Brev til Koncernledelsen om deres ansvar for Jyske Banks bedrageri

Kunde tigger 29. Maj. 13. Juni og igen 20. Juni 2019 Jyske Banks ledelse, om de ikke godt vil være søde, og lade være med at bedrage eller udsætte dem for mere svindel.

Se også brevet 20-06-2019 til ledelsen, efter jyske Banks rente nota 13-06-2019 oplyst, for en SWAP “rentesikring af et underlægende lån” som ikke findes, og har næstener 2.000.000 kr. mindre gæld

Den KRIMINILLE leder Anders Christian Dam Styre sin organisation, hvori bedrageri mod os kunder, syntes være er en naturlig del af jyske Banks fundament :-) Så når Anders Dam, der af AKTIONÆRE som Nykredit, Maersk, Codan, ATP er elsket for at tjene mange penge Er AKTIONÆRENE i jyske bank ligeglade hvordan jyske bank har skabt deres milliard overskud. Bare banken har overskud :-) Anders Dam som har indraget den samlede bestyrelse i bankens bedrageri, således koncernens medlemmer sammen i forening laver millionbedrageri Kunden Storbjerg Erhverv har siden maj 2016 forsøgt dialog, men ingen i jyske bank vil tale med dem Jyske bank og bestyrelsen vil istedet vise bankens magt, til at fortsætte det bedrageri jyske bank startede i 2008 / 2009 :-) Men ANDERS & PHILIP vi mødes 30-09-2019 Hvor BANDELEDER Anders Dam I retten sammen med hans medløber Philip Baruch skal BEKRAFTE, at beviserne mod banken for mange års bedrageri, ikke er falske anklager mod den jyske svindler. :-) Jyske Banks / Koncernledelsens medlemmer kan efter breve 29-05-2019 og 13-06-2019 vælge 1. At fortsætte jyske Banks millionsvindel og 30-06-2019 hæve renter, ved at fastholde Bilag 1. Som banken har fremlagt det 05-11-2018 "før vores beviser for svindel er blevet fremlagt 28-12-2018. / 2. De medlemmer i jyske bank som ønsker at indrømme, at jyske bank står bag million bedrageri Kan indrømme bankens svindel, ved at stille deres mandat frit Altså de medlemmer i jyske bank der ikke længere, vil være med til at jyske bank bedrager deres kunder Kan vælge at udtræde af jyske Banks Koncernledelse, hvilket har kunne ske siden maj 2016, hvor medlemmerne blev bekendte med jyske Banks mulige million bedrageri / 3. Jyske Bank kan også vælge at stoppe, med at lave og fortsætte bankens bedrageri, og rent faktisk tale med os. Kæden må jo være hopper af et eller andet sted, i ledelsens maskinrum Og hvem ved, måske har ledelsen ingen kendskab til kundes ønske om at mødes til kaffe, og så have samtale. / 4. Hvis jyske bank vil indrømme bankens bedrageri og faktisk ønske at finde en løsning på bankens mange års fortsatte million svindel, så er det sidste jyske Banks ledelse nok skal gøre at 30-06-2019 bare fortsætte bankens bedrageri, hvilke det vil være at fastholde Bilag 1. Som bankens seneste fremlagte 05-11-2018 :-) Derfor kære jyske bank Og jeres medlemmer i ledelsen Ring 22227713 Og lad os mødes Vi kan om ikke andet drikke noget torden kaffe, for nu lyner og skræller det da over Jyske Banks hovedkontor i Silkeborg. :-) :-) Har vi ret Bør i alle sammen stille jeres mandat frit Altså alle medlemmer i Koncernledelsen bør udtræde af jyske Banks bestyrelse, uden ekstra vederlag, eller belønning. :-) AT KUNDER SELV ALENE MÅ KÆMPE FOR AT STANSE BANKERS BEDRAGERIER ER UHØRT :-) :-) Vores advokat har for mange måneder siden kunne lave processkrift, efter der som vi har fremlagt, men valgt ikke at lavet det innu, hvilket må være noget taktisk, som vi ikke selv forstår Vores nye advokat der er anbefalet af nogle der kender til banker, og bankers regler om ikke ligesågodt som Anders Dam, så måske nok en del bedre. :-) :-) Vores advokat blev oplyst være den bedste, og en der samler på skalpe Vi aftalte i vist juli 2018, da han har fået set på sagen, og vi mødtes At ville jyske bank ikke have et forlig skulle vi give den fuld gas. :-) :-) Eftersom jyske bank koncernen fortsætter bankens bedrageri i mod os kunder Råber vi op for at advarer mod jyske bank, du kan selv meget nemt blive næste offer for banken svindel. :-) :-) Vi giver den fuld gas som aftalt Hvis bestyrelsen i jyske bank 30-06-2019 Vælger selv efter de seneste breve 29-05-2019 og 13-05-2019 at bestyrelsen vil fortsætte bankens bedrageriet i forening, at jyske bank ikke mener bankens svindel er bevist, den tager vi i retten :-) Så hvis jyske bank fortsat fastholde bilag 1. Som banken i den ændret forklaring overfor retten har fremlagt det den 05-11-2018 "af Koncernledelsens medlem Philip Baruch" Vil vi have jyske bank dømt for svindlen ALTSÅ GROFT SVIG. :-) :-) Vi er jo ikke advokat, men har brug for at tale om jyske Banks vedvarende svindel. Vi viste bare, at hvis ens beviser ikke fremlægges i retten inden forberedelsen slutter, vil bestyrelsen i jyske bank nægte at disse medtages under hovedforhandling, og der vil kræve at retten skulle se bort fra beviser der fælder jyske Bank for deres million svindel. Måden jyske bank uærligt arbejder ses tydligt i bankens fremlagte processkrifter. :-) Og så er det jo svært at bevise at jyske bank er dybt bedrageriske :-) Men da retten 12-04-2019 beder vores advokat om at lave et nyt påstands dokument til vist 15 sep. 2019 Altså Inden Hovedforhandling er 30-09-2019 og 01-10-2019 i Viborg byret Så er det nok fordi, det som er indleveret 2013 og 2015 er fra før kunden opdaget jyske bank stod bag massiv udnytttelse, og ved dokumentfalsk har lavet og fortsætter groft bedrageri mod bankens egen kunde Kunden opdager først i 2016 at den samlede jyske bank KONCEREN står bag massiv svindel, efter som jyske banke nægtede kunde aktindsigt. :-) Så når de små kunder imod Danmarks nok største svindler, hvor bestyrelsen i forening sammen står bag svindlen, og først kan møde svindlerene i retten, er det jo fint at mange af beviserne mod jyske bank for bankens bedrageri fremlagt. :-) Læs sagen i sagsøgers vidneforklaring bilag 100 og 101. Fra 28-12-2018 Beviser som kunden selv har måtte fremlægge, for at sikker sig beviserne mod jyske bank koncernen for svindel blev fremlagt retten i tide. :-) :-) Vores advokat gør det meget kort 18-12-2019 og skrevet bare vi ikke har noget lån og dermed ingen rente bytte - Men sagen er langt større i omfang, hvilket rødstenen advokater fra Århus fik fremlagt i februar marts 2016 Således Rødstenen advokater kunne fremlægge beviserne for retten :-) Thomas fra rødstenen advokater mente dog ikke vores beviser betød noget, og mente sammen med hans kollega der var med til telefonmøde At vi ville tabe sagen, måske derfor fremlægger Thomas Rødstenen ingen beviser overfor retten Men rødstenen advokater forsøger istedet stik imod vores ønsker, og anmodninger bag ryggen af os, at hæve sagen mod jyske bank som nu handler om bedrageri / svig / Dette fik vi stoppet, rødstenen påstod at det telefonisk var aftalt at hæve sagen, og ville derfor ikke medgive at vores egne Århus advokater løj over for os. Vi fik dog stanset Rødstenen advokater i at hæve sagen, uden at de så ville indrømme at de løj. Men det har vi selvfølgelig også beviser for, i tilfælde af rødstenen ønsker en offenlig debat om disse advokaters arbejde i sagen mod jyske bank for bedrageri / svig For det syntes at blive en meget stor sag, selv om jyske bank tager alt med sindsro, det virkede jo også som om Rødstenen arbejdede for jyske bank, og ikke os. ! :-) :-) DEBATTEN OM JYSKE BANKS HÆDERLIGE ELLER SNARE UHÆDERLIGE BANK VIRKSOMHED FORTSÆTTES OG FORBEREDS Vi møder selfølgelig op, pænt klædt i retten, og har øvet og har fået godkendt vores fremlæggelse, inden vi på 1 time vil fremlægger vores SAG forklaring i retten. :-) :-) Fakta er at jyske bank laver millionsvindel, mandatsvig, dokumentfalsk, udnyttelse, i overpant, bedrageri, misbruger udløbet fuldmagter, retter i dokumenter, skjuler eller bortskaffer bilag, laver vildledning, fjerner bilag i årsopgørelse, sammenblander flere virksomheder til samme konti, osv Jyske bank bedste bank til benægtelser og at lyver for os kunder. :-) ER JYSKE BANK ER EN DYBT KRIMINEL ORGANATION STYRET AT EN KRIMINEL LEDELSE PÅ 13 medlemmer. SÅDAN SER DET NEMLIG UD :-) Når Jyske bank ved LUND ELMER SANDAGER lyver over for retten Og der er for at ville skuffe i retsforhold, er en offenlig debat en god ting. :-) :-) Dette var blevet glemt at få med i vores advokats afsluttende bemærkninger 18-12-2018 Derfor inden det bliver FORSENT og forberedelsen slutter, skulle dette fremlægges. :-) Da jyske bank 28-12-2018 så vælger at fortsætte bedrageriet Måske spekulere jyske banken i at vores advokat, ikke inu har fremlagt beviser for bankens nævnte million bedrageri Hvilket vi senest 12-12-2018 har opsummeret og igen fremlagt i ny 42 siders kladde, for et processkrift med bilag Vi har brugt flere dage på at lave dette klar, men det kan åbenbart ikke bruges :-) Så når vi 28-12-2018 går i gang med at lave vidneforklaring, for at beviserne for jyske Banks udspekuleret bedrageri skal fremlægges Er det for at vi ikke vil have en risiko for vores advokat glemmer det i farten, da vi nu er så tæt på at forberedelsen slutter. Uanset vi 18-12-2018 blev oplyst at der var masser af tid inu hvor vi kunne fremlægge flere beviser / bilag Da vi ikke har fået alle rettens breve, ved vi ikke hvornår forberedelsen slutter. :-) Kunden tør ikke vente mere, og fremlægger derfor vidneforklaring i sagen 28-12-2018 med lidt bilag 28-101 som ikke var blevet fremlagt. Vi benytter lejligheden til at rette vores advokats bilags nummer 18. 18. 19 da i er blevet literet forkert og indskriver disse bilag som 28. 29. 30 Samtids med vi fremlægger bilag 31. Til 98. Bilag 99. Er bilags listen Bilag 100. Og 101 er processuelt forklaring :-) :-) Når vi som kunde selv vælger at fremlægge beviser for svindlen i jyske bank, er det for at sikker os en retfærdig retssag Hvilket sker 28 og 29-12-2018 Læs Bilag 100 og Bilag 101. Som er kundens afsluttende bemærkninger. Og forstå så at jyske bank ikke er alene, men har mange venner som dækker over jyske Banks svindel. :-) :-) Deriblandt Nykredit der nægtede at svare på om vi har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit Som jyske bank påstår. se BILAG 30. Og at dette underlægende lån, for en rente Swap med jyske bank, er blevet omlagt som oplyst. se Bilag D. Eller om der faktisk sket ikke findes noget underlægende lån som fremlagt i ankenævnet i 2013. se Bilag 35. Og sagen fra 2015. Særligt 10-09-2015 & 02-02-2016 JYSKE BANK LYVER KONSTANT :-) :-) Vi prøvet at ænder bankens måde at lave foretning i Danmark :-) Måske skal folketinget / staten kikke mere på om jyske bank faktisk er værdig til at måtte drive bankvirksomhed i Danmark Den danske bank blev smidt ud at et land kun grundet hvidvask Her i sagen taler vi om selve fundamentet i jyske er kriminelt. Det ved vi mere om 30-06-2019 :-) :-) Som altid har du spørgsmål ring gerne 22227713 Vi har kun ønske om dialog Mvh storbjerg erhverv :-) NUMMERET VAR 22227713 VI ØNSKER DIALOG
Jyskebanks bedrageri mod kunder sat i system uanset lån 4.300.000 kr. Bilag AG. fra 03-07-2009 og påstået rentesikring Bilag 1. 16-07-2008 på 4.328.000 kr. af dette lån Så skulle være lavet og aftalt som den jyske svindler bank påstår overfor for retten. Er jyske Banks ledelses answer, over bankens andre bedrageri forhold som her fortsat svibdel ved at hæve renter af 2.726.023,47 kr. Påstået 05-11-2018 at Bilag 1. Rentesikring fra 16-07-2008 nu er af det lån der blev optaget 03-07-2009 efter tilbud fra 06-05-2009 Rest gælden er 1.058.369,17 kr. Efter jyske bank tvangs solgte grund, se fremlagte BILAG 49. 50. 51. 52. 53. 54 og 55.

