Month: april 2020

Klientens penge som forsvandt fra Lundgrens bogholderi. Vi har lavet en lille kontrol af Lundgrens lemferdinge måde at bogføre på. Og opdager at Lundgrens heller ikke har styr på deres debitor bogholderi.

Klientens penge som forsvandt fra Lundgrens bogholderi Read at english    Nu har vi fundet ud af at det kontonummer 2191-4369738912 som vi ikke viste hvem ejede, da Lundgrens Boghoholderi ikke kunne finde klientens indsattet penge, selv efter de blev oplyst datoer for overførsler. Kontoen tilhøere enkelt Lundgrens Bogholderi.   Men hvis Lundgrens også bruger…

Read More »

The client’s money which disappeared from Lundgren’s bookkeeping. We have made a small check on Lundgren’s limb way of bookkeeping. And finds that Lundgrens also has no control over their debtor bookkeeping.

The client’s money disappeared from Lundgren’s bookkeeping Læs opslaget på Dansk   Now we have found that the account number 2191-4369738912 which we did not show who owned, as Lundgrens Boghoholderi could not find the client’s deposited money, even after they were informed of the dates of transfers. The account simply belongs to Lundgren’s Bookkeeping….

Read More »

It is not unknown to the senior members of Jyske Bank A/S that there are customers who are exposed to proven fraud.

We will soon share the updated timeline. Here it is clear that Jyske Bank’s Evil Faith comes into effect no later than 6 May 2009 🙂 It is not unknown to the senior members of Jyske Bank A/S that there are customers who are exposed to proven fraud.   Link til Dansk. And this is…

Read More »

05-04-2020. Det er ikke ukendt for de ledende medlemmer i Jyske Bank A/S at der findes kunder som udsættes for bevidst svig.

  Et opslag 05-04-2020. Opdateret 30-11-2020 Vi deler snart den opdateret tidslinje. Her er det tydeligt at Jyske Banks Onde tro indtræder aller senest 6. maj 2009   🙂 Det er ikke ukendt for de ledende medlemmer i Jyske Bank A/S at der findes kunder som udsættes for bevidst svig. Link to English.   Og…

Read More »

All sms to Mette Marie Nielsen Lundgrens Attorneys The period 15-12-2018 to 28-02-2019.

All sms to Mette Marie Nielsen Lundgrens Attorneys The period 15-12-2018 to 28-02-2019. Lundgrens answer the first time which is 16-12-2018. that Mette Marie Nielsen will respond the day after   Læs bloggen på dansk All SMS as well as audio recordings are shared here   The period 15-12-2018 to 28-02-2019. Lundgrens reply to SMS…

Read More »

Nielsen Lundgrens Advokater Perioden 15-12-2018 til 28-02-2019. Lundgrens svare 1. gang hvilket er 16-12-2018.

Alle Sms til Mette Marie Nielsen Lundgrens Advokater Perioden 15-12-2018 til 28-02-2019. Lundgrens svare 1. gang hvilket er 16-12-2018. At Mette Marie Nielsen vil svare klienten senere Read the blog in English Alle SMS samt lydoptagelser deles her Er det hvad som Partner Dan Terkildsen Mener er at udfører et stort stykke arbejde, under vanskelig…

Read More »

Here are some of what Lundgren’s lawyers are reporting to the lawyer mentioned for. It is a matter of Lundgrens having acted grossly manipulative towards their clients and counteracted their client to cover up the Fraud which the Client asked Lundgrens to present as fraud.

  Her er på noget af det Lundgrens advokater bliver indberettet til advokat nævnet for. Der er tale om at Lundgrens har optrådt groft manipulerende overfor deres klients, og modarbejdet deres klient, for at dække over det Bedrageri som Klienten bad Lundgrens om at fremlægge som svig.   Lundgren’s law firm is at risk to…

Read More »
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk