18-03-2021. Til Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svar

Kære Carsten.         18-03-2021

Det fysiske ejerpantebrev kan, som tidligere oplyst, udleveres til dig i bankens afdeling i Helsingør, mod at du underskriver behørig kvittering med den tidligere angivne ordlyd. Som tidligere nævnt kan det oplyses, at ejerpantebrevet tidligere efter endt digitalisering på forsiden med rød skrift er blevet påført teksten ”Digitaliseret og taget ud af omsætning”.

 

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager advokater, forsøger på snedig vis, at få kunde til at underskrive, et dokument før banken vil udlevere kundens private pantebrev.
Er dokument der kan friholder Jyske Bank for.
Overtrædelse af Tinglysnings paragraf 11.
Overtrædelse af fuldmagtsloven.
Overtrædelser af god skik for finansielle virksomheder.
Overtrædelse af Tinglysnings rettens regler for at anmeldelse og tinglyse.

 

Du bedes kontakte Lena Bryan-Lund fra bankens afdeling i Helsingør for at aftale tidspunkt for underskrift af kvitteringen og udlevering af det fysiske ejerpantebrev.

💵

Vedrørende tinglysningen af ejerpantebrevet, stort kr. 3.000.000, henvises til mit tidligere brev af 14. marts 2021.

💵


Der er 19 marts 2021 tilføjet rettelser og Link til sagens beviser.

Svar Jyske Bank   18-03-2021

Kære Kristian Ambjørn Buus Nielsen

Jeg skal igen anmode om udlevering af mit personlige Pantebrev, eller resterne af det, eftersom Jyske Bank har udslettet det.

✍️

Du kan evt  bare skrive.

Hermed returneres det af Jyske Banks slettede pantebrev oprendligt 3 millioner danske kroner, med pant i ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk

Modtaget      ..  dato

Så er det enkelte og kan godkendes.
Du må ikke skrive andet.
✍️

Jeg underskriver ikke på afkrevet tekst for at Jyske Bank skal udlevere min private ejendom, som Jyske uden min tilladelse har annulleret.

😷

Jeg kan kun underskrive.

🏦

SPØRGSMÅL TIL TINGLYSNINGS RETTEN, KLIK HER.

Modtaget 1. dokument retur, som har været udlånt siden 2006. Eller hvornår der var, ( kan undersøges ) Pantebrev som var lagt i sikkerhed som hånd pant til Jyske Bank, for mit private lån oprendligt 2.400.000 dkk

At Jyske Bank har gjort brug af den af Tinglysnings rettens givet adgang til Jyske Bank A/S som godkendt anmelder, hvor jyske Bank egenhændigt har udslettet min private ejendom, gennem en digitalisering, i forbindelse med udsletning, hvilket er sket uden gyldig fuldmagt i mod instruks hvilket er en overtrædelse af Tinglysnings lovens paragraf 11. Og er vanhjemmel.

🤕

Jeg kan ikke underskrive et dokument med den af Jyske Banks afkrevet tekst, da det er at forrige min private retsstilling, det må står klar at Jyske bank skal udlevere det originale dokument uden at afkrevet jeg underskrive på at Jyske Bank har ændret i dokumentet.

I modsatte fald må jyske Bank indføre tekst der indeholder følgende ordlyd.

Hermed kvitteres for returnering af det Pantebrev på 3.000.000 DKK i ejedommen Søvej 5. 3100 Hornbæk tilhørende Carsten Storbjerg Skaarup.

🏦

Som Carsten Storbjerg Skaarup lage som sikkerhed i 2006 som anden prioritet. Efter Nykredit lån 1.5**** som er første prioritet

(se bilag f, der står beløbet)

Jyske Bank har efterfølgende 26 februar 2021. Uden aftale med ejeren Carsten Storbjerg Skaarup, imod hvad Carsten har skrevet til Jyske Bank 12 januar og 15 februar 2021. at Jyske Bank 26 febuar 2021 (jeg har ikke en dato for Jyske Banks handling) egenhændigt har Diktaliseret Carstens personlige Pantebrev og sletter pantebrevet, er sket imod instruks

Efter Jyske Banks har udslettet Carstens pantebrev, et Pantebrevets udseende blevet ændret, og påført rød tekst.

Så kan du skrive hvordan pantebrevet ser ud nu.

Lund Elmer Sandager eller Jyske Bank har ikke lovlig retshjelm til at diktere en tekst, og afkrevet min underskrift for at ville udlevere min ejendom retur, teksten skal indeholde de præcise forhold som, du Jyske Bank allerede er blevet fremlagt, vil Jyske Bank ikke udlevere mit personlige dokument, må det jo blive til en sag, det gider jeg slet ikke diskutere.

Jyske Bank har uretmæssigt beholdt mit pantebrev og ladet det slette, hvorved Jyske Bank koncernen har over Tinglysnings rettens regler.

Med hensyn til at Jyske Bank har slettet en privat kundes Pantebrev, som jeg i breve og på www.banknyt.dk har fremlagt det, hvilket er sket uden aftale uden fuldmagt og imod ordre, selv når jyske bank ikke 12 januar ville underskrive at banken ikke måtte slette (udslette) mit private pantebrev, og på trods af mine henvendelser 15 febuar 2021 ikke ville efterkomme ejeren af Pantebrev, men alligevel brugte bankens adgang til Tinglysnings retten, hvor Jyske Bank udslettede Carstens private Pantebrev.

Det er tale om alvorlige fejl udført af Jyske Bank A/S

Jeg skal bede Jyske Bank at erkende disse fejl.

Jeg har skrevet det i min klage til koncernen

✍️

Jeg skal også bede Jyske Bank om at kontakte Tinglysnings retten, og meddelele retten at Jyske Bank koncernen har slettet dette pante brev, på trods af kundens instrukser, og at Jyske Bank herfor anmoder retten om at rette den fejl som anmelderen Jyske Bank har begået.

Jeg beder om at få en kopi af Jyske Banks brev til Tinglysnings retten, samt at modtage en kopi af Tinglysnings rettens svar.

Så tager vi den derfra.

😵

Jeg bad Jyske Bank den 16 og 17 marts 2021 om at rette henvendelse til Tinglysnings retten.

Jeg skal venligst spørger om Jyske Bank af egen hånd har kontaktet Tinglysnings retten, før jeg 16 og 17 marts. bad Jyske Bank om at rette henvendelse til retten ?

🤔

Såfremt Jyske Bank A/S ikke har oplyst Tinglysnings retten, at banken har lavet en alvorlig fejl, skal jeg igen anmode Jyske Bank om straks at kontakte Tinglysnings retten, og meddelele retten at Jyske Bank koncernen har slettet mit private pantebrev ved en fejl.

1.

Hvis Jyske Bank nægter at kontakte Tinglysnings retten og meddelele retten, at Jyske Bank koncernen har lavet en alvorlig fejl, ved at have udslettet det private Pantebrev.

2.

Og Jyske Bank nægter at anmode Tinglysnings retten om at genskabe pantebrevet, med samme prioetet som det var før, Jyske Bank udslettede pantet.

