Kopi 06-06-2019 tekst fra opslag årets bank

DANMARKS NOK STØRSTE SVINDLER, MÅ UDEN TIVL VÆRE JYSKE BANK KONCERNEN En bank der står bag massiv svindel, dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, misbrug af fuldmagter, overpant, tvang, mandatsvig, lyver overfor rette osv. Jyske Banks svindlen i antal af lov overtrædelser er ikke før dokumenteret så klart som i denne sag. Hvilket nok får Den Danske Banks ene hvidvasknings overtrædelse til at blegne. JYSKE BANKS BEDRAGERI ER STØTTET AF DEN SAMLEDE BESTYRELSE EN BESTYRELSE DER STÅR BAG BANKENS 11 års FORTSATTE UDNYTTELSE OG SVINDEL MOD BANKENS KUNDE. :-) DANSK BANK OG DERES MEST OMFATTENDE BEDRAGERI "EVER" OPDAGET. Sagen om jyske bank deres ledelse som står bag, bankens millionsvindel mod bankens kunder. Husk Jyske Banks meget omfattende bedrageri, var så godt lavet at selv vores advokater ikke kunne gennemskue bankens kæmpe svindel. :-) :-) Husk at jyske bank koncernen har mange års erfaring, i at snyde og svindle deres kunder som bankens spaciale, hvilket deres mange advokater hjælper med, og sigter efter forældelse. :-) JYSKE BANKs LEDELSE SIGER OM SIG SELV, MENS JYSKE BANKEN LAVER SVINDEL OG FORTSÆTTER BANKENS GROVE BEDRAGERI AF DERES KUNDER :-) God selskabsledelse I Jyske Bank-koncernen vil vi drive en ansvarlig bankforretning. Det sker blandt andet i form af ansvarlig rådgivning, lovgivning, uddannelse, ansvarlige investeringer og årlige rapporteringer. Ansvarlig rådgivning Vi har klare politikker for bl.a. antikorruption, hvidvask og sikkerhed. De er afgørende for at kunne drive en ansvarlig bankforretning. VEDTÆGTER SOM JYSKE BANK IKKE VIL LEVE OP TIL. § 1. Stk. 5. Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) PROBLEMET MED JYSKE BANK ER AT BANK KONCENEN SKIDER PÅ LOVE OG REGLER. At jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen, står bag massiv svindel, er fremlagt og oplyst jyskebanks bestyrelse siden maj 2016 JYSKE BANK ER LIGEGLADE, DA BANKEN SELV BESTEMME OM LOVEN OGÅ GÆLDER FOR JYSKE BANK JYSKE BANK GØR HVAD JYSKE BANK ER BEDST TIL SOM AT SNYDE OG BEDRAGE DERES KUNDER. SMS gerne 22227713 for at få beviserne for jyske bank koncernens bedrageri fremlagt, og forklaret i tidslinien. :-) Spørg gerne jyske bank på 89898989 om koncernen ønsker at gå i dialog, med Storbjerg Erhverv om Jyske Banks massive SVINDEL. Husk kunden har forsøgt at komme i dialog med Jyske Banks Koncernledelse siden maj 2016, hvilket jyske bank ved bestyrelsen har nægtet. :-) Måske har jyske bank også et seriøst troværdigheds problem, når jyske bank lyver selv overfor RETTEN / Domstolen, for at ville skuffe i retsforhold. :-) :-) Så har du problemer med at forstå de mange love og regler jyske bank overtræder. Få en fremlæggelse og forklaret bilag og beviserne for jyske bank og ledelsens medvirken til jyske bankens mange års millionsvindel. Ledelsen i jyske bank er tilbudt sammen med kunde at se efter om kunden har ret, hvilket jyske bank ikke har ønsket frem til 6 juni 2019 :-) :-) Se de morsomme reklamer for jyske bank der kører rundt i Danmark Vil du også reklamere bare lidt. SMS på 22227713 og giv reklame for JYSKE BANK / / / Jyske bank gør også noget godt Tak til jyske bank for hjælp Jason Watt og hans nye Ford GT til Open by Night Mød racerkøreren og se bilen ved Jyske Bank / Jason Watt er en af vores bedste Formel 1. kører gennem tiden. :-) :-) :-) Den stolte Bandeleder Anders Christian Dam, som sammen med den øvrige bestyrelse, står bag jyske banks mange års, million bedrageri mod lille virksomhed, har løbende modtaget mange oplysninger om svindlen siden maj 2016. :-) Jyske banks fortsatte million svindel mod bankens kunde, sker ved den samlede bestyrelse, som flere gange er tilbudt at kunne underskrive indrømmelser, og dermed komme fri af det bedrageri som sker i forening. :-) :-) JYSKE BANK SYNTES KLART AT LEVE AF AT SNYDE OG BEDRAGE DERES KUNDER Hvorfor ellers fortsætte svindlen over 3 år efter det er oplyst, at være opdaget. :-) AT JYSKE BANK ER RIGTIGE GODE TIL AT LYVE, OG BEDRAGE SYNTES SAGEN HER AT UNDERSTREGE. :-) DETTE VIL KUNDEN I SAGEN BS 1-698/2015 GERNE FORKLARE I RETTEN DELS VED HJÆLP AF DERES FREMLAGTE BILAG. SOM 100 & 101. FRA 28-12-2018 / Men også med de bilag som jyske bank selv har fremlagt, der tydligt viser at jyske bank er i Ond Tro når koncernen nægter at stoppe med at bedrage deres kunder. :-) :-) ANDERS DAM DU KAN RINGE NU PÅ 22227713 / SÅ KAN VI MØDES OG SE OM KÆDEN ER HOPPET AF ET ELLER ANDET STED. :-) ELLER VI SOM KUNDE SLET IKKE BLIVER UDSAT FOR MILLION SVINDEL / ANDERS DETTE ER ET ØNSKE OM AT MØDES, OG GERNE TIL RETSMÆLING VI FORSØGER BARE PÅ EN MÅSKE LIDT SJOV OG ANDERLEDS MÅDE, AT FANGE DIN OPMÆRKSOMHED :-) :-) :-) Kære jyske bank STOP NU MED AT LAVE BEDRAGERI I MOD JERES KUNDER. :-) :-) :-) Anders Dam og jyske bank koncernen, er mange gange siden maj 2016, tilbudt muligheden, for at mødes og gennemgå beviserne mod koncernen, for bankens fortsatte millionsvindel. :-) :-) MEN DET TØR DEN MÆGTIGE JYSKE BANK IKKE. Anders Dam er sikker på han ikke er kriminel, og at han ikke sørger for at jyske bank forbliver en kriminel organisation Selv om beviserne for Jyske Banks forbrydelser er overvældende, nægter koncernen stadig dialog :-) Jyske bank har siden 2016 kun vist bankens foragt, overfor de kunder der opdager at, selve koncernledelsen står bag Jyske Banks million bedrageri imod deres kunde " mon vi er de enste ? " NÆPPE :-) :-) Koncern bestyrelsen lader som om bedrageriet stadig ikke er opdaget, og på den måde fortsætter jyske bank deres million svindel mod deres kunde. HVORFOR SVARE INGEN I DANMARKS ANDEN STØRSTE BANK "JYSKE BANK" :-) At Anders Dam bare siger, der er en verserende sag mod jyske bank, og derfor nægter Dialog. / Ja Anders Dam En sag 328/2013 som er fra 2013, og var for Jyske Banks normale Dårlige rådgivning Dårlig rådgivning som jyske bank og deres AKTIONÆRE syntes leve rigtigt godt af. :-) Problemet for jyske bank ledelse Ved deres advokater i Lund Elmer Sandager, som ikke kun ved at lyve over for retten 10. September 2015 Men også selv ledte kunden på sporet af koncernens kæmpe bedrageri, ved fremlæggelsen af BILAG E. side 5. TAK FOR DET PHILIP BARUCH :-) Det var vist en smutter, ikke gamle dreng, du må da også gerne grine af disse åndsvage opslag, og så ringe 22227713 Hvis du ellers tør mødes Og gennemgå sagens tidsligne Inden du uærligt fortsætte med at skjule jyske Banks svindel, som du Philip Baruch er en stor del af. :-) Tænk hvis Lund Elmer Sandagers løgne overfor retten ikke var blevet opdaget med din hjælp Philip Baruch. Men tak for det, din gamle svinger, det var sku pænt af dig. :-) :-) :-) Uden Philip Baruch bestyrelses medlemmet i jyske bank Ville kunden næppe selv i 2016 opdagede koncernens svindel. :-) Kunden startede efter advokater i LES.dk fremlage BILAG E. En efterforskning, da jyske Banks bilags manipulation, syntes være udført, og at der også er sket fuldmagts misbrug. :-) :-) Kunden i jyske bank opdager først i februar 2016 grundet det veludførte svindel Først sent at jyske bank formentlig stod bag en stor million svindel sag, i bare denne lille sag. :-) :-) Efterforskningen i maj 2016 Er nu så langt, at kunden kontakter ledelsen i jyske bank og oplyser, både advokaterne Lund Elmer Sandager samt DIRIKTIONEN ved Anders Dam :-) At jyske bank sikkert står bag et kæmpe bedrageri. Kunden forventer at jyske bank indrømmer bankens mange årige bedrageri, og løser dette, samt lover at banken ikke vil bedrage flere af bankens kunder. :-) :-) Men hvad gør Anders Dam Og hvad gør ledelsen, så efter de i maj 2016 bliver oplyst at jyske bank sikkert laver bedrageri. ? :-) KONCENEN VED BESTYRELSEN FORTSÆTTER JYSKE BANKENS BEDRAGERI OG SKRIVER SÅ 31-05-2016 AT JYSKE BANK IKKE ØNSKER DIALOG MED KUNDEN, SOM BANKEN UDSÆTTER FOR BEDRAGERI. :-) :-) Bankens bestyrelse og advokater har dog efter bedrageriet blev opdaget, og vel kan siges at blive bekræftet 18-10-2016 ved fremlagte BILAG 28. TILBUDT VED BREV 02-11-2016 AT MØDES OG TALE MED KUNDEN. :-) Kunden ved på dette tidspunkt november 2016. ikke at kundens egen advokat Rødstenen advokater fra Århus Kan være gået sammen med jyske bank imod deres klient, og dette sker for at hjælpe koncernen med at dække over jyske banks ret så omfattende og grove bedrageri. :-) :-) Så da kunden af Rødstenen advokater Bliver oplyst At jyske bank 2. November 2016 tilbyder at mødes, og det sker efter hvad vi siden februar 2016 løbende har oplyst og fremlagt til Rødstenen Advokater Hvilket slet ikke syntes indgå i brevet fra Lund Elmer Sandager 02-11-2016 :-) :-) Læs brevet fra 2. November 2016 her. http://bombe.dk/velkommen/image-15/ :-) Vi får først oplyst slut 2017 at ingen bilag er fremlagt. Da Rødstenen advokater ikke ville svare deres klient på spørgsmål som HAR I RØDSTENEN FREMLAGT DE BEVISER MOD JYSKE BANK, FOR BEDRAGERI SOM, VI KLIENTEN KLART HAR SKREVET OG BET OM. / Vi må bede en anden Advokat om at kontakte vores advokat i Rødstenen ! og så som advokat spørge vores advokat Om de Rødstenen har fremlagt vores beviser i sagen. Før Rødstenen i december 2017, svare at Thomas Sørensen ikke har fremlagt bilag og sagen, som vi løbende siden april 2016. har fremlagt sagens beviser overfor vores Advokater i Rødstenen :-) :-) AT FØRE SAG MOD JYSKE BANK FOR SVINDEL ER SVÆRT NÅR DE ADVOKATER DER SKAL FØRER VORES SAG, MULIGVIS HAR ØKNOMISKE INTERESSER I JYSKE BANK :-) :-) Så når vi læser jyske banks forslag til at mødes Ser vi at jyske bank har en skjult agenda / Hvilket er at vi skal have en ny rente sikring nr. 3. til det lån på 4.300.000 kr. vi har fået tilbudt 06-05-2009 ved BILAG AG. og som vi hjemtager 03-07-2009 / Istedet for en rente sikring på 4.328.000 kr. For hvis tilbudet BILAG Y. på 4.328.000 kr. Blev hjemtaget senest 20-11-2008 hvor tilbudet og alle aftaler og fuldmagter herfor udløb. Hvilket BILAG E. Side 5. En renteswap på 4.328.000 kr. Som er aftalt og lavet 15-07-2008 var til for. En rente sikring "SWAP" der lukkes 30-12-2008 ved BILAG 29. Og da lånetilbud BILLAG Y. Ikke er anvendt, hvilket Nykredit ved BILAG 28. 