Læs breve 20-06-2019 samt at vi beder om at vores advokat stoppe Jyske Banks millionsvindel. Div. Breve

Vi beder bestyrelsen i jyskebank koncernen om at lade være med at fortsætte bedrageri, læs lidt af de seneste breve i svindel sagen her. 20-06-2019 m. Flere

Koncern ledelsen oplyses igen, 20-06-2019 at hæver jyske bank 75.000 kr. I renter, er det stadig bedrageri udført af ledelsen i forening

Fortsat brev side 2. 20-06-2019 Vil jyske Banks ledelse fortsætte bedrageri i forening mod bankens kunder, kan disse intet gøre, eftersom politiet nægter at stoppe den svindel jyske bank udsætter kunder for

Bilag E. Side 1 Banken nægter krav om salg af byggegrund

Restgæld på Bilag AG lånt 4.300.000 er nu 1.058.000 kr. Jyske bank hæver renter af 2.700.000 kr. Ved at lyve og bedrage deres kunde

Jyske bank har brugt bilag 1. Til at lave bedrageri for millioner

Bilag 49. Side 1

Bilag 49. Side 2

Bilag 49. Side 3/3

Bilag 50. Side 1.

Bilag 50. Side 2.

Bilag 51.

Bilag 52.

Bilag 53.

Bilag 54.

Bilag 55.

Bilag 56.

Bilag 59. Side 1. Skøde salg af grund

Bilag 59. Side 2. Skøde

Bilag 59. Side 3/3

Bilag 60. Jyske bank anmelder oprykkende pant til Nykredit i byggegrund, for kort efter at kræve grunden solgt, hvilket banken nægter Bedraget vokser i omfang, hvilket rødstenen også blev anmodet om at fremlægge

Bilag 60. Side 2

Brev side 1. Til advokat 03-01-2019

03-01-2019 side 2 af brev til advokat om jyske Banks bedrageri

NÅR KUNDE ANKLAGER JYSKE BANKs DIRIKTION FOR MEDVIRKENDE TIL FORTSAT BEDRAGERI. "SVIG" #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt HVORFOR INDLEDER JYSKE BANK KONCERNEN SÅ IKKE EN DIALOG.
Hvem ejer aktier i de danske banker A P Møller Maersk og ATP er nogle af dem der er stor aktionær i banker som Jyske Bank og Jyske Bank Banker der er kendte for Hvidvaskning og grove Svig forbrydelser. Besøg Banknyt.dk hvis du vil vide mere om hvordan jyske bank udsætter deres kunder for bedrageri og bare griner

Brev til advokat 1/3 12-06-2019

Brevet til advokat 12-06-2019 side 2. Handler om svindlen i jyske bank

Brev 12-06-2019 til advokat om jyske Banks svindel side 3. Rykker for oplysninger til sagens fremlæggelse i retten

Det taler vi lige om i retten, det at jyske bank påstår banken overholder loven Hæderlig er jyske bank ikke

Til advokat 26-06-2019

Fortsætter Jyske Bank og ledelsen deres kæmpe bedrageri imod deres kunde. ?

Se de medsendte Bilag og flere breve til jyske bank og vores advokat her

🙂

En kamp om jyske Banks million svindel, vi selv må kæmpe for at stoppe, og for at få fremlagt beviser for overfor retten.

Ville ønske vores Advokat ville hjælpe os noget mere, med at få stoppe jyske Banks fortsatte svindel i mod os, så vi blev bekræftet i at have ret.

🙂

Om 2 dage er det den 28. Juni.

Så ved vi om jyske bank har besindet sig, eller om koncernen jyske bank ønsker en åben og offenlig krig om Jyske Banks troværdighed og fundament.

En krig mod jyske bank og deres redelighed, med Banken på den ene siden, og kunden som jyskebanks Ledelse udsætter for millionsvindel på den anden side.

🙂

Uanset om jyske Banks bestyrelse vælger at fortsætte bankens million bedrageri mod bankens egen kunde 28-06-2019, velvidende at myndighederne som Eks. politiet dækker over jyske banks fortsatte svindel, ved at nægte at undersøge og efterforske samt stoppe åbenlyst bedrageri i Danmarks trejde største bank.

Men pyt nu nærmer vi os 30-09-2019 og regner med vores advokat vil fremlægge vores sag i processkriftet som vi har anmodet.

🙂

Her skal vores advokat fremlægge det vi som kunde også selv har fremlagt 28-12-2018 ved Bilag 100 & 101.

🙂

Læs hvordan vi forklare os i Eks. 3. Januar. 12 Juni og 24 Juni 2019.

Er det skrevet godt nok ?, er jo ikke Advokat.