3.

Eller hvis Jyske Bank koncernen på nogle måder nægter at erkende at have lavet en uautoriseret sletning af mit personlige pantebrev, og vil påstå at det er forbrugerens, eller bankens kunders eget ansvar at Jyske Bank, på en ikke kendt dato efter 28 febuar slettede kundens private pantebrev imod hvad kunden skriver.

4.

Og hvis Jyske Bank vil have at det er kunden der bare ansvaret for Jyske Banks fejl og handlinger, og derfor selv skal kontakte Tinglysnings retten når Jyske Bank laver fejl,

5

Vil Jyske Bank nægte at oplyse retten om at Jyske Bank har lavet fejl

Så venligst oplys mig herom.

Da yderligere opfordringer jo er nytteløst

Så vil jeg gerne bistå, Jyske Bank hvis jeg må rette henvendelse på vejen af Jyske Bank til Tinglysnings retten, og fremlægde rette sagen, og om retten kan rette Jyske Banks fejl

Jeg skal gerne spørge Tinglysnings retten om der er min fejl eller Jyske Banks fejl at banken slettede mit pantebrev.

Der er ikke af mig fremlagt noget ønske om at lave et andet og nyt pantebrev, hvor et nyt pant kommer bagerst, og er forringet, jeg vil have mit pant genskabt som det var, derfor beder jeg Jyske Bank om at lave en aftale med Tinglysnings retten herom, og det uden ophold

Jeg fastholder at Jyske Bank koncernen har lavet de fejl jeg har skrevet tidligere.

Jyske Bank kan også erkende at have lavet de fejl banken har lavet, uanset hvordan banken selv efterfølgende har rykke rundt på penge beløb, og tilbageført de penge banken uretmæssigt har taget eksempelvis fra selskabets konto, eller rykkert rundt på uden fuldmagt den 26 februar.

Det fastholdes hvad der er klaget over, at Jyske Bank har tilbagebetalt, friholder ikke Jyske Bank for at have overtrådt fuldmagtsloven i flere tilfælde.

En ny privat sag mod Jyske Bank A/S

Handler om en anderkendelses sag, og ikke særlig omstændigt.

En anmeldelse over Jyske Bank koncernen til finanstilsynet kommer dog først

En bank bør som udgangspunkt handle redelig, og overholde lovgivningen samt overholde god skik for finansielle virksomheder og indrømme når banken laver fejl, ikke forsøge at skjule det, Jyske Bank koncernen har vist har have et anstrengt forhold til at ville overholde lovgivningen.

Jeg syntes i skulle skamme jer, men skam er ikke ord som kendes i Jyske Bank

Og så til det morsomme

Har i selv forslag til tekster der kan fange, reklame manden siger dato for hovedforhandling skal stå på bilen.

Bilen er ikke så høj, så taget er oplagt at bruge.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

TEKST PÅ BIL BLIVER.

Danmarks måske største svindelsag udført af Jyske Bank A/S koncernen.

Svindlen der er udført af Jyske Bank koncernen, er fortsat ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater, og bistået af Lundgrens advokater.

Dette er forslag til siden af bilen. Og skrevet grundet Jyske Bank CEO Anders Christian Dam, der nægter at stoppe bankens mangeårige svigforetninger.
Har du også tekst ideer så skriv en sms til 22227713.
Nye gratis reklame til ære for Andres Christian Dam Jyske Bank.

Quizás el mayor escándalo bancario de Dinamarca durante la escalada. El cliente mismo investiga el nuevo escándalo bancario danés, mientras que otros abogados y bancos simplemente cubren el pequeño asunto. Y esta vez no se trata de lavado de dinero, por lo que los bancos daneses ya son conocidos. Esta vez es un asunto falso y fraudulento con el segundo banco más grande de Dinamarca, Jyske Bank. En este caso, los abogados daneses Lundgrens están profundamente involucrados, ya que el cliente, la acusación de fraude y el documento falso contra Jyske Bank, no se presentó ante el tribunal, antes de que el propio cliente tuviera que presentar pruebas y alegatos ante el tribunal, en octubre 28) Y por qué el fraude de Jyske Bank, contra su pequeño cliente aún no se ha detenido, después de 11 años de fraude. ¿Qué piensan los Lundgrens sobre nuestras acusaciones y las pruebas contra el banco Jyske sobre la persecución del fraude? Dan Terkildsen dijo el 13 de agosto que la Junta del Banco Jyske no era culpable de nada.

TEKST PÅ BIL BLIVER.

Danmarks måske største svindelsag udført af Jyske Bank A/S koncernen.

Svindlen der er udført af Jyske Bank koncernen, er fortsat ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater, og bistået af Lundgrens advokater.

Dette er forslag til siden af bilen. Og skrevet grundet Jyske Bank CEO Anders Christian Dam, der nægter at stoppe bankens mangeårige svigforetninger.
Har du også tekst ideer så skriv en sms til 22227713.
Nye gratis reklame til ære for Andres Christian Dam Jyske Bank.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

TEKST PÅ BIL BLIVER.

Danmarks måske største svindelsag udført af Jyske Bank A/S koncernen.

Svindlen der er udført af Jyske Bank koncernen, er fortsat ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater, og bistået af Lundgrens advokater.

Dette er forslag til siden af bilen. Og skrevet grundet Jyske Bank CEO Anders Christian Dam, der nægter at stoppe bankens mangeårige svigforetninger.
Har du også tekst ideer så skriv en sms til 22227713.
Nye gratis reklame til ære for Andres Christian Dam Jyske Bank.

Lundgrens, Lund Elmer Sandager, Jyske Bank. Share our call for help, but just for your information some have been blocked BANKNYT.dk on facebook, perhaps to cover the Danish criminal banks, and to hide the truth that Danish police will not investigate Danish banks that are reported for Fraud and Document Fake.

TEKST PÅ BIL BLIVER.

Danmarks måske største svindelsag udført af Jyske Bank A/S koncernen.

Svindlen der er udført af Jyske Bank koncernen, er fortsat ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater, og bistået af Lundgrens advokater.

Dette er forslag til siden af bilen. Og skrevet grundet Jyske Bank CEO Anders Christian Dam, der nægter at stoppe bankens mangeårige svigforetninger.
Har du også tekst ideer så skriv en sms til 22227713.
Nye gratis reklame til ære for Andres Christian Dam Jyske Bank.

Hvis du i gerne vil nogle personlige billeder med den nye bil op på fortovet Vesterbrogade 9. Med mig ved siden så medvirker jeg gerne.

Så i har lidt til Jyske Banks historie

Husk nu at det er kun sjov og ballade.

Pt har den kørt 40 km. Så ny er gratis reklame de næste år, på en måde kan jeg godt forstå i griner af mig.

Men husk ordsproget, den der ler sidst ……..

En myg mod en stor elefant, men vi er i krig på en sjov og anderledes måde, passe til Jyske Banks logo, kom ind i en anderledes Bank

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

PS har rettet siden, der var mange stave og skrive fejl, håber i syntes Jyske Bank gør det godt, og har i rettelser eller fundet noget i mener er usandt, så retter jeg altid.