18-10-2016 bekræfter / / / Jyske bank er fortsat i OND TRO Da koncernen vil have at BILAG 1. En rentesikring på 4.328.000 kr. FRA 16-07-2008 Er den rentesikring "Swap" jyske bank selv laver 16-07-2008 og den som banken bla. overfor retten 10-09-2015 påstår er den som er lavet 15-07-2008 "BILAG E. 5." / Da retten så 02-02-2016 af jyske bank oplyses at, jyske bank bare har byttet Bilag E. Side 5 fra 15-07-2008 ud med Bilag 1. Fra 16-07-2008 Begge på 4.328.000 kr. Til det underlægende lån på 4.328.000 kr. Som blev tilbud 20-05-2008 ved BILAG Y. Jyske Banks Direktion glemmer bare at fortælle retten at jyske bank, igen lyver overfor retten. / BILAG 1. Er Lavet 16-07-2008 uden aftale med kunde Og dette samtidig med BILAG E. Side 5 fra 15-07-2008 er gyldig hvis kunden hjemtager det tilbudte lån fra BILAG Y. på 4.328.000 kr. Senest 20-11-2008 Så når jyske bank overfor retten 2. Februar 2016 oplyser at BILAG E. 5. bare er byttet ud med BILAG 1. SÅ LYVER JYSKE BANK IGEN OVER FOR RETTEN. Dels har der aldrig været tale om indholdet af Rentebytten i BILAG E. Side 5. / Og når jyske bank selv laver svig og falsk for at sikker jyske bank øknomiske interesser, og der så er tale og kunden har et øknomisk tab som følge af Jyske Banks svig. Så er der klart tale om bedrageri At jyske bank så flere gange ved Lund Elmer Sandager advokater lyver overfor retten, siger en del om den danske anden største bank jyske bank. :-) :-) :-) Vi forventer ikke alle kan forstå det vi skriver, men tilbyder at forklare det i tidsligne Hvilket vi vil gøre i retten Sagen er så omfattende og udspekuleret, at vores advokater ikke kunne gennemskue jyske Banks mange løgne, og manipuleret bilag. Og dig der ikke tror på jyske bank er dybt kriminelle, ring og få bilag fremlagt samt forklaret. - - - Tilbage til jyske Banks brev 2. Nov 2016 Jyske bank ønsker vi skal lave en rente bytte til det lån på 4.300.000 kr. Vi fik tilbudt 06-05-2009 / Tænker Nykredit som aktionær i Jyske bank har oplyst jyske bank, at kunden 18-10-2016 ved BILAG 28. er oplyst der ikke findes noget lån Som jyske Bank ellers påstår i BILAG 30. og omlagt i BILAG D. :-) :-) Desværre syntes Thomas S Sørensen. Fra Rødstenen advokater ik at have gennemskuet Jyske Banks Onde hensigter, i brevet fra 02-11-2016 Hvilket klart var at narre os til at lave en rente Swap med jyske bank. Til det lån, på 4.300.000 kr. som vi fik tilbudt 6. Maj 2009 for et nyt og andet projekt, og efterfølgende vælger at hjemtage. Men altså ikke har lavet nogle aftaler om at rente bytte. SWAPPE / / Har vores advokat lavet en samarbejdes aftale med jyske bank Om ikke at fremlægge vores beviser for bankens svindel, overfor retten ? Hvilket jo bare er en tanke Da Rødstenen advokater jo i 2017 viste sig at arbejde imod os, og ikke for os. / / ALARM KLOKKERNE RINGEDE Eftersom Rødstenen efterfølgende forsøger at hæve sagen imod jyske bank, uden at have fremlagt sagen over for retten, som det kunden gentagende, og mange gange bad Thomas S Sørensen fremlægge retten. ! Når kundens 2 advokater fra Rødstenen Påstår det var telefonisk aftalt at rødstenen skille hæve sagen i mod jyske bank, hvis jyske bank ikke ønskede noget forlig. Hvilket er DIRÆKTE løgn og jo vi har beviser for alt vi skriver, derfor vokser sagen kun. Når Rødstenen advokater ikke ville fremlægge sagen, som de er blevet bet om, altså fremlægge sagen som det bedrageri det er. :-) Dels bliver det et problem at opnå retssikkerhed i Danmark Når ens egen advokat ikke fremlægger sagen med beviser som klienten beder om. Men at ens egen advokat så også lyver og forsøger at hæve sagen. Så bliver problemet med at få retssikkerhed innu større :-) :-) :-) Vi griber altså vores egen advokat fra Rødstenen Advokater, som lyver overfor os, og forsøger at lukke sagen bag ryggen af os. Rødstenen påstår dette var telefonisk aftalt med deres klient. Hvilket DIRÆKTE er løgn Som vi får stoppet, og samarbejdet må ophøre da rødstenen advokater tydeligvis, har valgt at arbejde for at hjælpe jyske bank og Lund Elmer Sandager Advokater i mod os :-) VI STÅR DERFOR SLUT 2017 uden advokat, og må forsøge at finde en ærlig advokat der vil fremlægge Jyske Banks million bedrageri, som vi jo beder om hjælp til at få fremlagt for retten. :-) :-) :-) NÅR VI SIGER OG SKRIVER Jyske bank ledes af en flok kriminelle medlemmer Der som nogle små usle personer, og klysterer, der gemmer sig bag den kæmpe advokat virksomhed LUND ELMER SANDAGER En advokat virksomhed der er taget for, flere gange at lyve processuelt overfor retten, i den sag mod jyske bank for million svindel. :-) :-) :-) KAN DU STOLE PÅ JYSKE BANK LYVER JYSKE BANK LYVER ADVOKATERNE I LUND ELMER SANDAGER LYVER ADVOKATERNE I LUND ELMER SANDAGER, OGSÅ OVER FOR RETTEN / DOMSTOLEM :-) Dette påstår kunden, som selv har måtte fremlægge beviserne i retten. Dette er sket ved Bilag 100. & Bilag 101. Fremlagte Bilag 28-101. 