12-07-2021. – 8. Se hvilke bestyrelser du finder advokat nævnets medlemmer i.

8. Se hvilke bestyrelser du finder advokat nævnets medlemmer i. OFFENTLIGE tilgængelige oplysninger.  senest opdateret 19-07-2021.

 

1. Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. Linkedin.

 

SE 12-07-2021. advokat nævnet deltager nævnt som NR. 1.

Birgitte Frølund er Partner i Horten advokater.

Hjemmeside.  horten.dk  —  ADVOKATFIRMA BIRGITTE FRØLUND.

Bank forbindelse
Bank: Jyske Bank A/S, Strandvejen 112, 2900 Hellerup
Reg.nummer: 5011
Kontonummer: 0001331505
København
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup. 33344000
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C. 3334400
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning. 33344000
& mere her.
ADVOKATFIRMA BIRGITTE FRØLUND.
Birgitte Frølund leder Hortens procesteam og har dyb erfaring med alle former for tvistløsning, herunder med civile retssager, voldgft og mediation. Over de senere år har Birgitte navnlig beskæftiget sig med store, komplekse retssager – ofte vedrørende internationale forhold og aftaler og finansielle eller insolvensretlige forhold.
Birgitte markerer sig desuden inden for juridisk komplekse og regulatoriske tvister. Hun har mangeårig erfaring og indgående kendskab til både erhvervsforhold og offentlige myndigheder. Klienter anerkender hende for at være strategisk, forretningsorienteret og en overbevisende procesadvokat.
Birgitte bliver udpeget til at varetage advokatundersøgelser som bisidder og på undersøgersiden, herunder i whistleblower-undersøgelser.
Endelig har Birgitte erfaring med corporate defence, hvor hun repræsenterer virksomheder og ledelsesmedlemmer i erhvervsstraffesager.
Birgitte har varetaget sager med tilknytning til blandt andet England, USA, Tyskland, Sverige, Canada og Liechtenstein.
Birgittes nyere sager omfatter:
OW Bunker-sagskomplekset: Repræsentation af hollandsk bank i principiel sag om lovvalg og prøvelse af panterettigheder vedrørende 700 MUSD lånefacilitet.
OW Bunker-sagskomplekset: Repræsentation af lånesyndikat i sag om kreditforsikringsdækning af pantsatte fordringer.
Husejernes Forsikrings sammenbrud i Danmark: Repræsentation af Gable Insurance AG under konkurs i principiel sag om værneting og rettighederne til genforsikringssum.
Danske Bank hvidvasksagen: Forsvarer for ledelsesmedlem i forbindelse med myndighedernes undersøgelser samt repræsentation i civile retssager i Danmark og USA.
Udbytteskattesagen: Repræsentation af udenlandsk bank i principiel erstatningssag anlagt af Skatteforvaltningen imod den canadiske pensionskasse HOOPP og en stribe internationale banker.
Lastbil-kartelsag: Repræsentation af MAN Truck i internationalt kartel-erstatningssøgsmål.
Myndighedspåkrav: Repræsentation af større dansk/tysk erhvervsvirksomhed i principiel retssag imod skattemyndighederne vedrørende påbud om tilvejebringelse af oplysninger.
Tibetundersøgelsen: Bisidderhverv.
Statens Serum Institut: Advokatundersøgelsen – bisidderhverv.
Birgitte er optaget af advokaters kollegiale forhold og har haft sæde i en række udvalg nedsat af Advokatsamfundet, underviser i advokatetik på Advokatuddannelsen og har i flere år været medlem af Advokatnævnet.
Birgitte Frølund er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
IFLR1000 – Restructuring and insolvency, Banking and Finance (Notable Practitioner)
Legal 500 – Dispute Resolution ( Recommended Lawyers)
CV
Karriere
Certificeret insolvensadvokat ved Danske Insolvensadvokater, 2013
Partner, Horten, 2012
Partner, FrølundWinsløw, 2005-2012
Certificeret mediator, 2005
Møderet for Højesteret, 2003
Advokat, Advokaterne Amagertorv 11, 1999-2005
Advokat, Advokaterne Grønningen 17, 1997-1999
Advokat, Advokatfirmaet Jon Palle Buhl, 1994-1997
Møderet for landsret, 1994
Advokat, Advokatfirmaet Jonas Bruun, 1989-1994
Advokatbeskikkelse, 1992
Uddannelse
LL.M., King’s College, University of London, 1993
Cand.jur., Københavns Universitet, 1989
Bestyrelses- og tillidsposter
Bestyrelsesmedlem, Ole Winther Nielsens Mindefond
Medlemskaber
Københavns Advokatforening
Dansk Forening for Arbejdsret
Mediatoradvokater
Ansættelsesadvokater
Dansk Forening for Insolvensret
Sprog Engelsk

Birgitte Frølund. ownr. & cvr opslag. samt Linkedin.

 

Erhvervsaktiv siden: 22. okt. 1997 (23 år 8 måneder)
Karrieren startede som: Stifter af Advokatfirma Birgitte Frølund
Største overskud: 10.299′ DKK K/S Gotham City II (2015)
Største underskud: -1.601′ DKK Berle Pool & SPA A/S (2013-14)
Største egenkapital: 29.109′ DKK K/S Gotham City II (2020)
Største gæld: 34.989′ DKK K/S Gotham City II (2014)
Flest årsværk: 1 årsværk hos Gotham City II Komplementar ApS (2020)
Længste aktivitet: Ejer af Advokatfirma Birgitte Frølund (23 år 8 måneder)

Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1997 ved Advokatfirma Birgitte Frølund i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Birgitte Frølund og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Birgitte nu bestreddet i 23 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.

Virksomheden opererer indenfor branchen juridisk bistand.

 

12-07-2021. advokat nævnet Birgitte Frølund deltager nævnt som NR. 1.
Hanne Lomholdts Operauddannelsesfond
CVR-nummer 39147165

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Aktuelle status 19-07-2021
Aktiv
Tilknyttet som reel ejer
Fra 28.06.2018
Reelle ejere Birgitte Frølund
Maglemosevej 46
2920 Charlottenlund
Start: 28.06.2018Kasper Holten
Rosenvængets Allé 37A
2100 København Ø
Start: 15.05.2019Anne Margrethe Dahl
Holtug Strandvej 70
4660 Store Heddinge
Start: 28.06.2018John Adam Fulljames
Strandgade 41, 4. 030.
1401 København K
Start: 28.06.2018Jan-Philipp Kochheim
Åboulevarden 80, 6. 003.
8000 Aarhus C
Start: 15.05.2019

 


 

12-07-2021. advokat nævnet Birgitte Frølund deltager nævnt som NR. 1.

OLE WINTHER-NIELSENS MINDEFOND

CVR-nummer 11957706

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

E-mail info@boligadvokater.dk
Telefon 70208031
Aktuelle status Aktiv
Tilknyttet som reel ejer Fra 02.11.2017
Reelle ejere Birgitte Frølund
Maglemosevej 46
2920 Charlottenlund
Start: 02.11.2017Jakob Krag Nielsen
Fortunvej 53B
2920 Charlottenlund
Start: 02.11.2017Anne Kaper Petersen
Maglekildevej 18, 1. th.
1853 Frederiksberg C
Start: 06.03.2019

 


 

12-07-2021. advokat nævnet Birgitte Frølund deltager nævnt som NR. 1.

GOTHAM CITY II KOMPLEMENTAR ApS

CVR-nummer 31177979
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

 

Aktuelle status Normal
Tilknyttet som ejer Fra 18.01.2008
Tilknyttet som direktør Fra 20.12.2007 til 11.06.2012
Direktører Iben Mai Winsløw
Lyngdalen 13
2850 Nærum, Søllerød
Stiftere PIEDRAS ApS
c/o Finn Träff
Bakkegårds Alle 7, 2
1804 Frederiksberg C
Ejere Birgitte Frølund
Maglemosevej 46
2920 Charlottenlund
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Start: 18.01.2008Rasmus Juul-Nyholm
Bjerregårdsvej 13, st
2500 Valby
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmeandel: 10-14,99%
Start: 18.01.2008Finn Henrik Träff
Bakkegårds Alle 7, 2
1804 Frederiksberg C
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Start: 18.01.2008Martin Nicolaj Yde
Levkøjvej 1
2820 Gentofte
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Start: 18.01.2008Henrik Ulvsgaard
Tøxensvej 7
4600 Køge
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmeandel: 10-14,99%
Start: 18.01.2008