De 40 spørgsmål til Anders Christian Dam.

Sagen i øvrigt med Processkrifter mod Jyske Bank A/S og klagen over Lundgrens advokater for at være korupte.

LÆS PROCESSKRIFTER OG KLAGEN HER.

Hvor mange af dem Jyske Bank gennem tiden har udsat for dokumentetfalsk og Bedrageri, har kæmpet som mig.

Jeg tænker jo ikke at jeg er den eneste Jyske Bank koncernen udsætter for svigforetninger ved brugen af dokumentetfalsk.

Men Jeg ser frem til vi mødes i byretten til november, det bliver da morsomt.

Rettet senest 18-03-2021.
Siden som helhed er delt 17 marts kl 11.27 i en mail, delt med Morten Ulrik Gade, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Tina Agergaard, direktion ved CEO Anders Christian Dam, samt til Finanstilsynet i forbindelse med den kommende klage over Jyske Bank A/S.
Er du kunde i Jyske Bank, så forvent dig en anderledes Bank. Min sag mod Jyske Bank er næppe den eneste, har du en tilsvarende så lad mig høre, hvis nogle ansatte i Jyske Bank også til dig har sagt at jeg bare er en tosset kunde, så vil jeg også gerne høre fra dig.
Til for siden af opslag.

Når du skal slås med en stor kriminel virksomhed som Jyske Bank A/S koncernen må antages at være, så forvent at den kriminelle virksomhed, bruger beskidte tricks for at narre bankens kunde.

ADVARELSE

JYSKE BANK ER EN FARLIG BANK.

HVILKET DENNE SAG BS-402/2015-VIB MOD JYSKE BANK A/S TYDELIGT VISER.Denne sag BS-402/2015. Der sammen med den kommende nye private sag mod Jyske Bank, hvor en privat kunde Carsten Storbjerg i Jyske Bank A/S nu påviser at Jyske Bank A/S også over for bankens privat kunde, har store problemer med at overholde lovgivningen.Og når Jyske Bank koncernen overtræder loven, forsøger Jyske Bank A/S at frigøre sig selv for ansvar, dette sker på flere måder, som ved forsøg på at narre bankens kunde, til at afgive en underskrift der vil være til skade for den private kunde, og til fordel for Jyske Bank.I dette tilfælde, hvor Jyske Bank ikke frivilligt vil udlevere kundens private ejendom, som er et pantebrev.

Naturligvis vil kunden have sit privat ejet dokument udleveret, uanset at Jyske Bank ved retsmisbrug eller uden retshjelm har slettet kundens private pantebrev, hvilket også skete direkte imod kundens instrukser.Igen udnytter Jyske Bank deres magt, ved at bruge kundens private ejendom, for uretmæssigt på den måde forsøge at sikker sig ved, ved en eventuel kommende retssag omhandlende anderkendelses spørgsmål.Jyske Bank har 14 marts 2021. uretmæssigt afkrevet at kunden, skulle underskrive en modtager kvittering, med en tilføjelse og afkrevet tekst.

Billede er indsat på siden.

⚠️

Velvidende at Jyske Bank alene har krav på en modtagelse kvittering, uden yderligere Indsat tekst.⚠️Da Jyske Bank A/S ellers ikke vil udlevere kundens private ejendom, et pantebrev, som Jyske bank imod lovens bestemmelser, ved uautoriseret brug af den af Tinglysnings rettens til Jyske Bank tildelt adgang, som godkendt anmelder, hvor Jyske Bank uden fuldmagt og uden accept, imod instruks, ved overtrædelse af Tinglysnings lovens paragraf 11. Imod lovens bestemmelser, har udslettet kundens private pantebrev.Hvilket er beskrevet som vanhjemmel.

Da kunden nægter at underskrive en kvittering, med en tilføjet tekst, der er indsat for at skade for den private kundes retsstilling, at kunde nægter at underskrive den tilføjet sætning / ordlyd, og skriver til banken, har Jyske Bank koncernen ikke yderligere kommentarer til.

Kampen mod Jyske Bank koncernen fortsætter og vokser blot i omfang.

⚔️

1.

Jyske Bank skal udleveres kundens private dokumenter, som er kundes ejendom. Jyske Bank har ingen ret til at afkreve kunden skal underskrive hvad banken kræver.

⚔️

2.

Jyske Bank har kun ret til en underskrift for udlevering af Bilaget, uden ret til at tilføje tekster som kan skade kundens private sag imod Jyske Bank A/S

⚔️

3.

Jyske Bank skal også rette henvendelse til Tinglysnings retten, og meddelele at Jyske Bank har udslettet et privat Pantebrev mod lovens bestemmelser, og bede Tinglysnings retten om at genskabe dette dokument i samme prioetet som det var.

Længere er den ikke.

Problemet med Jyske Bank koncernen:

Et er at banken nægter at have lavet fejl, og at banken nægter at erkende over for bankens kunder, at Jyske Bank laver mange mange fejl.

Men at banken så selv påstår at Jyske Bank A/S overholde lovgivningen, og at Jyske Bank overholde alle gældende regler, hvilket jeg har påvist er usandt, og til enhver tid med gælde vil bevise, over for de der tvivler.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Bag den kriminelle danske bank står ledelsen for Jyske bank A/S, er en ledelse ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, der står sammen i forening, og som gerne medvirker til at Jyske bank bedrager de af bankens kunder som er muligt, bestikkelse syntes heller ikke at være nogen hindring, Spørg for mig gerne CEO  Anders Christian Dam. Hvorfor Jyske Bank A/S laver dokumentfalsk og bedrageri mod bankens kunder, når det er svindel udført af danmarks næststørste bank Jyske Bank, så er det et samfund problem, at Jyske Banks bestyrelse og direktion tillige med koncern ledergruppen, har magtfulde forbindelser, der gør hvad de kan, for at den Jyske svindler banken ikke bliver stoppet, må sagsøger jo bare ryste på hovedet over, og så selv fører sin sag, for danskerne ved sikkert allerede at der er stærke kriminelle organisationer i danmark, og så det kommer måske ikke som en overraskelse for alle, at nogle af de værste er den danske bank Jyske Bank, men nogle skal jo tage kampen op, og det gør jeg siger Carsten, og nej det er bestemt ikke en kamp jeg ønsker, men siden mindst maj måned 2016. har jeg forsøgt at få Jyske Bank, deres bestyrelse, leder, og deres advokater til at tale med mig, dette nægter koncernen, da banken med meget stor sandsynligvis har satset på, at ved retur kommission at kunne bestikke mindst vore tidligere advokater, altså lundgrens advokater til ikke at gøre mine argumenter og påstande gældende mod Jyske Bank A/S over for domstolen, og for at Lundgrens skulle fører min sag mod Jyske Bank, med henblik på at tabe sagen, samtidigt med at Jyske Bank A/S koncernen har betalt Lundgrens advokater millioner i returkommission for at rådgive Jyske bank, den rådne Bank tror nok vi er en bananrepublik, og de selv bestemmer om Jyske Bank koncernen skal overholde lovgivningen.