28. December 2018 :-) Følg med i retten BS 1-698/2015 30. September & 1. Oktober 2019 En sag der handler om Jyske Banks omdømme og renomme. For er jyske bank en kriminel organisation, eller er jyske bank hæderlig, i ord og handling. :-) Det er hvad sagen mest handler om. DET HANDLER OM BEVISERNE IMOD JYSKE BANK SAMT BESTYRELSENS MEDVIRKEN I GROFT OG FORTSAT BEDRAGERI MOD BANKENS KUNDE. :-) :-) EN STOR DANSK BANK DER BEVIDST BEDRAGER DERES KUNDER. Dette påstår kunden, som selv har måtte kæmpe en kæmpe kamp, for overhovet at få fremlagt beviserne, for jyske Banks massive svindel i retten. Men det er nu fremlagt 28-12-2018 og vores advokat kan ikke misforstå det er det sagen handler om, / Hvilket ingen i jyske bank vil tale om. Derfor lukker den mægtige bestyrelse i, hvilket Lund Elmer Sandager som selv er deltagende i at dække over jyske Banks fortsatte million bedrageri / / Nå Anders Dam og ledelsen lader bankens million bedrageri fortsætte. SÅ KUNNE DE LIGE SÅ GODT BEDRAGE DIG I STEDET / / Jyske Banks ledelse er nok glad for banken har så mange støtter, højt oppe i samfundet som stadsadvokaten og andre der gerne vil dække over jyske Banks massive svindel mod bankens kunder. - Se Eks. #Nykredit der dækkede over jyske banks svindel, ved at nægte at svare på om vi havde lånt 4.328.000 kr. I Nykredit Et lån som jyske bank påstod, og jyske bank har taget penge for, samt påstået de har stillet sikkerhed over for Nykredit for netop dette lån af 4.328.000 kr. :-) "DET FINDES BARE IKKE, JYSKE BANK LAVER BARE VED DERES LØJNE, FLERE SVINDEL FORETNINGER." Her i sagen ville Nykredit's Advokat #Mette #Egholm Nielsen først svare efter vi stævnede Nykredit. :-) VI MÅTTE STÆVNE NYKREDIT FØR NYKREDIT VILLE OPLYSE AT VI ALDRIG HAR OPTAGET NOGET LÅN PÅ 4.328.000 kr. SOM JYSKE BANK ELLERS SKRIVER I BILAG 30. BÅDE FINDES OG ER RENTE BYTTET MED JYSKE BANK / Mette Egholm Nielsen gjorde det da også helt klart i 2016 at Nykredit ikke ville leverer skyts imod Jyske Bank. "Underforstået Nykredit dækkede også over jyske Banks kriminilletet." :-) Nykredit som også storaktionær i jyske bank, og måske derfor dækkede den store Danske bank, Nykredit også over Jyske Banks bedrageri. / Imens den kriminelle organisation jyskebank ved lederen #AndersDam fortsætter med at bedrage deres kunder. Ledelsen er mange tilbudt at gennemgå beviserne imod jyske bank for bankens massive svindel, men har ikke svaret :-) :-) Så når DIRIKTØR #AndersDam i #JyskeBank er gentagende Og det siden 19. Maj 2016 er oplyst om jyske banks kæmpe bedrageri, Men når jyske bank kæmpen nægter dialog, og fortsætter svindlen Er det jo svært at være den lille David, som her er mod Goliat Men måske tror jyske bank selv at deres normale måde at lave bedrageri på, også virker her. Og nægter at acceptere, den altså ikke lige går med os. :-) :-) Desværre syntes svindel bankens DIRIKTION ved CEO Anders Dam stadig ikke at jyske bank skal holde op med at bedrage deres kunder. Vi spørger derfor 29. Maj 2019 koncernen igen, vil jyske bank fortsætte bankens snart 11 årige bedrageri mod os. / jyske bank er ejet af nogle måske grådige #AKTIONÆRE, som ligefrem kræver at jyske bank, skal bedrage og laver million svindel, for at stille #AKTIONÆRENE tilfredse / Vel derfor nægter Koncernledelsen i #jysk bank, med ledelsens bagmand Anders Dami spidsen, da også at stoppe bankens fortsatte million svindel imod bankens kunder, som storbjerg Erhverv. / Hvis du er AKTIONÆRE i jyske bank, og ikke syntes at koncernledelsen, med Anders Dam i front skal lave bedrageri mod jyske Banks kunder. Så oplys det til Jyske bank, sig at banken skal stoppe med at bedrage deres kunder. Lad os få besked, da jeres / Aktionærendes tavshed, vil blive forstået som støtte til Jyske Banks fortsatte svindel imod bankens kunder. / Hvis jyske bank eller deres advokater som lyver over for retten "Lund Elmer Sandager" ikke er enige Så er nummeret 22227713 Ring nu Anders Dam eller vær en bedrager og en kryster Lad og mødes og så se på beviserne i mod dig for svindel https://dk.trustpilot.com/reviews/5cf79c6bb055990790e2735d?fbclid=IwAR21vU0pN1hQrQ4w84wdkdWbYCqR0eaPp-AkrY73THJRP75DaqCmbY3cg4A :-) :-) OG HER LIDT TIL AT SØGE EFTER The Danish state has supported Danish banks financially, which is now revealed in both money laundering and fraud :-) Large Danish companies like A P Maersk and ATP, have bought many shares in Danish banks, which make both money laundering and fraud, document false and exploitation, lies in writing to court, only to earn more money, for the owners shareholders :-) // BS 1-698/2015 Viborg court // #JYSKE BANK OG BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #UDNYTTELSE // #China #pol #Lån #Cases #Fraud #Cheats #Foundation #Lying #Baruch #Les.dk #Gang #Criminalbanks #Jyskebank #Deceiving #Customers #AndersDam #BRF #Loan #Real aktie ejer A. P. Maersk #Mærsk. ATP Danske Bank aktier #News #Denmark #Press / #Bank SWAP #AnderChristianDam #Financial #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #PFA HVEM STÅR MON BAG, JYSKE BANKS MILLION SVINDEL MOD BANKENS KUNDER ? Her er lidt søge ord for #jysk og redelig jysk bankvirksomhed #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed // DEN STORE KRIMINELLE DANSKE BANK JYSKE BANK #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #Koncernbestyrelsen / #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt Sven Buhrækall, Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. Danske Banker som jyske bank syntes nok,at svindel sager mod bankens kunder, er hvad kunder må kunne forvente når de vælger JYSKE BANK. En hæderlig troværdig og ærlig ærlig bank, fundamentet i en redelige bank bliver ikke bedre. Dette er kun for at få kontakt og dialog, er nogle uenig i noget så ring og lad os rette eventuelle fejl Mvh storbjerg erhverv 22227713
Hvem er årets svindel bank Danske bank med lidt hvidvask eller Jyske bank og bankens million bedrageri med Anders And som leder 🙂

