Jyske bank Boxen og jyske bank siden 2010

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Jyske Bank BOXEN en sikker vinder. th er Anders Dam

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Jyske Bank Boksen er fyldt med penge, men hvordan har jyske bank skaffet dem.

DANMARKS STØRSTE SVINDEL BANK, MÅ UDEN TIVL VÆRE #JYSKEBANK.

Som med #AndersDam i spidsen står bag den fortsatte svindel af bankens egne kunder.

/

VI VIL I RETTEN HAVE FREMLAGT DET VI I KLADDEN 12-12-2018 TIL ET NYT PROCESSKRIFT 18-12-2018 BAD OM BLEV FREMLAGT.

Læs kladden i de delte bilag, som løbende tilføjes og opdateres

/

VORES PÅSTANDE MOD JYSKE BANK, ER MEGET KLARE

SELV OM VORES ADVOKATFULDMÆGTIG 18-12 RINGEDE, OG FORTALTE, AT DET VAR NOGLE GROVE PÅSTANDE.

ÆNDRE DET IKKE PÅ AT DET ER VORES PÅSTANDE, HVILKET VI SIGER SKAL FREMLÆGGES.

.

Men ikke destro mindre anmoder vi igen at få vores sag fremlagt som vi ønsker og beder om.

RETTEN KAN KUN DØMME EFTER DE FREMLAGTE PÅSTANDE OG BEVISER.

/

Jyske bank reklamere selv med at være en anderleds bank.

JA JYSKE BANK ER EN SVINDLER En kriminel ORGANATION som i forening står bag millionsvindel.

/

SVINDEL BANKEN JYSKE BANK.

Hvem er med i #Boxen

Storbjerg Erhverv påstår jyske bank laver og fortsætter bedrageri

Og vi påstår

JYSKE BANK VED DERES SAMLEDE BESTYRELSE OG ADVOKATER I LUND ELMER SANDAGER, HAR FORSØGT AT HÆNDRE OPKLARING AF KONCERNENS MILLION SVINDEL.

/

Dette er lidt af de påstande vi siden, påsken 2016 har bet vores advokater fremlægge i sagen mod jyske bank.

Og frem til 10-07-2019 er dette ikke lykkes den bedraget kunde at få sine advokater til at kommentere eller fremlægge.

/

Vi som kunde har dog gjort vores, for at fremlægge beviserne imod jyske bank koncernen, for bankens grove bedrageri mod virksomhed.

Vi beder gentagende om at vores sag fremlægges således, hvilket vi igen på nyt møde ved vores advokat 13-08-2019 vil sige er sagens påstande, lige som skrevet i de mange breve.

/ /

STORBJERG ERHVERV Har blandt andet disse følgende påstande, i sagen BS 1-698/2015

JYSKE BANK HAR VED VILDLEDNING, OG GROV UDNYTTELSE

GENNEM TVANG, OG MISBRUG AF UDLØBET FULDMAGTER LAVET MANDATSVIG MOD VIRKSOMHEDEN.

/

JYSKE BANK HAR UDNYTTET AT KUNDEN VAR SYG EFTER EN HJERNEBLØDNING.

FOR AT KUNNE LYVE OVER FOR FØRS KUNDEN OG DEREFTER OVERFOR RETTEN

OM AT KUNDEN HAR ET UNDERLIGGENDE LÅN TIL EN SWAP MED JYSKE BANK.

Bilag 30.

/ /

JYSKE BANK HAR FOR AT SIKKER SIG EN UBERETTET ØKNOMISK VINDNING OG GIVE KUNDEN ET TAB.

LAVET DOKUMENFALSK, VED AT RETTET I AFTALER EFTER DISSE VAR UNDERSKREVET.

FREMLAGT MANUPLERET BILAG OVERFOR RETTEN, FOR AT SKUFFE I RETSFORHOLD.

BORTSKAFFET AFTALE BILAG

FJERNET ORGINALE AFTALER, FRA ÅRS OPGØRELSEN 2008

AFTALER SOM VAR GYLDIG I PERIODEN

15-07-2008 OG FREM TIL 30-12-2008

/

FORSØGT AT SKJULE AT EN AFTALE VAR LUKKET, VED AT NÆGTE KUNDEN AKTINDSIGT

FOR DEREFTER SÅ AT LYVE OVERFOR DOMSTOLEN I RETSFORHOLDET.

/ /

JYSKE BANK HAR GJORT SIG SKYLDIG I GROFT SVIG OG FALSK.

FOR AT KUNNE FASTHOLDE EN FALSK RENTE SWAP Bilag 1.

/

Dette har kunden selv 28-12-2019 fremlagt bevis for, og derfor skal vores advokat lave et processkrift der indeholder kundens fremlagte påstande.