Iben Mai Winsløw
Lyngdalen 13
2850 Nærum, Søllerød
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Start: 18.01.2008

Jakob Kristian Langemark
Malmøgade 7, st. tv.
2100 København Ø
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Start: 18.01.2008

Stig Erik Träff
Åbrinken 77
2830 Virum
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Start: 18.10.2008

Søren Ask Nielsen
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmeandel: 10-14,99%
Start: 18.01.2008

Formål Selskabets formål er at være ansvarlig deltager i K/S Gotham City II (herefter kommanditselskabet) samt at være forretningsfører for kommanditselskabet.

 


 

12-07-2021. advokat nævnet Birgitte Frølund deltager nævnt som NR. 1.

K/S GOTHAM CITY II

CVR-nummer 31179157
Branche 682040 Udlejning af erhvervsejendomme

 

Aktuelle status Normal
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem Fra 20.12.2007 til 11.06.2012
Tilknyttet som ejer Fra 20.12.2007
Bestyrelsesmedlemmer Iben Mai Winsløw
Lyngdalen 13
2850 Nærum, SøllerødFinn Henrik Träff
Bakkegårds Alle 7, 2
1804 Frederiksberg CSøren Ask Nielsen
Fuldt ansvarlig deltager GOTHAM CITY II KOMPLEMENTAR ApS
Gammel Strand 34
1202 København K
Ejere Birgitte Frølund
Maglemosevej 46
2920 Charlottenlund
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Start: 20.12.2007Rasmus Juul-Nyholm
Bjerregårdsvej 13, st
2500 Valby
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmeandel: 10-14,99%
Start: 20.12.2007Finn Henrik Träff
Bakkegårds Alle 7, 2
1804 Frederiksberg C
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Start: 20.12.2007Martin Nicolaj Yde
Levkøjvej 1
2820 Gentofte
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Start: 20.12.2007Henrik Ulvsgaard
Tøxensvej 7
4600 Køge
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmeandel: 10-14,99%
Start: 20.12.2007

Iben Mai Winsløw
Lyngdalen 13
2850 Nærum, Søllerød
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Start: 20.12.2007

Jakob Kristian Langemark
Malmøgade 7, st. tv.
2100 København Ø
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Start: 20.12.2007

Stig Erik Träff
Åbrinken 77
2830 Virum
Ejerandel: 15-19,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Start: 20.12.2007

Søren Ask Nielsen
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmeandel: 10-14,99%
Start: 20.12.2007

Formål Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og drift af udlejede erhvervsejendomme beliggende i Storkøbenhavn. Herudover kan kommanditselaksbet for overskydende likviditet indkøbe værdipapirer, eller likviditeten kan indsættes på aftaleindskud i pengeinstitut eller på anden måde udlånes, hvorved kommanditselskabet kan oppebære renteindtægter.

 


 

12-07-2021. advokat nævnet Birgitte Frølund deltager nævnt som NR. 1.

I/S Gotham City

CVR-nummer 29589720
Branche 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
E-mail kontakt@administrationshuset.dk
Telefon 70222215
Aktuelle status Aktiv
Tilknyttet som reel ejer Fra 31.01.2018
Tilknyttet som fuldt ansvarlig deltager Fra 01.07.2006
Fuldt ansvarlig deltager Birgitte Frølund
Maglemosevej 46
2920 CharlottenlundRasmus Juul-Nyholm
Bjerregårdsvej 13, st
2500 ValbyFinn Henrik Träff
Bakkegårds Alle 7, 2
1804 Frederiksberg CHenrik Erdman Gabel
Mørups Alle 17
2650 HvidovreMartin Nicolaj Yde
Levkøjvej 1
2820 Gentofte