Tager lige listen igen, medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 10 snart 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Danmarks nok største svindler, kan meget let vise sig at være JYSKE BANK

Danmarks ærligste bank er uden tivl jyske bank, stol altid på jyske bank

Årets bank uden tivl jyske bank

Bedste bank EVER jyske bank

DANMARKS NOK STØRSTE SVINDLER, MÅ UDEN TIVL VÆRE JYSKE BANK KONCERNEN

En bank der står bag massiv svindel, dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, misbrug af fuldmagter, overpant, tvang, mandatsvig, lyver overfor rette osv.

Jyske Banks svindlen i antal af lov overtrædelser er ikke før dokumenteret så klart som i denne sag.

Hvilket nok får Den Danske Banks ene hvidvasknings overtrædelse til at blegne.

JYSKE BANKS BEDRAGERI ER STØTTET AF DEN SAMLEDE BESTYRELSE

EN BESTYRELSE DER STÅR BAG BANKENS 11 års FORTSATTE UDNYTTELSE OG SVINDEL MOD BANKENS KUNDE.

🙂

DANSK BANK OG DERES MEST OMFATTENDE BEDRAGERI “EVER” OPDAGET.

Sagen om jyske bank deres ledelse som står bag, bankens millionsvindel mod bankens kunder.

Husk Jyske Banks meget omfattende bedrageri, var så godt lavet at selv vores advokater ikke kunne gennemskue bankens kæmpe svindel.

🙂 🙂

Husk at jyske bank koncernen har mange års erfaring, i at snyde og svindle deres kunder som bankens spaciale, hvilket deres mange advokater hjælper med, og sigter efter forældelse.

🙂

JYSKE BANKs LEDELSE SIGER OM SIG SELV, MENS JYSKE BANKEN LAVER SVINDEL OG FORTSÆTTER BANKENS GROVE BEDRAGERI AF DERES KUNDER

🙂

God selskabsledelse

I Jyske Bank-koncernen vil vi drive en ansvarlig bankforretning. Det sker blandt andet i form af ansvarlig rådgivning, lovgivning, uddannelse, ansvarlige investeringer og årlige rapporteringer.

Ansvarlig rådgivning Vi har klare politikker for bl.a. antikorruption, hvidvask og sikkerhed. De er afgørende for at kunne drive en ansvarlig bankforretning.

VEDTÆGTER SOM JYSKE BANK IKKE VIL LEVE OP TIL.

§ 1. Stk. 5. Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

🙂

PROBLEMET MED JYSKE BANK ER AT BANK KONCENEN SKIDER PÅ LOVE OG REGLER.

At jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen, står bag massiv svindel, er fremlagt og oplyst jyskebanks bestyrelse siden maj 2016

JYSKE BANK ER LIGEGLADE, DA BANKEN SELV BESTEMME OM LOVEN OGÅ GÆLDER FOR JYSKE BANK

JYSKE BANK GØR HVAD JYSKE BANK ER BEDST TIL

SOM AT SNYDE OG BEDRAGE DERES KUNDER.

SMS gerne 22227713 for at få beviserne for jyske bank koncernens bedrageri fremlagt, og forklaret i tidslinien.

🙂

Spørg gerne jyske bank på 89898989 om koncernen ønsker at gå i dialog, med Storbjerg Erhverv om Jyske Banks massive SVINDEL.

Husk kunden har forsøgt at komme i dialog med Jyske Banks Koncernledelse siden maj 2016, hvilket jyske bank ved bestyrelsen har nægtet.

🙂

Måske har jyske bank også et seriøst troværdigheds problem, når jyske bank lyver selv overfor RETTEN / Domstolen, for at ville skuffe i retsforhold.

🙂 🙂

Så har du problemer med at forstå de mange love og regler jyske bank overtræder.

Få en fremlæggelse og forklaret bilag og beviserne for jyske bank og ledelsens medvirken til jyske bankens mange års millionsvindel.

Ledelsen i jyske bank er tilbudt sammen med kunde at se efter om kunden har ret, hvilket jyske bank ikke har ønsket frem til 6 juni 2019

🙂 🙂

Se de morsomme reklamer for jyske bank der kører rundt i Danmark

Vil du også reklamere bare lidt. SMS på 22227713 og giv reklame for JYSKE BANK

/ / /

Jyske bank gør også noget godt Tak til jyske bank for hjælp

Jason Watt og hans nye Ford GT til Open by Night

Mød racerkøreren og se bilen ved Jyske Bank

/

Jason Watt er en af vores bedste Formel 1. kører gennem tiden.

🙂 🙂 🙂

Den stolte Bandeleder Anders Christian Dam, som sammen med den øvrige bestyrelse, står bag jyske banks mange års, million bedrageri mod lille virksomhed, har løbende modtaget mange oplysninger om svindlen siden maj 2016.

🙂

Jyske banks fortsatte million svindel mod bankens kunde, sker ved den samlede bestyrelse, som flere gange er tilbudt at kunne underskrive indrømmelser, og dermed komme fri af det bedrageri som sker i forening.

🙂 🙂

JYSKE BANK SYNTES KLART AT LEVE AF AT SNYDE OG BEDRAGE DERES KUNDER

Hvorfor ellers fortsætte svindlen over 3 år efter det er oplyst, at være opdaget.

🙂

AT JYSKE BANK ER RIGTIGE GODE TIL AT LYVE, OG BEDRAGE SYNTES SAGEN HER AT UNDERSTREGE.

🙂

DETTE VIL KUNDEN I SAGEN BS 1-698/2015 GERNE FORKLARE I RETTEN

DELS VED HJÆLP AF DERES FREMLAGTE BILAG. SOM 100 & 101. FRA 28-12-2018

/

Men også med de bilag som jyske bank selv har fremlagt, der tydligt viser at jyske bank er i Ond Tro når koncernen nægter at stoppe med at bedrage deres kunder.

🙂 🙂

ANDERS DAM DU KAN RINGE NU PÅ

22227713

/

SÅ KAN VI MØDES OG SE OM KÆDEN ER HOPPET AF ET ELLER ANDET STED.

🙂

ELLER VI SOM KUNDE SLET IKKE BLIVER UDSAT FOR MILLION SVINDEL

/

ANDERS DETTE ER ET ØNSKE OM AT MØDES, OG GERNE TIL RETSMÆLING

VI FORSØGER BARE PÅ EN MÅSKE LIDT SJOV OG ANDERLEDS MÅDE, AT FANGE DIN OPMÆRKSOMHED

🙂 🙂 🙂

Kære jyske bank

STOP NU MED AT LAVE BEDRAGERI I MOD JERES KUNDER.

🙂 🙂 🙂

Anders Dam og jyske bank koncernen, er mange gange siden maj 2016, tilbudt muligheden, for at mødes og gennemgå beviserne mod koncernen, for bankens fortsatte millionsvindel.

🙂 🙂

MEN DET TØR DEN MÆGTIGE JYSKE BANK IKKE.

Anders Dam er sikker på han ikke er kriminel, og at han ikke sørger for at jyske bank forbliver en kriminel organisation

Selv om beviserne for Jyske Banks forbrydelser er overvældende, nægter koncernen stadig dialog

🙂

Jyske bank har siden 2016 kun vist bankens foragt, overfor de kunder der opdager at, selve koncernledelsen står bag Jyske Banks million bedrageri imod deres kunde

” mon vi er de enste ? ” NÆPPE

🙂 🙂

Koncern bestyrelsen lader som om bedrageriet stadig ikke er opdaget, og på den måde fortsætter jyske bank deres million svindel mod deres kunde.

HVORFOR SVARE INGEN I DANMARKS ANDEN STØRSTE BANK “JYSKE BANK”

🙂

At Anders Dam bare siger, der er en verserende sag mod jyske bank, og derfor nægter Dialog.

/

Ja Anders Dam

En sag 328/2013 som er fra 2013, og var for Jyske Banks normale Dårlige rådgivning

Dårlig rådgivning som jyske bank og deres AKTIONÆRE syntes leve rigtigt godt af.

🙂

Problemet for jyske bank ledelse

Ved deres advokater i Lund Elmer Sandager, som ikke kun ved at lyve over for retten 10. September 2015

Men også selv ledte kunden på sporet af koncernens kæmpe bedrageri, ved fremlæggelsen af BILAG E. side 5.

TAK FOR DET PHILIP BARUCH

🙂

Det var vist en smutter, ikke gamle dreng, du må da også gerne grine af disse åndsvage opslag, og så ringe

22227713

Hvis du ellers tør mødes

Og gennemgå sagens tidsligne

Inden du uærligt fortsætte med at skjule jyske Banks svindel, som du Philip Baruch er en stor del af.

🙂

Tænk hvis Lund Elmer Sandagers løgne overfor retten ikke var blevet opdaget med din hjælp Philip Baruch.

Men tak for det, din gamle svinger, det var sku pænt af dig.

🙂 🙂 🙂

Uden Philip Baruch bestyrelses medlemmet i jyske bank

Ville kunden næppe selv i 2016 opdagede koncernens svindel.

🙂

Kunden startede efter advokater i LES.dk fremlage BILAG E.

En efterforskning, da jyske Banks bilags manipulation, syntes være udført, og at der også er sket fuldmagts misbrug.

🙂 🙂

Kunden i jyske bank opdager først i februar 2016 grundet det veludførte svindel

Først sent at jyske bank formentlig stod bag en stor million svindel sag, i bare denne lille sag.

🙂 🙂

Efterforskningen i maj 2016

Er nu så langt, at kunden kontakter ledelsen i jyske bank og oplyser, både advokaterne Lund Elmer Sandager samt DIRIKTIONEN ved Anders Dam

🙂

At jyske bank sikkert står bag et kæmpe bedrageri.

Kunden forventer at jyske bank indrømmer bankens mange årige bedrageri, og løser dette, samt lover at banken ikke vil bedrage flere af bankens kunder.

🙂 🙂

Men hvad gør Anders Dam

Og hvad gør ledelsen, så efter de i maj 2016 bliver oplyst at jyske bank sikkert laver bedrageri.

?

🙂

KONCENEN VED BESTYRELSEN FORTSÆTTER

JYSKE BANKENS BEDRAGERI

OG SKRIVER SÅ 31-05-2016

AT JYSKE BANK IKKE ØNSKER DIALOG MED KUNDEN, SOM BANKEN UDSÆTTER FOR BEDRAGERI.

🙂 🙂

Bankens bestyrelse og advokater har dog efter bedrageriet blev opdaget, og vel kan siges at blive bekræftet 18-10-2016 ved fremlagte BILAG 28.

TILBUDT VED BREV 02-11-2016 AT MØDES OG TALE MED KUNDEN.

🙂

Kunden ved på dette tidspunkt november 2016. ikke at kundens egen advokat Rødstenen advokater fra Århus

Kan være gået sammen med jyske bank imod deres klient, og dette sker for at hjælpe koncernen med at dække over jyske banks ret så omfattende og grove bedrageri.

🙂 🙂

Så da kunden af Rødstenen advokater

Bliver oplyst

At jyske bank 2. November 2016 tilbyder at mødes, og det sker efter hvad vi siden februar 2016 løbende har oplyst og fremlagt til Rødstenen Advokater

Hvilket slet ikke syntes indgå i brevet fra Lund Elmer Sandager 02-11-2016

🙂 🙂

Læs brevet fra 2. November 2016 her.

http://bombe.dk/velkommen/image-15/

🙂

Vi får først oplyst slut 2017 at ingen bilag er fremlagt.

Da Rødstenen advokater ikke ville svare deres klient på spørgsmål som

HAR I RØDSTENEN FREMLAGT DE BEVISER MOD JYSKE BANK, FOR BEDRAGERI SOM, VI KLIENTEN KLART HAR SKREVET OG BET OM.

/

Vi må bede en anden Advokat om at kontakte vores advokat i Rødstenen ! og så som advokat spørge vores advokat

Om de Rødstenen har fremlagt vores beviser i sagen.

Før Rødstenen i december 2017, svare at Thomas Sørensen ikke har fremlagt bilag og sagen, som vi løbende siden april 2016. har fremlagt sagens beviser overfor vores Advokater i Rødstenen

🙂 🙂

AT FØRE SAG MOD JYSKE BANK FOR SVINDEL

ER SVÆRT

NÅR DE ADVOKATER DER SKAL FØRER VORES SAG, MULIGVIS HAR ØKNOMISKE INTERESSER I JYSKE BANK

🙂 🙂

Så når vi læser jyske banks forslag til at mødes

Ser vi at jyske bank har en skjult agenda

/

Hvilket er at vi skal have en ny rente sikring nr. 3. til det lån på 4.300.000 kr. vi har fået tilbudt

06-05-2009 ved BILAG AG. og som vi hjemtager 03-07-2009

/

Istedet for en rente sikring på 4.328.000 kr. For hvis tilbudet BILAG Y. på 4.328.000 kr. Blev hjemtaget senest 20-11-2008 hvor tilbudet og alle aftaler og fuldmagter herfor udløb.

Hvilket BILAG E. Side 5. En renteswap på 4.328.000 kr. Som er aftalt og lavet 15-07-2008 var til for.

En rente sikring “SWAP” der lukkes 30-12-2008 ved BILAG 29.

Og da lånetilbud BILLAG Y. Ikke er anvendt, hvilket Nykredit ved BILAG 28. 18-10-2016 bekræfter

/ / /

Jyske bank er fortsat i OND TRO

Da koncernen vil have at BILAG 1. En rentesikring på 4.328.000 kr.

FRA 16-07-2008

Er den rentesikring “Swap” jyske bank selv laver 16-07-2008 og den som banken bla. overfor retten 10-09-2015 påstår er den som er lavet 15-07-2008 “BILAG E. 5.”

/

Da retten så 02-02-2016 af jyske bank oplyses at, jyske bank bare har byttet Bilag E. Side 5 fra 15-07-2008 ud med Bilag 1. Fra 16-07-2008

Begge på 4.328.000 kr. Til det underlægende lån på 4.328.000 kr. Som blev tilbud 20-05-2008 ved BILAG Y.

Jyske Banks Direktion glemmer bare at fortælle retten at jyske bank, igen lyver overfor retten.

/

BILAG 1. Er Lavet 16-07-2008 uden aftale med kunde

Og dette samtidig med BILAG E. Side 5 fra 15-07-2008 er gyldig hvis kunden hjemtager det tilbudte lån fra BILAG Y. på 4.328.000 kr. Senest 20-11-2008

Så når jyske bank overfor retten 2. Februar 2016 oplyser at BILAG E. 5. bare er byttet ud med BILAG 1.

SÅ LYVER JYSKE BANK IGEN OVER FOR RETTEN.

Dels har der aldrig været tale om indholdet af Rentebytten i BILAG E. Side 5.

/

Og når jyske bank selv laver svig og falsk for at sikker jyske bank øknomiske interesser, og der så er tale og kunden har et øknomisk tab som følge af Jyske Banks svig.

Så er der klart tale om bedrageri

At jyske bank så flere gange ved Lund Elmer Sandager advokater lyver overfor retten, siger en del om den danske anden største bank jyske bank.

🙂 🙂 🙂

Vi forventer ikke alle kan forstå det vi skriver, men tilbyder at forklare det i tidsligne

Hvilket vi vil gøre i retten

Sagen er så omfattende og udspekuleret, at vores advokater ikke kunne gennemskue jyske Banks mange løgne, og manipuleret bilag.

Og dig der ikke tror på jyske bank er dybt kriminelle, ring og få bilag fremlagt samt forklaret.

Tilbage til jyske Banks brev 2. Nov 2016

Jyske bank ønsker vi skal lave en rente bytte til det lån på 4.300.000 kr. Vi fik tilbudt 06-05-2009

/

Tænker Nykredit som aktionær i Jyske bank har oplyst jyske bank, at kunden 18-10-2016 ved BILAG 28. er oplyst der ikke findes noget lån

Som jyske Bank ellers påstår i BILAG 30. og omlagt i BILAG D.

🙂 🙂

Desværre syntes Thomas S Sørensen. Fra Rødstenen advokater ik at have gennemskuet Jyske Banks Onde hensigter, i brevet fra 02-11-2016

Hvilket klart var at narre os til at lave en rente Swap med jyske bank.

Til det lån, på 4.300.000 kr. som vi fik tilbudt 6. Maj 2009 for et nyt og andet projekt, og efterfølgende vælger at hjemtage.

Men altså ikke har lavet nogle aftaler om at rente bytte. SWAPPE

/ /

Har vores advokat lavet en samarbejdes aftale med jyske bank

Om ikke at fremlægge vores beviser for bankens svindel, overfor retten ?

Hvilket jo bare er en tanke

Da Rødstenen advokater jo i 2017 viste sig at arbejde imod os, og ikke for os.

/ /

ALARM KLOKKERNE RINGEDE

Eftersom Rødstenen efterfølgende forsøger at hæve sagen imod jyske bank, uden at have fremlagt sagen over for retten, som det kunden gentagende, og mange gange bad Thomas S Sørensen fremlægge retten.

!

Når kundens 2 advokater fra Rødstenen

Påstår det var telefonisk aftalt at rødstenen skille hæve sagen i mod jyske bank, hvis jyske bank ikke ønskede noget forlig.

Hvilket er DIRÆKTE løgn og jo vi har beviser for alt vi skriver, derfor vokser sagen kun.

Når Rødstenen advokater ikke ville fremlægge sagen, som de er blevet bet om, altså fremlægge sagen som det bedrageri det er.

🙂

Dels bliver det et problem at opnå retssikkerhed i Danmark

Når ens egen advokat ikke fremlægger sagen med beviser som klienten beder om.

Men at ens egen advokat så også lyver og forsøger at hæve sagen.

Så bliver problemet med at få retssikkerhed innu større

🙂 🙂 🙂

Vi griber altså vores egen advokat fra Rødstenen Advokater, som lyver overfor os, og forsøger at lukke sagen bag ryggen af os.

Rødstenen påstår dette var telefonisk aftalt med deres klient.

Hvilket DIRÆKTE er løgn

Som vi får stoppet, og samarbejdet må ophøre da rødstenen advokater tydeligvis, har valgt at arbejde for at hjælpe jyske bank og Lund Elmer Sandager Advokater i mod os

🙂

VI STÅR DERFOR SLUT 2017 uden advokat, og må forsøge at finde en ærlig advokat der vil fremlægge Jyske Banks million bedrageri, som vi jo beder om hjælp til at få fremlagt for retten.

🙂 🙂 🙂

NÅR VI SIGER OG SKRIVER

Jyske bank ledes af en flok kriminelle medlemmer

Der som nogle små usle personer, og klysterer, der gemmer sig bag den kæmpe advokat virksomhed LUND ELMER SANDAGER

En advokat virksomhed der er taget for, flere gange at lyve processuelt overfor retten, i den sag mod jyske bank for million svindel.

🙂 🙂 🙂

KAN DU STOLE PÅ JYSKE BANK

LYVER JYSKE BANK

LYVER ADVOKATERNE I LUND ELMER SANDAGER

LYVER ADVOKATERNE I LUND ELMER SANDAGER, OGSÅ OVER FOR RETTEN / DOMSTOLEM

🙂

Dette påstår kunden, som selv har måtte fremlægge beviserne i retten.

Dette er sket ved Bilag 100. & Bilag 101.

Fremlagte Bilag 28-101.

  1. December 2018

🙂

Følg med i retten BS 1-698/2015

  1. September & 1. Oktober 2019

En sag der handler om Jyske Banks omdømme og renomme.

For er jyske bank en kriminel organisation, eller er jyske bank hæderlig, i ord og handling.

🙂

Det er hvad sagen mest handler om.

DET HANDLER OM BEVISERNE IMOD JYSKE BANK

SAMT BESTYRELSENS MEDVIRKEN I GROFT OG FORTSAT BEDRAGERI MOD BANKENS KUNDE.

🙂 🙂

EN STOR DANSK BANK DER BEVIDST BEDRAGER DERES KUNDER.