Men Jyske Bank koncernen, mener åbenbart ikke at loven er gældende for Jyske Bank A/S, ellers ville bestyrelsen næppe være medvirkende til at Jyske Bank laver og fortsætter svigforetninger mod mig / firmaet sagen BS-402/2015-VIB. for at få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden, i sagen er fundet flere dokumenter der understøtter at Jyske Bank fra start har været i ond tro.

Omhandler Sagens bilag 1. En swap på 4.328.000 DKK. For et underliggende lån, på 4.328.000 DKK, Ikke findes, jeg opfordrer naturligvis at den samlede bestyrelse i Jyske Bank koncernen, om personligt læse alle dokumenter i sagen BS-402/2015. også dem Carsten Storbjerg kontinuerligt har sendt til bestyrelsen siden maj måned 2016. Da i alle sammen har et bestyrelses ansvar.

Link indsættes.

💰

Når Jyske Bank laver en ny swap 16-07-2008. og vil have en underskrift, men ikke får det.

Og Jyske Bank igen 24-07-2008. Igen vil have en underskrift for swappen af 16-07-2008. men ikke får det.

Billede indsættes.

 

Og Jyske Bank så igen 30-07-2008. Igen vil have en underskrift for swappen af 16-07-2009. men ikke får det.

Billede indsættes.

 

Så er der også her tale om at Jyske Bank A/S er i ond tro.

⚔️

JYSKE BANK HOLDER FAST PÅ, AT KUNDEN SKAL BETALE OMKRING 2.5 MILLION KRONER I RENTE, FOR EN RENTE SWAP, JYSKE BANK VED ER FALSK, TIL ET LÅN JYSKE BANK VED IKKE FINDES.

⚔️

At det er CEO Anders Christian Dam der sammen med bestyrelsen ønsker denne krig mellem Jyske Bank koncernen og deres kunde Carsten Storbjerg Skaarup, er bankens valg.

Jeg har siden maj 2016. forsøgt at komme i dialog med Jyske Bank koncernen, men banken vil hellere bekæmpe deres kunder, også de kunder Jyske Bank udspekulert udsætter for svindel, her hentyder jeg til det svig og falsk som nu er fremlagt i sagen BS-402/2015.

Vil Jyske Bank indrømme noget, eller opråbe at de har lavet fejl, og undskylde herfor, så er det bedre at komme 4 – 5 år. efter, end at gemme sig bag Jyske Banks advokater, som Lund Elmer Sandager hvilket advokatfirma, banken tidligere har fået til at fremlægge falske manipuleret oplysninger overfor domstolen.

😠

At banken måske, denne gang, valgt at udsætte den forkerte kunde for bankens svindel.

ja 🙂

Men uanset hvad så er det da en god historie, om de danske kriminelle banker.

Ring til Anders Dam 89898989. hvis du vil have Jyske Banks forklaring, måske bestyrelsen vil forklarere deres uskyld i Jyske Bank million bedrageri mod bankens kunde, og hvordan bankens Fundament skal forstås.

Sådan handler Jyske Bank.

Du advares imod Jyske Bank, og du må aldrig underskrive noget i Jyske Bank A/S koncernen, uden at du først har fået din advokat til at gennem læse og godkende dokumentet.

 Troede ikke Jyske Bank kunne synke dybere, men med bankens brev 14 marts viser det sig klart at Jyske Bank koncernen, vil gøre alt banken kan for at friholde banken for ansvar, og give kunden skylden og ansvaret.

Ville du ved dit fulde 5, underskrive bankens nye generelle betingelser, og blive fanget i Jyske Banks edderkoppespind.

Du står her overfor en bank, der laver stribevis af fejl, og flere gange er i ond tro, når de ansatte i Jyske Bank laver bedrageri og eller dokumentfalsk, for at tørre bankens kunder, selvfølgelig er det hårde ord, men når Jyske Banks forbrydelser støttes af den magtfulde ledelse med CEO Anders Christian Dam i spidsen, der er bevidst om at Jyske Bank A/S, ved hjælp af flere medarbejdere som sørger for udspekulert at udsætte kunde for million bedragei.

 

Er her blot tale om fejl, så er det meget mærkeligt at Jyske Bank koncernen, og de medvirkende fortsat vil snyde deres kunde bag siden BANKNYT.DK

 

Denne her gang udsætter Jyske Bank kunden, hvis virksomhed Jyske Bank A/S allerede udsætter for bedrageri, men som Jyske Bank altså også nu privat udsætter for flere fejl.

 

Kunden mener ikke at det er kunden selv, der skal rette henvendelse til Tinglysnings retten vedrørende de fejl Jyske Bank A/S har lavet, hvorfor Jyske Bank koncernen ved bankens advokater 16-03-2021 er blevet anmodet, at Jyske Bank A/S kontakte Tinglysnings retten, for at få bankens fejl rettet, uden at banken igen skal forsøge at tørre deres fejl af på kunden, der blot er en forbruger, ved at forsøge at narre kunde til at underskrive et dokument der kan frigøre Jyske Bank for deres ansvar over bankes handlinger.

 

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDIC

16-03-2021. Til Jyske Bank Kristian Toft, og CC advokat Morten Ulrik Gade, samt Kristian Ambjørn Buus Nielsen.
Jyske Bank skal ikke lave noget nyt pantebrev, men skal kontakte Tinglysnings retten, og meddelele at Jyske Bank har lavet en fejl, ved mod lovens bestemmelser at have slettet en kundes private pantebrev, hvilket skal genoprettes på samme sted, som det var da Jyske Bank 26-02-2021 uden accept slettede pantebrevet.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager advokater, forsøger på snedig vis, at få kunde til at underskrive, et dokument før banken vil udlevere kundens private pantebrev.

Er dokument der kan friholder Jyske Bank for.
Overtrædelse af Tinglysnings paragraf 11.
Overtrædelse af fuldmagtsloven.
Overtrædelser af god skik for finansielle virksomheder.
Overtrædelse af Tinglysnings rettens regler for at anmeldelse og tinglyse.

Dette er nærmere beskrevet under neden.Vil du selv arbejde for den kriminelle virksomhed Jyske Bank, som de 3.500 der allerede har valgt at arbejde for den kriminel organisation som Jyske Bank koncernen klart virker til at være.

Vil du hjælpe Jyske Bank A/S, der som hovedregel nægter at følge pengeinstitut ankenævnets afgørelser der går Jyske Bank imod. Hjælp Jyske Bank med at bedrage bankens kunder, som sagen her beskriver, om du er advokat eller bankmand, så hjælp gerne Jyske Bank med at blive bedre. 89898989.

Læs mere og bliv klogere på hvordan Jyske Bank koncernen snyder deres kunder, og gør alt banken kan for at skjule sandheden.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Jyske Bank bag million svindel, en bank der ikke kan lade være, da det er for nemt.

Men når banken ind imellem bliver opdaget i at lave mange fejl, bevidst eller ubevidst, så nægter den samlede koncern at indrømme noget som helst.