Jyske bank tænker fortsætte bankens million svindel mod bankens kunde Kunde skylder 1.058.369,16 kr 30-06-2019 efter jyske bank tvang kunde sælge byggegrund og dermed tvangs nedbringe gæld Imens hæver jyske bank fortsat renter af 2.726.023,47 kr I alt kr. 75.006,16 Hvilket er stadig er BEDRAGERI AF FØRSTE GRAD

LÆS BREVET AF 20-06-2019 TIL LEDELSEN NÅR VI DELER DET HER.

Søde og ærlige medarbejder i jyske bank, prøv lige at forstå vi forsøger at komme i kontakt med koncernen omkring lidt million svindel.

Når jyskebank med Anders Dam i spidsen røver, eller bedrager bankens kunder, belønner AKTIONÆRENE som Nykredit, ATP, top ledelsen.

Hvem er oplyste om Jyske Banks bedrageri, og hvem er ligeglade med at have aktier i virksomheder der bevidst laver og fortsætter bedrageri, som eks. ATP og NYKREDT længe har kendt til.

Nykredit har ligefrem hjulpet Jyske Bank med svindlen, ved at dække over bankens bedrageri, og samtids udnytte dette til at tage et Bidrag på 3,% af en gæld på 1.100.000 kr. der er i en ejendom til vurderet til 9.000.000 kr. “Sat i den lave ende”

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Når Nykredit Michael Rasmussen holder møde med Jyske Bank Anders Dam er det sikkert hemmeligt hvad der aftales. det handler om mange penge. Remember that we have tried everything since 2016 to enter into dialogue with Jyske Bank’s Board of Directors and the Executive Board, and only to avoid misunderstandings, which Lawyer Morten Ulrik Gade has also understood on November 17, 2015. But if Jyske bank has something the bank wants to hide from the public, it makes sense. Otherwise, we do not understand that such a large and powerful organization, as Jyske Bank’s entire board of directors refuses dialogue, with the customer who has asked management directly since May 2016, and CEO Anders Dam to help investigate whether the customer in Jyske Bank becomes exposed to fraud in even the same Jyske Bank. Is this a case of bank fraud for millions of Danish kroner, which all friends try to cover, or is the customer right. Why won’t the police and the city attorney investigate Jyske Bank for fraud? When authorities refuse to investigate the Danish bank’s continued fraudulent relationship against the bank’s customer, what are the provisions of the Criminal Code? If you can’t understand, the shared documents, maybe you just think we’re crazy and that Jyske Bank has not done nothing wrong, so talk to us. Help us understand why? Jyske Bank’s Board of Directors, not even denying the Group, exposes their customer to fraud. We only ask that Jyske Bank’s powerful friends and Jyske Bank’s shareholders ask Anders Christian Dam to enter into a dialogue and help the client to review the case together. If some in Jyske Bank’s powerful organization have made mistakes. Are concessions and an unreserved apology a natural consequence. So dear everyone at Jyske Bank A/S Do you want to talk about this here. The number +4522227713 Is still on the chest of your own T-shirt, similar to Anders Christian Dam Dear all. Remember that Dialog promotes understanding, so talk to your customers, if they have a complaint about Jyske Bank’s fraud against your customers.