Dette påstår kunden, som selv har måtte kæmpe en kæmpe kamp, for overhovet at få fremlagt beviserne, for jyske Banks massive svindel i retten.

Men det er nu fremlagt 28-12-2018 og vores advokat kan ikke misforstå det er det sagen handler om,

/

Hvilket ingen i jyske bank vil tale om.

Derfor lukker den mægtige bestyrelse i, hvilket Lund Elmer Sandager som selv er deltagende i at dække over jyske Banks fortsatte million bedrageri

/ /

Nå Anders Dam og ledelsen lader bankens million bedrageri fortsætte.

SÅ KUNNE DE LIGE SÅ GODT BEDRAGE DIG I STEDET

/ /

Jyske Banks ledelse er nok glad for banken har så mange støtter, højt oppe i samfundet som stadsadvokaten og andre der gerne vil dække over jyske Banks massive svindel mod bankens kunder.

Se Eks. #Nykredit der dækkede over jyske banks svindel, ved at nægte at svare på om vi havde lånt 4.328.000 kr. I Nykredit

Et lån som jyske bank påstod, og jyske bank har taget penge for, samt påstået de har stillet sikkerhed over for Nykredit for netop dette lån af 4.328.000 kr.

🙂

“DET FINDES BARE IKKE, JYSKE BANK LAVER BARE VED DERES LØJNE, FLERE SVINDEL FORETNINGER.”

Her i sagen ville Nykredit’s Advokat #Mette #Egholm Nielsen først svare efter vi stævnede Nykredit.

🙂

VI MÅTTE STÆVNE NYKREDIT FØR NYKREDIT VILLE OPLYSE AT VI ALDRIG HAR OPTAGET NOGET LÅN PÅ 4.328.000 kr.

SOM JYSKE BANK ELLERS SKRIVER I BILAG 30. BÅDE FINDES OG ER RENTE BYTTET MED JYSKE BANK

/

Mette Egholm Nielsen gjorde det da også helt klart i 2016

at Nykredit ikke ville leverer skyts imod Jyske Bank.

“Underforstået Nykredit dækkede også over jyske Banks kriminilletet.”

🙂

Nykredit som også storaktionær i jyske bank, og måske derfor dækkede den store Danske bank, Nykredit også over Jyske Banks bedrageri.

/

Imens den kriminelle organisation jyskebank ved lederen #AndersDam fortsætter med at bedrage deres kunder.

Ledelsen er mange tilbudt at gennemgå beviserne imod jyske bank for bankens massive svindel, men har ikke svaret

🙂 🙂

Så når DIRIKTØR #AndersDam i #JyskeBank er gentagende

Og det siden 19. Maj 2016 er oplyst om jyske banks kæmpe bedrageri,

Men når jyske bank kæmpen nægter dialog, og fortsætter svindlen

Er det jo svært at være den lille David, som her er mod Goliat

Men måske tror jyske bank selv at deres normale måde at lave bedrageri på, også virker her.

Og nægter at acceptere, den altså ikke lige går med os.

🙂 🙂

Desværre syntes svindel bankens DIRIKTION ved CEO Anders Dam stadig ikke at jyske bank skal holde op med at bedrage deres kunder.

Vi spørger derfor 29. Maj 2019 koncernen igen, vil jyske bank fortsætte bankens snart 11 årige bedrageri mod os.

/

jyske bank er ejet af nogle måske grådige #AKTIONÆRE, som ligefrem kræver at jyske bank, skal bedrage og laver million svindel, for at stille #AKTIONÆRENE tilfredse

/

Vel derfor nægter Koncernledelsen i #jysk bank, med ledelsens bagmand Anders Dami spidsen, da også at stoppe bankens fortsatte million svindel imod bankens kunder, som storbjerg Erhverv.

/

Hvis du er AKTIONÆRE i jyske bank, og ikke syntes at koncernledelsen, med Anders Dam i front skal lave bedrageri mod jyske Banks kunder.

Så oplys det til Jyske bank, sig at banken skal stoppe med at bedrage deres kunder.

Lad os få besked, da jeres / Aktionærendes tavshed, vil blive forstået som støtte til Jyske Banks fortsatte svindel imod bankens kunder.

/

Hvis jyske bank eller deres advokater som lyver over for retten “Lund Elmer Sandager” ikke er enige

Så er nummeret 22227713

Ring nu Anders Dam eller vær en bedrager og en kryster

Lad og mødes og så se på beviserne i mod dig for svindel

https://dk.trustpilot.com/reviews/5cf79c6bb055990790e2735d?fbclid=IwAR21vU0pN1hQrQ4w84wdkdWbYCqR0eaPp-AkrY73THJRP75DaqCmbY3cg4A

🙂 🙂

OG HER LIDT TIL AT SØGE EFTER

The Danish state has supported Danish banks financially, which is now revealed in both money laundering and fraud

🙂

Large Danish companies like A P Maersk and ATP, have bought many shares in Danish banks, which make both money laundering and fraud, document false and exploitation, lies in writing to court, only to earn more money, for the owners shareholders

🙂

//

BS 1-698/2015 Viborg court

//

JYSKE BANK OG BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

MANDATSVIG

BEDRAGERI

DOKUMENTFALSK

UDNYTTELSE

SVIG

FALSK

UDNYTTELSE

//

China #pol #Lån #Cases #Fraud #Cheats #Foundation #Lying #Baruch #Les.dk #Gang #Criminalbanks #Jyskebank #Deceiving #Customers #AndersDam #BRF #Loan #Real aktie ejer A. P. Maersk #Mærsk. ATP Danske Bank aktier #News #Denmark #Press

/

#Bank SWAP #AnderChristianDam #Financial #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #PFA

HVEM STÅR MON BAG, JYSKE BANKS MILLION SVINDEL MOD BANKENS KUNDER ?

Her er lidt søge ord for #jysk og redelig jysk bankvirksomhed

MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed

//

DEN STORE KRIMINELLE DANSKE BANK JYSKE BANK

Gangcrimes #Crimes

Koncernledelse #Koncernbestyrelsen

/

SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang

Koncerndirektionen

AndersDam

LeifLarsen

NielsErikJakobsen

PerSkovhus

PeterSchleidt

Sven Buhrækall, Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt.

Danske Banker som jyske bank syntes nok,at svindel sager mod bankens kunder, er hvad kunder må kunne forvente når de vælger JYSKE BANK.

En hæderlig troværdig og ærlig ærlig bank, fundamentet i en redelige bank bliver ikke bedre.

Dette er kun for at få kontakt og dialog, er nogle uenig i noget så ring og lad os rette eventuelle fejl

Mvh storbjerg erhverv 22227713