Da det tydeligvis er bankens fundament ikke at tale sandt, derfor må du som måtte opdage at Jyske Bank laver både svig og falsk, forvente at Jyske Bank vil bekæmpe den eller de af deres kunder, der våger at anfægte Jyske Banks troværdighed.

For indrømme fejl uanset det sker ved ond tro det nægter Jyske Bank.

SÅ HELLERE LAVE DOKUMENTFALSK OG LYVE OVERFOR DOMSTOLEN.

 

Her på siden er der bevis på at Jyske Bank ikke angre for noget som helst, men forsøger at lokke privat kunde til at underskrive et dokument, der med en underskrift kunne lovelig gøre Jyske Banks ulovligheder.

Jyske Bank har et setup, der juridisk skal narre deres kunder, til at tro Jyske Bank vil rette op, i stedet vil Jyske Bank forsøge at skjule sandheden, og vil ikke svare dig.

🏦

DER ER FAKTUM.

Vi har med en organisation at gøre der ikke viger tilbage for at lyve for pengeinstitut ankenævnet, eller at lyve selv overfor domstolen.Hvis Jyske Bank koncernen ikke selv mener at banken overfor domstolen, altså i retsforhold, flere gange har fremlagt usande oplysninger, hvorved Jyske Bank koncernen har løjet overfor retten.Så er Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager advokater flere gange blevet opfordret til at anlægge en injurier sag.Så det kan undersøges om Jyske Banks næstformand Philip Baruch, senior partner og medstifter af Lund Elmer Sandager advokater, har ret i det han 1 febuar 2019. skrev til Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen.Iøvrigt et brev kunden først kom i besiddelse af 3 oktober 2019. Da Lundgrens partner ikke ville have at Klienten vidste hvad der foregik mellem Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater.

Fra klagen mod Lundgrens partner, i at være blevet blandt andet INHABIL.

Det er ikke uden grund at Jyske Bank koncernen beskyldes for at have bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for million svindel.

Klagen og udskrifter af blandt andet samtaler er sendt og delt med Jyske Banks bestyrelse, der ikke har nogle spørgsmål eller kommentar, til anklager mod Jyske Bank koncernen for million svindel.

Se læs og hør mere her i Processkrifter mm.

⚠️

Min anbefaling til dig der bliver snydt eller bedraget af Jyske Bank koncernen, om der er tale om overtrædelse af loven eller regler, så anmeld det til Finanstilsynet, og laver Jyske Bank måske vanhjemmel eller bare bedrageri, så gå i byretten for at få en dom på anderkendelses spørgsmål, som privat person har du ret til retshjælps dækning.

At Jyske Bank koncernen har mange som gerne vil medvirke til Jyske Banks forbrydelser, eller bare hjælper ved dække over Jyske Banks kriminelle handlinger, skal du ikke tage dig af, det er vigtigt at Jyske Banks svigforetninger mod bankens kunder stoppes, og det kræver som et minimum at Jyske Banks bestyrelse sættes af.

Der er for få der tør at gå i krig mod Danmarks måske største kriminelle organisation, med Anders Christian Dam i spidsen.

Klagen over Jyske Bank A/S til Finanstilsynet efter klagen 10-03-2021. Bliver delt her i LINKET.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Bag den kriminelle danske bank står ledelsen for Jyske bank A/S, er en ledelse ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, der står sammen i forening, og som gerne medvirker til at Jyske bank bedrager de af bankens kunder som er muligt, bestikkelse syntes heller ikke at være nogen hindring, Spørg for mig gerne CEO  Anders Christian Dam. Hvorfor Jyske Bank A/S laver dokumentfalsk og bedrageri mod bankens kunder, når det er svindel udført af danmarks næststørste bank Jyske Bank, så er det et samfund problem, at Jyske Banks bestyrelse og direktion tillige med koncern ledergruppen, har magtfulde forbindelser, der gør hvad de kan, for at den Jyske svindler banken ikke bliver stoppet, må sagsøger jo bare ryste på hovedet over, og så selv fører sin sag, for danskerne ved sikkert allerede at der er stærke kriminelle organisationer i danmark, og så det kommer måske ikke som en overraskelse for alle, at nogle af de værste er den danske bank Jyske Bank, men nogle skal jo tage kampen op, og det gør jeg siger Carsten, og nej det er bestemt ikke en kamp jeg ønsker, men siden mindst maj måned 2016. har jeg forsøgt at få Jyske Bank, deres bestyrelse, leder, og deres advokater til at tale med mig, dette nægter koncernen, da banken med meget stor sandsynligvis har satset på, at ved retur kommission at kunne bestikke mindst vore tidligere advokater, altså lundgrens advokater til ikke at gøre mine argumenter og påstande gældende mod Jyske Bank A/S over for domstolen, og for at Lundgrens skulle fører min sag mod Jyske Bank, med henblik på at tabe sagen, samtidigt med at Jyske Bank A/S koncernen har betalt Lundgrens advokater millioner i returkommission for at rådgive Jyske bank, den rådne Bank tror nok vi er en bananrepublik, og de selv bestemmer om Jyske Bank koncernen skal overholde lovgivningen.


Læs hvad jeg skriver længere nede til Jyske Banks advokater 15-03-2021.

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dkVelkommen i en anderledes Bank, Jyske Bank A/S

.
If you have any questions about Denmark’s perhaps most extensive fraud case, which includes Bribery and Forgery, call the victim Carsten Storbjerg on +4522227713. Please share this page with your network. / Read about the Danish bank’s Jyske Bank’s business methods in Process document 4. 23 December 2020 is shared here. A case in which the Jyske Bank Group is also accused, of having bribed the Danish law firm Lundgren’s lawyers, to withhold the client’s allegations against Jyske Bank, for using the document falsely, exploitation, deception, misuse of powers of attorney and fraudulent transactions.