Vil eller tør nogle af de dygtige ansatte i jyske bank, forklare jeres andre kunder, at jyske bank ikke står bag million bedrageri imod nogle bank kunder.

Og så forklare at jyske bank godt må tvinge deres kunder til at ekstra ordinær nedbringe lån, Som fremlagte Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55 beviser, og alligevel tage renter af tvangs afdraget, som jyske bank naturligvis benægter at kende til, se Bilag E.

DETTE ER BARE 1. GROFT BEDRAGERI FORHOLD, SOM JYSKE BANK STÅR BAG.

VED GODT I SIKKERT HAR MANGE TILSVARENDE SAGER, OG I SER PÅ SAGEN, MEN LEDELSEN HAR KIKKET PÅ BEVISER I OVER 3 ÅR

Siden 19 maj 2016, hvor denne mail fra 18 maj er videre sendt til CEO Anders Dam Har banken kunne gribe ind, og stanse bankens million svindel mod kunde.

SØGE ORD FOR AT RÅBE JYSKE BANK OP MEDVIRKENDE I SAGEN ELLER KENDER TIL SAGEN BEDRAGET, OG SOM IKKE ØNSKER AT JYSKE BANK RETTER, HVIS DET ER EN FEJL – FUNDAMENT KÆRNEVÆRDIER HÆDERLIG ÆRLIG ÅBEN RETTER FEJL SUND FORNUFT JYSKE BANK NÆGTER VEDHOLDENDE . NYKREDIT JYSKE BANK – LÅN SUPER BILLIGT, INGEN GEBYR RENTE SUBPERLÅN, SUPERLÅN, SUPPERLÅN. BILLÅN, BOLIGLÅN. OPSPARING. PENSION. – TIVOLI FRIPAS BAKKEN FRIPAS GRATIS / ADVOKAT ADVOKATER, STRAFFERET REN STRAFFE ATTEST, ØKNOMISK KRIMINALITET, KRIMINELT, STRAFFELOVEN – LUND ELMER SANDAGER AL CAPONE, ADOLF HITLER, STALLING MICHAEL RASMUSSEN CEO NYKREDIT ANDERS CHRISTIAN DAM CEO JYSKE BANK ADVOKAT MORTEN ULRIK GADE JYSKE BANK PHILIP BARUCH JYSKE BANK ADVOKAT PHILIP BARUCH LUND ELMER SANDAGER ADVOKAT METTE EGHOLM NIELSEN NYKREDIT INKASSO BIRGIT BUSH THUESEN JYSKE BANK – JYSKE BANK ERHVERV HILLERØD HELSINGØR ÅRHUS AAHUS KØBENHAVN SILKEBORG VALBY ØSTERBRO – NICOLAI HANSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK LINE BRAAD WINDING JYSKE BANK CASPER DAM OLSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK ANETTE KIRKEBY BANKRÅDGIVER JYSKE BANK SØREN WOERGAARD RÅDGIVER JYSKE BANK CEO ANDERS CHRISTIAN DAM – DANSKE BANK JYSK – KONCERNLEDELSE JYSKE BANK KONCERNBESTYRELSEN SVEN BUHRKALL KURT BLIGAARD PEDERSEN RINA ASMUSSEN PHILIP BARUCH JENS A. BORUP KELD NORUP CHRISTINA LYKKE MUNK HAGGAI KUNISCH MARIANNE LILLEVANG KONCERNDIREKTIONEN ANDERS DAM LEIF F. LARSEN NIELS ERIK JAKOBSEN PER SKOVHUS PETER SCHLEIDT – SAGEN HISTORIEN OM NYKREDIT OG JYSKEBANK HANDLER OM: BEDRAGERI SVINDEL LØGNE TYVERI UNDERSLÆB MANDATSVIG SVIG DOKUMENTFALSK, NÆGTE AT UNDERSØGE FOR FEJL AT DÆKKE OVER FORBRYDELSER AT SKJULE FORBRYDELSER AT NÆGTE KUNDER SVAR AT NÆGTE KUNDER AKTINDSIGT – OM AT LYVE OVER FOR RETTEN UDELUKKET FOR AT KUNNE FORTSÆTTE BEDRAGERISKE FORHOLD. – JYSKE BANKS OPLYSTE KÆRNEVÆRDIER FUNDAMENTET I JYSKE BANK ER PILRÅDDENT HVIS JYSKE BANK LYVER OVER FOR KUNDER, SÅ JYSKE BAN KAN SNYDE ELLER BEDRAGER DERES BANKKUDER. – VEDHOLDENDE UÆRLIG LYVER VEDHOLDENDE NÆGTER VEDHOLDENDE AT SVARE JO JYSKE BANK ER BESTEMT VEDHOLDENDE. – JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE REGLER OG LOVE, OG ER BESTEMT IKKE BEDRAGERISKE SIGER JYSKE BANK SELV – VI VIL GERNE HAVE EN DUEL MED JYSKE BANK OG KAPTAJN KRYSTER ANDERS DAM PÅ OM JYSKE BANK ER TROVÆRDIG HÆDERLIGHED ÆRLIG. – MEN DET SYNTES TIL AT ANDERS DAM JYSKE BANK ER EN BANGEBUKS OG EN KRYSTER SOM GEMMER SIG BAG HANS 100 VIS AF ADVOKATER OG IKKE TØR SVARE KUNDER PÅ SPØRGMÅL OMHANDLENDE JYSKE BANKS MORAL OG TROVÆRDIGHED. – MERCEDES BMW AUDI VW FORD KIA PEGEOUT CITROEN BILER FOR ALLE, BILLIG BOLIG, BILLIG FORSIKRING – REGLER OG LOVE BILLÅN MERCEDES BMW AUDIE WV MICHAEL RASMUSSEN NYKREDIT OG ANDERS DAM JYSKE BANK, LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER PHILIP BARUCH – JYSKE BANK FUNDAMENT STØTTES AT ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK OG SELFØLGELIG BAKKE ALLE MEDARBEJDER I JYSKE BANK ERES LEDELSES ARBEJDES METODER OP, SÅ SOM AT SKJULE SANDHEDEN FOR DERES KUNDER. – HVEM KA JYSKE BANK KA JYSKE BANK GØR DET UMULIGE MULIGT, OG LAVER ET FALSK LÅN PÅ 4.328.000 KR OG TINGLYSER PANT PÅ SAMME BELØB – JYSKE BANK UHÆDERLIG LØGNAGTIG BEDRAGERISK UTROVÆRDIG FORBRYDERISK UTROVÆRDIG MED STORT U – DETTE ER SØGE ORD FOR AT FANGE JYSKE BANKS OPMÆRKSOMHED, OG FÅ EN DIALOG SAMT TALT OM DE MANGE FORHOLD, SOM JYSKE BANK VEDHOLDENDE NÆGTER AT TALE BED KUNDE OM, HVIS DER BLOT ER OM EN FEJL
Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?

Er det overhoved muligt for jyske bank at drive banken redeligt ?

Brevet til jyske banks Koncernledelse 13-06-2019 CEO Anders Dam

🙂

Vi beder her igen bankens ledelse om de ikke godt vil være søde, og så standse jyske banks grove bedrageri mod bankens kunder.

Og ikke mindst indse at Dialog er bedre end bedrageri mod kunderne i jyske bank.

🙂

Ikke at vi tror jyske bank koncernen, vil holde op med at bedrage deres kunder.

Det virker dybt forankret i jyske banks fundament, at snyde og bedrage hvor banken kan.

🙂

Men vi tror på julemanden Så vi forsøger igen at nå ind til hjertet i jyske bank, hvis de ellers har et.

🙂

Vil bankens ledelse kun lave, og fortsætte det million bedrageri, som de mange medarbejdere i Jyske Bank koncernen, har stået for, og hjulpet til med, og som ledelsen sørgede for fortsættes.

🙂 🙂

POLITIET / STATSANKLAGEREN VIL IKKE STOPPE JYSKE BANKS BEDRAGERI MOD KUNDER

Så støtten til danske bankens bedrageri, kommer også fra dem som skal sikker borgende mod kriminelle, altså skal sikker at loven overholdes.

🙂

Når kriminelle Danske banker ikke selv vil holde op med at bedrage og lave svindel

Og ingen, og da slet ikke politiet vil hjælpe os, med at få stoppet Jyske Banks million bedrageri imod os.

