16-05-2022. Det er en udfordring at være kunde i Jyske Bank, der beviseligt står bag omfattende svindel mod bankens kunde.

Jeg skriver at Jyske Bank laver, og eller bruge kriminalitet, altså laver strafbare handlinger i Jyske Banks forretnings metoder så som at: JYSKE BANK A/S HAR LAVET OG ELLER BRUGT. 1. Bedrageri. SVIG 2. Bondefangeri. 3. Dokument falsk. FALSK. 4. Vildledning. 5. Udnyttelse. 6. Lyver for kunde. 7. Vanhjemmel. 8. Bestikkelse / returkommission. 9. Retsmisbrug. 10. Misbrugt adgang til Tinglysningsretten. 11. Fuldmagt misbrug. 12. Ond tro. 13. Retsmisbrug. 14. Mandag svig. 15. Lyver overfor Penge Institut ankenævnet. 16. Lyver overfor domstolen. 17. Kan vel skrive MAGT MISBRUG, også. 18. Har taget overpant og sikkerheder for omkring 12 millioner, for en gæld på ca. 3 millioner, hvor der der givet pant i min ejendom på 3 millioner, et pantebrev Jyske Bank A/S iøvrigt ikke vil udlevere uden at stille krav, og det på trods af at jeg ikke skylder Jyske Bank noget som helst. 19. Nægter at udlevere de dokumenter hvori jeg private tidligere har givet Jyske Bank sikkerhed og kaution for selskabet, der har stævnet Jyske Bank for svig. 20. Nægter kunden at tage advokat forbehold, og spærre derfor alle kundens konti, for ikke at påføre et advokat forbehold, på de 2 salgsfuldmagter Jyske Bank ved Birgit Bush Thuesen tvang Carsten Storbjerg til at underskrive

Det er en udfordring at være kunde i Jyske Bank, der beviseligt står bag omfattende svindel mod bankens kunde.

Hvem skal sikker retfærdighed i Danmark, når der findes korrupte advokater, og at der findes danske dommere som dækker over de korrupte advokater, for igen at kunne dække over de kriminelle danske banker.

Der er til dato ingen i Danmark som har turdet skrive om dette her problem, og der er ingen som tør sige mig imod og tage en konfrontation med mig, Jyske Bank tør ikke engang true mig med en Injurier sag, selv om jeg har tilbudt deres ordførende direktør Anders Christian Dam, at tage han i hånden og følge med ind på politistationen hvor Anders Dam på vejene af Jyske Bank kan politianmelde mig for injurier mod Jyske Bank.

Jeg har siden maj måned 2016. skrevet kontinuerligt til Jyske Banks direktør og bestyrelsen samt repræsentantskabet og Jyske Banks mange advokater.

Der er ikke en eneste der som har svaret mig.

Jeg har skrevet til de danske politikere, den danske stat og myndighederne herunder Statsministeriet, Retsudvalget, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, den danske Nationalbank, Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet, Anklagemyndigheden, Statsadvokaten, advokat samfundet, kontinuerligt siden 1 maj 2019.

Og delt beviser for Jyske Banks forskellige forbrydelser.

Og ikke en eneste af disse har turde svaret mig, eller tage en konfrontation med mig.

Når jeg skriver at Jyske Bank A/S står bag omfattende brug af kriminalitet hvilket der er flere medarbejdere som i forening står bag.

Tro i så selv på at det her bare er et tilfælde, eller er dette fundament i Jyske Bank, hvilket de danske myndigheder og den dømmende magt dækker over, da Jyske Bank ikke må udsættes for efterforskningen og strafforfølgning for den kriminalitet jeg her på siden banknyt siden 2016. har delt beviser for.

Denne her side er en advarsel mod den Danske Bank Jyske Bank der bruger bestikkelse / returkommission for at skuffe i retsforhold.

Vil du skrive min historie, og har måske nogle spørgsmål til mine beviser, for når jeg skriver at Jyske Bank laver organiseret kriminalitet, så har jeg masser af dokumentation for det jeg skriver.

Det er skandale der ikke før har været beviser for, hvilket inddrager regeringen og politikerne, for når den danske stat og regeringen er med til at dække over bankers kriminalitet, ved at ingure alle henvendelser og beviser for at Jyske Bank laver bedrageri dokument falsk og fuldmagt misbrug og meget mere.

Så er det op til de offer for Jyske Banks forskellige forbrydelser, at gøre opmærksom på det.

I domstolen har den første dommer Søren Ejdum allerede vist, at domstolene bare fjerner de vidneforklaringer der ikke passer ind i det, dommeren ønsker medtaget, vil kalder det for fejlcitering af vidner, der er klaget til den særlige klageret, hvilket er Højesteret.

Jeg tror ikke længere på det danske retssystem, og føler dette her er en farse og skandale for retssikkerheden i Danmark, også derfor må selve sagen mod Jyske Bank formentlig indbringes for den europæiske domstol, da de dommer ikke vil have at Jyske Banks brug af dokumentfalsk og fuldmagtsmisbrug, svig, ond tro, vildledning og forvildelse skal afbryde forældelsesfrist.

Sagen handler i høj grad om Jyske Banks moral og etik, hvilket du kan læse mere om her på Banknyt.

Mangler du oplysninger eller kopi af bilag, skriv til mig hvad du gerne vil modtage beviser for, så får du det.

Jeg beder her den samlede pressen om kritisk at undersøge, om min viden omkring korruption i Danmark, og om jeg har delt nok beviser for at Jyske Bank står bag omfattende økonomisk kriminalitet, og om dette bør fratage Jyske Bank retten til at drive finansiel virksomhed i Danmark.

Jeg deler mine oplysninger med befolkningen da dette kan være Danmarks største skandale i nyrer tid, for når den danske stat, og den danske regering som skal beskytte den svage i samfundet, aktivt ingure den organiseret kriminalitet mod den lille danske borgere, og myndighederne istedet vælger dækker over kriminelle danske banker.

For ikke at være tvunget til at sætte banker, som Jyske Bank under skærpet tilsyn, eller helt at fratage Jyske Banks tilladelse til at drive bank virksomhed i Danmark.

Hvis pressen mener jeg ikke kan forstå lovgivningen, så giver jeg alle journalister lov til at hænge mig ud, og at hjælpe Jyske Bank med at politianmelde mig for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank.

Alene det er en god historie. men hvem tør at skrive om det, når det er politisk besluttet at dække over de korrupte advokater og de kriminelle danske banker.

Who knows that Jyske Bank is a criminal organization, there are many, but can start with CEO Anders Christian Dam, Philip Baruch and Kristian Ambjørn Buus Nielsen from Lund Elmer Sandager lawyers, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen from Lundgren's lawyers , Mette Marie Nielsen from Danske Bank, Emil Hald Vendelbo Winstrøm who has been involved in the fraud could continue, together with the National Board of Justice, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the Danish Financial Supervisory Authority and the Prime Minister Mette Frederiksen, who all know that Jyske Bank is deeply criminal, as fraud and forgery are criminal acts and should deprive Jyske Bank of the right to conduct financial business in Denmark, but when there is an ingrained camaraderie in Denmark and corruption that is used, the authorities are passive. It is the politicians who have decided that Jyske Bank must not close, ie must not be blamed for the deliberate and serious crime that Jyske Bank demonstrably exposes their customers to, and when even the authorities cover the crime the Danish banks are demonstrably behind, then is Denmark is a corrupt society.

Have you been exposed to financial crime in a Danish bank, or perhaps you know of Jyske Bank’s use of bribery, forgery, fraud, coercion, coercion, fraud, exploitation and other crime.

Do you know about the Comradeship and the corruption, that is used to cover up banks’ organized crime in Denmark.

Then I would like to hear from you.
Do you want to be anonymous, since you work, or have worked for the danish bank Jyske Bank, this will of course be respected.

Call +4522227713

Or write to me on this email.
And will you help me with filming for small anti-commercials, which should be a direct warning against doing business with Jyske Bank. And to state that Denmark is governed by camaraderie and corruption, in which the judiciary and many powerful Danes are directly involved.

My story is about my evidence that Jyske Bank is also run by crime, so that the bank can make an unjustified gain that becomes a decisive asset loss for the customer.
If you also want to help create a real information page, please contact me at +4522227713.
or write to me.

Regards Carsten Storbjerg
Soevej 5.
3100. Hornbaek.
DK. Denmark.

✍️