Det handler kun om sagen mod jyske bank, for det svig og falsk vi skriver konstant om, men som ingen syntes at ville svare på, eller ønsker at stoppe.

🙂

Vi afventer bare at vores advokat angriber jyske bank, for at drive en uredelig og kriminel bankvirksomhed.

/

Vi deler her brevet der er sendt, 20-06-2019 med Bilag til koncernens bestyrelse.

Bestyrelsen kan næppe være i tivl.

At såfremt Jyske bank fortsætter bankens million Svindel, imod bankens kunde 28-06-2019 som vi her igen prøver at forklare det til Koncernledelsen, lige som de breve vi sendte 29. Maj og 13 juni 2019.

🙂

Vi har forklaret det til vores advokat, så godt vi kan.

🙂 🙂

Hvem ved så at jysk bank laver bedrageri, og at det er bevidste overvejelser af koncernens bestyrelse, som ønsker at jyske Bank fortsætter bankems million svindel mod os kunder.

🙂

Og hvor længe har investorerer, vist at jyske bank stå bag millionsvindel i sagen BS 1-698/2015

Hvem skal mere vide det, også at Dansk politi dækker over jyske Banks svindel imod kunde, ved at nægte efterforskning.

🙂

Vi ønsker ikke krig i mod Danmarks anden største bank Jyske Bank og deres Koncernledelse som i forening, udsætter deres kunder, altså os for groft bedrageri.

🙂

MEN DET ER JO JYSKE BANKS FUNDAMENT VI ER OPPE IMOD

🙂

Sagen som vi søgte fri proces til, og fik afslag.

Først mener domstolsstyrelsen at det var et vurderings spørgsmål om vi har lånt 4.328.000 kr. Tilbudt 20-05-2008 Var lånet optaget eller ej. Se Bilag Y. og Bilag 28.

Så klagede vi, og domstolsstyrelsen ændrede, deres afslag til at sagen “Banks Bedrageri” ikke har offenlighedens intresse.

🙂 🙂

Nu skal vores advokat jo snart træde til og vise Jyske Bank at vi mener det, når vi beskylder jyske bank for million bedrageri.

🙂

Håber bare vi snart høre noget, og får bla. møde datoer.

Vi har rykket mange gange for svar, men går stadig i uvished.

🙂

Sagen som vi i 2019 er blevet oplyst den fra advokaten i år, og har fået dette her oplyst.

  1. Januar. bliver vi oplyst at jyske bank, har fået frist til deres afsluttende bemærkninger, til 19 februar, “efter vores eget fremlagte 28-12-2019”
  2. Marts ringes vi op, og kan her få oplyst at jyske bank er udeblevet fra retten, 19. februar, altså ikke svaret. vi forklare sagen og vores fremlagte bilag igen, samt oplyses at vi ikke selv er vidne men part, og aftaler vi fremlægger vores forklaring på 1 time. hvorefter Anders Dam bliver vidne nr. 1.
  3. Marts bliver vi bekræftet at hoved forhandling er 30. September og 1. Oktober 2019

Ellers har vi intet hørt, eller blevet bekræftet i noget af det vi skriver

Vi ved ikke om vi har ret, i vores kladde 12. December for et nyt processkrift, men bliver oplyst 18. December at det er nogle grove anklager vi har imod jysk bank.

JA DET ER DET.

🙂

Uanset vi ikke får noget at vide Er sagen stadig som vi fremlægger den, i eks. Bilag 100 og 101.

Vi forklare det mere præcist, til vores advokat end for retten.

🙂 🙂

Vi er klar til krig, hvis jyske bank ønsker det, beder om bare til at vores advokat angriber jyske Banks troværdighed med beviserne vi selv fremlage 28. December 2019

/

Af venter altså stadig vores advokat, finder en dato til at gennemgå de fremlagte beviser, imod jyske bank og ledelsen for bankens fortsatte million bedrageri.

Hvis vores advokat ikke mener at beviserne ikke er gode nok, kan vi jo bare fremlægge flere beviser.

Bilag 102. Brev af 28. Januar til ledelsen, har vi anmodet fremlagt.

🙂

En advokat ven siger, vi har frem til 1. September til at fremlægge flere beviser mod svindelbanken, efter rettens brev 12. April. Da retten beder om et nyt påstands dokument, slutter forberedelsen først 14 dage inden.

🙂

Aktionærer i jyske bank kan takke Anders Christian Dam og den øvrige Bestyrelse for at banken udsætter deres kunder for massiv svindel, således deres aktier bliver mere værd.

🙂

At vi skylder 1.000.000 kr. På et andet lån fra 2009, fra Bilag AG. har intet med at svindel banken vil hæve 75.000 kr i rente 28. Juni. I rentesikring Swap, for et lån der ikke findes