Har vi 28-12-2018 selv fremlagt beviser i retten, for jyskebanks million svindel.

🙂

Brevet her af 13-06-2019 er kun for at understøtte, at den samlede koncernledelse i jyske bank står 100 % sammen i forening, bag jyske banks fortsatte svindel.

VI ØNSKER DIALOG

🙂 🙂

Men har vi kun mulighed for at komme i kontakt og dialog med jyske Banks koncernledelse i Viborg Byret

30/09 og 1/10 2019 Hvilket jo er snart

Bliver vores advokat, nødsagede til at lave det nye påstands dokument, som retten skrev 12-04-2019

Hvilket vi skrev til retten 16-04-2019 og kopi til vores advokat, skal skrives efter det som fremlagt i Bilag 100. og Bilag 101.

🙂

Ligeleds har vi 12-06-2019 skrevet til vores advokat

Spørger om hvilken dato vidner, “6 af dem fra jyske bank” skal møde i retten

Og hvornår de skal indkaldes.

Rykker for kopi af rettens breve, særligt der fra 9. Januar 2019 hvor jyske bank får frist 19. Februar til de afsluttende bemærkninger, hvilket banken udeblev fra.

Vi forslår en møde dato for gennemgang af fremlagte bevismaterialet mod jyske bank

DA VI VIL VÆRE FORBRET TIL EN SAG MOD DANMARKS MÅSKE STØRSTE SVINDLER

DER MED 100ede AF ADVOKATER I RYGGEN.

Lyver stærkere end en hest kan rende.

🙂 🙂 🙂

Hvad siger aktionærende til Jyske Banks millionsvindel.

Vi spørger et par af dem, og fremlægger lidt af vores beviser.

🙂

Hvad siger kunderne til at jyske bank laver bedrageri, dokumentfalsk mm.

Dem vi har talt med er rystet over de danske banker laver organiseret svindel.

🙂 🙂

At Jyske Bank selv tydeligvis er helt ligeglade, hvad andre tænker om jyske bank, som er Danmarks anden største bank

Siden jyske bank koncernen fortsætter det bedrageri banken siden 2008/2009 har stået bag

Og som ledelsen deres advokater, samt Lund Elmer Sandager advokater mindst siden maj 2016 er blevet oplyste om.

Det er grotesk

🙂 🙂

Hvis jyske banks Koncernledelse 30-06-2019 vælger trods dette her brev at fortsætte bankens svindel mod os kunder

Bør de største ambassader i Danmark så ikke have meddelse, at nogle banker i Danmark, som her jyske bank laver bedrageri, og at det sker ved koncernbestyrelsens viden og ACEPT

Det er ledelsen der driver banken efter bankens værdier og holdninger.

🙂

At det Danske Politi ikke vil hjælpe offer, som udsættes for øknomisk kriminalitet i de Danske Banker i Danmark

Virker meget underligt

🙂

Som før oplyst skriver vi for ikke at bryde sammen, det er nemlig ganske hårdt og umenneskeligt at selv som David skulle stoppe Goliats udnyttelse og svindel.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Sund fornuft er at vi taler sammen, og finder en løsning 🙂 – på værdikæden side. 33. Den måde vi betjener kunderne i jyske bank på, derfor har alle vores handler betydning. Jyske Banks Værdier er. Helhedssyn og sund fornuft Åben og hæderlig Anderledes Handlekraftig og vedholdende – Logo Gør en forskel Jyske Bank går nye veje til fordel for kunderne

Jyske Banks fundament syntes langt fra Virkligheden

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt
Jyske bank siger selv Jyske bank overholder alle regler og love ! Det er vist forkert meget forkert, Ellers forståes Dommen 17 maj 2017 for medvirken til bedrageri ikke.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning
Mandatsvig bedrageri tyveri åger løgne dokument falsk jyske bank og advokater Lund Elmer Sandager

Vi vil stadig gerne tale med jyske bank, med de vil ikke tale med os, derfor skriver vi opslag som dette.

HVOR STOR MAGT I SAMFUNDET HAR DE DANSKE BANKER ?

🙂

DANMARKS NOK STØRSTE SVINDLER, MÅ UDEN TIVL VÆRE JYSKE BANK KONCERNEN

En bank der måske kan siges at drive Landsskadelig virksomhed

Og af staten blev støttet med oplyst 4 hjælpeparker, samtids med at jyske bank lavede svindel / bedrageri imod deres kunder, mindst imod Storbjerg Erhverv.

🙂 🙂

Det kan næppe være sundt for et samfund, at landets største banker står bag million svindel i mod deres kunder.

🙂

Svindel som er styret og fortsættes af Jyske Banks 13 medlemmer i Koncernledelsen, medlemmer som vi i brevet 13-05-2019 til den samlede Koncernledelse igen igen, anmoder om dialog, og at mødes til retsmægling.

Mening med brevet til jyske bank, er at koncernen indrømmer at bedrageri ikke var så smart, så at jyske bank holder op med at lyve og udsætte kunder for svindel.

🙂

BREVET

13-06-2019 tigger storbjerg Erhverv igen Jyske Banks samlede bestyrelse om at holde op med at lave bedrageri.

🙂 🙂 🙂

AT JYSKE BANK ER EN UHÆDERLIG OG BEDRAGERISK BANK

VISER SAGEN BS 1-698/2015 Ganske tydelig efter vi selv fremlage beviser herfor 28-12-2018

Særlig Bilag 100 og Bilag 101. Er vores afsluttende bemærkninger

Hvor vi forklare sagen. “Stadig kort”

🙂

Sagen der er langt være end hvad vores advokat fuldmægtige 18-12-2018 kort skrev og fremlage i deres afsluttende bemærkninger samme aften til retten.

Men det uden at Eks forholde sig til Jyske Banks Tvangssalg af en byggegrund, og dermed nedbringelsen af det nu overliggende lån i Nykredit efter Bilag AG, som jyske bank 05-11-2018 påstår rentebyttet med jyske bank ved Bilag 1.

🙂

HVORFOR UDNYTTER JYSKE BANK DERES VENNER TIL AT DÆKKE OVER BANKENS SVINDEL

Eks. Nykredit’s advokat som klart sagde, Nykredit ville ikke levere skyts imod Jyske Bank

Dette viste vi jo godt, ellers var det jo nok ikke nødvendig at stævne Nykredit før vi efterfølgende efter først møde og så rykker, kunne få Bilag 28. 18-10-2016

Der findes intet lån på 4.328.000 kr. I Nykredit

Det var det første Bilag 18. Vores advokat fremlage “er ændrede til Bilag 28.”

🙂 🙂 🙂

Kopi af sagen bilag.

Kan fremlægges og forklares til dig som ønsker det.

Også gerne til Jyske Banks bestyrelse i jeres hjemby Silkeborg

I skal bare ringe 22227713

🙂 🙂

Vi er også stadig friske på at mødes med jyske Banks mægtige leder i jyskebanktv til en duel

Må vi kalde dig BANDELEDEREN ANDERS DAM

Selv HA syntes være de rene engle i forhold til jyske bank, tvivler på de laver organiserer bedrageri, som jyske bank syntes gøre det.

🙂 🙂

HVIS BANK KONCERNEN ELLERS TØR MØDES I ÅBEN DUEL PÅ TV.

🙂 🙂

JYSKE BANK OPTRAPPEDE KONFLIKTEN VED AT FORTSÆTTE BEDRAGERI 28-12-2018

VIL JYSKE BANK IGEN 30-06-2019 FORTSÆTTE SVINDLEN

OG DER YDLIGRE PISSE PÅ OS VED AT FORTSÆTTE BANKENS BEDRAGERI

?

VI SER MEN SIKKERT ER AT DEN SAMLEDE KONCERN LEDELSE I JYSKE BANK

13-06-2019 KLART BLIVER OPLYST AT DE I FORENING LAVER BEDRAGERI.

SÅ VI BEDER DEM IGEN, OM IKKE AT BEDRAGE BANKENS KUNDER.

🙂 🙂 🙂

SIDST BLEV JO GANSKE SURE NOV. 2018

Efter Philip Baruch 02-11-2018 troppede op ved vores advokat, for at forklare vores advokat, at jyske bank fastholder det Bilag 1.

“Dette kunne banken have skrevet”

Et bilag om vi siger er lavet ved svig og falsk

Et bilag som er brugt til grov udnyttelse af Jyske Banks 11. Års bedrageri mod lille virksomhed.

🙂

Vi forventede at jyske bank 2. November 2018 ville indrømme bedrageri, og derefter stoppe bankens svindel.

Men nej

🙂

Desvære kom Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch kun op på vores Advokats kontor for at holde fast i at jyske bank ikke, anger at banken laver groft bedrageri imod bankens kunder.

Og jyske bank derfor 05-11-2018 i deres nye processkrift ændrede bankens forklaring overfor retten, til at det bagved liggende lån på 4.328.000 kr.

Som jyske bank har løjet optaget,og rentebyttet med jyske bank, og bagefter er dette underlægende lån så blevet omlagt, dette har jyske bank fremlagt overfor ankenævnet i 2013 og så overfor retten i 2015.

🙂

Jyske bank ændre undervejs flere gange forklaring overfor retten i deres processkrifter, samtids med banken fortsætter bankens bedrageri.

Da jyske bank 05-11-2018 ændre bankens forklaring, til at rentebytten Bilag 1.

Fra 16-07-2008 Stadig er den aftalte 15-07-2008 altså efter den lige er blevet ombyttet.

Og nu er jyske banks forklaring at rentesikringen Bilag 1. af 16-07-08 Som banken skriver til retten 02-02-2016 bare er byttet ud med Bilag E.5

Den rentesikring fra 15-07-08 “Bilag E. Side 5” som lukkes 30-12-2008

🙂 🙂

ALT DETTE HER KAN VÆRE SVÆRT AT FORSTÅ

MEN I RETTEN FORKLARE VI DET VED BILAG. I TIDS LINJE.

ØNSKER DU BILAG FORKLARET INDEN SOM VI OGSÅ FORKLAREDE DEM, TIL TIDLIGRE ADVOKAT RØDSTENEN I ÅRHUS TILBAGE i 2016

RING 22227713 Jyske bank er også velkommen

🙂 🙂

Men tilbage til Jyske Banks nye og ændrede forklaring overfor retten 05-11-2018

Hvor det bagvedliggende lån på 4.328.000 kr. Til jyskebanks rentebytte på 4.328.000 kr. pludselig ændres

Nu finders der ikke længer noget underlægende lån at rente bytte.

🙂

Jyske bank ændre 5. November så bankens forklaring til at rentesikringen på 4.328.000 kr. Bilag 1. Fra 16-07-2008

Er for at sikker renten på et NU OVERLIGGENDE lån 1 år ude i fremtiden.

ET LÅNE TILBUD & LÅN VI INTET KENDER TIL

FOR ET NYT PROCEKT 2. VI IKKE KENDER TIL.

JYSKE BANK ER ALTSÅ NU OGSÅ BLEVET SYNSKE, OG KAN 16-07-2008 se et år frem i tiden

🙂

Altså Jyske Banks bestyrelse påstår 05-11-2018 nu at bankens dygtige medarbejder 16-07-2008 forudså

At vi ville droppe projekt 1. At vi ville lave er nyt projekt 2.

At vi 06-05-2009 ville modtage et nyt tilbud “beløbet dog et andet”

At vi 19-05-2009 vil godkende dette nye tilbud fra 06-05-2009

At vi 03-07-2009 hjemtager lån på 4.300.000 kr. Som blev tilbudt 06-05-2009

MED DEN KRYSTAL KUGLE BURDE JYSKE BANK VÆRE DANMARKS STØRSTE BANK.

“Sjovt jyske bank ikke så noget tegn i deres Hedge invest.” At deres sikker aktier ville falde 80 %

🙂

Med mindre altså jyske bank kun er Danmarks største LØJNER

🙂 🙂

En bank der står bag så massiv svindel, dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, misbrug af fuldmagter, overpant, tvang, mandatsvig, lyver overfor rette osv.

Jyske Banks svindlen i antal af lov overtrædelser er ikke før.

Hvilket vi her dokumenter, og det så klart, som ikke før dokumenteret.

🙂 🙂

Jyske Banks omfattende svindel, får nok Den Danske Banks ene hvidvasknings overtrædelse til at blegne.

🙂

JYSKE BANKS BEDRAGERI ER STØTTET AF DEN SAMLEDE BESTYRELSE

EN BESTYRELSE DER STÅR BAG BANKENS 11 års FORTSATTE UDNYTTELSE OG SVINDEL MOD BANKENS KUNDE.

🙂

DANSK BANK OG DERES MEST OMFATTENDE BEDRAGERI “EVER” OPDAGET.

Sagen om jyske bank deres ledelse som står bag, bankens millionsvindel mod bankens kunder.

Husk Jyske Banks meget omfattende bedrageri, var så godt lavet at selv vores advokater ikke kunne gennemskue bankens kæmpe svindel.

🙂 🙂

Husk også at jyske bank koncernen har mange års erfaring, i at snyde og svindle deres kunder som bankens spaciale, hvilket deres mange advokater hjælper med, og bagefter sigter efter forældelse.

🙂

JYSKE BANKs LEDELSE SIGER OM SIG SELV, MENS JYSKE BANKEN LAVER SVINDEL OG FORTSÆTTER BANKENS GROVE BEDRAGERI AF DERES KUNDER

🙂

God selskabsledelse

I Jyske Bank-koncernen vil vi drive en ansvarlig bankforretning. Det sker blandt andet i form af ansvarlig rådgivning, lovgivning, uddannelse, ansvarlige investeringer og årlige rapporteringer.

Ansvarlig rådgivning Vi har klare politikker for bl.a. antikorruption, hvidvask og sikkerhed. De er afgørende for at kunne drive en ansvarlig bankforretning.

VEDTÆGTER SOM JYSKE BANK IKKE VIL LEVE OP TIL.

§ 1. Stk. 5. Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

🙂

PROBLEMET MED JYSKE BANK ER AT BANK KONCENEN SKIDER PÅ LOVE OG REGLER.

At jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen, står bag massiv svindel, er fremlagt og oplyst jyskebanks bestyrelse siden maj 2016

JYSKE BANK ER LIGEGLADE, DA BANKEN SELV BESTEMME OM LOVEN OGSÅ GÆLDER FOR JYSKE BANK

JYSKE BANK GØR HVAD JYSKE BANK ER BEDST TIL

SOM AT SNYDE OG BEDRAGE DERES KUNDER.

SMS gerne 22227713 for at få beviserne for jyske bank koncernens bedrageri fremlagt, og forklaret i tidslinien.

🙂

Spørg gerne jyske bank på 89898989 om koncernen ønsker at gå i dialog, med Storbjerg Erhverv om Jyske Banks massive SVINDEL.

Husk kunden har forsøgt at komme i dialog med Jyske Banks Koncernledelse siden maj 2016, hvilket jyske bank ved bestyrelsen har nægtet.

🙂

Måske har jyske bank også et seriøst troværdigheds problem, når jyske bank lyver selv overfor RETTEN / Domstolen, for at ville skuffe i retsforhold.

🙂 🙂

Så har du problemer med at forstå de mange love og regler jyske bank overtræder.

Få en fremlæggelse og forklaret bilag og beviserne for jyske bank og ledelsens medvirken til jyske bankens mange års millionsvindel.

Ledelsen i jyske bank er tilbudt sammen med kunde at se efter om kunden har ret, hvilket jyske bank ikke har ønsket frem til 6 juni 2019

🙂 🙂

Se de morsomme reklamer for jyske bank der kører rundt i Danmark

Vil du også reklamere bare lidt. SMS på 22227713 og giv reklame for JYSKE BANK

/ / /

Jyske bank gør også noget godt Tak til jyske bank for hjælp

Jason Watt og hans nye Ford GT til Open by Night

Mød racerkøreren og se bilen ved Jyske Bank

/

Jason Watt er en af vores bedste Formel 1. kører gennem tiden.

🙂 🙂 🙂

Den stolte Bandeleder Anders Christian Dam, som sammen med den øvrige bestyrelse, står bag jyske banks mange års, million bedrageri mod lille virksomhed, har løbende modtaget mange oplysninger om svindlen siden maj 2016.

🙂

Jyske banks fortsatte million svindel mod bankens kunde, sker ved den samlede bestyrelse, som flere gange er tilbudt at kunne underskrive indrømmelser, og dermed komme fri af det bedrageri som sker i forening.

🙂 🙂

ALTSÅ DE MEDLEMMER SOM IKKE ØNSKEDE AT JYSKE BANK BEDRAGER DERES KUNDER

KUNNE SÆTTE DERES MANDAT FRIT

ALTSÅ UDTRÆDE AF BESTYRELSEN.

🙂 🙂

JYSKE BANK SYNTES KLART AT LEVE AF AT SNYDE OG BEDRAGE DERES KUNDER

Hvorfor ellers fortsætte svindlen over 3 år efter det er oplyst, at være opdaget.

🙂

AT JYSKE BANK ER RIGTIGE GODE TIL AT LYVE, OG BEDRAGE SYNTES SAGEN HER AT UNDERSTREGE.

🙂

DETTE VIL KUNDEN I SAGEN BS 1-698/2015 GERNE FORKLARE I RETTEN

DELS VED HJÆLP AF DERES FREMLAGTE BILAG. SOM 100 & 101. FRA 28-12-2018

/

Men også med de bilag som jyske bank selv har fremlagt, der tydligt viser at jyske bank er i Ond Tro når koncernen nægter at stoppe med at bedrage deres kunder.

🙂 🙂

ANDERS DAM DU KAN RINGE NU PÅ

22227713

/

SÅ KAN VI MØDES OG SE OM KÆDEN ER HOPPET AF ET ELLER ANDET STED.

🙂

ELLER VI SOM KUNDE SLET IKKE BLIVER UDSAT FOR MILLION SVINDEL

/

ANDERS DETTE ER ET ØNSKE OM AT MØDES, OG GERNE TIL RETSMÆLING

VI FORSØGER BARE PÅ EN MÅSKE LIDT SJOV OG ANDERLEDS MÅDE, AT FANGE DIN OPMÆRKSOMHED

🙂 🙂 🙂

Kære jyske bank

STOP NU MED AT LAVE BEDRAGERI MOD JERES KUNDER.

🙂 🙂 🙂

Anders Dam og jyske bank koncernen, er mange gange siden maj 2016, tilbudt muligheden, for at mødes og gennemgå beviserne mod koncernen, for bankens fortsatte millionsvindel.

🙂 🙂

MEN DET TØR DEN MÆGTIGE JYSKE BANK IKKE.

Anders Dam er sikker på han ikke er kriminel, og at han ikke sørger for at jyske bank forbliver en kriminel organisation

Selv om beviserne for Jyske Banks forbrydelser er overvældende, nægter koncernen stadig dialog

🙂

Jyske bank har siden 2016 kun vist bankens foragt, overfor de kunder der opdager at, selve koncernledelsen står bag Jyske Banks million bedrageri imod deres kunde

” mon vi er de enste ? ” NÆPPE

🙂 🙂

Koncern bestyrelsen lader som om bedrageriet stadig ikke er opdaget, og på den måde fortsætter jyske bank deres million svindel mod deres kunde.

HVORFOR SVARE INGEN I DANMARKS ANDEN STØRSTE BANK “JYSKE BANK”

🙂

At Anders Dam bare siger, der er en verserende sag mod jyske bank, og derfor nægter Dialog.

/

Ja Anders Dam

En sag 328/2013 som er fra 2013, og var for Jyske Banks normale Dårlige rådgivning

Dårlig rådgivning som jyske bank og deres AKTIONÆRE syntes leve rigtigt godt af.

🙂

Problemet for jyske bank ledelse, og deres advokater

At de sammen med deres advokater i Lund Elmer Sandager lyver

Ikke kun over for retten 10. September 2015

Men også selv ledte kunden på sporet af koncernens kæmpe bedrageri, ved fremlæggelsen af BILAG E. side 5.

TAK FOR DET PHILIP BARUCH

🙂

Det var vist en smutter, ikke gamle dreng, du må da også gerne grine af disse åndsvage opslag, og så ringe

22227713

Hvis du ellers tør mødes

Og gennemgå sagens tidsligne

Inden du uærligt fortsætte med at skjule jyske Banks svindel, som du Philip Baruch er en stor del af.

🙂

Tænk hvis Lund Elmer Sandagers løgne overfor retten ikke var blevet opdaget med din hjælp Philip Baruch.

Men tak for det, din gamle svinger, det var sku pænt af dig.

🙂 🙂 🙂

Uden Philip Baruch bestyrelses medlemmet i jyske bank

Ville kunden næppe selv i 2016 opdagede koncernens svindel.

🙂

Kunden startede efter advokater i LES.dk fremlage BILAG E.

En efterforskning, da jyske Banks bilags manipulation, syntes være udført, og at der også er sket fuldmagts misbrug.

🙂 🙂

Kunden i jyske bank opdager først i februar 2016 grundet den veludførte svindel

Først sent at jyske bank formentlig stod bag en stor million svindel sag, som her i bare denne ene lille sag.

🙂 🙂

Efterforskningen i maj 2016

Er nu så langt, at kunden kontakter ledelsen i jyske bank og oplyser, både advokaterne Lund Elmer Sandager samt DIRIKTIONEN ved Anders Dam

🙂

At jyske bank sikkert står bag et kæmpe bedrageri.

Kunden forventede at jyske bank indrømmede jyske banks mange årige bedrageri, og løser dette, samt lover at banken ikke vil bedrage flere af bankens kunder.

🙂 🙂

Men hvad gør Anders Dam

Og hvad gør ledelsen, så efter de i maj 2016 bliver oplyst at jyske bank sikkert laver kæmpe bedrageri.

?

🙂

KONCENEN VED BESTYRELSEN FORTSÆTTER UHÆMET

JYSKE BANKENS BEDRAGERI

OG SKRIVER SÅ 31-05-2016

AT JYSKE BANK IKKE ØNSKER DIALOG MED DEN KUNDEN, SOM BANKEN UDSÆTTER FOR BEDRAGERI.

🙂 🙂

Bankens bestyrelse og advokater har dog efter bedrageriet blev opdaget, og vel kan siges at være blive bekræftet 18-10-2016 ved fremlagte BILAG 28.

TILBUDT VED BREV 02-11-2016 AT MØDES OG TALE MED KUNDEN.

🙂

Kunden ved dog på dette tidspunkt november 2016. ikke at kundens egen advokat Rødstenen advokater fra Århus

Kan være gået sammen med jyske bank imod deres klient, og dette sker for at hjælpe koncernen med at dække over jyske banks ret så omfattende og meget grove bedrageri.

🙂 🙂

Så da kunden af Rødstenen advokater

Bliver oplyst

At jyske bank 2. November 2016 tilbyder at mødes, og det sker efter hvad vi siden februar 2016 løbende har oplyst / sendt og fremlagt til Rødstenen Advokater i Århus

Hvilket slet ikke syntes indgå i brevet fra Lund Elmer Sandager 02-11-2016

🙂 🙂

Læs brevet fra 2. November 2016 og se hvad vi skriver.

🙂

Vi får først oplyst slut 2017 at ingen bilag er fremlagt.

Da Rødstenen advokater ikke ville svare deres klient på spørgsmål som

HAR I RØDSTENEN FREMLAGT DE BEVISER MOD JYSKE BANK, FOR BEDRAGERI SOM, VI KLIENTEN KLART HAR SKREVET OG BET OM.

/

Vi må bede en anden Advokat at kontakte vores advokat i Rødstenen ! og så som advokat spørge vores advokat

“Det er rigtigt nok”

Spørge om de Rødstenen har fremlagt vores beviser i sagen.

Før Rødstenen i december 2017, svare at Thomas Sørensen ikke har fremlagt bilag og sagen, som vi løbende siden april 2016. har fremlagt, og anmodet at sagens beviser blev fremlagt, dem som vi har fremlagt til vores Advokater i Rødstenen.

🙂 🙂

AT FØRE SAG I MOD JYSKE BANK FOR SVINDEL

ER SVÆRT

NÅR DE ADVOKATER DER SKAL FØRER VORES SAG, MULIGVIS HAR ØKNOMISKE INTERESSER I JYSKE BANK

🙂 🙂

Og da vi læste jyske banks forslag til at mødes

Ser vi at jyske bank har en skjult agenda

/

Hvilket er at jyske bank vil have, vi skal have en ny rente sikring “nr. 3.” til det lån på 4.300.000 kr. vi har fået tilbudt

06-05-2009 ved BILAG AG. og som vi vælger at hjemtage 03-07-2009

/

Istedet for en rente sikring på 4.328.000 kr. For hvis tilbudet BILAG Y. på 4.328.000 kr. Blev hjemtaget senest 20-11-2008 hvor tilbudet og alle aftaler for tilbudet og fuldmagter herfor udløb.

Hvilket BILAG E. Side 5. En renteswap på 4.328.000 kr. Som er aftalt og lavet 15-07-2008 var til for.

En rente sikring “SWAP” der lukkes 30-12-2008 ved BILAG 29.

Og da lånetilbud BILLAG Y. Ikke er anvendt, hvilket Nykredit ved BILAG 28. 18-10-2016 bekræfter

/ / /

Jyske bank er fortsat i OND TRO

Da koncernen vil have at BILAG 1. En rentesikring på 4.328.000 kr.

FRA 16-07-2008

Er den rentesikring “Swap” jyske bank selv laver 16-07-2008 og den som banken bla. overfor retten 10-09-2015 påstår er den som er lavet 15-07-2008 “BILAG E. 5.”

/

Da retten så 02-02-2016 af jyske bank oplyses at, jyske bank bare har byttet Bilag E. Side 5 fra 15-07-2008 ud med Bilag 1. Fra 16-07-2008

Begge på 4.328.000 kr. Til det underlægende lån på 4.328.000 kr. Som blev tilbud 20-05-2008 ved BILAG Y.

Jyske Banks Direktion glemmer bare at fortælle retten at jyske bank, igen lyver overfor retten.

/

BILAG 1. Er Lavet 16-07-2008 uden aftale med kunde, stadig for Bilag Y.

Og dette samtidig med BILAG E. Side 5 fra 15-07-2008 er gyldig hvis kunden hjemtager det tilbudte lån fra BILAG Y. på 4.328.000 kr. Senest 20-11-2008

Så når jyske bank overfor retten 2. Februar 2016 oplyser at BILAG E. 5. bare er byttet ud med BILAG 1.

SÅ LYVER JYSKE BANK IGEN OVER FOR RETTEN.

🙂

Bilag E. Side 5 fra 15-07-2008 kan ikke bare byttes ud med et Bilag 1. Fra 16-07-2008 ? Da bilag E. 5 først lukkes 30-12-2008 ved Bilag 29.

🙂

Der har aldrig været tale om indholdet af Rentebytten i BILAG E. Side 5.

/

Og når jyske bank selv laver svig og falsk for at sikker jyske bank øknomiske interesser, og der så er tale og kunden har et øknomisk tab som følge af Jyske Banks svig.

Så er der klart tale om bedrageri

At jyske bank så flere gange ved Lund Elmer Sandager advokater lyver overfor retten, siger en del om den danske anden største bank jyske bank.

🙂 🙂 🙂

Vi forventer ikke alle kan forstå det vi skriver, men tilbyder at forklare det i tidsligne

Hvilket vi vil gøre i retten

Sagen er så omfattende og udspekuleret, at selv vores advokater ikke kunne gennemskue jyske Banks mange løgne, og manipuleret bilag.

Og dig der ikke tror på jyske bank er dybt kriminelle, ring 22227713 og få bilag fremlagt og forklaret.

Tilbage til jyske Banks brev 2. Nov 2016

Jyske bank ønsker kun grundet bankens egne interesser , At vi skal lave en rente bytte til det lån på 4.300.000 kr. Vi fik tilbudt 06-05-2009 og hjemtager 03-07-2009

/

Tænker Nykredit som aktionær i Jyske bank har oplyst jyske bank, at kunden 18-10-2016 ved BILAG 28. er oplyst der ikke findes noget lån

Som jyske Bank ellers påstår i BILAG 30. og være omlagt i BILAG D.

🙂 🙂

Desværre syntes Thomas S Sørensen. Fra Rødstenen advokater ik at have gennemskuet Jyske Banks Onde hensigter, i brevet fra 02-11-2016

Hvilket klart var for at narre os til at lave en rente Swap med jyske bank.

Til det lån, på 4.300.000 kr. som vi fik tilbudt 6. Maj 2009 for et nyt og andet projekt, og efterfølgende vælger at hjemtage.

Men altså ikke har lavet nogle aftaler om at rente bytte. SWAPPE

/ /

Har vores advokat lavet en samarbejdes aftale med jyske bank

Om ikke at fremlægge vores beviser for bankens svindel, overfor retten ?

Hvis Rødstenen ikke fremlægger vores beviser / Bilag kan rødstenen advokater få arbejder for jyske bank.

Hvilket jo bare er en tanke.

Da Rødstenen advokater jo i 2017 viste sig at arbejde imod os, og ikke for os.

/ /

ALARM KLOKKERNE RINGEDE

Eftersom Rødstenen efterfølgende også forsøger at hæve sagen imod jyske bank, uden at have fremlagt sagen over for retten, som det kunden gentagende, og mange gange bad Thomas S Sørensen om at fremlægge retten.

!

Når kundens 2 advokater fra Rødstenen

Påstår det var telefonisk aftalt at rødstenen skulle hæve sagen i mod jyske bank, hvis jyske bank ikke ønskede noget forlig.

Hvilket er DIRÆKTE løgn og jo vi har beviser for alt vi skriver, derfor vokser sagen kun.

Når Rødstenen advokater ikke ville fremlægge sagen, som de er blevet bet om, altså fremlægge sagen som det bedrageri det er.

🙂

Dels bliver det et problem at opnå retssikkerhed i Danmark

For når ens egen advokat ikke fremlægger sagen som klienten beder om, og med de beviser som klienten beder om.

Det er et problem

Der er også et problem at ens egen advokat, så også lyver og forsøger at hæve sagen bag ryggen af klienten.

For så bliver problemet med at få retssikkerhed innu større

🙂 🙂 🙂

Vi griber altså vores egen advokat fra Rødstenen Advokater, i at lyver overfor os, og forsøger at lukke sagen bag ryggen af os.

Rødstenen påstår at hæve sagen var telefonisk aftalt med deres klient.

Hvilket er DIRÆKTE løgn

Dette får vi stoppet, og samarbejdet må ophøre, da rødstenen advokater tydeligvis, har valgt at arbejde for at hjælpe jyske bank og Lund Elmer Sandager Advokater i mod os.

Rødstenen vælger at trække sig, efter vi konfrontere dem, med at have løjet over for os.

🙂

VI STÅR DERFOR SLUT 2017 uden advokat, og må forsøge at finde en ærlig advokat der vil fremlægge Jyske Banks million bedrageri, da rødstenen ikke vil fremlægge beviserne for bankens bedrageri overfor domstolen.

Beviser vi gentagende beder fremlagt for retten.

🙂 🙂 🙂

NÅR VI SIGER OG SKRIVER

Jyske bank ledes af en flok kriminelle medlemmer

Der som nogle små usle personer, og klysterer, der gemmer sig bag den kæmpe advokat virksomhed LUND ELMER SANDAGER

En advokat virksomhed der er taget for, flere gange at lyve processuelt overfor retten, i den sag mod jyske bank for million svindel.

🙂 🙂 🙂

KAN DU STOLE PÅ JYSKE BANK

LYVER JYSKE BANK

LYVER ADVOKATERNE I LUND ELMER SANDAGER

LYVER ADVOKATERNE I LUND ELMER SANDAGER, OGSÅ OVER FOR RETTEN / DOMSTOLEM

🙂

Dette påstår kunden, som selv har måtte fremlægge beviserne i retten.

Dette er sket ved Bilag 100. & Bilag 101. Desværre sørgede Lundgrens advokater for disse bilag 28-101. Ikke er fremlagt. Deler de bilag vi tilsidst fik FREMLAGT

Fremlagte Bilag 28-101.

  1. December 2018

🙂

Følg med i retten BS 1-698/2015

  1. September & 1. Oktober 2019

En sag der handler om Jyske Banks omdømme og renomme.

For er jyske bank en kriminel organisation, eller er jyske bank hæderlig, i ord og handling.

🙂

Det er hvad sagen mest handler om.

DET HANDLER OM BEVISERNE IMOD JYSKE BANK

SAMT BESTYRELSENS MEDVIRKEN I GROFT OG FORTSAT BEDRAGERI MOD BANKENS KUNDE.

🙂 🙂

EN STOR DANSK BANK DER BEVIDST BEDRAGER DERES KUNDER.

Dette påstår kunden, som selv har måtte kæmpe en kæmpe kamp, for overhovet at få fremlagt beviserne, for jyske Banks massive svindel i retten.

Men det er nu fremlagt 28-12-2018 og vores advokat kan ikke misforstå det er det sagen handler om,

/

Hvilket ingen i jyske bank vil tale om.

Derfor lukker den mægtige bestyrelse i, hvilket Lund Elmer Sandager som selv er deltagende i at dække over jyske Banks fortsatte million bedrageri

/ /

Nå Anders Dam og ledelsen lader bankens million bedrageri fortsætte.

SÅ KUNNE DE LIGE SÅ GODT BEDRAGE DIG I STEDET

/ /

Jyske Banks ledelse er nok glad for banken har så mange støtter, højt oppe i samfundet som stadsadvokaten og andre der gerne vil dække over jyske Banks massive svindel mod bankens kunder.

Se Eks. #Nykredit der dækkede over jyske banks svindel, ved at nægte at svare på om vi havde lånt 4.328.000 kr. I Nykredit

Et lån som jyske bank påstod, og jyske bank har taget penge for, samt påstået de har stillet sikkerhed over for Nykredit for netop dette lån af 4.328.000 kr.

🙂

“DET FINDES BARE IKKE, JYSKE BANK LAVER BARE VED DERES LØJNE, FLERE SVINDEL FORETNINGER.”

Her i sagen ville Nykredit’s Advokat #Mette #Egholm Nielsen først svare efter vi stævnede Nykredit.

🙂

VI MÅTTE STÆVNE NYKREDIT FØR NYKREDIT VILLE OPLYSE AT VI ALDRIG HAR OPTAGET NOGET LÅN PÅ 4.328.000 kr.

SOM JYSKE BANK ELLERS SKRIVER I BILAG 30. BÅDE FINDES OG ER RENTE BYTTET MED JYSKE BANK

/

Mette Egholm Nielsen gjorde det da også helt klart i 2016

at Nykredit ikke ville leverer skyts imod Jyske Bank.

“Underforstået Nykredit dækkede også over jyske Banks kriminilletet.”

🙂

Nykredit som også storaktionær i jyske bank, og måske derfor dækkede den store Danske bank, Nykredit også over Jyske Banks bedrageri.

/

Imens den kriminelle organisation jyskebank ved lederen #AndersDam fortsætter med at bedrage deres kunder.

Ledelsen er mange tilbudt at gennemgå beviserne imod jyske bank for bankens massive svindel, men har ikke svaret

🙂 🙂

Så når DIRIKTØR #AndersDam i #JyskeBank er gentagende

Og det siden 19. Maj 2016 er oplyst om jyske banks kæmpe bedrageri,

Men når jyske bank kæmpen nægter dialog, og fortsætter svindlen

Er det jo svært at være den lille David, som her er mod Goliat

Men måske tror jyske bank selv at deres normale måde at lave bedrageri på, også virker her.

Og nægter at acceptere, den altså ikke lige går med os.

🙂 🙂

Desværre syntes svindel bankens DIRIKTION ved CEO Anders Dam stadig ikke at jyske bank skal holde op med at bedrage deres kunder.

Vi spørger derfor 29. Maj 2019 koncernen igen, vil jyske bank fortsætte bankens snart 11 årige bedrageri mod os.

/

jyske bank er ejet af nogle måske grådige #AKTIONÆRE, som ligefrem kræver at jyske bank, skal bedrage og laver million svindel, for at stille #AKTIONÆRENE tilfredse

/

Vel derfor nægter Koncernledelsen i #jysk bank, med ledelsens bagmand Anders Dam i spidsen, da også at stoppe bankens fortsatte million svindel imod bankens kunder, som storbjerg Erhverv.

/

Hvis du er AKTIONÆRE i jyske bank, og ikke syntes at koncernledelsen, med Anders Dam i front skal lave bedrageri mod jyske Banks kunder.

Så oplys det til Jyske bank, sig at banken skal stoppe med at bedrage deres kunder.

FORVENT AT JYSK KONCERNEN ER LIGEGLADE.

Mens jyske bank kynisk fortsætter bankens bedrageri, velvidende, kunderne selv i byretten må lege politi og efterforsker, da det Danske Politi har givet de kriminelle Danske Banker frit spil, til at lave og forsætte bedrageri.

Lad os få besked, da jeres / Aktionærendes tavshed, vil blive forstået som støtte til Jyske Banks fortsatte svindel imod bankens kunder.

/

Hvis jyske bank eller deres advokater som lyver over for retten “Lund Elmer Sandager” ikke er enige

Så er nummeret 22227713

Ring nu Anders Dam eller vær en bedrager og en kryster

Lad og mødes og så se på beviserne i mod dig for svindel

Troustpilot Jyske Bank

🙂 🙂

OG HER LIDT TIL AT SØGE EFTER

The Danish state has supported Danish banks financially, which is now revealed in both money laundering and fraud

🙂

Large Danish companies like A P Maersk and ATP, have bought many shares in Danish banks, which make both money laundering and fraud, document false and exploitation, lies in writing to court, only to earn more money, for the owners shareholders

🙂

//

BS 1-698/2015 Viborg court

//

JYSKE BANK OG BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

MANDATSVIG

BEDRAGERI

DOKUMENTFALSK

UDNYTTELSE

SVIG

FALSK

UDNYTTELSE

//

China #pol #Lån #Cases #Fraud #Cheats #Foundation #Lying #Baruch #Les.dk #Gang #Criminalbanks #Jyskebank #Deceiving #Customers #AndersDam #BRF #Loan #Real aktie ejer A. P. Maersk #Mærsk. ATP Danske Bank aktier #News #Denmark #Press

/

Bank SWAP #AnderChristianDam #Financial #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #PFA

HVEM STÅR MON BAG, JYSKE BANKS MILLION SVINDEL MOD BANKENS KUNDER ?

Bankens ledelse, med lederen CEO Anders Dam

Her er lidt søge ord for #jysk og redelig jysk bankvirksomhed

MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)
#AndersDam #JyskeBank

//

DEN STORE KRIMINELLE DANSKE BANK JYSKE BANK

Gangcrimes #Crimes

Koncernle godtdelse #Koncernbestyrelsen

/

SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang

Koncerndirektionen

LeifLarsen

AndersDam

NielsErikJakobsen

PerSkovhus

PeterSchleidt

Sven Buhrækall, Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt.

Danske Banker som jyske bank syntes nok,at svindel sager mod bankens kunder, er hvad kunder må kunne forvente når de vælger JYSKE BANK.

En hæderlig troværdig og ærlig ærlig bank, fundamentet i en redelige bank bliver ikke bedre.

Dette er kun for at få kontakt og dialog, er nogle uenig i noget så ring og lad os rette eventuelle fejl

Mvh storbjerg erhverv 22227713

Jyske bank nok den bedste bank til at bedrage deres kunder, en bank der satser på at køre deres kunder ned, imens den samlede bestyrelse holder svindlen kørende.

I vores sag har bestyrelsen holdt jyskebanks million svindel kørende siden maj 2016, i samme period har Koncernledelsen nægtet en hver form for dialog.

HVAD ER VÆRST Penge vask eller Bedrageri vi ønsker kun at jyske bank skal indrømme og starte med at undskylde

Hvornår vil jyskebank indrømme, at bankens og ledelsens åbenlyse svindel mod kunderne, kan være Landsskadelig bank virksomhed, grundet jyskebanks magt i det danske samfund

Side 1/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner

Side 2/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner

Side 3/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner

Side 4/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner

Side 5/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner

Side 6/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner

Side 7/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner

Side 8/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner

Side 9/9 BS 402/2015-VIB Her laver Lund Elmer Sandager og Jyske Bank svigagtig optræde over for kunde, advokater samt overfor retten Dette skulle Lundgrens advokater fremlægge overfor retten, men tager i stedet jyske bank ind som samarbejdspartner