1. Ved at lyve overfor kunden.

2. Ved at lyve overfor kundens advokat

3. Ved at lyve overfor pengeinstitutankenævnet 328/2013

4. Ved at lyve i retsforhold overfor retten, 15-10-2015 og 02-02-2016

Jyske bank og deres advokater har løbende vildled kunden, og kundens advokater, til at tro kunden har optaget et lån, og aftalt dette rentebyttet med jyske bank.

/

JYSKE BANK HAR I FORENING VÆRET SAMMEN OM AT UDSÆTTE JYSKE BANKS KUNDE

FOR ET FORTSAT OG SADELLES ONDSKABSFULDT ÅRELANGT BEDRAGERI.

/

JYSKE BANK HAR UNDER BEDRAGERIET FORSØGT, AT HENDRE OPKLARING

I ET FORSØG PÅ AT KUNDEN IKKE FIK FREMLAGT SAGENS RETTE SAMMENHÆNG OVERFOR RETTEN

DETTE ER FOR AT SKADE KUNDEN ØKNOMISK

KUNDEN MÅ KÆME INU MERE UNDER BANKENS FORTSATTE BEDRAGERI, FOR AT FÅ SIN ADVOKAT TIL AT FREMLÆGGE KUNDENS SAG, FOR DET SVIG OG FALSK DET ER.

/

VI BEDER RETTEN DØMME JYSKE BANK FOR BEVIDST OG UHÆDERLIGT GENNEN LEDELSEN AT STÅ BAG BANKENS FORTSATTE BEDRAGERI

JYSKE BANK HAR KUN FORSØGT AT SKADE KUNDENS MULIGHED, FOR AT FÅ SAGEN FREMLAGT OVERFOR RETTEN.

/

KOM MED I RETTEN

OG HØR DEN BEDRAGET KUNDE I RETSOPGØR 30. SEPTEMBER, FREMLÆGGER SINE PÅSTANDE.

EN SAG SOM GANSKE ENKELT HANDLER OM ANDERS DAMS & JYSKE BANKS MILLION BEDRAGERI.

Ik at forglemme den samlede Koncernledelse i Jyske Bank er medvirken i JYSKE BANK fortsatte svindel.

Jyske bank er ejer af JYSKE BANK BOXEN der ikke vil

/

NÅR LILLE KUNDE ALENE MÅ TAGER KAMPEN OP MOD JYSKE BANK BOXEN, JYSKE BANK GIGANTEN DER ER DANMARKS ANDEN STØRSTE BANK FOR SVINDEL

Skyldes dette at andre banker og flere advokater samt offenlige ansatte som dækker over den svindel jyske bank laver.

/

DEN JYSKE SVINDEL BANK, ELLER BARE JYSKE BANK, NÆGTER AT STOPPE BEDRAGERI.

/ /

MEN EFTER 11 ÅRS BEDRAGERI

SKAL ANDERS DAM 30-09-2019 eller 01-10-2019 FORKLARE SIG OVERFOR RETTEN

HVORFOR ANDERS DAM

OG LEDELSEN IØVRIGT VALGTE, AT FORTSÆTTE JYSKE BANKS MILLION BEDRAGERI MOD DEN LILLE PRIVATE VIRKSOMHED.

DETTE NÅR KUNDEN SIDEN FORÅRET 2016, MANGE MANGE GANGE HAR ANMODET JYSKE BANK OM AT MØDES.

OG AT FÅ JYSKE BANK, TIL AT HOLDE OP MED AT BEDRAGE DERES KUNDER.

/

SIDEN HANDLER OM JYSKE BANKS MILLION BEDRAGETI MOD STORBJERG ERHVEV

OG HVORDAN VI SOM VIRKSOMHEDEN KÆMPER FOR AT FÅ VORES ADVOKATER TIL AT FREMLÆGGE SAGENS AVORLIGE PÅSTANDE, OM JYSKE BANKS BEDRAGERI OVERFOR RETTEN.

Altså som kunden selv har fremlagt sagen i Bilag 100. og 101.

  1. December 2018

/

SIDEN OPDATERES LØBENDE, SÅ FØLG MED OG LÆS DE LØBENDE DELTE BREVE.

/

INGEN KAN VÆRE I TIVL OM AT TIDLIGERE STÆVNING FRA 2015 IKKE KAN ANVENDES

Se breve til vores advokat som Eks. 10 & 15-10-2018

Det er bare er 2 af de mange breve, hvori vi skriver om sagens omfang, og hvad der skal fremlægges i retten.

Ligesom vi klart skriver vi ønsker at få jyske bank dømt for bedrageri / dokumentfalsk “SVIG & FALSK”

/

HUSK AT FØLGE MED PÅ DE MANGE BREVE VI LØBENDE DELER I SAGEN, MOD DEN JYSKE SVINDEL BANK

/

Du vi også kunne læse hvor mange gange, vi har bedt Rødstenen Advokater fra Århus om at fremlægge vores påstande, som at jyske bank bedrager Storbjerg Erhverv, og hvordan deres advokater Lund Elmer Sandager lyver overfor retten, for at skuffe i retsforhold.

