyrelse, mindst har været bekendt med ikke fandtes siden april 2016

Men Alligevel har taget renter for, som vist herunder

28-06-2016. 87.754 kr.
28-12-2016. 87.631 kr.
28-06-2017. 84.710 kr.
27-12-2017. 82.683 kr.
29-06-2018. 81.183 kr.

Ialt. 423.961 kr.

Men det er jo bare lidt af sagen

Vi opgiver nu at få løst sagen uden for domstolen, efter som Jyske Banks koncernledelse fortsætter det vi kalder Bedrageri / Svig på 10ènde år.

Derfor har vi sagt at vi ikke orker at blive bedraget af jyske bank mere, og vil gerne have en dom i sagen.

som havkatten skrev 2016 før de blokerede os, håber sagen bliver løst.
Det ser det altså ikke ud til, så banken tvinger os til at fører sagen i retten, nu jyske bank ikke vil forsøge med dialog