Month: maj 2023

28-05-2023. Hvis Jyske Bank A/S ved adm. direktør Anders Dam ønsker at jeg skal stoppe mine opslag og skriverier, SÅ SKAL JYSKE BANK UDTRYKKE, AT DE ØNSKER AT REKLAMERE HOLDER OP. / Jeg spørger samtidig den danske stat og regeringen ved statsminister Mette Frederiksen sammen med Jyske Bank koncernen. om at svare. ? Og nu spørger jeg så, hvor mange penge den danske stat tjener på at dække over forbrydelsen i Danmark, som statsministeren også har fået kendskab til, og er blevet oplyst, at den næststørste Danske Bank, Jyske Bank A/S med adm. direktør Anders Christian Dam står bag. ? HVIS DU VIL HAVE, at jeg skal stoppe med at skrive om denne SKANDALE, som Nationalbankens medarbejdere selv taler om. Så prøv at tale med mig, i stedet for at Jyske Bank og regeringen stikker hovedet i busken for at gemme sig, da dette mail handler om et ubehageligt og mørkt kapitel om korruption i Danmark. hvis jeg har lavet en fejl, så ring og sig det, så retter jeg det med det samme.

  Når du som kunde eller samarbejdspartner eller som medarbejder i Jyske Bank koncernen ser dette opslag. Så send en kopi til Jyske Banks advokater og ledelsen, og spørg dem, hvad Jyske Bank A/S har tænkt sig at gøre med kunderne, der som jeg, har fundet stærke beviser for at Jyske Bank koncernen står bag…

Read More »

28-05-2023. If Jyske Bank A/S by CEO Anders Dam wants to stop my postings and writings, THEN JYSKE BANK, MUST EXPRESS THAT THEY ARE SORRY WITH MY ADVERTISING. / I am simultaneously asking the Danish state and the government by yhe Prime Minister Mette Frederiksen together with the Jyske Bank group. to answer. ? And now i ask how much money does the Danish state make by covering up the crime in Denmark, which the Prime Minister has also become aware of, and is informed, that the second largest Danske Bank, Jyske Bank A/S with CEO Anders Christian Dam is being behind. ? IF YOU WANT ME TO STOP WRITING about this SCANDAL that the Danish Nationalbank’s employees themselves talk about. Try talking with me, instead of Jyske Bank and the government sticking their heads in the bush to hide, since this is an unpleasant and dark chapter on corruption in Denmark. if I’ve made a mistake, call and say so and I correct it immediately.

When you as a customer or business partner or as an employee of the Jyske Bank Group see this posting. Then send a copy to Jyske Bank’s lawyers and management, and ask them what Jyske Bank A/S intends to do with the customers who, like me, have found strong evidence that the Jyske Bank group…

Read More »

20-05-2023. Dette her er grundet CEO ANDERS DAM, Se de seneste delte videoer om den kriminelle Jyske Bank A/S, der ikke kan sige til de mange videoer, Anders Dam du er en bangebuks og en kryster der for Jyske Bank koncernen har taget røven på den forkerte. Ring til mig Anders

Her ser du de videoer fra YouTube der er blevet delt her. Opdateret 20 maj 2023.  SE NOGLE AF YOUTUBE VIDEOERNE HER I LINKET.     Jyske Bank se nu denne dette her opslag 15 maj 2023. 17-05-2023. 12.03. Jyske Bank Kære alle sammen, jeg vil så gerne i gang med at slette alle disse…

Read More »

15-05-2023. MAIL. I BEHØVER IKKE AT VÆRE BANGE OG GEMMER JER. Hvis Jyske Bank eller jeres venner ønsker det, vil jeg gerne slette og rydde op, Jyske Bank skal blot sige til hvis i ønsker at jeg fjerne alle opslag, hvis Jyske Bank ønsker dette, i skal blot tale med mig, altså hvis Jyske Bank koncernen ønsker at jeg stopper med at skælde ud, drille, for så at lukker bogen, og starter med at rydde op, det er ikke for sjovt det her.

MAIL 15 maj. til Jyske Bank, og den danske stat ved regeringen, bliver opdateret, med stemnings billeder og videoer af Jyske Bank bilerne. Senest opdateret 20 maj. 2023. 12 30.   Anders Dam hvis du vil have at jeg stopper med at skælde ud, og drille dig og dine støtter. Så behøver du blot at…

Read More »

12-05-2023. Jeg tilbyder Jyske Bank at fjerne alle disse af mig delte reklamer, omkring Jyske Banks ulovlige forretnings metoder, hvis det ellers har jeres interesse. Det eneste det kræver er jeres opmærksomhed, altså at i taler med mig, da denne mur af tavshed kun synes at være tegn på bankens svaghed. Læs nu det hele, og overvej om det er mig som med urette har skrevet noget om Jyske Bank koncernen der ikke er sandt. Og om Jyske Bank stadig mener dette her er en joke som jeres ansatte siger. Min mening er at det er en skandale, ikke mindst fordi myndighederne og regeringen dækker over bankens lovovertrædelser, uanset at lovgivningen ikke måtte gælde for Jyske Bank A/S. Jeg er gerne fri for også at skrive til Tinglysningsretten. Ring til mig så stopper jeg, ellers ring til politiet og bed dem lave en efterforskning af mine beviser for det jeg skriver om Jyske Bank. DETTE HER MÅ VÆRE ET STORT PROBLEM FOR KONCERNEN, SIDEN JYSKE BANK ER BANGE FOR AT KOMMUNIKERE MED MIG.

                                                                                 Bliver opdateret 12 maj 2023. Rettet og gensendt. Jyske Bank A/S Vestergade 8-16. 8600 Silkeborg….

Read More »

9 maj. 2023. “Mails” to Jyske Bank and the Prime Minister, this is a WARNING against some of the largest Danish criminal organizations, such as Jyske Bank, and the Danish corrupt lawyers such as Lundgren’s lawyer partnership, which the Danish authorities and corrupt lawyers and judges cover up, since the Danish state by the Government – Parliament wants to cooperate with these criminals, and those contributing to corruption in Denmark not to be fought.

Mail nedenfor fra 9 maj. 2023. til Jyske Bank og Statsministeret ved statsminister Mette Frederiksen. Her i disse breve er lidt af det som historien om Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven, straffeloven og anden lovovertrædelser hvilket mine bøger handler om. 11-08-2023. 13.00.- TIL SUSANNE SØRENSEN JYSKE BANK A/S Fwd: Jeg ønsker kun fred, men også…

Read More »
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk