Here are some of what Lundgren’s lawyers are reporting to the lawyer mentioned for. It is a matter of Lundgrens having acted grossly manipulative towards their clients and counteracted their client to cover up the Fraud which the Client asked Lundgrens to present as fraud.

 

Her er på noget af det Lundgrens advokater bliver indberettet til advokat nævnet for.

Der er tale om at Lundgrens har optrådt groft manipulerende overfor deres klients, og modarbejdet deres klient, for at dække over det Bedrageri som Klienten bad Lundgrens om at fremlægge som svig.

 

Lundgren’s law firm is at risk to legal certainty in Denmark.

Therefore, former client, complaining about Lundgren’s attorneys, for appearing sordid and ILOYALT to their client, surely after the Defendant initiated their million co-operation, with Plaintiff’s attorney Lundgren’s attorneys.

Partner Dan Terkildsen writes it is conspiracy theories.

 

Participate directly or indirectly in Jyske bank 12 years fraud / fraud against customer A few keywords have been included. #JYSKE BANK WAS DISCOVERED / TAKEN TO MAKE #MANDATIC FRAUD #CRAFT #DOCUMENT FALSE # UTILIZATION #SVIG #FALSE #Bank #OtherChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #S #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen # Jeanett Kofoed-Hansen #AnetteKirkeby # SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang # Executive Board #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt - Jyske Bank's fraud has continued with the help of. . Redstone Attorneys at Thomas Scioldan Sørensen off 42 Dalgas Avenue 8000 Aarhus C. Phone 004586121999 . Lundgren's lawyers at Dan Terkildsen from Tuborg Boulevard 12. 2900 Hellerup. phone 004535252535 . Lund Elmer Sandager Attorneys at Philip Baruch and Kristian Ambjørn Buus-Nielsen from Kalvebod Brygge 39-41. 1560 Copenhagen V. phone 004533300200

The greedy Jyske Bank Group Management
Was taken on a permanent basis, this time with Jyske Bank’s group exposing the bank’s client to several cases of Mandate fraud, and Document fraud, as well as a little Fraud.
Which the management of Jyske Bank several times since May 2016 has been asked to stop Jyske Bank.
Unfortunately, the entire board of Jyske Bank’s group does not care that Jyske Bank exposes customers to deliberate fraud and refuses to speak to the customer. Jyske Bank’s group still continues here in 2020 Jyske Bank’s fraud transactions against customer.

 

 

Det er Partner Dan Terkildsen i Lundgrens advokater der hjalp Lundgrens advokat partner selskab med ikke at fremlægge klients svig sag mod Jyske Bank, mens Lundgrens advokater kunne skovle millioner ind fra Jyske Bank A/S. Faktisk en sag for bagmandspolitiet

 1. Fejl i bogføring, Lundgrens har bogført indbetalinger på forkert klient.
 2. Der forsvinder efterfølgende over 4.000 dk fra Klientens overført penge, fra 20 og 24 febuar 2019, beløbet er stadig ikke 13 marts 2020. indsat på kliendtens konto, efter klienten febuar 19. Faktisk oplysninger bogholderi om deres manglende afstemning.
 3. Lundgrens advokater kræver 13 marts 2020 at klienten igen, skal betale de over 4.000 kr. som Klienten, allerede i februar 2019. har overført.
 4. Efter Lundgrens har rykket, marts 2019. og fået oplyst betalings datoer, men stadig ikke kan finde klientens penge, beder Lundgrens advokater om bevis for, at Klienten har overført 2 betalinger til Lundgrens, før Lundgrens advokat kan finde de penge på en anden klients konto, som klienten har betalt til Lundgrens.
 5. Lundgrens ville ikke rette dato, til klients indbetalingskort, så dato stemmer på faktiske indbetalings datoer, som de 2 indsatte beløb Lundgrens har flyttet mellem deres klienter, dato på 2 af Klientens 3 indbetalinger står således med en helt anden dato hos Lundgrens, end den faktiske bank dato.
 6. Lundgrens advokater har ikke svaret på klientens henvendelser, kan godt skrive at det eneste Lundgrens advokater har svaret, er 18-12-18 hvor Mette-Marie Nielsen telefonisk siger, “det er nogle grove beskyldninger mod Jyske Bank A/S.” Og slut 2019 skriver og siger Dan Terkildsen, at det er mod god advokat skik, at bruge så voldsomme ord som Svig.
 7. Vi bad direkte Partner Dan Terkildsen om at fremlægge at Jyske Bank har aktivt tvunget kunde til at sælge den byggegrund, Jyske Bank kort forinden havde givet Nykredit oprykkerne pant i, for dermed at ved et salg ville det gå til nedbringelse af lånet som er blevet tilbudt Bilag AG 6. Maj 2009. Og hjemtaget 3. Juli 2009, da vi er bange for at Lundgrens ikke får det fremlagt, vælger vi grundet frister at stævne Jyske Bank for dette forhold, Dan Terkildsen siger vi ikke må gøre noget selv og han har styr på det, og hvis vi ikke føjer Lundgrens advokater vil vores sammen arbejde blive vurderet, Lundgrens ingurer efterfølgende også dette forhold.
 8. Vi bad eksempel, Mette Marie Nielsen om få det afsluttende svarkrift 18-12-2018 til eftersyn og godkendelse, inden Lundgrens advokater sender det til retten, det får vi dog ikke, og er uden indflydelse på vores egen sag mod Jyske Bank, som Lundgrens selv vil bestemme hvad den omtaler.
 9. Lundgrens advokater har ikke delt alle modpartens rets dokumenter med klienten.
 10. Lundgrens advokater har heller ikke delt alle Lundgrens egne fremlagte rets dokumenter af med 2. September 2019. deres klient.
 11. Lundgrens advokater har ikke fremlagt nogle af klients påstande for retten.
 12. Lundgrens advokater har fremlagt en sag for retten, omhandlende dårlig rådgivning, hvilket klienten ikke har bet Lundgrens advokater om, tværtimod har klienten meget klart bet Lundgrens advokater om at fremlægge deres svig og falsk påstande.
 13. Lundgrens advokater har flere gange fået Instrukser på at klienten ville have mulighed for at godkende det Lundgrens advokater vil fremlægge i deres påstande.
 14. Lundgrens advokater har modsat sig Klienten, og ikke ladet Klienten godkende nogle af de Proces skrifter, som Lundgrens advokater har lavet og indlevende til retten samme dag som retten har givet en frist på.
 15. Lundgrens advokater har ikke skrevet de vidner på til retten, som Klienten har skrevet skulle indkaldes.
 16. Lundgrens ansatte har kun telefonisk bekræftet kunden påstande mod Jyske Bank og Bankens Bestyrelse er svig og falsk.
 17. Lundgrens ansatte har kun telefonisk bekræftet kundens vidner er dem som klienten har fremlagt for Lundgrens advokater.
 18. Lundgrens advokater og partner Dan Terkildsen, samt øvrige ansatte, har aldrig bekræftet nogle af klientens påstande mod Jyske Bank, selv om Klienten gentagne gange har skrevet og bet Lundgrens advokater bekræfte deres SMS, mail og overbragte breve. LUNDGRENS ADVOKATER SVARE ALDRIG.
 19. Lundgrens advokater har kort tid efter de modtager Klientens svig sag imod modparten, valgt at tage mod modpartens tilbud om at rådgive modparten for mange millioner.
 20. Lundgrens advokater oplyser ikke Klienten, at Lundgrens Partner Selskab også arbejder for modparten.
 21. Ligesom Lundgrens advokater ikke kan have undersøgt om, det var muligt at rådgive modparten, og samtidig fører Klientens svig og falsk sag mod modparten.
 22. Lundgrens advokater har bekræftet telefonisk, at have forstået at sagen mod modparten handler om svig.
 23. Lundgrens modarbejder kontinuerligt klientens instrukser, og fremlægger ikke hvad Lundgrens advokater, af Klienten har fået Instrukser om at fremlægge.
 24. Lundgrens advokater har bekræftet telefonisk, hvilket vidner klinten beder Lundgrens advokater indkalde, men Lundgrens undlader, dirækte imod instruks at skrive klientens vidner på til retten, uden at oplyse klienten noget om dette.
 25. Lundgrens har bekræftet telefonisk og på sms, at alle klientens bilag ville blive medtaget, iøvrigt de bilag der er noteret på indbetalingen 20 febuar 2019.” De bilag klienten selv fremlagde med bilags nummer 28-101, Lundgrens har bekræftet at have meddelt retten, at alle bilag bliver medtaget i sagen til retten, Uden at oplyser klienten noget om at retten tidligere har skrevet, at retten vil se bort fra disse bilag
 26. Lundgrens advokater har heller ikke oplyst til klienten at modpartens advokat Lund Elmer Sandager, også har skrevet til retten og beder retten om ikke at medtage klients påstande og bilag, som er bilag 28-101.
 27. Lundgrens advokater har ikke svaret på modpartens advokats skriv til retten, om disse bilag.
 28. Lundgrens advokater fremlægger sidst nogle af Klientens bilag, efter Klienten truer med at fyre Lundgrens, Lundgrens har fremlagt bilag, uden at oplyse retten hvad bilag er fremlagt for, og uden at dele med Klienten.
 29. De bilag Lundgrens advokater har fremlagt er ikke dem som klienten forsøgte at fremlægge, derfor passer bilags nummer ikke til oplyste bilags nummer i breve til modparten.
 30. Lundgrens advokater har ikke haft styr på litrerring, og fremlægger et bilags nummer 28. der er tidligere brugt, hvilket retten har oplyst Lundgrens advokater.
 31. Lundgrens advokater har 3 måneder efter stadig ikke styr på litrerring, og fremlægger igen et bilag der har samme bilags nummer 28, som nu er brugt 2 gange tidligere, hvorfor Klienten forsøger at hjælpe Lundgrens advokater, ved at rette bilags litteræring, samtide med fremlægger bilag op til nr. 101
 32. Da klienten beder om kopi af retsbogen, flere gange skriftligt, men ikke får noget og derfor også telefoniske beder om kopi af sagen, er svaret fra Lundgrens det er meget svært at finde, klienten tilbyder at bede retten om at sende kopi af retsbogen, hvilket Lundgrens forklare at retten nok vil have svært at finde retsbogen, og lover igen at udlevere kopi af retsbogen til Lundgrens klint, Klienten modtager intet, og kontakter derfor retten.
 33. Derudover har Lundgrens 09-07-2019 fremlagt et bilag uden at slører BBC modtager Bilag 79. på trods af at klienten selv har sløret adrassen 28-12-2018, Bilag 66. samme mail.
 34.  

Så mange fejl kan ingen advokater lave, hvis det ikke er bevidst.

Men Lundgrens har jo undersøgt om Lundgrens både kan føre vores svig sag mod Jyske Bank A/S.

Og samtidig rådgive Jyske Bank i million sag.

Hvilket

Lundgrens ikke kan se at der er noget galt med se 8.1.

 

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKATFULDMÆGTIG BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB KRAG NIELSEN ADVOKAT (H)PARTNER JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER KRISTOFFER SAUGMAN ADVOKATFULDMÆGTIG L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE-LOUISE HOUVENAEGHEL OSTROWSKI LEGAL TRAINEE MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42.

If you choose Lundgren’s lawyers to work for you.
Then be careful
Lundgrens does also choose to work for the opposing part Jyske Bank A/S.
And is habil, in our fraud and false case against Jyske Bank A/S 🏦.
Then Lundgrens chose to accept a million jobs, offered by Jyske Bank’s Board of Directors.
Just a few months after Lundgrens took the assignment against Jyske Bank A/S for fraud and false.
🙁
We fired Lundgrens 1 year after, when we discovered that Lundgren’s Partner Company real works for Jyske Bank’s Board of Directors.
And therefore directly in contravention of good lawyer custom, counteract us, and that our claims against Jyske Bank were not presented to the courts.
Therefore we would like to warn you as a client in Lundgrens, as we believe they have received a return commission from Jyske Bank, to help Jyske Bank A/S
A false or corrupt lawyer is a threat to the Danish legal community.