Skal du bruge en dygtig advokat, så anbefaler vi Lund Elmer Sandager her Partnere Carsten Brink Managing Partner, advokat (H) Christian B. Elmer Partner, advokat (L) Christian Petri Partner, advokat (H) Claus Span­gen­berg Partner, advokat (L) Henrik Høpner Partner, advokat (H) Henrik Stamp Partner, advokat (L) Jacob Roesen Partner, advokat Linea R. Conforti Partner, advokat (L) Mathias Toxværd Partner, advokat (H) Michael Møller Nielsen Partner, advokat (L) Morten Schwartz Nielsen Partner, advokat (H) Nete Weber Partner, advokat (L) Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Peter Sørensen Partner, advokat (L) Ulrik Bayer Partner, advokat (H) Erik Hovgaard Seniorpartner, advokat (H) Kjeld Jørgensen Partner, advokat (H) Mads Gierding Seniorpartner, advokat (H) Philip Baruch Seniorpartner, advokat (H) Steen Raagaard Andersen Seniorpartner, advokat (H) Sebastian Rungby Associeret partner, advokat Annacarina Staunstrup Associeret partner, advokat LL.M., HD(F) Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Associeret partner, advokat (L) Torsten Hylleberg Associeret partner, advokat Advokater Torsten Vagn Hansen Specialistadvokat Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Julie Flindt Rasmussen Advokat Karina Enghaven Bentsen Advokat Lise Møller Zinck Advokat (L) Lærke Bruun Hansen Advokat Stina Møller Palmberg Advokat Natasja Kri­sti­an­sen Advokat Chri­stof­fer Sidelmann Borg Advokat Anders Linde Reislev Advokat Mathilde Schmidt Advokat Jonas Tofte Bøn­der­gaard Advokat Nikolaj Sommers Gjet­ter­mann Advokat Marie Boyer-Søgaard Advokat Advokatfuldmægtige Anders Nørgaard Hansen Advokatfuldmægtig Ann Louise Rützou Michaelsen Advokatfuldmægtig Camilla Ikast Jessen Advokatfuldmægtig Christina Meyer Advokatfuldmægtig Esben Hansen Advokatfuldmægtig Line Marie Mikalsen Veiby Advokatfuldmægtig Marta Valgreen Knudsen Advokatfuldmægtig Ansættelsesret Michael Møller Nielsen Partner, advokat (L) Julie Flindt Rasmussen Advokat Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Nikolaj Sommers Gjet­ter­mann Advokat Marta Valgreen Knudsen Advokatfuldmægtig M&A Jacob Roesen Partner, advokat Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Carsten Brink Managing Partner, advokat (H) Christian Petri Partner, advokat (H) Claus Span­gen­berg Partner, advokat (L) Philip Baruch Seniorpartner, advokat (H) Sebastian Rungby Associeret partner, advokat Annacarina Staunstrup Associeret partner, advokat LL.M., HD(F) Entrepriseret Ulrik Bayer Partner, advokat (H) Erik Hovgaard Seniorpartner, advokat (H) Kjeld Jørgensen Partner, advokat (H) Mathias Toxværd Partner, advokat (H) Lise Møller Zinck Advokat (L) Esben Hansen Advokatfuldmægtig Line Marie Mikalsen Veiby Advokatfuldmægtig Ann Louise Rützou Michaelsen Advokatfuldmægtig Fast ejendom Henrik Stamp Partner, advokat (L) Steen Raagaard Andersen Seniorpartner, advokat (H) Mathias Toxværd Partner, advokat (H) Henrik Høpner Partner, advokat (H) Lise Møller Zinck Advokat (L) Line Marie Mikalsen Veiby Advokatfuldmægtig Ann Louise Rützou Michaelsen Advokatfuldmægtig Insolvens Christian B. Elmer Partner, advokat (L) Nete Weber Partner, advokat (L) Torsten Vagn Hansen Specialistadvokat Karina Enghaven Bentsen Advokat Lærke Bruun Hansen Advokat Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Mathilde Schmidt Advokat IT-ret Claus Span­gen­berg Partner, advokat (L) Torsten Hylleberg Associeret partner, advokat Morten Schwartz Nielsen Partner, advokat (H) Stina Møller Palmberg Advokat Anders Linde Reislev Advokat Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Amalie Fallesen Legal Trainee Inddrivelse Morten Schwartz Nielsen Partner, advokat (H) Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Associeret partner, advokat (L) Natasja Kri­sti­an­sen Advokat Mads Gierding Seniorpartner, advokat (H) Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Anders Nørgaard Hansen Advokatfuldmægtig Daniel Kim Rasmussen Erhvervsjuridisk rådgiver Stine Iversen Teamleder, advokatsekretær Lotte Xenia Rahbek Inkassomedarbejder Natasja Schreiber Fl­in­te­gaard Inkassomedarbejder Sarah Fogh Mikkelsen Stud.polit. Linea Hjorth Chri­sten­sen Stud.jur. August Ikov Piccolo Ejendomsadministration Peter Wossler Teamleder Anja Ahlmann Ejendomsadministrator Anne Christine Leth Ejendomsadministrator Lone Borup Rasmussen Ejendomsadministrator Cristina Schramm Ozaki Ejendomsadministrator Anne-Marie Lyngholm Ejendomsadministrator Sarah Cliford Hansen Ejendomsadministrator Anne Vognsen Ejendomsadministratorassistent Amanda Løie Vendelbo Petersen Ejendomsadministratorassistent Sekretærer Annelis Chri­sten­sen Advokatsekretær Anne-Mette Johansen Advokatsekretær Birgitte Åkerström Advokatsekretær, IT-administrator Charlotte Cramer Advokatsekretær Charlotte Windeballe Andersen Advokatsekretær Dorte Halken Juridisk assistent Henny Lykke Ejendomsmægler, valuar Lisbeth Skifte Juridisk assistent Manja Revsbech Advokatsekretær Mette Lambert Juridisk assistent Sisse Thejll-Madsen Advokatsekretær Susan Plambeck Advokatsekretær Tanja Aabo Simonsen Advokatsekretær, statsaut. ejendomsmægler Administration Henrik Hagbarth Administrations- og HR-chef/COO Henrik Pedersen Økonomichef/CFO Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Jan Nickel IT-koordinator Mette Wester­gaard International kommunikations- og marketingkoordinator Birgitte Åkerström Advokatsekretær, IT-administrator Annette Zaar Bogholder Annette Haugaard Bogholder Ermina Silajdzic Regnskabsassistent Dragana Stesevic Receptionist Jannie Allerslev Receptionist Flemming Rasmussen Servicemedarbejder Laura Tjørnemark Piccoline Gustav Richardt Skytte Holm Call assistant Selma Kamuk Jensen Call assistant Studentermedarbejdere Amanda Løie Vendelbo Petersen Ejendomsadministratorassistent Anna Kragelund Stud.jur. Anna Lin­den­cro­ne Lundin Stud.jur. Camilla Martinsen Stud.jur. Chri­stop­her Mortensen Erhvervsjuridisk rådgiver Daniel Boalth Petersen Stud.jur. Emma Ørnsø Fischer Stud. international kommunikation og marketing Frederik Anker Nielsen Stud.merc.jur. Freja Simona Aakjær Olesen Stud.jur. Ida Maria Strøm Stud.jur. Kasper Frimor Stud.jur. Linea Hjorth Chri­sten­sen Stud.jur. Mathilde Kirk Nielsen Stud.jur. Merveille Kanga Stud.merc.jur. Mikkel Skov Chri­sten­sen Stud.jur. Sabina Sinanovic Stud.merc.jur. Sarah Fogh Mikkelsen Stud.polit. Simone Blicher Skou Thomsen Stud.jur.

Advarsel Svindel opdaget i Jyske Bank A/S.

 

Som så mange gange før når Jyske Bank koncernen, eksempelvis er blevet taget for at hjælpe advokater med at bedrage kunder “banken er ikke blevet frikendt”, eller Jyske Bank har rådgivet kunder med skattesvindel, “hvilket DR har dokumenteret”, eller Jyske Bank har snydt 10.000’ende af deres kunder men dårlig rådgivning, der tilfældigvis gav Jyske Bank koncernen en milliard indtægt, som blev et tab for Jyske Banks kunder, eller om Jyske Bank koncernen uhæderligt valgte at tilbageholde oplysninger ved bankens rådgivning i øvrigt, så som i Jyske hedge invest, Jyske Bank giver umoralsk og usande oplysninger til deres kunder.

⚠️

En investering i Jyske Bank A/S er en investering i en kriminel organisation.

⚠️

Eftersom Jyske Bank mod lovens bestemmelser, har handlet i strid med redelige Bank forretning, og mod hvad bankens kunde skrev, 12-02-2021 og 15-02-2021.

Billede eller LINK indsættes, af breve og meddelelser indsættes, hvor der dokumenteres at 

Kunden bad i brev 12 januar 2021. Jyske Bank underskrive at Jyske Bank ikke måtte slette kundens private ejendom, Jyske Bank ville ikke underskrive.

Og på Jyske Banks konto udskrifter, kan det læses at kunde 15 februar. giver meget klart instruks om ikke at måtte slette kundens private pantebrev, hvilket kunde henvendelser til i mail til Jyske Bank, når kunden skriver DER MÅ IKKE SKE FEJL, og Jyske Bank udsletter mod instruks 26 febuar. kundens private pantebrev, hvem har så lavet fejl.

JYSKE BANK NÆGTER AT INDRØMME NOGET, og forsøger istedet at narre kunden til at underskrive et dokument, der vil skade kundens sag, eller retter sagt Jyske Bank ville forsøge at skade kundens retsstilling.

😠

Altså efter kunden 15-02-2021. betalte Jyske Bank ud, overtræder Jyske Bank både Tinglysnings rettens regler, og Tinglysnings lovens paragraf 11.Når Jyske Bank mod Tinglysnings rettens regler, bruger eller misbruger en givet adgang som godkendt anmelder, til 26-02-2021. at udslette en kundes private pantebrev, må Jyske Bank A/S også kontakte Tinglysnings retten for at få rettet fejlen.

Flere Billede eller links indsættes.

Bribery is not only a problem of Danish society. When a client hires Lundgrens Advokater, to file a case of fraud, executed against a Danish bank customer in Jyske Bank. And the client clearly and clearly tells Lundgren's attorneys that the fraud crime was committed by Jyske Bank, and this is done with the Group management's knowledge, and certainly contributes to the client in the case BS-402/2015-VIB When the customer saw over 1 year. after Lundgren's lawyer b occurred and shortly after the lawyers had been hired to file a fraud case against Jyske Bank. Discover that even the same Lundgren's lawyer company, has been employed by the Jyske Bank Group, in a trade for DKK 600 million. And the client also discovers that Lundgren's lawyers have countered that some of their client's claims were brought to court. When Lundgrens directly against the client's instructions, does not present any of the client's claims against Jyske Bank, which the client has many times given Lundgrens Advokater clear instructionsTinglysnings loven paragraf 11.

Jyske Bank udsætter kundes private ejendom, mod lovens bestemmelser i Tinglysnings retten.

Med hensyn til det private pantebrev, som Jyske Bank udslettede den 26, febuar, har kunden sagt at Banken skulle udlevere kundens orginiale dokument retur.Jyske Bank har tidligere nægtet at udlevere nogle orginiale dokumenter.Men har den 14 marts 2021. skrevet, at Jyske Bank nu vil udlevere kundens private dokument, men kun mod at kunden underskriver den af Jyske Banks dikteret tekst, som deles her under.Hvilket tekst er direkte for at narre bankens kunde, til at ved sin underskrift dermed godkende, at Jyske Bank har udslettet kundens pantebrev, så rådne er Jyske Bank nemlig.

Hold dig langt væk fra Jyske Bank, de er dybt kriminelle.

Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager advokater, forsøger på snedig vis, at få kunde til at underskrive, et dokument før banken vil udlevere kundens private pantebrev.

Er dokument der kan friholder Jyske Bank for.
Overtrædelse af Tinglysnings paragraf 11.
Overtrædelse af fuldmagtsloven.
Overtrædelser af god skik for finansielle virksomheder.
Overtrædelse af Tinglysnings rettens regler for at anmeldelse og tinglyse.

I Jyske Bank handler det om tvang ond tro og misbrug af fuldmagtsloven.

Kopien

Det af Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade og Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen, 14-02-2021. Skrevet.

Angående det fysiske ejerpantebrev kan det oplyses, at banken har fundet dette i et arkiv.Det fysiske ejerpantebrev kan udleveres til Dem i bankens afdeling i Helsingør, mod at De under-
skriver behørig kvittering med nedenstående ordlyd for modtagelsen af ejerpantebrevet:Kvittering for udlevering af originalt fysik ejerpantebrev:Undertegnede Carsten Skaarup Storbjerg kvitterer overfor Jyske Bank for efter anmodning at
have fået udleveret det originale fysiske ejerpantebrev stor kr. 3.000.000,00 (dato/løbenummer
18.07.2006-26336-13) med pant i ejendommen matrikel nummer 1g, ejerlav Horneby By, Horn-
bæk, adresse Søvej 5, 3100 Hornbæk, som er blevet digitaliseret af Jyske Bank under anmelder-
ordningen.Efter digitalisering er ejerpantebrevet på forsiden med rød skrift blevet påført teksten ”Digitali-
seret og taget ud af omsætning”.Dato: [xx]
Underskrift: [xx]
De bedes kontakte Lena Bryan-Lund fra bankens afdeling i Helsingør for aftale af tidspunkt for
underskrift af kvitteringen og udlevering af det fysiske ejerpantebrev.
Med venlig hilsen
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen

Jyske Bank prøver på alle måder at snyde deres kunder, og misbruger gerne den magt Jyske Bank koncernen har i det danske samfund.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

Anders Dam er ikke længere havkatten i hyttefadet – han er hele Danmarks bankkonge, Danmarks måske største kriminelle bank Jyske Bank, ledes af en stolt bandeleder Anders Christian Dam, der ikke mener at Jyske Bank laver noget forkert, hvilket er et problem for så kan Jyske bank heller ikke rette op, ANDERS DAM GÅ NU AF.

At Jyske Bank og deres konge Anders Christian Dam er foregangsmand er da ganske utrygt.

Da Jyske Bank koncernen ved advokat Morten Ulrik Gade, og Lund Elmer Sandager, flere gange er blevet anmodet om at erkende.At Jyske Bank A/S uberettiget har slettet et personligt ejet pantebrev, som var i bankens varetægt, pantebrevet som var et håndpant for kundes personlige lån.

Men den næststørste danske bank nægter at anerkende, Jyske Bank har misbrugt bankens aftale med Tinglysnings retten, ved overtrædelse af fuldmagtsloven, og Tinglysnings loven overfor Tinglysningsretten, og har dermed overtrådt den aftale der giver Jyske Bank en særlig mulighed, for at anmælde og slette pant, uden prøvning af Tinglysnings retten.

Når Jyske Bank A/S anmelder tinglysning af et lån, eller sletning af et pant, der ikke bliver prøvet af Tinglysnings retten, så har Jyske Bank et særligt ansvar.Dette ansvar kan Jyske Bank koncernen ikke leve op til.

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Krav for at drive bank


Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

kravet for at drive bank, hvilket Jyske Banks bestyrelse og ledelsen ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt ikke vil leve op til, da ledelsen enten selv står bag, eller at Jyske Banks bestyrelse  støtter bankens brug af dokumentetfalsk, laver fuldmagtsmisbrug, bruger udnyttelse, laver bedrageri, laver mandatsvig, laver vildledning, benytter svigforetninger, bruger bestikkelse, laver overtrædelse af bogføringsloven, laver overtrædelser af Tinglysnings loven, laver overtrædelser af straffeloven, vil ikke overholde god skik for banker, og vil ikke vil leve op til lovgivningen for at drive bank virksomhed, når en bank som Jyske Bank ved deres advokater ved Morten Ulrik Gade, og Philip Baruch er taget for gentagne gange at have løjet i retsforhold, altså lyver overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, så er det et alvorligt problem.

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidtVedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidtSagen kunne handle om bestyrelsen i Jyske bank , måske slet ikke bør have ret til at drive en bank,

Selv og det er aktionærerne som ATP der vælger, bestyrelsen, så er der vel nogle regler bestyrelsen skal leve op til.

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidtFinanstilsynet og retten til at drive bank i Danmark

stiller nok spørgsmål til jyske banks hæderlighed


Det bliver nødvendigt at indbringe en klage / anmeldelse over Jyske Bank koncernen til finanstilsynet, denne gang for at have overtrådt Fuldmagtsloven, overtrådt Tinglysnings loven, for at overtræde reglerne om god skik, og for ikke at overholde Tinglysnings rettens regler for at blive eller være godkendte anmelder af Tinglysnings retten.

Link til klage indsættes.

⚠️

Jyske Bank vil ikke selv oplyse Tinglysnings retten at Jyske Bank har overtrådt Tinglysnings rettens regler, ved at sletter en kundes private pantebrev, som Jyske Bank ingen ret havde til at råde over, Jyske Bank har tidligere overfor Klagers virksomhed, som godkendt af Tinglysnings retten at kunne anmælde pant i ejendom, uberettiget, i marts ved ond tro at i april 2009 tinglyse “reserver” en million pant, for et lån i Nykredit, som de ansatte i Jyske bank vidste var bortfaldet november 2008, hvorved Jyske Bank var i ond tro, da de også dengang misbrugte bankens adgang til Tinglysnings retten, og tinglyste pant, hvilket skete for at dække over Jyske Banks allerede igangværende bedrageri, hvilket er fremlagt cevilretlig.

Jyske Bank har generalt store problemer med at overholde lovgivningen, og det selv de små regler for at drive finansiel virksomhed, når Jyske Bank konsekvent bryder mange reglerne og love, er det et problem for Jyske Bank koncernen.

Det at Jyske Bank nægter at anerkende, at lave de mange fejl og overtrædelser, hvorfor Jyske Bank jo heller ikke viser at banken selv har noget ønsker om at rette op.


15-03-2021

Klage Vedr. Jyske Bank nægter ved retsmisbrug at udlevere kundes private pantebrev, efter Jyske Bank selv ved overtrædelse af Tinglysnings loven paragraf 11. i mod kundens instruks, uden gyldig fuldmagt og kundens tilkendegivelse, men direkte i mod god skik, har Jyske Bank slettet kundens private Pantebrev. mm

Se citeret tekst

Se citeret tekst

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,15-03-2021. s.1-3.

Kunde skriver til Jyske Banks advokater Morten Ulrik Gade og Kristian Ambjørn Buus Nielsen.
Da disse og Lund Elmer Sandager, nægter at erkende banken ved overtrædelse af fuldmagtsloven og Tinglysnings loven uden lovhjemmel, har lavet vanhjemmel og mod god skik, og iøvrigt mod instruks, valgte at slette kundes private pantebrev, ved at Jyske Bank også har overtrådt betingelserne for at af Tinglysningsretten at være en godkendt anmelder.
.
Jyske Bank er udover det sædvanlige.

 

 

Bribery is not only a problem of Danish society. When a client hires Lundgrens Advokater, to file a case of fraud, executed against a Danish bank customer in Jyske Bank. And the client clearly and clearly tells Lundgren's attorneys that the fraud crime was committed by Jyske Bank, and this is done with the Group management's knowledge, and certainly contributes to the client in the case BS-402/2015-VIB When the customer saw over 1 year. after Lundgren's lawyer b occurred and shortly after the lawyers had been hired to file a fraud case against Jyske Bank. Discover that even the same Lundgren's lawyer company, has been employed by the Jyske Bank Group, in a trade for DKK 600 million. And the client also discovers that Lundgren's lawyers have countered that some of their client's claims were brought to court. When Lundgrens directly against the client's instructions, does not present any of the client's claims against Jyske Bank, which the client has many times given Lundgrens Advokater clear instructions15-03-2021. s.2-3.

Kunde skriver til Jyske Banks advokater Morten Ulrik Gade og Kristian Ambjørn Buus Nielsen.
Da disse og Lund Elmer Sandager, nægter at erkende banken ved overtrædelse af fuldmagtsloven og Tinglysnings loven uden lovhjemmel, har lavet vanhjemmel og mod god skik, og iøvrigt mod instruks, valgte at slette kundes private pantebrev, ved at Jyske Bank også har overtrådt betingelserne for at af Tinglysningsretten at være en godkendt anmelder.
.
Jyske Bank er udover det sædvanlige.

 

 

Is Russian Organized Crime the link between the Danske Bank money laundering scandal and the Novichok poisoning of ex-Russian spy Sergei Skripal?15-03-2021. s.3-3.

Kunde skriver til Jyske Banks advokater Morten Ulrik Gade og Kristian Ambjørn Buus Nielsen.
Da disse og Lund Elmer Sandager, nægter at erkende banken ved overtrædelse af fuldmagtsloven og Tinglysnings loven uden lovhjemmel, har lavet vanhjemmel og mod god skik, og iøvrigt mod instruks, valgte at slette kundes private pantebrev, ved at Jyske Bank også har overtrådt betingelserne for at af Tinglysningsretten at være en godkendt anmelder.
.
Jyske Bank er udover det sædvanlige.


Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

30/7-2019. Ingen skal sige kunde ikke prøver at komme i kontakt og dialog med Jyske Bank A/S


Skriv til Jyske Bank 16-03-2021 kl.11.27 hvilke også er CC til Morten Ulrik Gade og Kristian Ambjørn Buus Nielsen

Test i er mail her delt.

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDIC16-03-2021. Til Jyske Bank Kristian Toft, og CC advokat Morten Ulrik Gade, samt Kristian Ambjørn Buus Nielsen.

Jyske Bank skal ikke lave noget nyt pantebrev, men skal kontakte Tinglysnings retten, og meddelele at Jyske Bank har lavet en fejl, ved mod lovens bestemmelser at have slettet en kundes private pantebrev, hvilket skal genoprettes på samme sted, som det var da Jyske Bank 26-02-2021 uden accept slettede pantebrevet.


Se citeret tekst