/

VI KAN FØRST NÅR BREVE, OG SAGS AGTER ER DELT, SÆTTE BREVE I DATO ORDEN.

Ønsker du et excel ark af hvilket bilag og breve der er delt her, og indsat i dato orden.

Listen opdateres løbende, og kan rekvireres på en SMS til 2222771

/

Har du spørgsmål i øvrigt til sagen, SMS på 22227713

Hvis du finder noget, du syntes er for groft skrevet, så SMS 22227713

Og bed eventuel forklaret beviserne på den millionsvindel, jyske bank koncernen, ved advokat virksomheden Lund Elmer Sandager sammen med Koncernledelsen i jyske bank, sammen i forening, enten støtter eller står bag.

/

HUSK VI I OVER 3 ÅR HAR FORSØGT DIALOG

Men alle andre hjælper jyske bank i fortsat at kunne drive en svindel bank, som vi 28-12-2018 selv har fremlagt bevis overfor retten.

/

NU SKAL VORES ADVOKAT BARE SØRGE FOR AT FREMLÆGGE VORES SAG I ET NYT PÅSTANDS DOKUMENT, SOM RETTEN 12-04-2019 MED RETTE BEDER FREMLAGT SENEST 16-09-2019

/

DET ER ÅBENLYST AT DET PÅSTANDSDOKUMENT FRA 2015

IKKE ER AKTUELT EFTER BANKENS SVINDEL BLEV OPDAGET MARTS 2016.

HVILKET VI STRAKS MEDDELT TIL RØDSTENEN ADVOKATER

Vi har sagt og skrevet det løbende mange mange gange frem til juli 2019

/

VI OPDAGEDE AT JYSKE BANK LAVEDE BEDRAGERI I 2016.

HER EFTER SYNTES ALLE, AT MODARBEJDET SAGENS BEVISER I MOD JYSKE BANK, FOR BEDRAGERI BLEV FREMLAGT.

/

SAGENS BEVISER ER NU OGSÅ I MOD DEN SAMLEDE KONCERN BESTYRELSE.

FOR SAMMEN I FORENING, AT STÅ BAG JYSKE BANKS FORTSATTE BEDRSGERI MOD STORBJERG ERHVERV

Storbjerg Erhverv har efter rettens brev 12-04-2019 svaret 16-04-2019 at virksomheden ønsker retsmægling.

Jyske bank har ikke svaret, udover 28-06-2019 at fortsætte bedrageri, selv om kunden i brev til ledelsen 20-06-2019 tikkede jyske bank om ikke at bedrage os mere.

/

At jyske bank og deres medløbere inkl. den samlede Koncernledelse forsøger at lukke kundens mund.

Og forhindre kunden, i kontakt muligheder til jyske bank

Dette klare jyske bank ved at blokere kunden på Twitter og Facesbook

Kundens mulighed for at kontakte jyske bank kan kun ske her eller på brev, da vi ikke formoder jyske bank også har blokeret Post Nord

/

Og søreme om jyske bank ikke valgte at fortsætte bankens bedrageri 28-06-2019

Om kunden er sur på jyske bank ?

/

VI AFVENTER BARE EN FREMLÆGGELSE SOM VI HAR SAGT VI ØNSKER DET, OG DEREFTER FÅ RETTENS DOM.

/

Husk vi retter gerne hvis noget er usandt

/

Anders Dam og Philip Baruch i skal lytte på det jeres kunder forsøger at fortælle jer alle sammen i jyske bank

DETTE HER ER SVINDEL PÅ ER MEGET HØJT PLAN

/

siger bare føj for pokker

Føj til dem der medvirker og dækker over at jyske bank laver og fortsætter bankens million bedrageri imod Storbjerg Erhverv

Bare fordi du vælger, at dække over Jyske Banks millionsvindel, eller af øknomiske grunde ikke selv ønsker loven bliver overholdt, og derfor dækker over at jyske bank laver bedrageri mod bankens kunder, og nægter at stoppe med at bedrage

/

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV

I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI

DA I NÆGTEDE AT STANSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE

TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN

/

At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri

ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ?

Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave

/

Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert

Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713

Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget

Så bare kom

Anders nummeret er 0045 22227713

/ /

Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellen jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen

Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning

Jyske Bank har indgået en navnesponsoraftale for multiarenæn, 20. oktober 2010.

Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank

/

Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os.

/

Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

/

Bank #AnderChristianDam

Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen

/

Gangcrimes #Crimes

Koncernledelse #jyskebank

Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt