24-02-2021. opslag fra facebook anbefaler at Jyske Banks bestyrelse oplyser alle bankens aktionærer om at de har denne her svindelsag i mod banken, og hvordan ledelsen har valgt at fortsætte bankens millionsvindel.

LINK OPSLAG FACEBOOK 24-02-2021.

 

Opfordre Jyske Banks bestyrelse til at stiller deres mandater fri, og selv rette henvendelse til Finanstilsynet herom.

Samt oplysning til ledelsen om hvilket vidner der fra Jyske Bank indkaldes i svig og falsk sagen BS-402/2015-VIB.

 

🙂

Jeg syntes at aktionærerne i Jyske bank A/S skal have besked om denne her sag, og hvad der er fremlagt, inden i skal have generalforsamling 23 marts 2021.

For om i som aktionærer ønsker en ledelse der tydeligt støtter Jyske Banks brug af Udnyttelse, Bedrageri, Dokumentfalsk, og med stor sandsynlighed også gør brug af Bestikkelse.

.

Altså at Jyske Bank A/S på denne måde har brugt bestikkelse eller betalt returkommission.

Som ved at have givet Lundgrens en million opgave, og dermed at have betalt sagsøgers advokat firma returkommission, for at Lundgrens advokater ved deres partner Dan Terkildsen og deres medhjælperer, som Mette Marie Nielsen og Emil Hald Wendelbo Vindstrøm fra Lundgrens advokater.

.

For at disse Lundgrens ansatte ikke måtte gøre sagsøgers svig og falsk synspunkter gældende.

 

🙂

Sagsøger opfordre Jyske bank A/S og Lund Elmer Sandager til at oplyse dig som aktieejer om sagen mod Jyske Bank A/S

.

Så du kan være sikker på, bestyrelsens handlinger til bankens svig og falsk forbrydelser, på ingen måde kan skade Jyske banks troværdighed, eller være til øknomisk skade for bankens aktionære.

 

.

Spørgsmål til Jyske Bank A/S kan rettes til +4589898989

og

Spørgsmål til sagsøger kan rettes til +452227713

. Og de som måtte have spørgsmål, må gerne kontakte mig direkte, siger Carsten Storbjerg fra Hornbæk.

🙂

LEDER ANDERS DAM EN KRIMINEL ORGANISATION.

Det er et spørgsmål som med rette kan stille til finanstilsynet.

🙂

.

Ledelsen i Jyske Bank A/S er på mail informeret, at de oplyste vidner som Anders Christian Dam, Phillip Baruch, Morten Ulrik Gade med flere. Ikke skal bestille ferie i de nævnte retsdage, 15. 16 og 23 november 2021.

.

LINK FRA FACEBOOK 

DU MÅ GERNE DELE OPSLAG.

Og du må gerne kontakte Lundgrens advokater, Lund Elmer Sandager advokater samt Jyske Bank, eller hvem du ellers finder at kan have intresse i dette opslg.

🙂

Koncernbestyrelsen 2020 / 2021

Kurt Bligaard Pedersen, Rina Asmussen, Philip Baruch, Jens A. Borup, Anker Laden-Andersen, Keld Norup, Per Schnack, Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang.

Koncerndirektionen

Anders Dam, Niels Erik, Jakobsen Per Skovhus, Peter Schleidt.

 

🙂

 

Siden Maj måned 2016. har Carsten kontinuerligt skrevet til Jyske Banks bestyrelse, ledelse, ledergruppe, Lund Elmer Sandager men ingen har ønsket dialog, så der er ikke tale om nogle lille fejl eller misforståelse.

.

Jyske Banks koncern er bevidste om at banken er i ond tro, og at Lund Elmer Sandager er bevidst om at disse advokater gentagne har fremlagt falske oplysninger over for retten for at ville skuffe i retsforhold.

.

Mvh offeret

Carsten Storbjerg

Søvej 5.

3100 Hornbæk.

 

004522227713