Month: marts 2021

30-03-2021. Opfølgning. Grundet manglende reaktion. Fwd: Vedr. Privat klage af 1 marts og opfølgning op til 12. – 23 Marts, at Jyske Bank koncernen har lavet vanhjemmel, overtrådt Tinglysnings loven & fuldmagtsloven, samt lige opfriskning af sagen mod Jyske Bank med kort gennemgang af sagen mod Jyske Bank koncernen for reelt udnyttelse Bedrageri og Dokumentfalsk delt på BANKNYT.dk

At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, velvidende at banken bevidst og udspekulert udsætter kunde / virksomhed for million bedrageri, ved hjælp af dokumentfalsk er ubegribeligt. 💰 Til deling med Folketinget 12 maj 2021. Bedes lagt frem i læse salen, og delt med Retsudvalget, og at undersøge hvorvidt Jyske Bank A/S…

Read More »

30-03-2021. Kl. 10.23 mail til Jyske Bank A/S Bestyrelsen. Ledelsen. Koncernen Ledergruppen. CEO Anders Dam. advokat Morten Ulrik Gade. Philip Baruch. Kristian Ambjørn Buus Nielsen. / KOPI CC. Finanstilsynet. Finansministeriet. Justitsministeriet. National Banken og Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen.

Man har jo kun de sjov man selv laver, og nu hvor bilerne næsten er færdig dekoreret, kommer næste punkt. Læs mailen 30-03-2021. Kl. 10.23. underneden de indsatte oplysninger om sagen, der skal føres fra et andet selskab, kun med det formål, at føre krig mod Jyske Bank koncernen, for at stoppe bankens mangeårige bevidste…

Read More »

29-03-2021. Så enkelt kan Jyske Banks organiseret kriminalitet forklares.

Deles på Facebook 29-03-2021. Er du selv blevet udsat for svindel i Jyske Bank A/S, eller står du med en korrupt advokat, som jeg stod med de korupte Lundgrens advokater der af Jyske Bank var blevet bestukket til at tabe min svig og falsk sag mod Jyske Bank. Så vil jeg gerne hjælpe dig gratis,…

Read More »

25-03-2021. Se de nye klistermærker til Jyske Bank Bilen her, og se de flotte Jyske Bank biler

Opdaget 25-04-2021.  Det oplyses at Jyske Bank bilerne i påsken 2022. Fik nye reklamer, og den ene findes fremover fast i København, som her foran Jyske Bank A/S på Gammel Kongevej 136. Frederiksberg Stemningsbilleder fra Jyske Bank Helsingør og Jyske Bank Jyske Bank Vesterbrogade findes nederst Hvilket garanterer har den danske stat, og kommunerne for…

Read More »

23-03-2021. Selskabets meddelelse Jyske Bank A/S efter den årlige generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling følger.

Selv om den lille knude går i mod den kriminelle danske bank, og er ligeglad med at Jyske Bank A/S har højtstående venner inden for den politiske verden. Som en fra bagmandspolitiet sagde, hvis politiet ikke ville efterforske sagen mod Jyske Bank A/S, så var det en politisk beslutning. Faktum er at folketingets partier alle…

Read More »

23-03-2021. SE BILLEDER I STORT FORMAT. Bevis for at Jyske Bank overtræder Fuldmagtsloven, laver vanhjemmel, samt overtræder tinglysningsloven mod privatkunde, samt med stor sandsynlighed har brugt bestikkelse af Lundgrens advokater

Her er bare et lille bevis for at Jyske Bank ikke har tænkt sig at overholde loven.   Når også Jyske banks privatkunder skal kæmpe mod den Danske bank Jyske Bank, for fejl enhver anden hæderlig bank ville både indrømme og rette. Så står det anderledes til i Jyske Bank A/S her forsøger bestyrelsen og…

Read More »

23-03-2021. Bevis for at Jyske Bank overtræder Fuldmagtsloven, laver vanhjemmel, samt overtræder tinglysningsloven mod privatkunde.