Iben Mai Winsløw
Lyngdalen 13
2850 Nærum, Søllerød

Jakob Kristian Langemark
Malmøgade 7, st. tv.
2100 København Ø

Stig Erik Träff
Åbrinken 77
2830 Virum

Jan Erik Rodriguez Revsbech
Møllestien 1
3450 Allerød

Søren Ask Nielsen

Reelle ejere Birgitte Frølund
Maglemosevej 46
2920 Charlottenlund
Start: 31.01.2018Rasmus Juul-Nyholm
Bjerregårdsvej 13, st
2500 Valby
Start: 31.01.2018Finn Henrik Träff
Bakkegårds Alle 7, 2
1804 Frederiksberg C
Start: 31.01.2018Henrik Erdman Gabel
Mørups Alle 17
2650 Hvidovre
Start: 31.01.2018Martin Nicolaj Yde
Levkøjvej 1
2820 Gentofte
Start: 31.01.2018

Iben Mai Winsløw
Lyngdalen 13
2850 Nærum, Søllerød
Start: 31.01.2018

Jakob Kristian Langemark
Malmøgade 7, st. tv.
2100 København Ø
Start: 31.01.2018

Stig Erik Träff
Åbrinken 77
2830 Virum
Start: 31.01.2018

Jan Erik Rodriguez Revsbech
Møllestien 1
3450 Allerød
Start: 31.01.2018

Søren Ask Nielsen
Start: 31.01.2018

 


 

12-07-2021. advokat nævnet Birgitte Frølund deltager nævnt som NR. 1.

ADVOKATFIRMA BIRGITTE FRØLUND

CVR-nummer 20393041
Branche 691000 Juridisk bistand
Aktuelle status Aktiv
Tilknyttet som fuldt ansvarlig deltager Fra 22.10.1997

 

 

 

 

 

 

Fuldt ansvarlig deltager Birgitte Frølund
Maglemosevej 46
2920 Charlottenlund

Birgitte Frølund. ownr. & cvr opslag. samt Linkedin.

 

12-07-2021. advokat nævnet Birgitte Frølund deltager nævnt som NR. 1.

 


 

12-07-2021. advokat nævnet Advokat Henrik Høpner deltager nævnt som NR. 2.

 

2. Advokat Henrik Høpner, København. Linkedin.

 

Henrik Høpner er Partner i Lund Elmer Sandager advokater.

Hjemmeside. les.dk

Bank forbindelse. Klientkonto: Jyske Bank reg. 5033 konto 1196 456
Lund Elmer Sandager Kalvebod Brygge 39 – 41.
1560 København V. 33300200
Henrik Høpner er højt specialiseret indenfor tre områder: Strafferet som forsvarsadvokat, fast ejendom og konkurskarantæne.
Henrik har været advokat i en lang række højt profilerede sager som Danmark største miljøsag og skraldesagen. Indenfor fast ejendom bliver han brugt som ekspert af flere medier.
Derudover har Henrik modtaget Advokatsamfundets Fonds Hæderspris. I den forbindelse udtalte Advokatrådsformand advokat Søren Jenstrup: “Med sit formidable kommunikationstalent og sin brændende indsats for både advokatstanden og advokatbranchen har vores legatmodtager en stærk plads i ikke kun kollegernes, men også den brede befolknings bevidsthed”.
Baggrund
Møderet
Højesteret 1998
Uddannelse
Beneficium 2001
Voldgiftsdommer
Advokat 1993
Cand.jur., Københavns Universitet 1990
Tillidsposter
Særligt sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Beskikkede Byggesagkyndige
Medstifter og formand for Danske Boligadvokater 2000-2010
Medlem af Udvalget om Erstatningsansvar ved Rådgivning om Finansielle Produkter
Bestyrelsesposter
Politiklagerådet
Har derudover deltaget i en lang række udvalg og arbejdsgrupper som Advokatrådet, Advokatrådets Responsumudvalg, Advokatrådets Uddannelsesudvalg, Tinglysningudvalget, Følgegruppen på Huseftersynsordning, Strukturudvalget og Justitsministeriets Kursusudvalg.
Undervisningserfaring
Afholder kurser for både private/virksomheder og advokater i køb og salg af fast ejendom, andelsboliger, tinglysning, lejeret, erhvervslejeret, arv og testamente.
Medlemskaber
Højeteretsskranken
Danske Advokater
Landsforeningen af Forsvarsadvokater
HUSK EFTER ADVOKATNÆVNETS AFGØRELSE 30-06-2021. SÅ ER DET DIN EGEN ADVOKAT DER BESTEMMER OM DU ER SKYLDIG ELLER EJ.

Aktive relationer, med link.

Henrik Høpner. ownr. & cvr opslag. samt Linkedin.

 

Erhvervsaktiv siden: 30. dec. 1993 (27 år 6 måneder)

E-mail hho@les.dk
Telefon 39401909
Karrieren startede som: Ejer af Broholm ÆG I/S
Største overskud: 12.945′ DKK Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab (2019)
Største underskud: -6.979′ DKK Aktieselskabet AF 21/4 1977 (2013-14)
Største egenkapital: 52.229′ DKK Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab (2015)
Største gæld: 58.714′ DKK Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab (2020)
Flest årsværk: 86 årsværk hos Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab (2020)
Længste aktivitet: Ejer af Henrik Høpner (15 år 6 måneder)
Fuldt ansvarlig deltager Henrik Høpner
Fæbyvej 163
4760 Vordingborg

Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1993 hos Broholm ÆG I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Preben Johan Sørensen, Lis Markussen, Jørgen Tvedegaard Madsen, Poul Erik Dalsbo Nielsen, Jens Harry De Chavez Theilgaard, Klaus Kisum Kjær, Allan Dahl Nielsen, Karsten Ankerstjerne Caspersen, Søren Søe, Ali Cakebov Dsjaferov, Else Marie Rytter, Annette Damslund, Peter Barsøe Bohsen, Anni Lindegaard Petersen, Carsten Meyer Petersen, Bent Vandahl Sommer, Georgy Wagid Georgy Gattas, Dan Børge Larsen, Kaj Markussen, Birthe Hagedorn Krogh, Erik Temler Gottschalch, Steffen Kent Hoelstad, Henning Alex Holm, Aage Flemming Damslund, Tove Hansen, Hans Henrik Smith Sørensen at Henrik Høpner stiftede Broholm ÆG I/S den dag i december 1993. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 8 år 6 måneder, inden stoppet den 30. juni 2002.

Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2002.

 

 • Henrik Høpner
  4760 Vordingborg, DK
 • CVR-nummer
  29461287
 • Branchekode
  014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien
 • Produktionsenheder
  Henrik Høpner
  P-nr.: 1012254497
  c/o adresse: 4760 Vordingborg, DK

Henrik Høpner. ownr. & cvr opslag. samt Linkedin.

12-07-2021. advokat nævnet Advokat Henrik Høpner deltager nævnt som NR. 2.

 


 

12-07-2021. advokat nævnet Advokat Linda Herbo Lange deltager nævnt som NR. 3.

 

3. Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk Linkedin.

 

Linda Herbo Lange, er advokat i Herbst Thoregaard  & Lange Advokater ApS.

Hjemmeside. htl.dk

 

Bank forbindelse Danske Bank, Jyske Bank, Handelsbanken, Sparekassen Sjælland og Nordea.
Herbst Thoregaard Advokater ApS

Tlf.: 47 36 00 20
E-mail: advokaterne@htl.dk
Ny Østergade 7, 2. sal
3600 Frederikssund

Kontorhuset
Smedelundsgade 16, 1. sal
4300 Holbæk
Herbst Thoregaard & Lange Advokater er et samarbejde mellem virksomhederne Herbst Thoregaard Advokater ApS, cvr.nr. 31 37 00 00 og Hebo Lange Advokater, cvr.nr. 34928134

Linda Herbo Lange. ownr. & cvr opslag. samt Linkedin.

Hebo Lange Advokater

CVR-nummer 34928134
Startdato 01/04 – 2013
Adresse Ny Østergade 7, 2
3600 Frederikssund
Kommune Frederikssund
E-mail linda@hladvokater.dk
Telefon 47360020
Hjemmeside http://www.hladvokater.dk

Linda Herbo Lange. ownr. & cvr opslag. samt Linkedin.