Her er bare et lille bevis for at Jyske Bank ikke har tænkt sig at overholde loven. Jyske Bank vil ikke svare på nogle spørgsmål i henvendelser, derfor kommer der krig i Danmark, 9 april 2021.starter virksomheden der har til formål at standse Jyske Banks kriminalitet, som det er fremlagt 4 maj 2020. Og klage…

Read More »

18-03-2021. Til Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svar

Kære Carsten.         18-03-2021 Det fysiske ejerpantebrev kan, som tidligere oplyst, udleveres til dig i bankens afdeling i Helsingør, mod at du underskriver behørig kvittering med den tidligere angivne ordlyd. Som tidligere nævnt kan det oplyses, at ejerpantebrevet tidligere efter endt digitalisering på forsiden med rød skrift er blevet påført teksten ”Digitaliseret og…

Read More »

17-03-2021. Mail til Jyske Bank. Lund Elmer Sandager advokat. Morten Ulrik Gade og Kristian Ambjørn Buus Nielsen. Anders Christian Dam. Tina Agergaard og Finanstilsynet.

17-03-2021. Det delte og åbne brev til Jyske Bank koncernen. Svaret fra Jyske Bank 18-03-2021. Rettet tekst. ÅBENT BREV til læse salen, og til drøftelse i Retsudvalget. Kære politikere Da den danske stat bla. gennem kommunale institutioner og kommunerne der i øvrigt laver bank foreninger med Jyske Bank A/S koncernen. Jeg finder det vigtigt at…

Read More »

16-03-2021. Jyske Bank udsætter også privat kunder for fuldmagtsmisbrug da Jyske Bank bryder Tinglysnings loven paragraf 11. Og Jyske Bank udsætter kunde for vanhjemmel.

Sagen udvides nu med private anbringer.   Med hensyn til det private pantebrev på 3.000.000 DKK. som Jyske Bank udslettede den 26, febuar 2021. har kunden flere gange efterfølgende sagt “skrevet” at Jyske Bank skulle udlevere kundens orginiale dokument retur, som var lagt til sikkerhed til Jyske Bank, for et privat lån på 2.400.000 DKK….

Read More »

15-03-2021. klage Vedr. Jyske Bank nægter ved retsmisbrug at udlevere kundes privat Privatebrev, efter Jyske Bank selv ved overtrædelse af Tinglysnings loven paragraf 11. i mod kundens instruks, uden gyldig fuldmagt eller tilkendegivelse, mod god skik har slettet slettet kundens private Pantebrev. mm. Jyske Bank forsøger istedet så 14-03-2021 at narre kunden til at underskrive et dokument for at skade kundens retsstilling.

Rettet senest 03-04-2021. Materiale for jura studerende, eller en god historie til journalisten der vil skrive om danske bankers arbejdes metoder.   De nye Jyske Bank biler er kommet på gaden, og det er ikke med racerkøreren Jason Watt som Jyske Bank er sponsorer for.   Du kan allerede nu se de mange morsomme reklamer,…

Read More »

11-03-2021. WARNING / Advarsel mod dansk kæmpe virksomhed, som laver dokumentfalsk, og bedrageri samt bruger bestikkelse, lyver over for domstolen, alt sammen for at snyde kunde

  Ved godt Jyske Bank er blandt de største svindlere, og den største kriminelle bank, jeg kender til, det vil være håbløst at indbringe Jyske Bank koncernen til pengeinstitut ankenævnet, da Jyske Bank ikke vil efterleve en afgørelse der går Jyske Bank koncernen imod, med hensyn til mit private pantebrev, uagtet Jyske Bank ved brug…

Read More »

10-03-2021. Om at Jyske Bank er i ond tro, og handler uredeligt laver svig samt nu også vanhjemmel. Ny Klage over Jyske bank til Finanstilsynet.

Bliver opdateret, senest 29-05-2021. Warning against Danish giant company, which makes forged documents, and fraud and uses bribes, lies to the court, all to cheat customer Se alle Jyske Bank reklamer i videoerne her.   Lidt at det som der bliver fremlagt i klagen over Jyske Bank til Finanstilsynet, og forhold som ond tro samt…

Read More »

01-03-2021. Kunde opfordre igen Anders Dam og øvrige bestyrelse til at stille deres mandater fri.

Gå af Anders Dam Du og bestyrelsen skader Jyske Banks omdømme ved jeres handlinger. Jeg er næppe den eneste, som i Jyske Bank udsættes for svig og falsk. ⚠️ Bedøm selv om Jyske Bank er en dybt utroværdig og kriminel Bank virksomhed, der laver dokument falsk og bedrageri samt benytter sig af bestikkelse, for at…

Read More »
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk